KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Emel SESLİ ÇETİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119459
E-Posta emelcetin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/emelseslicetin/
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1997
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Antibiyotik direnci,Hastane infeksiyonları
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sporcularda Sorun Mikroorganizmalar ve Neden Oldukları Enfeksiyonlar. Sesli Çetin E. Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı. Editörler: Baydar ML, Çetin C. Fersa Ofset, Ankara, 2011 pp:256-279 ISBN: 9786056198700
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk T, Özseven AG, Çetin ES, Kaya S. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Suşlarının Tiplendirilmesi ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi 2013; 14: 17-22.
 • 2 Özseven AG, Çetin ES, Arıdoğan BC. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 42(2):55-60, 2012. (doi:10.5222/TMCD.2012.055)
 • 3 Güneş H, Çetin ES. Toplumdan Kazanılmış Metisiline Dirençli S. aureus. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012; 3 (2): 83-90.
 • 4 Emel SESLİ ÇETİN, Tülay TETİK, Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. POLİMİKSİN B’NİN İMİPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINA KARŞI İN-VİTRO AKTİVİTESİ.ANKEM Derg 2011;25(2):94-98
 • 5 Ayşe Gül ÖZSEVEN, Emel SESLİ ÇETİN, Buket CİCİOĞLU, ARIDOĞAN, Esra ÇİFTÇİ,Levent ÖZSEVEN. ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. ANKEM Derg 2011;25(4):256-262.
 • 6 E.S. Çetin, Ayşe Aynali,Serpil Demirci, Sanem Aşçı, Buket Cicioğlu Arıdoğan. ‘Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri’ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2009;62(1),29-33.
 • 7 Cetin ES, Demirci S, Aynali A, Aşcı S, Cicioğlu Arıdoğan B. Contaminated ambu-bag associated hospital acquired infection with Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 16(1); 25-27: 2009
 • 8 Çetin, E.S., T. Tetik, S. Kaya, B.C. Arıdoğan, ''Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin dört farklı fenotipik yöntemle araştırılması'', İnfek Derg 2009; 23 (2): 51-55
 • 9 Kaya, S., E. Sesli Çetin, R. Sütcü, B. Cicioğlu Arıdoğan, M.C. Cüre, M. Demirci, "Kist hidatidli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri" S.D.Ü. Tıp Fak Derg, 2009; 16(2): 6-8.
 • 10 Hayati Güneş, Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci. Reprodüktif çağdaki kadınlarda toksoplazmozis seroprevalansı. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2008:15(2)/ 21-24
 • 11 Sesli Çetin E, Güneş H, Aynali A, Kaya S, Cicioğlu Arıdoğan B, Demirci M: Makrolid-linkozamid-streptogramin B direnci gözlenen klinik stafilokok izolatlarında fusidik asidin in-vitro aktivitesinin değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi 2008;22: Sayı 2, 59-63.
 • 12 Kaya, S., B. Cicioğlu Arıdoğan, E. Sesli Çetin, A.K. Adiloğlu, M. Demirci, "Comparison of polimerase chain reaction and serological methods in the diagnosis of hepatitis C virus infection" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 10-14 (2007)
 • 13 Sesli Çetin, E., S. Kaya, İ. Pakbaş, M. Demirci, "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları" İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14 (2): 69-73.
 • 14 Kaya, S., E. Sesli Çetin, S. Arıkan, T. Tetik, H. Kesbiç, S. Yaşar, "Tavuklardan izole edilen E. coli, Klebsiella ve Enterokoklarda antibiotik duyarlılık durumları" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2007) 14(2), 24-27.
 • 15 Kaya S, Sesli Çetin E, Cicioğlu Arıdoğan B, Tetik T, Güneş H, Demirci M. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus suşlarının telitromisine duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37 (2): 85-88.
 • 16 SESLİ CETİN E, DEMİRCİ M, KAYA S, CİCİOĞLU ARIDOĞAN B, ADİLOĞLU AK, GÖKSU Y, GÖNÜLATEŞ N. Kan örneklerinden izole edilen Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg (2006) 36 (1): 20-24
 • 17 EMEL SESLİ ÇETİN , SELÇUK KAYA, TEKİN TAŞ, BUKET CİCİOĞLU ARIDOĞAN, MUSTAFA DEMİRCİ. Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu. ANKEM Derg 2006;20(2):89-93
 • 18 EMEL SESLİ ÇETİN, SELÇUK KAYA, MEHMET SALİH ARIKAN, HAYATİ GÜNEŞ. Solid organ maligniteli hastalarda infeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılık durumları. Kocatepe Tıp Dergisi. 2006;6:37-40
 • 19 SESLİ ÇETİN E, KAYA S, TETİK T, CİCİOĞLU ARIDOĞAN B. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acınetobacter Baumannıı Suşlarının Örneklere Göre Dağılımı Ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Ankem Derg 2006; 20(4): 202-205
 • 20 SESLİ CETİN E, KAYA S, GUNES H, B. CİCİOĞLU ARIDOGAN B, DEMİRCİ M. Hastanede yatan hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları" Türk Mikrobiyol Cem Derg 2006;36(3): 160-4
 • 21 KAYA S, SUTCU R, SESLI CETIN E, YILMAZ N, ARIKAN S, CICIOGLU ARIDOGAN B, DELIBAS N. Hepatit B virus ile infekte hastalarda viral yük ile lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler arasındaki ilişki. Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4(2): 77-82.
 • 22 SESLI CETIN E, AKSOY M. Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium bovis'in İnflamatuvar Eklem Hastalıklarındaki Rolünün Araştırılması. Klinik Labaratuvar Araştırma Dergisi. 2004; 8(1) : 25-34
 • 23 SESLI CETIN E, ÖRSAL A, DOLAPÇI I, TEKELİ A, ÖZSAN M. Kemoterapi Alan Maligniteli Hastalarda Boğaz Florasının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2002; 55(1):17-20
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Karaarslan A, Sesli Çetin E. Botulizm.HARRISON/İç hastalıkları prensipleri.(Editörler: Braunworld E, Fauc AS, Kanper DL, Hauser SL, Lango DL, Jameson JL) 15th Edition. (Çeviri Editörü: Prof.Dr. Yahya Sağlıker) Nobel Tıp Kitebevi, İstanbul, 2004, Bölüm 7, Kısım 5, 920-922
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Başak, P.Y., E.S. Çetin, S. Yılmaz, V.B. Akkaya, ''Diabetes mellitus ve psoriasisli bir olguda M.audouinii'ye bağlı gelişen tinea corporis'', Türk Dermatoloji dergisi, 2009; 3:47-49.
 • 2 SESLİ CETİN E, KAYA S, CİCİOĞLU ARIDOĞAN B, DEMİRCİ M, ERDEM B. Metastatik meme kanserli hastada sakral dekübitis ülserinden Salmonella enteritidis izolasyonu.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006;26(6):704-6.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tolga ATAY, Mustafa DEMİRCİ, Hüseyin YORGANCIGİL. Brucellar Prosthetic Arthritis of the Knee Detected with the Use ofBlood Culture System For the Culture of Synovial Fluid. Fırat Tıp Dergisi 2008;13(2):153-155
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ayşe Gül Özseven, Emel Sesli Çetin, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Esra Çiftçi.Çeşitli klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin dağılımı ve antibiyotik duyarlılık durumları.I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya 2011.
 • 2 Tuba Öztürk, Ayşe Gül Özseven, Emel Sesli Çetin, Selçuk Kaya. Kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılığının araştırılması[PP-272] I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya 2011.
 • 3 Ayşe Gül Özseven, Emel Sesli Çetin, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Levent Özseven.Hastane infeksiyonu etkeni olarak belirlenmiş, çoklu antibiyotik direnci gösteren Acinetobacter baumannii klinik izolatlarının imipenem ve meropenemin, diğer antimikrobiyallerle olan kombinasyonlarına duyarlılığının invitro araştırılması.SS-3.1.I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya 2011
 • 4 Başak PY, Çetin ES, Yetkin H, Akkaya VB. Oral ülserlerle seyreden bir mukormikozis olgusu.7. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, İstanbul, 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tıpta Uzmanlık Tezi:İnflamatuvar Eklem Hastalıklarında Mycobacterium Tuberculosis Ve Mycobacterium Bovis'in Rolü. (Tez Danışmanı: Doç.Dr. A. Murat AKSOY)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Süleyman Demirel Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarrnda Çeşitli Klinik Örneklerden izole Edilen Klebsiella Pneumoniae Suşlarındaki Karbapenemaz Varlığının Araştırılması
 • 2 Hastane infeksiyonu etkeni olarak belirlenmiş, çoklu antibiyotik direnci gösteren Acinetobacter baumannii klinik izolatlarının imipenem ve meropenemin, sefoperazon-sulbaktam, ampisilin-sulbactam, polimiksin-B ve rifampin ile kombinasyonlarına duyarlılığının invitro araştırılması. Proje no:2380-TU-10
 • 3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF NONFERMENTER BAKTERİLERDE METALLO BETA-LAKTAMAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ Proje no: 4944
 • 4 METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARDA GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ Proje no: 1669
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi MikrobiyolojiLaboratuvarrnda Çeşitli Klinik Örneklerden izole Edilen KlebsiellaPneumoniae Suşlarındaki Karbapenemaz Varlığının Araştırılması.Süleyman Demirel Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri, Proje no: 4093-TU1-14.
 • 2 Hastane infeksiyonu etkeni olarak belirlenmiş, çoklu antibiyotik direnci gösteren Acinetobacter baumannii klinik izolatlarının imipenem ve meropenemin, sefoperazon-sulbaktam, ampisilin-sulbactam, polimiksin-B ve rifampin ile kombinasyonlarına duyarlılığının invitro araştırılması. 2380-TU-10
 • 3 Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Glikopeptid Antibiyotiklere Duyarlılık Durumunun Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri, 1669-TU-08, Proje Yöneticisi, 2008.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Gram Negatif Nonfermenter Bakterilerde Metallo Beta-Laktamaz Enzim Aktivitesinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri, 1670-TU-08, Proje Yöneticisi, 2008
 • 5 Klinik örneklerden izole edilen Stafilokoklarda makrolid - linkozamid -streptogramin b (mls) direnç fenotipleri ve dirençli bakterilerin moleküler epidemiyolojilerinin araştırılması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ Proje no: 1353-M.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ; İnflamatuar barsak hastalıklarında oluşan immun cevap ve bunun anti-Saccharomyces cerevisiae antikorları ile ilişkisi (Proje yöneticisi: Prof.Dr. Haluk ATAOĞLU, Araştırmacılar: Dr.Emel SESLİ ÇETİN, Doç.Dr. İrfan SOYKAN)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Intra-abdominal abscess and primary peritonitis caused by Streptococcus anginosus. Jundishapur Journal of Microbiology
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • 2 Virulence factors, biofilm forming ability and antimicrobial resistance of urinary Escherichia coli strains isolated from hospitalized patients TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 3 ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ÜÇ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ’ Dicle Tıp Dergisi
 • 4 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN İLK İKİ YILINDA YOĞUN BAKIMLARDAN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE DİRENÇ PROFİLLERİ. Ankem Dergisi
 • 5 Burkholderia cepacia suşlarının Pulsed Field Jel Elektroforez (PFGE) ile moleküler tiplendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi
 • 6 Yoğun bakım hastalarının kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumaniiı suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumlarının incelenmesi. ANKEM dergisi
 • 7 Clinical significance and microbiological investigation of Corynebacteriumspp. in respiratory specimens. Journal of infectious diseases and immunity
 • 8 PREVALENCE OF INDUCIBLE CLINDAMYCIN RESISTANCE AMONG CLINICAL ISOLATES OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS DETECTED BY PHENOTYPIC METHODS. Journal of Infectious Diseases and Immunity
 • 9 Antibiotic susceptibility of coagulase-negative staphylococci:emergence of teicoplanin non-susceptible CoNS strains withinducible resistance to vancomycin. BMC Microbiology
 • 10 NANOBAKTERİ: PERİODONTAL VE SİSTEMİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİNDE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.
 • 11 Poliamid ile farklı polimetilmetakrilat protez kaide materyallerinin mikroorganizma tutulumunun karşılaştırılması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 12 PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI. ANKEM Dergisi
 • 13 Investigation of the influence of phosphatase activity of staphylococcus on the dissolution of a synthetic hydroxyapatite biomaterial. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 14 Investigation of the influence of phosphatase activity of staphylococcus on the dissolution of a synthetic hydroxyapatite biomaterial. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 15 KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TESPİT EDİLEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK VERİLER. SDÜ Dergisi
 • 16 Overcoming the Resistance of Extended Spectrum Beta-Lactamases TÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 17 Investigation of MLSB and tetracycline resistance in coagulase-negative staphylococci isolated from the skin of Egyptian acne patients and controlsJournal of Infection and Public Health
 • 18 Environmental signals leading to biofilm formation in a multidrug-resistant clinical isolate of Acinetobacter baumannii: effects of growth on glucose and of exposure to subinhibitory concentrations of imipenem. BMC Microbiology
 • 19 Outcome of Acinetobacter baumanii infection in severe trauma patients. Intensive Care Medicine
 • 20 Inducible Clindamycin Resistance among Staphylococci Isolated from Burn Patients. Libyan Journal of Medicine
 • 21 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Genotypic analaysis of Escherichia coli strains that cause urosepsis in Aegean region. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 2 AdeRS Combination Codes Differentiate the Response to the Efflux Pump Inhibitor in Tigecycline Resistant Isolates of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii.Ref.: Ms. No. EJCM-D-14-00223. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases
 • 3 The in vitro influence of catecholamines on antibiotic susceptibilities of bacteria.Makale Kodu: SAG-1408-96. Turkish Journal Of Medical Sciences (2014)
 • 4 Clinical significance and microbiological investigation of Corynebacteriumspp. in respiratory specimens.Journal of Infectious Diseases and Immunity
VERDİĞİ DERSLER
Mikrobiyoloji Diş Hekimliği
Mikrobiyoloji Diş Hekimliği Dönem 2
Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi Dönem 2
Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi Dönem 3
Mikrobiyoloji Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
 
Bu İçeriği Paylaş!