KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111286
E-Posta sulebekaroglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0917-7219
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 01.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 05.05.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Adsorpsiyon,doğal organik maddeler, dezenfeksiyon yan ürünleri, adsorban yüzey modifikasyonu, katalitik oksidasyon, Karbon Nanotüp, Klor Dioksit
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özgür C., Barış D., Kaçıkoç M ., Kaplan-Bekaroğlu Ş .Ş. (2020) Su kaynaklarında ve şebekelerde çözünmüş organik azotun mevsimsel değişiminin izlenmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 8 (3) , 961-972 . DOI: 10.21923/jesd.724137
 • 2 Tözüm-Akgül S., Kaplan-Bekaroğlu Ş.Ş, Yiğit N.Ö. (2020) Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi, Pamukkale Univ. Müh .Bilim Dergisi, DOI: 10.5505/pajes.2019.48265 (Basımda)
 • 3 Tözüm-Akgül S., Kaplan-Bekaroğlu Ş.Ş, Yiğit N.Ö. (2019) Adsorpsiyon ve iyon değişimi prosesleriyle içme sularından doğal organik madde giderimi, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 24 (3), 549 - 574. doi.org/10.17482/uumfd.584151
 • 4 Harman B.İ. , Tanaçan E. , Genişoğlu M. , Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş. , Ateş N., Yiğit N.Ö. , Sardohan T., Kanan A., (2017) "Yüzme Havuzlarında Karbon Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu", Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.63-78, 2017
 • 5 Çiftçi H., Kaplan Ş.Ş., Köseoğlu H., Karakaya E., Kitis M. (2007) Yapay sulak alanlarda atıksu arıtımı ve ekolojik yaşam, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1-2), 149-160.
 • 6 Karadirek E. , Kaplan Ş.Ş., Ece M. ve Köseoğlu H.,(2006) Antalya ve Isparta Bölgelerinde Uygulanan Tıbbi Atık Yönetimi, Katı Atık ve Çevre Dergisi,64, 23-31.
 • 7 Kaplan Ş.Ş. ve Uçaroğlu S. (2006) Tekstil Endüstrisi Islak Proseslerindeki Atık Azaltma Teknikleri, Katı Atık ve Çevre Dergisi, 64, 15-22.
 • 8 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kaplan Ş.Ş., Kitis M. (2005) Çevresel ortamlarda bulunan ve organizmalarda endokrin sistemini bozabilecek kimyasallar, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 2(3), 213-228.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ateş N. , Kaplan Bekaroğlu Ş. Ş. , Dadaşer Çelik F. (2020) Spatial/Temporal Distribution and Multi-Pathway Cancer Risk Assessment of Trihalomethanes in Low TOC and High Bromide Groundwaters,Environmental Science-Processes & Impacts, Volume 22, Page 1-10
 • 2 Kim D. , Ates N., Kaplan Bekaroglu S.S., Selbes M, Karanfil T. (2017) Impact of combining chlorine dioxide and chlorine on DBP formation in simulated indoor swimming pools, Journal of Environmental Sciences, Volume 58, Pages 155-162
 • 3 Kaplan-Bekaroglu, S.S., Gode, S. (2016) Investigation of ceramic membranes performance for tannery wastewater treatment, Desalination and Water Treatment, 57 (37), 17300-17307
 • 4 S. S. Kaplan Bekaroglu, N. O. Yigit,1 B. I. Harman, and M. Kitis ''Hybrid Adsorptive and Oxidative Removal of Natural Organic Matter Using Iron Oxide-Coated Pumice Particles, Journal of Chemistry, 2016, Article Number: 3108034.
 • 5 Gan X, Karanfil T, Kaplan Bekaroglu S.S,Shan J., (2013) The Control Of N-Dbp And C-Dbp Precursors With Miex®, Water Research,47(3):1344-52
 • 6 Shan J., Hu J., Kaplan-Bekaroglu S.S., Song H., Karanfil T.,(2012)The Effects of pH, Bromide and Nitrite on Halonitromethane and Trihalomethane Formation from Amino Acids and Amino Sugars, Chemosphere, 86, (4), 323-328.
 • 7 Zhang S., Shao T., Kaplan Bekaroglu S.S., Karanfil T. (2010) Adsorption of Synthetic Organic Chemicals by Carbon Nanotubes: Effects of Background SolutionChemistry, Water Research, 44 (6), 2067-2074.
 • 8 Kaplan Bekaroglu S.S., Yigit N.O., Karanfil T., Kitis M. (2010) The adsorptive removal of disinfection by-product precursors in a high-SUVA water using iron oxide-coated pumice and volcanic slag particles, J. of Hazardous Materials, 183,389–394.
 • 9 Zhang S., Shao T., Kaplan Bekaroglu S.S., Karanfil T. (2009) The Impacts of Aggregation and Surface Chemistry of Carbon Nanotubes on the Adsorption of Synthetic Organic Compounds, Environmental Science and Technology, 43, 5719-5725.
 • 10 Guo Y., Kaplan S.S., Karanfil T., (2008)The significance of physical factors on the adsorption of polyaromatic compounds by activated carbons, Carbon, 46, (14),1885-1891
 • 11 Ahmad R., Zhang C., Ahmed S., Karanfil T., Kaplan S. S., Selbes M., Begum S. (2008) Physico-Chemical Processes, Water Environment Research, 80 (10).978-1035.
 • 12 Grenoble Z., Zhang C., Ahmed S., Jeffcoat S. B., Karanfil T., Selbes M., Kaplan S. S., Begum S. ,Ahmad R. (2007) Physico-Chemical Processes, Water Environment Research, 79 (10), 1228-1296.
 • 13 Ates N., Kaplan S.S., Sahinkaya E., Kitis M., Dilek F.B., Yetis U. (2007) Occurrence of disinfection by-products in low DOC surface waters, J. of Hazardous Materials, 142, 526-534
 • 14 Kitis M., Kaplan S.S. (2007) Advanced oxidation of natural organic matter using hydrogen peroxide and iron-coated pumice particles, Chemosphere,68(10), 1846-1853.
 • 15 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O. Civelekoglu G. (2007) Adsorption of natural organic matter from waters by iron-coated pumice, Chemosphere, 66, 130-138
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaplan S.S. and Kitis M. (2006) Effects of pumice source and particle size on catalytic oxidation of natural organic matter by iron-coated pumice and hydrogen peroxide, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Abstr. Pap. Am. Chem, Sept. 10-14, San Francisco, USA.
 • 2 Kitis M., Karakaya E., Kaplan S.S., Alsancak A.G. (2005) Catalytic oxidation of cyanide by copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, Abstracts of papers of the American Chemical Society 229: U846-U846 125-ENVR Part 1 MAR 13.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan S.S., Kitis M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Hidrojen peroksit ve demir kaplı pomza ile doğal organik maddelerin katalitik oksidasyonunda pomza türünün ve partikül boyutunun etkileri, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 2 Kaplan S.S., Kitis M., Karanfil T. (2007) Yüksek SUVA değerlerine sahip sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demir oksitlerle kaplanmış pomzalarla adsorptif giderimi, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 3 Kaplan S.S., Karanfil T., Kitis M. (2007) Nano-materyallerin potansiyel çevresel etkileri, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 4 Kaplan Ş.Ş. ve Kitis M. (2005) Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış pomzalarla adsorbtif giderimi, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül.
 • 5 Ateş N., Kaplan Ş.Ş., Şahinkaya E., Yetiş Ü., Dilek F., Kitis M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Türkiye içme suyu kaynaklarında dezenfeksiyon yan ürünleri, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 6 Kitis M., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G. ve Kaplan Ş.Ş. (2004) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Doğal sularda ve içme suyu kaynaklarında canlılarda endokrin-üreme sistemini bozabilecek kimyasallar, I. Ulusal Çevre Kongresi (ÇEVRE2004), Cumhuriyet Üniv., Müh. Fakültesi, Çevre Müh., Ekim 13-15, Sivas.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk Z., Genişoğlu S., Köseoğlu H., Kaplan-Bekaroglu S.S. (2015)İçme sularında Oluşan Haloasetonitrillerin Gaz Kromatografisi ile Analizi , 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, 8-10 Nisan 2015, Uşak
 • 2 Genisoglu M., Tanaçan E., Kaplan-Bekaroglu S.S., Harman B.I. (2015). Yüzme Havuzlarında Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu, 11. Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim, Bursa.
 • 3 Özgür C., Tanaçan E., Öztürk E., Bekaroğlu Ş.Ş.K., 2015. İçme Suyunda Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu, 11. Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim, Bursa.
 • 4 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.I., Civelekoğlu G., Sayılgan E., Bekaroğlu Ş., Çelik E. (2009) Membran biyoreaktör (MBR) prosesleri- Genel değerlendirme, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 5 Gürbüz Yücel H., Kaplan Ş.Ş, Uysal A. ve Dede B. (2006) Petrol Dizelinde PAH'ların GC-FID ile Tayini, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, İzmir, 28-30 Haziran.
 • 6 Kaplan Ş.Ş., Seçilmiş H., Yılmazer M., Kitiş M. (2006) Sularda GC ile Trihalometan (THM) Analizi, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, İzmir, 28-30 Haziran.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan-Bekaroğlu Ş.Ş., Kaçıkoç M., Kanan A., Kaya Ş. (2020). Düşük SUVA değerlerine sahip sulardaki dezenfeksiyon yan ürünleri öncüllerinin karbon nanotüpler ile adsorptif giderimi, 3. Uluslararası Tarım, Çevre Ve Sağlık Kongresi, 12-14 Kasım, Aydın.
 • 2 Kaplan-Bekaroglu S.S., Kacıkoc M., Kanan A., Gode S. (2020). Adsorptive removal of natural organic matter using pristine/modified multi-walled carbon nanotubes, 5th International Symposium On Environment and Morals, 24-25 Eylül, İstanbul.
 • 3 Kaplan Bekaroglu S.S., Kitis M. (2013) Catalytic oxidation of natural organic matter by steel slag and hydrogen peroxide, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-Cappadocia), June 18-21, Nevsehir, Turkey.
 • 4 S.S. Kaplan Bekaroglu, M. Kitis, (2012), Controlling DBPs Formation Using Steel Slag, International Iron & Steel Symposium, 2-4 April,Karabuk, Turkey
 • 5 Zhang S, Shao T,Kaplan S.S, and Karanfil T.(2009). "Comparing Adsorption of Organic Contaminants by Carbon Nanotubes, Activated Carbon and Activated Carbon Fiber." 2009 Water Quality Technology Conference, 15-19 November, Seattle, USA
 • 6 Reid L., Schlautman M.A., Karanfil T., Smink J., Hayes J.C., Klaine S., Kaplan S., Selbes M., (2008) Nutrient Flushes in Stormwatr Runoff Developing Catchments in an Upper Piedmont , AWWA ACE, June 8-12, Atlanta, USA
 • 7 Kaplan S.S. and Kitis M. (2006) Effects of pumice source and particle size on catalytic oxidation of natural organic matter by iron-coated pumice and hydrogen peroxide, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, September 10-14, San Francisco, USA.
 • 8 Kaplan S.S., Yigit N.O., Kitis M. (2006) İçme suyu arıtımında halojenlenmiş dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu- doğal organik madde özelliklerinin etkileri, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 9 Yigit N.O., Kaplan S.S., Civelekoglu G., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktörlerde tıkanmayı etkileyen faktörler, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 10 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O., and Civelekoglu G. (2005) Removal of natural organic matter by iron-impregnated pumice, American Water Works Association Annual Conference, San Francisco, June 12-16.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 HARMAN BİLGEHAN İLKER,Tanacan Ertac,KAPLAN BEKAROĞLU ŞEHNAZ ŞULE,ATEŞ NURAY,YİĞİT NEVZAT ÖZGÜ,SARDOHAN KÖSEOĞLU TUĞBA,Kanan Amer AS (2017)Halogenated Disinfection By-Products (DBPs) In Indoor Swimming Pool, Swimming Pool and SPA 7th International Conference, 2-5 May 2017, Kos Island
 • 2 Ateş N., Dadaşer Çelik F., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş., "Trihalomethane Formation in Drinking Water in Kayseri Province", 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ , AFYON, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, pp.24-24
 • 3 Kitis M., Keskinler B., Karagündüz A., Canbolat Ç.B., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2017) Membrane concentrate management in wastewater reclamation and reuse, International Workshop: Reuse of Recovered Wastewater Treated by Membrane Separation Methods in Process Water Production, Cultivation of Energy Plant and Landscape Activities, Ege University and ITOB Organized Industrial Zone, Oct. 17-18, İzmir, Turkey.
 • 4 Akgül S.T., Bekaroğlu Ş.K., Kitis M., Yiğit N.Ö. (2017) The effect of particle size on the catalytic ozonation of natural organic matter by using iron coated pumice, 1. International Water Congress, October 26-29, 2017, Afyon, Turkey.
 • 5 Bekaroglu S.S., Ozgur C., Harman I., Koseoglu H., Civelekoglu G., Kitis M. (2017) Seasonal variations of water quality in Egirdir Lake, Ecology Symposium-2017, May 11-13, Kayseri, Turkey.
 • 6 Yigit N.O., Akgul S.T., Harman B.I., Kaplan Bekaroglu S.S., Kitis M (2017) Selenium uptake from waters using natural and waste materials, The 16th International Clay Conference, July 17-21, Granada, Spain. ISSN 2464-9147 Online.
 • 7 Genisoglu S., Ozturk Z., Beyhan M., Kitis M., Kaplan Bekaroglu S.S. (2015) Formation, occurrence and precursors of halonitromethanes in drinking water system: A review, 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sept. 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 8 Ozgur, C., Harman, B.I., Civelekoglu, G., Kaplan Bekaroglu, SS. (2015). Formation, Occurrence and Precursors of Haloacetonitriles in Drinking Water System: A Review. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 9 Yigit N.O., Akgul S.T., Harman B.I., Kaplan Bekaroglu S.S., Kitis M (2017) Selenium uptake from waters using natural and waste materials, The 16th International Clay Conference, July 17-21, Granada, Spain. ISSN 2464-9147 Online.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış çeşitli pomza taşları kullanılarak adsorpsiyon süreciyle giderimi", SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Yüzeyleri Modifiye Olmuş Çeşitli Adsorbanlarla Doğal Organik Madde Giderimi, SDÜ, Çevre Mühendisliği, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zehra ÖZtürk (2017) Trihalometanlar Ve Haloasetontrillerin Gaz Kromatografisi İle Eş Zamanlı Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2 Şerife Göde (2015) ''Adsorpsiyon ve Membran Prosesleri ile Su ve Atıksu Arıtımında Organik Madde Giderimi'' SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ÖZGÜR CİHAN, (2019). Farklı su kaynaklarında ve şebekelerde karbonlu ve azotlu dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Changing Land Use and The Environment (CLUE)", Natural Resources Conservation Service of the U.S. Department of Agriculture (NRCS-69-4639-1-0010), Araştırmacı Doktora Öğrencisi (Proje Bedeli-$1,060,290), 2007-2008, ABD.
 • 2 "Exploring the Physical Factors and Chemical Interactions Involved in the Adsorption of Synthetic Organic Compounds by Carbonaceous Adsorbents", National Science Foundation, (Proje Bedeli -$325,000), Araştırmacı Doktora Öğrencisi, 2007-2008, ABD.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 113Y416, 2014-2017 (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü, TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y598), Araştırmacı, 2015-Devam ediyor.
 • 2 "Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, FCD-2015-5940, Araştırmacı, 2017
 • 3 'Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması', Proje No: 112G021, TUBİTAK,KAMAG Projesi, 2013-2016
 • 4 Su arıtımında karsinojen dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturan doğal organik maddelerin yüzeyleri modifiye olmuş çeşitli pomza taşları ve aktif karbonlarla giderimi, TÜBİTAK KARİYER Projesi, İÇTAG 104I122, 2004-2010.
 • 5 Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086, 2004
 • 6 Sulardaki doğal organik maddelerin yüzeyleri demirle kaplanmış çeşitli pomza taşları kullanarak heterojen yüzey oksidasyonu veya adsorbsiyon süreçleriyle giderimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Destek Projesi, 0944-YL-04, 2004-2005 (Tamamlandı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2010 Water Quality and Technology Conference and Exposition (WQTC), 14-18 Kasım, 2010, Savannah, GA, ABD
 • 2 Suleyman Demirel University, 1st International Congress on Strategıc Trends in Higher Education, 22-24 Haziran, 2006.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi (SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi), Isparta, 15-17 Eylül, 2005
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ÇEVRE KORUMA ÇALIŞTAYI, 16-17 Aralık 2003
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Research Scholar, Department of Environmental Engineering&Earth Sciences, Clemson University, USA (September 2006-June 2008)
 • 2 Bilateral Agrement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Tech. Univ. of Crete (Yunanistan), 2004-2005 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 19th Annual SC Environmental Conference Student Poster Competition, 2nd place poster award, 21-24 March 2009,Myrtle Beach, SC, USA
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Chemical Society (ACS)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Hazardous Materials
 • 2 CLEAN – Soil, Air, Water
 • 3 Journal of Hazardous Materials
 • 4 CLEAN – Soil, Air, Water
 • 5 CLEAN – Soil, Air, Water
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Su Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Department of Environmental Engineering and Earth Sciences, Clemson University, ABD
VERDİĞİ DERSLER
Atıkların Geri Kazanımı
Çevre Mühendisliğine Giriş
Hava Kirliliği ve Denetimi
Katı Atıklar
Malzeme Bilimleri
Su Kirliliği ve Kontrolü
 
Bu İçeriği Paylaş!