KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kevser ÇELİK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı
Telefon 2462114259
E-Posta kevsercelik@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 11.09.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 11.04.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
süreç felsefesi,Mitoloji,A. N. Whitehead,süreç teolojisi,çevre etiği,felsefe&medeniyet,din&bilim ilişkisi,Ortaçağda felsefe,din felsefesi,Türk-İslam filozofları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇELİK, Kevser, “İyi Bir İdeal Olarak Medeniyet Tasavvuru: ‘Süreç Medeniyeti’”, tabula rasa felsefe&teoloji, (Print)Yıl:9 Sayı:27 Eylül-Aralık 2009-(Online)Yıl:1 Sayı:1 Eylül-Aralık 2014, Isparta, 2014.
 • 2 ÇELİK, Kevser, “Aydınlanma Sorunu ve Ekolojik Tehlike Adına Bugüne Çözüm”, tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 8, Sayı: 23-24, mayıs-aralık 2008 (Online/Basım 2012).
 • 3 ÇELİK, Kevser&ALBAYRAK, Mevlüt, “Gazali ve Tamamlayıcı Ahlak Felsefesi”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt 47, Sayı 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011, s. 71–92.
 • 4 ÇELİK, Kevser, "Feuerbach'ın Din Felsefesi", tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:6, Sayı: 17 Mayıs-Ağustos 2006, s. 71-86
 • 5 ÇELİK, Kevser,"Çatışmalar Çağı: Din-Bilim İlişkisi", SDÜ Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, 2006, s.72-87.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇELİK, Kevser,"İkbal'in Medeniyet İdeali: Müslüman Medeniyet", Hece Dergisi,Özel Sayı:25 (Boyun Eğmeyen Ateşin Dili: Muhammed İkbal), Yıl:17, Sayı:193, Ocak 2013, Ankara.
 • 2 ÇELİK, Kevser, “Küçük Mecmua Üzerine Genel Bir İnceleme”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 32,Sayı 302, Ekim 2012, Ankara, s. 62-67.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇELİK, Kevser, “Kötülüğün Felsefesi: Felsefi Tecrübede Kötülük Sorunu ve Kötülüğü Haklılaştırma Olarak Teodise”, Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, Yıl:2, Sayı:6, Eylül 2014
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ÇELİK, Kevser, “Darwin’in Tanrısını Bulmak: Bir Bilim Adamının Tanrı ve Evrim Arasında Ortak Zemin Arayışı”, Kenneth R. MILLER, Evrim ve Tasarım (Gelen-eksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi), Derleyen: Recep Alpyağıl, İz Yay. İstanbul 2013.
 • 2 ÇELİK, Kevser, “Tanrı ve Evrimle İlgili Beş Model”, Ian G. BARBOUR, Evrim ve Tasarım (Gelen-eksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi), Derleyen: Recep Alpyağıl, İz Yay. İstanbul 2013.
 • 3 ÇELİK, Kevser, “Aydınlanma Zihniyetinin Ötesine”, Tu Weiming, tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 8, Sayı: 23-24, mayıs-aralık 2008 (Online/Basım 2012).
 • 4 ÇELİK, Kevser, “Barbour’in Bilim ve Teoloji İlişkisini Kurma Biçimleri”, Christian BERG, Gelen-eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar II, Derleyen Recep Alpyağıl, İz Yay. İstanbul 2012.
 • 5 ÇELİK, Kevser, “Tanrı ve Çağdaş Bilim: Philip Clayton’ın Panenteizm Savunması”, Willem B. DREES, Gelen-eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar II, Derleyen Recep Alpyağıl, İz Yay. İstanbul 2012.
 • 6 ÇELİK, Kevser, “Panenteistik Analojinin Değeri Üzerine: Willem Drees’e Bir Cevap”, Philip CLAYTON, Gelen-eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar II, Derleyen Recep Alpyağıl, İz Yay. İstanbul 2012.
 • 7 ÇELİK, Kevser, “Kültür, Felsefe ve Teolojide Süreç Modelleri”, Ewert H. COUSINS, Marife, Yıl:11 Sayı:2 Yaz 2011, s. 203–216.
 • 8 ÇELİK, Kevser,"Whitehead'in Derin Ekolojik Dünya Görüşü", David Ray GRIFFIN, tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 7, Sayı: 21-22, eylül-aralık 2007.
 • 9 ÇELİK, Kevser,"Whitehead'in Medeniyet Felsefesi", A. H. JOHSON, tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 7, Sayı: 20, mayıs-augustos 2007, s. 85-92.
 • 10 ÇELİK, Kevser,"Bilimsel Olgular ve Hıristiyan İnancı: İkisi Nasıl Uyuşabilirler?", Otto J. HELWEG, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl: 6, Sayı: 15-16, ocak-nisan 2006, s. 323-330.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇELİK, Kevser, Editörden:“Hakikat'e Giden Yol, 'Yeni'ye Duyulan Arzu ...",tabula rasa felsefe&teoloji, (Print)Yıl:9 Sayı:27 Eylül-Aralık 2009-(Online)Yıl:1 Sayı:1 Eylül-Aralık 2014, Isparta, 2014.
 • 2 ÇELİK, Kevser," Editör’den: “Düşünce Olarak Düşünceyi Düşünceye Bağlamak”",tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 9, Sayı: 25-26, Ağustos 2009 (Online/Basım 2012), İnternet Erişim: http://tabularasadergisi.com/images/yil_9_25-26.pdf
 • 3 ÇELİK, Kevser, Editör’den, “Gözden uzak duran akıldan uzak durmaz”, tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 8, Sayı: 23-24, mayıs-aralık 2008 (Online/Basım 2012), İnternet Erişim: http://www.tabularasadergisi.com/images/yil7_8_sayi23_24.pdf
 • 4 ÇELİK, Kevser, "Bilimin Yuvası, Yuvanın Bilimi: Üniversite", tabula rasa dergisi websayfası, Düşünce Yazıyorum (Köşesi), 01.01.2009, İnternet Erişim: http://www.tabularasadergisi.com/files/Bilim%20yuvas%C4%B1%20%C3%BCniversite.pdf
 • 5 ÇELİK, Kevser,Editörden: "Nice Yıllara tabula rasa", tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:7, Sayı: 19 Ocak-Nisan 2007
 • 6 ÇELİK, Kevser, Editörden: "Her Dem Öğrenme Yolculuğuna Devam", tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 7, Sayı: 20, mayıs-augustos 2007
 • 7 ÇELİK, Kevser, "İnsan Tecrübesi: Felsefe ve Din", tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:7, Sayı: 19 Ocak-Nisan 2007, s. 165-168
 • 8 ÇELİK, Kevser, Editörden: "Her şey bir sona gider...", tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl/7-8 Sayı: 21-22 eylül-nisan 2007/2008
 • 9 ÇELİK, Kevser, Editörden: "Yeniden Başlamak", tabula rasa-felsefe&teoloji-, Yıl:6, Sayı: 18 Eylül-Aralık 2006
 • 10 ÇELİK, Kevser,"Felsefe Yolda Olmaktır", tabula rasa-felsefe&teoloji-, Yıl:6, Sayı: 18 Eylül-Aralık 2006, s. 151-153
 • 11 ÇELİK, Kevser,"Felsefe Doktrinler ve Terimleri Sözlüğü'nün Yeni Baskısı Üzerine Bir Değerlendirme", tabula rasa-felsefe&teoloji, Yıl: 5, Sayı: 13, ocak-nisan 2005, s. 267-272, Dergi ISSN: 1302-8898
 • 12 ÇELİK, Kevser, "Bilim Çağında Din", tabula rasa -felsefe&teoloji, Yıl: 5, Sayı: 14, mayıs-ağustos 2005, s. 213-216, Dergi ISSN:1302-8898
 • 13 ÇELİK, Kevser, "Diyalogun Ötesinde", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume: 1, Sayı/Number: 2, Güz 2005, Isparta, s. 177-179.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇELİK, Kevser, “Kendini Bilme ve Sanat”, Diyanet Aylık Dergi, (İslam, Sanat ve Estetik) Kasım 2013, Sayı 275.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ÇELİK, Kevser, “Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi”, II. Teoloji Sempozyumu, Düşünbil Dergisi, 25-26 Ekim 2014, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELİK, Kevser, “Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal’in Dinamik Din Anlayışı”, II. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 ÇELİK, Kevser, “Muhammed İkbal’in Din Felsefesinde ‘İnsan-olma’ Kavrayışı ve Dinî Tecrübe”, Uluslararası Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • 2 ÇELİK, Kevser, “Müslüman Arap Dünyasında Bilgin Yoksunluğu: İbn Halduncu Paradigma”, Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 01-03 Kasım 2013, Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇELİK, Kevser, "Süreç Din Felsefesinde Din-Bilim İlişkisi", Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006
 • Doktora Tezi
 • 1 ÇELİK, Kevser, "Alfred North Whitehead’in Medeniyet Teorisi", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÇELİK, Kevser (Araştırmacı) ve diğerleri; TAŞ, Kemaleddin (P. Yöneticisi), “Isparta ve Çevresindeki Türbe ve Ziyaret Yerlerinin Sosyolojik Analizi”, Proje No:2541-M-10, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (BAP), (04.02.2011-04.02.2013).
 • 2 ÇELİK, Kevser (Proje Yardımcısı)ve diğerleri; ALBAYRAK, Mevlüt (Proje Yürütücüsü), "İslam Düşüncesi'nde Dini Çoğulculuk" (Religious Pluralism in Islamic Though), Proje No: 1120-M-05, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), 2005-2007.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Faith&Film Class,9th Whitehead International Film Festival, January 15-18,2010, Claremont, California
 • 2 28-30 Eylül 2005 tarihleri arasında düzenlenen, I. Uluslararsı Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu (1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM on BEKTASHISM and ALEVISM )
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Din Felsefesi Bilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı", Yer: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ISPARTA, Tarih: 02-03 Mayıs 2008
 • 2 "İlahiyat Fakülteleri Din Felsefesi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı", Yer: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Kayseri, Tarih: 06-07 Temmuz 2007.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 TUBİTAK, BİDEB 2214-Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu, Claremont, California-USA
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 tabularasa felsefe-teoloji dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2012-Devam ediyor)
 • 2 The Center for Process Studies, Claremont, California-USA (2010–2011)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 ÇELİK, Kevser (Editör), tabula rasa felsefe&teoloji dergisi,(2014).
 • 2 ÇELİK, Kevser (Editör), tabula rasa felsefe&teoloji dergisi (2013.
 • 3 ÇELİK, Kevser (Editör), tabula rasa felsefe&teoloji dergisi,(2012).
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 ÇELİK, Kevser (Editör Yardımcısı),tabula rasa felsefe&teoloji dergisi,(Eylül/Aralık 2006-Mayıs 2012)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mütefekkir: Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Hakem ve Danışma Kurulu üyeliği (2014-Devam ediyor).
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!