KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Feray CİNEVRE SOYUPEK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2119282
E-Posta feraysoyupek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1999
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon,Romatolojik hastalıklar ve rehabilitasyonu,kas iskelet sisteminde lokal enjeksiyonlar
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Feray Soyupek, Serpil Savas. Çocuklarda Osteoporoz. In: Prof Dr Yeşim Gökçe Kutsal (ed). Yeni Ufuklar, Osteoporoz, Ankara, Güneş Kıtabevi,2010;p97-112
 • 2 Soyupek F, Savaş S., 2007. Temel Geriatri, editör: Prof. Dr. Yeşim Gökçe-Kutsal, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 861-70 (2007).
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 SOYUPEK F. HAND FUNCTION IN CANCER. IN:DURUOZ MT(ED). HAND FUNCTION . SPRINGER , SWİTZERLAND . 2019. pp.-245-251
 • 2 SOYUPEK F, AKKUS S. FUNCTION ASESSMENT IN METABOLIC DİSOREDRS;DİABETES MELLITUS, HEMODIALYSIS AND GOUT. IN:DURUOZ MT(ED). HAND FUNCTION . SPRINGER , SWİTZERLAND . 2019. p.251-263
 • 3 SOYUPEK F. AKKUŞ S. Hand Function in Metabolic Disorders: Haemodialysis, Diabetes Mellitus, Gout. IN: HAND FUNCTION: A PRACTICAL GUIDE TO ASSESSMENT, Editor: Mehmet Tuncay Duruöz. Springer – New York - 2014
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Feray Soyupek. Spinal Kord Yaralanmalarında Pulmoner Sistem. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2011;4(2):51-7
 • 2 Soyupek, F., Aşkın, A. ‘Diyaliz hastalarında egzersizin önemi’, SDÜ Tıp Fak. Derg., 2010:17(1):37-41
 • 3 Feray Soyupek, A. Murat Ceyhan, Sedat Yıldız, Mehmet Yıldırım. Fibromyalji Sendromu İnsidansı Behçet Hastalığı Olanlarda Yüksek midir ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkili midir?J PMR Sci 2009;12:113
 • 4 Serpil Savaş, Selami Akkuş, Feray Soyupek, Erdem İlgün, Sedat Yıldız. İnme Rehabilitasyonundaki Gecikmenin Fonksiyonel Sonuçlar ve Tıbbi Komplikasyonlar Üzerine Etkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:45-9.
 • 5 Feray Soyupek, Nesrin Bölükbaşı, Z Rezan Yorgancıoğlu, Figen Gökoğlu. The Effect of Aerobic Exercise on Hand Strength and Dexterity of Patients with Coronary Artery Disease. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2006;52(2):72-75
 • 6 Feray SOYUPEK, Mustafa YILDIZ, Süreyya ÇERÇİ, Mahmut YENER. Kisa Süreli Düşük Doz Kadmiyum Maruziyetinin Ratlarin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkisi. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences 2005;8(1): 013-016.
 • 7 Kahraman Y, Ardıç F, Tönük B, Üstün N, Soyupek F, Yorgancıoğlu ZR. Sırt ağrısı olan erkeklerde görülen osteoporozun sekonder nedenlerinin analizi. Fiziksel Tıp 2002; 5(1): 37- 39
 • 8 Soyupek F, Ardic Ayhan F, Yorgancıoğlu R, Ceceli E, Kahraman Y. Östrojen düzeyinin depresyon ve üst ekstremite fonksiyonları üzerindeki etkisi. Fiziksel Tıp 2002; 5 (1): 33-36
 • 9 Soyupek F, Nacır B, Kocaoğlu S, Koca C, Tarhan Ç, Taşkın S, Yorgancıoğlu ZR. Diz osteoartritinde iki hyaluronik asit derivesinin etkinliğinin karşılaştırılması. Fiziksel Tıp 2001; 4 (2-3): 113- 117
 • 10 Figen Ardıç, Yaşar Kahraman, Feray Soyupek, Z. Rezan Yorgancıoğlu. Meme kanseri tanılı hastaların rehabilitasyonu: Lenfödem. Fiziksel Tıp 2001; 4(2-3): 163- 167
 • 11 Feray Soyupek, Seher Kocaoğlu, Z. Rezan Yorgancıoğlu. Kemik Tümörleri. Fiziksel Tıp 2001; 4(2-3): 149- 156.
 • 12 Figen Ardıç, Feray Soyupek, Yaşar Kahraman, Z. Rezan Yorgancıoğlu. Meme kanseri tanılı hastaların rehabilitasyonu: Lenfödemi önlemek ve tedavi etmek. Fiziksel Tıp 2001; 4(2-3): 167- 170
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Soyupek F, Aydoğan Ç, Güney M, Köse SA. Premenstrual syndrome and fibromyalgia; The frequency of the coexistence and their effects on quality of life. Gynecological Endocrinology- kabul edildi.
 • 2 Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Günyeli I, Erdemoğlu E, Soyupek S, Erdemoğlu EPhysical and Mental Workload in Single-Incision Laparoscopic Surgery and Conventional Laparoscopy. Surgical Innovation 2015;22(3):294-302
 • 3 Yener M, Askın A, Soyupek F, Akpınar A, Demirdas S, Sonmez S, Soyupek A. The evaluation of anxiety and depression status in spouses of sexually active reproductive women with fibromyalgia. Clin Exp Rheum 2015; 33(1(: 20-24
 • 4 Selda Sarıkaya , Birkan Sonel Tur , Yeşim Kurtaiş, Hale Üzümcügil Karapolat , Feray Soyupek , Meliha Hafız , Ümit Sarp , Burcu Duyur Çakıt , Nesrin Demirsoy , Özden Özyemişci Taşkıran, Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu, Serap Tomruk Sütbeyaz, Ebru Alemdaroğlu, Sibel Ünsal Delialioğlu , Asuman Doğan , N. Kutay Ordu Gökkaya, Füsun Köseoğl , Rengin Güzel, F. Figen Ayhan, Figen Tuncay, Duygu Geler Külcü , Emel Ekşioğlu. The Awareness of Physicians and Allied Health Professionals about Cardiopulmonary Rehabilitation: A Cross-Sectional Survey Study. Türk Fiz Tıp Rehab Derg (Turkish J. of PMR) 2014; 60: 19-24. DOI: 10.5152/tftrd.2014.72677
 • 5 Soyupek F, Guney M, Kaplan O, Doguc D. IS FIBROMYALGIA SYNDROME COMMON IN THE PATIENTS WITH PRIMARY DYSMENORRHEA?. J Musculoskeletal Pain (kabul edildi).
 • 6 Soyupek F, Demir M, Süslü FE, Baykal B, Sezer MT, Yesildag A.The upper extremity musculoskeletal complications in dialysis patients: comparison between hemodialysis and peritoneal dialysis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013 Jan 1;26(3):267-371. doi: 10.3233/BMR-130375.
 • 7 Karapolat HU, Kurtaiş Y, Tur BS, Demirsoy N, Özyemişci Taşkiran Ö, Sarp Ü, Hafiz M, Külcü DG, Sarikaya S, Soyupek F, Sütbeyaz ST, Delialioğlu SÜ, Alemdaroğlu E, Ordu Gökkaya NK, Doğan A, Köseoğlu F, Ekşioğlu E, Duyur Çakit B, Dülgeroğlu Erdoğdu D, Tuncay F, Figen Ayhan F, Güzel R. What do patients really know about cardiopulmonary rehabilitation: a cross-sectional survey study.Eur J Phys Rehabil Med. 2012 Jun;48(2):223-30.
 • 8 SOYUPEK F. YESİLDAG A, KUTLUHAN S. ASKIN A, ÖZDEN A, USLUSOY G, DEMİRCİ S. DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS TREATMENT MODALITIES IN CARPAL TUNNEL SYNDROME BY ULTRASONOGRAPHY AND COMPARING ULTRASONOGRAPHIC FINDINGS WITH THE OTHER OUTCOMES.RHEUM INT.(Rheum Int.2012 Oct;32(10):3229-34.)
 • 9 Soyupek F, Kutluhan S, Uslusoy G, Ilgun E, Eriş S, Askın A. The efficacy of phonophoresis on electrophysiological studies of the patients with carpal tunnel syndrome. Rheumatology International(Rheumatol Int. 2012 Oct;32(10):3235-42)
 • 10 Nazıroğlu, M., Akkuş, S., Soyupek, F., Yalman, K., Çelik, Ö.,Eriş, S., Uslusoy Ay, G.“Vitamins C and E treatment combined with exercise modulates oxidative stress markers in blood of patients with fibromyalgia: A controlled clinical pilot study,’’ Stres, 13(6):498-505 (2010)
 • 11 Soyupek F, Aktepe E, Savas S, Askın A. Do the self-concept and quality of life decrease in CP patients?. Focusing on the predictors of self concept and quality of life.Disabil Rehabil 2010;32(13):1109-15.
 • 12 Soyupek F, Yıldız S, Akkus S, Guney M, Mungan TM, Eris S. The Frequency of Fibromyalgia Syndrome in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. J Musculoskeletal pain 2010;18(2):120-126.
 • 13 Feray Soyupek, Erdem İlgün Gökçen Uslusoy Ay, Tekin Taş, Ali Adiloğlu. 'Hepatit B ve C Enfeksiyonu Olan Hastalardaki Fibromiyalji Sendromunun Sikligi ve Bu Hastalarin Psikolojik Durumlarinin Karsilastirilmali Degerlendirilmesi . Turk J Phys Med Rehab:2009;55(4):163-67
 • 14 Soyupek F, Savas S, Ozturk O, Ilgun E, Bircan A, Akkaya A. Effects Of Body Weight Supported Treadmill Training On Cardiac And Pulmonary Functions In The Patients With Incomplete Spinal Cord Injury. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation,2009;22(4):213-8.
 • 15 Feray Soyupek, Sedat Soyupek, Hakkı Perk, Alper Ozorak. Androgen Deprıvatıon Therapy For Prostate Cancer: EffectsOn Hand Functıon. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2008;26(2):141-146
 • 16 Hakkı Perk, Mustafa Yıldız, Alim Koşar, Süreyya Cerci, Feray Soyupek, Ozorak A, Dilmen C. Correlation between BMD and bone scintigraphy in patients with prostate cancer. Urologic Oncology:Seminars and Original Investigations 2008;26:250-253
 • 17 Soyupek F, Guney M, Eris S, Cerci SS, Yildiz S, Mungan T. THE EVALUATION OF HAND FUNCTIONS OF THE WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME. Gynecological Endocrinology 2008;24(10):571-5.
 • 18 Soyupek F, Soyupek S, Akkus S, Ozorak A. The coexistence of the Fibromyalgia Syndrome and the Overactive Bladder Syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain 2007: 15(3);31-37
 • 19 Soyupek F, Cerci S, Yildiz S, Yildiz M, Gumus B. Effect of homocysteine on bone mineral density of rats.Biol Trace Elem Res. 2007 Sep;118(3):255-9.
 • 20 Feray Soyupek, Esma Ceceli, Feride Ekimler Suslu, Rezan Yorgancıoglu. Neurologic And Radiologic Abnormalities Of The Foot In Diabetic Patients. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2007:20(2-3);55-60
 • 21 Figen Ayhan, Feray Soyupek, Burak Tonuk, Figen Gokoglu, Rezan Yorgancioglu. Decreased handgrip strength and increased hip osteoporosis in patients with Alzheimer's disease. Neurosciences 2007:12 (2);11-15
 • 22 Feray Soyupek A, Figen Ayhan A, Esma Ceceli A, Rezan Yorgancioglu A. The evaluation of hand function in women: The important role of estrogen. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2006: 19(4); 103-109
 • 23 Ardic F, Soyupek F, Kahraman Y, Yorgancioglu R. The musculoskeletal complications seen in type II diabetics: predominance of hand involvement. Clin Rheumatol. 2003 Sep;22(3):229-33
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Soyupek F. Hastalık Modifiye Edici İlaçlar: 4 Leflunomid (Bölüm 44). Rheumatology, Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS., Weinblatt ME, Weismann MH (eds), 4th edition, Rotatıp Yayıncılık (Baskıda).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Feray Soyupek, Mert Köroglu, Hale Gül Bozkurt, Serdar Baki Albayrak, Onur Kaya, Sedat Soyupek. SPINAL AND PSOAS ABSCESSES IN A PATIENT WITH DIABETES MELLITUS . Turk J Phys Med Rehab, 56:43-46 (2010)
 • 2 Soyupek F, Koyuncuoglu H, Cindas A, İlgün E, Tak R. The Rehabilitation Programme of an Adult Pheynlketonuria with upper Motor Neuron Involvement. J Back Musc Reh 2009;22(1):49-53.
 • 3 Figen Ardic, Yaşar Kahraman, Feray Soyupek. Co-existence of ankylosing spondylitis and brucellosis in a female patient. Pain Clinic 2004;16(3):363
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ömer YILMAZ, Feray SOYUPEK, Tuna PARPAR, Hale Gül BOZKURT, Şeyma BENZİN,Rumeysa Elmas ALKAN. Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde Kullanılan Karpal LigamanTraksiyon Aletinin Ultrasonografik Olarak Tedaviye Katkısının Ölçülmesi. Kocatepe Medical Journal 2014;15(3):261-6
 • 2 Sevim Süreyya Çerçi, Emine Güçhan Alanoğlu, Feride Meltem Özbek, Feray Soyupek, Mustafa Yıldız, Metin Kiriş, Nilgün Kapucuoğlu. Turk J Nucl Med 2007; 16(3): 64-68
 • 3 Oğuz YORGANCIOĞLU, Yaşar KAHRAMAN, Figen ARDIÇ, Feray SOYUPEK, Z. Rezan YORGANCIOĞLU. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences 2005; 8(1):047-050
 • 4 Figen Gökoğlu, Feray Soyupek, Z. Rezan Yorgancıoğlu, Barış Şensoy. Spinal kord tümörlerinde erken tanı ve rehabilitasyonun önemi: Bir torakal menenjiom olgusu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 35 (1-4): 90-94
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Feray Soyupek. Sjögren Sendromu. 3. Ulusal Romatizmal hastalıklar kongresi Antalya, 14-18 Mayıs 2008
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aşkın A, Feray Soyupek, Hasan Koyuncuoğlu, Selami Akkuş. Fibromyalji Sendromu Olan Hastalarda Parestezinin Elektrofizyolojik Ve Klinik Olarak İncelenmesi. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, P 187, 11-15 mayıs 2011, Antalya
 • 2 Kurtaiş Aytür Y, Karapolat H, Demirsoy N, Külcü D, Sarıkaya S, Soyupek F et al. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon konusunda hastalar arası farkındalık düzeyi: Kesitsel bir anket çalışması. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 4-7 Kasım 2010, Ankara
 • 3 Sonel B, Kurtaiş Y, Karapolat H, Soyupek F. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon konusunda hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının farkındalık düzeyi: Kesitsel bir anket çalışması. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 4-7 Kasım 2010, Ankara
 • 4 Soyupek, F., S. Kutluhan, G. Uslusoy Ay, E. İlgün, S. Eriş, A. Aşkın, “The efficacy of phonophoresis on hand functions and electrophysiologic studies of the patients with carpal tunnel syndrome,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, P-0789, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 5 Albayrak SB, İsmailoğlu Ö., Soyupek F., Gülşen İ., Borcak M., “Akut paraplejiyle prezente olan ve primer odağı bulunamayan spinal epidural metastaz olgusu”, Türk Nöroşirürj Derneği Bilimsel Kongresi, EPS-183, Girne, KKTC, 2009.
 • 6 Soyupek F., Savaş S., Öztürk Ö., İlgün E, Akkaya A., Bircan A., “İnkomplet spinal kord yaralanmalı hastalarda vücut ağırlık destekli koşubandı egzersizlerinin kardiyovasküler ve pulmoner sistem üzerine olan etkisi”, I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, S7, Ankara, 2008
 • 7 Ceyhan AM., Yıldız S., Soyupek F., Yıldırım M., Kılınç Y., Akkaya VB., “Behçet hastalığında anksiyete ve depresyonun hastalık aktivitesi ile ilişkisi”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, P-029, Antalya, 2008.
 • 8 Soyupek F., Ceyhan A.M., Yıldız S., Yıldırım M., “Behçet hastalığında Fibromyalji sıklığı”. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, P-028, Antalya, 2008
 • 9 Soyupek F., Yıldiz S., Çerçi S., Yıldız M., Gümüş B., “Sıçanlarda plazma homosistein düzeyinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi”, 21. Yüzyılda Osteoporoz Sempozyumu, S-6, Ankara, 2007.
 • 10 Soyupek F., Soyupek S., Özorak A., Perk H. “Prostat kanser vakalarına uygulanan androjen yoksunluk tedavisinin el fonksiyonları üzerine etkisi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PA-85, Antalya, 2007.
 • 11 Soyupek F., Güney M., Eriş S., Çerci S., Mungan T., Yıldız S., “Polikistik over sendromlu vakaların el fonksiyonlarının değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PA-86, Antalya, 2007.
 • 12 Soyupek F., Süslü F., Demir M., Baykal B., Yeşildağ A., Sezer T. “Diyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliği hastalarında üst ekstremite kas iskelet sistemi komplikasyonlarının değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PA-93, Ekim 2007.
 • 13 Yıldız S., Soyupek F., Akkuş S., Güney M., Mungan T., Eriş S. “Polikistik over sendromunda fibromyalji sıklığı”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PB-164, Antalya, 2007.
 • 14 Yıldız S., Soyupek F., Akkuş S., Güney M., Mungan T., Eriş S. “Polikistik over sendromunda fibromyalji sıklığı”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PB-164, Antalya, 2007.
 • 15 Soyupek F., Cindaş A, Tak R., Koyuncuoğlu H., “Spastisite gelişen fenilketonüri olgusu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PS-146, Bodrum,2005
 • 16 Soyupek F., Cindaş A. İlgün E., Koyuncuoğlu H. “Spastisite gelişen homosistinüri olgusu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PS-145, Bodrum, 2005
 • 17 Ardıç F., Soyupek F., Palulu N., Gökoğlu F., Yorgancuıoğlu ZR., “Alzheimer hastalığında çok-yönlü disabilite değerlendirmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. PS-144, Bodrum, 2005
 • 18 Soyupek F., Soyupek S., Akkuş S., Tükel O., “Aşırı aktif mesane sendromu ile fibromyalji sıklığı”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, PS-143, Bodrum, 2005
 • 19 Soyupek F., Bölükbaşı N., Yorgancıoğlu ZR., “Aerobik egzersizin el kavrama kuvveti ve el becerisi üzerindeki etkisi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, P-65, Antalya, 2003.
 • 20 Ardıç F., Soyupek F., Kahraman Y., Yorgancıoğlu ZR., “Tip 2 diyabetiklerde görülen kas-iskelet sistemi komplikasyonları”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, P-32, Antalya, 2003.
 • 21 Soyupek F., Ceceli E., Kocaoğlu S., Yorgancıoğlu ZR., “Diabetes Mellitus vakalarında alt ekstremite tutulumunun klinik ve radyolojik değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, P-1, Antalya, 2003.
 • 22 Kahraman Y., Ardıç F., Tönük B., Üstün N., Soyupek F., Yorgancıoğlu ZR., “Sırt ağrısı olan erkeklerde görülen osteoporozun sekonder nedenlerinin analizi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, TP-24, Antalya, 2003.
 • 23 Ardıç F., Soyupek F., Kahraman Y., Yorgancıoğlu ZR., “Sınıflandırılamayan spondiloartropati ve parsiyel spinal füzyonlu brucella olgusu”. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. P-267, Antalya, 2003.
 • 24 Tarhan Ç., Cinevre Soyupek F., Kocaoğlu S., Ceceli E., Yorgancıoğlu ZR., “Kronik bel ağrılı hastalarda bel ve kalça kuvveti ve enduransı”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, P-271,Antalya, 2001
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Günyeli I, Erdemoğlu E, Soyupek S, Erdemoğlu E. Physical Workload in single incision laporoscopy and conventional laporoscopy. 8 th World Congress for Neurorehabilitation, 2014, İstanbul
 • 2 Gülçin Til Adalı, Feray Soyupek, Koray Adalı, Abdullah Akpınar, Mehmet Özaydın. The effect of cardiac rehabilitation on self-esteem in the patients suffering from myocard infarctus. Focussing on the predictors of self-esteem. 8 th World Congress for Neurorehabilitation, İstanbul, 2014
 • 3 Yıldız S., Soyupek F., Bilgin S., Koyuncuoğlu HR. “Endurance and surface electromyography power frequency analysis of paraspinal muscles in patients with chronic low back pain undergoing exercise program,” 7 th Physical Medicine and Rehabilitation Congress. Pp-160, May 23-27, Venice/Italy,2010.Oral presentasyon olarak sunulup ikincilik ödülü almıştır.
 • 4 Soyupek, F., S. Kutluhan, G. Uslusoy Ay, E. İlgün, S. Eriş, A. Aşkın, “The efficacy of phonophoresis on hand functions and electrophysiologic studies of the patients with carpal tunnel syndrome,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, P-0789, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 5 Albayrak SB, İsmailoğlu Ö., Soyupek F., Gülşen İ., Borcak M., “Akut paraplejiyle prezente olan ve primer odağı bulunamayan spinal epidural metastaz olgusu”, Türk Nöroşirürj Derneği Bilimsel Kongresi, EPS-183, Girne, KKTC, 2009.
 • 6 Soyupek, F., E. Aktepe, S. Savaş, A. Aşkın, “The self-concept and quality of life of the children with cerebral palsy,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. P-1270, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 7 Soyupek, F., S. Savaş, S. Soyupek, O. Ergun, “The sexual dysfunction of the patients with spinal cord injury and the response of erectile dysfunction to phosphodiesterase type 5 inhibitors,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. P-1206, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 8 S.B. Albayrak, Soyupek, F., I. Gulsen, M. Borcak, H. Saglam, “Improvement of hemiplegia in a adult with moyamoya disease,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine.P-0160, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 9 A. Yesildag, Soyupek, F., S. Kutluhan, A. Aşkın, A. Ozden, G. Uslusoy Ay, S. Demirci, “Is Ultrasound diagnostic enough to determine the effectiveness of various treatment modalities in carpal tunnel syndrome?,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. P-0793, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 10 S.B. Albayrak, Soyupek, F., I. Gulsen, “Depressed vertex fracture resulting in paraparesis,” 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. P-1705, June 13-17, İstanbul, 2009.
 • 11 N. Bölükbaşı, ÖÖ. Taşkıran, M. Zinnuroğlu, Soyupek, F., A. Çengel, “Effects of aerobic exercise training on autonomic function in patients with coronary artery disesae: changes in hearth rate recovery after exercise training,” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. PP-073, September 30-October 04, Antalya, 2004
 • Doktora Tezi
 • 1 Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda El Beceri ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Östrojenin ve Progesteronun Rolü.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Dr. Çiğdem Aydoğan. Rotator Manşet tendinopatisi olan hastalarda gece ağrısı olan ve olmayan grupların klinik ve ultrasonografik parametreler ile karşılaştırılması.
 • 2 Miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalara uygulanan kardiyak rehabilitasyonun benlik saygısı üzerine etkisi ve benlik saygısını etkileyen faktörler.
 • 3 Halegül Bozkurt. Karpal Tünnel Sendromunda Transvers Karpal Ligaman Traksiyonunun Etkinliği.
 • 4 Yıldız S., "Egzersiz programı alan kronik bel ağrılı hastaların paraspinal kas enduranslarının ve kas EMG bulgularının değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Ünivesitesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KARDIYOPULMONER REHABILITASYON KLINIGI ILE SAGLIK TURIZMINE YENI BIR AÇILIM. T.C. Kalkınma Bakanlığı, BATI AKDENIZ KALKINMA AJANSI, Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı
 • 2 Parkinson Hastalarında Ekspiratuvar Eşik Yükleme Cihazı ile Yapılan Egzersizin Solunum, Yutma ve Konuşma üzerine Etkisi. Proje no 2523/M-10
 • 3 Miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalara uygulanan kardiyak rehabilitasyonun benlik saygısı üzerine etkisi ve benlik saygısını etkileyen faktörler. 3054-TU-12
 • 4 Egzersiz programı alan kronik bel ağrılı hastaların paraspinal kas enduranslarının ve kas EMG bulgularının değerlendirilmesi" başlıklı Tıpta Uzmanlık tezinin yöneticisi (Proje no:1608-TU-08, 2008).
 • 5 "Inkomplet Spinal Kord yaralanmalı hastalarda vücut ağırlık destekli koşubandı egzersizinin kardiyovasküler ve pulmoner sistemleri üzerine etkisi " başlıklı projenin yönetici ( Proje no: 1098-M-05, 2005)
 • 6 Total Kalça artroplastisi ve diz artroplastisi sonrası parsiyel vücut ağırlık destekli koşubandı eğitiminin fonksiyonel yürüme üzerine olan etkisi" başlıklı projenin yönetici ( proje no: 1119-M-05, 2005)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Feray Soyupek. Preoperatif ve postoperatif pulmoner rehabilitasyon ve Bronşiyel Hidjen teknikleri. 3. Tıbbi Rehabilitasyon kongresi- Kardiyopulmoner rehabilitasyon kursu- Eğitmen15-19 Kasım 2012, Ankara
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Lenfödem egzersizleri. 1. Lenfödem Sempozyumu, 30 Eylül – 1 Ekim 2016, Ankara.
 • 2 Soyupek F. Dispneli hastaya yaklaşım ve bronşiyel temizleme teknikleri. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2015 Antalya
 • 3 Feray Soyupek. Diyaliz Hastalarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Yeri. Türk Nefroloji Derneği,Antalya, 2009
 • 4 Feray Soyupek. Sjögren Sendromu. 3. Ulusal Romatizmal hastalıklar kongresi Antalya, 14-18 Mayıs 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Wheelchair Skills Capacity and Performance of MAnual Wheelchair Users with Spinal Cord Injury. Archieves of Phys Med Reh
 • 2 Impact of vitamin D intake on fat mass in healthy postmenopausal women. The Journal of Nutrition Health and Aging
 • 3 EMG Activity During Positive-Pressure 1 Treadmill Running. Int J Sport Med.
 • 4 Gait velocity and step length may discriminate active from sedentary elderly women
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu
 • 2 Performans Uygulamaları Değerlendirme Komisyonu
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 yılı Tıp ve Sağlık Kategorisinde Yayın Teşvik Ödülü yarışmasında ikincilik
 • 2 Yıldız S., Soyupek F., Bilgin S., Koyuncuoğlu HR. “Endurance and surface electromyography power frequency analysis of paraspinal muscles in patients with chronic low back pain undergoing exercise program,” 7 th Physical Medicine and Rehabilitation Congress. Pp-160, May 23-27, Venice/Italy,2010
 • 3 Soyupek F, Cerci S, Yildiz S, Yildiz M, Gumus B. Effect of homocysteine on bone mineral density of rats.Biol Trace Elem Res. 2007 Sep;118(3):255-9
VERDİĞİ DERSLER
Anamnez alma ve hastayı değerlendirme
Artritlerin Ayırıcı Tanısı
Atritlerin Ayırıcı Tanısı
Balneoterapi- hidroterapi
Balneoterapi-Hidroterapi
Boyun ağrıları
fibromyalji
Fizik Tedavi ajanları, masaj, traksiyon
FTR nin tanımı ve önemi
FTR''nin tanımı ve önemi
Hemipleji Rehabilitasyonu
Lokomotor sistem muayenesi
Lokomotor Sistem''de Klinik Değerlendirme
Lokomotor sistemin Fizik muayenesi
ortopedik rehabilitasyon
Üst ekstremite ağrıları
ÜSt esktremite ağrıları
 
Bu İçeriği Paylaş!