KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Serpil SENAL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
E-Posta serpilsenal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 11.04.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 SENAL S., Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Denetimi, Detay Yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 108, Türkçe, 2015, ISBN:978-605-4940-94-3.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serpil Düzenli, Burcu Aslantaş Ateş, "Transfer Fiyatlandırmasının Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İnceleme"Vergi Raporu Dergisi, Sayı:115,Nisan 2009, ss.84-98
 • 2 Burcu Aslantaş Ateş,Serpil Düzenli;"Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Analizi"Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,Cilt 9,Sayı:2, Haziran 2007,ss.93-110
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Serpil Düzenli, "Geleceğin Toplumunda Yönetim", (Peter Drucker(Çev.Mehmet ZAMAN), Hayat Yayınları,İstanbul,2001,256s)Kitap Değerlendirmesi,SDÜ,SBE Dergisi,Yıl:2, Sayı 1,s101-103
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hayrettin Usul, Ecir Küçüksille, Serpil Düzenli, Muhasebe Eğitimi ve Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler, XXVII.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Nisan 2008, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ASLANTAŞ ATEŞ B., SENAL S., YENAL N., “ Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlardan Kaynak Tüketim Muhasebesi”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Isparta, 29-31 Mayıs 2014, s. 3831-3852.
 • 2 S. SENAL,B. ASLANTAŞ ATEŞ,G. ATILLA, The Role of Internal Auditing in Sustainable Development and Corporate Social Reporting, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, May 31-June 01, 2012. p.118-119
 • 3 Serpil Senal,Burcu Aslantaş Ateş, Ozan Özdemir, Yönetim Karar Verme Süreci ve Maliyet Yönetim Yaklaşımları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi I.Uluslararası Davraz Kongresi, 24-28 Eylül 2009, ıSPARTA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye'de Bireysel Emeklilik Fonları ve Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mohammed, W.,N., Muhasebecilerden Alınan Hizmet Kalitesinin Serqual Yöntemiyle Ölçülmesi: Irak ve Türkiye Karşılaştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi , Sosyal Bilimler Fakültesi, Isparta, 2017.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 HUSSEIN, T., S., Irak ve Türkiye Devlet Muhasebe Bilgi Sisteminde Kullanılan Hesap Planlarının Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TUBİTAK 1001 107K072 Nolu Projede Bursiyer"Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması"-Yürütücü Prof. Dr. Durmuş ACAR,2007-2010
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri,1758-D08 Nolu Proje,Prof.Dr.Durmuş Acar yürütücülüğünde,2008-2010
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!