Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Dilek ULUSOY KARATOPUK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dilek ULUSOY KARATOPUK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462112101
E-Posta dilekkaratopuk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 10.10.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.8.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 8.8.2014
İLGİ ALANLARI
IVF
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNİN MALİYET ANALİZİ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, Nisan 2018 B.A.Ateş ,A.Toraman, D.Karatopuk, DOİ: 10.30794
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ozatik, O.; Aydin, Y.; Hassa, H.; Ulusoy Karatopuk, D.; Ogut, S.; Mutlu, F.What is the place of oxidative stress test in prediction of clinical pregnancy in ART cycles? (2012)
 • 2 Serdal Ogut, Mumin Polat, Gokhan Cesur, Dilek Karatopuk Ulusoy,Mustafa Yildiz, Fatih Gultekin. Evaluation of effects of technetium (99m Tc) pertechnetateon rat. Current Opinion in Biotechnology 22S (2011)
 • 3 Bayram D, Karatopuk D, Kocak A, Candan A, Gokcimen A, Ozgocmen M, "Determination of Lethal Dose of Tenoxicam: A Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drug" 2nd International Liver Symposium p.44 20-22 May 2009, Isparta
 • 4 Bayram D, Candan A, Karatopuk D, Gokcimen A, Kocak A, Fedakar O, Birden B, "Effect of Slybium marianum Plant Extract on Liver Damage Induced by Different Doses of Acetaminophen". 2nd Intenational Liver Symposium, p:44 20-22 May 2009, Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tenoksikamın Sebep Olduğu Karaciğer Hasarının İmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 IVF İle Elde Edilen Granuloza Hücrelerinde Apopitoz, Kalsiyum Sinyali ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 IVF ile elde edilen granuloza hücrelerinde apopitoz, kalsiyum sinyali ve oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesi SDU-BAP 3517-D2-13
 • 2 Tenoksikamın Sebep Olduğu Karaciğer Hasarının İmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi SDU BAP 1494-YL-07
 • 3 Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesinde Steinernema ve Hetarorhabditidae biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve dağılımının saptanması işle ilgili çalışmalar Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu & TÜBİTAK 02 02 601 005 (2000–2003)
 • 4 Türkiye topraklarında nematodlar ve simbiyotik bakterileri Xenorhabdus ve Photorhabdus türlerinin incelenmesi TÜBİTAK (TBAG–1726) (2001-2002)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2 nd International Liver Symposium May, 20–22 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Dilek Ulusoy Karatopuk, Mustafa Nazıroğlu, Meral Öncü, İshak Suat Övey. Evaluating apoptosis, Ca2+ entry and oxidative stress markers as indicator of oocyte quality in granulosa cells of women undergoing in vitro fertilization (IVF): Involvement of TRPV1 channels.
 • 2 Young Investigator Bursary, 23–27 April 2008 43rd Annual Meeting Of European Association Of Liver Research (EASL) Milano, İtaly
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü Zeynep Basagaoglu Demirekin, Umran Aydemir Sezer, Dilek Ulusoy Karatopuk, and Serdar Sezer Development of Metal Ion Binded Oxidized Regenerated Cellulose Powder as Hemostatic Agent: A Comparative Study with in Vivo Performance Ind. Eng. Chem. Res., 2015, 54 (18), pp 4906–4914
 • 2 Tübitak Uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü Karatopuk Ulusoy D, Gökçimen A. Effect of tenoxicam on rat liver tissue Turkish Journal of Gastroenterology, 2010 21(2);146-152.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Klinik Embriyoloji Derneği
VERDİĞİ DERSLER
Histoloji Lab. uygulaması Diş Hekimliği II
Histoloji Lab. uygulaması Tıp Fak. Dönem II
Histoloji Lab. uygulaması Diş Hekimliği II
Histoloji Lab. uygulaması Tıp Fak. Dönem II
Yukarı çık