KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İNCE PARPUCU
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113381
E-Posta tubaparpucu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 16.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.07.2009
Doktora İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (DR) 24.11.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Hareket Anatomisi,insan anatomisi,Ortopedik Rehabilitasyon,
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sabriye ERCAN, Zeliha BAŞKURT, Ferdi BAŞKURT, Tuba İNCE PARPUCU, The Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Horizontal and Vertical Jump, International Journal of Sport Studies, Vol., 7 (3), 167-173, 2017
 • 2 Zeliha Başkurt, Sabriye Ercan, Tuba İnce Parpucu, Ferdi Başkurt, Meriç Ünal, Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis, Spor Hekimliği Dergisi 52(4): 146-154, 2017
 • 3 Zeliha Başkurt, Sabriye Ercan, Ferdi Başkurt, Tuba İnce Parpucu, The Acute Effect of Static Stretching Applied to Different Muscle Groups of the Lower Extremity on Sprint Running, IOSR Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE) e-ISSN: 2347-6737, p-ISSN: 2347-6745, Volume 4, Issue 2, (Mar. – Apr. 2017), PP 28-32
 • 4 Günal A, Başkurt F, Başkurt Z, Parpucu Tİ, Yücekaya B. Tip II diyabetli hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012; 3(1): 31-35.
 • 5 Atay T., Hallaçeli H., Baydar ML., Aydoğan NH., Parpuc Tİ., Efficiency of Tens after Orthopaedic Surgery, Medicina sportiva 2007, 10 598-602
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 1- Hasan Hallaçeli, Vedat Uruç, Halil Hakan Uysal, Raif Ozden, Ciğdem Hallaçeli, Ferhan Soyuer, Tuba Ince Parpucu, Erhan Yengil, Uğur Cavlak, Normal hip, knee and ankle range of motion in the Turkish population. Acta Orthop Traumatol Turc: 2014, 48(1);37-42
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mert USTA, Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT, Tuba Ince Parpucu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Stres Düzeyi ve Mizah Tarzları İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma, 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2017, Ankara, (Türk Fizyoterapi Rehabilitasyon dergisi, 2017;28 (2))
 • 2 Menekşe ŞAFAK, Zeliha BAŞKURT, Ferdi BAŞKURT, Tuba Ince Parpucu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve İlişkili Faktörler, 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2017, Ankara, (Türk Fizyoterapi Rehabilitasyon dergisi, 2017;28 (2))
 • 3 Tuba Ince Parpucu, Zeliha BAŞKURT, Ferdi BAŞKURT, Fizyoterapist Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi, 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, Bolu, (Türk Fizyoterapi Rehabilitasyon dergisi, 2015;26 (2))
 • 4 Günal A, Uyanık M, Başkurt F, Başkurt Z, Parpucu Tİ. Tekerlekli sandalye kullanıcılarında egzersiz farkındalığı ve yaşam stili:pilot çalışma. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Ankara,Türkiye, (bildiri kitabı 162-163 pp)
 • 5 Başkurt Z, Başkurt F, Parpucu Tİ. Diz Osteoartritinde Kinesio Bant Uygulamasının Klinik Etkinliği. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay
 • 6 Parpucu Tİ, Başkurt F, Başkurt Z. Kinesio Bant Uygulamasının Kassal Endurans Üzerindeki Etkisi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay.
 • 7 Başkurt F, Başkurt Z, Parpucu Tİ. Kinesio Bant Uygulamasının Lumbal Mobilite Üzerindeki Etkisi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Antakya-Hatay.
 • 8 ‘Microfet-3 Cihazı İle Genç Bireylerde Dominant ve Nondominant El Arasındaki Kas Kuvvet Farklılığının İncelenmesi, Parpucu Tİ, Hallaçeli H., Günal A., Atay T., XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008
 • 9 Microfet-3 Cihazı İle Genç Bireylerde Kas Kuvveti ve Cinsiyet Arasındaki İlişki, Parpucu Tİ, Hallaçeli H., Günal A., Atay T., XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008
 • 10 Isparta İlinde Çalışmakta Olan Tıp Hekimlerinin Fizyoterapi Kimliği Ve Uygulamaları Hakkında Düşünceleri Üzerine Bir Anket Çalışması, Alp E., Hallaçeli H., Parpucu Tİ, Günal A., XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yücekaya B, Parpucu Tİ, Günal A, Başkurt F, Başkurt Z. Tip II Diyabetli hastalarda egzersiz bariyerlerinin belirlenmesi. I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, 23-25 Aralık 2011, İzmir.
 • 2 Parpucu Tİ, Günal A, Yücekaya B, Başkurt Z, Başkurt F. Diyabetli hastalarda algılanan engelliğin fiziksel aktivite düzeyine etkisi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, 23-25 Aralık 2011, İzmir
 • 3 Günal A, Parpucu Tİ, Yücekaya B, Başkurt Z, Başkurt F. Tip II diyabetli yaşlı hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi. I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, 23-25 Aralık 2011, İzmir
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tuba İNCE PARPUCU, Z. Candan ALGUN, Uğur TOPRAK, Sağlıklı Genç Bireylerde Eksentrik Eğitimin Kuadriseps Eksentrik ve Konsentrik Kas Kuvveti Üzerine Etkisi, 15. International Sport Sciences Congress, 15-18 Kasım 2017, Antalya, (book of abstracts, 790 pp)
 • 2 Tuba İNCE PARPUCU, Z. Candan ALGUN, Uğur TOPRAK, Sağlıklı Genç Bireylerde Kuadriseps Eksentrik Kas Kuvvet Eğitimin Fonksiyonel Performansa Etkisi, 15. International Sport Sciences Congress, 15-18 Kasım 2017, Antalya, (book of abstracts, 259 pp)
 • 3 Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT, Tuğba İnce PARPUCU, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Yaşam Yönelimlerinin Stresle Başetme Tutumları Üzerine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 01 Temmuz 2017, Aydın, (bildiri kitabı 396 pp)
 • 4 Tahir KESKİN, Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT, Tuba İNCE PARPUCU, Klinik Öncesi Fizyoterapi Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 01 Temmuz 2017, Aydın, (bildiri kitabı 1021 pp)
 • 5 Tuba İnce Parpucu, Zeliha Başkurt, Ferdi Başkurt, Mesut Ergan, Genç Erişkinlerde Vücut Kitle İndeksi Ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 01 Temmuz 2017, Aydın, (bildiri kitabı 1023 pp)
 • 6 Tuba İNCE PARPUCU, Zeliha BAŞKURT, Cem ÇETİN, Ferdi BAŞKURT, Sağlıklı Genç Erkeklerde Quadriceps Ve Hamstring Oranı İle Sıçrama Performansı Arasındaki İlişki, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 01 Temmuz 2017, Aydın (bildiri kitabı 384 pp)
 • 7 Tahir KESKİN, Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT, Tuba İNCE PARPUCU, Hamstring Kısalığına Mulligan Bent Leg Raise Tekniği Ve Kinesiotape’ İn Anlık Etkilerinin İncelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 01 Temmuz 2017, Aydın, (bildiri kitabı 394 pp)
 • 8 Parpucu Tİ., Başkurt F, Başkurt Z, ‘’ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Seviyesi Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21-23 Mayıs 2017, Bursa, (book of abstracts, 591 pp)
 • 9 Parpucu Tİ., Başkurt Z, Başkurt F, Ön Kol Kinesio-taping Uygulamasının Sağlıklı Kişilerde Maksimal Kavrama Kuvvetine Etkisi, Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21-23 Mayıs 2017, Bursa, (book of abstracts, 590 pp)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ‘Sağlıklı Bireylerde El Bileği Çevre Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesinde Dijital El Dinamometresinin Etkinlik ve Güvenirliğinin Araştırılması’ SDÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009 Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mahmut YENER
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projeleri, Sağlıklı Bireylerde Üst Ekstremite Kas Kuvveti Ölçüm Değerlerinin Saptanmasında İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması konulu proje
 • 2 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projeleri, Sağlıklı Türk Bireylerde Alt Ekstremite Eklemlerinin Normal Eklem Hareket Değerlerinin Saptanması ve Fonksiyonel Kapasite Düzeyini Belirleme Üzerine Çalışma konulu proje
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü III.Manuel Terapi Kursu 6-7 Mayıs 2006/Isparta, Düzenleme Komitesi Üyesi
 • 2 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi,ISYO,fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,1. Yıl Mezunları Kutlama Programı,2006,Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 3 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü IV.Manuel Terapi Kursu 11-12 kasım 2006/Isparta, Düzenleme Komitesi Üyesi
 • 4 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü I.Manuel Terapi Kursu,30 Nisan-1 Mayıs 2005/Isparta, Düzenleme Komitesi Üyesi
 • 5 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü II.Manuel Terapi Kursu 19-20 Kasım 2005/Isparta, Düzenleme Komitesi Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Serebral Palsi ile ilgili aile eğitim konuşması
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2009
 • 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı 2005-2006
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Halk Eğitim Müdürlüğünde Yaşlı ve Hasta Bakımı' konulu kursunda kursiyerlerin eğitimine katkı
VERDİĞİ DERSLER
fizyoterapide temel ölçme ve değerlendirme
 
Bu İçeriği Paylaş!