KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta devrimvural@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 13.08.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 31.12.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sallan Gül, Songül, Hüseyin Gül, Cevdet Yılmaz ve Devrim G. Vural, "Üniversiteler ve Mesleki Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Dönüştürülen Üniversitele, Eğitim-Sen Yayınları.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ) Vural Yılmaz D., C.Yılmaz, “Kent-Cübbe İlişkisi: Üniversiteler ve Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi”, Kent Üzerine Özgür Yazılar, Der. C.Ergun, M.Güneş, A.D. Ergun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2013, 204-215.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Devrim G. VURAL-Cevdet YILMAZ, İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, C.25, 2007, s.79-94.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yilmaz, D. V. (2017). International student recruitment in policy and practice: A research from Turkey. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, 2(1), 01-08.
 • 2 TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ULUSLARARASILAŞMA: TARİHSEL PERPEKTİFTEN BİR ANALİZ
 • 3 YÜKSEKÖĞRETİMDE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ: GELENEKTEN GELECEĞE ÜNİVERSİTE
 • 4 BOLOGNA REFORMS ON THE FIELD: VIEWS FROM COORDINATORS AT TURKISH UNIVERSITIES
 • 5 TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ: STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 INTERNATIONAL STUDENT RECRUITMENT IN POLICY AND PRACTICE: A RESEARCH FROM TURKEY
 • 2 THE STUDENT SATISFACTION AT THE CAMPUS: THE CASE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Vural Yılmaz, D., Tütünsatar, A., BOLOGNA PROCESS IN TURKISH UNIVERSITIES: VIEWS FROM THE FIELD, 2016 ISSEI conference: What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity, The University of Lodz, Poland, July 11-15, 2016.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta (Danışman: Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007 Genel Seçimleri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Yönetim Araştırmaları (YÖN-ARA) Merkezi Projesi, Ulusal Proje, Anketör, Mart-Temmuz, 2007.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, 28-30 Eylül 2016.
 • 2 Institutional Autonomy and Academic Freedom in Higher Education, 17-21 Şubat 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta,Türkiye
 • 3 International congress on the Search for the Future of Higher Education, 4 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 4 Future Trends in Higher Education in the Balkans, 11-12 Haziran 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta,Turkiye
 • 5 Mobility as a Key to Access and Success, 12 Haziran 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 6 Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, SDÜ Tarih Bölümü, Isparta
 • 7 2nd International Congress on Strategic Trends in Higher Education: Innovation, 15-16 Haziran 2007,Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 8 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON STRATEGIC TRENDS IN HIGHER EDUCATION, 22-23 HAziran 2006, SDÜ, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri, Sosyal Bilimler Grup Başarı Ödülü: Politika Tasarım Grubu.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!