KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Muhammet Cem KOÇKAR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2112601
E-Posta muhammetkockar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP 28.07.1988
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
ERCP
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Koçkar C. Birinci Basamakta tanı ve Tedavi. Bölüm 5 Karaciğer enzim yüksekliğinin ayırıcı tanısı, Nonalkolik steatohepatit(NASH), Alkolik karaciğer hastalığı, Karaciğer yetmezliği ve Karaciğer sirozu, Asit. Nobel Kitabevi. Adana. 2010.
 • 2 Koçkar C. Birinci Basamakta tanı ve Tedavi. Bölüm 5 Ülseratif kolit-Crohn's Hastalığı. Laktoz intoleransı, Giardiazis. Nobel Kitabevi. Adana. 2010.
 • 3 Koçkar C. "Semptomdan tanıya. İÇ HASTALIKLARINDA AYIRICI TANI. BÖLÜM: 25 SARILIK. NOBEL MATBACILIK. 2009 »
 • 4 Koçkar M.C. "ACİL DURUMLARDA TANI VE TEDAVİ KİTABI BÖLÜM: 20 ZEHİRLENMELER »
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Celal ÇERÇİ , Altuğ ŞENOL , M.Cem KOÇKAR , Muhammed AKÇAOĞLU , Nihat KAYMAKÇIOĞLU Laparoskopik Kolesistektomiye Bağlı Safra Yolları Yaralanmalarının Endoskopik Tedavisi Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106
 • 2 Çelik A., Kutun S., Önder A., Hatipoğlu C., Ulucanlar H., KoçkarM.C., Çetin A. Soliter karsinomlu 2000 hastanın hastaneye başvuru süresini etkileyen parametreler. Yeni Tıp Dergisi Volüm:20(5): 262-264; Eylül 2003.
 • 3 Koçkar M.C., Çelik A., Koçkar O., Yazıcıoğlu K., Kutun S., Çetin A. "Mide tümörlerinde lokalizasyon ve helikobakter pilori ilişkisi" Acta Oncologica Turcica2003: 36(1-2):(37-39).
 • 4 Bavbek N., Koçkar MC., Koçkar O., Yazıcıoğlu K. "Aplastic anemia in Turkey and Chernobil Disaster" Acta Oncologica Turcica.Cilt:35, No.2, 2002
 • 5 Alan H., Koçkar M.C., Bavbek N., Köklü S. "Tiroid hormon replasman tedavisi alan ötiroid guatr'lı hastalarda osteoporoz riski.'' İlaç ve Tedavi Dergisi, cilt 14, sayı 4,2001.
 • 6 Yardımcı S., Tekin D., Köksal N., Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C., Tüz M. "Effects of cigarette smoke exposure on the level of plasma lipid peroxidation product and activities of erythrocyte antioxydant enzymes" Türk hematoloji onkoloji dergisi, 9(4): 195-199, 1999
 • 7 Yardımcı S., Tekin D., Köksal N., Yavuzer N., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Increased erythrocyte antioxident enzyme activities are possible protective mechanism against to oxidative stress induced by acute hemorrhage" The journal of the faculty of medicine university of Ankara,vol.20 (2);79-83 1998.
 • 8 Avunduk M.C., Yardımcı S., Sunguroğlu K., Kurnaz L., Koçkar M.C., , Delibaşı T. "Sigara Dumanına maruz kalan sıçanlarda aortanın histopatolojik değişiklikleri ve element içerikleri" Türkiye Tıp Dergisi, 5(6): 388-392,1998.
 • 9 Akalın H.E, Hayran M., Özdemir O., Açbay Ö., Aydın N., Ayvaz G., Azal Ö., Çetinkalp Ş., Erdoğan M., Ersoy Ö., Güler S., Gürlek A., Gürsoy N., Karşıdağ K., Koçkar C., Oğuz A. "Direct Medical Cost Analysis in Patients with Diabetes Mellitus in Turkey: Diabcost Volume 2, Number 1, Page(s) 009-014 1998.
 • 10 Koçkar O., Koçkar M.C., Yurdakul M., Erden A., Cumhur T. "Kronik parankimal karaciğer hastalığında dupleks doppler US ile saptanan portal ve splenik ven çapı ve debilerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisi".Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 3: 121-125,1997
 • 11 Yardımcı S., Koçkar M.C., Karaahmetoğlu S., Cengiz M., Avunduk M.C., Delibaşı T., Müftüoğlu O. "Akut X ışını uygulamasının rat testisindeki germ hücreleri ve leydig hücreleri üzerine etkileri" Türkiye Tıp Dergisi 3(4) 159-162, 1997.
 • 12 Yardımcı S., Koçkar M.C., Sunguroğlu K., Tüz M., Cengiz M., Delibaşı T., Yavuzer S. "Erişkin erkek ratlarda total vücut gama radyasyonu uygulamasının plasma lipid profili üzerine etkileri" The journal of the faculty of medicine university of Ankara, 49(4): 185-189, 1996
 • 13 Can G., Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Müftüoğlu O., Özgür K. "Diabetiklerde kardiovasküler otonom nöropati tespitinde QTc intervali uzamasının araştırması" Diabet Yıllığı 277, 97-101, 1993.
 • 14 Koçkar M.C., Demirbaş B., Karaahmetoğlu S. Müftüoğlu O. "Diabetik Hastalarda kemik dansitesinin araştırılması" Diabet Yıllığı 277, 64-69, 1993.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Cem Koçkar, Mehmet İşler, Erkan Cüre, Altuğ Şenol, Abdulkadir Baştürk. Hiccup due to Gastroesophageal Reflux Disease. Eur J Gen Med 2009; 6(4): 262-264
 • 2 Erkan Cure, Altug Senol, Cem Kockar, Abdulkadir Basturk, Mehmet Isler Behcet´s disease with gastric involvement: a casereport. Case Rep Clin Pract Rev, 2008; 9: 4-6
 • 3 Erkan Cure1, Altug Senol1, Onur Kaya2, Cem Kockar1, Yildiran Songur1, Mehmet Isler1 A spontaneous fungal peritonitis in a case with cryptogenic cirrhosis. Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: 197-199
 • 4 ALPER ÇEL‹K1, SUAT KUTUN1, MUHAMMED CEM KOÇKAR2, NURDAN MENG‹2, IfiIN PAK3, ABDULLAH ÇET‹N1 Gastric cancer, parietal cell Gastric parietal cell carcinoma: Report of a case and review of the literature Turkish Journal of Cancer 31 Volume 37, No.1, 2007
 • 5 Erkan Cure, Altug Senol, Cem Kockar, Abdulkadir Basturk, Bunyamin Aydin, Yildiran Songur Rare case of Cefotaxime induced leukocytoclastic vasculitis in alcoholic cirrhosis patient Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: 309-312
 • 6 Nermin Karahan1, Mahmut Bulbul2, Birgul Aydogan1, Sirin Baspinar1,Cem Kockar3, Nilgun Kapucuoglu1 Synchronous gastrıc stromal tumor and colorectaladenocarcınoma: a case report Case Rep Clin Pract Rev, 2006; 7: 240-243.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mete Akın, Cem Koçkar, Mürüvet Akın "Metastatik Mide Malign Melanomu Mide Malign Melanomu". Yeni tıp dergisi. 2010. (kabul yazısı eklendi).
 • 2 Şule Kaya, Necla Songür, Önder Öztürk, Metin İ.Çiriş, Ercan Tunç, Yıldıran Songür, M. Cem Koçkar, Ahmet Akaya Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ2009 Mart; 16(1)
 • 3 Altuğ ŞENOL , M.Cem KOÇKAR Disfaji Yeni Tıp Dergisi 2008;25:76-79
 • 4 Cem KOÇKAR 1, Altuğ ŞENOL 1, Abdulkadir BAŞTÜRK 1, Bünyamin AYDIN 1, Erkan CÜRE 1 Demonstrated Anomalous PancreaticobiliaryDuctal Junction. The New Journal of Medicine 2008; 25: 46-47
 • 5 Erkan CÜRE , Arzu DENLER , Muhammed Cem KOÇKAR , Altuğ ŞENOL , Abdulkadir BAŞTÜRK , Bünyamin AYDIN Anorektal malformasyon tespit edilen 51 yaşında kadın hasta: olgu sunumu. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 59-60
 • 6 Erkan CÜRE 1, Abdulkadir BAŞTÜRK 1, Bünyamin AYDIN 1, Muhammed Cem KOÇKAR 1 Karın Ağrısı Ataklarının Peptik Ülsere Bağlı Olduğu Düşünülerek Opere Edilen Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Bir Erkek Hasta Olgusu sayı3; 113-114; 2007
 • 7 Bavbek N., Sipahi N., Koçkar M.C. "Sklerozan Kolanjit" Vaka takdimi (Yeni Tıp Dergisi), 18 (4): 219-220, 2001
 • 8 Balçık Şahin Ö., Koçkar M.C., Sipahi N. "Vaka Takdimi Primer Hiperparatiroidizm" Yeni Tıp Dergisi, 18 (4): 217-218, 2001
 • 9 Tekin O., Koçkar M.C. "Vaka Takdimi Hashitoksikozis"Yeni Tıp Dergisi, 18(4): 223-224, 2001
 • 10 Koçkar M.C., Şengül N., Babalı A. "Olgu sunumu: Rektumda perforasyon"Yeni tıp dergisi, 16(3): 169-170, 1999.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bulak H.,"Oral S., Koçkar M.C. Apendiksin Karsinoid Tümörü". MN Klinik Bilimler-Doktor 10/1: 49-54; 2004.
 • 2 Çiner AO., Koçkar O., Koçkar MC., Yazıcıoğlu K. "Konjenital Akalazya". Acta Oncologica Turcica Yıl 2003 , Sayı 1/2 , Cilt 36
 • 3 Koçkar M.C. "Bir ilaç değerlendirmesi: OLSALAZİN"İlaç ve tedavi dergisi 1998
 • 4 Şenaran H., Koçkar M.C. «Helicobacter pilori ve tanısı »İlaç ve tedavi dergisi 1998
 • 5 Koçkar M.C., Şenaran H. « Kronik Hepatitlerde Terminoloji ve sınıflama »Progres Vol(3); 12 1998
 • 6 Delibaşı T., Koçkar M.C., Müftüoğlu O., "Hiperkolesterolemi tedavisinde genel ilkeler" Steteskop, 1(1) : 23-25, 1997
 • 7 Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Yenice Ş., Müftüoğlu O. "Bir olgu nedeniyle insüline bağlı diabetes mellitus ve freidreich ataksisi"Ankara Numune Hastanesi Dergisi, 35: 7-9, 1995.
 • 8 Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Can G., Yenice Ş., Demirbaş B., Müftüoğlu O. "Diabetiklerde kardiovasküler otonom nöropati tespitinde QTc intervali uzamasının değeri" MN Klinik bilimler, 69-72, 1994
 • 9 Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Aktürk M., Müftüoğlu O. "Diabetik hastalarda hipoglisemi" Ankara Numune Hastanesi Dergisi, 34(1): 42-45, 1994
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 M.İşler, F.F. Coşkun Arı, G.Tınaz, M.C. Koçkar, N.Delibaş. Serum alanin aminotransferaz düzeyini etkileyen faktörlerin araştırılması-ALT 1 gen polimorfizminin önemi. SB-12 7.Hepatogastroenteroloji kongresi 29-3 ekim 2010 Antalya.
 • 2 Cem koçkar .Malign bilier darlıkların tedavisinde endoskopik tedaviler. 6. HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 23-27 eylül 2009.
 • 3 METE AKIN 1 GÖKHAN AKSAKAL 1 ALTUĞ ŞENOL 1 FATİH ÇANAK 2 DİLARA BAYRAM 2 MEHMET İŞLER 1 CEM KOÇKAR 1 YILDIRAN SONGÜR 1. PAROKSETİN İLE İLİŞKİLİ TOKSİK HEPATİT: OLGU SUNUMU.6. Hepatogastroenteroloji Kongresi HEPATOGASTRO 2009
 • 4 SIÇANLARDA TRİNİTROBENZEN SULFONİK ASİD (TNBS) İLE UYARILAN KOLİT MODELİNDE KEFİRİN KORUYUCU ETKİNLİĞİ Nurhayat Özkan (3),Mehmet İşler (1),Muhammet Cem Koçkar (1),Nilgün Kapucuoğlu (5),Medine Cumhur Cüre (2),Sefa Kıztanır (3),Altuğ Şenol (1),Ali Kudret Adiloğlu (4) 26. Gastroenteroloji haftası P282 14-18 Ekim. Ankara. 2009.
 • 5 Muhammet Cem Koçkar (2),Mehmet İşler (2),Altuğ Şenol (2),Ebru Çakır (1),Recep Sütçü (4),Gülden Başyiğit Kılıç (3),Aynur Gül Karahan (3),İbrahim Onaran (6),Bünyamin Aydın (5), SIÇANLARDA DEKSTRAN SÜLFAT SODYUM İLE UYARILAN KOLİTTE PROBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİ 26. gastroenteroloji haftası. 14-18 Ekim. P283. 2009.
 • 6 Mehmet İşler (2),Altuğ Şenol (2),Muhammet Cem Koçkar (2),Nilgün Kapucuoğlu (5),Gürsel Acartürk (2),Hakan Kuleaşan (1),Gülden Başyiğit Kılıç (1),Havva Koçak (3),Levent Duman (4),Gökhan Aksakal (2),Mete Akın (2),Yıldıran Songür Safra yolu ligasyonu yapılan sıçanlarda kefirin etkisi 26.gastroenteroloji haftası. p284. 14-18 ekim. 2009.
 • 7 Nermin Karahan, Gülsün İnan, Kemal Kürşat Bozkurt, Muhammet Cem Koçkar. Melanosis koli ve tübüler adenom birlikteliği: Bir olgu sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi. 7-11 ekim 2009 Girne-Kıbrıs
 • 8 M. akın, G. Aksakal, A. Şenol, Y. Songür, M. İşler, C. Koçkar. Hepatosellüler kanserde spontan gerileme.26. ulusal gastroenteroloji haftası 14-18 ekim 2009. Ankara
 • 9 3 ay önce yutulup, duodenomu delerek karaciğere yerleşen toplu iğnenin endoskopik olarak çıkarılmasıM. Akçam, C. Koçkar, HT Tolla, L. Duman, M. Gündüz. VIII. ulusal pediatrik gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008-Kayseri
 • 10 arzu denler1,erkan cüre1,cem koçkar1,altuğ şenol1,abdulkadir baştürk1,bünyamin aydın1 Anorektal malformasyon tespit edilen 51 yaşında kadın hasta: olgu sunumu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. KapadokyaThe Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1. ps96.
 • 11 cem koçkar1,altuğ şenol1,erkan cüre1,abdulkadir baştürk1 Pankreatikobilier açılım anomalisi tespit edilen bir olgu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1ps.149
 • 12 Erkan Cüre, Altuğ Şenol, Cem Koçkar, Abdulkadir Baştürk, Mehmet İşler.Melena şikayeti ile gelen mide tutulumu tespit edilen bir behçet hastası. özet. The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007Volume/Cilt 18Number/Say› Suplement 1ps310
 • 13 altuğ şenol1,erkan cüre1,cem koçkar1,abdulkadir baştürk1,adem küçük1,mehmet işler1 Kolşisin kullanımına bağlı hepatotoksisite gelişen bir olgu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1. ps209
 • 14 cem koçkar1,mehmet işler1,erkan cüre1,altuğ şenol1,abdulkadir baştürk1 Gastroözefageal reflüye bağlı gelişen hıçkırık, iki olgu sunumu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology. September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18Number/Say› Suplement 1. ps16.
 • 15 Erkan Cüre, Altuğ Şenol, Cem Koçkar,Abdulkadir Basturk, Bunyamin Aydin, Yildiran Songur 40-Sefotaksim kullanımına bağlı lökositoklastik vaskülit görülen alkolik karaciğer sirozu tanısı ile takip edilen olgu. özet. The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1ps311
 • 16 şenol A., işler m., songür y., tarhan ö., karakaya m., koçkar mc. Jejunogastrik İntussussepsiyon: Nadir Bir Hematemez Nedeni. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1 ps312
 • 17 Kaya fiule, Songür Necla, Öztürk Önder, Çirifl Metin ‹., Tunç Ercan, Songür Y›ld›ran, Koçkar Cem, Akkaya Ahmet Sistemik lupus eritematozus tan›l› bir olguda akci¤er, plevra ve ba¤›rsak tüberkülozu: Olgu sunumu p104 solunum 2007 28-31 ekim Fethiye
 • 18 A.Şenol, M.İşler, A.Yeşildağ, M.Cem Koçkar, G.Ersöz, Y.Songür. Sekonder sklerozan kolanjitin nadir bir nedeni : Fasciolosis. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2006, Antalya.
 • 19 A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, G.Aksakal, E.Cüre, MC. Koçkar, Y.Songür. Kronik hepatit C'li hastalarda Alfa-fetoprotein seviyelerine interferon+ribavirin tedavisinin etkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 20 E.Cüre, A.Şenol, K.Demir, C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler. Sirozlu bir hastada nadir bir peritonit vakası. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 21 E.Cüre, K.Demir, MC Koçkar, A.Şenol, M.İşler, EG Alanoğlu. Masif asit etyolojisi; Multipl Myelom, olgu sunumu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 22 K.Demir, E.Cüre, MC. Koçkar, A.Şenol, S Kıztanır, M. İşler. Livial kullanımına bağlı 6 aydan uzun süren toksik hepatit olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 23 Koçkar O., Koçkar M.C., Bulak H., Kırca İ., Güler M., Oral S. "Malign intestinal schwannoma vakası". XV.Ulusal kanser kongresi. P163, Nisan 2003.
 • 24 -Koçkar M.C., Delibaşı T., Aylı D. "Kurşun zehirlenmesinde böbrek tutulumu" 2.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, s134, 2000.
 • 25 Yardımcı S., Sunguroğlu K., Kurnaz L., Koçkar M.C. "Sigara dumanına maruz bırakılmış sıçanlarda aortanın kalsiyum, demir ve magnezyum içeriği"1 XIV.Ulusal Biyokimya kongresi, c310, 1997
 • 26 Koçkar O., Koçkar M.C., Yurdakul M., Çalıkoğlu Ü., Erden A., Cumhur T. "Kronik parankimal karaciğer hastalığında dupleks doppler US ile saptanan portal ve splenik ven çapı ve debilerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisi" 15. Ulusal radyoloji kongresi, 89, 1996
 • 27 Koçkar M.C., Demirbaş B., Karaahmetoğlu S., Özgür K., Özgür P., Özsarı A., Cesur M., Müftüoğlu O. "Diabetic Hastalarda Osteopeni" Ulusal Endokrinoloji Kongresi, 1993.
 • 28 Mertin R., Koçkar M.C., Karaahmetoğlu S., Kır Z., Demirbaç B., Delibaşı T., Müftüoğlu O. "Diabetik hastalarda Obesite ve hipertansiyon ilişkisi"Ulusal Endokrinoloji Kongresi, sayfa 56, 1993.
 • 29 Karaahmetoğlu S., Can G., Koçkar M.C. , Mertin R., Çabuk M., Keçeci A., Cesur M., Müftüoğlu O. "Kardiovasküler otonom nöropatisi olan ve olmayan diabetik hastalarda QTc karşılaştırılması"Ulusal Endokrinoloji Kongresi, 1993.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 M.Cem Koçkar, Naziroğlu M., Çelik D., Tola HT, Bayram D., Koyu A.N-acetylcysteine modulates doxorubucin induced liver damage in rats.Uluslararası Hücre zarları ve oksidatif stres kongresi. 22-27 haziran 2010. Isparta
 • 2 S. Coban, O. Yüksel, M.C. Kockar, S. Köklü, Ö. Basar, H. Tutkak, N. Örmec The significance of serum transforming growth factor-β1 in detecting of gastricand colon cancers Falk Symposium 160 Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology June 15-16, 2007Grand Hotel Bernardin, Portoroz
 • 3 Yardımcı S., Koçkar M.C. "The effects of indoor tobacco smoke exposure since childhood on pulmonary function tests in young individuals"EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY P1363, 202s, 1998
 • 4 Delibaşı T., Yardımcı S., Koçkar M.C., Müftüoğlu O. "Relations of the changes in body composition to serum lipids and lipoproteins in elderly women" OFFİCİAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSİS. ATHEROSCLEROSİS vol.138 suppl1: 58 1998.
 • 5 Delibaşı T., Yardımcı S., Koçkar M.C., Müftüoğlu O. "Effect of combined female sex hormone replacement therapy on body fat percent and fat distribution in postmenapausal women" OFFİCİAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSİS. ATHEROSCLEROSİS vol.138 suppl1: 30, 1998
 • 6 Delibaşı T., Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Aktürk M., Müftüoğlu O. "The effect of hormone replacement therapy on lipid profile and total body antioxidant status in normo cholesterolemic postmenopausal women" INTERNATİONAL CONGRESS ON VASCULER DİSEASE PREVENTİON GLASGOW pp11,1998
 • 7 Yardımcı S., Koçkar M.C., Delibaşı T., Taştan H., Yavuzer S. "Erişkin erkek ratlarda ciddi kan kaybını takiben plazma sex hormon düzeylerinde görülen değişiklikler" Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal endokrinoloji diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi 4-11, 1996.
 • 8 Yardımcı S., Koçkar M.C., Karaahmetoğlu S., Cengiz M., Avunduk M.C., Delibaşı T., Yavuzer S. « Akut X ışını uygulamasının rat testisindeki germ hücreleri ve leydig hücreleri üzerindeki etkileri. Radyasyona bağlı plazma testosteron düzeylerindeki değişiklikler » Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal endokrinoloji diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi 4-12, 1996.
 • 9 - Yardımcı S., Koçkar M.C., Sunguroğlu K., Cengiz M., Delibaşı T., Yavuzer S. « Erişkin erkek ratlarda total vücut gama radyasyonu uygulamasının plazma lipid profili üzerine etkileri » Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal endokrinoloji diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi 8-2, 1996
 • 10 Yardımcı S., Koçkar M.C., Sunguroğlu K., Cengiz M., Delibaşı T., Karaahmetoğlu S., Müftüoğlu O. "Wholebody gamma irradiation induces the changes in plasma copper and zinc concentrations of rats" Supplement to marmara medical Journal, s23, 1996
 • 11 Yardımcı S., Delibaşı T., Kurnaz L., Koçkar M.C., Avunduk M.C., Taştan H., Yavuzer S. "A possible role of the pulmonary accumulation of iron and calcium in lung injury induced by smoking" Supplement to marmara medical Journal, s40,1996
 • 12 Yardımcı S., Koçkar M.C., Delibaşı T., Kurnaz L., Yavuzer S. , Avunduk M.C., "A possible role of increased iron and calcium levels in irradiation induced testicular injury" Supplement to marmara medical Journal, s22,1996
 • 13 Yardımcı S., Tekin D, Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Decreased activities of erythrocyte antioxidant enzymes after single high dose of whole body gamma irradiation in rats" VIII BİENNİAL MEETİNG INTERNATİONAL SOCİETY FOR FREE RADİCAL RESEARCH, 1996
 • 14 Yardımcı S., Tekin D, Köksal N., Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Effects of cigarette smoke exposure on the level of plasma lipid peroxidation product and activities of erythrocyte antioxydant enzymes" VIII BİENNİAL MEETİNG INTERNATİONAL SOCİETY FOR FREE RADİCAL RESEARCH, 1996
 • 15 Yardımcı S., Tekin D, Köksal N., Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Increased erythrocyte antioxidant enzyme activities are possible protective mechanism against to oxydative stress induced by serious blood loss" VIII BİENNİAL MEETİNG INTERNATİONAL SOCİETY FOR FREE RADİCAL RESEARCH, 1996
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 HELİKOBAKTER PİLORİ TEDAVİSİNDE C-VİTAMİNİ, BETA-KAROTEN VE ALLİCİNE' NİN YERİ-2000 (TEZ DANIŞMANI: Prof.Dr. NİHAT SİPAHİ)
 • Doktora Tezi
 • 1 DİABETİK HASTALARDA OSTEOPENİ ARAŞTIRMASI-1993 (TEZ DANIŞMANI: Prof.Dr. OSMAN MÜFTÜOĞLU)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sıçanlarda trinitro benzen sulfonik asit (TNBS) ile uyarılan kolit modelinde kefirin koruyucu etkinliğinin araştırılması. Nurhayat Özkan İç hastalıkları ABD uzmanlık tezi. 1303-TU-06
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Safra yolu ligasyonu yapılan sıçanlarda kefirin etkisi 1345-M-06.
 • 2 Probiyotiklerin Sıçanlarda Dextran sülfat sodyum ile uyarılan akut kolit modelinde koruyucu etkinliği.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Probiyotiklerin Sıçanlarda Dextran sülfat sodyum ile uyarılan akut kolit modelinde koruyucu etkinliği. II.Genç araştırmacı yarışmasında 3.lük ödülü. 2005
VERDİĞİ DERSLER
Anorektal hastalıklar
batın muayenesi
disfajili hastaya yakalaşım
disfajili hastaya yaklaşım
gis kanal tümörleri
gis kanalı tümörleri
gis kanaması
GÖRH, Dispepsi, İrritabl barsak sendromu
Hepatitlerde güncel tedavi
ishalli hastaya yaklaşım
Karaciğer kitleleri
karın ağrılı hastaya yaklaşım
Kolon polipleri
kr.konstüpasyonu olan hastaya yaklaşım(asistan dersi)
Malabsorpsiyon
Primer biliyer siroz
sarılıklı Hastaya yaklaşım
sarılıklı hasttaya yaklaşım
 
Bu İçeriği Paylaş!