KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462110487
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9514-117X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 529
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 9
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 10.09.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 14.07.2010
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Komisyon Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Kalite Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2023
Komisyon Başkanlığı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2020
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
siyasal katılma,parti sistemleri,parti politikaları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ: 2018 SIRALAMASI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(337), , 313-337. (2021), (EBSCO)
 • 2 KİRİŞ HAKAN MEHMET, KÖKLÜ TUNA EMRE, Yerel Yönetimler Programlarında Eğitim ve Kariyer. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 3(5), , 26-37. (2021), (Diğer)
 • 3 KİRİŞ HAKAN MEHMET, Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 134-152. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, OSMANLI DEVLETİ’NDE SON DÖNEM SİYASAL HAREKETLER, PARTİLEŞME VE İDEOLOJİK ARKA PLAN. SDÜ SBE Dergisi, 3(35), , 29-51. (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 5 KÖKLÜ TUNA EMRE, CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(2), , 49-73. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 6 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, BÜYÜK VERİ ANALİZİ TEMELİNDE TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİVE KAMU YÖNETİMİ (SBKY) İLE KAMU YÖNETİMİ (KY)BÖLÜMLERİ SIRALAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ. SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı , 2109-2131. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 GÜL HÜSEYİN, OKCU MURAT, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ? KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ. YYÜ SBE Dergisi, 1(4), , 1-12. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 8 KİRİŞ Hakan Mehmet, Avrupa Parlamentosu’nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 123-135. (2013), (Diğer)
 • 9 KAMALAK İHSAN, KİRİŞ Hakan Mehmet, GÜL HÜSEYİN, Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22(3), , 1-30. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 10 KİRİŞ Hakan Mehmet, KÖKLÜ TUNA EMRE, Bir Kıyı Şeridi Seçim Bölgesi Olarak Muğla da Siyasal Gelenekler ve Yeni Yönelimler. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(2), , 31-40. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 11 KİRİŞ HAKAN MEHMET, The CHP: From the Single Party to the Permanent Main Opposition Party. TURKISH STUDIES, 13(3), , 397-413. Doi: 10.1080/14683849.2012.717445, (2012), (SSCI)
 • 12 KİRİŞ HAKAN MEHMET, Parti Sisteminde Kutuplaşma ve Türk Parti Sistemi Örneği. Amme Idaresi Dergisi, 44(4), , 33-67. Doi: 10.1080/14683849.2012.717445, (2011), (SSCI)
 • 13 KİRİŞ Hakan Mehmet, Gül Hüseyin, Transformation of political tendencies in Turkey: An analysis within the context of local electionsTürkiye'de siyasal eǧilimlerin dönüşü mü: Yerel seçimler baǧlaminda bir çözümleme. Amme Idaresi Dergisi, 41(2), , 101-129. (2008), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 EFE SEDA, CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ. Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YATAĞAN A. G. , AKMAN E., KİRİŞ Hakan Mehmet, KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVEDE AVRUPA PARLAMENTOSUNDA SİYASAL GRUPLAR. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), , 12-23. (2017), (Diğer)
 • 2 CANSEVER N., KİRİŞ Hakan Mehmet, Türkiye de Ordu Siyaset İlişkileri Çerçevesinde AK Parti TSK Etkileşimine Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), , 361-384. (2015), (EBSCO)
 • 3 KİRİŞ HAKAN MEHMET, TÜRKİYE DE SEÇİM SANDIĞI TARTIŞMALARI SEÇİME KATILMA ORANLARININ ANLAMI ve ÖNEMİ. Toplum ve Demokrasi , 23-49. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 4 KİRİŞ Hakan Mehmet, ÖZALP NİRAN, PEKER AYŞEN, Siyasetçiler ve Kamu Yöneticileri Bakımından Tanınırlık Isparta ÖrneğiReputation for Politicians and Government Executives The Sample of Isparta. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 2013(14), , 23-35. Doi: 10.5505/pausbed.2013.46338, (2013), (Alan Endeksleri)
 • 5 KESKİN H., KİRİŞ Hakan Mehmet, ŞENTÜRK C., 2001 Krizinin Ekonomik Ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), , 46-73. (2006), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 KİRİŞ Hakan Mehmet, The Role of Strategy Games on Personal Development(2022). Amazon, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 KİRİŞ HAKAN MEHMET, KÖKLÜ TUNA EMRE, GÜL HÜSEYİN, Eğirdir'e Dair(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Disiplinlerarası Kadın(2021). Nobel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Yöneten Sağda Rekabet ve Dönüşüm 1990'lı Yıllarda Anavatan ve Doğru Yol Partileri(2021). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 KİRİŞ Hakan Mehmet, GÜL Hüseyin, Yaşam ve Kariyer Sahnesinde Kendine Başrol Yaz(2021). Google Books, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 AKMAN ÇİĞDEM, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, AKMAN ELVETTİN, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent(2018). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 AYŞEN P., KİRİŞ Hakan Mehmet, Yüksel Yalova Kutuplaşan Siyasette Merkezde Kalan Bir Aktör(2015). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 8 GÜL H., KİRİŞ Hakan Mehmet, Public Administration and Policy in the Middle East(2015). SPRİNGER, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 NEGİZ N., GÜL H., KİRİŞ Hakan Mehmet, GÖKDAYI İ., Türkiyede yerel yönetimler ve yerel siyaset(2014). detay, Tümü, (ULUSAL)
 • 10 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, Dönüşen Kent(2006). Gazi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Eğirdir'e Dair, Bilimsel Kitap, Editör, 15.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 KİRİŞ Hakan Mehmet, Hakan Mehmet Kiriş Youtube Kanalı . 06.04.2021
VERDİĞİ DERSLER
Dijital Dönüşüm Siyaset ve Kamu Yönetimi
İnsanlık Tarihi
Parti Politikaları
Siyasal Değişme
Siyasal Değişme ve Modernleşme
Siyaset Bilimine Giriş
Siyasette Güncel Konu ve Tartışmalar
 
Bu İçeriği Paylaş!