KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İLBOĞA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110496
E-Posta mustafailboga@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 31.10.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Rus Din Felsefesi Geleneği,Çevre Etiği,Seküler Ahlak,Platon,Heidegger,Tüketim Etiği
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mustafa İLBOĞA, Heidegger'in Din Felsefesi, Tabula Rasa - Felsefe & Teoloji, Yıl:5, Sayı: 14, Mayıs - Ağustos 2005.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Platon'un İdeaları ile Whitehead'in Ezeli Objelerinin Ontolojik Bağlamda Karşılaştırılması,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, Isparta 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Nikolai Berdyaev'in Din Felsefesi -Tanrı, Ruh, Özgürlük-, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi ve Bu Düzeyin Arttırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 15.02.2008, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu (International Symposium on City and Islam), 28-29 Eylül 2012, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • 2 Uluslararası Davraz Kongresi (International Davraz Congress), 24 - 27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları (International Symposium on The Contribution of Turkish World to Islam), 31 Mayıs - 1 Haziran, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta)
 • 4 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu 1 (The 1st International Symposium On Bektashism And Alevism), 28 - 30 Eylül 2005, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 World Cafe: Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı (Katılımcı), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3 - 4 Nisan 2013, Isparta.
 • 2 I. Ulusal Aile Danışmanlığı Çalıştayı, 15 - 16 Kasım 2012, Barida Otel, Isparta.
 • 3 Din Felsefesi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2008, Isparta.
 • 4 Din Felsefesi Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 06-08 Temmuz 2007, Kayseri.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!