Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Arif ŞANLI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Arif ŞANLI
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118596
E-Posta arifsanli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 17.7.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.8.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 29.8.2012
İLGİ ALANLARI
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tonguç, M., Şanlı, A., Kaya, M. 2009. Bezelye (Pisum sativum L.)'de Külleme Hastalığı, Kontrolü ve Dayanıklılık Kaynakları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2):55-59.
 • 2 Kaya, M., Şanlı, A., 2008. Ekim Derinliğinin Nohut(Cicer arietinum l.) Çeşitlerinde Kök ve Toprak Üstü Organlarının İlk Gelişmesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-2 (2008).115-122.
 • 3 Şanlı, A., Karadoğan, T., Baydar, H. 2008. Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)'nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3-2, 17-22.
 • 4 Kaya, M., Şanlı, A., Kara, B., Küçükyumuk, Z., Erdal, İ., 2007. Organik Gübre Olarak Kullanılan Şilempenin Nohut (Cicer arietinum L.)'ta Verim ve Bazı Bitkisel Özellikler Üzerine Etkileri. S.D.U. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-3, 212-218, ISPARTA.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şanlı, A., Karadoğan, T. 2017. Geographical Impact on Essential Oil Composition of Endemic Kundmannia anatolica Hub.-Mor. (Apiaceae). Afr J Tradit Complement Altern Med. 14 (1): 131-137
 • 2 Erbaş, S., Küçükyumuk, Z., Baydar, H., Erdal, İ., Şanlı, A. 2017. Effects of different phosphorus doses on nutrient concentrations as well as yield and quality characteristics of lavandin (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel. var. Super). Turkish Journal of Field Crops, 22 (1): 32-38
 • 3 Erbaş, S., Tonguç, M., Şanlı, A. 2016. Variations in the agronomic and quality characteristics of domestic and foreign safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes, Turkish Journal of Field Crops, 21(1):110-119.
 • 4 Erbaş, S., Tonguç, M., Karakurt, Y., Şanlı A. 2016. Mobilization of seed reserves during germination and early seedling growth of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Applied Botany and Food Quality, 89:217-222.
 • 5 Şanlı, A., 2016. Caraway (Carum carvi L.) seed treatments and storage temperature influences potato tuber quality during storage. Journal of Applied Botany and Food Quality, 89.
 • 6 Şanlı, A., Karadogan. T., Tonguc, M., 2013. Effects of Leonardite Applications on Yield and Some Quality Parameters of Potatoes (Solanum tuberosum L.). Turkish Journal of Field Crops. 18(1): 20-26.
 • 7 Şanlı, A., Karadoğan, T., Tonguç, M., Baydar, H., 2010. Effects of caraway (Carum carvi L.) Seed on Sprouting of Potato (Solanum tuberasum L.) Tubers Under Different Temperature Conditions. Turkish Journal of Field Crops, Vol. 15(1), pp. 54-59.
 • 8 Kan, A., Kaya, M., Gürbüz, A., Şanlı, A., Özcan, K., Çiftçi, C.Y., 2010. A study on genotype x environment interaction in chickpea cultivars (Cicer arietinum L.) grown in arid and semi-arid conditions. Scientific Research and Essays Vol. 5(10), pp. 1164-1171.
 • 9 Kaya, M., Şanlı, A., Tonguç, M., 2010. Effect of sowing dates and seed treatments on yield, some yield parameters and protein content of chickpea (Cicer arietinum L.). African Journal of Biotechnology Vol. 9 (25), pp. 3833-3839.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karadoğan, T., Şanlı, A., Tosun, B., Özçelik, H., Baydar, H. 2015. Göller Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Apiaceae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin Tespiti Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. II. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos, Afyon.
 • 2 Şanlı, A., Karadoğan, T., Tosun, B. 2015. Bazı Uçucu Yağların Patateste (Solanum tuberosum L.) Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 11. Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015 Çanakkale
 • 3 Şanlı, A., Karadoğan, T. 2015. Sürgün Gelişimini Engelleme Amacıyla Yapılan Bazı Uygulamaların Patates (Solanum tuberosum L.) Yumrularının Arazi Performansı Üzerine Etkileri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015 Çanakkale.
 • 4 Karadoğan, T., Şanlı, A., Özçelik, H., Baydar, H. 2015. Göller Yöresi Florasından Apiaceae Familyasına Dahil Yeni Taksonlar. 11. Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015 Çanakkale
 • 5 Söğüt, M.A., Devran, Z., Tan, T., Şimşek, O., Şanlı, A., 2008. Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.)'nın Buğday Çeşitlerinde Populasyon Gelişimi. Türkiye 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, 2008, Trabzon, s. 372.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arıcı, Ş.E., Özgönen, H., Şanlı, A., Polat, M. and Yasan, G., 2011. Antimicrobial activity of essential oils against agricultural plant pathogenic fungi and bacteria. AFPP – Fourth International Conference on Non Chemical Crop Protection Methods (249-253), 8-10 March, Lille, France.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şanli, A., Erbaş, S., 2016. Foliar application of essential oil influences potato dormancy and tuber quality during storage. EAPR Post Harvest Section meeting June 29 – 30, 2016 Wageningen, Netherlands.
 • 2 Şanli, A., Özgönen, H., Karadoğan, T., Şanli, B. 2016. Foliar and seed application of essential oils influences Fusarium solani infection of potato tubers. EAPR Post Harvest Section meeting June 29 – 30, 2016 Wageningen, Netherlands
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tohum Muameleleri ile Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri.
 • Doktora Tezi
 • 1 DEPO KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YUMRULARININ SÜRMESİ ÜZERİNE KARVON İÇEREN UÇUCU YAĞLARIN ETKİSİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bazı Bitki Türlerinden Elde Edilen Sekonder Metabolitlerden Gıda, Kozmetik ve Tarım Sektörlerinde Kullanılabilecek Doğal Preperatların Geliştirilmesi ve Ön Prototip Üretimi. KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI
 • 2 Bazı Uçucu Yağların Patateste (Solanum tuberosum L.) Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. TUBİTAK 3001 Programı 114O025 Nolu Proje
 • 3 Patates (Solanum tuberasum L.)' te Mikro Yumru Üretiminde Kullanılabilecek Yeni Yöntemlerin Araştırılması. TUBİTAK 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı
 • 4 Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Kimyon (Cuminum cyminum L. ) Bitkisinde Tohum Verimi ile Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkileri. TUBİTAK 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı
 • 5 Farklı Bölgelerde Depolanan ve Taze Olarak Tüketime Sunulan Patates (Solanum tuberosum L.)Yumrularında Chlorpropham (CIPC) Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi. TUBİTAK 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Yöresinde Yer Alan Isparta ve Burdur İllerindeki Umbelliferae Familyasına Dahil Bitki Türlerinin Tespiti ve Uçucu Yağ Değerlerinin Belirlenmesi. TUBİTAK 1001 13O284 Nolu Proje
 • 2 Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim, Kalite ve Antioksidatif Enzim Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. SDÜ/BAP 2559-M-10
 • 3 Patates’te kükürt uygulamalarının yumru verimi ve kalitesi ile bazı fungal hastalıklar üzerine etkilerinin belirlenmesi
 • 4 Depo Koşullarında Patates (Solanum tuberosum L.) Yumrularının Sürmesi Üzerine S-(+)-Karvon İçeren Uçucu Yağların Etkisi
 • 5 Tohum Muameleleri ile Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri. SDÜAF Proje No: 1280 YL-06
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Ziraat Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
Tarımsal Ekoloji
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri Tohumculuğu
Teknoloji ve Arge yönetimi
Yukarı çık