KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla KANBUR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111339
E-Posta suheylakanbur@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 21.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.01.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
foraminiferler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kanbur, S., İsmailov, T., Kanbur, Z, 2007. "Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Şarkikaraağç (Isparta) Örneği", Ekologiya ve Su Tasarrüfatı Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, Memarlıq ve İnşaat Universitesi Su Tasaarrüfatı ve Mühündis Kommunikasiya Sistemleri, Azarbaycan No:4, 41-49.
 • 2 Görmüş, M., Kanbur, S. 2007. Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) Örnekleri. SDU, Fen Bilimleri Dergisi, 11/1, 48-53.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kanbur, Z., Kanbur, S., 2009. Isparta şehir merkezi kuzeyinin sismik kırılma-mikrotitreşim (ReMi) tekniği ile S-dalgası hız dağılımı, SDU, Fen Bilimleri Dergisi, 13-2, 156-172.
 • 2 Görmüş, M., Avşar, N., Dinçer, F., Uysal, K., Kanbur, S., Yeşilot-Köse, S., İç, Z., 2008. Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) bentik Foraminiferlerinde biyofabrik bulgular, Yerbilimleri (GEOSOUND), 52, 247-261.
 • 3 Kanbur, Z. Görmüş, M., Kanbur, S. 2008. Isparta yerleşim alanı kuzey kesiminin sığ S-Dalgası kesitinin çıkarılmasında Kırınım-Mikrotitreşim Tekniğinin (ReMi) kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri dergisi, 29-2, 77-86
 • 4 Görmüş, M., Avşar, N., Dinçer, F., Uysal, K., Köse-Yeşilot, S., Kanbur, S., İç, Z., 2007. Dinar (Afyon yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlarının bentik foraminifer biyostratigrafisi, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, 28(1), 1-13.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nielsen, J.K., Görmüş, M., Uysal, K., Kanbur, S., 2011. Ichnology of the Miocene Güneyce Formation (Southwest Turkey):Oxygenation and Sedimentation Dynamics. Turkish Journal of Earth Sciences, 21, 391-405.
 • 2 Kanbur, Z., Görmüş, M., Kanbur, S., Durhan, Z. 2010. Significance of shallow seismic reflection (SSR) and ground penetrating radar (GPR) profiling on the Modern Coast line History of the Bedre Area, Egirdir Lake, Isparta, Turkey, Journal of Asian Earth Science, doi:10.1016/j.jseaes.2010.02.003.
 • 3 Nielsen, J.K.,Görmüş, M.,Uysal, K.&Kanbur, S. 2010. First records of trace fossils from the Lake District, southwestern Turkey. Bulletin of Geosciences 85(4), 691–708 (10 figures, 2 tables). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119. Manuscript received Febuary 18, 2010; accepted in revised form June 11, 2010; published online September 17, 2010; issued December 20, 2010.
 • 4 Özer, S., Meriç, E., Görmüş, M., Kanbur, S. 2009. Biogeographic distribution of rudists and benthic foraminifera: An approach to Campanian-Maastrichtian paleobiogeography of Turkey, GEOBIOS, doi:10.1016/j.geobios.2009.02.004.
 • 5 Kanbur, Z. Alptekin, O. Utkucu, M. Kanbur, S., 2007. Imaging the basin and fault geometry from the multi-channel seismic reflection data in the Tekirdag Basin, Marmara Sea, Turkey, Geophys. J. Int. 169/2, 659-666
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta (Şarkikaraağaç) havzasında katı atık düzenli depolama yer seçimine yönelik jeolojik- jeoteknik inceleme
 • Doktora Tezi
 • 1 Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Foraminiferleri ve Ortamsal Yorumlar
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Foraminiferleri ve Ortamsal Yorumlar. SDÜ-BAP, Proje No: 1633-D-08.
 • 2 Isparta Şehir Merkezinin S-Dalgası Hız Dağılımının Sismik Kırılma-Mikrotitreşim (ReMi) Tekniği ile Araştırılması, BAP Projesi, 1228-M-06
 • 3 Isparta (Şarkikaraağaç) havzasında katı atık düzenli depolama yer seçimine yönelik jeolojik- jeoteknik inceleme, BAP Projesi, 1228-YL-04
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Foraminiferler
İleri Mikro Paleontoloji
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Mikrofosillerin Çalışma Yöntemleri
Paleoekoloji
Paleontoloji
Pliyo- Kuvaterner Foraminifer Biyostratigrafisi
Pliyo- Kuvaterner Foraminiferleri
Seçmeli (Tarihsel Jeoloji)
 
Bu İçeriği Paylaş!