KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İLBOĞA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110496
E-Posta mustafailboga@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 31.10.2012
İLGİ ALANLARI
Rus Din Felsefesi Geleneği,Çevre Etiği,Seküler Ahlak,Platon,Heidegger,Tüketim Etiği
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mustafa İLBOĞA, Heidegger'in Din Felsefesi, Tabula Rasa - Felsefe & Teoloji, Yıl:5, Sayı: 14, Mayıs - Ağustos 2005.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Platon'un İdeaları ile Whitehead'in Ezeli Objelerinin Ontolojik Bağlamda Karşılaştırılması,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, Isparta 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Nikolai Berdyaev'in Din Felsefesi -Tanrı, Ruh, Özgürlük-, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi ve Bu Düzeyin Arttırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 15.02.2008, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu (International Symposium on City and Islam), 28-29 Eylül 2012, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • 2 Uluslararası Davraz Kongresi (International Davraz Congress), 24 - 27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları (International Symposium on The Contribution of Turkish World to Islam), 31 Mayıs - 1 Haziran, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta)
 • 4 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu 1 (The 1st International Symposium On Bektashism And Alevism), 28 - 30 Eylül 2005, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 World Cafe: Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı (Katılımcı), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3 - 4 Nisan 2013, Isparta.
 • 2 I. Ulusal Aile Danışmanlığı Çalıştayı, 15 - 16 Kasım 2012, Barida Otel, Isparta.
 • 3 Din Felsefesi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2008, Isparta.
 • 4 Din Felsefesi Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 06-08 Temmuz 2007, Kayseri.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!