KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114152
E-Posta ezgiduran@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0853-3680
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.08.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Botanik,Biyoteknoloji,Bitki Doku Kültürü
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Çiğdem SAVAŞKAN, Yasemin COŞKUN & Rağbet Ezgi DURAN, 2009. Mikroteknik Dersi Notları ve Uygulama Kılavuzu. ISBN: 978-9944-452-29-8, 78 sayfa, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Savaskan, C., Coskun, Y., Duran, R.E., Turan, H.N. "Anadolu'nun Bazı Yerel Makarnalık Buğday Genotiplerinde Heterojen Karakterlerin Biyoteknoloji Kullanılarak Tanımlanması" II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi. 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tuzlu Koşullar İçin Geliştirilebilecek Buğday Genotiplerinin Anter Kültür Tekniğine Uyumu
 • Doktora Tezi
 • 1 Tuzlu (NaCl) Koşullarda Kalsiyum ve Prolinin Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Genotiplerinde Haploid Bitki Üretimi Üzerine Etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 STRİGOLAKTONLARIN KAPARİ (Capparis spinosa L.) BİTKİSİ KALLUS KÜLTÜRÜ VE FENOLİK MADDE ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • 2 YÜKSÜK OTU (DİGİTALİS SP.) BİTKİSİ KALLUS KÜLTÜRLERİNDE TUZLULUĞUN BÜYÜME VE FENOLİK MADDE KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ-BAP-FYL-2019-7061-Yüksük otu (Digitalis sp.) bitkisi kallus kültürlerinde tuzluluğun büyüme ve fenolik madde kompozisyonuna etkisi
 • 2 SDÜ-BAP-FYL-2019-7390-Strigalaktonların Kapari Capparis spinosa L Bitkisi Somatik Embriyo Oluşumu ve Fenolik Madde Üretimi Üzerine Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 II. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 117B131 No'lu Proje, Atölye Lideri, 3-4-5 Ekim 2017.
 • 2 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz III" TUBITAK 113B048, TÜBITAK PROJESI, Eğitmen, 2017.
 • 3 I. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 116B009 No'lu Proje, Atölye Lideri, 2016.
 • 4 Proje Danışmanı, "L-TİROZİN VE L-FENİLALANİN’İN ADAÇAYI (Salvia officinalis) BİTKİSİNDE REJENERANT OLUŞUMU VE ROSMARİNİK ASİT MİKTARI ÜZERİNE ETKİSİ".TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2012-2013.
 • 5 Temel Bilimleri Öğreniyorum; Bilimden Korkmuyorum. TÜBİTAK 112B177 Numaralı Proje, Yardımcı Araştırıcı.
 • 6 “Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II" TUBİTAK 113B048 numaralı proje, Eğitmen.
 • 7 Proje Danışmanı, "Zayıf Mikrodalga Tuz Stresinin Olumsuz Etkisini İyileştirebilir mi?".TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2010-2011.
 • 8 Proje No:1868-D-09. Tuzlu (NaCl) koşulların ve bazı tolerans faktörlerinin makarnalık buğday genotiplerinde (Triticum durum Desf.) haploid bitki üretimi üzerine etkileri. SDÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
 • 9 Doç. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU yürütücülüğünde “Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz" TUBİTAK 110B073 numaralı proje, Eğitmen.
 • 10 Proje Danışmanı, "Mısır Bitkisinden in vitro Şartlarda Biyoetanol Eldesi".TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2008-2009.
 • 11 Proje No: TBAG/HD-303, 107T270. Farklı tuz konsantrasyonlarının makarnalık buğday bitkisinde (Triticum durum) haploid bitki regenerasyonu üretimine etkisi. Temel Bilimler Araştırma Grubu, TÜBİTAK.
 • 12 SDÜ-BAP 06-YL-1250. Tuzlu Koşullar İçin Geliştirilebilecek Buğday Genotiplerinin Anter Kültür Tekniğine Uyumu.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019)-Head of Session. April 25-27, 2019 – Alanya/Antalya
 • 2 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. October 26 - 28, Çukurova Üniversitesi, Adana
 • 3 "Integrated approaches to improve drought tolerance in crops" Bologna Üniversitesi 5-10 Haziran 2006. Bologna/İTALYA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 12 Nisan 2019, Isparta.
 • 2 9. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 30 Mart 2018, Isparta.
 • 3 8. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 29 Mart 2013, Isparta.
 • 4 7. Biyoloji Günü Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi. 16 Aralık 2011
 • 5 SDÜ 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları II. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 30 Mart 2010.
 • 6 6. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 17 Aralık 2010.
 • 7 SDÜ 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları I. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29 Aralık 2009.
 • 8 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi 7. Oturum Başkanı.SDÜ Kültür Merkezi 5-8 Ekim,2005.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Halofitlerin tuza adaptasyon mekanizmaları" 12.01.2011
 • 2 "Yüksek Organizasyonlu Bitkilerde Tuzluluğun Hücresel ve Biyokimyasal Mekanizması, Genetikle İlgisi". 5 Haziran 2008.
 • 3 "Çevre Koşullarına uyumlu genotipler üretilmesi için doku kültür ortamında modifikasyon çalışmaları" Yüksek Lisans Semineri, 25.01.2006.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2019. (Coskun, Y., Duran, R.E., Kilic, S., 2019. Striking effects of melatonin on secondary metabolites produced by callus culture of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 138(1), 89-95).
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2015. (Duran, RE; Kilic, S.; Coskun, Y.)Response of Maize (Zea mays L. saccharata Sturt) to Different Concentration Treatments of Deltamethrin. Pesticide Biochemistry and Physiology (124, 15-20).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Sciences), e-ISSN: 1308-6529, Bölüm Editörü, 2014-devam ediyor.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants [
 • 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 3 Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development
 • 4 African Journal of Microbiology Research, 2012.
 • 5 African Journal of Agricultural Research,2012.
 • 6 Agricultural Science Research Journal, 2012
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Acta Physiologiae Plantarum
 • 2 International Journal of Peptide Research and Therapeutics
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (2018-devam ediyor).
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bilsis Koordinatörü (2016-Devam ediyor)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bologna Koordinatörü (2012-Devam ediyor)
VERDİĞİ DERSLER
Bitkilerde Stres Toleransı
Biyokimya I Laboratuvarı
Biyokimya II Laboratuvarı
Biyoteknoloji
Biyoteknolojik Kavram ve Teknikler
Ekonomik Bitkiler
Gametoklonal Çeşitlilik
Genel Biyoloji
Genel Biyoloji II Laboratuvarı
Mikroteknik
 
Bu İçeriği Paylaş!