KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla KANBUR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111339
E-Posta suheylakanbur@sdu.edu.tr
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 21.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.01.2012
İLGİ ALANLARI
foraminiferler
YAYINLAR
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Foraminiferler
İleri Mikro Paleontoloji
Jeoloji
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Mikrofosillerin Çalışma Yöntemleri
Paleocoğrafya
Paleoekoloji
Paleontoloji
Pliyo- Kuvaterner Foraminifer Biyostratigrafisi
Pliyo- Kuvaterner Foraminiferleri
Stratigrafi İlkeleri
Tarihsel Jeoloji
Tasarım ve Projelendirme
Tez (Yüksek Lisans)
Türkiye Jeolojisi
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!