KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462112116
E-Posta pakizekirdemir@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7784-1818
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 30.07.1985
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Girişimsel akut ve kronik ağrı tedavisi, Rejyonel anestezi, Kardiyovasküler anestezi, Ortopedik anestezi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 P Kirdemir, F Alkaya Solmaz. Pozisyonlar, Ortopedi Anestezisi-2(Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi) Aysun Yılmazlar(ed) İnter yayınevi 2016, pp:91-112.
 • 2 P Kirdemir. Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ). Temel Anestezi, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2.Baskı 2016, pp:237-244.
 • 3 P Kırdemir, F Alkaya Solmaz. Postomastektomi ağrısı. Anesteziyoloji ve Akut Ağrı kitabı Ed:F GÜLDOĞUŞ, Ş ATICI, M DURMUŞ Atıcı. TARD E-Kitap Bölüm 5.3 ISBN 978-605-82917-0-6
 • 4 P Kırdemir, B Karslı, A Bilir, N İnan. Postoperatif Ağrı Yönetimi. Anesteziyoloji ve Akut Ağrı. Ed:F Güldoğuş, Ş Atıcı, M Durmuş. 2016 TARD E-kitap. Bölüm 6. ISBN 978-605-82917-0-6
 • 5 P Kırdemir, B Karslı, A Bilir, N İnan. ERİŞKİN POSTOPERATİF AĞRI PROTOKOLLERİ. Anesteziyoloji ve Akut Ağrı. Ed:F Güldoğuş, Ş Atıcı, M Durmuş. 2016 TARD E-kitap. Bölüm 6.1. ISBN 978-605-82917-0-6
 • 6 P Kirdemir. Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ). Temel Anestezi Soru Kitabı, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2015, pp:57-59.
 • 7 P Kirdemir. Travmada Ağrı Tedavisi, Ortopedi Anestezisi(Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi) Aysun Yılmazlar(ed) İnter yayınevi 2015, pp:427-437.
 • 8 P Kirdemir. Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ). Temel Anestezi El Kitabı, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2013, pp:165-170.
 • 9 P Kirdemir. Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ). Temel Anestezi, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2012, pp:235-242.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akan B, Kırdemir P,Hacılar V, Albayrak D, Özkavak S, Gögüs N: Lokal anestezik ilaca eklenen verapamil ve fentanil ile aksiller brakial pleksus bloğu. İnsizyon 2003; 6(4).207-211.
 • 2 Kırdemir P, Leblebici F, Göğüş N.: Anestezi esnasındaki allerjik ve anaflaksik reaksiyonlar.S.B. Ankara Eğit. Araş. Hast. Tıp Dergisi 2003; 36(1-3):120-7
 • 3 Özkoçak I., Cinel İ., Kırdemir P., Aksu C., Göğüş N. Genel anestezi uygulamasında magnezyum sülfatın QT intervali üzerine etkisi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 1: 40-47.
 • 4 Postacı A., Kırdemir P., Demirbilek S., Tekin M., Gögüs N. : Sevofloran ve halotan anestezisinin atraküryumun yaptığı nöromüsküler blokoja etkileri. Kocatepe Tıp dergisi 2000;1:179-188.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ali Koçman, Ümit Fiğançiçek, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir. Epidural Kateter Uygulanan Total Abdominal Histerektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Deksmedetomidinin Postoperatif Analjezik Kullanımına Etkileri. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(1):000-000 doi: 10.17343/sdutfd.383697.
 • 2 Çatav S, Alkaya Solmaz F, Kırdemir P. The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache. Agri. 2017 Jan;29(1):33-37. doi: 10.5505/agri.2016.57625
 • 3 S Çatav, F demirel, Kara YÇ, FAlkaya Solmaz, P Kırdemir. Dural ponksiyon sonrasında gelişen baş ağrısında erken ve geç dönemde yapılan epidural kan yaması: iki olgu sunumu. Journal of Anesthesia-JARSS 2016;24(2):118-120.
 • 4 Altınısık HB, Kırdemir P, Altınısık U, Gokalp O. Effects of magnesium sulfate on airway smooth muscle contraction in rats. Med Glas (Zenica) 2016;13(2):68-74.
 • 5 P Kirdemir, F Alkaya Solmaz. Obesitede Anestezi Yönetimi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics 2015;8(2):42-53.
 • 6 Pakize Kırdemir, Filiz Alkaya Solmaz. Genel Anestezide Postoperatif Derlenme. Türkiye Klinikleri Genel Anestezi Özel Sayısı 2013;6(1):82-90.
 • 7 Pakize Kırdemir, Ayşen Erdoğan GEBELİKTE ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Obstetrik ve Jinekolojik Anestezi Özel Sayısı 2013;6(2):1-6.
 • 8 P Kırdemir,H Şahin, S Kaya. Akut inflamasyon oluşturulan sıçanlarda lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliği ve akut faz protein değerlerine etkisinin karşılaştırılması. S.D.Ü Tıp Fak. Derg. 2012; 19 (3):75-80
 • 9 Pakize KIRDEMİR. ÇOKLU YARALANMALARDA AĞRI TEDAVİSİ STRATEJİLERİ. Türkiye Klinikleri Türkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics 2012;5(3):84-90.
 • 10 P Kirdemir, A Comert, S Kendir, İ Tekdemir, A Elhan.Does obturator nerve block always occur in 3-1 block? J Clin Exp Invest 2011;2 (2); 149-151.
 • 11 Karaaslan D,Peker TT,Kırdemir P,Nayır E,Özorak Ö,Koşat H. Sevoflurane and propofol combined with remifentanil for intubation without muscle relaxant.J Clin Exp Invest 2011;2 (2); 138-143.
 • 12 Kırdemir P,Marşan A.Comparing efficacy of preemptively used lornoxicam and tramadol for postoperative pain in patients underwent laparoscopic cholecystectomy. J Clin Exp Invest 2010;1 (1); 1-6
 • 13 P Kırdemir, E Nayir, Ö Özorak, H Kosat, T Nayir. Trakeal Entübasyonda Çeşitli İlaç ve Uygulamaların Havayolu Cevabı ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(3):189-196.
 • 14 Kırdemir P, Karaaslan D, Peker TT, Sarı S,Özorak Ö, Özmen S .Artroskopik girişimlerde tek taraflı spinal levobupivakain, levobupivakain-fentanyl ve levobupivakain-morfin kombinasyonlarının analjezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması.J Clin Exp Invest 2010;1(2);75-80.
 • 15 P. Kirdemir, S Özmen, TT. Peker, D. Karaaslan, Ö. Özorak, S. Sarı. Comparison of Intrathecal Levobupivacaine and Levobupivacaine-Morphine for Caesarean Delivery(RANDOMIZED STUDY).Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2009;19(1):7-11.
 • 16 F. Şengül , D. Karaaslan, TT. Peker , P. Kırdemir.İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu Yapılan Hastalarda Emla Krem İle %2'lik Lidokain İnfiltrasyonunun Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması.Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi.2009;7(3):148-55.
 • 17 N Erdoğan, S Özmen, U Altınışık, P Kırdemir. Önkol cerrahisinde %0.375 ropivakain ve %0.375 ropivakain + (+)s-ketamin ile oluşturulan rejional intravenöz anestezinin klinik etkilerinin karşılaştırılması .Türk Anest Rean Derneği Dergisi.2008; 36(2): 90-97.
 • 18 Öztürk S, Karaaslan D, Özmen S, Kırdemir P, Sütçü R, Kara HS, Altınışık B. Jineklojik ameliyat geçiren olgularda inhalasyon anestezisi ve titreme sıklığının melatonin düzeyleri ile ilişkisi. Anestezi Dergisi 2007;15(2):118-123.
 • 19 Marşan A, Kırdemir P, Urfalıoğlu A, Göğüş N. Alt ekstremite girişimlerinde, iki rejyonel anestezi tekniğinin analjezi ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2005; 13(4): 253-257
 • 20 Akan B, Kırdemir P, Albayrak D, Göğüş N. Erişkinlerde preemptif analjezi için tramadol ve diklofenak sodyum kullanımı. Anestezi Dergisi 2005; 13(3): 169-72.
 • 21 Akan B., Kırdemir P.: Çocuklarda preemtif analjezi için ketamin veparasetamol kullanımı. Anestezi dergisi 2005; 13 (39: 169-172)
 • 22 Ceylan A., Kırdemir P., Kabalak A., Aksu C., Baydar M., Gögüs N.: Düşük akım desfluran ve sevfluran anestezisinde karboksihemoglobin ,hemodinami ve uyanma kriterlerinin karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 2004; 46 (4):291-297.
 • 23 Kırdemir P., Akan B., Marsan A., Urfalıoglu A., Gögüs N.: Artrogripozis multipleks kongenita olgularında anestezi. Gülhane Tıp dergisi 2003; 45(4) 265-268
 • 24 Kırdemir P., Gögüs N.: İntratekal klonidin unileteral spinal bloğun ve aneljeziyi uzatıyor mu? Gülhane Tıp Dergisi 2002; 44(4) 436-441
 • 25 Kırdemir P, Göğüş N.: Propofol ağrısını Önlemede Çeşitli İlaç ve Yöntemlerin Karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 2002; 44(2): 149-153
 • 26 Özkoçak I., Kırdemir P., Raşa K., Aksu C., Göğüş N.: Tramadol, Pethidin ve Bupivakainin Preemptif İntraperitoneal Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2002; 10(1): 49-52.
 • 27 Tekin M., Kırdemir P., Okutur E., Horanslı E., Gögüs N.: Mivaküryum ve sisatrakirkyum pirekürizasyonunun süksinilkolinin indüklediği göz içi basınç artışına ve hemodinamiğe etkisi. Gülhane Tıp dergisi 2001;43(3) 321-327
 • 28 Kırdemir P., Özkoçak I., Marşan A., Muratlı N., Göğüş N.: Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) Tramadol ve Morfin Uygulamasının Tramadol İnfüzyonu ile Karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 2000; 42(2): 178-81.
 • 29 Ozkocak O, Kırdemir P., Karaduman H., Aksu C.,Gögüs N.,: Neostigminin Qt intervali üzerindeki etkisi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2000; 28:468-472.
 • 30 Ozkocak I., Kırdemir P., Demirbilek S., Cinel I, Gögüs N.,: Laparoskopik girişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri . Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 1999;27: 186-189.
 • 31 Kırdemir P., Ozkocak I, Gögüs N., Deveci İ., Cinel İ.: Magnezyum Sülfatın atrekuryum bloğuna etkisi. Anestezi dergisi 1999;7(1):40-42
 • 32 Özkoçak I, Kırdemir P, Göğüş N, Altuntaş A: FESS'te Sedo-Analjezi ile Lokal Anestezinin Karşılaştırılması. Anestezi Dergisi. 1998:6(3): 124-6.
 • 33 Tezcan C., Ates Y., Dönmez A., Kırdemir P., Özatamer O:Propofol indüksiyonu ve ondansetronun laparaskopik kolesistektomilerde postoperatif bulantı kusma insidansına etkileri . Anestezi Dergisi 1995 3 (2) 71-73.
 • 34 Tezcan C., Ates Y., Dönmez A., Kırdemir P., Özatamer O: Tek doz propofol indüksiyonu veya devamlı infüzyonunun serum lipit düzeylerine etkisi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 23: 302-305 1995.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 * Pakize KIRDEMİR1 , Serdar ÇATAV1 , Filiz ALKAYA SOLMAZ.The genicular nerve: radiofrequency lesion application for chronic knee pain. Turk J Med Sci (2017) 47: 268-272 © TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1601-171
 • 2 M GECGELEN, A AKSOY, P KIRDEMIR, DK DOGUC, G CESUR, O KOSKAN, O OZORAK.Evaluation of stress and pain during rapid maxillary expansion treatments. Journal of Oral Rehabilitation 2012 39; 767–775.
 • 3 P Kırdemir, Ö Özorak.Postoperatif Ağrı ve Analjezik İhtiyacı Preoperatif Dönemde Tahmin Edilebilir mi? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):951-9.
 • 4 P.Kırdemir, M. Topal, S. Özmen, U. Altınışık, TT. Peker. Ürolojik Girişimlerde Levobupivakain - Morfin Kombinasyonuyla Uygulanan Tek Doz Epidural ve Spinal Anestezinin Karşılaştırılması.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29(2):405-409.
 • 5 Kırdemır P, Yıldırım V, Kiriş I, Gülmen S, Kuralay E, Ibrısım E, Ozal E. Does continuous insulin therapy reduce postoperative supraventricular tachycardia incidence after coronary bypass operations in diabetic patients. J Cardiothoracic and Vascular Anesth. 2008; 22(3): 383-387.
 • 6 Karaaslan D, Peker TT, Alaca A, Ozmen S, Kırdemir P, Yorgancıgil H, Baydar ML. Comparison of buccal and intramuscular dexmedetomidine premedication for arthroscopic knee surgery. J Clin Anesth.2006; 18(8): 589-93.
 • 7 Kırdemir P, Marşan A, Kırdemir V . Comparison of hemodynamic and postoperative analgesic effects and recovery of uniateral and bilateral spinal anesthesia. Neurosciences 2006; 11(1): 37-40.
 • 8 Marsan A., Kırdemir P., Mamo D., Casati A.: Prilocaine or mepivacaine for combined sciatic-femoral nerve block in patients receiving elective knee arthroscopy. Minerva Anestesiologica 2004; 70:763-9.
 • 9 Kırdemir P, Marşan A, Göğüş N, Tabak Y, Tekin M. İntraartiküler neostigmin, tramadol ve tenoksikamın analjezik etkilerin karşılaştırılması. Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:358-62.
 • 10 Kırdemir P, Özkoçak I, Demir T, Göğüş N. Comparison of Postoperative Analgesic Effects of Preemptively Used Epidural Ketamine and Neostigmine. J Clin Anesth. 2000 Nov; 12(7): 543-8.
 • 11 Çanakçı N, Akan H, Beksaç M, Çakmaklı S, Koç H, Kurt N, İlhan O, Kırdemir P. Soluble IL-2R Levels in Patients Receiving General Anesthesia. Turk J Med Res 1995;13(3):116-118.
 • 12 Uysalel A, Keçik Y. Kırdemir P, Sayın M, Binnet M. Comparison of Intraarticular Bupivacaine With the Additional of Morphine or Fentanyl for Analgesia After Arthroscopic Surgery, Artroscopy. 1995; Vol 11, No 6, 660-63.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Pakize Kırdemir, Birzat Emre Gölboyu, Filiz Alkaya Solmaz. Abdominal Dren Tüpü İnsizyonu İlişkili Nöropatik Ağrıtanı Ve Tedavide Transvers Abdominis Plan(Tap) Blok. Med J SDU/SDÜ Tıp Fak Derg 25 (4), 466-468
 • 2 Kara Y, Alkaya Solmaz F, Kırdemir P. Süksinilkolin uygulanan gebede uzamış apne; olgu sunumu. Med J SDU/SDÜ Tıp Fak Derg. 2016:23(2): 65-67.
 • 3 H Saygın, Y Çankaya, F Alkaya Solmaz, P Kırdemir. Düşük doz tiyopental ile Huntington koresinde anestezi yönetimi: Olgu sunumu. Anestezi Dergisi 2015; 23(4):249-251.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Alkaya F, Kırdemir P, Atay T. Regional anesthesia in Parkinson's disease:Case Report.Turkish Journal of Geriatrics 2012;15(4):473-475.
 • 2 Mutlu M., Kırdemir P., Gögüs N.: Juvenile hyaline fibromatozis. Pediatric Anestesia 2004 14:798-802.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 FİGANÇİÇEK ÜMİT,KOÇMAN ALİ, ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,KIRDEMİR PAKİZE. Önkol Cerrahisi Planlanan Hastalarda İnfraklavikuler Blok Uygulanması Ve Katater Aracılığıyla Verilen Bupivakainin İnfuzyon Ve Bolus Dozlarının Karşılaştırılması. RADKON 18-21.05.2017 Antalya
 • 2 KOÇMAN ALİ, FİGANÇİÇEK ÜMİT, ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,KIRDEMİR PAKİZE. TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİDE EPİDURAL DEKSMEDETOMİDİNİN POSTOPERATİF ANALJEZİK KULLANIMINA ETKİLERİ. RADKON 18-21.05.2017 Antalya
 • 3 P Kırdemir, S Çatav, F Alkaya Solmaz. Bilateral Greater Oksipital Sinire Lokal anestezik ve Pulse Radiofrekans Ablasyon (PRFA) Uygulamasının Karşılaştırılması 50. TARK 26-30 Ekim 2016, İstanbul.
 • 4 S Çatav, F Alkaya Solmaz, P Kırdemir. Kronik migrenli hastalarda büyük occipital sinir (GON) blok uygulama sonuçlarımız. 49. TARK 2-6 Aralık 2015, Antalya.
 • 5 P Kirdemir, S Çatav, F Alkaya Solmaz. Osteoartritli hastalarda genikular sinire radyofrekans uygulama sonuçlarımız. 49. TARK 2-6 Aralık 2015, Antalya.
 • 6 F.Alkaya Solmaz, A.Erdoğan, T.Tuncer Peker, E. Özcan, H.Akpınar, P. Kırdemir. Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Farklı Dozlarda Asetominofen ve Lidokainin Karşılaştırılması. TARK 25-29 Ekim 2014, Ankara
 • 7 F.Kırçiçek, F. Alkaya Solmaz, P. Kırdemir, S.Özmen. Spinal Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryenlerde Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Etkilerinin Karşılaştırılması. TARK 25-29 Ekim 2014, Ankara
 • 8 S. Çatav, F. Demirer, Y. Çankaya Kara, F. Alkaya Solmaz, P. Kırdemir.Dural Ponksiyon Sonrası Gelişen Baş Ağrısında Erken ve Geç Dönemde Yapılan Epidural Kan Yaması: İki Olgu Sunumu. TARK 25-29 Ekim 2014,Ankara
 • 9 H. Saygın, Y. Çankaya, F. Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir.Düşük doz tiyopental ile Huntington Koresinde anestezi yönetimi: Olgu sunumu. TARK 25-29 Ekim 2014, Ankara
 • 10 F Alkaya Solmaz, H Burç, P Kırdemir. Diz Artroskopisinde Preemptif Farklı Analjeziklerin Etkinliklerinin Karsılastırılması.11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz cerrahisi Kongresi.Ankara 04.10.2012, 18:00 - 18:06
 • 11 F Alkaya Solmaz,P Kırdemir,T Atay. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi: Olgu Sunumu.2012 46. TARK Ulusal Kongresinde poster olarak sunulmuştur. Girne,K.K.T.C
 • 12 B Altınışık, P Kırdemir, U Altınışık, O Gökalp, S Dönmez.Çeşitli dozlardaki magnesyum sülfatın asetilkolin, histamin ve potasyum klorür ile oluşturulan bronkospazm üzerine in vitro etkileri. 2010 44. TARK Ulusal kongresinde Deneysel Çalışmalar Yarışma Sunusu olarak sunulmuştur Antalya
 • 13 B Başaraner,TT Peker, D Karaaslan, D Erdoğan, P Kırdemir.Diyabetik hastalarda rejyonel anestezi uygulamalarının kalp hızı değişkenliği ve ritm üzerine etkileri. 2010 44. TARK Ulusal Kongresinde poster olarak sunulmuştur.Antalya
 • 14 F. Şengül , D. Karaaslan, TT. Peker , P. Kırdemir.İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu Yapılan Hastalarda Emla Krem İle %2'lik Lidokain İnfiltrasyonunun Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2009:P540. 43. TARD kongresinde poster olarak sunulmuştur Antalya.
 • 15 P.Kırdemir, B. Büyükvanlı, U. Altınışık, A. Gökçimen, Ö. Fedakar. Sıçanlarda İntramüsküler Levobupivakainin miyotoksik Etkisi. 2009 43. TARD kongresinde Yarışma Sunusu olarak sunulmuştur Antalya.
 • 16 P.Kırdemir, E. Nayir, Ö. Özorak, H. Koşat.Trakeal entübasyonda çeşitli ilaç ve uygulamaların havayolu cevabı ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2009:P230. 43. TARD kongresinde poster olarak sunulmuştur Antalya.
 • 17 D. Karaaslan, T. Peker, P.Kırdemir, E. Nayir, Ö. Özorak, H. Koşat. Kas gevşeticisiz entübasyonda propofol ve sevofluranın karşılaştırılması.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2009:P230. 43. TARD kongresinde poster olarak sunulmuştur Antalya
 • 18 Kırdemir P, Topal M, Özmen S, Altınışık U, Peker TT.Transüretral rezeksiyonda spinal ve tek doz epidural anestezinin karşılaştırılması.9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007 İstanbul da tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur.
 • 19 Özmen S, Kırdemir P , Peker TT, Karaaslan D, Özorak Ö, Sarı S. Spinal anestezi uygulanan sezaryenlerde levobupivakain ve levobupivakain-morfin kombinasyonlarının analjezik etkinliğinin karşılaştırılması. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2006;34(supp1):SS 38. XXX. TARD kongresinde sözlü olarak sunulmuştur
 • 20 Erdoğan N, Özmen S, Altınışık U, Kırdemir P. %0.375 ropivakain ve %0.375 ropivakain+(+)S-ketamin ile oluşturulan riva da klinik etkilerin karşılaştırılması.Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2006;34(supp1):P246. XXX. TARD kongresinde poster olarak sunulmuştur.
 • 21 Peker TT, Nayır E, Karaaslan D, Kirdemir P. Kardiyak anestezide kısa süreli düşük doz uygulama sonrası ortaya çıkan ölümle sonuçlanan propofol infüzyon sendromu.Türk göğüs kalp damar dergisi 2006;14(supp2):EP05-13. 9.Ulusal kongresinde poster olarak sunulmuştur.
 • 22 Karaaslan D, Peker TT, Kirdemir P, Oğuzhanoğlu E, Şengül F. Remifentanil ile kombine sevofluran ve propofolün kas gevşeticisiz entübasyon koşulları üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği dergisi 2006;34(supp1):SS3. XXX. TARD kongresinde sözlü olarak sunulmuştur.
 • 23 Kırdemir P., Tunçer Peker T., Karaaslan D., Sarı S., Özorak Ö., Özmen S. Unilateral Spinal Anestezi Uygulamalarında Levobupivakain'e Eklenen Fentanyl ve Morfinin Anestezik Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. 2006; 34(suppl1):34. XXX. TARD kongresinde sözlü olarak sunulmuştur.
 • 24 Marsan A., Kırdemir P., Altınören B., Gögüs N.: Alt ekstremite girişimlerinde , iki rejyonel anestezi tekniğinin aneljezi ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. 6. Ulusal Ağrı Kongresi 2003 İstanbul da tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur.
 • 25 Kırdemir P, Akan B, Marsan A, Urfalıoğlu A, Göğüş N. Artrogripozis mültipleks konjenita : 4 olgu nedeniyle. 8th FEAPA in conjunction with 2nd TPARC 2003 İstanbul
 • 26 Albayrak D, Akan B, Karabeyoğlu I, Akçaboy Y, Peker A, Kırdemir P.: Spinal anestezi Sonrası Abdusens Paralizisi. XXXV TARK, Kongre Kitabı, 15, Kemer, 2001 de poster olarak sunulmuştur.
 • 27 Tekin M., Kırdemir P., Okutan E., Horanslı E., Gögüs N.: Mivaküryum ve sisatrakirkyum prekürizasyonunun SCH nin indüklediği göz içi basınç artışına etkileri.. XXXV TARK, Kongre Kitabı, 15, Kemer, 2001 de tarafımdan poster olarak sunulmuştur.
 • 28 Marsan A., Ozmen M., Kırdemir P., Hengirmen S., Gögüs N: Ekstra peritoneal CO2 insuflasyonu kan gazları ve hemodinamik parametreleri etkiler mi? XXXIV TARK 2000 Kuşadası da sözlü olarak sunulmuştur.
 • 29 Özkoçak I, Kırdemir P, Hacıyev E, Örnek D, Göğüş N.. Tramadol: İntraperitoneal ve IV. Uygulamaların Karşılaştırılması. XXXIV TARK, Kuşadası, 2000 de sözlü olarak sunulmuştur
 • 30 Ozkocak I, Kırdemir P., Karaduman H., Aksu C, Gögüs N. :Neostigminin Qt intervali üzerine etkileri . XXXIII TARK, Mersin 1999 da sözlü olarak sunulmuştur.
 • 31 Marsan A., Kırdemir P, Özkoçak I, Alagöz E, Şen S, Göğüş N:. Preempetif Tramadol ve Pethidinin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri. XXXIII TARK, Mersin, 1999 da sözlü olarak sunulmuştur.
 • 32 Ozkocak I., Kırdemir P., Yılmaz A., Cinel E., Gögüs N.: Supanestazik dozda ketaminin spinal anestezi sırasında hemodinamik bulgulara etkisi. XXXII TARK 1998 Antalya da sözlü olarak sunulmuştur.
 • 33 Ozkocak I, Kırdemir P., Demirbilek S, Cinel İ., Gögüs N., : Laparoskopik girişimlerde Qt interval değişikleri . XXXII TARK 19 98 Antalya da sözlü olarak sunulmuştur.
 • 34 Kırdemir P., Ozkocak I., Gögüs N., Cinel İ., Deveci O: Magnezyum sulfatın atrakuryum bloğuna etkisi. XXXI TARK 1997 Bursa da tarafımdan poster olarak sunulmuştur.
 • 35 Tezcan C., Ateş Y., Kırdemir P., Ozatamer O.,: Elektif cerrahi vakalarında propofol indüksiyonu veya devamlı infüzyonun serum lipit düzeylerine etkisi .XXVIII TARK 1994 de sözlü olarak sunulmuştur.
 • 36 Tezcan C., Ateş Y., Kırdemir P., Ozatamer O.: Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda propofol indüksiyonu ve ondansetronun postoperatif bulantı kusma insidansına etkileri. XXVIII TARK 1994 de sözlü olarak sunulmuştur.
 • 37 Keçik Y., Uysalel A, Kırdemir P, Binnet M.: İntraartiküler Bupivakain+morfin, Bupivakain+fentanil uygulaması. I. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongre, İstanbul, 1993 da tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur.
 • 38 Alkıs N., Kırdemir P., Öztin C., Asık I, Tüzüner F.,: Akut ibuprofen entoksikasyonunda geç dönemde görülen kardiak arrest: XXVII TARK 1993 Nevşehir de tarafımdan poster olarak sunulmuştur.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Pakize kırdemir, Birzat Emre Gölboyu. Neuropathic pain associated with incision for abdominal tube drainage: TAP block for diagnosis and treatment. Balkan States Anesthesia Days IV: Abdominal Anesthesia and Intensive Care. 17-20 May 2017 Sarajevo, Bosna and Herzegovina.
 • 2 P, KIRDEMIR; S, CATAV; F, ALKAYA SOLMAZ. Comparing Results of Bilateral Greater Occipital Nerve Block With Local Anesthesic and Pulsed Radiofrequency Ablation. ESRA 7-10 eylül 2016, Maastricht - Hollanda
 • 3 P Kirdemir. The effect of additional fentanyl or morphine to bupivacaine in spinal anesthesia for elective cesarean. 34th ESRA 2-5 eylül 2015 Ljubljana, SLOVENYA.
 • 4 P Kirdemir, S Çatav, F Alkaya Solmaz. Osteoartritli hastalarda genikular sinire radyofrekans uygulama sonuçlarımız. 34th ESRA 2-5 eylül 2015 Ljubljana, SLOVENYA.
 • 5 F Enginar, P Kırdemir, M Nazıroğlu, B Çiğ, C Uğuz. Vitamin E and Selenium Combination Reduces Methyl Parathion Triggered Oxidative Stress Levels in Dorsal Neurons of Rats. 5rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, Focus on: Calcium Signaling and TRP Channels. 09-12 September 2014 Isparta TURKEY.
 • 6 Pakize KIRDEMİR, Halil ŞAHİN. Comparison of Anti-inflammatory effects of lornoxicam, tramadol, ketamine and their effects on acute phase protein values in Animal acute pain models. 20-25 Eylül 2011 EFIC (Avrupa Ağrı Kongresi) Hamburg Almanya.
 • 7 Kirdemir P, Ozorak O.'Correlation of Postoperative Analgesia Requirement with Preoprative Pain Pressure Threhold, Stait Anxiety Inventory and Cortisol'.Annual XXIX ESRA (Avrupa rejyonel anestezi ve ağrı kongresi)8-11 September 2010 Porto,Portugal.
 • 8 Altinisik U, Kirdemir P. Altinisik HB, Candan IA, Gokcimen A. Effect of levobupivacaine on rat liver tissue. XXVIII Annual ESRA Congress, 2009 Salzburg, Austria
 • 9 Altinisik U, Kirdemir P. Effect of diazinon on liver. 2nd Internatinal Liver Symposium, May 20-22, 2009. Isparta TURKEY
 • 10 Altinisik U, Kirdemir P. Development of hepatik damage in time course in acute diazinon intoxication. P-37; 2nd Internatinal Liver Symposium, May 20-22, 2009. Isparta TURKEY
 • 11 Altinisik U, Kirdemir P, Altinisik HB, Fedakar O, Gokcimen A. Pralidoxime and atropine treatment in liver of rats with diazinon toxicity. P-39;2nd Internatinal Liver Symposium, May 20-22, 2009. Isparta TURKEY. Poster yarışmasında 3 lük ödülü.
 • 12 Kirdemir P, Ozmen S, Peker TT, Karaaslan D, Ozorak O, Sari S. Comparison of intrathecal levobupivacaine and levobupivacaine-morphine for caesarean delivery (randomized study). XXVII ESRA Annual Congress Genoa, Italy 24-27 september 2008.
 • 13 Kırdemir P, Peker TT, Karaaslan D, Sarı S, Özorak Ö, Özmen S.Analgesic effects of levobupivacaine, levobupivacaine+fentanyl and levobupivacaine+morphine for the knee arthroscopy under unilateral spinal anesthesia. VI European Congress Orthopadic Anaesthesia and Pain İstanbul 2007;11 best paper olarak sözlü sunulmuştur
 • 14 Cömert A, Kendir S, Kırdemir P, Elhan A, Tekdemir I. Why obturator nevre block does not occur in 3-in-1 block? APICA 2005 (4th Asian-Pacific Internatinal Congress of Anatomists) Kuşadası-Turkey 7-10 September 2005.
 • 15 Kırdemir P, Marsan A, Ozkavak S, Ediz N, Gögüs N. Comparison efficacy and tolerability of preemptively used lornoxicam and tramadol for postoperative pain. 11th ESA Annual Meeting , Lisbon , Portugal 2004 de tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur.
 • 16 Kırdemir P., Akan B., Marsan A., Urfalıoglu A., Gögüs N.: Artrogripozis multipleks kongenital. 8 th FEAPA in conjuction with 2 nd TPARC(Turkish Peadiatric Anaesthesia and Reanimation Congress) 2003 İstanbul 2003 de sözlü olarak sunulmuştur.
 • 17 P. Kırdemir, A. Marsan, A. Peker, N. Göğüş. Does Intrathecal Clonidine Prolong Unilateral Spinal Block and Analgesia. World Congress on Regional Anaesthesia and pain Therapy & XXI Annual ESRA Congress, The İnternational Monitor, 14(2):, Barcelona, 2002 de tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur.
 • 18 P. Kırdemir, I. Özkoçak, A. Marşan, M. Tekin, N. Göğüş, Y. Tabak.: Comparing Analgesic Effect of Intra-articular Neostigmine, Tramadol and Tenoksikam. 9th ESA Annual Meeting, EJA, Goteborg , 2001 de tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur
 • 19 P. Kırdemir, A. Marşan, M. Mutlu, Y. Pala, N. Göğüş.: Comparison of Haemodynamic and Postoperative Analgesic Effects and Recovery of Unilateral and Bilateral Spinal Anaesthesia. 19th ESRA Annual Meeting ESRA, The İnternational Monitor,Vol. 12, No.3, Rome, 2000 da sözlü olarak sunulmuştur
 • 20 Raşa K., Özkoçak I, Kırdemir P, Bostanoğlu S, Aksu C, Göğüş N.: Preempetive Intraperitoneal Analgesics in Laparoscopic Cholecystectomy. 10th Anniversary of Eurosurgery, İstanbul, 2000 de sözlü olarak sunulmuştur.
 • 21 Kırdemir P, Özkoçak I., Marşan A., Muratlı N., Göğüş N.: Comparing PCA tramadol and morphine sulphate with tramadol infusion. 18th Annual Meeting ESRA,The İnternational Monitor,Vol. 11, No.3, İstanbul,1999 da tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur
 • 22 Sen S, Marsan A., Kırdemir P., Ozkocak I., Gögüs N.:Antioxidan effects of thiopentone and propofol on the first and second hour in experimental spinal cord trauma. ESA Meeting BJA Amsterdam 1999 da sözlü olarak sunulmuştur
 • 23 Postacı A., Kırdemir P., Demirbilek S., Tekin M., Gögüs N.: The effect of sevoflurane and halotane on the neuromuscular block prodeced by atracurium. ESA Meeting BJA Amsterdam 1999 da tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur
 • 24 Kırdemir P., Özkoçak I., Demir T., Göğüş N.: Comparison of Postoperative Analgesic Effects of Preemptively Used Epidural Ketamine and Neostigmine. 17th Annual Meeting ESRA, The İnternational Monitor Vol. 10, No. 3, Ceneva,1998 de tarafımdan sözlü olarak sunulmuştur
 • 25 Özkoçak I, Kırdemir P, Göğüş N, Altuntaş A.: Comparison of Lokal Anesthesia With The Sedo-Analgesia in FESS. II. World Congress on Ambulatory Anesthesia, Pal de Mallorca,1998 de sözlü olarak sunulmuştur
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAŞARANER BAHRİ,TUNCER PEKER TÜLAY,ERDOĞAN ARI DİLEK,DE ERDOĞAN,KIRDEMİR PAKİZE.IMPACT OF REGİONAL ANESTHESIA ON HEART RATE VRIABILITY AND QT-INTERVAL CHANGES IN DIABETIC PATIENTS.34th ESRA Congress 2015,Ljubljana-SLOVENYA
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Hatice Uğur Okudan, Filiz Alkaya Solmaz, Pınar Karabacak, Hasan Saygın, Pakize Kırdemir. Mediastinal apse operasyonu sırasında nadir bir komplikasyon: Horner Sendromu. TARK 2016, İstanbul
 • 2 Feyyaz Demirel, Filiz Alkaya Solmaz, Mustafa Asım Aydın, Pakize Kırdemir. Pierre Robin Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Deneyimimiz: Olgu Sunumu. TARK 2016, İstanbul
 • 3 Miraç Alasu, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir. Elektif Operasyon Planlanan Obez Kadın Hastalarda Sugammadeks Ve Neostigminin Yaşa Bağlı Etkinlik Ve Maliyetin Retrospektif Karşılaştırılması. TARK 2016, İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 Prof. Dr. Yüksel Keçik'in danışmanlığında ' Farklı Kas Gevşeticilerinin Serum Potasyum ve Hücreiçi Enzim Etkileri.'
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Önkol Cerrahisi Planlanan Hastalarda İnfraklavikuler Blok Uygulanması Ve Katater Aracılığıyla Verilen Bupivakainin İnfuzyon Ve Bolus Dozlarının Karşılaştırılması. Proje No: 4745-TU2-16 Ümit FİĞANÇİÇEK
 • 2 Total Abdominal Histerektomi İçin Epidural Kataterden Uygulanan Dexmedetomidinin Postoperatif Analjezik Üzerine EtkileriProje No: 4744-TU1-16 Ali KOÇMAN
 • 3 Kronik methyl parathion intoksikasyonu oluşturulan sıçanlarda selenyum ve E vitamini’nin arka kök ganglion hücrelerinde kalsiyum sinyali ve oksidatif stres üzerine etkilerinin araştırılması.Ferhat Enginar Proje No:SDÜ BAP, 3113-TU-12
 • 4 Akut inflamasyon oluşturulan sıçanlarda lornoksikam, Tramadol ve Ketaminin antiinflamatuar etkinliği ve akut faz proteinleri değerine etkisinin karşılaştırılması. Halil Şahin 2011
 • 5 "Postoperatif Basınç Ağrı Eşiği, Stait Anxietyinventory (STAI) ve Stress Hormonlarının Postoperatif Analjezi İhtiyacı ile Korelasyonu" Özlem Özorak 2010
 • 6 "Çeşitli Dozlardaki Magnesyum Sülfatın Asetilkolin, Potasyum ve Histamin ile Oluşturulan Bronkospazm Üzerine İnvitro Etkileri" Betül Altınışık 2008
 • 7 "Düşük Akım Desfloran ve Sevofloran Anestezisinde Karboksihemoglobin, Hemodinami ve Uyanma Kriterleri Karşılaştırılması" Ayşegül CEYLAN 2004
 • 8 "Mivaküryum ve Sisatrakuryum Prekürazizasyonun Süksinilkolinin İndüklediği Göz İçi Basınç Artışına ve Hemodinamiğe Etkisi" Murat TEKİN 2001
 • 9 "Sevofloran ve Halotan Anestezisinin Atreküryumun Yaptığı Nöromuskuler Bloğa Etkileri" Aysun POSTACI 1999.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Spinal Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryenlerde Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Etkilerinin Karşılaştırılması. Fahrettin Kırçiçek
 • 2 Hızlı Üst Çene Genişletilmesi Uygulamalarında Gelişen Stres ve Ağrının Değerlendirilmesi. Mine Geçgelen. Proje No:1880-D-09
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Total Abdominal Histerektomi İçin Epidural Kataterden Uygulanan Dexmedetomidinin Postoperatif Analjezik Üzerine Etkileri” Ali koçman, Proje No: 4744-TU1-16
 • 2 Önkol Cerrahisi Planlanan Hastalarda İnfraklavikuler Blok Uygulanması Ve Katater Aracılığıyla Verilen Bupivakainin İnfuzyon Ve Bolus Dozlarının Karşılaştırılması. Ümit FİĞANÇİÇEK Proje No: 4745-TU2-16
 • 3 Kronik methyl parathion intoksikasyonu oluşturulan sıçanlarda selenyum ve E vitamini’nin arka kök ganglion hücrelerinde kalsiyum sinyali ve oksidatif stres üzerine etkilerinin araştırılması.Ferhat Enginar Proje No:SDÜ BAP, 3113-TU-12
 • 4 Akut inflamasyon oluşturulan sıçanlarda lornoksikam, Tramadol ve Ketaminin antiinflamatuar etkinliği ve akut faz proteinleri değerine etkisinin karşılaştırılması. Halil Şahin Proje No:2293-TU-10
 • 5 "Postoperatif basınç ağrı eşiği, Stait Anxietyinventory (STAI) ve stress hormonlarının postoperatif analjezi ihtiyacı ile korelasyonu" Özlem Özorak Proje No:1723 TU-08
 • 6 "Çeşitli dozlardaki magnesyum sülfatın asetilkolin, potasyum ve histamin ile oluşturulan bronkosapazm üzerine invitro etkileri" Betül Altınışık Proje No:1519-TU-07
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ''Hızlı Üst Çene Genişletilmesi Uygulamalarında Gelişen Stres ve Ağrının Değerlendirilmesi'' Proje No:1880-D-09
 • 2 Diyabetik hastalarda rejyonel anestezi uygulamalarının kalp hızı değişkenliği ve ritm üzerine etkileri. Proje No: 1782-TU-09
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balkan States Anesthesia Days IV: Abdominal Anesthesia and Intensive Care. 17-20 May 2017 Sarajevo, Bosna and Herzegovina. Oral presentation oturum başkanlığı.
 • 2 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, Focus on: Calcium Signaling and TRP Channels.22-27 June 2010 Isparta TURKEY. Oturum başkanlığı
 • 3 Scientific studies conducted on antihepatotoxic plants in Turkey; Herbal used in liver diseaes. 2nd Internatinal Liver Symposium, May 21, 2009. Isparta TURKEY. Oturum başkanlığı
 • 4 2nd Internatinal Liver Symposium, May 20-22, 2009. Isparta TURKEY, Organization staff
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Ultrason eşliğinde rejyonel blok uygulamaları.25 Eylül 2010,Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Postoperatif kardiyovasküler komplikasyonlar. TARD EGE AKDENİZ ŞUBESİ 19. SEMPOZYUMU.29-30 Nisan 2017 Denizli. Oturum başkanlığı.
 • 2 Pakize Kırdemir. Asistan eğitiminde hedefler gerçekler. TARD EGE AKDENİZ ŞUBESİ 19. SEMPOZYUMU.29-30 Nisan 2017 Denizli. Konuşmacı
 • 3 PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EĞİTİMİ' TARK 49. Ulusal Kongresi. 02-06 Aralık 2015 Antalya. Oturum başkanlığı
 • 4 Servikal Ağrı sendromları.Yeşim Ateş Ağrı Günleri-III. 23-24 Mayıs 2015 Ankara. Oturum başkanlığı
 • 5 Obesite cerrahisinde Anestezi. III. Abant Anestezi sempozyumu 1-3 Mayıs 2015 Bolu. Oturum Başkanlığı
 • 6 Kronikleşen postoperatif Ağrıya Yaklaşım TARK 48. Ulusal Kongresi. 25-29 Ekim 2014 Ankara. Oturum Başkanlığı
 • 7 TARK 47. Ulusal Kongresi. 20-24 Kasım 2013 Antalya. 22.11.2013 Poster moderatörü.
 • 8 12. Ulusal Ağrı Kongresi 17-20 Mayıs 2012, İstanbul Poster moderatörü
 • 9 TARK 46. Ulusal Kongresi. 20-24 Kasım 2012 Girne, K.K.T.C. Poster moderatörü.
 • 10 TARK 46. Ulusal Kongresi. Kasım 2012 Girne,K.K.T.C. 2012 Poster moderatörü.
 • 11 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi 28-30 Ekim 2011 Poster moderatörü.
 • 12 11. Ulusal Ağrı Kongresi 20-23 Mayıs 2010, İstanbul Poster moderatörü
 • 13 'Problemli çocuk ve anestezi' Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesinin IX.Sempozyumu , 11 Nisan 2009. Oturum başkanlığı.
 • 14 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009 Poster moderatörü
 • 15 Acil Tıp Eğitimi Kursu, 14 Mayıs 2008 SDÜ, Eğitici.
 • 16 10.Ulusal Ağrı, 9.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi 12-15 Haziran 2008 İstanbul da Poster moderatörü
 • 17 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi 29 Ekim-2 Kasım 2008 Poster moderatörü
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 'Nöropatik Ağrı' 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi29 Ekim-3 Kasım 2013 Belek, Antalya.Panelde Konuşmacı.
 • 2 Akut Ağrı Fizyolojisi.TARK 47. Ulusal Kongresi. 20-24 Kasım 2013 Antalya. Panelde Konuşmacı.
 • 3 Pain Relief Strategies. International Polytrauma Conference 24-26 February 2012 İstanbul. Konuşmacı
 • 4 PREMEDİKASYON. ''TARD Anestezi Kampüsü Bölgesel Eğitim Programı''. 29 Mayıs 2010 İzmir, Konuşmacı
 • 5 Postoperatif Derlenme ve Erken Kompliasyonlar. ''TARD Anestezi Kampüsü Bölgesel Eğitim Programı''. 13 Şubat 2010 Ankara, Konuşmacı.
 • 6 Neden olmadı? Başarısız epidural. TARK 44. Ulusal Kongresi. 27-31 Ekim 2010 Antalya. Panelde Konuşmacı.
 • 7 Postoperatif Derlenme ve Erken Kompliasyonlar. ''TARD Anestezi Kampüsü Bölgesel Eğitim Programı''. 10 Ekim 2009 Malatya, Konuşmacı.
 • 8 Postoperatif Geç Kompliasyonlar. ''TARD Anestezi Kampüsü Bölgesel Eğitim Programı''. 10 Ekim 2009 Malatya, Konuşmacı
 • 9 Liver toxicity and anesthesia. 2nd Internatinal Liver Symposium, May 20, 2009. Isparta TURKEY. Konuşmacı
 • 10 Acil Yardım Eğitimi Semineri: Erişkinde Temel Yaşam Desteği. SDÜ Ekonomi ve Yönetim Kulübü, SDÜ Eğirdir MYO 2007. Konuşmacı
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 World Instıtude of pain board sınavını geçerek FIPP(fellow of inventional pain practioner) titr ini kullanmaya hak kazanmak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Algoloji alanında Yandal Uzmanlık Belgesi.Dip Tescil No:90034
 • 2 2007 Tubitak yayın teşvik ödülü
 • 3 Algoloji-Ağrı Derneği Yeterlilik Belgesi
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 27.Kanser Ağrısı
 • 2 28.Nöropatik Ağrı
 • 3 29.Neden olmadı? Başarısız Epidural
 • 4 30.Politravmalıda Ağrı ile Başetme Stratejileri
 • 5 31.RSD-CRPS
 • 6 32.Akut Ağrı Fizyolojisi
 • 7 16-Spinal Anestezi
 • 8 17-Termoregulasyon ve malign hipertermi
 • 9 18-Travma-KPR
 • 10 19-Otonom Sinir Sistemi
 • 11 20-Renal Hastalarda Anestezi
 • 12 21-Astımlı Hastalarda Anestezi
 • 13 22-Düşük Akımlı Anestezi
 • 14 23-Perioperatif Pulmoner HT ve Sağ Kalp Yetmezliğine Yaklaşım
 • 15 24-Solunum Sisitemi Hastalarında Anestezi
 • 16 25-Çift Lümenli Tüpler ve Tek Akciğer Ventilasyonu
 • 17 26-Yoğun Bakım Kabul ve Taburculuk kriterleri
 • 18 1-Dental ve Oral Ağrılara Yaklaşım
 • 19 2-Epidural
 • 20 3-Hipertansiyon
 • 21 4-İmmun reaksiyonlar
 • 22 5-İnhalasyon anestezikleri
 • 23 6-İV-Anestezikler
 • 24 7-Kan ve kan transfüzyonu
 • 25 8-Lokal Anestezikler
 • 26 9-Nöromüsküler kavşak ve blokerler
 • 27 10-Periferik bloklar
 • 28 11-Postoperatif Ağrı
 • 29 12-PSM
 • 30 13-Rejyonel anestezive komp1ikasyonları
 • 31 14-Sempatik bloklar
 • 32 15-Anestezide Sıvı-Elektrolit Dengesi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Rejyonel anestezi derneği. Üyelik No:103
 • 2 World Instıtude of Pain:301
 • 3 ESRA (European Society of Regional Anesthesiology)
 • 4 Türk algoloji derneği. Üyelik No:119
 • 5 ESA (European Society of Anesthesiology) No:2831
 • 6 Anestezi ve reanimasyon uzmanları derneği
 • 7 Türkiye Anestezi ve reanimasyon cemiyeti.Üyelik No: 1184
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2017
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2016
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2015
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2014
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2013
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2012
 • 5 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-7416/ 2011
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Renal Failure 26 March 2014 "The Effectiveness of Kefir in Acute Renal Failure Due to Glycerol-Induced Rhabdomyolysis" for Renal Failure. Manuscript ID LRNF-2014-LS-0187
 • 2 World Journal of Medicine and Medical Science Research 08 November 2014 “Association between central obesity and severity in cholelithiasis” Manuscript Number: WJMMSR-14-042
 • 3 Patient Related Outcome Measures 06 October 2014 'Validity and reliability of the Patient-Reported Arthralgia Inventory, a survey instrument to measure arthralgia' Submission ID:47997
 • 4 Clinical Ophthalmology 12 september 2013 "A Simplified Local Anesthesia Technique for External Dacryocystorhinostomy without Nasal Packing". Submission ID:53626
 • 5 Pragmatic and Observational Research. 13 June 2013 "Cancer pain therapy with a fixed combination of prolonged-release oxycodone/naloxone: results from a non-interventional study".
 • 6 International Medical Case Reports Journal. 24 May 2012 'Medication errors in Anaesthetic practice: a report of 2 cases.' Submission ID:34005
 • 7 Journal of Clinical and Experimental Investigations. 17 February 2012 "Intrathecal adjuvant agents effects on charecteristics of the spinal anesthesia".
 • 8 Journal of Clinical and Experimental Investigations 8 Ocak 2012 "ALT EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ VE KOMBİNE FEMORAL-SİYATİK SİNİR BLOĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI".
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 28 Şubat 2017 '... EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ALGOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN, LOMBER SİYAH DİSKİ OLAN HASTALARA UYGULANAN İNTRADİSKAL GELSTİXTM İN, HASTALARIN KLİNİK BELİRTİLERİNE OLAN ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ'. Kayıt No : 2017-55014
 • 2 Bakırköy Tıp Dergisi 22 Temmuz 2016 ''Management of pelvic trauma patients at Bakırköy Dr.Sadi Konuk Education and Searching Hospital''
 • 3 Bakırköy Tıp Dergisi 09 Eylül 2015 'Cessation of Medical Support and the Issue of Authorization in Patients Diagnosed as Brain Death'
 • 4 Bakırköy Tıp Dergisi 12 June 2014 'ZOR ENTÜBASYONA PRATİK YAKLAŞIM: 10 OLGUDA GUM ELASTİK BUJİ KULLANIMI'
 • 5 Bakırköy Tıp Dergisi 05.08.2014 'Zorunlu Oturur Posizyonda, USG Eşliğinde Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu'
 • 6 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 05Ağustos 2014 'Veküronyum Kullanımında Görülen Rezidüel Kürarizasyon İnsidansı ve Yaş Gruplarının Buna Etkisi'Yayın No:ADU-2014-1870.
 • 7 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28 Haziran 2013. "Epidural Anestezi Sonrası Ani Kardiyak Arrest" Yayın No:1662.
 • 8 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 12 Kasım 2013. 'İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞUNDA MİNİMUM ETKİN LOKAL ANESTEZİK HACMİ.'Yayın No:2013-38028
 • 9 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi 06 Haziran 2013 'GÖZ İÇİ YABANCI CİSİMDEN KAYNAKLANAN BRADİKARDİ' Yayın No:2013-36338
 • 10 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi. 11 Ocak 2012,'Propofole bağlı nöbet benzeri aktivite: Olgu sunumu' Yayın No:ADU-2012-1440.
 • 11 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi. 20 Mart 2012"THE ANAPHYLACTIC REACTION DUE TO DICLOFENAC SODIUM CASE REPORT" Yayın No:2012-28300
 • 12 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi. 19 Haziran 2012"SPİNAL ANESTEZİDE FARKLI DOZLARDAKİ PROPOFOL SEDASYONUNUN GERİATRİK HASTALARDA HEMODİNAMİ VE POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" Yayın No:2012-30472
 • 13 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26 Kasım 2012 'PARENTERAL METOKLOPRAMİD KULLANIMI SONRASI GELİŞEN AKUT DİSTONİ: İKİ OLGU SUNUMU''Yayın No:ADU-2012-1593
 • 14 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.28 Ocak 2011 "SUREVENT™ OTOMATİK VENTİLATÖRÜN KALP CERRAHİSİ HASTALARININ TRANSPORTUNDA KULLANIMI" Yayın No:1211
 • 15 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 31 Ocak 2011"TEK DOZ ORTA ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLERE BAĞLI POSTOPERATİF REZİDÜEL NÖROMUSKÜLER BLOK İNSİDANSI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER" Yayın No:1214
 • 16 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi 13.01.2010 "APLICATION OF FRACTIONAL EPIDURAL ANESTHESIA TO A PATIENT WITH EISENMENGER'S SYNDROME".Yayın No: 2009-12444
 • 17 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi 29 Kasım 2010 "ANTİPSİKOTİK VE ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANAN LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA AĞRI TEDAVİSİ YÖNETİMİ: TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU (2 OLGU SUNUMU)"Yayın No:2010-21752
 • 18 Dicle Tıp Dergisi 01 Şubat 2010 "JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE PROFLAKTİK OLARAK KULLANILAN GRANİSETRON-DEKSAMETAZON KOMBİNASYONUNUN FARKLI ANESTEZİ MODELLERİNDE POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMA ÜZERİNE ETKİLERİ" Yayın No: Dicletıp-10.20
 • 19 Dicle Tıp Dergisi 02 Şubat 2009 "UNİLATERAL İNGUİNAL HERNİ ONARIMI YAPILAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİDE %0,5 BUPİVAKAİN İLE % 0,5 LEVOBUPİVAKAİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" Yayın No: 09.22
 • 20 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi 18 Mar 2009 "THE OLD STORY: HIGH DOSE LIDOCAINE INFILTRATION".Yayın No: 2009-12143.
 • 21 Dicle Tıp Dergisi 11 Eylül 2009 "Çocuklarda Alt batın Cerrahisinde Uygulanan Ketaminin preemptif Analjezik Etkisi" Yayın No: dicletıp-09.79
 • 22 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi. 02 Eylül 2009 ''ANESTHETIC MANAGEMENT OF THE CHILD WITH HOMOCYSTINURIA''. Yayın No:2009-12759.
 • 23 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Şubat 2008 'Nörofibromatosis Tip-1 Tanısı almış Gebe Kadında Acil Sezaryen için Anestezi Uygulaması'. Yayın No:92
 • 24 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi. 01 Aralık 2008 "Anestezi Çalışanlarınca Pilot Balonun Palpasyonu İle Ayarlanan Endotrakeal Tüp Kaf Basınçlarının Değerlendirilmesi" Yayın No: 2008-9933
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 16 February 2017 'Güvenli ve etkili bir aksiller blok için üst ekstremite pozisyonunun önemi: bir karşılaştırmalı çalışma( Importance of upper extremity position for a safe and effective axillary block: a comparative study)' ID : TARD-33349
 • 2 Gulhane Medical Journal 16 January 2015 'Assesment of pulsed radiofrequency’s effect on level of tnf-? as a proinflammatory cytokin'.
 • 3 Local and Regional Anesthesia 20 March 2015 "Lidocaine versus ropivacaine for postoperative continuous paravertebral nerve blocks in patients undergoing laparoscopic bowel surgery: a randomized, controlled, double-blinded, pilot study.".Local and Regional Anesthesia.
 • 4 Local and Regional Anesthesia. 11 Agust 2014 "Polymer D-lactic acid (PDLA) a potential new potent topical analgesic-a case report".
 • 5 Anestezi Dergisi 09 Mayıs 2012 “KONJENİTAL AFİBRİNOJENEMİLİ OLGUDA AKUT BATIN NEDENİYLE ANESTEZİ DENEYİMİMİZ”Yayın No:149-2012
 • 6 Anestezi Dergisi 01 Ekim 2012 “DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ OLGUDA KAUDAL BLOK İLE KOMBİNE GENEL ANESTEZİ UYGULAMASI” Yayın No:166-2012
 • 7 Anestezi Dergisi 01 Ekim 2012 “TALYUM SİNTİGRAFİSİ SONRASI HİPOKALEMİYE BAĞLI VENTRİKÜLER FİBRİLASYON GELİŞEN BİR OLGU” Yayın No:172-2012
 • 8 Anestezi Dergisi 20 Haziran 2012 “PREEMPTİF OLARAK KULLANILAN LORNOKSİKAM VE TRAMADOLÜN POSTOPERATİF ANALJEZİYE KATKILARININ KARŞILAŞTIRILMASI”Yayın No:162-2012
 • 9 Local and Regional Anesthesia. 12 July 2012 'Continuous Spinal Anesthesia for lower limb Surgery' Submission ID: 35535
 • 10 Anestezi Dergisi 02.04.2012 “TİP III SPİNAL MUSKULER ATROFİLİ BİR GEBEDE SEZARYEN OPERASYONU İÇİN ANESTEZİ UYGULAMASI (Olgu Sunumu)”Yayın No:143-2012
 • 11 Anestezi Dergisi, 13 Mart 2012 “VACTERL SENDROMU VE ANESTEZİ.” Yayın No:113-2011
 • 12 Anestezi Dergisi 19 Şubat 2012 'GENEL ANESTEZİ ALTINDA KRANİAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİ UYGULANAN PEDİATRİK HASTALARDAKİ ISI DEĞİŞİKLİKLERİ' Yayın No:127-2012
 • 13 Local and Regional Anesthesia.02 February 2011 "Evaluation of Prostaglandin D2 as a CSF leak marker: in safe epidural anesthesia".Submission ID: 18053
 • 14 Local and Regional Anesthesia.03 February 2011"Stability of Behavioral Estimates of Activity-Dependent Modulation of Pain". Submission ID: 18105
 • 15 Anestezi Dergisi. 11 Nisan 2011“NADİR RASTLANAN BİR OLGU:İNTRAOPERATİF FENTANİLE BAĞLI ANAFİLAKSİ” Yayın No:074-2011
 • 16 Anestezi Dergisi 05 Ekim 2011'Anestezi Pratiğinde Sistemik Fizik Muayenenin Önemi.'Yayın No:075-2011
 • 17 Local and Regional Anesthesia.08 July 2010 "Intrathecal Bupivacaine for Head and Neck Pain" Submission ID: 7841
 • 18 Local and Regional Anesthesia 08 June 2010. ''Application of nanogel systems in the administration of local anesthetics.''Submission ID: 7977
 • 19 Local and Regional Anesthesia 25 June 2010 ''Patients' attitudes towards the involvement of medical students during induction of regional anesthesia'' Submission ID: 13098
 • 20 Journal of Local and Regional Anesthesia. 16 Feb 2010 "Review of the efficacy and safety of remifentanil for the prevention and treatment of pain during and after procedures and surgery." Submission ID: 7709
 • 21 Local and Regional Anesthesia, 29 March 2010 "Patients' satisfaction with perioperative care among patients having an orthopaedic surgery in a University Hospital".Submission ID: 11381
 • 22 Journa of Local and Regional Anesthesia. 22 April 2010 ''Epidural Loss-of-resistance Biomechanics: an Open Pilot Cadaver Study'' Submission ID: 11932
 • 23 Local and Regional Anesthesia. 15 November 2010 "Combined posterior lumber plexus block with sciatic nerve block for anterior cruciate ligament reconstruction surgeries, compared to combined femoral, obturator and sciatic nerve blocks".Submission ID: 15635
 • 24 Local and Regional Anesthesia. 06 August 2010 "Axillofemoral bypass with local anesthesia: A Way Forward to lower limb salvage in high risk patients."Submission ID: 13928
 • 25 Local and Regional Anesthesia. 09 September 2010 "Epidural analgesia for labor".Submission ID: 10237
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Therapeutics and Clinical Risk Management. 18 February 2018 '' Surgical management of compartment syndrome and sequential complications'' Submission ID: 162118
 • 2 Drug Design, Development and Therapy. 31 January 2018 ''Perioperative administration of dexmedetomidine reduces delirium after cardiac surgery in elderly patients: a double-blinded, multi-centers, randomized study'' Submission ID: 157145
 • 3 Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation. 26 February 2018. "Quadratum lumborum iii blogunun perkutan nefrolitotomi de postoperatif agri uzerine etkisi - Quadratus Lumborum Block III for Postoperative Pain After Percutaneus Nephrolithotomy" Reference number "TARD-92331"
 • 4 Journal of Pain Research. 02 March 2018. ''Trends and patterns of analgesic prescribing in Malaysian public hospitals from 2010 to 2016: Tramadol predominately used'' Submission ID: 164774
 • 5 Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation. 04 April 2018 ''Which one is more effective for pain control after open inguinal hernia repair? A clinical trial comparing ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve block or transversus abdominis plane block''. TARD-10586
 • 6 Journal of Pain Research 16 march 2018 ''SCH221510 analgesia through ORL1 activation in neuropathic pain.'' Submission ID: 162385
 • 7 Journal of Pain Research 01 May 2018 ''Non-inferiority Trial of a Foot Controlled Injection Device: A Step towards Enhancing Patient Safety and Operator Independence during Neural Blockade.'' Submission ID: 166335 (Journal impact factor: 2.581)
 • 8 Journal of Pain Research 22 may 2018 '' Non-inferiority Trial of a Foot Controlled Injection Device: A Step towards Enhancing Patient Safety and Operator Independence during Neural Blockade.'' Submission ID: 166335
 • 9 Patient Preference and Adherence 29 May 2018 ''Satisfaction survey among primary health care outpatients in the backward region: an empirical study from rural Western China.'' Submission ID: 172021
 • 10 Local and Regional Anesthesia 3 February 2017 "Programmed Intermittent Epidural Bolus improves efficacy of Patient Controlled Epidural Analgesia in postoperative pain management Submission ID: 131992
 • 11 Journal of Pain Research 20 February 2017 'Peripheral neuropathies treated with “Fisionerv ®”, a medical mixture for topical use'. Submission ID: 130669
 • 12 Journal of Pain Research 18 January 2017 ''Evidence and Consensus Recommendations for the Pharmacological Management of Pain in India.'' Submission ID: 128655
 • 13 Journal: Journal of Pain Research 20 march 2017 "A-MUPS score to identify patients with somatic symptom disorder on the basis of non-acute pain". . Journal: Journal of Pain Research. Sub ID: 137482
 • 14 Journal of Pain Research 05 May 2017 '' Capsaicin 8% patch treatment for amputation stump and phantom limb pain: a clinical mechanism study Article type''. Sub ID: 140925
 • 15 Journal of Pain Research 20 June 2017 ''Poorly controlled post-operative pain: prevalence, consequences, and prevention''. Submission ID: 144066
 • 16 Journal of Clinical and Analytical Medicine 16 May 2016 "Effect Of Early Postoperative Noninvasive Ventilation On Arterial Blood Gas After Abdominal Surgery", JCAM-4634
 • 17 Journal of Pain Research 3 october 2016 ''Heat pain detection threshold is associated with the area of secondary hyperalgesia following brief thermal sensitization. A study of healthy male volunteers''. Submission ID: 121189
 • 18 Journal of Pain Research 14 June 2016 '' Delay in Diagnosis of Vertebrobasilar Insufficiency: The Masking Effect of Headache and Coexisting Pain Syndromes''. Submission ID: 115102
 • 19 Journal of Pain Research, 23 November 2016 ''Cancer pain management in the Chinese mainland population: data from the ACHEON survey.'' Sub ID: 128533
 • 20 Journal of Pain Research 20 December 2016 ''Tapentadol prolonged release for the management of chronic neck pain: a case series'' Sub ID: 129056
 • 21 Journal of Pain Research 23 February 2015.'Individually-based measurement of temporal summation evoked by a noxious tonic heat paradigm. Sub ID:83352Journal of Pain Research
 • 22 Journal of Pain Research 19 May 2015'The safety of liposome bupivacaine following various routes of administration in animals.' Submission ID: 85424
 • 23 Journal of clinical and analytical Medicine 19 Ağustos 2015 "Cardiac arrest during the induction of anesthesia in a patient with Sjögren’s syndrome" KATD-3844.
 • 24 Saudi Medical Journal 26 NOVEMBER 2014 'The Protection Effects of Different Dosages of Ulinastatin on Myocardial.'Manuscript No. 20140695 / OJS 10715
 • 25 Journal of. Pain Research 28 April 2014 "Effect of Delayed Administration of Capsaicin on Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury of the Sciatic Nerve in Rats". Submission ID:66956
 • 26 Journal of Clinical and Analytical Medicine 14 MAYIS 2014 'HURLER SENDROM’LU HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI'
 • 27 Journal of Pain Research 23 January 2014 'MR Spectroscopy Assessment of Cingulate Metabolites during Pain and Morphine Treatment'.Ref 61193
 • 28 Current Therapeutic Research.05.04.2013 "COMPARISON OF THE EFFECTS OF ROPIVACAINE AND BUPIVACAINE ON HUMAN UMBLICAL ARTERY VASOREACTIVITY". Manuscript Number:CURTHERRES-D-13-00032
 • 29 Current Therapeutic Research May 2013 'EFFECTS OF SPINAL AND GENERAL ANESTHESIA WITH DESFLURANE ON COGNITIVE FUNCTIONS OF PATIENTS UNDERGOING UROLOGIC ENDOSCOPIC SURGERY'. Manuscript Number:CURTHERRES-D-13-00043
 • 30 Journal of Pain Research 07 January 2013 Self-Reported Interoceptive Awareness in Primary Care Patients with Past or Current Low Back Pain. Submission ID: 42418
 • 31 Saudi Medical Journal 30 September 2013. 'Safety and Efficacy of Chloral Hydrate versus Midazolam as Sedative Agents for Diagnostic Procedures in Children'. Manuscript No:20130434 / OJS 2708
 • 32 Journal of Pain Research. 12 march 2013 "Vigilance for pain-related faces in a primary task paradigm: An ERP study". Submission ID: 45097
 • 33 Current Therapeutic Research 30 june 2013 'THE PROPHYLACTIC EFFECT OF IV CARNITINE FOR THE CARDIOTOXICITY OF IV BUPIVACAINE AND LEVOBUPIVACAINE IN RATS'. Manuscript Number:CURTHERRES-D-13-00048
 • 34 Journal of Pain Research.14 February 2012"The efficacy profile of liposome bupivacaine, a novel formulation of bupivacaine for postsurgical analgesia".Submission ID: 30861
 • 35 Journal of Pain Research 30 April 2012"NGF- the TrkA to successful pain treatment".Submission ID:33408
 • 36 SAUDI MEDICAL JOURNAL 31 July 2012 'Pressure Volume Loop: A New Technique to Check for Endotracheal Tube Cuff Sealing Effect: Prospective Study'. Manuscript No. 20120386 / OJS 480
 • 37 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 27/08/2012 "İZOLE ÖN KOL TEKNİĞİ İLE FARKLI ROCURONİUM KONSANTRASYONLARININ ENJEKSİYON AĞRISI VE HEMODİNAMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" Manuscript ID:2012-28667.
 • 38 Journal of Pain Research 19 September 2012"Trajectories of Healthcare Service Utilization and Differences in Patient Characteristics among Adults with Specific Chronic Pain: Analysis of Health Plan Member Claims".Submission ID:38301
 • 39 Journal of Pain Research 28 November 2011 'Investigating Patient Expectations and Treatment Outcome in a Chronic Low Back Pain Population.'Submission ID: 28636
 • 40 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 14/12/2011 'PREEMPTIVE PREGABALIN EFFECTS ON POSTOPERATIVE RECOVERY, PAIN, ANALGESIC CONSUMPTION AND COGNITIVE FUNCTION AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY'. Manuscript ID:2011-25368
 • 41 Journal of Pain Research. 27 April 2011."Measuring children's distress during burns dressing changes: a literature search for measures appropriate for Indigenous children in South Africa".Submission ID:21821
 • 42 Journal of Pain Research.10 May 2011."High-Molecular-Weight Hyaluronan for the Treatment of Chronic Shoulder Pain Associated with Glenohumeral Arthritis".Submission ID: 22423
 • 43 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 16 August 2011 "COMPARISON OF DIFFERENT ANESTHETIC TECHNIQUES ON POSTOPERATIVE OUTCOMES IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURE" Manuscript No: 2011-23901.
 • 44 Journal of Pain Research 19 July 2011 "Current and emerging 'at-site' pain medications: A review".Submission ID: 11308
 • 45 Journal of Pain Research.19 August 2011."Increased levels of the Botulinum neurotoxin receptor SV2A in clinical sensory disorders and functional effects of BoNT/A and E in cultured human sensory neurons".Submission ID: 25189
 • 46 Journal of Pain Research.10 February 2011 "Analgesic efficacy of CR4056, a novel imidazoline-2 receptor ligand, in rat models of inflammatory and neuropathic pain".Submission ID: 18353
 • 47 Saudi Medical Journal 22 March 2011'Ropivacaine, versus ropivacaine plus fentanyl, in deep cervical block for Carotid endarterectomy'Manuscript 2011/3677
 • 48 Journal of Pain Research. 30 March 2011 "Pharmacological versus Microvascular Decompression Approaches for the Treatment of Trigeminal Neuralgia: clinical outcomes and direct costs".Submission ID: 20555
 • 49 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 07 Eylül 2010 "THE COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF TENS AND PLACEBO TENS IN PERIPHERAL NEUROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES MELLITUS".Submission ID:2010-18141
 • 50 Journal of Pain Research. 22 July 2010 "Opioid Chronopharmacology: Influence of Timing of Infusion on Fentanyl's Analgesic Efficacy".Submission ID: 13616
 • 51 Journal of Pain Research. 29 December 2010 "Diffusion Technique By Omoigui Of Intercostal Nerve Block".Submission ID: 17248
 • 52 Journal of Pain Research. 11 October 2010."The diclofenac epolamine topical patch relieves pain associated with ankle sprain: results from a double blind clinical study".Submission ID: 15380
 • 53 Journal of Pain Research 03 May 2010. "Musculoskeletal pain: prescription of NSAID and weak opioid by Primary Health Care Physician in Sweden 2004 to 2008, a retrospective patient record review." Submission ID: 12052
 • 54 Journal of Pain Research.19 May 2010, "Pilot Study: Rapidly cycling hypobaric pressure improves pain after five days in adiposis dolorosa". Submission ID: 12351
 • 55 Journal of Pain Research 15 March 2010. "Daily Nicotine Smoking and Back Pain in Adult Canadian: The Canadian Community Health Survey". Submission ID: 11031
 • 56 Journal of Pain Research 28 January 2010''Intravenous ibuprofen(Caldolor): The first injectable product for the treatment of pain and fever''. Submission ID:6993
 • 57 Journal of Clinical Anesthesia 03 July 2010.'Comparison of postoperative analgesic efficacy of caudal block versus dorsal penile block with levobupivacain for circumcision'. Submission No:JCA-10-137
 • 58 Journal of Pain Research 8 Dec 2009 ''Supra-threshld scaling, temporal Summmation, and After-sensation.'' Submission ID:9462
 • 59 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 30/06/2009. "Evaluation of Piroxicam-β-cyclodextrin as Preemptive Analgesia in Functional Endoscopic Sinus Surgery" No:2009-13238
 • 60 Journal of Clinical Anesthesia 02 February 2009 "Neostigmine injected 5 minutes after rocuronium accelerates the complete recovery of muscle relaxation" Manuscript No: JCA-08-192
 • 61 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 04/12/2008. "Anesthetic management in hydatid diseases: Review of 81 cases" No:2008-9734
 • 62 Journal of Clinical Anesthesia 20 Aug 2008 "Tight glycemic control with continous insulin infusion during cardiopulmonary bypass". Manuscript No.: 08-366
 • 63 Saudi Medical Journal January 2007 "Evaluation of vitamin B1 and alternative placebo effects on synopsis analgesia". Manuscript No: 20061505
 • 64 Saudi Medical Journal 18 December 2006 "Admission hypomagnesemia is associated with higher mortality or morbidity in critically ill patients". Manuscript No.: 20061316
 • 65 Saudi Medical Journal December 2005 "The role of antifibrinolytic agents in gynaecologic cancer surgery".Manuscript No: 20051237 2005 Düzenle Sil
 • 66 Journal of Clinical Anesthesia April 2003 " Postoperative Analgesic Effect of Epidural Neostigmine and the Responses of Plasma Cortisol and IL-6". Manuscript No.: 03-5024
 • 67 Journal of Clinical Anesthesia March 2001 "The effect of transdermal nitroglycerine on spinal s(+) Ketamine Antinociception Following Orthopedic Surgery". Manuscript No.: 01-4500
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anestezi ve Reanimasyon AD Başkanlığı
 • 2 Algoloji Bilim Dalı başkanlığı, Temmuz 2014-devam ediyor
 • 3 Algoloji Bilim Dalı başkanlığı, Temmuz 2011-2014
 • 4 Algoloji Bilim Dalı başkanlığı, Temmuz 2008-2011
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Teksas University, Hermann Trauma Hospital Department of anesthesiology, Pain Clinic (Chronic pain)/1995
 • 2 Teksas Universitesi MD. Anderson Cancer Center, Department of anesthesiology, Pain Clinic / 1994-1995
VERDİĞİ DERSLER
Anestezi komplikasyonları
AMELİYAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME, HAZIRLIK ve PREMEDİKASYON
Anestezi Cihazı
Düşük akımlı anestezi
Erişkin temel KPR
İV sıvı Tedavisinde Damar Yolları
Pediatrik KPR
Spinal anestezi
Travmada KPR
Acil cerrahi girişimlerde anestezi
Ağrı tedavisine yaklaşım
Ağrı yoları ve postoperatif ağrı tedavisi(PCA)
Ağrı yolları ve postoperatif ağrı tedavisi
Ağrının nörofizyolojisi
Anafilaktik reaksiyonlar ve anesteziye etkileri
Analjezik kullanım ilkeleri, postoperatif ağrı ve tedavisi
Anestezi komplikasyonları
Anestezi makinaları
anestezi sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar
Anestezi ve Tarihçe
Anestezide acil uygulamalar, tok hasta
Anestezide kullanılan aletler
Anesteziye giriş ve tarihçe
Anesteziye giriş ve tarihsel gelişim
Antipsikotikler
Aritmi, Hipertansiyon tedavisinde sık kullanılan ilaçlar
Derin sedasyon, dissosiyatif anestezi, nörolept anestezi uygulamaları
Diş hekimliğinde ağrı tedavisi
Diş hekimliğinde sedasyon
Düşük akımlı anestezi
EKG
Endokrin hastalıklarda yaklaşım
Epidural
Genel anestezi
Genel anestezi kavramı
Genel Anestezi ve Tarihçesi
Geriatrik anestezi
Günübirlik anestezi
Hava yolu açıklığının sağlanması
Hava yolu sağlanması ve ETE
IV anestezik ve analjezikler
İlaç allerjisi
İnhalasyon anestezikler
İnhalasyon anestezikleri
İnhalasyon anestezisi
İntravenöz anestezikler
İV infüzyonTedavisi
Kan ve kan tranfüzyon komplikasyonları
Kan ve kan transfüzyonu
Kan ve kan ürünleri
kas gevşeticileri, çeşitleri, kullanımı, yöntemleri
KASGEVŞETİCİLER
Kontrast maddelerin yan etkileri ve tedavisi
KPR
Lokal anestezikler
Lokal anestezikler ve komplikasyonlar
Lokal anestezikler ve komplikasyonları
Lokal anestezikler ve rejyonel anestezi
Lokal anesteziklerin yan etkileri
MONITORIZASYON
Monitorizasyon
Obsteride KPR
Obstetrik anestezi
Oksijen tedavisi
Oksijen ve karbondioksit
Özel girişimlerde anestezi
PCA ve uygulamalar
Pediatrik anestezi
Pediatrik hasta takibi
Periferik sinir blokları
Peroperatif anestezi komplikasyonları
Preop visit ve premedikasyon
Rejional anestezi
Sempatik bloklar
Sıvı-elektrolit
Solunum sistemleri ve anestezinin etkileri
SOLUNUM TEKNİKLERİ
Solunum yolu açıklıının sağlanması ve endotrakeal entübasyon
Somatik bloklar
Spinal anestezi
Termoregülasyon ve malign hipertermi
Travmada KPR
Uyanmanın değerlendirimesi
Yanık
Yenidoğan resüstasyonu
 
Bu İçeriği Paylaş!