KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Emine SAYILGAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Atık Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462111595
E-Posta eminesayilgan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6756-1545
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 14.06.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.07.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Katı ve tehlikeli atıklar,Geri kazanım,Katalitik oksidasyon,Atıksu arıtımı,kimyasal ve biyolojik geri kazanım
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 E.Sayılgan, H.I., Ünlü, 2021. Evsel Arıtma Çamurunun Kapalı Solar Kurutulmasında Mevsim Faktörünün Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 33(1), 251 - 261
 • 2 E.Sayilgan, G.Karacan, 2019. Characterization and Evalution of Removal Conditions of Lead-Zinc-Copper Flotation Plant Waste, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), 175-181.
 • 3 E. Sayılgan, K.Kürklü, 2018. UÇUCU KÜL ÖRNEĞİNDEN DEMİR VE ALÜMİNYUM GİDERİMİNDE TAGUCHİ YAKLAŞIMI, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Kabul edildi.
 • 4 E.Sayilgan, G. Karacan, Glukonik Asit ve Hidroklorik Asit ile Atık Alkali Pillerden Çinko ve Mangan Gideriminin İncelenmesi: Taguchi Deney Tasarımı, Cukurova Üni Müh.Mim.Fak. Dergisi, 2017
 • 5 Kükrer T., Karakaya E., Kitis M., Akçil A. (2010) Lityum iyon piller ve geri dönüşümü, Recycling Teknoloji (Atık Yönetimi, Geri Kazanım ve Çevre Teknolojileri Dergisi), Ocak-Şubat, 11, 68-71.
 • 6 Sayılgan E., Kükrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Farklı indirgeyici ajanların atık alkali ve çinko-karbon pillerden çinko ve mangan geri kazanımına etkileri, Katı Atık ve Çevre, 76 (Ekim), 32-37.
 • 7 Karakaya E., Kükrer T., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2008) Atık alkali ve çinko-karbon pillerden mangan ve çinko geri kazanımı- İnorganik ve organik asitlerle liç testleri, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 3(1).
 • 8 Çiftçi H., Kaplan Ş.Ş., Köseoğlu H., Karakaya E. ve Kitiş M. (2007) Yapay Sulak Alanlarda Atıksu Arıtımı ve Ekolojik Yaşam. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23(1-2) 149-160
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kitis M., Karakaya E., Kaplan S.S., Alsancak A.G. (2005) Catalytic oxidation of cyanide by copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, Abstracts of papers of the American Chemical Society 229: U846-U846 125-ENVR Part 1 MAR 13.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alsancak H.U., Sayılgan E., Kitis M., Gündüz O. (2013) Beta-Laktam grubu bazı antibiyotiklerin Fenton prosesi ile sulardan giderilmesi, 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Eylül 12-14, Ankara.
 • 2 Sayılgan E., Kükrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Farklı indirgeyici ajanların atık alkali ve çinko-karbon pillerden çinko ve mangan geri kazanımına etkileri, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mayıs 27-29, Eskişehir.
 • 3 Kükrer T., Sayılgan E., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt liçine farklı asit ve indirgeyici ajanların etkileri, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mayıs 27-29, Eskişehir.
 • 4 Coşkun S., Sayılgan E., Kitis M. (2008) Türkiye'de ters ozmos uygulamaları, Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 5 Karakaya, E., Veglio, F., Ferella, F., Beolchini, F., Akcıl, A.U., Kükrer, T., Kitis, M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Kullanılmış Pillerden Çinko ve Mangan Kazanımı. Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin, 18-21 Nisan.
 • 6 Karakaya, E., Kükrer, T., Veglio, F., Akçıl, A.U., Kitiş, M., (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Atık alkali ve çinko-karbon pillerden mangan ve çinko geri kazanımı- İnorganik ve organik asitlerle liç testleri, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim, İzmir
 • 7 Kitis M., Karakaya E., Yigit N.O., Civelekoglu G. ve Akcil A. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün bozundurulması, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, 5-6 Mayıs.
 • 8 Karakaya, E., Kitiş M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Bakır kaplanmış pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün heterojen fazda katalitik bozundurulması, Türkiye Pomza Sempozyumu, Isparta, 15-17 Eylül.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Kitis, N.O. Yigit, H. Köseoğlu, B. İ. Harman, G. Civelekoğlu, E. Sayılgan, Ş. Ş. Bekaroğlu, E. Çelik, (2009). Membran Biyoreaktör (MBR) Prosesleri- Genel Değerlendirme. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 K.Kürklü, E.Sayilgan., 2019. Tunçbilek Termik Santrali Uçucu Kül Numunesinden Fe, Al, Ca, Mg Elementlerinin Presipitasyon ve Biyolojik Yöntem ile Geri Kazanımı, 2. Çevre Mühendisliğinde Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, 12-13 Aralık 2019, İstanbul
 • 2 E.Sayilgan, A.Sofu, G.Karacan, B.Oktar, 2019.Effects of Bacterial Cellulose on Color Removal from Anionic and Disperse Dyes, Technoscience Kongresi, 14-16 Kasım 2019, Burdur
 • 3 H.I. Ünlü, E.Sayilgan, 2019. A Review of Indoor and Outdoor Solar Drying Methods for Wastewater Treatment Sludges, Technoscience Kongresi, 14-16 Kasım 2019, Burdur
 • 4 Emine Sayılgan, Kamuran Kürklü, 2018. Seyitömer termik santrali atığından farklı elementlerin geri kazanılması International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) 22-23 November 2018 Ankara / Turkey
 • 5 A. Sofu, E. Sayılgan, 2018.Bakteriyel Selüloz ile Renk Gideriminin Box Behnken Tasarım Yöntemi ile Araştırılması, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) Alanya / Turkey, 14-16 November 2018.
 • 6 A. Uysal, E.Sayilgan, B.Kuru, Application of full factorial design for ammonium and phosphate recovery from dairy processing industry by chemical precipitation, The 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 489-496, 22-24 June 2011, Ilıca, Çeşme, İzmir, Turkey
 • 7 E.Sayilgan, A.Uysal, S.Demir, Struvite precipitation as an alternative approach for the nutrient recovery and reuse from wastewater, The 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 669-676, 22-24 June 2011, Ilıca, Çeşme, İzmir, Turkey
 • 8 Sayilgan E., Kukrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akcil A., Kitis M. (2009) The impacts of various reducing agents on the acidic leaching effectiveness of manganese and zinc from spent alkaline and zinc-carbon batteries, 3rd International Conference AMIREG, September 7-9, Athens, Greece.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Altın Madenciliği Atıksularında Hidrojen Peroksit ve Bakır Kaplanmış Pomza Taşı ile Siyanür Giderimi, 2004, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kitiş
 • Doktora Tezi
 • 1 Kullanılmış pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı- ekonomik analiz ve matematik modelleme", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2009. Danısman: Doc.Dr. Mehmet Kitis, II.Danısman: Doc.Dr. Ata U. Akcil
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 K.Kürklü, 2019. Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrali Uçucu Küllerinden Metal/Ağır Metal Geri Kazanımı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Maden Atık Çamurundan Bakteriyel Selüloz ile Kirletici Giderimi, Tübitak 1002 Projesi, 119Y331 nolu Proje
 • 2 5008-YL1-17 nolu SDÜ BAP projesi ''Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri Uçucu Küllerinden Metal/Ağır Metal Geri Kazanımı''
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tubitak Bideb 2209, Atık Pil Tozlarından Çinko ve Mangan Metallerinin Malonik Asit ve Glukonik Asit ile Liç Edilebilirliğinin İncelenmesi, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Gözde Karacan, 4.Sınıf öğrencisi), 2017.
 • 2 Proje Danışmanı, Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı. Tübitak projesi - MAG/111M220, 2011-2014.
 • 3 Tubitak Bideb 2209,Isparta İli Deri Sanayi Arıtma Çamuru Karakterizasyonu ve Asidik/Alkali Şartlarda Krom Salınımının İncelenmesi, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Merve Yaşar, 4.Sınıf öğrencisi), 2014.
 • 4 Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu ile Nütrient Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje No. 110Y077, 2010-2012.
 • 5 2^3 Faktöriyel Dizayn Tekniği ile Sucul Çözeltilerden Amoksisilin, Ampisilin ve Kloksasilinin Fenton Prosesi ile Bozunmasının İncelenmesi ve Tayininde Kullanılan Ters Faz Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: H.Umur Alsancak, 4. sınıf öğrencisi), 2011-2012.
 • 6 Su arıtımında karsinojen dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturan doğal organik maddelerin yüzeyleri modifiye olmuş çeşitli pomza taşları ve aktif karbonlarla giderimi, TÜBİTAK KARİYER Projesi, İÇTAG 104I122, Yardımcı Araştırmacı,TÜBİTAK KARİYER Projesi, 2005-2010, Tamamlandı.
 • 7 Kullanılmış atık pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı, TÜBİTAK Projesi (108Y018), Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Gökhan Civelekoğlu, SDÜ, Bursiyer, 2008-2010, Tamamlandı.
 • 8 Kullanılmış Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı- Ekonomik Analiz ve Matematik Modelleme, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1489-D-07, Araştırmacı, 2007-2009,Tamamlandı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım 2007
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agrement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (Türkiye)-Universita' Degli Studi L'aquila (Italy), 2005-2006 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • 2 2006 Fall Semester Internship Program, International Environmental Research Center (IERC) at Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Korea.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİ PROGRAMI (TEÇEP 2014 YILI MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ - Çevre Kimyasında Temel Kavramlar: Problemler ve Çözüm Notları İlaveli, Çev.Ed.: Prof.Dr.İsmail Toröz, 2013, Nobel Yayınevi. (Key Concepts in Environmental Chemstry, G. Hanrahan, 2012)
 • 2 2009 yılı Bilim ve Teşvik Ödülü Yönetmeliğinde Arş. Gör. Kategorisinde İkincilik Ödülü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Kasım 2010
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Mart 2018
 • 2 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Haziran 2018
 • 3 Desalination and Water Treatment, Şubat 2012
 • 4 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Ekim 2011
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Power Sources, Mart 2017
 • 2 Journal of Hazardous Materials, Şubat 2017
 • 3 Journal of Hazardous Materials, Haziran 2017
 • 4 Journal of Hazardous Materials, Ekim 2017
 • 5 J Power Sourcces, Temmuz 2016
 • 6 J Power Sources, Nisan 2016
 • 7 Waste Management, Nisan 2016
 • 8 Waste Management, Agustos 2015
 • 9 Waste Management, Agustos 2015 (2)
 • 10 Waste Management, Eylül 2015
 • 11 Waste Management,Kasım 2015
 • 12 Seperation Science and Technology, 2014 Ocak
 • 13 J Power Sources, Agustos 2014
 • 14 Journal of Hazardous Materials, Mart 2013
 • 15 Journal of Power Sources, Nisan 2013
 • 16 Journal of Power Sources, Haziran 2013
 • 17 Journal of Power Sources, Temmuz 2013
 • 18 Journal of Power Sources, Aralık 2013
 • 19 Journal of Power Sources, Ağustos 2013
 • 20 Journal of Power Sources, Ekim 2012
 • 21 Journal of Hazardous Materials, Kasım 2011
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tübitak, Dış Danışman, Şubat 2020
 • 2 Tübitak, Dış Danışman, Ağustos 2019
 • 3 Dış danışman, Tübitak 1002 projesi, Mayıs 2012
 • 4 Sağlık, Temizlik ve Çevre Kulübü Etkinlikleri, ''Atık Pillerin Çevreye Verdiği Zararlar'', Merkez Alaybeyoğlu İlköğretim Okulu, 20 Şubat 2008, Seminer
 • 5 ''Atık Pillerin Çevreye Verdiği Zararlar'' konulu seminer, Nazmi Toker İlköğretim Okulu, 09 Mayıs 2008, Seminer
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerin tanıtımı, Isparta Anadolu Lisesi ve Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-MEB Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak girişimi, 14 Mayıs 2008, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Ekoloji
Genel Kimya I
Hidroloji
 
Bu İçeriği Paylaş!