KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla KANBUR
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111339
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 183
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 21.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 25.01.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
foraminiferler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Isparta ve Eğirdir arasındaki yüzeylemiş ve yüzeylememiş fay yapılarının sismik yöntemlerle incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KANBUR Mehmet Zakir, KANBUR Süheyla, 15.11.2021 - 15.11.2022 (ULUSAL)
 • 2 Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Foraminiferleri ve Ortamsal Yorumlar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KANBUR Süheyla, Görmüş Muhittin, 29.02.2008 - 28.02.2011 (ULUSAL)
 • 3 Isparta Şehir Merkezinin S Dalgası Hız Dağılımının Sismik Kırılma-Mikrotitreşim (REMİ) Tekniği ile Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KANBUR Süheyla, KANBUR Mehmet Zakir, 16.03.2006 - 16.12.2008 (ULUSAL)
 • 4 Isparta (Şarkikaraağaç) havzasında katı atık düzenli depolama yer seçimine yönelik jeolojik- jeoteknik inceleme, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KANBUR Süheyla, İsmailov Tevfik, 30.04.2004 - 30.10.2005 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KANBUR Süheyla, Öğretmen Nazik, Revised late Cenozoic foraminifer biostratigraphy of the Eskiköy Formation (Aksu Basin), SW Turkey and its paleoenvironmental conditions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology , 0-0. Doi: 10.1016/j.palaeo.2022.110883, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 Öğretmen Nazik, KANBUR Süheyla, Gönülal Onur, Preliminary results from the Finike Seamounts foraminifer assemblages, Eastern Mediterranean Sea. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 28(2), , 139-165. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 KANBUR SÜHEYLA, EGE VE KIBRIS TEKTONİK YAYLARININ NEOTEKTONİK KESİŞİMİ: ISPARTA AÇISI, GB TÜRKİYE’DE GENİŞLEME VE DOĞRULTU ATIMLI FAYLANMA. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(1), , 43-69. (2015), (TR DİZİN)
 • 4 Nielsen Jan Kresten, Görmüş Muhittin, Uysal Kubilay, KANBUR Süheyla, Ichnology of the Miocene Güneyce Formation(Southwest Turkey): Oxygenation andSedimentation Dynamics. Turkish Journal of Earth Sciences, 21(3), , 391-405. Doi: 10.3906/yer-1011-40, (2012), (SCI-Expanded)
 • 5 Kanbur Z., Gormus M., KANBUR Süheyla, Kanbur Z., Durhan Z., Significance of shallow seismic reflection (SSR) and ground penetrating radar (GPR) profiling on the Modern Coast line History of the Bedre area, Eğirdir Lake, Isparta, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 38(6), , 262-273. Doi: 10.1016/j.jseaes.2010.02.003, (2010), (SCI-Expanded)
 • 6 Nielsen Jan Kresten, Görmüş Muhittin, Uysal Kubilay, KANBUR Süheyla, First records of trace fossils from the Lake District, southwestern Turkey. Bulletin of Geosciences, 85(4), , 691-708. Doi: 10.3140/bull.geosci.1189, (2010), (SCI-Expanded)
 • 7 KANBUR MEHMET ZAKİR, KANBUR SÜHEYLA, Isparta Şehir Merkezi Kuzeyinin Sismik Kırılma-Mikrotitreşim (ReMi) Tekniği ile S-Dalgası Hız Dağılımı. SDÜ FBE Dergisi, 13(2), , 156-172. (2009), (Diğer)
 • 8 Özer Sacit, Meriç Engin, Görmüş Muhittin, KANBUR Süheyla, Biogeographic distribution of rudists and benthic foraminifera: An approach to Campanian-Maastrichtian palaeobiogeography of Turkey. Geobios, 42(5), , 623-638. Doi: 10.1016/j.geobios.2009.02.004, (2009), (SCI)
 • 9 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, KANBUR SÜHEYLA, Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) Örnekleri. SDÜ FBE dergisi, 11(1), , 48-53. (2007), (Diğer)
 • 10 Kanbur Zakir, Alptekin Ömer, Utkucu Murat, KANBUR Süheyla, Imaging the basin and fault geometry from the multichannel seismic reflection data in the Tekirdağ Basin, Marmara Sea, Turkey. Geophysical Journal International, 169(2), , 659-666. Doi: 10.1111/j.1365-246X.2007.03356.x, (2007), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KANBUR SÜHEYLA, ÜSTÜNDAĞ YASİN, Kargı (Aksu havzası) denizel çökellerinin Pliyo-Pleyistosen foraminiferleri. 20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 KANBUR SÜHEYLA, Üstündağ Yasin, Yenimahalle Formasyonu planktik foraminifer biyostratigrafisine ait yeni bulgu. 20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 KANBUR SÜHEYLA, HESEMANN MICHAEL, GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Aksu havzası Pliyosen denizel çökellerinin biyostratigrafisi. 19. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Meriç Engin, Özer Sacit, KANBUR SÜHEYLA, Paleoenvironmental Significance of Foraminifera-Rudist Assemblages from the Campanian-Maastrichtian of Turkey. The Fifth International Conference ”Environmental Micropaleontology , Microbiology and Meiobenthology” (2008). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KANBUR Süheyla, Yılmaz Deniz Tanju, DOĞAL VE SENTETİK ELMAS ARASINDAKİ FARKIN LABORATUVAR KOŞULLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Eurasian Econometrics, Statistics & Empirical Economics Journal , 51-68. Doi: 10.17740/eas.stat.2022-V21-04, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Avşar Niyazi, DİNÇER FEYZA, UYSAL KUBİLAY, KANBUR SÜHEYLA, Köse Yeşilot Sibel, İç Zümra, DİNAR (AFYON) YÖRESİ EOSEN (LÜTESİYEN) BENTİK FORAMİNİFERLERİNDE BİYOFABRİK BULGULAR. Geosound Yerbilimleri , 247-262. (2008), (Diğer)
 • 3 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Avşar Niyazi, DİNÇER FEYZA, UYSAL KUBİLAY, Köse Yeşilot Sibel, KANBUR SÜHEYLA, İç Zümra, Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlarının bentik foraminifer biyostratigrafisi. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, 28(1), , 1-13. (2007), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KANBUR Süheyla, Öğretmen Nazik, Üstündağ Yasin, Aksu Havzası'nın (Antalya, GB Türkiye) güncellenmiş geç Senozoyik foraminifer biyostratigrafisi. 22. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, SAGULAR ENİS KEMAL, UYSAL KUBİLAY, KANBUR SÜHEYLA, BİRCAN CÜNEYT, Batı Torosların Fosil Değerleri. 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar” (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 KANBUR SÜHEYLA, PARLAR ŞEYDA, GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Karaöz-Belek (Antalya) arasındaki Pliyosen-Kuvaterner Foraminifer kavkılarındaki renklenmeler. 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar” (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 PARLAR ŞEYDA, KANBUR SÜHEYLA, GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Serik ve Karaöz (Antalya) arasındaki Pliyosen Kuvaterner foraminiferlerinde gözlenen Mikrobiyoerozyonal yapılar. 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar” (2014). (Tam metin bildiri)
 • 5 KANBUR SÜHEYLA, GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferleri. 13. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (2012). (Tam metin bildiri)
 • 6 KANBUR SÜHEYLA, GÖRMÜŞ MUHİTTİN, Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferlerinin ortamsal yorumları. 1. Yerbilimleri Sempozyumu (2012). (Tam metin bildiri)
 • 7 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, TUZCU SEVİM, UYSAL KUBİLAY, KANBUR SÜHEYLA, Sarıidris’in (Eğirdir-Isparta) jeolojisi ve fosil değerleri. Isparta Değerleri Envanteri (2010). (Tam metin bildiri)
 • 8 KANBUR MEHMET ZAKİR, GÖRMÜŞ MUHİTTİN, KANBUR SÜHEYLA, Sismik kırılma-Mikrotremor (ReMİ) tekniği ile Isparta yerleşim merkezi kuzeyinin sığ S dalgası kesitinin çıkarılması. GARS2008 Yüzeye yakın yapıların belirlenmesinde jeofizik ve uzaktan algılama sempozyumu (2008). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Foraminiferler
Foraminiferler
İleri Mikro Paleontoloji
İleri Mikro Paleontoloji
Jeoloji
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Kuvaterner Foraminifer Biyostratigrafisi
Kuvaterner Foraminiferleri
Kuvaterner Jeolojisi
Kuvaterner Paleontolojisi
Mikrofosillerin Çalışma Yöntemleri
Mikrofosillerin Çalışma Yöntemleri
Paleocoğrafya
Paleoekoloji
Paleoekoloji
Paleontoloji
Pliyo- Kuvaterner Foraminifer Biyostratigrafisi
Pliyo- Kuvaterner Foraminiferleri
Pliyo-Kuvaterner Foraminiferler Biyostratigrafisi
Pliyo-Kuvaterner Foraminiferleri
Senozoyik Jeolojisi
Senozoyik Paleontolojisi
Stratigrafi İlkeleri
Tarihsel Jeoloji
Tasarım ve Projelendirme
Tez (Yüksek Lisans)
Türkiye Jeolojisi
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!