KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-8709-9071
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 451
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.09.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) (TEZLİ) 12.03.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 19.02.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇARIKÇI OĞUZHAN, GÜLTEKİN GÜRKAN, Entropi Temelli TOPSIS Yöntemiyle İş Modeline Göre Havalimanı İşletmelerinin Finansal Performans Değerlendirmesi. Mali Çözüm, 33(178), , 1011-1034. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÇARIKÇI OĞUZHAN, KARABINAR FATMA DİCLE, MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN e-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İŞ BULMA KAYGISI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(44), , 97-117. (2022), (Diğer)
 • 3 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ERHAN TUĞBA, Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Dayanışmanın İçsel Motivasyona Etkisi: Isparta İlinde Bir Araştırma. Vizyoner, 13(36), , 1117-1131. (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ÇARIKÇI OĞUZHAN, AKBAŞ AYŞENUR, Endüstri 4.0'ın Bağımsız Denetçilere ve Denetim Uygulamalarına Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 53-72. Doi: 10.25095/mufad.1029562, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ÇARIKÇI OĞUZHAN, AKBAŞ AYŞENUR, Muhasebe Meslek Mensuplarında Dijital Tükenmişlik Etkisi. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, 6(2), , 235-253. Doi: 10.29228/ijbemp.58178, (2022), (Diğer)
 • 6 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Gök Ayşe Gül, Çevre Muhasebesi Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27(3), , 369-391. (2022), (Diğer)
 • 7 ÇARIKÇI Oğuzhan, Özkan Gülşah, SAP Sistemlerinde İç Denetim ve Kontrol Kapsamında Bir Uygulama. Journal of Current Researches on Business and Economics , 1-14. Doi: 10.26579/jocrebe.86, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÇARIKÇI Oğuzhan, Kuzudişli Salih Can, MUHASEBE VE FİNANS ALANINDAKİ EĞİTİMCİLERİN KRİPTO PARA FARKINDALIK DÜZEYİ. Vizyoner , 1261-1272. Doi: 10.21076/vizyoner.907026, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 ÇARIKÇI Oğuzhan, YÖRÜK EREN Fatma, KATILIM BANKALARINA GENEL BAKIŞ VE GELENEKSEL PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMİ OLARAK ORAN ANALİZİ UYGULAMASI . Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(6), , 98-121. Doi: 10.29228/ijbemp.50124, (2021), (Diğer)
 • 10 ÇARIKÇI Oğuzhan, Gültekin Gürkan , KAMU ÇALIŞANLARININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), , 432-456. Doi: 10.14784/marufacd.976384, (2021), (TR DİZİN)
 • 11 ÇARIKÇI Oğuzhan, Öçal Bora, Batı Akdeniz Bölgesi İhraç Ürünlerinin Lojistik Faaliyetleri Açısından Isparta Süleyman Demirel Havalimanının İncelenmesi. HAVACILIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 3(1), , 41-52. Doi: 10.51785/jar.781034, (2021), (Diğer)
 • 12 ÇARIKÇI Oğuzhan, AKÇAKANAT Özen, BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNİN İÇ ve DIŞ DENETÇİ İŞ BİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. İşletme Bilimi Dergisi , 9(2), , 333-360. Doi: 10.22139/jobs. 953204, (2021), (Diğer)
 • 13 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YILDIRIM AHMET, Risk Odaklı İç Denetimin Stratejik Yönetim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 302-313. Doi: 10.21076/vizyoner.635421, (2020), (TR DİZİN)
 • 14 ÇARIKÇI OĞUZHAN, AKBULUT FEVZİ, Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), , 215-226. Doi: 10.20491/isarder.2020.838, (2020), (TR DİZİN)
 • 15 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YILDIRIM AHMET, Risk Odaklı İç Denetimin Stratejik Yönetim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 302-313. Doi: 10.21076/vizyoner.635421, (2020), (TR DİZİN)
 • 16 ÇARIKÇI OĞUZHAN, AKBULUT FEVZİ, Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi Olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) ile İllerin Sağlık Performansının Ölçülmesi. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 11(2), , 1-8. (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 17 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININMUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), , 568-582. Doi: 10.30798/makuiibf.429246, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 18 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(4), , 1223-1233. (2017), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇARIKÇI OĞUZHAN, KILINÇ ZEHRA, Üniversite Sanayi İşbirliğinde Teknokent'te Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinlik Analizi: Göller Bölgesi Teknokent'inde Bir Araştırma. Ege 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÇARIKÇI OĞUZHAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Muhasebe Meslek Mensuplarında Vergı̇ Algısı. The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • 3 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel AdaletAlgılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 4 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMALARINI BÜTÜNÜYLE DEĞİŞTİREN BİR KAVRAM: FINTECH. 5th International Congress on Accounting and Finance Research (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Sağlık Kurumlarında Personelin Tıbbi Atık Yönetim Değerlendirmeleri ve Maliyetlere Etkisi. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4(1), , 1-27. (2020), (Diğer)
 • 2 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİNMUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 1007-1026. (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, YAMAN BAHAR, Ağaç Sevim, BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE KAYNAK TÜKETİMMUHASEBESİ UYGULAMASI. Mali Çözüm Dergisi, 29(153), , 89-107. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YAMAN BAHAR, MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİÜZERİNE YAPILANARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİKANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), , 359-381. Doi: 10.9775/kauiibfd.2019.015, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖÇAL BORA, İç Hat Seferi Yapan Bir Kargo Uçağının Emisyon Maliyetlerinin ÇevreMuhasebesi Açısından Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD), 3(2), , 324-337. Doi: Doi: doi.org/10.31200/makuubd.617136, (2019), (Diğer)
 • 6 ÇARIKÇI OĞUZHAN, İlköğretim Öğrencilerinin Finansal Farkındalık Düzeyinin BelirlenmesineYönelik Bir Uygulama. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 133-157. (2019), (Diğer)
 • 7 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Kayıtlar İle Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasının (Defter-Beyan Sistemi) Mali Müşavirler Tarafından Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış , 119-140. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 Güner Oğuzhan, ÇARIKÇI OĞUZHAN, MALİ MÜŞAVİR OLABİLME HAKKINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 627-640. Doi: 10.18092/ulikidince.439331, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ACAR DURMUŞ, Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına ve Hastane Maliyetlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(3), , 275-298. (2017), (TR DİZİN)
 • 10 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu, İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 397-413. (2017), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 11 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Eğitim Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), , 33-43. Doi: 10.21076/vizyoner.345090, (2017), (TR DİZİN)
 • 12 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumlarının Sektörde Çalışma Niyetine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 221-238. (2017), (TR DİZİN)
 • 13 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YAVUZ ALİ, Türkiye de E Devlet UygulamalarıÜzerine Bir Araştırma. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2(12), , 95-122. (2010), (Diğer)
 • 14 YAVUZ ALİ, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Bir E Devlet Hizmeti Olarak E Maliye Uygulamalarının Algılanması Isparta İli Örneği. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1(9), , 1-28. (2009), (Diğer)
 • 15 GENÇTÜRK MEHMET, Demir Yusuf, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Finans Derslerine Bakış Açısı ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3(1), , 209-228. (2008), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇARIKÇI OĞUZHAN, KILINÇ ZEHRA, SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARININ DENETİMİNİN DENETÇİLERTARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRES İ (2020). (Özet bildiri)
 • 2 ÇARIKÇI OĞUZHAN, AKÇAKANAT ÖZEN, MUHASEBE MESLEĞİNDE E-DÖNÜŞÜMÜN MESLEK MENSUPLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. ULUSLARARASISTRATEJİK VE SOSYALARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU (2019). (Özet bildiri)
 • 3 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Günümüz Muhasebe ve Denetim Eğitimi Perspektifinden Geleceğin Denetim Anlayışına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. XXXVIII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (2019). (Özet bildiri)
 • 4 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, İş Etiği, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 5 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YAMAN BAHAR, STOKLARIN TMS/TFRS, BOBİ FRS ve TEK DÜZEN MUHASEBESİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. ULUSLARARASI STRATEJİKVE SOSYAL ARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU (2018). (Özet bildiri)
 • 6 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YAMAN BAHAR, İŞLETMELERDE MUHASEBE UYGULAMALARINDA BİG DATA’xxNIN FARKINDALIK DÜZEYİ. İzmir International Congress on Economics andAdministrative Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 7 ÇARIKÇI OĞUZHAN, An Overview of Turkish Accounting Education Symposiums. INNOVATION AND GLOBAL ISSUESCONGRESS III (2018). (Özet bildiri)
 • 8 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Güner Oğuzhan, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE HUKUK FAKÜLTESİÖĞRENCİLERİNİN MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ÜZERİNEDEĞERLENDİRMELERİ: BATI AKDENİZ ÖRNEĞİ. 17. ULUSLARARASI KATILIMLI ĠġLETMECĠLĠK KONGRESĠ (2018). (Özet bildiri)
 • 9 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Meslek Yüksekokullarında Belirsiz Gelecek: Sınasız Geçişten Ek Puana . Öğretmenlerin, MYO’ların Geleceği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Mestek 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 10 ÇARIKÇI OĞUZHAN, VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİNİN TAHSİLÂTINA ETKİSİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions (2016). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Eren Fatma Yörük, Hisse Senedi Fiyatı ve İşlem Hacmi Makroekonomik ve Mikroekonomik Faktör Etkisi(2023). Eğitim Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Tüm Standartlara İlişkin Kapsamlı Açıklamalar, Uygulamalı Örnekler ve Güncel Yaklaşımlar (2022 TFRS Tam Seti) TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI(2022). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Dijital İnsan ve Dijital Toplum Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖÇAL BORA, Lojistik Yönetimi: Lojistik Maliyetleme ve Lojistik Merkez Tasarımı(2022). Efe Akademi Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇARIKÇI Oğuzhan, DİJİTAL ÇAĞIN YENİ NORMAL PRATİKLERİ(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇARIKÇI Oğuzhan, ERHAN Tuğba, ÖZTÜRK Mahmut Sami, Yönetim-Strateji-Organizasyon: Teoride ve Uygulamada(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÇARIKÇI OĞUZHAN, GÜLTEKİN GÜRKAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR(2020). IVPE, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÇARIKÇI OĞUZHAN, Güncel Muhasebe Çalışmaları(2020). Akademsiyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ÇARIKÇI OĞUZHAN, MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK VE ETİK İHBAR(2020). NOBEL BİLİMSEL ESERLER, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 10 Yaman Bahar, ÇARIKÇI Oğuzhan, 2008 GLOBAL KRİZ DÖNEMİ İLE DÖVİZ KURU DALGALANMALARI DÖNEMİNİN ŞİRKET ORANLARINA ETKİSİ(2020). Hiperyayın, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 11 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, International Financial Reporting Standards and New Directions in Earnings Management(2019). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!