KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Tuba İNCE PARPUCU
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113381
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 122
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 16.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ) 17.07.2009
Doktora İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (DR) 24.11.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Hareket Anatomisi,insan anatomisi,Ortopedik Rehabilitasyon,
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İNCE PARPUCU TUBA, KESKİN TAHİR, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Uykululuk Durumunun Yorgunluk Günlük Yaşam Aktivitesi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi. Journal of Turkish Sleep Medicine , 104-109. Doi: 10.4274/jtsm.galenos.2022.92408, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 İNCE PARPUCU TUBA, ERCAN SABRİYE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, GELENEKSEL EL İŞİ ÜRÜNLER YAPAN KADINLARDA ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ VE KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI . IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNAL, 6(2), , 264-273. Doi: 10.52538/iduhes.1345656, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 İNCE PARPUCU TUBA, ERCAN SABRİYE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, Diş Hekimliği Öğrencilerinde Ergonomi Bilgisi ve Davranışı. Journal of TOGU Health Sciences, 3(3), , 341-353. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 İNCE PARPUCU TUBA, ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, The Impact of Lower Extremity Fatigue on Lower Quadrant Dysfunction and Health Profile in Hairdressers. Med Lav, 114(3), , 1-9. Doi: 10.23749/mdl.v114i3.13395, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Gender differences, ergonomics risks and upper quadrant musculoskeletal pain in hairdressers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 29(2), , 685-689. Doi: 10.1080/10803548.2022.2066315, (2023), (SSCI)
 • 6 ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Health Belief Model – Male Osteoporosis: A Cross-Sectional Study. Cent Eur J Public Health, 31(3), , 184-190. Doi: 10.21101/cejph, (2023), (SCI)
 • 7 İNCE PARPUCU TUBA, KIYAK GÖRKEM, TAŞ FATİH UĞUR, USTA MERT, ÖRSÇELİK AYDAN, ERCAN SABRİYE, Adaptation of the International Fitness Scale and Self-Perceived Health-Related Physical Fitness Questionnaire into Turkish. Children, 10(9), , 1546-1556. (2023), (SCI-Expanded)
 • 8 ATEŞ RUMEYSA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, İNCE PARPUCU TUBA, Yaşlılarda Sağlığı Geliştirme Davranışlarının Fiziksel Performans ve Yaşam Kalitesine Etkisi . Journal of Geriatric Science, 6(2), , 94-102. Doi: 10.47141/geriatrik.1298825, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 9 İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, Sağlıklı Genç Erkeklerde Quadriceps ve Hamstring Oranı İle Sıçrama Performansı Arasındaki İlişki . Smyrna Tıp Dergisi, 13(1), , 37-43. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 10 İNCE PARPUCU TUBA, ALGUN ZELİHA CANDAN, TOPRAK UĞUR, TÜRKOĞLU SEFA, Eksentrik-Konsentrik İzokinetik Kas Kuvveti Eğitiminin Sağlıklı Gençlerde Kuadriseps Femoris Kas Mimarisi, Kas Kuvveti ve Propriyosepsiyon Üzerine Etkileri. Online Turkish Journal of Health Sciences, 8(3), , 350-357. Doi: 10.26453/otjhs.1274774, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 11 ERGAN MESUT, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Determination Of The Relationship Between Trunk Extensor EnduranceAnd Physical Activity Level In Healthy Young Men. IOSR Journal of Sports and Physical Education, 10(5), , 1-4. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 12 GÜRBÜZ ALPER KEMAL, İNCE PARPUCU TUBA, THE CORRELATİON BETWEEN FUNCTİONAL MOVEMENT ANALYSIS AND CORE STABILIZATION AND Y BALANCE TEST IN HANDBALL PLAYERS. Journal of Orthopedics Research and Rehabilitation, 1(3), , 52-57. (2023), (Diğer)
 • 13 SÜZEN İREM, İNCE PARPUCU TUBA, PARPUCU HADİ ŞABAN, The Relationship Between Physical Activity Level and Quality of Life of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 5(1), , 1-8. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 14 USTA MERT, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, Halı Sahada Amatör Futbol Oynayanların Isınma Alışkanlıkları: Isparta İlinde Kesitsel Bir Araştırma. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 4(2), , 42-46. Doi: 10.56639/jsar.1200918, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 15 BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, CORRELATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS/Correlaciones entre la condición física y el logro académico en estudiantes de grado. Journal of Physical Education and Human Movement, 2(1), , 9-20. Doi: 10.24310/JPEHMjpehm.v2i1.6770, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 16 ŞAFAK MENEKŞE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, İNCE PARPUCU TUBA, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin kullandıkları stresle başa çıkma yöntemleri ve ilişkili faktörler. Sosyal Bilimler Dergisi (2018), (Diğer)
 • 17 KESKİN TAHİR, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, İNCE PARPUCU TUBA, Mulligan bent leg raise tekniği ve kinesiotape’nin hamstring kası kısalığına anlık etkilerinin karşılaştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), , 135-144. Doi: 10.26453/otjhs.396718, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 18 BAŞKURT ZELİHA, ERCAN SABRİYE, İNCE PARPUCU TUBA, BAŞKURT FERDİ, ÜNAL ABDULLAH MERİÇ, Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Kinezyobant Uygulamasının Kısa Dönem Etkileri. Turkish Journal of Sports Medicine, 52(4), , 146-154. Doi: 10.5152/tjsm.2017.082, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 19 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, İNCE PARPUCU TUBA, The Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Horizontal and Vertical Jump. International Journal of Sport Studies, 7(3), , 167-173. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 20 BAŞKURT ZELİHA, ERCAN SABRİYE, BAŞKURT FERDİ, İNCE PARPUCU TUBA, The Acute Effect of Static Stretching Applied to Different Muscle Groups of the Lower Extremity on Sprint Running. IOSR Journal of Sports and Physical Education, 4(2), , 28-32. Doi: 10.9790/6737-04022832, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 21 HALLAÇELİ HASAN, URUÇ VEDAT, UYSAL HALİL HAKAN, ÖZDEN RAİF, SOYUER FERHAN, İNCE PARPUCU TUBA, YENGİL ERHAN, CAVLAK UĞUR, Normal hip, knee and ankle range of motion in the Turkish population. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 48(1), , 37-42. (2014), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İNCE PARPUCU TUBA, KESKİN TAHİR, GÜNAL AYLA, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, Sağlıklı Genç Bireylerde Elin Antropometrik Karakteristikleri ile Kavrama Kuvveti ve El Becerisi Arasındaki İlişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), , 552-560. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 İNCE PARPUCU TUBA, KARAPINAR MERVE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARIN AĞRI İLE İLİŞKİLİ AKTİVİTE PATERNLERİNE GÖRE SEMPTOMLARI, AĞRI ŞİDDETİ, HAREKET KORKUSU, ANKSİYETE, DEPRESYON DURUMU VE FİZİKSEL AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Medical Journal of Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, 30(3), , 524-531. Doi: 10.17343/sdutfd.1346045, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 YAŞAR PINAR, YILDIRIM AHMET, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, İNCE PARPUCU TUBA, SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE BASINÇ AĞRI EŞİĞİ İLE UYKU KALİTESİ, YAŞAM DOYUMU VE GENEL PSİKOLOJİK SAĞLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. SDÜ Tıp Fak Derg, 29(3), , 346-355. (2022), (TR DİZİN)
 • 4 OĞUL AHSEN, ERCAN SABRİYE, ERGAN MESUT, İNCE PARPUCU TUBA, ÇETİN CEM, Menstrual siklus fazının çoklu performans test parametrelerine etkisi . Turkish Journal of Sports Medicine, 56(4), , 159-165. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 GÜNAL AYLA, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, İNCE PARPUCU TUBA, YÜCEKAYA BİRCAN, Tip II diyabetli hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), , 31-35. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 İNCE PARPUCU TUBA, ALGUN ZELİHA CANDAN, Rehabilitasyonda Özel Konular 2(2023). İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 İNCE PARPUCU TUBA, ÖZCAN NADİR TAYFUN, ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN PINAR, SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 2(2020). GECE KİTAPLIĞI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!