KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah AVEY
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mekanik Anabilim Dalı
Telefon 2462111195
E-Posta abdullahavey@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7678-6351
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 01.07.1980
Yüksek Lisans
Doktora AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KATI CİSİMLER MEKANİĞİ 01.03.1989
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Heterojen Kompozit Yapı Elemanlarının Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Davranışları,Viskoelastik ve Plastik Yapı Elemanlarının Lineer Olmayan Stabilite ve Titreşimi,Nanokompozitler,Yapı-zemin etkileşimi,Nano malzmeler,Lineer olmayan titreşim problemleri,Tabakalı kompozit malzemeler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Farachov R, Aliyev A, Sofiyev AH, Maddesel nokta dinamiğinin karmaşık problemlerinin çözümleri. Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bakü, 1994, 54p. (Azerbaycan Türkçe'sinde)
 • 2 Kadirov N, Faracov R, Bakşaliyev V, Sofiyev AH, Darbe problemlerinin çözümüne ait metodik vesait. Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bakü, 1994, 39p. (Azerbaycan Türkçe'sinde).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AVEY A, SÜZER M. FDM silindirik kabukların karma sınır koşullarında dinamik tepkisinin incelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, (2019), 1-15. (21. Ulusal Mekanik Kongresi Özel Sayısı)
 • 2 Avey A, Pınarlık M. Fonksiyonel Değişimli Ortotropik Plakların Dinamik Tepkisine Kayma Deformasyonu ve Dönel Eylemsizlik Etkilerinin İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20(2),236-243, 2016
 • 3 Sofiyev AH, Yildiz I, Fonksiyonel Değişimli Çekirdeğe Sahip Üç Tabakalı Silindirik Kabukların Parametrik Titreşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 47-56, 2015.
 • 4 Sofiyev AH, Mecitoglu Z, Ozyigit P, Taşkın M, Pınarlık M, Kaplan AN. Fonksiyonel değişimli malzemelerle kaplı seramik silindirik panelin titreşim analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 117-122, 2014.
 • 5 Sofiyev AH, Adiguzel S, Torsional stability of cylindrical shells with functionally graded middle layer on the winkler elastic foundation, Journal of Solid Mechanics, 3, 218-227, 2011.
 • 6 Sofiyev AH, Avcar M, Ozyigit P, Adigozel S, The free vibration of non-homogeneous truncated conical shells on a Winkler foundation, International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), 1(1), 34-41, 2009.
 • 7 Sofiyev AH, Valiyev A, Ozyigit P, The buckling of non-homogeneous truncated conical shells under a lateral pressure and resting on a Winkler foundation, Journal of Solid Mechanics, 1(1), 14-21, 2009.
 • 8 Sofiyev AH., Birinci F., Sofiyev Al.H. and Yusufoglu E. The dynamic stability of cylindrical shell with variable geometric and mechanical parameters. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, 2(3), 345-354, 2006
 • 9 Sofiyev AH, Zerin Z, Turkmen M, The buckling of laminated cylindrical thin shells under torsion varying as a linear function of time. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 27(4), 237-246, 2003.
 • 10 Sofiyev AH, Schnack E, The buckling of a laminated non-homogeneous orthotropic composite thin cylindrical shell under time dependent torsion. University Karlsruhe Institute of Solids Mechanics, Karlsruhe, Germany, Preprint 2003-3, 1-33, 2003.
 • 11 Sofiyev AH, Erdem H, The dynamic stability of a non-homogeneous elastic cylindrical thin shell with variable thickness under a dynamic external pressure. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 26(2), 155-165, 2002.
 • 12 Sofiyev AH, Aksogan O, Kalınlığı kuvvet fonksiyonu şeklinde değişen ortotrop elastik koni şeklindeki ince bir kabuğun dinamik burkulması, TMMOB, Teknik Dergi, 3(2), 2675-2690, 2002.
 • 13 Sofiyev AH, Aksogan O, Dynamic buckling of an elastic orthotropic conical shell whose thickness varies as a power function, Digest, 797-812, 2002.
 • 14 Sofiyev AH, Birinci F, Zerin Z, Deniz A, Homojen olmayan elastik konik bir kabuğun zamana bağlı kuvvet fonksiyonu şeklinde değişen dış basınç yükü etkisi altındaki dinamik stabilitesi. Turkish J. Engineering and Environmental Sciences 25(3), 225-236, 2001.
 • 15 Sofiyev AH, Karaca Z, Tabakalı ortotrop kesik konik bir kabuğun zamanla değişendış basınç altında dinamik stabilitesi. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25(3), 237-247, 2001.
 • 16 Sofiyev Ali H, Aksogan O, Sofiyev AH, The stability of a laminated composite truncated conical shell under a dynamic external pressure. Cukurova University Journal of Faculty of Engineering and Architecture, 15, 1-13, 2000.
 • 17 Sofiyev AH, Zerin Z, Deniz A, Dynamic stability of a non-homogeneous orthotropic elastic cylindrical shell under a time dependent wringing force. An International Journal of Sciences, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Sec. E-Mathematics and Statistics, Delhi, India, 18E, 2, 342-349, 1999.
 • 18 Sofiyev AH, Aksogan O, Homojen olmayan ortotrop elastik silindirik bir kabuğun zamanla değişen dış basınç etkisi altında dinamik stabilitesi. Teknik Dergi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 10(4), 2011-2028, 1999.
 • 19 Sofiyev AH, Aksogan O, Dynamic stability of a non-homogeneous orthotropic elastic cylindrical shell under a time dependent external pressure. Digest, Turkish Chamber of Civil Engineers, 10, 607-612, 1999.
 • 20 Sofiyev A. H., Aksogan O. and Demir H. Dynamic stability of an elastic cylindrical shell with an axially varying elasticity modulus. Cukurova University Journal of Faculty of Engineering and Architecture, 13, 1-10, 1998.
 • 21 Aksoğan O., Sofiyev A. H., Erdem H. and Zerin Z. Homojen olmayan ortotrop elastik silindirik bir kabuğun zamanla değişen bir dış basınç etkisi altında dinamik stabilitesi. Cukurova University Journal of Faculty of Engineering and Architecture, 13, 11-22, 1998.
 • 22 Sofiyev A. H. and Marandi B. Free vibration of non-homogeneous elastic plates. "Mechanical Scientific Works Review", Civil Engineering University of Azerbaijan, Baku, 6, 159-161,1996. (in Russian)
 • 23 Sofiyev A. H. and Marandi B. Dynamic stability of non-homogeneous beams on elastic foundation. "Mechanical Scientific Works Review", Civil Engineering University of Azerbaijan, Baku, 6, 162-165, 1996 (in Russian)
 • 24 Mahmudov R.N., Sofiyev A. H. and Marandi B. Dynamic stability of non-homogeneous orthotropic plates and shells. "Mechanical Scientific Works Review", Civil Engineering University of Azerbaijan, Baku, 6, 126-130, 1996 (in Russian)
 • 25 Gadjiev V.D., Sofiyev A. H. and Mirzoyev R.D. Free vibration of non-homogeneous elastic rectangular plates. Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics, Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, IV (XIII), 103-108, 1996. (in Russian)
 • 26 Sofiyev A. H. and Marandi B. The dynamic stability problem of non-homogeneous cylindrical shells on elastic foundations. Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics, Academy of Sciences of Azerbaijan, V (XIII), 128-131, 1996. (in Russian)
 • 27 Mahmudov R, Bagirzade R, Sofiyev AH, Marandi B, Dynamic stability of non-homogeneous orthotropic cylindrical shells in a supersonic flow. "Scientific Works", Azerbaijan Technical University, Baku, 5, 120-123, 1995. (in Russian)
 • 28 Sofiyev A. H., Nacafov A. and Hasanov Y. Dynamic stability of non-homogeneous visco-elastic cylindrical shells under the effect of surroundings. "Mechanical Scientific Works Review", Civil Engineering University of Azerbaijan, Baku, 5, 136-137, 1995. (in Russian)
 • 29 Gadjiev VD, Sofiyev AH, The stability of non-homogeneous visco-elastic plates in a supersonic flow. "Mechanical Scientific Works Review'', Civil Engineering University of Azerbaijan, Baku, 4, 192-196, 1994. (in Russian)
 • 30 Gadjiev AM, Nasirov FR, Sofiyev AH, Local response of non-homogeneous bar. "Mechanical Scientific Works Review'', Civil Engineering University of Azerbaijan, Baku, 4, 209-213, 1994. (in Russian)
 • 31 İbrahimov MR, Sofiyev AH, The stability of non-homogeneous semi-open shaped shell slice with small radius. Azerbaijan Scientific and Technical Research Institute, Baku, 2 (6), 1-6, 1994. (in Russian)
 • 32 Mahmudov RN, Shayev ZS, Sofiyev AH, Dynamic stability of non-homogeneous elastic cylindrical shells in elastic surroundings. "Scientific Works", Technical University of Azerbaijan, Baku, 2, 16-21, 1993. (in Russian)
 • 33 Mahmudov RN,Sofiyev AH, Dynamic stability of non-homogeneous visco-elastic ring in elastic surroundings. Academy of Sciences of USSR, Soviet Scientific and Technical Research Institute (VINITI), "Ref. J. Mechanics" in part "Mechanics of Deformable Bodies", Moscow, 7B187DEP, No1468-Az90, 1-8, 1990 (in Russian)
 • 34 Sofiyev AH, Non-homogeneous curved bar in elastic surroundings. Academy of Sciences of USSR, Soviet Scientific and Technical Research Institute (VINITI), "Ref. J. Mechanics" in part "Mechanics of Deformable Bodies", Moscow, 7B1002DEP, No 973-Az88, 1-18, 1988. (in Russian)
 • 35 Gadjiev VD, Sofiyev AH, The effect of moving load to the non-homogeneous cylindrical shell. "Mechanics of Deformable Rigid Bodies", Baku State University, Baku, 28- 33, 1988. (in Russian)
 • 36 Sofiyev AH, The stability of non-homogeneous cylindrical shells under the effect of surroundings. Academy of Sciences of USSR, Soviet Scientific and Technical Research Institute (VINITI), "Ref. J. Mechanics" in part "Mechanics of Deformable Bodies ", Moscow, 3 (189), 1-9, 1987. (in Russian)
 • 37 Gadjiev VD, Mahmudov RN, Sofiyev AH, The stability of non-homogeneous visco-elastic cylindrical shells in visco-elastic surroundings. Academy of Sciences of USSR, Soviet Scientific and Technical Research Institute (VINITI), "Ref. J. Mechanics" in part "Mechanics of Deformable Bodies", Moscow, 10 (192), 1-12, 1987. (in Russian)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sofiyev AH, Avcar M, The stability of cylindrical shells containing a FGM layer subjected to axial load on the pasternak foundation, Engineering, 2, 228-236, 2010.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Uygulamalı Lineer Cebir, Palme Yayıncılık, 2010.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sofiyev AH, Mecitoglu Z, Ozyigit P, Taşkın M, Pınarlık M, Kaplan AN. Fonksiyonel değişimli malzemelerle kaplı seramik silindirik panelin titreşim analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, 16-18 Ekim 2014, Isparta, 153-154, 2014.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dikmen F. Karışık sınır koşulları altındaki FDM silindirik kabukların yanal basınç yükü etkisi altında burkulması Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2020.
 • 2 Süzer M. "Karışık sınır koşulları altında fonksiyonel dereceli silindirik kabukların titreşim analizi." Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2019.
 • 3 Yıldız İ., "Fonksiyonel Değişimli Çekirdeğe Sahip Üç Tabakalı Silindirik Kabukların Parametrik Titreşimi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 4 Kaplan A.N., "Winkler elastik zemine oturan ve kayma gerilmeleri içeren homojen olmayan ortotropik dikdörtgen plakların stabilitesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 5 Pınarlık M., "Fonksiyonel Değişimli Ortotrop Plakların Dinamik Tepkisine Kayma Deformasyonu ve Dönel Eylemsizlik Etkilerinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • 6 Bestelci, U., "Fonksiyonel değişimli malzemelerle kaplanmış Metal silindirik kabukların serbest titreşimi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • 7 Tuğlu, B.M., "FDM Yüz Kaplamalı Sandviç Silindirik Kabukların Hidrostatik Basınç Yükü Etkisi Altındaki Stabilitesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • 8 Adıgüzel, Ş., "Burulma Yükü Etkisi Altındaki FonksiyonelTabaka İçeren Üç Tabakalı Silindirin Kabuğun Burkulmasına Winkler Zemin Etkisinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • 9 Özyiğit, P., "Homojen Olmayan Elastik Küresel Kabuğun Termal Burkulması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • 10 Avcar, M., "Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Elastik Kirişin Stabilite ve Titreşimi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • 11 Çırak I., "Homojen olmayan ortotrop kompozit malzemelerden oluşan dikdörtgen plakların enine kayma deformasyonunu içeren titreşim analizi", SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • 12 Deniz, A., "Homojen Olmayan Malzemelerden Oluşan Elastik Silindirik Bir Kabuğun Zamana Bağlı Basınç Yükleri Altındaki Dinamik Stabilitesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Osmançelebioğlu E. Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle (FDM'ler) Kaplı Sandviç Koni Kabukların Serbest Titreşim Davranışının Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi (KDKT) Kullanarak İncelenmesi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü , Isparta, 2018.
 • 2 Ozyigit P. Enine Kayma Deformasyonu İçeren Homojen Olmayan Anizotrop Çapraz Tabakalı Kesik Koni Kabukların Değişik Basınç Yükleri Etkisi Altında Burkulma Davranışı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 3 Avcar M. Kombine Yükler Etkisi Altında Homojen Olmayan Ortotrop Malzemelerden Oluşan Kayma Deformasyonlu Tabakalı Silindirik Kabukların Stabilitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2011.
 • 4 Deniz A. Fonksiyonel Değişimli Malzemelerden Oluşan Dairesel Konik Kabukların Zamana Bağlı Değişen Eksenel Yük Etkisi Altında Dinamik Burkulması. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2007.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Turan Ferruh Fonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan zorlanmış titreşim probleminin kayma deformasyonlu kabuk teorisi kullanılarak incelenmesi., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020, Samsun
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi (KDKT) Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle (FDM'ler) Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite Ve Serbest Titreşim Davranışlarının İncelenmesi. 113M399 No lu TÜBİTAK 1001 Projesi
 • 2 Avey A, Pınarlık M. Fonksiyonel Değişimli Ortotrop Plakların Dinamik Tepkisine Kayma Deformasyonu ve Dönel Eylemsizlik Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi/proje no: 3814-YL1-13 (28.11.2013-28.11.2015 tarihleri arasında yürütülmüş ve sonuç rapor 4.10.16 onaylanmıştır.
 • 3 İki Parametreli Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Kabukların Çetişli Yükler Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Stabilite ve Titreşim Davranışlarının İncelenmesi, 110M695 Nolu TÜBİTAK Projesi (2011-2013).
 • 4 Avey A., Bestelci U., Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplanmış Metal Silindirik Kabukların Serbest Titreşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi/proje no:3161-YL1-12
 • 5 Avey A., Tuglu B.M., FDM Yüz Kaplamalı Sandviç Silindirik Kabukların Hidrostatik Basınç Yükü Etkisi Altındaki Stabilitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi/proje no:3045-YL-12
 • 6 Fonksiyonel değişimli tabaka içeren tabakalı kompozit kesik konik kabukların zamana bağlı periyodik olmayan eksenel basınç yükleri etkisi altında doğrusal olmayan titreşim ve dinamik burkulma problemlerinin çözümü, 108M322 Nolu TÜBİTAK Projesi (2008-2011).
 • 7 Avey A., Adıgüzel Ş., ''Burulma Yükü Etkisi Altındaki FonksiyonelTabaka İçeren Üç Tabakalı Silindirin Kabuğun Burkulmasına Winkler Zemin Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek lisans projesi/proje no:2289-YL-10
 • 8 Avey A., Avcar M., Kombine Yükler Etkisi Altında Homojen Olmayan Ortotrop Malzemelerden Oluşan Kayma Deformasyonlu Tabakalı Silindirik Kabukların Stabilitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Doktora projesi/proje no:1754 D 08
 • 9 Fonksiyonel Değişimli Tabaka İçeren Tabakalı Kompozit Kesik Konik Kabukların Zamana Bağlı Periyodik Olmayan Eksenel Basınç Yükleri Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Titreşim Ve Dinamik Burkulma Problemlerinin Çözümü 108M322 Nolu TÜBİTAK Projesi (2008-2011).
 • 10 Avey A., Özyiğit, P., Homojen Olmayan Elastik Küresel Kabuğun Termal Burkulması Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek lisans projesi/proje no:1755-YL-08
 • 11 Avey A.,Deniz A., Fonksiyonel Eğimli Malzemelerden Oluşan Dairesel Konik Kabukların Zamana Bağlı Değişen Eksene Yük Etkisi Altında Dinamik Burkulması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Doktora projesi/proje no: 0969-D-04
 • 12 Avey A., Avcar M., Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Homojen Olmayan Elastik Kirişin Stabilite ve Titreşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek lisans projesi/proje no:1314 YD 06.
 • 13 Sofiyev AH, Çırak I, Homojen Olmayan Ortotrop Kompozit Malzemelerden Oluşan Dikdörtgen Plakların Enine Kayma Defermasyonunu İçeren Titreşim Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi/proje no: 0821-YL-04
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Member of Editorial and Advisory Board of 22nd International Conference on Composites/Nano-Engineering MALTA, July 13-19 2014
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Member of Scientific Committee of 2nd International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2015, Antalya, Turkey 2015 (ICESA 2015)
 • 2 Member of ICCE-23 Editorial and Advisory Board, China, The Twenty Third Annual International Conferance on Composites/Nano Engineering (ICCE-23), 12-18 July, 2015.
 • 3 Member of Science Board of International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey 2014 (ICESA 2014)
 • 4 Member of ICCE-22 Editorial and Advisory Board, Malta, The Twenty Second Annual International Conferance on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 July, 2014.
 • 5 International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, 22-23 September 2011, Baku, Azerbaijan. (Organization Committee)
 • 6 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Süleyman Demirel University, October 22-24, 2009 Isparta. (Organization Committee)
 • 7 International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Süleyman Demirel University, Antalya, Turkey,2007. Bilim Kurulu.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XXI. Ulusal Mekanik Kongresi, 2 - 6 Eylül 2019, Niğde Düzenleme Kurulu.
 • 2 XX. Ulusal Mekanik Kongresi, 5 - 9 Eylül 2017, Bursa Düzenleme Kurulu.
 • 3 XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, 24 - 28 Ağustos 2015, Trabzon, Bilim Kurulu.
 • 4 Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 16-18 Ekim 2014, Isparta, Kongre Bilim Kurulu.
 • 5 V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 8-10 Eylül 2014, Kayseri, Bilim Kurulu.
 • 6 XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, 22 - 26 Haziran 2009, Kayseri, Bilim Kurulu.
 • 7 XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 03-07, 2007, Isparta. Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu 14-16 Kasım 2007. Danışma ve Bilim Kurulu.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 DAAD Bursu, Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 07.06.2010-03.09.2010
 • 2 DAAD Bursu, Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 01.01.2007-10.02.2007
 • 3 DAAD Bursu, Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 20.06.2003-05.09.2003
 • 4 DAAD Bursu, Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya,01.12.1999-31.01.2000
 • 5 DAAD Bursu, Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya,22.08.1994-03.10.1994
 • 6 DAAD Bursu, Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya,03.10.1990-30.07.1991
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 NATO PC B Doktora Sonrası Araştırma Bursu (TUBİTAK), OMÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye, 01.04.2001-10.09.2001
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplı Sandviç Kabukların Titreşim Davranışlarının İncelenmesi, Seminer, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 22 Haziran 2015.
 • 2 Fonksiyonel değişimli malzemelerden oluşan tabakalar içeren silindirik kabukların elastik ortamda statik ve dinamik davranışları. Anadolu Plazma Teknoloji Merkezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 30 Mart 2012.
 • 3 Fonksiyonel Değişimli Malzeme Kaplamalı Bazı Yapı Elemanlarının Titreşim Analizi. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 31.05.2012.
 • 4 Sofiyev AH, Stability Analysis of FGM Circular Shells Under Combined Loads and Resting On The Two-Parameter Elastic Foundation. Karlsruhe Institute of Technology, Almanya (10.08.2010).
 • 5 Fonksiyonel Değişimli Malzemeler İçeren Yapı Elemanlarının Dinamik Stabilite Problemi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 01.06.2007.
 • 6 Sofiyev AH Dynamic Buckling of Functionally Graded Cylindrical Thin Shells Under Non-Periodic External Pressure. Karlsruhe Universitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya (16.07.2003)
 • 7 Dynamische Stabilitaet der Inhomogonen Ortotropen Elastischen Kegelschaleunter Zeitabhaengigem Druck. Karlsruhe Universitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 15.12.1999.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 "Thin-Walled Structures, Elsevier" dergisinde yılın en iyi 10 hakemi (2014).
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Fen ve Mühendislik Bilimleri Dalında SDÜ 2014 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Birinci Ödülü
 • 2 Fen ve Mühendislik Bilimleri Dalında SDÜ 2013 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Üçüncü Ödülü
 • 3 Fen ve Mühendislik Bilimleri Dalında SDÜ 2012 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Üçüncü Ödülü
 • 4 Fen Bilimleri Dalında SDÜ 2011 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Üçüncü Ödülü
 • 5 Fen ve Mühendislik Bilimleri Dalında SDÜ 2009 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Birinci Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Lead Guest Editor of Latest Scientific Development on Civil Engineering and Architecture
 • 2 Curved and Layered Structures, ISSN:2353-7396.
 • 3 Composites Part B: Engineering, ISSN:1359-8368, Dergi Grubu: A, (Derginin TÜBİTAK Puanı=100 üzerinden 100)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. Bölüm Editörü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. Bölüm Editörü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. Bölüm Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The European Physical Journal - Plus
 • 2 Journal of Vibration and Control
 • 3 Acta Mechanica
 • 4 Ocean Engineering
 • 5 Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)
 • 6 Advances in Engineering Software
 • 7 Journal of Composite materials
 • 8 Journal Sound and Vibration
 • 9 Shock and Vibration
 • 10 International Journal of Solids and Structures
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Mechanics of Materials and Structures
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Applied Mechanics
 • 2 Meccanica
 • 3 Composite Structures
 • 4 Composite Structures
 • 5 Composite Structures
 • 6 Composite Structures
 • 7 Composite Structures
 • 8 Composite Structures
 • 9 Composite Structures
 • 10 Composites Part: B Engineering
 • 11 Composites Part: B Engineering
 • 12 Composites Part: B Engineering
 • 13 Composites Part: B Engineering
 • 14 Composites Part: B Engineering
 • 15 Composites Part: B Engineering
 • 16 Composites Part: B Engineering
 • 17 Composites Part: B Engineering
 • 18 Composites Part: B Engineering
 • 19 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 • 20 International Journal of Mechanical Sciences
 • 21 International Journal of Mechanical Sciences
 • 22 Thin-Walled Structures
 • 23 Thin-Walled Structures
 • 24 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 • 25 Applied Mathematical Modelling
 • 26 Applied Mathematical Modelling
 • 27 Applied Mathematical Modelling
 • 28 Structural Engineering and Mechanics-An International Journal
 • 29 Structural Engineering and Mechanics-An International Journal
 • 30 Structural Engineering and Mechanics-An International Journal
 • 31 Structural Engineering and Mechanics-An International Journal
 • 32 Journal of Sandwich Structures and Materials
 • 33 Mechanics of Advanced Materials and Structures
 • 34 Engineering Structures
 • 35 International Journal of Non-Linear Mechanics
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TEORİK VE UYGULAMALI MEKANİK TÜRK MİLLİ KOMİTESİNİN (TUMTMK) Başkan Yardımcısı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 07.06.2010-03.09.2010
 • 2 Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 01.01.2007-10.02.2007
 • 3 Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 20.06.2003-05.09.2003
 • 4 Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya, 01.12.1999-31.01.2000
 • 5 Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya,22.08.1994-03.10.1994
 • 6 Karlsruhe Üniversitesi Teknik Mekanik Enstitüsü, Almanya,03.10.1990-30.07.1991 1990
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Mekanik
Analitik Mekanik I
Analitik Mekanik II
Anizotrop Cisimler Teorisi
Anizotrop Cisimler Teorisi I
Anizotrop Cisimler Teorisi II
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Diferansiyel Denklemler
Dinamik
Elastik Stabilite Teorisi
Kabuklar
Matematik 3
Mühendislik Matematiği
Mühendislik Matematiği 1
Mühendislik Matematiği 2
Mühendislik Matematiği I
Mühendislik Matematiği II
Plaklar
Statik
Teorik Mekanik
Titreşim Teorisi
 
Bu İçeriği Paylaş!