Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mücahit AVCI
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Mücahit AVCI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2113022
E-Posta mucahitavci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİL.ULUSLAR.İLİŞK.(İNG.) 25.6.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.8.2007
Doktora
İLGİ ALANLARI
demokrasi, sivil toplum
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KARABIÇAK, Mevlüt, AVCI, Mücahit "Türkiye'de Kentleşme Olgusu ve Çevre Sorunları", Yerel Siyaset, Yıl:1, Sayı:10, Ekim 2006, s,65-69.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mücahit Avcı, "Türkiye Fransa İlişkilerinin Tarihsel ve Hukuki Arkaplanı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:4 Sayı:7,Güz 2008
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mücahit Avcı "19.Yüzyıl İstanbulu'nda Garimüslimler" (Athanasia Anagnostopulu vd., Tarih Vakfı Yay.,1999), S.D.Ü. S.B.E. Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Güz 2005
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BALTACI, C.,(2011), (EKE, E. ve AVCI, M.), "Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Anayasal Demokrasisi Üzerine Etkisi, KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cemal Baltacı, Matilda Likaj, Mücahit Avcı, "Democratization and Civil Society", 3rd International Conference of the Asian Philosophical Association", Almaty, Kazakhstan, Al Farabi Kazakh National University, 24-27 October 2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yönetişim Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Değişen Rolü, Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme: Isparta İli Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDU BAP tarafından desteklenen Doç.Dr.Şaban Sitembölükbaşı yürütücülüğündeki "Türkiye'de İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları" Isparta, 2007, proje yardımcısı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Siyasi İlimler Türk Derneği ve SDÜ İİBF Kamu Yönetimi tarafından düzenlenen Lisansüstü Öğrencileri IV. Siyasal Bilimler Kongresi
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık