KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kevser ÇELİK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı
Telefon 2462114259
E-Posta kevsercelik@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 11.09.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 11.04.2011
İLGİ ALANLARI
süreç felsefesi,Mitoloji,A. N. Whitehead,süreç teolojisi,çevre etiği,felsefe&medeniyet,din&bilim ilişkisi,Ortaçağda felsefe,din felsefesi,Türk-İslam filozofları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÜNAL ŞÜKRÜ MERT, ÇELİK KEVSER, M. Heidegger’in Onto-teoloji Kritiği Bağlamında Causa Sui Olarak Tanrı. tabula rasa felsefe&teoloji , 53-63. (2021), (Diğer)
 • 2 ÇELİK KEVSER, Badiou’nun Hakikat Etiği Terör ve Kötülükleri Savuşturabilir mi?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 299-316. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÇELİK KEVSER, Yunus Emre’nin “Gönül Yapmak” ve “Gönül Yıkmak” İfadelerinin Kötülük Problemi Açısından Felsefi Anlamı. tabula rasa felsefe&teoloji , 40-47. (2021), (Diğer)
 • 4 ÇELİK KEVSER, Yunusça Bir Hakikat İfadesi Olarak Gönül Hakikati: Yunus Emre ve Gönül Felsefesi. tabula rasa felsefe&teoloji , 16-23. (2021), (Diğer)
 • 5 ÇELİK KEVSER, KİRİŞ YILMAZ NURTEN, Whitehead ve Badiou’da Olay Felsefesi “Olay” Kavramı ve “Felsefenin Koşulları”. tabula rasa felsefe&teoloji , 16-23. (2021), (Diğer)
 • 6 ÇELİK KEVSER, Muhammed İkbal in Din Felsefesinde İnsan Olma Kavrayışı ve Dinî Tecrübe. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 59-79. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÇELİK KEVSER, Kötülüğün Felsefesi Felsefi Tecrübede Kötülük Sorunu ve Kötülüğü Haklılaştırma Olarak Teodise. Asos Journal: The Journal of Academic Social Science , 155-182. Doi: 10.16992/ASOS.303, (2014), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİK KEVSER, Medeniyet Olarak Sanat. Hece Dergisi, 2(42), , 1070-1084. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ÇELİK KEVSER, Dil, Tercüme, Felsefe. tabula rasa felsefeteoloji , 17-23. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÇELİK KEVSER, İkbal in Medeniyet İdeali Müslüman Medeniyet. Hece Dergisi , 226-247. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ÇELİK KEVSER, Yunus Emre ve İnsan Doğası- Yunus Emre Felsefe Dizisi- (I. Cilt)(2021). Başak Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ÇELİK KEVSER, Yunus Emre ve Hikmet Ahlakı - Yunus Emre Felsefe Dizisi- (III. Cilt)(2021). Başak Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÇELİK KEVSER, Klasik ve Modern Metinlerle Din Felsefesi Dersleri(2021). İz Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ÇELİK KEVSER, A. N. Whitehead, Aklın İşlevi(2019). Fol Kitap, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 ÇELİK KEVSER, Din Felsefesi Yapma Biçimleri(2015). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 tabula rasa felsefe&teoloji dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 19.02.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!