KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kemal Kürşat BOZKURT
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119421
E-Posta kemalbozkurt@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1522-9388
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.2004
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Meme Patolojisi,Kadın Genital Sistem Patolojisi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiriş İM, Bozkurt KK, Erkılınç G, Durak Ö, Kutlu ÖT, Koçer M, Karahan N. Meme Karsinomlarında Doku Mikroarray, Kor Biyopsi ve Eksizyonel Biyopside Ki67 Ekspresyonlarının Karşılaştırılması. 28. Ulusal Patoloji Kongresi 27-30 Ekim 2018 Ankara/Türkiye. Güncel Patoloji Dergisi 2018; 2(Özel Sayı):
 • 2 Uğuz A, Bozkurt KK, Çiriş İM, Raoufi J, Erdemoğlu E. İntestinal Diferansiyasyon Gösteren Endometrial Adenokarsinom. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya, Güncel Patoloji Dergisi, PS017.
 • 3 Durak Ö, Bozkurt KK, Çiriş İM, Raoufi J, Erdemoğlu E. Appendiks Vermiformiste Yüksek Dereceli Seröz Karsinom Metastazı ve Nöroendokrin Tümör Birlikteliği. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya, Güncel Patoloji Dergisi, PS039.
 • 4 Bozkurt KK, Durak Ö, Çiriş İM, Kapucuoğlu N. ASCO/CAP 2013 Kriterlerinin Her2 Overekspresyonu Gösteren Meme Kanseri Oranına Etkisi. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya, Güncel Patoloji Dergisi, PS317.
 • 5 Durak Ö, Çiriş İM, Bozkurt KK, Özkaya O, Erdemoğlu E, Aydın H. Nörofibromatozis-Tip1 Olgusunda Pleksiform Nörofibrom Zemininde Gelişmiş Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya, Güncel Patoloji Dergisi, PS399.
 • 6 Çerçi SS, Bozkurt KK, Eroğlu HE, Çerçi C, Erdemoğlu E, Talip Bülbül P, Çetin M, Çetin R, Çiriş İM, Bülbül M. Meme Kanserinde HIF-1 Alfa Ekspresyonu, Hormon Reseptör Durumu, HER-2, Ki-67, Histoloji ve Tümör FDG Tutulumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 06 - 10 Nisan 2016, Nuclear Medicine Seminars 2016; 2(Suppl. 1): PS-002.
 • 7 Erik AA, Yıldırım D, Şentürk MF, Bozkurt KK. Oral Fibrolipoma: A Rare Case Report. Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society VI. National Symposium and I. International Congress April 17-19, 2015, İzmir, Turkey, Journal of Oral and Maxillofacial Radiology 2015;3(Supplement 1):S16.
 • 8 Yıldırım D, Erik AA, Bilgir E, Fındık Y, Bozkurt KK. Periferal Dev Hücreli Granülom: İki Vaka Raporu. Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society VI. National Symposium and I. International Congress April 17-19, 2015, İzmir, Turkey, Journal of Oral and Maxillofacial Radiology 2015;3(Supplement 1):S59.
 • 9 Kaya V, Yazkan R, Yıldırım M, Doğuç DK, Süren D, Bozkurt KK, Yüksel Ö, Demirpençe Ö, Şen CA, Yalçın AY. Radyasyona bağlı akciğer fibrozisinin oksidatif stresle ilişkisi ve antioksidan tedavinin etkinliği: deneysel bir çalışma. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 23 - 27 Nisan 2014.
 • 10 Çiriş İM, Bozkurt KK, Çaloğlu E, Kapucuoğlu N. Servikste Granülositik Sarkom: Bir Olgu Sunumu. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28(Ek Sayı): 184.
 • 11 Bozkurt KK, Başpınar Ş, Akdeniz R, Bircan S, Koşar A. Testis Tümörleri: 5 Yıllık Olgu Serisi. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28(Ek Sayı): 285.
 • 12 Başpınar Ş, Bircan S, Alanoğlu G, Bozkurt KK, Akdeniz R, Koşar A. Primer Testis Lenfomaları: 5 Olgu Sunumu. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28(Ek Sayı): 285-286.
 • 13 Akdeniz R, Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Özkaya MO. Bartholin Bezinin Nodüler Hiperplazisi: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Turkish Journal of Pathology 2012; 28(Ek Sayı): 154.
 • 14 Bozkurt KK, Karahan N, Çaloğlu E, Çiriş İM, Kesici ME, Koçer M. Psödomiksoma Peritonei Oluşturan Duplikasyon Kisti: Bir Olgu Sunumu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir. Turkish Journal of Pathology 2011; 27: 114.
 • 15 Karahan N, Devrim T, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Koçer M, Kapucuoğlu N, Çiriş M. Kolorektal Karsinomlarda Yüksek CD133 Ekspresyonu ve PTEN Ekspresyon Kaybının Klinikopatolojik Önemi. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir. Turkish Journal of Pathology 2011; 27: 106.
 • 16 Çiriş İM, Kızmaz M, Bozkurt KK, Bülbül M, Koçer M, Başpınar Ş, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. Pankreasın İnfiltratif Duktal Adenokarsinomlarında NGF ve GDNF Ekspresyonu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir. Turkish Journal of Pathology 2011; 27: 136-137.
 • 17 Çiriş İM, Bircan S, Başpınar Ş, İnan Mamak G, Bozkurt KK. Klasik Hodgkin Lenfomalarda NF-KB, MMP-2, MMP-9, Kaspaz-3 ve LMP-1 Ekspresyonu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir. Turkish Journal of Pathology 2011; 27: 126.
 • 18 Çiriş İM, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Kapucuoğlu FN. Meme Kanserinde Cox-2 Overekspresyonunun Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 145-146.
 • 19 Devrim T, Bozkurt KK, Kapucuoğlu FN. Memede Epidermal İnklüzyon Kisti: Bir olgu Sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 147.
 • 20 Başpınar Ş, Bircan S, Bozkurt KK, Yavuz G, Tuncer SS, Oksay T, Koşar A. Renal Anjiomyolipom: İki Olgu Sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 164.
 • 21 Karahan N, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Devrim T, Kapucuoğlu FN. Nörofibromatozis Tip-1'li Hastada Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Midede Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 187-188.
 • 22 Karahan N, Devrim T, Bozkurt KK, Çiriş İM, Çetin R, Turgut T. Sigmoid Kolonda Matür Kistik Teratom: Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 188.
 • 23 Karahan N, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Çaloğlu E, Çiriş İM, Kapucuoğlu FN. Primer ve Rekürren Bazal Hücreli Karsinomlarda MMP-2, MMP-9 ve COX-2 Ekspresyonu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir, Sözel Bildiri. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 4.
 • 24 Bozkurt KK, Kapucuoğlu FN. Normal ve Neoplastik Meme Dokusunda Östrojen Reseptör Alfa, Beta-1 ve Beta-cx Ekspresyonlarının İmmünhistokimyasal Yöntemle Araştırılması. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir, Sözel Bildiri. Turkish Journal of Pathology 2010; 26: 12-13.
 • 25 Bozkurt KK, Kızmaz M, İnan G, Korkmaz İ, Bircan S. Prostat İğne Biyopsileri ve Radikal Prostatektomi Materyallerinde Gleason Skorlarının Karşılaştırılması. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne, Kıbrıs. Turkish Journal of Pathology 2009; 25: 232.
 • 26 Karahan N, İnan G, Bozkurt KK, Koçkar MC. Melanozis Koli ve Tübüler Adenom Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne, Kıbrıs. Turkish Journal of Pathology 2009; 25: 70.
 • 27 Çiriş İM, Karahan N, İnan G, Bektaş SS, Bozkurt KK. Gastrik Adenokarsinom ve Granülomatöz Gastrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne, Kıbrıs. Turkish Journal of Pathology 2009; 25: 70.
 • 28 Bozkurt KK, Karahan N. Jejunumda Heterotopik Pankreas: Bir Olgu Sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne, Kıbrıs. Turkish Journal of Pathology 2009; 25: 61.
 • 29 Sert Bektaş S, Bircan S, Bircan A, Sırmalı M, Güneş S, Bozkurt K, Devrim T. Pulmoner Karsinosarkom: Bir Olgu Sunumu. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme, İzmir. Solunum Dergisi 2009; Kongre Özel Sayısı(11): 48.
 • 30 Bircan S, Bircan A, Karayiğit DZ, Bozkurt K, Sert Bektaş S, İnan G, Kızmaz M, Akkaya A. Akciğer Tümörlerinde Histopatolojik Tanı ile Bronkoskopik Bulgu ve Tanı Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme, İzmir. Solunum Dergisi 2009; Kongre Özel Sayısı(11): 67-68.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yalçın Y, Bozkurt KK, Çiriş İM, Çerçi SS, Erdemoğlu E. Primary Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor of Mesenteric Root: A Rare Version of a Soft Tissue Tumor Located on a Critical Region. 13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2-5 Mart 2017.
 • 2 Zihni İ, Karaköse O, Özçelik KÇ, Pülat H, Eroğlu HE, Bozkurt KK. İnguinal Herni Kesesinde Endometriozis. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13 - 17 Nisan 2016,
 • 3 Nüks Ekrin Porokarsinom: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13 - 17 Nisan 2016,
 • 4 Bozkurt KK, Erdemoğlu E, Çiriş İM, Erdemoğlu E, Yalçın Y, Tatar B, Çerçi SS, Kapucuoğlu N. Tip-1 ve Tip-2 Endometrial Kanserlerde Adrenomedullin ve Bcl-2 Ekspresyonu. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2 - 6 Kasım 2016, Antalya, Sözel Bildiri, S61, 121.
 • 5 Durak Ö, Çiriş İM, Bozkurt KK, Gerek Çelikden S, Sabuncuoğlu MZ. Nadir Bir Tümör: Safra Kesesi Karsinosarkomu. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2 - 6 Kasım 2016, Antalya, P284, 264.
 • 6 Uğuz A, Çiriş İM, Eroğlu HE, Bozkurt KK, Gerek Çelikden S. Pankreasta Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2 - 6 Kasım 2016, Antalya, P293, 267.
 • 7 Durak Ö, Çiriş İM, Bozkurt KK, Uğuz A, Demirtaş H. Nadir Bir Tümör: Brankial Yarık Kisti İçinde Gelişmiş Tiroid Papiller Karsinomu. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2 - 6 Kasım 2016, Antalya, P039, 143.
 • 8 Koçer M, Arıcı Ö, Şencan H, Kacamer H, Tepeli Rİ, Kılıç E, Bozkurt KK, Kapucuoğlu N, Coşkun HŞ. Uçlü (ER, PR, C ERB B2) Negatif Meme Kanserli Hasta Sonuçlarımız. 21. Ulusal Kanser Kongresi 22 – 26 Nisan 2015, Antalya, 631.
 • 9 Bozkurt KK, Yalçın Y, Erdemoğlu E, Tatar B, Erdemoğlu E, Çerçi SS, Çiriş İM, Başpınar Ş, Uğuz A, Kapucuoğlu N. İmmünhistokimyasal Adrenomedullin ve Bcl-2 Ekspresyonunun Tip-1 Endometrial Adenokarsinom Gelişimindeki Rolü. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB42, 32.
 • 10 Hasdemir S, Çelikden SG, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2007-2015 Uterus Korpus Maligniteleri Arşivi: 8 Yıllık Deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB54, 32.
 • 11 Uğuz A, Hasdemir S, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2007-2015 Over Tümörleri Arşivi: 8 Yıllık Deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB55, 32.
 • 12 Hasdemir S, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Soyupek S. Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB533, 59.
 • 13 Durak Ö, Uğuz A, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N. 2010-2015 İnvaziv Meme Kanseri Olgularının Dökümü: 5 Yıllık Deneyimimiz. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB862, 76.
 • 14 Bozkurt KK, Durak Ö, Çiriş İM, Kapucuoğlu N. Meme Kanserinde Moleküler Alttiplerin Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi. 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 14–17 Ekim 2015, Bursa, PB883, 78.
 • 15 Yazkan R, Tatar B, Yalçın Y, Bozkurt KK, Erdemoğlu E. Over kanseri komplet sitoredüksiyonunda aşılması gereken bariyer: Diyafragma peritonektomisi. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23 - 26 Nisan 2015, Antalya, 81.
 • 16 Öztürk Ö, Karakuş S, Çiriş İM, Bozkurt KK, Çerçi S, Yıldız M, Çetin M, Eroğlu E, Akkaya A. Sarkoidoz ve Kanser Birlikteliği: İki Olgu Sunumu. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2 - 6 Nisan 2014, Antalya, 329.
 • 17 Benzin MF, Çetin R, Devrim E, Sabuncuoğlu MZ, Bozkurt KK, Taşçı B. Çekal Abrazyon Modelinde Lodoksamid'in Peritoneal Adezyon ve Anti-Oksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16 - 20 Nisan 2014, Antalya, PS-1064.
 • 18 Sözen İ, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Uz E, Bozkurt KK, Kaya S. Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde L-Karnitin'in Bakteri Translokasyonu Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16 - 20 Nisan 2014, Antalya, Sözel Bildiri, SS-351.
 • 19 Bircan S, Bozkurt KK, Çaloğlu E, Akdeniz R, Bircan A, Yazkan R. Plevral Efüzyonların Sitopatolojik Tanısında Rutin Yayma Materyali ile Hücre Bloğu Yönteminin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya, 48.
 • 20 Bozkurt KK, Çiriş İM, Eroğlu HE. Tiroidde Trakeal Adenoid Kistik Karsinom İnfiltrasyonu: Bir Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 31.
 • 21 Başpınar Ş, Aynali G, Özorak A, Yılmaz Ö, Bozkurt KK, Çiriş M, Güzel A. Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomunun Renal Metastazı. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 33-34.
 • 22 Karahan N, Songür Y, Özçelik N, Öztaş S, Kapucuoğlu N, Koşar P, Çiriş M, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Bektaş S. Displazili Barret Özefagusu Olgularıyla Gastroözefagiyal Bileşke Adenokarsinomlarında HER-2 Onkogen Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal ve Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Olarak Birlikte Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 141-142.
 • 23 Çaloğlu E, Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Çiriş İM, Başpınar Ş. Meme Karsinomunda İmmünhistokimyasal Androjen Reseptör Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 273.
 • 24 Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Başpınar Ş, Koçer M, Eroğlu HE, Akdeniz R, Akçil M. Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda CD24, CD44, CD133, ALDH1 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ve Prognozla İlişkisi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 273.
 • 25 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Bozkurt KK, Özorak A, Yılmaz Ö, Akdeniz R. Böbreğin Primer Leiomyosarkomu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, 348.
 • 26 Yazkan R, Özpolat B, Duman L, Bircan S, Bozkurt KK, Güneş S. Sıçanlarda İodopovidonun En Efektif Plörodez Yapıcı Konsantrasyonunun Belirlenmesi: Deneysel Çalışma. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, 10-13 Mayıs 2012, Antalya, Sözel Bildiri, 93.
 • 27 Devrim T, Karahan N, Başpınar Ş, Bozkurt KK, Koçer M, Kapucuoğlu FN. Kolorektal Karsinomlarda CD133 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle ve Prognozla İlişkisinin Araştırılması. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya, Sözel Bildiri, 177-178.
 • 28 Dündar NO, Karahan N, Bozkurt KK. Oksipital Lob Nöbetleri İle Prezente Olan Lafora Hastalığı Olgusu. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya, 139.
 • 29 Bircan S, Bircan A, Çiriş İM, Bozkurt KK, Yavuz G, Songür N. Bronşial Yıkama Materyallerinde Bekleme Süresinin Sitomorfolojik Bulgulara Etkisi. 4. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 26-29 Mart 2009, Ankara, 146.
 • 30 Kapucuoğlu N, Bozkurt K, Sert S, İnan G, Kızmaz M, Yavuz G, Çiriş İM, Karahan N, Bircan S. 1998-2008 Gastrointestinal Stromal Tümör Olgularının Dökümü. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya, 41.
 • 31 İnan G, Bozkurt KK, Sert S, Kapucuoğlu FN. Granülomatöz Mastit. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya, 23.
 • 32 Bozkurt KK, İnan G, Sert S, Çiriş İM, Kapucuoğlu FN. Ishak Skorlama Sisteminde Gözlemciler Arası Uyum. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya, 58.
 • 33 Çiriş İM, İşler M, Kapucuoğlu FN, Bircan S, Karahan N, İnan G, Bozkurt KK. TNBS Kolitinde Gözlenen Pankreatite Kafeik Asit Fenil Esterin Etkisi. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya, 62.
 • 34 Karahan N, Sert S, Bozkurt K. Ectodermal Dysplasia: A Case Report. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 8-13 Eylül 2007, İstanbul, 71.
 • 35 Ciris İ, Bozkurt K, Aydoğan B, İnan G, Sert S, Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu F. Cancer Incidence in the City of Isparta. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 8-13 Eylül, 2007, İstanbul, 27.
 • 36 Bozkurt KK, Bozkurt K, Başpınar Ş, Çiriş İM, Bircan S, Karahan N, Kapucuoğlu FN. Primer Akciğer Tümörlerinde Bronkoskopi Sonrası Balgam mı, Bronkoskopi Bağımsız Balgam mı? 1. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2-5 Mart 2006, Antalya, 165.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Hanedan C, Bozkurt KK, İşcan SC, Raoufi J, Erdemoğlu E, Erdemoğlu E. An unusual uterine mesenchymal tumor: pecoma. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology May 17-21 2017, P339.
 • 2 Derya Y, Aydoğmuş Erik A, Fındık Y, Bozkurt KK. Maksillar Osteoma: A Case Report. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13-15 Nisan 2017.
 • 3 Bilgir E, Bozdemir E, Fındık Y, Bozkurt KK. Verrucous Carcinoma and Focal Pigmented Lesion of Oral Mucosa: A Case Report. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13-15 Nisan 2017.
 • 4 Ucar M, Ozorak A, Bozkurt KK. Lymphangioma circumscriptum of penis in an adult patient case report. 10th Eurasian Andrology Summit and 17th ESSM Joint Meeting 5-7 February 2015, Copenhagen, Denmark, PP-15.
 • Doktora Tezi
 • 1 Normal ve Neoplastik Meme Dokusunda Östrojen Alfa, Östrojen Beta-1 ve Östrojen Beta-cx Reseptörleri Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Yöntemle Araştırılması.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Memne Patolojisi Slayt Semineri. 28. Ulusal Patoloji Kongresi 27-30 Ekim 2018 Ankara/Türkiye, Konuşmacı.
 • 2 Meme Kanserinde Prognostik ve Prediktif İmmünhistokimyasal/Moleküler Belirteçler. Meme Çalışma Grubu Meme Patolojisi Rehberi Güncelleme Toplantısı, 29 Eylül 2017, İstanbul, Konuşmacı
 • 3 Olgu sunumları. Türk Patoloji Derneği Meme Patolojisi Kursu, 8 Ocak 2011, İstanbul, Konuşmacı.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Society of Pathology
 • 2 Turkish Division of the International Academy of Pathology
 • 3 Ege Patoloji Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Anevrizmalar ve Vaskülitler
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
Diş Hekimliği Fakültesi Dönem 3 Tıbbi Patoloji Dersi
Enfeksiyöz Ajanların Hastalığa Sebep Olma Mekanizmaları ve İltihabi Cevap
Enfeksiyöz Ajanların Sınıflandırılması, Yayılım Yolları
Kan ve Lenf Damarı Tümörleri
Mantar Hastalıklarının Patolojisi
Memenin Benign Hastalıkları
Memenin Malign Hastalıkları
Over Hastalıkları
Parazit Hastalıklarının Patolojisi
Periferik Sinir Sistemi Tümörleri
Plasenta Hastalıkları
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dönem 2 Tıbbi Patoloji Dersi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dönem 1 Tıbbi Patoloji Dersi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. Öğretim Dönem 2 Tıbbi Patoloji Dersi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dönem 2 Tıbbi Patoloji Dersi
Santral Sinir Sistemi Tümörleri
Uterus ve Endometrium Patolojisi
Venöz Hastalıklar, Lenfatik Hastalıkları
Viral Hastalıkların Patolojisi
Vulva, Vagina ve Serviks Hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!