KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Münire ÇAKIR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119328
E-Posta munirecakir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 24.07.1990
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yoğun bakım,Akciğer infeksiyonları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çakır, M., 2013. KOAH'ta Antiinflamatuvar Tedavi ve Mukolitikler. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Ulubay G., Yıldız Ö. (eds), Rotatıp Kitabevi, Ankara:237-248.
 • 2 Gökırmak, M., 2010. Termal Akciğer Yaralanması ve İnhalasyona Bağlı Akciğer Hasarı. Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A (eds), İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul: 1643-1656.
 • 3 Gökırmak, M., 2008. Göğüs Hastalıkları Terimleri Sözlüğü. Sözlük Dergisi, 1(2), 1-55.
 • 4 Gökırmak, M., 2005. Göğüs Hastalıkları Terimleri Sözlüğü. Sendrom, 3(3), 3-59.
 • 5 Gökırmak, M., 2005. Sepsis ve Ağır Pnömonide Mekanik Ventilasyon. Solunum Desteği Gereken Hastalarda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, Uçgun İ. (ed), Özkağıtçılık Matbaacılık Basım Sanayi A. Ş., Eskişehir, 226-241.
 • 6 Gökırmak, M., 2003. KOAH'da Oksijen Tedavisi. Güncel Bilgiler Işığında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Saryal S. B., Acıcan T. (ed), Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 179-189.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakır, M., 2013. KOAH'ta Bronkodilatör Tedavi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, 1(1), 31-44.
 • 2 Çakır, M., 2012. Bronkoskopi Premedikasyonu: Bronkoskopi Yapılırken, Bronkoskopi Ekibi ve Hasta Nasıl Korunmalı? Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics, 5(1), 6-16.
 • 3 Kaya, O. ve M. Gökırmak, 2008. Malignitesi Olmayan Hastada Akciğerin Mantar İnfeksiyonlarının Tedavi ve Profilaksisi. Klimik Dergisi; Cilt 21, Özel Sayı 2, 60-64.
 • 4 Gökırmak, M., 2007. Akciğer Apsesinin Medikal Tedavisi. Turkiye Klinikleri Int J Med Sci, 3(32), 16-20.
 • 5 Gökırmak, M., 2007. Ampiyemin Medikal Tedavisi. Turkiye Klinikleri Int J Med Sci, 3(32), 41-46.
 • 6 Orhan, Z., N. Köksal, M. Gökırmak, S. S. Hacıevliyagil, H. C. Hasanoğlu, N. Mehmet ve Z. Yıldırım, "KOAH Akut Alenlenmesinde Oksidatif Stres ve Tedavinin Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisi," Solunum Hastalıkları, 14 (1), 5-10, (2003).
 • 7 Gökırmak, M. ve A. Kaya, "Yoğun Bakım Ünitelerinde Akciğer Radyolojisi," Yoğun Bakım Dergisi, 1(2), 84-97, (2001).
 • 8 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, N. Köksal, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberine Uygun Tedavi Verilen ve Verilmeyen Toplum Kökenli Pnömonilerde Başarı Oranları," Tüberküloz ve Toraks, 49(3), 297-311, (2001).
 • 9 Kıbrıslı, E., E. Karaöz, M. Gökırmak, M. Yağmurca ve M. K. Irmak, "Hiperbarik Oksijenin Sıçan Solunum Sisteminde Oluşturduğu Değişikliklerde Vitamin E ve C Kombinasyonunun Etkisi," Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7(2), 153-157, (2000).
 • 10 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, Z. Orhan, S. S. Hacıevliyagil, Z. Yıldırım ve Y. Türköz, "Serum ve Bronş Lavajında CEA, CA125, CA 15-3 ve CA19-9 Ölçümünün Akciğer Kanseri Teşhisindeki Değeri," Akciğer Arşivi, 1(2), 84-93, (2000).
 • 11 Yıldırım, Z., C. Tuncer, M. Gökırmak, H. C. Hasanoğlu, I. Barutçu ve H. Pekdemir, "Pulse Oksimetre ve Ko-oksimetre ile Ölçülen Oksijen Satürasyon Değerlerinin Karşılaştırılması," Tüberküloz ve Toraks, 48(2), 111-14, (2000).
 • 12 Gürkan-Ural, Ö., M. Gökırmak, T. Acıcan ve B. Çobanlı, "Radyolojik Olarak İnaktif Tüberküloz Kabul Edilen Olgularda Kültür Pozitifliği," Solunum, 1, 87-89, (1999).
 • 13 Yıldırım, Z., A. Şahin, N. Büyükberber, M. Gökırmak ve S. Hacıevliyagil, "Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Antitüberküloz Tedavinin Serum Akut Faz Reaktanlarının Konsantrasyonu Üzerine Etkisi," Türkiye Tıp Dergisi, 6(3), 139-142, (1999).
 • 14 Yıldırım, Z., G. Uçar, Y. Erdoğan, H. C. Hasanoğlu, M. Gökırmak, N. Köksal ve S. Bilen, "Elevated Serum Angiotensin Converting Enzyme Levels in Mild and Moderate Asthma," Tüberküloz ve Toraks, 47(2), 154-159, (1999).
 • 15 Yıldırım, Z., R. Özdemir, H. Pekdemir, C. Tuncer, H. C. Hasanoğlu, M. Gökırmak, N. Köksal ve B. Komsuoğlu, "Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Plevral Plak ve Kalsifikasyonları Olan Hastalarda Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografiyle Değerlendirilmesi," Solunum Hastalıkları, 10, 349-355, (1999).
 • 16 Gökırmak, M., "Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında A 60 Antijenine Karşı Antikor Düzeyi Ölçümünün Değeri," Tüberküloz ve Toraks, 46(1), 5-12, (1998).
 • 17 Hasanoğlu, H.C., Z. Yıldırım, N. Köksal, M. Gökırmak, S. Günal ve R. Durmaz, "Clinical Utility of Bronchial Washings Polymerase Chain Reaction Evaluation in Diagnosis of Mycobacterium Tuberculosis Infection," Türkiye Tıp Dergisi, 5, 353-59, (1998).
 • 18 Acıcan, T., A. Kaya, Ö. U. Gürkan, M. Gökırmak ve B. Çobanlı, "Pulmonary Involvement in Behçet's Disease," Türkiye Tıp Dergisi, 5, 360-364, (1998).
 • 19 Gökırmak, M., Ö. U. Gürkan, T. Acıcan, E. Zeydan ve B. Çobanlı, "Pulmoner Embolili 66 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi," Tüberküloz ve Toraks, 45(4), 254-261, (1997).
 • 20 Çobanlı, B., M. Gökırmak, Ö. U. Gürkan, T. Acıcan ve G. Ayas, "Pulmoner ve Plevral Tüberkülozda Tecrübi Tedavi," Tüberküloz ve Toraks, 45(2), 79-82, (1997).
 • 21 Çakır, M., "Plevra Anatomisi, Fizyolojisi ve Fizyopatoloji," Tüberküloz ve Toraks, 44(1), 38-45, (1996).
 • 22 Çobanlı, B., M. Çakır, T. Acıcan ve E. Zeydan, "Bronkospazmı Olan Hastalarda Enfeksiyon Odağı Araştırılması," Tüberküloz ve Toraks, 42(3), 150-152, (1994).
 • 23 Çobanlı, B., T. Acıcan, G. Ayas, M. Çakır ve E. Zeydan, "Akciğer Tüberkülozlu 1026 Olgunun Klinik, Bakteriyolojik ve Tedavi Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi," Tüberküloz ve Toraks, 42(4), 252-256, (1994).
 • 24 Çakır, M., "Tüberküloz İmmünolojisi," Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 14(6), 409-415, (1994).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakır, M., 2014. "Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisine Yaklaşım." Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, 5(1), 29-35.
 • 2 Gökırmak, M., 2008. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Actual Medicine, 16(2): 11-16.
 • 3 Hasanoğlu, A., M. Şehitoğlu, M. Gökırmak, A. But ve E. Ertaş, "Elektif Abdominal Cerrahi Olgularında Ortaya Çıkan Postoperatif Respiratuvar Semptomlar ve Komplikasyonlar," Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 131-139, (2000).
 • 4 Yıldırım, Z., R. Özdemir, H. Pekdemir, C. Tuncer, H. C. Hasanoğlu, M. Gökırmak, N. Köksal ve B. Komsuoğlu, "Çevresel Asbest Maruziyetinin Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri Üzerine Etkisi," Medical Network Kardiyoloji Dergisi, 6(5), 335-339, (1999).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dirican, N., Aynalı, A., Çakır, M., Atalay, Ş., Bircan, H.A., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2017. "Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism." J Clin Anal Med 8(1): 6-9.
 • 2 Dirican, N., Dirican, A., Anar, C., Atalay, S., Ozturk, O., Bircan, A., Akkaya, A. ve M. Cakir, 2016. A New Inflammatory Prognostic Index, Based on C-reactive Protein, the Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Serum Albumin is Useful for Predicting Prognosis in Non-Small Cell Lung Cancer Cases. Asian Pac J Cancer Prev 2016 Dec 1;17(12):5101-5106.
 • 3 Dirican, N., Anar, C., Atalay, Ş., Öztürk, Ö., Bircan, H.A., Çakır, M. ve A. Akkaya, 2016. "Hematolojik Parametrelerin Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda Prognoz Üzerine Etkileri." Cukurova Med J 2016;41(2):333-341.
 • 4 Bircan, A., İ. Yılmazer, M. Gökırmak, N. Songür, Ö. Öztürk, Ü. Şahin ve A. Akkaya, 2009. "Toplum Kökenli Pnömoni Hastalarında Klinik Stabilite Zamanı, Semptom Rezolüsyonu ve Serum C-Reaktif Protein İlişkisi," Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 10, 47-55.
 • 5 Bircan, A., Ö. Kaya, M. Gökırmak, Ö. Öztürk, Ü. Şahin ve A. Akkaya, 2006. "Toplum Kökenli Pnömonilerin Ağırlığının Değerlendirilmesinde C-Reaktif Protein, Lökosit Sayısı ve Eritrosit Sedimentasyon Hızının Yeri," Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 54(1), 22-29.
 • 6 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, Z. Yıldırım, S. S. Hacıevliyagil ve Ö. Soysal, "Retrieving Aspirated Pins by Flexible Bronchoscopy," J Bronchol, 9, 10-14 (2002).
 • 7 Hasanoğlu, H. C., M. Gökırmak, Z. Yıldırım, N. Köksal, Y. Çokkeser, "Flexible Bronchoscopy: Is Atropine Necessary for Premedication?," J Bronchol, 8, 5-9 (2001).
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Bordow, R. A., Ries A. L. and T. A. Morris, 2001. Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine (5th edition), Lippincott Williams and Wilkins. Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 666 sayfa.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yazkan, R., Döngel, İ. ve M. Çakır, 2015. "Endobronchial Sarcoidosis" Journal of Clinical and Analytical Medicine.
 • 2 Bircan, A., Çakır, M. ve Ö. Öztürk, 2011. "İdiyopatik Edinsel Tek Taraflı Diyafragma Evantrasyonu." SDÜ Tıp Fak Derg 18(4): 132-135.
 • 3 Yıldırım, Z., Ö. Soysal, M. Gökırmak, H. B. Cihan, B. Mızrak ve H. C. Hasanoğlu, "Endobronchial Inflammatory Pseudotumor: A Cause of Chronic Cough," Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 7(4), 326-8 (1999).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya, Ş., M. Çakır, 2013. "Primary Lung Adenoid Cystic Carcinoma: A Case Report and Review of The Literature". Turk J Med Sci, 43, 339-42.
 • 2 Bircan, A., Kapucuoglu, N., Ozturk, O., Ciris, M., Gokirmak, M. ve A. Akkaya, 2007. Bilateral benign endobronchial schwannomas. Ann Saudi Med, 27(5), 375-377.
 • 3 Sevinç, A., H. C. Hasanoğlu, M. Gökırmak, Z. Yıldırım, T. Baysal ve B. Mızrak, "Allergic granulomatosis and angiitis in the absence of asthma and blood eosinophilia: a rare presentation of limited Churg-Strauss syndrome. Rheumatol Int, 24(5), 301-304 (2004).
 • 4 Hasanoğlu, H.C., Z. Yıldırım ve M. Gökırmak, "Tumor Markers in Sputum of Patients with Bronchioloalveolar Carcinoma," Chest, 113(4), 1144 (1998).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çakır, M. ve Ş. Evrimler, 2020. "Sauna Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Solunum Yetmezliği Olgusu". SDÜ Tıp Fak Derg 2020; 27(1): 127-131.
 • 2 Dirican, N., Pınar, M., Atalay, Ş., Bircan, H.A., Döngel, İ. ve M. Çakır, 2016. "Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu." Int J Basic Clin Med 4(1): 39-42.
 • 3 Dirican, N., Pınar, M., Ertürk, S., Atalay, Ş. ve M. Çakır, 2016. "Nontuberculous Mycobacterial Infection in A Patient Diagnosed with Ankylosing Spondylitis." Erciyes Med J 38(4): 162-4.
 • 4 Dirican, N., Ertürk, S., Pınar, M., Atalay, Ş. ve M.Çakır, 2015. "Tek Taraflı Masif Plevral Efüzyon ile Başvuran Pulmoner Tromboemboli Olgusu."CBU-SBED 2(4): 110-112.
 • 5 Bircan, A., Kılıç, Ö., Gökırmak, M., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2011. "Sarkoidozun nadir bir tutulumu: Masif splenomegali." Türk Toraks Dergisi 12:84-7.
 • 6 Öztürk, Ö., Ü. Şahin, İ. Yılmazer, N. F. Kapucuoğlu, R. O. Peker, H. A. Bircan, M. Çakır, N. Songür ve A. Akkaya, 2010. Akut Perikardiyal Tamponad ile Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, 11(2): 73-76.
 • 7 Bircan, A., M. Has, M. Çakır, S. Bircan, N. Songür, Ü. Şahin, Ö. Öztürk ve A. Akkaya, 2009. Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu. Türkiye Klinikleri Arch Lung, 10(2): 71-6.
 • 8 Gökırmak, M., H. Avcı, Ş. Kalkan ve Z. Yıldırım, 2006. Tatlı Su Aspirasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir ARDS Olgusu. Yoğun Bakım Dergisi, 6(1), 52-57.
 • 9 Ermiş, H., M. Gökırmak, A. Kafkaslı, Z. Bozdağ ve T. Baysal, "Abdominal ve Pelvik Lenf Nodlarında Tüberküloz Lenfadenit" Solunum, 7(2), 80-84, (2005).
 • 10 Gökırmak, M., H. Ermiş, ve L. C. Mutlu, 2005. Endobronchial tuberculosis in a patient with bronchial asthma treated with high doses of inhaled corticosteroids. Turkish Respiratory Journal, 6(2), 119-122.
 • 11 Avcı, H., M. Gökırmak, Ö. Soysal, Z. Orhan ve H. C. Hasanoğlu, "İntrakaval ve İntraatriyal Yayılımla Vena Kava Süperior Sendromuna Neden Olan Bir Timoma Olgusu," Solunum Hastalıkları, 14, 280-284, (2003).
 • 12 Sertkaya, A. Ç., Z. Yıldırım, T. Baysal, Ö. Kızkın, M. Gökırmak, S. S. Hacıevliyagil ve H. C. Hasanoğlu, "Trakeobronkopatia Osteokondroplastika (Olgu Sunumu)," Solunum Hastalıkları, 13, 126-129, (2002).
 • 13 Hasanoğlu, H.C., N. Köksal, M. Gökırmak, İ. Özerol, Z. Yıldırım, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "Serebrovasküler Atak Geçiren Yaşlı Bir Hastada Edwardsiella İctaluri Pnömonisi," Solunum Hastalıkları, 12 (2), 151-153, (2001).
 • 14 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, İ. Aydoğdu, N. Köksal, Z. Yıldırım ve C. Tuncer, "Eksuda Niteliğinde Plevra Sıvısıyla Ortaya Çıkan Bir Hipereozinofilik Sendrom Olgusu," Solunum, 2, 108-111, (2000).
 • 15 Gökırmak, M., Ö. Soysal, T. Baysal, N. Köksal, Z. Yıldırım, A. Aydın ve H. C. Hasanoğlu, "Karaciğerde Tüberküloz Absesi," Toraks Dergisi, 1(3), 61-64, (2000).
 • 16 Gökırmak, M., O. Kalaycıoğlu ve G. Durmaz, "Pulmonary Involvement in a Patient with Secondary Sjögren's Syndrome due to Progressive Systemic Sclerosis," Tüberküloz ve Toraks, 48(4), 357-60, (2000).
 • 17 Soysal, Ö., M. Gökırmak, A. Kuzucu, B. Mızrak ve C. Hasanoğlu, "Spontan Pnömotoraks İle Prezente Olan Bir Bronkosentrik Granülomatozis Olgusu," Tüberküloz ve Toraks, 48(2), 171-174, (2000).
 • 18 Köksal, N., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, M. Gökırmak ve T. Baysal, "Pulmoner Kaviteli Evre II Sarkoidoz Olgusu," Solunum Hastalıkları, 10, 188-191, (1999).
 • 19 Hasanoğlu, H. C., Z. Yıldırım, N. Köksal, T. Baysal, O. Turhan, M. Gökırmak ve Z. Orhan, "A Bronchioloalveolar Carcinoma Case with Bronchorrhea Having High Levels of CEA, CA-125, CA 15-3, CA 19-9 in Sputum," Tüberküloz ve Toraks, 47(2), 221-223, (1999).
 • 20 Çobanlı, B., M. Gökırmak, G. Ayas, O. Bulay ve C. Erdem, "HIV-Negatif Bir Hastada Kaposi Sarkomu, Addison Hastalığı, Kömür-İşçisi Pnömokonyozu ve Aktif Akciğer Tüberkülozu," Tüberküloz ve Toraks, 46(1), 90-93, (1998).
 • 21 Gökırmak, M., A. Kaya, Ö. U. Gürkan, T. Acıcan, G. Ayas ve B. Çobanlı, "Akciğer Malignitesine Benzeyen Tüberküloz Lenfadenit Olgusu," Tüberküloz ve Toraks, 45(1), 42-44, (1997).
 • 22 Arbak, P., O. Kalaycıoğlu, M. Gökırmak ve G. Durmaz, "İntratorasik Ekstrapulmoner Rabdomiyosarkom Olgusu," Tüberküloz ve Toraks, 45(3), 222-224, (1997).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Dirican, N., Kula, Z., Kehya, B. ve M. Çakır, 2017. "Sağ üst lob atelektazisi ile başvuran endobronşiyal tüberküloz olgusu." İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 31(1): 51-55.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bengisun, S., M. Çakır, E. Zeydan, T. Acıcan, G. Ayas, B. Çobanlı ve N. Saygun, "Tüberkülozun Serolojik Tanısında Mikobakteriyel Antijen 60'ın Yeri," 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet Kitabı, Bursa, 1995.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Pınar. M ve M. Çakır, 2017. "Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi İle Tanı Konulan Siderozisli Bir Olgu." TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, EP-293, İzmir.
 • 2 Çakır , M., Pınar, M., Kaya, O. ve B. Kehya Akcan, 2017. "Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergilloz Olgusu." TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, EP-232, İzmir.
 • 3 Dirican, N., Anar, C., Atalay, Ş., Öztürk, Ö., Bircan, H.A., Çakır, M. ve A. Akkaya, 2016. “ Hematolojik parametrelerin küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda prognoz üzerine etkileri.” Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, SS063,16-20 Mart 2016, Antalya.
 • 4 Dirican, N., Dirican, A., Anar, C., Atalay, Ş., Öztürk, Ö., Bircan, H.A., Çakır, M. ve A. Akkaya, 2016. "C-Reaktif Protein, Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Serum Albüminden Oluşan Yeni Bir İnflamatuvar Prognostik İndeks: KHDAK'da Prognozu Tahmin Etmek İçin Yararlı mıdır?" Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Sözlü Sunumlar (SS-009), 6-10 Nisan 2016, Belek-Antalya.
 • 5 Çakır, M., Kaya, Ş., Bircan, S., Çiriş, İ.M., Kumbul Doğuç, D., Nazıroğlu, M., Harun Dağdeviren, B., Sözbir, E., Özgül, C., Çelik, Ö. ve H. Ankaralı, 2014. "Sıçanlarda Bleomisin ile Oluşturulan Akciğer Fibrozisi Modelinde Nigella Sativa Yağının İnflamasyon, Fibrozis ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi" TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. Solunum 2014 Bildiri Özet Kitabı, (SS-011), Çeşme-İzmir.
 • 6 Kaya, Ş., Yıldırım, H., Şenol, A., Çiriş, İ. M. ve M. Çakır, 2013. "Akciğer, Karaciğer ve Dalak Tutulumuyla Seyreden Asemptomatik Sarkoidoz Olgusu" TÜSAD 35. Ulusal Kongresi. Solunum 2013 Bildiri Özet Kitabı, (EP-084), Çeşme.
 • 7 Kaya, Ş., Çelik, O. ve M. Çakır, 2013. "Bir Astım Olgusunda Bronş Karsinomunu Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz" TÜSAD 35. Ulusal Kongresi. Solunum 2013 Bildiri Özet Kitabı, (EP-286), Çeşme.
 • 8 Bircan, H.A., Koparan, G., Kaya, Ş., Çakır, M., Gonca, T. ve S. Güneş, 2011. "Adenokarsinoma Bağlı Akciğer Metastazının İlginç Radyolojik Bulgusu: Bilateral Multipl Kaviter Nodül." TÜSAD 33. Ulusal Kongresi. Solunum 2011 Bildiri Özetleri Kitabı, S64 (EP-010), Çeşme.
 • 9 Zorlu Karayiğit, D., Çakır, M., Bircan, A., Çiriş, M., Kaya, Ş., Kayan, F., Akkaya, A. ve E. Çaloğlu, 2010. "Romatoid Artrite Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Eşlik Eden Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu (Elektronik Poster)." TÜSAD 32. Ulusal Kongresi. Solunum 2010 Bildiri Özetleri Kitabı, S49 (EP-027), Antalya.
 • 10 Çakır, M., Koparan, G., Öztürk, Ö., Bircan, A., Songür, N. ve A. Akkaya, 2010. "Pulmoner Hemorajiye Bağlı Lober Konsolidasyon: Warfarin Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu." TÜSAD 32. Ulusal Kongresi. Solunum 2010 Bildiri Özetleri Kitabı, S162 (EP-221), Antalya.
 • 11 Gonca, T., Çelik, O., Çakır, M., Cura, C. ve M. Özen, 2010. "Paraquat İnhalasyonuna Bağlı Solunum Yetmezliğiyle Kaybedilen Bir Olgu." TÜSAD 32. Ulusal Kongresi. Solunum 2010 Bildiri Özetleri Kitabı, S212 (EP-314), Antalya.
 • 12 Kaya, Ş., M. Çakır (Gökırmak), D. Zorlu Karayiğit, M. Şahin, Y. Ugan, G. A. Uslusoy ve A. Akkaya, 2009. "Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu." TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir.
 • 13 Bircan, A., Has, M., Gökırmak, M., Bircan, S., Songür, N., Şahin, Ü., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2009. "Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu." Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya.
 • 14 Kaya, Ş., Gökırmak, M., Bircan, H.A., Bircan, S., Sert, S. ve A. Akkaya, 2009. "İleri Evrede Olmasına Rağmen Asemptomatik Olan Primer Akciğer Adenoid Kistik Karsinomu Olgusu." Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya.
 • 15 Bircan, A., Yılmazer, İ., Gökırmak, M., Songür, N., Öztürk, Ö., Şahin, Ü. ve A. Akkaya, 2008. Toplum Kökenli Pnömoni Hastalarında Klinik Stabilite Zamanı, Semptom Rezolüsyonu ve Serum C-Reaktif Protein İlişkisi. TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, Solunum Cilt 10 (Kongre sayısı), 17 (SS-20), Muğla.
 • 16 Bircan, A., Yılmazer, İ., Gökırmak, M., Turgut, E. ve Ü. Şahin, 2008. Diş Teknisyeni Pnömokonyozu: İki Olgu Nedeniyle. TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, Solunum Cilt 10 (Kongre sayısı), 61 (PS-084), Muğla.
 • 17 Akkaya, A., Öztürk, Ö., Karadeniz, N., Şahin, Ü., Bircan, A., Gökırmak, M. ve N. Songür, 2008. Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği. 1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya.
 • 18 Gökırmak, M., Yavuz, L., Özsoy, M., Akkaya, A., Bulut, S., Nayir, E., Çınar, Z. ve M. Has, 2008. Gebe Bir Kadında Status Astmatikus. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya.
 • 19 Bircan, A., Kılıç, Ö., Gökırmak, M., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2008. Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya.
 • 20 Zorlu, D., Öztürk, Ö., Gökırmak, M., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A. ve A. Akkaya, 2007. Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2), 172 (PS-202), Antalya.
 • 21 Bircan, A., Öztürk, Ö. ve M. Gökırmak, 2007. İdiyopatik Edinsel Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2), 17 (TP-041), Antalya.
 • 22 Özaydın, N., Gökırmak, M., Bircan, A., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2007. KOAH Akut Atağında Uygulanan Farklı Steroid Dozlarının Solunum Fonksiyonları, Arter Kan Gazları, Dispne Skoru, Efor Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2), 169-170 (TP-348), Antalya.
 • 23 Bircan, A., Gökırmak, M., Kılıç, Ö., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2007. KOAH Akut Alevlenme Olgularında C-reaktif Protein Düzeyini Etkileyen Faktörler. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2), 184 (PS-251), Antalya.
 • 24 Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Bircan, A. ve A. Akkaya, 2007. Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2), 17 (TP-041), Antalya.
 • 25 Öztürk, Ö., Akkaya, A., Yıldız, M., Özyurt, S., Bircan, A., Şahin, Ü. ve M. Gökırmak, 2006. Çocukluk Çağında Pasif Sigara Dumanı Maruziyetinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 7 (Ek 1), 128 (MS-74), Antalya.
 • 26 Şimşek, Ş., Öztürk, Ö., Bircan, A., Kaya, Ö., Şahin, Ü., Gökırmak, M. ve A. Akkaya, 2006. KOAH Akut Ataktaki Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 7 (Ek 1), 41 (TP-127), Antalya.
 • 27 Bircan, A., Kapucuoğlu, N., Öztürk, Ö., Çiriş, M., Gökırmak, M. ve A. Akkaya, 2006. Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 7 (Ek 1), 93 (TP-222), Antalya.
 • 28 Öztürk, Ö., Gökırmak, M., Songür, N., Bircan, A., Kılıç, Ö., Şahin, Ü. ve A. Akkaya, 2006. Miliyer Tüberkülozlu Bir Olguda Antitüberküloz Tedavinin Neden Olduğu Deri Döküntüsü. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 7 (Ek 1), 63 (PS-050), Antalya.
 • 29 Akkaya, A., Kaya, Ş., Öztürk, Ö., Bircan, A., Şahin, Ü., Gökırmak, M. ve N. Songür, 2006. Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Solunum, Cilt 8, 36 (SS-25), Antalya.
 • 30 Öztürk, Ö., Şahin, Ü., Yılmaz, İ., Kapucuoğlu, N., Bircan, A., Gökırmak, M., Songür, N. ve A. Akkaya, 2006. Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Solunum, Cilt 8, 66 (PS-106), Antalya.
 • 31 Öztürk, Ö., Yılmaz, İ., Akkaya, A., Şahin, Ü., Gökırmak, M., Songür, N. ve N. Özaydın, 2006. Ankilozan Spondilitin Nadir Görülen Akciğer Tutulumu. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Solunum, Cilt 8, 36 (PS-27), Antalya.
 • 32 Özyurt, S., Öztürk, Ö., Akkaya, A., Sütçü, R., Bircan, A., Şahin, Ü., Gökırmak, M. ve N. Songür, 2006. KOAH ve Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Serum Neopterin ve IL-8 Düzeyleri ve Hastalık Ağırlığı ile İlişkisi. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Solunum, Cilt 8, 36 (SS-25), Antalya.
 • 33 Öztürk, Ö., Ö. Kaya, A. Bircan, M. Yıldız, İ. Gören, Ü. Şahin, M. Gökırmak, A. Akkaya, "Kronik Öksürükle Gelen Hastalarda Etyolojik İnceleme ve Gastroözofageal Sintigrafi," 30. Yıl Akciğer Günleri Kongresi, Bursa, 2005.
 • 34 Öztürk, Ö., Ö. Kaya, M. Çiriş, A. Bircan, Ş. Başpınar, Ü. Şahin, M. Gökırmak, A. Akkaya, "Senkron Tümör: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Malign Plevral Mezotelyomanın Nadir Birlikteliği," 30. Yıl Akciğer Günleri Kongresi, Bursa, 2005.
 • 35 Bircan, A., Ö. Kaya, M. Gökırmak, Ö. Öztürk, Ü. Şahin ve A. Akkaya, "Toplum Kökenli Pnömoninin Ağırlığının Değerlendirilmesinde C-Reaktif Protein, Lökosit ve Eritrosit Sedimentasyon Hızının Yeri," TÜSAD 27. Ulusal Kongresi, Solunum, Cilt 7, 15(SS-19), Antalya, 2005.
 • 36 Kalkan, Ş., M. Gökırmak, G. Türker ve Z. Yıldırım, "Astım Tedavisinde Kullanılan Montelukast'ın Alerjik Prik Testleri Üzerine Etkisi," XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, 2005.
 • 37 Bircan, A., M. Gökırmak, Ö. Öztürk ve A. Akkaya, "Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu," XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, 2005.
 • 38 Ermiş, H., M. Gökırmak, Z. Yıldırım ve S. Yoloğlu, "Sülfür Dioksit Gazının Kayısı İşçilerinin Bronşiyal Hiperreaktivitesi ve Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi," Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 6 (Ek 1), 40 (MS-24), Antalya, 2005.
 • 39 Gökırmak, M., "Türk Tıp Dilinde Birliğin Sağlanması," Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 6 (Ek 1), 207 (TP-593), Antalya, 2005.
 • 40 Baysal, T., T. Bulut, M. Gökırmak, Ş. Kalkan ve A. Duşak, "Plevra Sıvılarının Transuda-Eksuda Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı MRI Kullanımı," Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 4 (Ek 1), 136 (TP-535), Antalya, 2003.
 • 41 Ermiş, H., M. Gökırmak, M. Kotuk ve Z. Yıldırım, "Pulmoner Emboli Şüphesi Olan Hastalarda Spiral Bilgisayarlı Tomografinin Rolü," Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 4 (Ek 1), 136 (TP-536), Antalya, 2003.
 • 42 Söğüt, S., M. Gökırmak, H. Özyurt, Z. Yıldırım, M. Kotuk ve Ö. Akyol, "Bleomisin ile Sıçan Akciğerinde Oluşturulan Fibroziste CAT, XO, ADA Enzim Aktiviteleri ile NO Seviyesi Üzerine Erdosteinin Etkisi," Türk Klinik ve Biyokimya Derneği "Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu", Özet Kitabı, 86 (S-12), Bursa, 2002.
 • 43 Gökırmak, M., H. Avcı, Ş. Kalkan ve Z. Yıldırım, "ARDS Gelişen Bir Boğulayazma Olgusu," TÜSAD "Solunum Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım" Sempozyumu, Solunum, Cilt 4 (Sayı: Ek 2), 376 (PD-28), İstanbul, 2002.
 • 44 Kalcıoğlu, T., M. Gökırmak, C. Hasanoğlu ve O. Özturan, "KOAH Akut Alevlenmesi ve Akut Astım Atağı ile Sinüzit Birlikteliği," Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 3 (Ek 1), 119 (PS-463), Antalya, 2002.
 • 45 Avcı, H., M. Gökırmak, Ö. Soysal, Z. Orhan ve C. Hasanoğlu, "İntrakaval ve İntraatriyal Yayılımla Vena Kava Süperior Sendromuna Neden Olan Bir Timoma Olgusu," Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 3 (Ek 1), 63 (PS-246), Antalya, 2002.
 • 46 Hasanoğlu, H. C., M. Gökırmak, N. Köksal, Z. Yıldırım ve S. Hacıevliyagil, "Malatya'da Akciğer-Plevra Malignite Oranları ve Çevresel Asbest İlişkisi," Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 2 (Ek 1), 38 (PS-148), İzmir, 2001.
 • 47 Kalkan, Ş., H. C. Hasanoğlu, M. Gökırmak ve M. Ateş, "Akciğer Adenokarsinomu Kemik Metastazında Hipokalsemi (Bir Olgu Nedeniyle)," Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 2 (Ek 1), 25 (PS-95), İzmir, 2001.
 • 48 Yıldırım, Z., N. Köksal, M. Gökırmak, A. Sevinç ve H. C. Hasanoğlu, "Toplum Kökenli Pnömonide Multipl Metastaz Görünümü," Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 2 (Ek 1), 121 (PS-453), İzmir, 2001.
 • 49 Sertkaya, A., Z. Yıldırım, T. Baysal, H. C. Hasanoğlu, Ö. Kızkın ve M. Gökırmak, "Pnömoni Nedeniyle Başvuran Bir Olguda Trakeobronkopati Osteokondroplastika," Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 2 (Ek 1), 71 (PS-265), İzmir, 2001.
 • 50 Köksal, N., Z. Orhan, S. S. Hacıevliyagil, M. Gökırmak, Z. Yıldırım ve H. C. Hasanoğlu, "Malatya'da Yaşayanlarda Allerjik Cilt Testi Sonuçları," Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Özet Kitabı, (SB-172), Antalya, 2000.
 • 51 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, N. Mehmet, Z. Yıldırım ve A. Çığlı, "Mesleksel Sülfür Dioksid Maruziyetine Bağlı Bronkokonstriksiyonda Sitokinlerin ve Nitrik Oksidin Rolü," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 2 (SS-005), Antalya, 2000.
 • 52 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, N. Köksal, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberine Uygun Tedavi Verilen Hastalarda Başarı Oranı ve Başarısızlık Nedenleri," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 6 (SS-23), Antalya, 2000.
 • 53 Hasanoğlu, A., M. Şehitoğlu, M. Gökırmak, A. But ve E. Ertaş, "Elektif Abdominal Cerrahi Olgularında Ortaya Çıkan Postoperatif Respiratuvar Semptomlar ve Komplikasyonlar," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 23 (SS-089), Antalya, 2000.
 • 54 Gökırmak, M., H. C. Hasaoğlu, N. Köksal, Z. Orhan, S. S. Hacıevliyagil, Z. Yıldırım ve Y. Türköz, "Serum ve Bronş Lavajı Sıvısında CEA, CA125, CA15-3 ve CA19-9 Düzeyi Ölçümünün Akciğer Kanseri Teşhisindeki Değeri," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 24 (TP-096), Antalya, 2000.
 • 55 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, Z. Yıldırım, S. S. Hacıevliyagil ve Ö. Soysal, "Aspire Edilmiş İğnelerin Çıkarılmasında Fiberoptik Bronkoskopinin Değeri," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 50 (p-200), Antalya, 2000.
 • 56 Hasanoğlu, H. C., N. Köksal, M. Gökırmak, İ. Özerol, Z. Yıldırım, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "Edwardsiella İctaluri'ye Bağlı Hastane Kökenli Aspirasyon Pnömonisi," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 49 (P-195), Antalya, 2000.
 • 57 Kaya, A., G. Çelik, E. Zeydan, M. Gökırmak, T. Acıcan ve D. Alper, "İnterstisyel Akciğer Tutulumu Olan İki Polimiyozitli Hasta," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 65 (TP-256), Antalya, 2000.
 • 58 Yıldırım, Z., C. Tuncer, M. Gökırmak, H. C. Hasanoğlu, İ. Barutçu ve H. Pekdemir, "Pulse Oksimetre İle Ölçülen Oksijen Satürasyonunun Ko-Oksimetre İle Ölçülenle Karşılaştırılması," Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, TP 074, İstanbul, 1999.
 • 59 Yıldırım, Z., A. Şahin, N. Büyükberber, M. Gökırmak ve S. Hacıevliyagil, "Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Serum Akut Faz Reaktanları Üzerine Antitüberküloz Tedavinin Etkisi," Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, SB 022, İstanbul, 1999.
 • 60 Yıldırım, Z., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, N. Mehmet, M. Gökırmak ve A. Çığlı, "Hava Yollarında Mesleksel Kükürt Dioksit İnhalasyonuna Bağlı Oksidatif Hasar," Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, TP 096, İstanbul, 1999.
 • 61 Yıldırım, Z., R. Özdemir, H. Pekdemir, C. Tuncer, H. C. Hasanoğlu, M. Gökırmak ve N. Köksal, "Asbest Maruziyetine Bağlı Plevral Plak ve Kalsifikasyonları Olan Hastalarda Ekokardiyografik Değerlendirme," Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, SB 091, İstanbul, 1999.
 • 62 Baysal, T., Z. Yıldırım, M. Gökırmak, N. Köksal, C. Hasanoğlu ve B. Mızrak, "Balpeteği Akciğer Paternine Sahip Bir Churg-Strauss Olgusu," 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 88 (TR 213), İzmir, 1998.
 • 63 Hasanoğlu, H.C., Z. Yıldırım, N. Köksal, M. Gökırmak, Z. Orhan ve F. Candan, "Fiberoptik Bronkoskopi Premedikasyonunda Atropinin Değeri," Toraks Derneği İkinci Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 64 (PS-296), Antalya, 1998.
 • 64 Köksal, N., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, M. Gökırmak, O. Turhan ve T. Baysal, "Pulmoner Kaviteli Evre II Sarkoidozis Olgusu," Toraks Derneği İkinci Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 18 (PS-118), Antalya, 1998.
 • 65 Çobanlı, B., M. Çakır, Ö. Ural, T. Acıcan ve G. Ayas, "Pulmoner ve Plevral Tüberkülozda Tecrübi Tedavi," XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri, 27-28 (SB-28), Marmaris, 1996.
 • 66 Acıcan, T., Ö. Ural, M. Çakır, M. Çelenk ve B. Çobanlı, "Primer Akciğer Kanserli 124 Olgu," XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri, 90-91 (P-42), Marmaris, 1996.
 • 67 Kaya, A., T. Acıcan, M. Gökırmak, Ö. Gürkan, G. Ayas ve B. Çobanlı, "Akciğer Malignitesine Benzeyen Tüberküloz Lenfadenit Olgusu," XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri, 72 (P-18), Marmaris, 1996.
 • 68 Çobanlı, B., Ö. Ural, T. Acıcan, M. Çakır ve E. Zeydan, "1990-1995 Yılları Arasında Kliniğimizde Takip Edilen 66 Pulmoner Emboli Olgusu," XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri, 131 (P-92), Marmaris, 1996.
 • 69 Çobanlı, B., M. Çakır, G. Ayas, C. Erdem ve O. Bulay, "HIV-Negatif Bir Hastada Kaposi Sarkomu, Addison Hastalığı, Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve Aktif Akciğer Tüberkülozu," 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet Kitabı, Bursa, 1995.
 • 70 Çobanlı, B., M. Çakır, T. Acıcan ve E. Zeydan, "Bronş Spazmı Olan Hastalarda Fokal Enfeksiyon Odağı Araştırılması," XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Vaka Özetleri, 127, Antalya, 1994.
 • 71 Çobanlı, B., E. Zeydan, T. Acıcan, N. Saygun ve M. Çakır, "Alt Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Sefoperazon/Sulbaktam'ın Klinik Etkinliği," XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Vaka Özetleri, 83, Antalya, 1994.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çakır, M. ve Ş. Evrimler, 2019. "Sauna Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Solunum Yetmezliği Olgusu" (EPS-329). Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Belek-Antalya.
 • 2 Dirican,N., Kula, Z., Kehya, B. ve M. Çakır, 2016. "Sağ Üst Lob Atelektazisi ile Başvuran Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu." Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Poster Olgu Sunumları (PO-254), 6-10 Nisan 2016, Belek-Antalya.
 • 3 Dirican, N., Dirican, A., Şen, O., Aynalı, A., Atalay, Ş., Bircan, H. A., Öztürk, Ö., Erdoğan, S., Çakır, M. ve A. Akkaya, 2015. "Tiyol/disülfid Homeostazis: İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalar İçin Prognostik Marker Mıdır?" Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Tartışmalı Poster (PS055), 1-5 Nisan 2015, Belek-Antalya.
 • 4 Dirican, N., Pınar, M., Atalay, Ş., Bircan H. A., Döngel, İ., Çakır, M., 2015. "Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu" Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Tartışmalı Posterler (PS129), 1-5 Nisan 2015, Belek-Antalya.
 • 5 Ertürk, G.S., Atalay, Ş., Dirican, N., Pınar, M. ve M. Çakır, 2015. "Tek Taraflı Yoğun Pnömonit İle Başvuran Bir Dressler Sendromu Olgusu." Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, E-Posterler (EPS333), 1-5 Nisan 2015, Belek-Antalya.
 • 6 Pınar, M., Atalay, Ş., Dirican, N., Ertürk, G.S. ve M. Çakır, 2015. "Masif Hemoptizi İle Başvuran ANCA İlişkili Vaskülit Olgusu." Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, E-Posterler (EPS162), 1-5 Nisan 2015, Belek-Antalya.
 • 7 Bircan, A., Ertürk, S., Çiriş, İ.M., Dirican, N., Bircan, S., Çakır, M. ve Ş. Atalay, 2015. "Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Oküler ve Tiroid Metastazları: Olgu sunumu." Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, E-Posterler (EPS038), 1-5 Nisan 2015, Belek-Antalya.
 • 8 Ertürk, G. E., Dirican, N., Pınar, M., Atalay, Ş. ve M. Çakır, 2015. "Tek Taraflı Masif Plevral Efüzyon İle Başvuran Pulmoner Tromboemboli Olgusu." TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, Solunum 2015 Bidiri Özet Kitabı, EP-076, 17-21 Ekim 2015, İzmir.
 • 9 Kehya, B, Dirican, N., Ertürk, S., Kula, Z., Pınar, M. ve M. Çakır, 2015. "Kaviter Akciğer Lezyonu İle Başvuran Hodgkin Lenfoma Olgusu." TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, Solunum 2015 Bidiri Özet Kitabı, EP-035, 17-21 Ekim 2015, Çeşme-İzmir.
 • 10 Pınar, M., Dirican, N., Ertürk, S., Atalay, Ş. ve M. Çakır, 2015. "Ankilozan Spondilit Hastasında Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonu." TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, Solunum 2015 Bildiri Özet Kitabı, EP-354, 17-21 Ekim 2015, Çeşme-İzmir.
 • 11 Gökırmak, M., Yavuz, L., Özsoy, M., Akkaya, A., Bulut, S., Nayir, E., Çınar, Z. ve M. Has, 2008. Gebe Bir Kadında Status Astmatikus. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya.
 • 12 Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Bircan, A. ve A. Akkaya, 2007. Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2), 17 (TP-041), Antalya.
 • 13 Kalkan, Ş., M. Gökırmak, G. Türker ve Z. Yıldırım, "Astım Tedavisinde Kullanılan Montelukast'ın Alerjik Prik Testleri Üzerine Etkisi," XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, 2005.
 • 14 Bircan, A., M. Gökırmak, Ö. Öztürk ve A. Akkaya, "Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu," XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, 2005.
 • 15 Ermiş, H., M. Gökırmak, Z. Yıldırım ve S. Yoloğlu, "Sülfür Dioksit Gazının Kayısı İşçilerinin Bronşiyal Hiperreaktivitesi ve Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi," Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 6 (Ek 1), 40 (MS-24), Antalya, 2005.
 • 16 Gökırmak, M., "Türk Tıp Dilinde Birliğin Sağlanması," Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 6 (Ek 1), 207 (TP-593), Antalya, 2005.
 • 17 Baysal, T., T. Bulut, M. Gökırmak, Ş. Kalkan ve A. Duşak, "Plevra Sıvılarının Transuda-Eksuda Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı MRI Kullanımı," Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 4 (Ek 1), 136 (TP-535), Antalya, 2003.
 • 18 Gökırmak, M., H. Avcı, Ş. Kalkan ve Z. Yıldırım, "ARDS Gelişen Bir Boğulayazma Olgusu," TÜSAD "Solunum Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım" Sempozyumu, Solunum, Cilt 4 (Sayı: Ek 2), 376 (PD-28), İstanbul, 2002.
 • 19 Kalcıoğlu, T., M. Gökırmak, C. Hasanoğlu ve O. Özturan, "KOAH Akut Alevlenmesi ve Akut Astım Atağı ile Sinüzit Birlikteliği," Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 3 (Ek 1), 119 (PS-463), Antalya, 2002.
 • 20 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, N. Mehmet, Z. Yıldırım ve A. Çığlı, "Mesleksel Sülfür Dioksid Maruziyetine Bağlı Bronkokonstriksiyonda Sitokinlerin ve Nitrik Oksidin Rolü," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 2 (SS-005), Antalya, 2000.
 • 21 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, N. Köksal, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberine Uygun Tedavi Verilen Hastalarda Başarı Oranı ve Başarısızlık Nedenleri," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 6 (SS-23), Antalya, 2000.
 • 22 Hasanoğlu, A., M. Şehitoğlu, M. Gökırmak, A. But ve E. Ertaş, "Elektif Abdominal Cerrahi Olgularında Ortaya Çıkan Postoperatif Respiratuvar Semptomlar ve Komplikasyonlar," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 23 (SS-089), Antalya, 2000.
 • 23 Gökırmak, M., H. C. Hasaoğlu, N. Köksal, Z. Orhan, S. S. Hacıevliyagil, Z. Yıldırım ve Y. Türköz, "Serum ve Bronş Lavajı Sıvısında CEA, CA125, CA15-3 ve CA19-9 Düzeyi Ölçümünün Akciğer Kanseri Teşhisindeki Değeri," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 24 (TP-096), Antalya, 2000.
 • 24 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, Z. Yıldırım, S. S. Hacıevliyagil ve Ö. Soysal, "Aspire Edilmiş İğnelerin Çıkarılmasında Fiberoptik Bronkoskopinin Değeri," Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 50 (p-200), Antalya, 2000.
 • 25 Çobanlı, B., M. Çakır, Ö. Ural, T. Acıcan ve G. Ayas, "Pulmoner ve Plevral Tüberkülozda Tecrübi Tedavi," XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri, 27-28 (SB-28), Marmaris, 1996.
 • 26 Çobanlı, B., M. Çakır, G. Ayas, C. Erdem ve O. Bulay, "HIV-Negatif Bir Hastada Kaposi Sarkomu, Addison Hastalığı, Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve Aktif Akciğer Tüberkülozu," 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet Kitabı, Bursa, 1995.
 • 27 Çobanlı, B., M. Çakır, T. Acıcan ve E. Zeydan, "Bronş Spazmı Olan Hastalarda Fokal Enfeksiyon Odağı Araştırılması," XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Vaka Özetleri, 127, Antalya, 1994.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dirican, N., Pınar, M., Ertürk, S., Aynalı, A., Atalay, Ş. ve M. Çakır, 2016. Nontuberculous Mycobacteria Infection In A Case Diagnosed With Ankylosing Spondylitis. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193: A3736.
 • 2 Bircan, A., Sutcu, R., Gokirmak, M, Hicyilmaz, H., Akkaya, A. and O. Ozturk, 2008. Total Antioxidant Capacity and C-Reactive Protein Levels in Patients with Community-Acquired Pneumonia. 18th European Respiratory Society Annual Congress, October 4-8, Berlin, Germany.
 • 3 Gokirmak, M., Bircan, A., Ozden, A., Oyar, O. and A. Akkaya, 2008. Evaluation of the resolution of thrombi with spiral CT at the end of treatment for acute pulmonary thromboembolism. 18th European Respiratory Society Annual Congress, October 4-8, Berlin, Germany.
 • 4 Bircan, A., Gökırmak, M., Kılıç, Ö., Öztürk, Ö. ve A. Akkaya, 2007. Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. European Respiratory Society Annual Congress. Eur Respir J 2007; 30 (Suppl 51): 277, September 15-19, Stockholm, Sweden.
 • 5 Gökırmak, M., Öztürk, Ö., Bircan, A. ve A. Akkaya, 2006. The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation. European Respiratory Society Annual Congress. European Respiratory Journal 2006; 28 (Suppl 50): 475-76, September 2-6, Munich, Germany.
 • 6 Şimşek, Ş., Öztürk, Ö., Bircan, A., Kaya, Ö., Şahin, Ü., Gökırmak, M. ve A. Akkaya, 2006. The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations. European Respiratory Society Annual Congress. Eur Respir J 2006; 28 (Suppl 50): 3, September 2-6, Munich, Germany.
 • 7 Öztürk, Ö., Akkaya, A., Yıldız, M., Özyurt, S., Bircan, A. Şahin, Ü. ve M. Gökırmak, 2006. The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density. European respiratory Society Annual Congress. Eur Respir J 2006; 28 (Suppl 50): 470, September 2-6, Munich, Germany.
 • 8 Ermiş, H., Gökırmak, M., Yıldırım, Z. ve S. Yoloğlu, 2005. The effect of sulfur dioxide gas on bronchial hyperreactivity and pulmonary functions of apricot sulfurization workers. European Respiratory Society Annual Congress, September 17-21, 2005, Copenhagen, Denmark.
 • 9 Gökırmak, M. ve H. Ermiş, "Severity Criteria in Community Acquired Pneumonia," 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Chest Supplement, 89S, 2003.
 • 10 Ermiş, H., M. Gökırmak, A. Kafkaslı, Z. Bozdağ ve T. Baysal, "Tuberculous Lymphadenitis in Abdominal and Pelvic Lymph Nodes," 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Chest Supplement, 218S, 2003.
 • 11 Gökırmak, M., H. Ermiş ve L. Mutlu, "Endobronchial tuberculosis in a patient with bronchial asthma treated with high doses of inhaled corticosteroids," 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Chest Supplement, 241S, 2003.
 • 12 Kalcıoğlu, T., M. Gökırmak, C. Hasanoğlu, O. Özturan ve S. Demirel, "The relationship of sinusitis with acute exacerbations of COPD and acute asthmatic attack," European Respiratory Society Annual Congress, Vienna, Eur Respir J, 22 Suppl 45, 239S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2003.
 • 13 Gökırmak, M., N. Köksal, Z. Orhan, S. S. Hacıevliyagil, Z. Yıldırım ve H. C. Hasanoğlu, "Effect of Environmental Asbestos Exposure on Pulmonary Functions and Arterial Blood Gases," European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Eur Respir J, 20 Suppl 38, 126S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2002.
 • 14 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, N. Köksal, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "The Success Rates in Community-Acquired Pneumonia Treated Consistently or Inconsistently with the Turkish Thoracic Society Pneumonia Guidelines," European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Eur Respir J, 18 Suppl 33, 464S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2001.
 • 15 Hasanoğlu, H. C., M. Gökırmak, N. Köksal, T. Baysal, Z. Yıldırım ve S. S. Hacıevliyagil, "A High Incidence of Asbestos Related Disorders due to Environmental Asbestos in a Town in Eastern Turkey," European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Eur Respir J; 18 Suppl 33, 533S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2001.
 • 16 Orhan, Z., N. Köksal, M. Gökırmak, S. Hacıevliyagil, C. Hasanoğlu, N. Mehmet ve Z. Yıldırım, "The Effect of Oxygen Treatment on Oxidant/Antioxidant Balance in Acute Exacerbations of COPD," European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Eur Respir J, 18 Suppl 33, 212S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2001.
 • 17 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, N. Mehmet, Z. Yıldırım ve A. Çığlı, "Occupational Exposure to Sulfur Dioxide Increases Serum TNF-a, IL-1b, IL-6, IL-8, Nitrite and Nitrate Levels," World Congess on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Eur Respir J, 16 Suppl 31, 230S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2000.
 • 18 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, Z. Orhan, S. Hacıevliyagil ve Z. Yıldırım, "The Value of Measuring CEA, CA 125, CA 15-3 and CA 19-9 in Serum and Bronchial Washing Fluids As A Diagnostic Aid in Lung Cancer," World Congess on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Eur Respir J, 16 Suppl 31, 295S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen,2000.
 • 19 Hasanoğlu, H. C., Z. Yıldırım, N. Köksal, M. Gökırmak, S. Günal ve R. Durmaz, "PCR Test in Bronchial Washings to Rule Out Pulmonary Tuberculosis," European Respiratory Society Annual Congress, Madrid, Eur Respir J, 14 Suppl 30, 17s, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen,1999.
 • 20 Köksal, N., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, M. Gökırmak, A. Gültek ve S. Hacıevliyagil, "Symptomatic Bronchoconstriction by Occupational Sulfur Dioxide Exposure in Apricot Workers," European Respiratory Society Annual Congress, Madrid, Eur Respir J, 14 Suppl 30, 346s, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1999.
 • 21 Yıldırım, Z., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, N. Mehmet, M. Gökırmak ve A. Çığlı, "Bronchoconstriction Caused by Lipid Peroxidation due to Sulfur Dioxide Exposure in Workers Involved in Apricot Sulfurization," European Respiratory Society Annual Congress, Madrid, Eur Respir J, 14 Suppl 30, 346s, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1999.
 • 22 Yıldırım, Z., H. C. Hasanoğlu, Ö. Akyol, M. Gökırmak ve N. Köksal, "Serum Adenosine Deaminase Activities in Lung Cancer and Mesothelioma," European Respiratory Society Annual Congress, Geneva, Eur Respir J, 12 (Suppl 28), 417, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1998.
 • 23 Hasanoğlu, H. C., Z. Yıldırım, N. Köksal, M. Gökırmak, Z. Orhan ve F. Candan, "The Role of Atropin in the Premedication of Fiberoptic Bronchoscopy," European Respiratory Society Annual Congress, Geneva, Eur Respir J, 12 (Suppl 28), 304, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1998.
 • 24 Acıcan, T., Ö. Ural, M. Gökırmak, B. Eriş, P. Arbak ve B. Çobanlı, "Behçet's Disease: Two Interesting Cases," European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Eur Respir J, 10 (Suppl 25), 262, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1997.
 • 25 Çobanlı, B., M. Gökırmak, Ö. Ural, T. Acıcan, A. Kaya ve G. Ayas, "The Presumptive Diagnosis and Treatment of Pulmonary and Pleural Tuberculosis," European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Eur Respir J, 9 (Suppl 23), 203, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1996.
 • 26 Çobanlı, B., T. Acıcan, A. Kaya, M. Gökırmak, Ö. Gürkan ve G. Ayas, "Pulmonary Involvement in Behçet's Disease," European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Eur Respir J, 9 (Suppl 23), 318, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 1996.
 • 27 Çobanlı, B., T. Acıcan, G. Ayas, M. Çakır, E. Zeydan ve A. Taşkın, "Evaluation of 1026 Patients with Pulmonary Tuberculosis," 28th World Conference of IUATLD/UICTMR, Mainz, Tubercle and Lung Disease, 75(Suppl 1), 60, BPC-AUP Aberdeen Ltd, Aberdeen, 1994.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Gokirmak, M., Bircan, A., Ozden, A., Oyar, O. and A. Akkaya, 2008. Evaluation of the resolution of thrombi with spiral CT at the end of treatment for acute pulmonary thromboembolism. 18th European Respiratory Society Annual Congress, October 4-8, Berlin, Germany.
 • 2 Gökırmak, M., N. Köksal, Z. Orhan, S. S. Hacıevliyagil, Z. Yıldırım ve H. C. Hasanoğlu, "Effect of Environmental Asbestos Exposure on Pulmonary Functions and Arterial Blood Gases," European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Eur Respir J, 20 Suppl 38, 126S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2002.
 • 3 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, Z. Yıldırım, N. Köksal, Z. Orhan ve S. S. Hacıevliyagil, "The Success Rates in Community-Acquired Pneumonia Treated Consistently or Inconsistently with the Turkish Thoracic Society Pneumonia Guidelines," European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Eur Respir J, 18 Suppl 33, 464S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2001.
 • 4 Orhan, Z., N. Köksal, M. Gökırmak, S. Hacıevliyagil, C. Hasanoğlu, N. Mehmet ve Z. Yıldırım, "The Effect of Oxygen Treatment on Oxidant/Antioxidant Balance in Acute Exacerbations of COPD," European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Eur Respir J, 18 Suppl 33, 212S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2001.
 • 5 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, N. Mehmet, Z. Yıldırım ve A. Çığlı, "Occupational Exposure to Sulfur Dioxide Increases Serum TNF-a, IL-1b, IL-6, IL-8, Nitrite and Nitrate Levels," World Congess on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Eur Respir J, 16 Suppl 31, 230S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen, 2000.
 • 6 Gökırmak, M., H. C. Hasanoğlu, N. Köksal, Z. Orhan, S. Hacıevliyagil ve Z. Yıldırım, "The Value of Measuring CEA, CA 125, CA 15-3 and CA 19-9 in Serum and Bronchial Washing Fluids As A Diagnostic Aid in Lung Cancer," World Congess on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Eur Respir J, 16 Suppl 31, 295S, The European Respiratory Society and Munksgaard, Copenhagen,2000.
 • Doktora Tezi
 • 1 AKTİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN TANISINDA A-60 ANTİJENİNE KARŞI ANTİKOR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN DEĞERİ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TANISI OLAN HASTALARDA ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİNİN HASTALIK RİSKİ, ŞİDDETİ VE TEDAVİYE YANITI BELİRLEMEDEKİ YERİ
 • 2 MULTİDEDEKTÖR BT ANJİYOGRAFİDE PULMONER EMBOLİ YAYGINLIĞI İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 3 SIÇANLARDA BLEOMİSİN İLE OLUŞTURULAN AKCİĞER FİBROZİSİ MODELİNDE NİGELLA SATİVA YAĞININ İNFLAMASYON, FİBROZİS VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ
 • 4 EKSUDATİF PLEVRAL EFÜZYONLARDA ADENOZİN DEAMİNAZ, C-REAKTİF PROTEİN VE ALFA-1 ASİT GLİKOPROTEİN DÜZEYLERİ VE TANIYA KATKILARI
 • 5 KOAH AKUT ATAĞINDA FARKLI STEROİD DOZLARININ SOLUNUM FONKSİYONLARI, ARTER KAN GAZI, DİSPNE SKALASI, EFOR KAPASİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • 6 ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN MONTELUKASTIN ALERJİK PRİK TESTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • 7 KAYISI KÜKÜRTLEME İŞİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE SÜLFÜR DİOKSİT GAZINA MARUZİYETİN BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİNE ETKİSİ
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ortadan Ağıra Değişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Günde Tek Doz Indacaterol 150 Mikrogram ile Açık Etiketli Günde Tek Doz 18 Mikrogram Tiotropiyum'un Kombinasyon Tedavisinin, Açık Etiketli Günde Tek Doz 18 Mikrogram Tiotropiyum'a Karşı Etkililik ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı 12 Hafta Tedavi Süresi Olan, Randomize, Çift Kör, Kontrollü, Paralel Grup Çalışma" başlıklı CQAB149B2341 kodlu Faz III klinik çalışma
 • 2 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalarda Twisthaler aracılığıyla verilen 4 farklı doz indacaterolün randomize, çok merkezli, paralel gruplu, çift kör, plasebo ve formoterol kontrollü 14 günlük sıralı doz çalışması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sıçanlarda Bleomisin ile Oluşturulan Akciğer Fibrozisi Modelinde Nigella Sativa Yağının İnflamasyon, Fibrozis ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi (SDÜ BAPB Proje no: 2092-TU-10)
 • 2 Eksudatif Plevral Efüzyonlarda (Parapnömonik Efüzyonlar, Malign Plevral Efüzyon ve Tüberküloz Plöreziler) Adenozin Deaminaz, C-Reaktif Protein ve Alfa-1 Asit Glikoprotein Düzeyleri ve Tanıya Katkıları (SDÜ BAPB Proje no: 1781-TU-09)
 • 3 Türkiye Alerji ve İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı tarafından desteklenen "Kayısı kükürtleme işinde çalışan işçilerde sülfür dioksit gazına maruziyetin bronş hiperreaktivitesi üzerine etkisi" isimli proje.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Ağız mukozası ve akciğer kanseri: Oral mukoza epitelindeki değişimler akciğer kanseri ile korelasyon gösterir mi?" (TÜBİTAK Proje No: 112S565)
 • 2 Serum Matriks Metalloproteinaz Düzeylerinin Toplum Kökenli Pnömoninin Şiddeti ve Klinik Sonuçları ile İlişkisi" isimli projede araştırmacı (SDÜ BAPB Proje No: 1433-M-06)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Çakır, M., 2016. 6th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Poster Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, 24-27 Mayıs 2016, Isparta.
 • 2 Çakır, M., 2014. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Poster Bildiriler Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 9-12 Eylül 2014, Isparta.
 • 3 Çakır, M., 2012. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Poster Bildiriler Oturum Başkanlığı, 26-29 Haziran 2012, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Çakır, M., 2019. Eğitim Becerileri Kursu. 18-21 Haziran 2019, Isparta.
 • 2 Çakır, M., 2019. Eğitim Becerileri Kursu. 26-29 Kasım 2019, Isparta.
 • 3 Çakır, M., 2018. Eğitim Becerleri Kursu. 18-21 Aralık 2018, Isparta.
 • 4 Çakır, M., 2018. Eğitim Becerileri Kursu. 9-12 Mayıs 2018, Isparta.
 • 5 Çakır, M., 2012. Temel Mekanik Ventilasyon Kursu. 25-26 Haziran 2012, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Çakır, M., 2019. "Hayvan Deneylerinin Tasarlanması". SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca düzenlenen "Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kursu". 18-25 Şubat 2019, Isparta.
 • 2 Çakır, M. Eğitim Becerileri Kursu. 15-18 Şubat 2017, Isparta.
 • 3 M. Çakır, 2017. "Yoğun Bakımda Tedavisi Güç Olgular" başlıklı oturumda oturum başkanlığı. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Belek-Antalya.
 • 4 M. Çakır, 2017. Poster bildiriler oturum başkanlığı. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Belek-Antalya.
 • 5 Çakır, M. Eğitim Becerileri Kursu. 9-12 Mayıs 2017, Isparta.
 • 6 M. Çakır, 2017. "Olgularla Solunumsal İnfeksiyonların Tartışılması" başlıklı oturumda oturum başkanlığı. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Belek-Antalya.
 • 7 Çakır,M. Eğitim Becerileri Kursu. 27-30 Kasım 2014, Isparta.
 • 8 Çakır, M., 2014. "Hayvan Deneyleri Etiği." SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca düzenlenen "Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kursu". 10-17 Aralık 2014, Isparta.
 • 9 Arseven, O. ve M. Çakır, 2014. "İnteraktif Olgu Sunumu: Venöz Tromboembolide Sorunlu Olgulara Yaklaşım" başlıklı oturumda oturum başkanlığı. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek-Antalya.
 • 10 Çakır, M.,2013. "NIMV kullanımı". 2. Isparta Acil Tıp Eğitim Sempozyumu, 19 Ocak 2013, Isparta.
 • 11 Çakır, M., 2012. Solunum Yetmezliği Patofizyolojisi. "Temel Mekanik Ventilasyon Kursu" 25-26 Haziran 2012, Isparta.
 • 12 Çakır, M., 2012. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Poster Bildiriler Oturum Başkanlığı, 11-15 Nisan 2012, Side-Antalya.
 • 13 Çakır, M., 2012. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Sözlü Bildiriler Oturum Başkanlığı, 11-15 Nisan 2012, Side-Antalya
 • 14 Çakır, M., 2012. "Hayvan Deneyleri Etiği." SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca düzenlenen "Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kursu". 21-29 Ocak 2012. Isparta.
 • 15 Çakır, M., 2012. Eğitim Becerileri Kursu. 19-23 Kasım 2012, Isparta.
 • 16 Çakır, M., 2011. "Hayvan Deneyleri Etiği." SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca düzenlenen "Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kursu". 20-28 Haziran 2011. Isparta.
 • 17 Çakır, M., 2010. "Hayvan Deneyleri Etiği." SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca düzenlenen "Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kursu". 25-29 Ocak 2010. Isparta.
 • 18 Çakır, M., 2010. "Hayvan Deneyleri Etiği." SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca düzenlenen "Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kursu". 1-9 Kasım 2010. Isparta.
 • 19 Gökırmak M., 2010. Pnömoni tedavisinde biomarker'ların kullanımı. "Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı" kursu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. 5-9 Mayıs 2010. İstanbul.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çakır, M., 2019. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Derleme Yazma, Makale Tarama (Konferans). Türk Tıp Öğrencileri Birliği IV. Ulusal Bilimsel Araştırma Çalıştayı, 9-10 Şubat 2019, Isparta.
 • 2 Çakır, M., 2018. Viral Pnömoniler (Konferans). Türk Toraks Derneği Şube Toplantısı, Barida Oteli, 17 Şubat 2018, Isparta.
 • 3 Çakır, M., 2013. Astımla Yaşam (Konferans). Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, 12 Aralık 2013, Burdur.
 • 4 Çakır, M., 2013. Kayısı İşlemeciliği (panelist). Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi. 3-7 Nisan 2013. Belek, Antalya.
 • 5 Çakır, M. 2012. Grup II Toplumda Gelişen Pnömonili Hastalarda Kanıta Dayalı Tedavi (panelist). Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. 11-15 Nisan 2012. Side, Antalya.
 • 6 Çakır,M., 2012. KOAH'la Yaşam (Konferans). Burdur Öğretmenevi Konferans Salonu, 12 Aralık 2012, Burdur.
 • 7 Çakır, M., 2012. Tüberküloz (Konferans). Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi Toplantı Salonu, 12 Ocak 2012, Isparta.
 • 8 Çakır, M., 2012. Sigarasız Hayat (Konferans). 22 Şubat 2012, Isparta.
 • 9 Çakır, M., 2012. Bronşiyal Astım (Konferans). Tıp Lokali, 20 Haziran 2012, Isparta.
 • 10 Çakır, M., 2010. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Konferans). İl Sağlık Müdürlüğü, 26 Kasım 2010, Isparta.
 • 11 Gökırmak, M. Olgularla Tartışalım: İnvaziv Pulmoner Aspergilloz. Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu. Mantar Simpozyumu-I. 12-13 Aralık 2009. Çeşme,İzmir.
 • 12 Gökırmak, M., 2009. Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Desteği (Konferans). Toraks Derneği Şube Toplantısı. Hillside Su Oteli. 18 Aralık 2009. Antalya.
 • 13 Gökırmak M. Yoğun Bakım Dışında ve Acil Serviste Noninvaziv Ventilasyon (panelist). 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 21-25 Ekim 2009. Konya.
 • 14 Gökırmak M. XIII. Olgu Tartışması Oturumu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2007). 14-18 Mart 2007. Antalya.
 • 15 Gökırmak M. Yaşamı Tehdit Eden Pnömoniler. Anadolu Toraks Derneği 1. Bilimsel Kongresi. "Zor Pnömoniler" Oturumu. 20-22 Nisan 2007. Bodrum.
 • 16 Gökırmak M. Oksijen Tedavisi (Seminer). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu. 22 Mayıs 2007. Isparta.
 • 17 Gökırmak M. Sigarasız Hayat (Konferans). Toraks Derneği Sigarasız Dünya Günü Etkinlikleri. Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu. 30 Mayıs 2007. Isparta.
 • 18 Gökırmak M. Toplum Kökenli Pnömonide Tanı ve Tedavi (Konferans). Toraks Derneği Şube Toplantısı. Talya Oteli Convention Center. 2 Haziran 2006. Antalya.
 • 19 Gökırmak M. KOAH Akut Atağında Tedavi (panelist). Toraks Derneği Dünya KOAH Günü Etkinlikleri. "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı" Paneli. Süleyman Demirel Üniversitesi Konferans Salonu. Kasım 2006. Isparta.
 • 20 Gökırmak M. Erişkinlerde Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavisi. 22-28 Kasım Zatürree Ölümlerinin Önlenmesi Haftası Etkinlikleri Hekim Toplantısı. Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu. 1 Aralık 2004. Malatya.
 • 21 Gökırmak M. Uyku Apne Sendromu Sonuçları (Sempozyum sunumu). İnönü Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD ve Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu. "Uyku Apne Sendromu" Sempozyumu. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu. 4 Nisan 2002. Malatya.
 • 22 Gökırmak M. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri (Sempozyum sunumu). İnönü Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD ve Türkiye Allerji ve İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı. "Astımda Son Güncel Gelişmeler" Sempozyumu. Altın Kayısı Oteli Konferans Salonu. 2002-Malatya.
 • 23 Gökırmak M. KOAH Neden Yetersiz Teşhis Ediliyor' (panelist). Toraks Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü, Tabip Odası, Hekim Toplantısı. "KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Bilinmeyen Bir Küresel Salgın" Paneli. Altın Kayısı Oteli. 20 Kasım 2002. Malatya.
 • 24 Gökırmak M. Mekanik Ventilatör Ayarları. İ. Ü. Tıp Fakültesi Bilimsel Toplantıları. Mekanik Ventilasyondaki Hastaların Bakımı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu. 26 Aralık 2001. Malatya.
 • 25 Gökırmak M. Difüzyon Kapasitesi (panelist). "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Hastalığın Derecesini Etkileyen Fonksiyonel Kriterler" paneli. İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu. 28 Mart 2001. Ankara
 • 26 Gökırmak M. Astımda Lökotrien Antagonistleri (Konferans). 2 Haziran 2000. Malatya
 • 27 Gökırmak M. Solunum Yetmezliği (Seminer). Malatya Tabip Odası. Özel İdare Konferans Salonu. 18 Kasım 1998. Malatya.
 • 28 Gökırmak M. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Son 10 Yılda İzlenen Tüberküloz Olgularının Değerlendirilmesi (panelist). Toraks Derneği. "Tüberkülozda Üç Nesil" Paneli. 26 Nisan 1995. Adana Verem Savaş Derneği Konferans Salonu, Adana.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Toraks Derneği 2003 yılı Yurt Dışı Yayın Ödülü (ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ)
 • 2 Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresinde SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 • 3 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresinde POSTER ONUNCULUK DERECESİ
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
 • 2 Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
 • 3 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • 4 American College of Chest Physicians
 • 5 European Respiratory Society
 • 6 Türk Toraks Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Toraks Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 3 Tüberküloz ve Toraks Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Clinical and Applied Thrombosis /Hemostasis
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sınav Koordinasyon Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyeliği
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Eğitim Başkoordinatörlüğü
 • 5 SDÜ Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 6 SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Başkanlığı
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği
 • 9 SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevlendirme
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Toraks Derneği Solunum Yetmezliği Çalışma Grubu Danışma Kurulu üyeliği
 • 3 Toraks Derneği Solunum Yetmezliği Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Toraks Derneği Isparta İli Temsilciliği
 • 2 Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Başkanlığı
 • 3 Türk Toraks Derneği Isparta İli Temsilciliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çakır M., 2017. (24 Mart Dünya Tüberküloz Günü ile ilgili makale). Isparta için Akdeniz, Isparta.
 • 2 Çakır. M., 2017. 12 Kasım Dünya Zatürre Günü. 13.11.2017 tarihli Isparta Manşet Gazetesi, Isparta.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, USA'da 6 ay süreyle gözlemci olarak çalışma
VERDİĞİ DERSLER
ARDS''de Mekanik Ventilasyon
Astım
Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları-Dönem V
Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
Dispneli Hastaya Yaklaşım
Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene-Dönem V
Göğüs Hastalıklarında Öykü Alma
Göğüs Hastalıklarında Semptomlar
Göğüs Hastalıklarında Semptomlar-Dönem V
Hipersensitivite Pnömoniti
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları-Dönem III
Kanıta Dayalı Tıp Uygulaması
Oksijen Tedavisi
ÖÇM: Mesleğe Bağlı Akciğer Hastalıkları
ÖÇM: Oksijen Tedavisi: Kime? Ne Zaman? Nasıl?
ÖÇM: Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Var mı?
ÖÇM: Sinemada İnce Hastalığın İşlenişinin Bilimsel Temeli Var mı?
Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem
Paraziter Akciğer Hastalıkları-Dönem V
Pnömoniler
Pnömoniler-Dönem III
Pnömoniler-Dönem V
Pulmoner embolizm
Solunum Sistemi Radyolojisi
Solunum Yetmezliği Tanı ve Tedavisi
Solunum Yetmezliği Tanı ve Tedavisi-Dönem V
Toplum Kökenli Pnömoniler
 
Bu İçeriği Paylaş!