KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Vecihi KIRDEMİR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Telefon 9270
E-Posta vecihikirdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/fakulteler/tip/vkirdemir/dersler/
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TIP 31.07.1984
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
biyomateryaller, travmatoloji,ortopedik temel bilimler,,kalça kırıkları,kalça protezleri ve cerrahisi,geriatrik ortopedi,
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Staj Notları Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR, Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR, Prof.Dr.Hüseyin YORGANCIGİL, Doç.Dr.Yakup Barbaros BAYKAL, Yrd.Doç.Dr.Tolga ATAYSDÜ Basımevi,ISPARTA 2010 ISBN:978-9944-452-43-4
 • 2 Pediatrik Üst Ekstremite Kırıkları, (Ayın Kitabı) Yazarlar: Yıldız C, Oğuz E, Kömürcü M, Kırdemir V, Başbozkurt M, Altınmakas M. GATA yayınevi.Ankara Şubat2005
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kırdemir V, Baykal B. 21. Bölüm: Alt Ekstremite Yaralanmaları, Travma. Ed. Ertekin C ve ark., İstanbul Medikal Yayıncılık, Sayfa 1102-1124, 2005
 • 2 Kırdemir V.,Bıyomateryallere lokal ve sistemik yanıt,Ortopedi ve Travmatolojide Bıyomateryeller kıtabında (Ed;Mucahit görgec, İrfan Özturk,Bulent aksoy,Hasan Bombacı) sayfa;58-86Turk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Tarafından İstanbul-2005
 • 3 Kırdemir V, Bölüm 7: Kırıklar, Ortopedi ve Travmatoloji Ed. Gür E, GATA Basımevi, Sayfa 103-133, 2003
 • 4 Kuşkucu M, Kırdemir V, Bölüm 9: Çıkıklar, Ortopedi ve Travmatoloji Ed. Gür E, GATA Basımevi, Sayfa 174-193, 2003
 • 5 Kırdemir V, Yaşlı Hastalarda Kalça Bölgesi Kırıkları, Geriatrik Sendromlar Ed. Kocabalkan F ve ark,, GATA Basımevi, Sayfa 215-221, 2001
 • 6 Kırdemir V, Ortopedi ve Osteoporoz, Osteoporoz Ed: Sağlam K GATA Basımevi, Ankara Sayfa 147-152, 1999
 • 7 Kırdemir V, Kırıklar, çıkıklar ve komplikasyonları Ders Notları (5. Sınıf Ortopedi), GATA Basımevi, Ankara Sayfa 20-47, 1996
 • 8 Kırdemir V, Ortopedik sistemik metabolik hastalıklar, Ders Notları (5. Sınıf Ortopedi), GATA Basımevi, Ankara Sayfa 258-272, 1996
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aslan A, Aydoğan NH, Atay T, Kırdemir V, Cesur G. 50 Hz. Elektrik alanın kemik mineral yoğunluğu ve kırık iyileşmesine etkisi: sıçanlarda deneysel çalışma. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2012;45(1):22-29
 • 2 Atay T, Çaloğlu A, Baykal BY, Baydar ML, Kırdemir V. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2009;1(1):7-10
 • 3 Atay T, Baykal YB, Baydar ML, Kırdemir V. Our Results Of Drug Applications In Patients With Gonarthrosis. Yeditepe Medical Journal 2009;(9): 139-144
 • 4 Atay T, Baykal YB, Baydar ML, Kırdemir V. Our Results Of Drug Applications In Patients With Gonarthrosis. Yeditepe Medical Journal 2009;(9): 139-144
 • 5 Tolga Atay, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir, Tahsin Erdoğan, Nevres Hürriyet Aydoğan. Büyük Eklem Artroplastilerinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (Dalteparin sodyum ve Enoxaparin Sodyum) ve Standart Heparin Profilaksileri Sonrasında Görülen Dern Ven Trombozu İnsidansı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt No:41 Sayı: 2 2008
 • 6 Atay T, Aydoğan FC, Kırdemir V, Baykal YB, Aslan Ahmet, Baydar ML. Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız. Kocatepe Tıp Dergisi 2008;9(2):9-13.
 • 7 Tolga Atay, Cüneyt Ermol, Nevres Hürriyet Aydoğan, Vecihi Kırdemir, Mustafa Yıldız. Effect of 900 MHz Electromagnetic Field Emitted from Mobile Phones on Bone Mineral density: Experimental rat Study. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, Vol 18, No:3 S:158-159, 2007
 • 8 Kırdemir V, Şehirlioglu A, Baykal B, Bek D, Demiralp B,:Fonksiyonel breys ile tedavi ettiğimiz humerus kırıklarında sonuçlarımız Gülhane Tıp Dergisi. 47(1) 40-44 Mart2005
 • 9 Dal Ü, Hatipoğlu S, Kırdemir V, Erler K. Kalça fraktürlü yaşlı hastalarda risk föktörlerine göre hemşirelik yaklaşımları, Gülhane Tıp Dergisi 43(3): 287-290 2001.
 • 10 Yıldız C, Kömürcü M, Kırdemir V, Ateşalp AS, Başbozkurt M, Gür E. Ateşli silah yaralanması sonucu oluşan dirsek kondiler bölge tip III açık kırıklarında akut dönem tedavi yaklaşımlarımız.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 26(1): 24-29, 2001.
 • 11 Tunay S, Yanmış İ, Kömürcü M, Kırdemir V, Yıldız C, Gür E: Travma sonucu gelişen dirençli hemartrozda artroskopik bulgularımız. Gülhane Tıp Dergisi Mart 42(1): 1-5, 2000
 • 12 Erler K, Solakoğlu C, Başbozkurt M, Kırdemir V, Gür E: Ateşli silah yaralanmalarına bağlı dirsek bölgesi açık kırıklarındaki tedavi sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc 31(4): 293-295, 1997.
 • 13 Kırdemir,V., Aydoğan,N., Baydar,M.,Erler,K., Gür,E.: Akut A-C eklem Yaralanmalarının cerrahi tedavisi. Hacettepe Ortopedi Dergisinde 6(1) 23-25,1996.
 • 14 Taşar.M.,Tayfun,C.,Sağlam,M.,Kırdemir,V.,Kurtaran,K.,Uğurel,Ş.,Pabuşçu,Y.:Malign Yumuşak Doku Tümörlerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları.GATA Bülteninde Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiştir( 2 Nisan 1996/1534 ).
 • 15 Kırdemir,V.,Solakoğlu,C.,Şehirlioğlu,A.,Tunay,S.,Büktel,H.,Baydar,M.Gür,E.:El Bombası Atış ve Eğitiminde Oluşan Humerus Kırıkları.Hacettepe Ortopedi Dergisi 6(3)146-149.1996
 • 16 Ateşalp,S., Aydoğan,N., Kırdemir,V., Başbozkurt,M., Gür,E., Kömürcü,M.: Lower Limb Amputations İn War Surgery. Turkish Journal Bone and Joint Surgery,: Vol: 2: No 3-4, 32-36, 1995.
 • 17 Aydoğan,N., Ateşalp,S., Kırdemir,V., Kömürcü,M., Başbozkurt,M.: Yineleyen Omuz Çıkığı Cerrahi Tedavisinde Bristow ve Modifiye Magnuson-Stack Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni. 37(2): 211-214, 1995
 • 18 Aydoğan,N., Kırdemir,V., Ateşalp,S., Solakoğlu,C., Altınmakas,M.: Ateşli silah Yaralanmasına Bağlı Vertebra Kırıklarında Cerrahi Tedavi Esasları. Hacettepe Ortopedi Dergisi. 5 (4): 23-25, 1995.
 • 19 Taşar,M., Cem,T., Bahri,Ü., Mutlu,S., Üçöz,T., Kırdemir,V., Yıldırım,Y., Oğur,Erkin.: Sinovyal Osteokondromatozis : Direkt Radyografi, BT ve MRGTanısal ve G,irişimsel Radyoloji.cilt:1sayı:6.Aralık1995
 • 20 Baydar,M., Aydoğan,N., Kırdemir,V., Solakoğlu,C., Gür,E.: İnternal Fiksasyon Uygulanan Femur Kırıklarında İmplant Kırılmaları. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 4 (1): 21-25, 1994.
 • 21 Baydar,M., Aydoğan,N., Kırdemir,V., Tunay, S., Gür,E.: Talus Kırıklarında Cerrahi Tedavi Prensipleri. Hacettepe Ortopedi Dergisi. 4 (2): 61-64, 1994.
 • 22 Erler,K., Baydar,M., Aydoğan,N., Kırdemir,V., Gür,E.: Nonunionların Deminaralize Kemik Matriksi ve Kemik İliğinin Kombine Perkütan Enjeksiyonları ile Tedavisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 4 (4): 14-19, 1994.
 • 23 Kırdemir,V., Ateşalp,S., Başbozkurt,M.,Altınmakas, M., Baykal,B.: Doğuştan Çarpık Ayakta Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Acta. Ortho. Traum. Turc. 28, 15-17, 1994.
 • 24 Gür,E., Başbokurt,M., Ateşalp,S., Kırdemir,V., Baydar, M., Erler,K.: Kemik ve Yumuşak Tümörlerinin 15 Yıllık Retrospektif Analizi. Acta. Orthop. Traum.Turc.27, 82-86, 1993.
 • 25 Ateşalp, S., Kırdemir,V., Başbozkurt,M., Levent,A., Kömürcü,M.: Diabetik Ayak Tedavisi ve Aldığımız Sonuçlar. Deniz Tıp Bülteni: 26:2-3 Mayıs-Eylül 1993
 • 26 Baydar,M., Aydoğan,N., Kırdemir,V., Solakoğlu,C., Gür,E.: Çoçuk Humerus Suprakondiler Kırıklarında Tedavi Prensipleri ve Sonuçlarımız. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 3 (3): 124-129,1993.
 • 27 Altınmakas,M., Şarlak,Ö., Gür,E., Gültekin,N., Kirdemir,V., Baydar ,M.: Halluks Valgus Deformitesinde Keller Rezeksiyon Artroplastisi. Acta. Orthop. Traum. Turc. 25, 4-7, 1991
 • 28 Altınmakas,M., Şarlak,Ö., Gür,E., Baydar,M., Aydoğan,N., Kırdemir ,V.: Freiberg Hastalığında Cerrahi Tedavi. Acta. Orthop. Traum. Turc.25, 30-33, 1991.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Halil Burç, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir.Serebral palside botulinum toksininin yeri,;S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2011:18(2)/78-81
 • 2 Kırdemir V. Yaşlılıkta osteoartrit için cerrahi tedavi koşulları . Geriatri ve geriatrik nöropsikiyatri. kasım 2009 özel sayısı.S46-47
 • 3 Kırdemir P, Marşan A, Kırdemir V. Comparison of hemodynamic and postoperative analgesic effects and recovery of uniateral and bilateral spinal anesthesia. Neurosciences 2006; 11(1): 37-40.
 • 4 Kırdemir P, Marşan A, Kırdemir V. Comparing analgesic effect of intraarticular neostigmine, tramadol and tenoxicam with placebo. The Pain Clinic 2006; 18(3):231-6.
 • 5 Solakoglu C., Yıldız C., Ekinci S., Sehirlioglu A., Kırdemir V., Altınmakas M.: Posterolateral thoracolomber spinal fusion with composite of allogenic demineralized bone matrix (DBM) and autologous bone graft. Technology and health care. Volume 10, Numbers 3,4 2002
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Dirseğin Travmatik Çıkıkları Prof.Dr.Yakup Barbaros BAYKAL, Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR
 • 2 V.Kırdemir,A.Aslan;Ayak bileği bağ yaralanmaları.Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Travmatoloji.Cilt/Vol:3 Sayı/No:39 .S:22-28,2007
 • 3 Basbozkurt M, Demiralp B, Kırdemir V.: Psödoartrozların ilizarov yöntemi ile tedavisi. cilt:3 sayı 3-4 s;91-100 TOTBİD Dergisi 2004
 • 4 Barbaros B, Kırdemir V.: Hiperbarik Oksijen tedavisi ve Ortopedik Uygulamaları.TOTBİD Dergisi 1(2): 114-118 2002
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kırdemir,V.,Ateşalp,S.,Başbozkurt,M.,Günhan,Ö.,Gür,E.,Ayas,M.:Ekstraosseöz Osteosarkoma (Olgu Sunumu) GATA Bülteni. 38 :116-118 (1996).
 • 2 Kırdemir,V.:Osteosarkoma ve Genetik. Hacettepe Ortopedi Dergisi 6(3) 166-167, 1996
 • 3 Ateşalp,S., Özgüven,V., Kırdemir,V., Hacıbektaşoğlu, A., Kömürcü,M.: Gazlı Gangren .Sendrom. Aylık Aktüel Tıp Dergisi 7 (1), 67-70, 1995.
 • 4 Ateşalp,S., Kırdemir,V., Kömürcü,M., Başbozkurt,M.: Elastofibroma Dorsi: Vaka Takdimi. Erciyes Tıp Dergisi. 15 (3): 320-321, 1993.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Atay T.,Kovalak E.,Baykal Y.B, KIRDEMİR V.; Total Kalça Artroplastisi,Neden revizyon yapıyoruz? AOTT Acta Orthopaedica et Traumaologica Turcica vol.51 Suppl . 1 October 2017 p:15 Acta Orthop Traumatol Turc ISSN 1017-995x
 • 2 Kovalak E.,Atay T.,Baykal Y.B, KIRDEMİR V.,Bayındır A.; Candida albicans;Periprostetik eklem enfeksiyonu etkeni AOTT Acta Orthopaedica et Traumaologica Turcica vol.51 Suppl . 1 October 2017 p:219, Acta Orthop Traumatol Turc ISSN 1017-995x
 • 3 Halil Burç2, Recep Dinçer3, Ozan Turgay2,Vecihi Kırdemir2P-521 – Disloke bipolar hemiartroplastinin redüksiyonu esnasında görülen bir komplikasyon ACTA ORTHOPAEDICAet TRAUMATOLOGICA TURCICA Cilt / Vol. 48 - Supplementum I - Ekim / October 2014ISSN 1017–995X
 • 4 Ozan Turgay1, Tolga Atay2, Halil Burç2,Serkan Karaköse1, Recep Dinçer1,Vecihi Kırdemir2P-52 – Osteomyelit ve kistle karışan bir intraosseöz yabancı cisim reaksiyonu ACTA ORTHOPAEDICAet TRAUMATOLOGICA TURCICA Cilt / Vol. 48 - Supplementum I - Ekim / October 2014ISSN 1017–995X
 • 5 Y.Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay, Hüseyin Yorgancıgil, Vecihi Kırdemir. Ludloff Yaklaşımı ile Torakanter Minörden Osteokondrom Eksizyonu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012. 30 Mayıs-02 Haziran 2012 Haliç Kongre Merkezi/İstanbul.
 • 6 Nevres Hürriyet AYDOĞAN ,Tolga ATAY,Vecihi KIRDEMİR,Tahsin ERDOĞAN, Ömer GÜRBÜZ; Büyük eklem artroplastilerinde düşük molekül ağırlıklı heparin (dalteparin ve enoxiparin) ve standart heparin profilaksileri sonrasında görülen derin ven trombozu insidansı. Acta Orthop.Traumatol. Turc. Suplementum III.Vol:41.,Suppl:3.Page 45, 2007
 • 7 Tolga ATAY,Fazıl Cüneyt AYDOĞAN ,Vecihi KIRDEMİR,Barbaros Yakup BAYKAL.Ahmet ASLAN; Femur diyafiz kırıklarında genişleyebilir intramedüller çivi sonuçlarımız. Acta Orthop.Traumatol. Turc. Suplementum III.Vol:41.,Suppl:3.Page 166, 2007
 • 8 Atay T.,Ermol C.Aydoğan N.H.,KIrdemir V.Yıldız M.;Mobil telofonlarından yayılan 900 MHZ elektromanyetik aalanın kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi:ratlarda deneysel çalışma
 • 9 Metin Lütfi Baydar, Tolga Atay, Vecihi Kırdemir, Mücahit İlhan, Ömer Gürbüz. Gonartroz Tedavisinde Viskosuplementasyonun Etkinliği. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-350
 • 10 Kırdemir V.,Biyomalzemeler ve doku yanıtı.TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve travmatolojı Temel bilimler ve Araştırma Okulu.Kurs Kıtabıs s;30-58. 22-25 Şubat 2006Korumar Otel/KUŞADASI
 • 11 Kırdemir V.,Biyomalzemeler ve doku yanıtı.TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve travmatolojı Temel bilimler ve Araştırma YazOkulu.Kurs Kıtabıs243-263. 10-13 Ağustost 2005 Selçuk Üniversitesi KONYA
 • 12 Kırdemir V.,Biyomalzemeler ve doku yanıtı.TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve travmatolojı Temel bilimler ve Araştırma kış Okulu.Kurs Kıtabıs219-225. 3-6 Şubat 2005 s. Demirel Universitesi ISPARTA
 • 13 Kırdemir V.: Yaşlı hastalarda kalça bölgesi kırıkları II Ulusal Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 105-110 .20-24 Ekim 2003 Antalya Türkiye
 • 14 Kırdemir V.: Hücresel düzeyde kırık iyileşmesi. Kırık iyileşmesi Paneli. XVIII nci Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Sayfa 344-349 Cilt 2 18-23 Ekim 2003 İstanbul
 • 15 Kırdemir V.: Biyolojik fiksasyon..Kırıklarda biyolojik fiksasyon kursu XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Sayfa 802-804, 24-29 Ekim 2001 Antalya
 • 16 Tunay S, Yanmis I, Kırdemir V, Özdemir T, Gür E. Total Kalça Revizyon Artroplastisinde Klinik Deneyimlerimiz XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Cilt1, Sayfa 219-222, 24-29 Ekim 2001 Antalya
 • 17 Kırdemir V., Diker M, Öztoprak O, Gültekin N. Sinovial Kondromatozis. XVI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kitabı, Sayfa 976-978 3-7 Kasım 1999 Antalya
 • 18 Gür E., Kırdemir V., Tunay S., Bek D.: Çimentosuz asetabuler kalça revizyon artroplastili olgularımızın değerlendirilmesi XVI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kitabı Sayfa 831-833, 3-7 Kasım 1999 Antalya
 • 19 Solakoglu C., Gültekin N., Ayas M., Diker M., Kırdemir V., Tibial pilon kırıklarındaki tedavi yaklaşımlarımız XV Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kitabı Sayfa 638-644, 13-17 Eylül 1997 İstanbul
 • 20 Erler K., Kırdemir V., Solakoglu C., Köseoglu E.: Kemiğin dev hüvreli tümörü XV Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kitabı Sayfa 781-785, 13-17 Eylül 1997 İstanbul
 • 21 Başbozkurt,M., Ateşalp,S., Kırdemir,V., Gültekin,N., Aydoğan,N.: Tibia Kemik Defektlerinin Kapatılmasında ve Psödoartrozlarının Tedavisinde Eksternal Sirküler Fiksatör Uygulamalarımız. Eksternal Fiksatörler(Ed) Çakmak,M., Kocaoğlu,M. 141-146, İstanbul,1995.
 • 22 Kırdemir,V., Şarlak,Ö., Baykal,B., Kömürcü,M.: Konservatif Tedaviye Cevap Vermeyen Pesekinovarusun Cerrahi Tedavisi. 13. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 848-850, Nevşehir,1994
 • 23 Gültekin,N., Kırdemir,V., Erler,K., Yörük,S.: El Bileği Skafoid Psödoartroz (nonunion) larında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 3.El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı. 214-216, Nevşehir, 1994
 • 24 Gürcan,O., Baydar,M., Gür,E., Kırdemir,V.: Diz Ekleminde Tanısal Ve/Veya Cerrahi Artroskopi Uygulanan 348 Olgunun Retrospektif Analizi. 12. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Aydın, 799-803, 1991
 • 25 Gültekin,N ., Altınmakas,M ., Ateşalp,S., Kırdemir ,V.: Chiari Osteotomisi Uyguladığımız Olgular ve Sonuçlarımız. 11. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ankara, 7-10, 1989.
 • 26 Şarlak,Ö ., Başbozkurt,M ., Er,E.,Kırdemir ,V.: Femur Cisim Kırıklarının Kapalı Yöntem İle Antirotasyonel İntramedüller Civilerle Tedavisi. 11. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ankara, 640-643, 1989.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 IX. DEFORMİTE EĞİTİM TOPLANTISI 15-16 Kasım 2019 İstanbul Memorial Bahçelievler Hastanesi 2.GÜN 16Kasım2019 II.OTURUM – Enine Boyuna Kaynamama (Mustafa Başbozkurt) 10:30 Kemiğin kaynama felsefesi Vecihi Kırdemir http://www.asamiturk.org/
 • 2 Travmaya karşı sistemik Yanıt Dr.Vecihi Kırdemir 23 Şubat 2018 Cuma 10:35-10:50 TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ XVI.TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU 23-25 ŞUBAT 2018 MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATURK KULTUR MERKEZİ
 • 3 POST-TRAVMATİK KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİ ve TEDAVİSİ EĞİTİM TOPLANTISI 7 – 8 EKİM 2017, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, Tekirdağ 1.GÜN – 7 EKİM 2017, CUMARTESİKAYNAMAMA Oturum Başkanı: Dr. Ünal Kuzgun 09:30 – 09:50 Kaynamama: Mekanizma, Nedenleri, Sınıflama, Temel Prensipler Dr. Vecihi Kırdemir
 • 4 20. ILIZAROV ve EKSTERNAL FİKSASYON UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI PROGRAMI 12-14 Mayıs 2017 12 Mayıs 2017 Hilton Oteli Toplantı Salonu ADANA 09.45-10.15 Eksternal fiksasyonla kırık iyileşmesi ve distraksiyon osteogenesisi Dr. V. Kırdemir
 • 5 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim-1 Kasım 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi ANTALYA www.totbidkongre2015.org Tarih : 31.10.2015 Saat : 15:45 - 17:00 Salon : Sinan Kara Salonu Oturum : Panel - 71 Alt Dal : Ekstremite rekonstrüksiyonu Oturum Başlığı : Kırık kaynamadığında Konuşma Başlığı : Kırık neden kaynamaz.
 • 6 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 ANTALYA Titanic Belek Kongre Merkezi 14 Kasım 2014 Mustafa Hüner Salonu 15:45-17:00 PANEL19 GENEL ORTOPEDİ NORMAL DİZİLİM YÖNELİM VE KİNEMATİK Alt Estremite Deformite analizi www.totbidkongre2014.org
 • 7 nadir görülen bir olgu:Salmonella septik artriti Halil Burç,Tolga Atay,Yakup Barbaros Baykal,Vecihi Kırdemir,Ahmet Özmeriç ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI 2013 24-27 Nisan2013 Haliç Kongre Merkezi/İSTANBUL http://2013.istanbulbulusmasi.org
 • 8 Yaşlı Kırıklarının Önlenmesi ve tedavisi Yaşlı kırıklarının biyomekanik özellikleri Vecihi KırdemirAkif Şakir Şakar Salonu 26 nisan 2013 16:00 17:00 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI 2013 24-27 Nisan2013 Haliç Kongre Merkezi/İSTANBUL http://2013.istanbulbulusmasi.org
 • 9 Kırdemir Vecihi''Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu''13-14 KASIM 2009 Mudanya_BURSA 13 Kasım 2009 Kalça PROTEZ SEÇİMİ 10:00 - 10:10 Kalça Klinik anatomi ve biomekanik 15.00-15.10 Yüzey alternatifleri Dr. Vecihi Kırdemir
 • 10 Kırdemir V.,Ilizarov yöntemlerinin bilimsel temelleri;12.Ilizarov kursu Hılton Adana 22-24 mayıs 2009
 • 11 Kırdemir Vecihi humerus kırıklarında konservatif tedavi 6.Uludağ ortopedi ve travmatoloji günleri 5. artroplasti kış toplantısı 14-18 mart 2007 www.artroplasti.com.
 • 12 Kırdemir V.,Ilizarov yöntemlerinin bilimsel temelleri;12.Ilizarov kursu Hılton Adana 4-6 mayıs 2007
 • 13 Metin Lütfi Baydar,Tolga ATAY,Vecihi KIRDEMİR,Mücahit İLHAN, Ömer GÜRBÜZ; Gonartroz tedavisinde viskosuplemantasyonun etkinliği. Acta Orthop.Traumatol. Turc. Suplementum III.Vol:41.,Suppl:3.Page 216 2007
 • 14 Kırdemir V, İlizarov yöntemlerinin Bilimsel Temelleri, 10. İlizarov Kursu, 29-30 Nisan 2005. Adana
 • 15 Kırdemir V,Politravmalı Hastada Tedavi Planı ve Zamanlama, Ankara Üniveristesi Temel Ortopedik Travma kursu, 24-25 Eylül 2004
 • 16 Kırdemir V,Büyüme Plağı ve Büyüme,TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Yaz Okulu, Selçuk Üniversitesi, Konya
 • 17 Kırdemir V,Kırık iyileşmesini Hızlandırabilir miyiz Paneli 2. Ulusal Ortopedik Travmatoloji Toplantısı, Mod: 21Mayıs 2004, Antalya
 • 18 Kırdemir V,Uzun Kemik Kırıklarında Biyolojik Fiksasyon Eskişehir Hastaneleri, Ortopedi ve Travmatoloji Birimleri, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, Osmangazi Üniversitesi 28 Ocak 2004, Eskişehir
 • 19 Kırdemir V,Çukurova Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilgi Yenileme Kursu, Ortopedik Metabolik Hastalıklar, 11-13 Ekim 2002, Adana.
 • 20 Baykal B, Atesalp S, Kırdemir V, Tercan V. Anterior omuz çıkıklarının skapular manipulasyon tekniği ile redüksiyonu XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Sayfa 610, 24-29 Ekim 2001 Antalya
 • 21 Solakoğlu C, Kamacı L, Erler K, Kırdemir V, Gür E, Femur cisim kırıklarının kilitli intramedüller çivileme ile tedavisi ve karşılaştığımız zorluklar XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Sayfa 696, 24-29 Ekim 2001 Antalya
 • 22 Solakoğlu C, Ekinci S, Şehirlioğlu A, Altınmakas M, Kırdemir V., Konjenital Skolyoz olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız (5 yıllık takip), XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Cilt 2, Sayfa 738, 24-29 Ekim 2001 Antalya
 • 23 Kırdemir V.Politravmalı Hastaya Yaklaşım, Panel 4, Politravmada Metabolik Değişiklikler ve Fizyopatoloji 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2001 Antalya 27 Ekim 2001,
 • 24 Kırdemir V . 17. Eksternal FiksasyonOlgu Tarışması 9, Mod, Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2001 Antalya : 28 Ekim 2001,
 • 25 Kırdemir V .Sözel Sunumlar: 2.1 Travma, Humerus Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Plak ve Intramedüller Çivileme Sonuçları adlı bildiriye yorum 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2001 Antalya 25 Ekim 2001,
 • 26 Kırdemir V . Diz Çevresi Kırıklarında Cerrahi Tedavi Kursu, Femur Distal Uç Kırıkları: Eksternal Fiksasyon Endikasyonları ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi, 28.09.2000Ankara 10
 • 27 Kırdemir V,1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Dirsek Kırıkları, 11 Şubat 2000, İstanbul
 • 28 Kırdemir V,XV Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ayak ve Ayak Bileği Çevresinde Eksternal Fiksasyon Uygulamaları, 15 Eylül 1997, İstanbul
 • 29 Baydar,M., Tunay,S., Kırdemir,V., Yaman,M., Gür,E., The Use 15 size Bistoury in the Artroscopic Exision of Anterior Horn of The Medial Menisci 3 rd Turkish Sports Traumatology
 • 30 Başbozkurt,M.,Ateşalp,S., Aydoğan,N., Gür,E., Kırdemir,V., Yıldırım,Y., Ekstremite Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Protokolümüz ve Sonuçları 11. Ulusal Kanser Kongresi(1995)
 • 31 Baydar, M.L., Gür, E., Kırdemir,V., Engin, A.S.: The Role of Arthroscopic Adhesiolysis in the Treatment of Partial Knee Ankylosis and Arthrofibrosis.II. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. (30.3.1994-2.4.1994) Antalya.
 • 32 6.Deformite eğitim Toplantısı 2-4 Aralık 2016 2- 4 Aralık 2016 İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Beyazıt Kampüsü IV.OTURUM Dermite Cerrahisinde Mayınlar 17;45-18:00 deformite ve enfeksiyon w w w . a s a m i t u r k . o r g
 • 33 3-4 şubat 2017 Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi Bornova /İZMİR ORTOPEDİK TRAVMA KAMPI 2 her yönüyle Kalça Femur Başı Avaskuler nekrozu
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 4.th International ORTHO TRAUMA CAMP Knowledge Update:COMPLEX FRACTURES 25-28 April 2019 Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İZMİR www.osteosentez.net www.oertopediktravmakampi.org 27 Nisan 2019 Saturday 15:06-15:13 Free paper Yetişkin Distal Humerus eklem içi Uzanımlı Kırıklarda Paratrisipital Yaklaşımla Opere edilen Hastaların Orta Dönem Sonuçları Recep DİNÇER,Tolga ATAY.Vecihi KIRDEMİR,İbrahim KAYA,K.Çağlar DURAN.Barbaros BAYKAL.Hasan Basri PINAR
 • 2 4.th International ORTHO TRAUMA CAMP Knowledge Update:COMPLEX FRACTURES 25-28 April 2019 Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İZMİR www.osteosentez.net www.oertopediktravmakampi.org 27 Nisan 2019 Saturday 15:20-15:27 Free paper Terrible Triad Sonrası Dirsek Heterotopik Ossifikasyonu Debritmanında Saptanan İhmal edilmiş Radius Başı Komponeneti Recep DİNÇER,İbrahim KAYA,K.Çağlar DURAN.,Vecihi KIRDEMİR,Tolga ATAY,Barbaros BAYKAL.Hasan Basri PINAR
 • 3 Halil Burç , T.Atay, A.Gökmen, D.Demir, Vecihi Kırdemir, H.Yorgancıgil; Treating Anterior Lesions with Autologous Hamstring Tendon Graft (Endobutton-Cl Technique) Treatment and Results. The 8th International Congress of Chinese Orthopaedic Assocition November 7-10,2013 www.coachina.org
 • 4 Tolga Atay, R.Can,Halil Burç , Vecihi Kırdemir, D.Demirci,A.Aslan; Surgical Treatment Results of Adult Femoral Trochanteric Fractures with Proksimal Femoral Nail.The 8th International Congress of Chinese Orthopaedic Assocition November 7-10,2013 www.coachina.org
 • 5 H.Burç,T.Atay,D.Demirci,Y.B.Baykal,V.Kırdemir,H.Yorgancıgil.;The intramedullary nailing of adult femoral shaft fracture by the way open reduction is disadvantage or not? Osteosyntthese International 2012 Annual Congress of the Gerhard Küntcher Society(GKS) 19-22 September 2012 Radisson Blu Hotel,Rostock,Germany
 • 6 Vecihi KIRDEMİR, M.D. Professor SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF ILIZAROV'S METHODS1ST International Symposıum on Maxillofacial and Orthopaedics Ilizarov Distraction Osteogenesis March29- April01,2012 5' Akka Hotels Antedon/Beldibi-ANTALYAwww.turkish-russianilizarov2012.org
 • 7 Yanmıs İ, Tunay S, Bek D, Kılıç E, Kırdemir V, Yıldız C: The outcomes of acute artroscopic repair and conservative treatment following firs traumatic dislocation of shoulder joint in young.The 7th Congress of TSYADCD combined with 3rd Congress of APKS, Abstract Book p.155, Nov. 01-04 2004, Ankara Turkey
 • 8 Demiralp B, Yıldız C, Kırdemir V, Atesalp AS: The treatment of nonunions of clavicula with İlizarov Method: 3 rd Meeting of the ASAMI International Abstract Book p.332, May 27-29, 2004 İstanbul Turkey
 • 9 Yıldız C, Demiralp B, Kırdemir V, Basbozkurt M: Treatment of Closed Diaphyseal Fractures of the Extremities With İlizarov Method. 3rd Meeting of the ASAMI International Abstract Book PT-017 May 27-29, 2004 İstanbul Turkey
 • 10 Ozkan H., Yıldız C., Oguz E., Kırdemir V., Komurcu M, Basbozkurt M.: Our results of open bankart repair in anterior shoulder instabilities 68 cases. 9th Congress of Balkan Military Medical Congress Abstract Book p.399 21-24 June 2004 Antalya Turkey
 • 11 Yanmıs İ, Tunay S., Kırdemir V., Sehirlioglu A., Altınmakas M.: Shoulder joint pathologies ıf the professional boxers. 9 th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book p.453, 21-24 June 2004 Antalya Turkey
 • 12 Komurcu M,Demiralp B, Kırdemir V., Ateşalp AS., Basbozkurt M, Gültekin N.: Management of blast and gunshot wounds to the hand.8 th Congress of Balkan Military Medical Congress Abstract Book p.410, Sep 21-24 ,2003 Romania
 • 13 Demiralp B, Kömürcü , Bek D, Baykal B, Kırdemir V, Basbozkurt M, Gültekin N. Treatment of closed diaphyseal fractures of the extremities with Ilizarov method. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book p.655 Sep. 21-24 ,2003 Romania Aynı poster . 3.ASAMI Uluslararası Toplantısında sunulmuştur.
 • 14 Erler K, Komurcu M, Yanmıs İ, Kırdemir V, Gür E:The treatment of post traumatic humeral aseptic pseudoartrhrosis with interlocking intramedullary nailing and autogen graftıng. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book p.11, Oct 6-10, 2002 Athens Greece
 • 15 Dal Ü, Hatipoglu S, Kırdemir V.,: Care of the patients exposed to hip replacement operation based on Gordon's functional healt patterns model. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book p.176 6-10 October 2002, Athens Greece.
 • 16 Baykal B, Kırdemir V, Atesalp AS, Turkan H, Ozısık T,: Missed Musculoskeletal Conditions in Multitrauma Patients. The 1st World Congress of Emergency Abstract Book p.114, June 3-8, 2002 Kemer Antalya TURKEY
 • 17 Solakoglu C., Yıldız C., Ekinci Ş., Kırdemir V., Altınmakas V. Posterolateral thoracolomber spinal fusion with composite of allogenic demineralized bone matrix and autologous bone graft. 8th Biomedical Science and Technology Symposium P57, September 5-8, 2001 Ankara Turkey
 • 18 Yıldız C., Erler K., Bilgiç S., Kırdemir V., Basbozkurt M.: Analysis of lower extremity stress fractures in Turkish Armed Forces Recruits. 5 th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book p.53, 25-28 September 2000 Ankara Turkey
 • 19 Yıldız C, Yanmis I, Atesalp S, Kırdemir V, Bilateral lower limb amputations as a result of landmine injuries.Comparison of Primary Closure versus Delayed Primary Closure. 5th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book p.131, 25-28 September 2000 Ankara Turkey
 • 20 Basbozkurt M, Erler K, Solakoglu C, Kırdemir V, Tayfun C, Gür E: The role magnetic resonance imaging in stating and follow-up of the osteosarcoma . International Society of Limb Salvage 9th International Symposium Abstract Book p.203. Sep 10-12 1997 New York
 • 21 Gür,E Kırdemir,V Ateşalp,S., Aydoğan,N.,.,Our Cases withBilateral Lower Limb Amputations Due to mine İnjuries SICOT 96 Final prog. P:546, Amsterdam. 18-23 august, 1996
 • 22 Başbozkurt, M., Kırdemir, V., Ateşalp, S., Ayas, M.: Treatment of Tibial Bone Defects with İlizarov Technique. SICOT 96 Final prog. P:339, Amsterdam. 18-23 august, 1996
 • 23 Gür, E., Baydar, M.L., Kırdemir, V.: The Treatment of Transvers Patella Fractures By External Fixation Under Arthroscopic Control.Gruppo Italiano Artroscopia XII Congresso Nazionale (28-30 Settembre 1995) Perugia.
 • 24 Tunay Servet.,M.D.Kırdemir,V.M.D.,Yıldız,C.M:D:, Baydar,M.L.M.D.,Gür,E.M.D.;Percutaneouns Fixaation of Tibial Plateau Fractures Under Arthroscopic Control. 6th Congress, European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy. April 18-22, 1994 Berlin
 • 25 Aydoğan, N., Solakoğlu,C., Kırdemir, V., Erler,K.: Fracture-Dislocations of Thoracolombar Spine.III.International Congress on Spine Surgery.(2-6 October 1994) Antalya.
 • 26 Başbozkurt, M.; Ateşalp, S.; Gültekin, N.; Kırdemir,V.: Vide rezection, reconstruction and problems of osteosarcoma lokalized proximal tibia. XXX th International Congress on Military Medicine. June 5-11, 1994 Augsburg
 • 27 Gür, E., Baydar, M.L., Kırdemir, V., Özdemir,H.: Patella Problems in The Replacement of Total Knee Prosthesis.Italian-Turkısh Meeting on Orthopaedıc Surgery and Traumatology.(21-23 October 1993) Milan.
 • 28 Şarlak, Ö., Kırdemir, V., Erler, K., Gültekin, N.: Traumatic Amputations. 29. International Congress of Military Medicine. (18-25 September 1993) İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 SYMPOSİUM Orthopadic Research STEM CELL THERAPY; FROM BENCH TO OPERATİNG THEATRE THE STEM CELL TERMINOLOGY Vecihi KIRDEMİR 13 April 2018,FridayIAN TORODE HALL 17:00-18:00 2018 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress 11- 14 April 2108 Sueno Belek Congress Center ANTALYA
 • 2 What Await Us in Open Fractures? Dr. Vecihi KIRDEMİR 4 February 2018 Sunday SesssionVI 11.00-11.15 3rd.İnternational Orthopaedic Trauma Boot Camp Swisotel Büyük Efes ,İZMİR 3-4 February2018
 • 3 Polytrauma;Damage Control& Early Total fracture;Where should we stand? Dr. Vecihi KIRDEMİR 4 February 2018 Sunday SesssionVI 12.00-12.30 3rd.İnternational Orthopaedic Trauma Boot Camp Swisotel Büyük Efes ,İZMİR 3-4 February2018
 • 4 PANEL 5 En Proksimalden En Distale Humerus Kırıklarında Kanıta Dayalı Tıp Ne Diyor ? Moderatörler: Vecihi KIRDEMİR, Yavuz KABUKÇUOĞLU 03 Mart 2018, Cumartesi 17:00 - 17:10 Üst Uç 2-3 Parça Deplase Kırıkları, Dokunma, Konservatif İyidir ! Vecihi KIRDEMİR 14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Kış Kongresi Uludağ BURSA
 • 5 Kırdemir V.Treatment of nonuinon of bones, Sıcot / Sırot 2005 23.World Congress. 2-9 september 2005 istanbul-TURKEY, Symposium 2:,
 • 6 Kırdemir V., The development of minimally invasive fracture surgery.5th Turkısh-Greek, Intra- University Orthapaedıc Meeting, Uludağ/ Bursa, March 23-27-2005
 • 7 Remzi Arif Özerdemoğlu,Nevres Hurriyet Aydogan,Vecihi Kırdemir,Metin Lütfi Baydar; Türk Çocuklarında Dirsek Taşıma Açısı ve Hareket Genişliği; 5.ci Uluslararası Katılımlı Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Uludağ BURSA 5005 , Serbest Bildiri
 • 8 Kirdemir V.Development of Minimal Invasive Fracture Surgery,AO Advanced Course, Ağustos 2004, Abant Palace, Bolu, Turkey
 • 9 Kirdemir V,Femur Neck Fractures ,AO Course on Principles of Operative Fracture Treatment Sep 4-7 2000, GATA, Ankara
 • 10 Gür E., Tunay S., Baydar M., Kırdemir V.: The role of patelloplasty in the anterior knee pain symptom arised after the total knee replacements. SICOT 99 Sidney 18-23 April 1999
 • 11 Baydar, M.; Gür, E.; Kırdemir,V.; Tunay, S.: The Treatment of Transverse Patellar Fractures By External Fixation Under Arthroscopic Control ( A new technique). SIROT March 12, 1996.
 • 12 Gür,E.; Baydar, M.L.; Kırdemir, V.; Baykal, B.: Percutaneouns Fixaation of Tibial Plateau Fractures Under Arthroscopic Control. 6th Congress, European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy. April 18-22, 1994 Berlin
 • 13 Erler, K.; Aydoğan, N.; Kırdemir, V,; Baydar, M.; Gür, E.: The treatment of the Nonunions by Combined Percutaneous Injection of Demineralized Bone Matrix and Bone Marrow. The 4th Conference of The International Society for Fracture Repair . September 27-October 1, 1994 Kobe.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 VIII:Geleneksel Minimal İnvaziv Osteosentez ve İleri Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı 16-17 Aralık 2016 Crowne Plaza Otel ANKARA Kaynamama ve Yanlış Kaynam vaka tartışması ve Alt ekstremite Uygulamaları Panel IV
 • 2 Post_travmatik Komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi Toplantısı 7-8Ekim 2016 M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7 Ekim 2016 Cuma Kaynamam ve enfeksiyon 08;30- 08;45 Kaynamama ; mekanizma ,nedenleri,sınıflama temel prensipleri vecihi KIRDEMİR
 • Doktora Tezi
 • 1 Deplase İntraartiküler Kalkaneus Kırıklarında Cerrahi Tedavi sonuçlarımız Arş.Gör.Dr.Bülent Türk uzmanlık tez
 • 2 kronik osteomyelitlerde defektlerin kapatılması
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KALÇA KIRIĞI NEDENİYLE HEMİARTROPLASTİ UYGULANAN 60 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİ VE HASTA SAĞ KALIMI Dr. Kemal Çağlar DURAN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Vecihi KIRDEMİR ISPARTA - 2019
 • 2 REVİZYON TOTAL KALÇA PROTEZİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI Dr.İbrahim YILDIZ SDÜ Tıp Fak.Ort . ve Tram AD. Tıpta UzmanlıK Tezi Tez Danışmanı Vecihi KIRDEMİR
 • 3 Deplase İntraartiküler Kalkaneus kırıklarında cerrahi Tedavi Sonuçlarımız Dr. Bülent TÜRK ISPARTA-2016 Tez Danışmanı ;Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR
 • 4 KOKSARTROZ OLGULARINDA TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARIMIZ (ORTA DÖNEM SONUÇLARI)Dr. Ali ÇALOĞLU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN;Prof. Dr. Vecihi KIRDEMİR ISPARTA - 2010
 • 5 DIZ OSTEOARTRIT SEBEBI ILE CERRAHI ARTROSKOPI YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATIF ILAÇ UYGULAMALARININ KARSILASTIRILMASI Dr.ÖZGÜR AYTEKIN UZMANLIK TEZI DANISMAN; PROF.DR.VECIHI KIRDEMIR 2005 ISPARTAT.C Süleyman Demirel Üniversitesi Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali
 • 6 Anterior omuz instabilitelerinde Açık Bankart Tamiri Hazırlayan Dr.Hüseyin ÖZKAN Danışman;Doç.Dr.Vecihi KIRDEMİR ANKARA-2003 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİMDALI UZMANLIK TEZİ
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Boulevard Hotel Bakü AZEBAYCAN 19-23 Nisan2018 www.turkdunyasiortopedi.org 21.Nisan2018 saat 10:15-11:15 II.Oturum KALÇA ARTROPLASTİSİ II ( Zor Olgular) Oturum başkanları Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR , Prof.Dr.Eldar ABASOV
 • 2 Moderators Dr. Vecihi KIRDEMİR 4 February 2018 Sunday SesssionV 08.30-10.40 3rd.İnternational Orthopaedic Trauma Boot Camp Swisotel Büyük Efes ,İZMİR 3-4 February2018
 • 3 VIII:Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu 31Mart-3Nisan 2016 Swissotel Büyük Efes ,İZMİR www.intramedullercivileme.org
 • 4 Posttravmatik Komplikasyonların önlenmesi ve Tedavisi: Kaynamama ,Deformite ve Enfeksiyon 24-25 Nisan 2015 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İstanbul 24 Nisan 2015 08.30 -08.45 Kaynamama Mekanizması, Nedenleri,Sınıflama temel prenesipler V.Kırdemirhttp://www.posttrauma.net
 • 5 Türk ve Alman Yaklaşımları 4-5-6 Aralık 2014 ANKARA Ramada Hotel Tunalı Hilmi5 DECEMBER 2014 14:00-15:45 S3:Solution of Concomitant Pathology Chair; Bülent Bektaşer &Ali Üçgüder 14:45-15:00 Role of stem cell application in musculoskeletal problems Vecihi Kırdemir
 • 6 Posttravmatik Komplikasyonların önlenmesi ve Tedavisi: Kaynamama ,Deformite ve Enfeksiyon22-24 Mayıs 2014 Florence Nightingale Hastanesi İstanbul http://www.posttrauma.net 22 Mayıs 2014 08.40 -09.00 Kaynamama Mekanizması, Nedenleri,Sınıflama temel prenesipler V.Kırdemir
 • 7 13 – 16 Şubat 2014 “VI. İntramedüller Çivileme Kursu'' Swissotel Büyük Efes İzmirwww.intramedullercivilem.org
 • 8 10.ULUDAĞ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GÜNLERİ11. ARTROPLASTİ KIŞ TOPLANTISI 7-10 Mart 2013 Grand Yazıcı Otel BURSAhttp://www.uludagortopedi.org/kurul.htm
 • 9 Osteosynthesis International 2013 Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society (GKS)14-17 February 2013 Radisson blu Resort& Spa,Cesme.İzmir,Turkey
 • 10 Su1.Varia(1) Free papersChairmen;V Kırdemir.G Okçu,Ö,Şavk,Y Yüksel Sunday,17Feb.2013 08.30-09.30Osteosynthesis International 2013 Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society (GKS) 14-17 February 2013 Radisson blu Resort& Spa,Cesme.İzmir,Turkey
 • 11 uluslararası politrvma konferansı 24-26 şubat 2012 İstanbul
 • 12 VECİHİ KIRDEMİR Politravmanın Yeni Tanım İhtiyacındansa Patofizyolojisinin Değiştirilmesi 26 şubat 2012 08.00-08.15Uluslararası politravma konferansı 24-26 Şubat2012 Harbiye Askeri Müzesi İSTANBUL
 • 13 2. ileri intramedüller çivileme kursu 4.temel intramedüller çivileme kursu 13-16 Ocak 2011 sheroton otel Çeşme/ İZMİR
 • 14 21-24 Ocak 2010 tarihinde gerceklestirilen 1. Ileri ve 3. Temel Intrameduller Cıvıleme Kursları
 • 15 uluslararası katılımlı ikinci intramedüller çivileme kursu 15-18 Ocak 2009 çeşme-İZMİRintrameduller çivilemede kırık iyileşmesi V.Kırdemir
 • 16 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 13-17,2009 Antalya -TURKIYEMay 16,2009 Skletal trauma (09.00-16.30) 10.30-12.00 Hip Fractures (Chair)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Travmaya karşı sistemik yanıt /Dr.Vecihi KIRDEMİR (8 Haziran 2018 CUMA 10.35-10.50 )TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ XVII.TEMEL BİLİMLER veARAŞTIRMA OKULU 08-10 HAZİRAN2018 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KEREM AYDINLAR KAMPÜSÜ İSTANBUL
 • 2 TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA OKULU 27-28 ŞUBAT-1 MART 2015 OSMAN TURAN KONGRE MERKEZİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. TRABZON27 ŞUBAT 2015 CUMA 10.35-10.50 TRAVMAYA KARŞI SİSTEMATİK YANIT VECİHİ KIRDEMİR
 • 3 VII:Minimal Invaziv,Kilitli Plak Osteosentez ve İleri Travma Eğitim Toplantısı ANKARA-Crowne Plaza Otel 4-5 Aralık 20155 Aralık 2015Proksimal ve distal Tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve Kiitli Plak uygulamalarımoderetörlüğü
 • 4 Ortopedik Travmada KOMPLİKASYONLAR ve ÇÖZÜMLERİ KURSU25-26Aralık 2015 Sheroton Hotel Çeşme/İZMİR6.Oturum ''KEY-NOTE LECTURES'' Sunumları Başkanlığı
 • 5 19. ILIZAROV ve EKSTERNAL FİKSASYON UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI 12-14 Haziran 2015 ADANA Hilton Oteli Toplantı SalonuEksternal fiksasyonla kırık iyileşmesi ve distraksiyon osteogenesisi Dr. V. Kırdemir
 • 6 25.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 7 13 – 16 Şubat 2014 “VI. İntramedüller Çivileme Kursu'' Swissotel Büyük Efes İzmirwww.intramedullercivilem.org 13 Şubat 2014, Perşembe 1.OTURUM Kırık İyileşmesine Genel Bakış16:20 – 16:35 Kırık İyileşmesine Genel Bakış – Dr. Vecihi Kırdemir
 • 8 13 – 16 Şubat 2014 “VI. İntramedüller Çivileme Kursu'' Swissotel Büyük Efes İzmirwww.intramedullercivilem.org 14 Şubat 2014, Cuma10:50 – 12:00 Alt taraf: Kalça Kırıklarında Çivilemede İp UçlarıOturum Başkanı: Dr. Vecihi KIRDEMİR, Mehmet SUBAŞI12:00 – 12:20 Gün Ortası Sunumu 1Oturum Başkanı: Dr. Vecihi KIRDEMİR, Kemal AKTUĞLU
 • 9 18.İlizarov Eğitim toplantısı 11-13 Nisan 2014 ADANA11Nisan 2914 10:00-12:00 Eksternal fiksasyon ile kırık iyileşmesi ve distraksiyon histiogenezisi Dr.Vecihi KIRDEMİR
 • 10 Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Bulusmasi 17-20 Nisan 2014 tarihleri arasinda İstanbul WOW Otelde 20Nisan2014 Dervis Manizade Salonu 10.30-11.30 Eksternal Fiksasyon OturumuDeformite Analizi Vecihi KIRDEMİR
 • 11 VI.Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Eğitim Toplantısı’ .4-5 Aralık 2014 Crowne plaza otel ANKARA - 5 Aralık 2014 14:30-15:00 Tibia kırıklarında minimal invaziv osteosentez Moderatör: Dr. Vecihi Kırdemir
 • 12 VI.Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Eğitim Toplantısı’ .4-5 Aralık 2014 Crowne plaza otel ANKARA - 5 Aralık 2014 17:30-19:00 psudoartrozlar ve malunionlarda vaka tartışması: Dr. Vecihi Kırdemir Dr.Sami Sökücü
 • 13 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 ANTALYA Titanic Belek Kongre Merkezi 14 Kasım 2014 Mustafa Hüner Salonu 09:30-10:00 OLGU TARTIŞMASI2 EXTERNAL FİKSASYON Uyku Kaçıran Olgular Oturum başkanlığıwww.totbidkongre2014.org
 • 14 17.İlizarov ve Eksternal Fiksasyon Uygulamalı eğitim Toplantısı 22-24 şubat 2013 hilton oteli toplantı salonu Adana Eksternal fiksasyon ile kırık iyileşmesi ve distraksiyon histiogenezisi V.Kırdemir
 • 15 Çekirdek Eğitim Programı(ÇEP) Bilgi Yenileme Kursu İstanbul 30-31 Ağustos 2013Bölüm:8 Kırıklar Genel İlkeler-I oturum başkanlığı 31 Ağustos 2013 Cumartesi 10:15-11:45politravma 10:15-10;30
 • 16 III.Gaziantep Ortopedi Günleri 21-22 Haziran 2013 Gaziantep II. OTURUM - Alt Ekstremite Kırıklarında Kanal İçi Çivileme, Püf Noktalar 09:40 – 10:40 Oturum Başkanları Dr. Vecihi Kırdemir, Orhan Büyükbebeci
 • 17 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihleri arasında Susesi Kongre Merkezi – Belekkongre düzenleme kurulu Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR,Doç.Dr.Gazi ZORER,Op.Dr.Asım KAYAALPhttp://www.totbidkongre2013.org/
 • 18 2.Deformite Eğitim Toplantısı 18-21 Ekim 2012 Harbiye Askeri Müze İSTANBUL Pseudoartrozlar Paneli Bozulan dengeler Vecihi KIRDEMİR 19 ekım 2012 10:00-10:20 www.ekstremiterekonstruksiyonokulu.com
 • 19 IV.Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Eğitim Toplantısı’ .12-13Ekim 2012 Crowne plaza otel ANKARA - Tibia kırıklarında minimal invaziv osteosentez Moderatör:Dr. Vecihi Kırdemir
 • 20 TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI(ÇEP)KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU İSTANBUL 28-30 EYLÜL 2012 14:30-14:45 Kemik iyileşmesini arttıran biyolojik ve biofizik yöntemler Vecihi Kırdemir
 • 21 9.Uludağ ortopedi ve travm. Günleri 9.Artroplasti kış toplantısı 24-27 Mart 2011 hotel çelik palas BURSA (www.artroplasti2011.org )25 mart2011 14.00-15.00 kırık tedavisinde karşılaşılan komplikasyonlu olgular tartışmalı oturum yöneticisi
 • 22 16.İlizarov Uygulamalı eğitim kursu3-5 haziran 2011 hilton Adana ilizarov yönyeminin bilimsel temelleri
 • 23 III.Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak ile Osteosentez kursu 25-26 Kasım 2011 Crowne Plaza Hotel ANKARA 26 kasım 2011 saat 15.00-16.00 Tibia kırıkları paneli moderatörlüğü
 • 24 XXII. Ulusal Türk Ortopedi veTravmatoloji Kongresi 31 Ekim-5Kasım 2011 Belek Kongre Merkezi Belek-ANTALYA kongre bildiri özetleri değerlendirme kurulu
 • 25 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde Bursa yapılan "Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu"25 Haziran 2011, CUMARTESİ Total Kalça ProteziTEMEL BİLGİLER 09:00 - 09:10 Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir26 Haziran 2011, PAZAR Total Diz Protezi TEMEL BİLGİLER 09:00 - 09:10 Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir
 • 26 DEFORMİTE PLANLAMADA DEĞİŞMEYEN KURALLAR, DEĞİŞEN İMPLANTLAR 7 ekim 2011 1.oturum 09.05-09.25Deformite eğitim toplantısı WORKSHOP&KADAVRA KURSU 07-09 Ekim2011 İstanbul Barcelo Eresin Topkapı Hotel ekstremite rekonstruksiyon okulu
 • 27 29. Akif Şakir ŞAKAR Günleri 09-10 nisan 2010 İSTANBUL Askeri müze Politravmatize hastaya yaklaşım Panel I Kaza yerinden acil servise Politravma nedir?Neler yapılmamalı?Politravma fizyopatolojisi www.totder.org.tr
 • 28 15. ILIZAROV KURSU 14-16 Mayıs 2010 Adana Hilton Oteli & Özel Ortopedia Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi
 • 29 ''Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu''13-14 KASIM 2009 Mudanya_BURSA 14Kasım 2009 DİZ PROTEZ SEÇİMİ 09:00 - 09:10 Kalça Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir
 • 30 20-21 Aralık 2008 tarihlerinde İstanbul yapılacak olan "Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu"20 ARALIK 2008, CUMARTESİ Total Kalça ProteziTEMEL BİLGİLER 09:00 - 09:10 Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir21 ARALIK 2008, PAZAR Total Diz Protezi TEMEL BİLGİLER 09:00 - 09:10 Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir
 • 31 20-21 Aralık 2008 tarihlerinde İstanbul yapılacak olan "Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu"20 ARALIK 2008, CUMARTESİ Kalça PROTEZ SEÇİMİ - Kime? Neden?15:00 - 15:10 Yüzey alternatifleri Dr. Vecihi Kırdemir
 • 32 Birinci İntrameduller çivileme kursu 18-20 ocak2008 sheroton Çeşme İZMİR düzenleme kurulu üyeliği
 • 33 1.İntrameduller Çivileme Kursu sheroton Çeşme İZMİR 18 Ocak 2008 saat 08:15-8:30 İntrameduller Çivilemede kırık iyileşmesi
 • 34 Açık kırıklarda Eksternal fiksasyon endikasyon ve uygulama prensipleri;XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23 Ekim 2007 08.00-08.50 Eğitim kursu-1; Oturum Başkanlığı
 • 35 Distraksiyon histiogenenezi;XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi26Ekim 2007 10.30-11.15 Mini Konferans;
 • 36 Sorunlu alt ekstremite kırıkları;XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 26 Ekim 2007 15.30-17.00 İnteraktif vaka tartışması
 • 37 12.ilizarov kursu 4-6 mayıs 2007 Adana eğiticilik
 • 38 4.Osteoporoz ve osteoartrir Kongresi.23-26Nisan 2006 /ANTALYA Osteoporoz ve OsteoartritteGenetik ve KÖK Hücre tedavisi bolümünde oturum baskanlığı 25 nisan 2006
 • 39 3.Osteoporoz ve osteoartrit Kongresi.20-24 Nisan 2005 Kremlin Palace otel/ANTALYA Serbest bildiriler bolümünde oturum baskanlığı
 • 40 5. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Serbest Bildiriler 3. gün Oturum Başkanlığı Kırdemir V . 03.10.2000 İstanbul.
 • 41 Spor Yaralanmaları Günleri VI ve IV İleri Artroskopik Cerrahi Kursu, Session III Oturum Başkanı, Kırdemir V, 11 Haziran 1998, Ankara
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TOTBİD-TOTEK IX. ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KONFERANS SALONU 14-16 EYLÜL 2018 İSTANBUL 16 Eylül 2018 08;00-09;15 BÖLÜM;9 Travma Genel İlkeler 08;30-08;45 Politravmalı Hastaya Yaklaşım Dr. Vecihi KIRDEMİR
 • 2 Panel 5: NeerTipIV ProksimalHumerus Kırıklarında Tedavi Moderatör; Vecihi KIRDEMİR Mustafa ÖZKAN 16.Ulusal Türk El ve ÜstEkstremite Cerrahisi Kongresi 06-09Mayıs 2018 Colossae Thermal Hotel Pamukkale_DENİZLİ
 • 3 III. politavma Kursu 29-31 Mart 2018 Crown Plaza ANKARA Panel 4 14.00-14.15 Faz1: Kısaltılmış cerrahi Temel kuralları Moderatör Vecihi KIRDEMİR
 • 4 III. politavma Kursu 29-31 Mart 2018 Crown Plaza ANKARA Panel 2 09.20-10.20 Ülkemizde ve Dünyada Politavmaya Yaklaşımı Moderatörler; Hakan Özdemir. Vecihi KIRDEMİR
 • 5 Travmaya Karşı İmmün Cevap Vecihi KIRDEMİR TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ XVI.TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU 23-25 Şubat 2018 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
 • 6 16-17 Kasım2018 İstanbul Memoriala Bahçelievler Hastanesi ISTANBUL Ekstremite Rekonstruksiyon Okulu /2.Gün II.OTURUM Enine Boyuna Kaynamama 10.30-10.45 Kemiğin Kaynama felsefesi sii
 • 7 16-17 Kasım2018 İstanbul Memoriala Bahçelievler Hastanesi ISTANBUL Ekstremite Rekonstruksiyon Okulu /2.Gün III.OTURUMDeformite Cerrahisinde Bölgesel Uygulamalar moderatölüğü
 • 8 Kaynamamanın Biyolojik Tedavisi Vecihi KIRDEMİR 1Kasım 2018 Salon 3 14.00-15.15 28.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim-4 Kasım 2018Sueno Belek Kongre Merkezi-ANTALYA www.totbid2018.org
 • 9 Olgu Bazlı Tartışmalı Oturum Greft Seçimi (El-Üst ekstremite,Travma cerrrahisi,Artroplasti) Oturum Baskanı ,Metin Özalay Tartışmacılar;Akif Muhtar Öztürk, Vecihi KIRDEMİR,Selçuk Keser 1 Kasım 2018 Salon 2 17.00-18.15 28.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim-04 Kasım 2018 Sueno Belek Kongre Merkezi ANTALYA www.totbid2018.org
 • 10 ÇokluTravmaya Yaklaşım (Politravmada Tanım ve Epidemiyoloji,Hasar Kontrollü Yaklaşım,Erken Tam Bakım) Oturum Başkanı Vecihi KIRDEMİR 3 Kasım 2018 (Salon 2) 09.30-10.45 28.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim- 4 Kasım 2018 Sueno Belek Kongre Merkezi -ANTALYA www.totbid2018.org
 • 11 27. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi''Uluslararası Katılımlı''24-29 Ekim 2017 Sueno Belek Kongre Merkezi Antalya 25 Ekim '017Salon 6 09.30-!0.45 TOAK Oturumu Kök Hücre Nereden geldi nereye gidiyor 10.15-10.30 KÖk hücre uygulamalarında Paradigma kayması Vecihi KIRDEMİR www.totbid.org
 • 12 deformite cerrahisi ve enfeksiyon Vecihi KIRDEMİR 28 Nisan 2017 Cuma Deformite cerrrahisinde Güncel yaklaşımlar ve Sorunlar oturumu Uluslar arası katılımlı Kemik Eklem 27Nisan-1 mayıs 2017 Calista otel Belek ANTALYA www.kemikelem2017.org7
 • 13 27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ''Uluslararası Katılımlı'' 24-29 Ekim 2017 Antalya www.totbid.org 25Ekım 2017 Salon 7 08.00-09.15 Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Oturumu Tip III B ve C Açık kırıklara Yaklaşım oturumu başkanlığı
 • 14 27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ''Uluslararası Katılımlı'' 24-29 Ekim 2017 Antalya www.totbid.org 25Ekım 2017 Salon 7 09.30-10.45 TOAK Oturumu Kök hücre neredem geldi nereye gidiyor oturumu başkanlığı
 • 15 Total diz artroplastisinde gap-balancing mi? Ölçü-kesi tekniği mi? Vecihi KIRDEMİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ORTOPEDİ GÜNLERİ 17-18 Kasım2017 Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kongre Merkezi Kağıthane İSTANBUL Cuma, Kasım 17'nci, 08:30 - 09:30, SALON 1
 • 16 TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE GAP-BALANCİNG Mİ? ÖLÇÜ KESİ TEKNİĞİ Mİ? Dr. Vecihi KIRDEMİR 17 KASIM 2017 SALON I 08.30-0930 PRİMER GONARTROZDA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ORTOPEDİ VETRAVMATOLOJİ GÜNLERİ 17-18 KASIM2017 OSMANLI ARŞİV DAİRE BAŞKANLIĞI KONGRE MERKEZİ İSTANBUL www.sbuortopedi2017.org
 • 17 III. Politravma Kursu 29-31 Mart 2018 Crown plaza Otel ANKARA Panel 2 Ülkemizde ve Dünyada politravma Yaklaşımı 09.20-10.20 moderatör
 • 18 Kırık iyileşmesi ve İntramedüller Çivileme Vecihi KIRDEMİR 31 Mart 2016 08.30-0845 VIII.Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu 31 Mart-3Nisan 2016 İZMİR www.intramedullercivileme.org
 • 19 VII.Postravmatik komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi EğitimToplanyısı 7-8Ekim 2016 Balatalimanı-İstanbul 7 Ekim2016 Cuma 08:30 08:45 Kaynamama mekanizması nedenleri Dr.Vecihi KIRDEMİR
 • 20 “23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihleri arasında Susesi Kongre Merkezi – Belek’ te Özel Dal Günü(ÖDG) Panel 18,Travma,Diz çevresi kırık tedavisinde sık yapılan hatalar ve çözümleri Görevi : Oturum Başkanı Tarih : 1 Kasım 2013 – Cuma Saat : 11:20 – 12:10 Salon : ERTAN MERGEN SALONU http://www.totbidkongre2013.org/
 • 21 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihleri arasında Susesi Kongre Merkezi – Belek’ te Özel Dal Günü (ÖDG) Panel 27,Eksternal fiksasyon, Ekstremite uzatmalarında gelinen son durum Oturum Başkanı 1 Kasım 2013 – Cuma saat :14:00 – 14:50 Salon : ÖZER ÜLKÜ SALONU http://www.totbidkongre2013.org/
 • 22 Sa1.Femur(PROXİMAL) Chairmen;M Wich,V Kırdemir Saturday 16 Feb. 2013 08.00-10.00Osteosynthesis International 2013 Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society (GKS) 14-17 February 2013 Radisson blu Resort& Spa,Cesme.İzmir,Turkey
 • 23 Sa4.Research and Experimantal forum(1)Chairmen;V Kırdemir.M. Tezer,M. Savvidis Saturday,16Feb. 2013 17.50-18.35Osteosynthesis International 2013 Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society (GKS) 14-17 February 2013 Radisson blu Resort& Spa,Cesme.İzmir,Turkey
 • 24 Sa4.Research and Experimantal forum(II)Chairmen;Y.Kabukçuoğlu,H Bekir, ,V Kırdemir.C Couvas Saturday,16Feb. 2013 20.00-21.00 Osteosynthesis International 2013 Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society (GKS) 14-17 February 2013 Radisson blu Resort& Spa,Cesme.İzmir,TurkeyhV Kırdemir.M. Tezer,M. Savvidis Saturday,16Feb. 2013 17.50-18.35 Osteosynthesis International 2013 Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society (GKS) 14-17 February 2013 Radisson blu Resort& Spa,Cesme.İzmir,Turkey
 • 25 Vecihi KIRDEMİR kırık Tedavisinde İnfeksiyon )5.Baltalimanı Ortopedi ve travmatoloji Günleri 23-25 Kasım 2012 Wow Convention Center;İSTANBUL 23 Kasım 2012 (14:00-1500Fizyopatolojisi Kırık tedavisi sonrası gelişen infeksiyonlara yaklaşım panelinde
 • 26 IX. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA EĞİTİM TOPLANTISI 21 - 23 EYLÜL 2012 TOTBİD Genel Merkez-Ankara 13:15 – 13:35 Politravmalı hastada tedavi planı ve zamanlama: Vecihi Kırdemir
 • 27 VI.ORTOPEDİ BULUŞMASI 19-23 Nisan 2012 ANTALYA 21 Nisan 2012 saat 08:00-10:00 Susesi kongre merkezi İSTANBUL3 SalonuGeriatrik kırıklarda cerrahi püf noktalar panelinde panel başkanlığı
 • 28 XXII. Ulusal Türk Ortopedi veTravmatoloji Kongresi 31 Ekim-5Kasım 2011 Belek Kongre Merkezi Belek-ANTALYA 2 Kasım 2011 Çarşamba16:30-17:25 KURS-12 Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil SalonuEklem içi humerus alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi Oturum Başkanı: Vecihi Kırdemirwww.aott.org.tr
 • 29 XXII. Ulusal Türk Ortopedi veTravmatoloji Kongresi 31 Ekim-5Kasım 2011 Belek Kongre Merkezi Belek-ANTALYA 3 Kasım 2011 Perşembe EKSTERNAL FİKSASYON ÖZEL DAL GÜNÜ Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu 12:00-12:30 Tartışmalı oturum Oturum Başkanı: Vecihi Kırdemir 12:00-12:15 Eklem çevresi kırıkları kaynama yokluğunda eksternal tespit kullanalım Levent Eralp12:15-12:30 Eklem çevresi kırıkları kaynama yokluğunda internal tespit kullanalım Mustafa Uysalwww.aott.org.tr
 • 30 8.Artroplasti kış toplantısı 04-07 Mart 2010 Zor Olgularda Artroplasti Grand Yazıcı hotel5 Mart 2010 08.30-08.40Kalça anatomisi ve biyomekaniği5 Mart 2010 17.30-18.30 Tartışmalı Oturum
 • 31 21-24 Ocak 2010 tarihinde gerceklestirilen 1. Ileri ve 3. Temel Intrameduller Cıvıleme Kursları'nda modreatorluk
 • 32 Kırdemir,V.;Kırık tedavisinde infeksiyonun önlenmesi ;Hasta ,çevresel faktörler ve cerrah 22nisan2010 09:00-09.10salon III 5.ORTOPEDİ BULUŞMASI 21-25 Nisan 2010 Susesi-ANTALYA www.ortopedibulusmasi2010.org
 • 33 9 Eylul Universitesi Tıp Fakultesi Ortopedi ve Travmatolojı AD.Seminer programı davetli konuşmcı Kırık İyileşmesi Üzerine son 30 yıldakı gelişmeler 28 Mayıs 2010 / İZMİR
 • 34 Ortopedi ve Travmatolojide ‘Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez’ Kurs Bu Kurs GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD ve TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Tarafından Düzenlenmiştir.15-16 Ekim 2010 Crown plaza ANKARA - Tibia kırıklarında minimal invaziv osteosentez Moderatör:Dr. Vecihi Kırdemir,
 • 35 23-24Ekim2010 tarihlerinde İstanbul Elite otel yapılan"Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu" 23 ekim 2010,CUMARTESİ Total Kalça Protezi TEMEL BİLGİLER 09:00 - 09:10 Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir17.00-17.10;yüzey alternatifleri 24 ekim 2010, PAZAR Total Diz Protezi TEMEL BİLGİLER 09:00 - 09:10 Klinik anatomi ve biomekanik Dr. Vecihi Kırdemir
 • 36 VII. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA EĞİTİM TOPLANTISI 24 - 25 EYLÜL 2010 TOTBİD Genel Merkez-Ankara 13:15 – 13:35 Politravmalı hastada tedavi planı ve zamanlama: Vecihi Kırdemir
 • 37 XXI:Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji kongresi 3-8 kasım 2009 Çeşme .İZMİR( www.totbidkongre2009.org )ÖDG Panel 31 Eksternal Fiksasyon16:30-17:30 eksternal fiksatörlerde özel teknikler panel başkanlığı
 • 38 6.uludağ artroplasti (kış ) toplantısı kalça protezleri panelinde moderatörlük
 • 39 6.uludağ artroplasti (kış ) toplantısı kalça protezleri panelinde panelist (biyomateryallere lokal ve siistemik cevap)28 şubat -2 mart 2008 bursa
 • 40 27. Akif Şakir ŞAKAR Günleri 11-12 nisan 2008 İSTANBUL Askeri müzeGERİATRİK KIRIKLAR Kalça ve Alt ekstremite kırıkları İnteraktif Olgu Tartışması Panelisti
 • 41 4.ORTOPEDİ BULUŞMASI 23-27 Nisan 2008 Antalya 26 Nisan 2008 İnteraktif tartışmalı Oturumda Konuşmacı
 • 42 6.Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi 16-20 Nisan 2008 Antalya 19 Nisan 2008 11:00-11:30 Derin ven trombozu oturum Başkanlığı
 • 43 gülhane ortopedi günleri 8 kasım 2008 uluslararası katılımlı ortopedik travma ve fonksiyonel kırık tedavisi1.ortopedide hasar kontrollü cerrahi2.travmalı hastaya yaklaşım konularında konuşmacı
 • 44 7. derviş manizade günleri 21-22 Kasım 2008 istanbulbıyomateryallerde moleküler dinamikler nasıl değişti? konusunda konuşmacı
 • 45 6.Uludağ ortopedi ve travmatoloji günleri 5. Artroplasti kış toplantısı 14-18 mart 2007 Uludağ/ BURSA
 • 46 5. Osteoproz osteoartrir kongresinde 28 nisan 2007 tartışmalı konular/güncel yaklaşımlar II panelınderototor manşon yırtığı ve tromboemboli panelinde başkanlık
 • 47 Harran Ortopedi Günleri_IV Ayak ve ayakbileği Sorunları sempozyumu 6-8 Ekim 2006 moderatörlük
 • 48 5.ulusal geriatri kongresi (6-10 eylül 2006 Antalya) yaşlı ve düşmeler panelinde panel başkanlığı
 • 49 Kırdemir V. 4. Ulusal Geriatri Kongresi, Yaşlılarda Ayak Deformiteleri ve Ortezler, 31 Ağustos-4 Eylül 2005 Antalya,
 • 50 KAYNAMAMA; Nedenleri? Sınıflama önemli mi? Temel Prensipler
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 totbid dergisi
 • 2 gülhane tıp dergisi
 • 3 gülhane tıp dergisi
 • 4 gülhane tıp dergisi
 • 5 gülhane tıp dergisi
 • 6 gülhane tıp dergisi
 • 7 gülhane tıp dergisi
 • 8 gülhane tıp dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 TOTBİD Dergisi
 • 2 TOTBİD Dergisi
 • 3 TOTBİD Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Combination of Platelet Rich Plasma with Exchange Intramedullary Nailing in Treatment of Long Bone Atrophic Nonunions ACTA Orthopaedica Turcica AOTT-D-16-00132
 • 2 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 3 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 4 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 5 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 6 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 7 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 8 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • 9 acta orthopaedica et traumatologica Turcica
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Kocatepe tıp dergisi
 • 2 Suleyman demirel universitesi tıp fakultesi Dergisi
 • 3 Gülhane tıp Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi rektör yardımcılığı
 • 2 süleyman demirel üniversitesi rektor yardımcılığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi rektör yardımcılığı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi rektör yardımcılığı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi rektör yardımcılığı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi rektör yardımcılığı
 • 7 süleyman demirel üniversitesirektor yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 üniversiteler arası kurul üyeliği
 • 2 üniversiteler arası kurul üyeliği
 • 3 üniversiteler arası kurul üyeliği
 • 4 üniversiteler arası kurul üyeliği
 • 5 üniversiteler arası kurul üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Team Physician&New Horizons,27-29 Nisan 2006, Bilimsel Sekreterliği
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 turkısh asami ikinci başkanlığı
 • 2 AOAA (turkish section treasurer)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TOTBİD Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim kurulu asil üyeliği
 • 2 TOTBİD Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim kurulu asil üyeliği
 • 3 TOTBİD Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim kurulu asil üyeliği
 • 4 Prof.Dr. Münir Ahmet Sarpyener En İyi Uzmanlık Tezi Ödülü'' Jüri Üyeliği
 • 5 TOTBİD Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim kurulu asil üyeliği
 • 6 TOTBİD Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim kurulu asil üyeliği
 • 7 TOTBİD Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yönetim kurulu asil üyeliği
 • 8 ilizarov derneği yönetim kurulu üyesi
 • 9 ilizarov derneği başkanlığı
 • 10 ilizarov derneği başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Dejeneratif Osteoartrit
Endokrin ve Metabolik Kemik Hastalıkları
kırık iyileşmesi
dejenaratif artritler
dejenaratif eklem hastalıkları
dejeneratif artritler
dejeneratif eklem hastalıkları
Dejeneratif Osteoartrit
dejeratif artrit
dejeratif artritler
endokrin ve metabolik hastalıklar
Endokrin ve Metabolik Kemik Hastalıkları
kemiğin endokrin ve metabılik hastalıkları
kemiğin endokrin ve metabolik hastalıkları
kırık iyileşmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!