KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İLBOĞA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110496
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 03.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 02.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) 31.10.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Rus Din Felsefesi Geleneği,Çevre Etiği,Seküler Ahlak,Platon,Heidegger,Tüketim Etiği
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İLBOĞA MUSTAFA, AYGÜL HASAN HÜSEYİN, Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında İnsan Doğa Diyalektiği Akademik Bakış Dergisi Sayı 52 Kasım Aralık 2015 ss 64 78. Akademik Bakış Dergisi , 64-78. (2015), (Diğer)
 • 2 İLBOĞA MUSTAFA, Platon Epistemolojisinde Episteme Doxa Ayrımı Distinction Between Episteme And Doxa in Plato s Epistemology. Turkish Studies, 9(11), , 283-294. (2014), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İLBOĞA MUSTAFA, Simon Ludvigovich Frank ve Kötülüğün Temelsizleştirilmesi. Asead International Symposium Social Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İLBOĞA Mustafa, Aktüel Zamanın Kaçınılmaz Tanrıları Makineler Makineye İman ya da Varlığa Özlem. Özne Felsefe Dergisi, 21(21), , 141-162. (2014), (Diğer)
 • 2 İLBOĞA Mustafa, Platonik Aşkın Diyalektiği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(26), , 33-47. (2011), (Diğer)
 • 3 Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, İLBOĞA Mustafa, Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(17), , 201-227. (2008), (Diğer)
 • 4 İLBOĞA Mustafa, Platon Diyalektiği. Tabula Rasa Felsefe - Teoloji, 6(18), , 155-162. (2006), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 İLBOĞA MUSTAFA, Nikolai Berdyaev'de Tanrı, Ruh, Özgürlük(2022). Sonçağ Akademi, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Çevre Ekonomisi
Ekonomi
Ekonomi I
Ekonomi II
Felsefe
Genel Ekonomi
İktisada Giriş
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisada Giriş ll
İktisat Tarihi
İslam İktisadı ve Ahlak
Makro İktisat
Mikro İktisat
Nakliye ve Lojistik
Osmanlı İktisadi Yapısı
Seminer (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Turizm Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Uygulamalı Bitirme Projesi
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Üniversite Ortak Seçmeli I
Üniversite Ortak Seçmeli II
 
Bu İçeriği Paylaş!