KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta devrimvural@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 13.08.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 31.12.2014
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sallan Gül, Songül, Hüseyin Gül, Cevdet Yılmaz ve Devrim G. Vural, "Üniversiteler ve Mesleki Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Dönüştürülen Üniversitele, Eğitim-Sen Yayınları.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ) Vural Yılmaz D., C.Yılmaz, “Kent-Cübbe İlişkisi: Üniversiteler ve Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi”, Kent Üzerine Özgür Yazılar, Der. C.Ergun, M.Güneş, A.D. Ergun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2013, 204-215.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Devrim G. VURAL-Cevdet YILMAZ, İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, C.25, 2007, s.79-94.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yilmaz, D. V. (2017). International student recruitment in policy and practice: A research from Turkey. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, 2(1), 01-08.
 • 2 TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ULUSLARARASILAŞMA: TARİHSEL PERPEKTİFTEN BİR ANALİZ
 • 3 YÜKSEKÖĞRETİMDE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ: GELENEKTEN GELECEĞE ÜNİVERSİTE
 • 4 BOLOGNA REFORMS ON THE FIELD: VIEWS FROM COORDINATORS AT TURKISH UNIVERSITIES
 • 5 TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ: STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 INTERNATIONAL STUDENT RECRUITMENT IN POLICY AND PRACTICE: A RESEARCH FROM TURKEY
 • 2 THE STUDENT SATISFACTION AT THE CAMPUS: THE CASE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Vural Yılmaz, D., Tütünsatar, A., BOLOGNA PROCESS IN TURKISH UNIVERSITIES: VIEWS FROM THE FIELD, 2016 ISSEI conference: What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity, The University of Lodz, Poland, July 11-15, 2016.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta (Danışman: Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007 Genel Seçimleri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Yönetim Araştırmaları (YÖN-ARA) Merkezi Projesi, Ulusal Proje, Anketör, Mart-Temmuz, 2007.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, 28-30 Eylül 2016.
 • 2 Institutional Autonomy and Academic Freedom in Higher Education, 17-21 Şubat 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta,Türkiye
 • 3 International congress on the Search for the Future of Higher Education, 4 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 4 Future Trends in Higher Education in the Balkans, 11-12 Haziran 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta,Turkiye
 • 5 Mobility as a Key to Access and Success, 12 Haziran 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 6 Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, SDÜ Tarih Bölümü, Isparta
 • 7 2nd International Congress on Strategic Trends in Higher Education: Innovation, 15-16 Haziran 2007,Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 8 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON STRATEGIC TRENDS IN HIGHER EDUCATION, 22-23 HAziran 2006, SDÜ, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri, Sosyal Bilimler Grup Başarı Ödülü: Politika Tasarım Grubu.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!