KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Derya YILDIRIM
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462113254
E-Posta deryayildirim@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3125-1358
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 13.11.2001
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 14.01.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yıldırım D, Baykul T, Aydın Ü, Yılmaz H.H, Aydın A, Aksoy M.Ç. Ağız Kanserleri : 14 Olgu Sunumu. 1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu 18-19 Nisan 2008, Ankara
 • 2 Yıldırım D, Yılmaz H.H, Aydın Ü, Haştar E, Görmez Ö, Ağlarcı O.S. Oral Prekanseröz Lezyonlar: 6 Vaka Sunumu. 1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu 18-19 Nisan 2008, Ankara.
 • 3 Yıldırım D, Haştar E, Aydın Ü, Yılmaz H.H. Panoramik Radyografide Karotis Arter Kalsifikasyonu: 2 Olgu Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Biimsel Sempozyumu 25-27 Ekim 2007, İstanbul.
 • 4 Haştar E, Yıldırım D, Aydın Ü, Yılmaz H.H Ağız Mukozasında Hemanjiyom: 3 Olgu Sunumu.Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Biimsel Sempozyumu 25-27 Ekim 2007, İstanbul
 • 5 Aydın Ü, Yıldırım D. Trigeminal Duyusal Nöropati: Vaka Serisi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Biimsel Sempozyumu 25-27 Ekim 2007, İstanbul.
 • 6 Yılmaz H.H, Yıldırım D, Aksoy M.Ç. Trigeminal Nevraljili Hastada Sarmısak Yanığı: Bir Vaka Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Biimsel Sempozyumu 25-27 Ekim 2007, İstanbul.
 • 7 Aydın Ü, Haştar E, Yıldırım D. Dakriyolit: İki olgu nedeniyle. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Kemer, 21-23 Nisan 2006.
 • 8 Aydın Ü, Baykul T, Yılmaz HH, Aksoy Çına M, Yıldırım D. Oral ve maksillofasiyal bölgeyi etkileyen maligniteler (Vaka serisi). Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Kemer, 21-23 Nisan 2006.
 • 9 Yıldırım D, Öztürk M, Aydın Ü, Tokman B, Demir C. Periferal ossifiye fibrom: Bir vaka raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Kemer, 21-23 Nisan 2006.
 • 10 Yıldırım D, Haştar E, Yılmaz HH, Aydın Ü. Primer herpetik gingivostomatit. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Kemer, 21-23 Nisan 2006.
 • 11 Aydın Ü, Yıldırım D, Haştar E. Subpontik osseöz hiperplazi: Olgu bildirimi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Kemer, 21-23 Nisan 2006.
 • 12 Aydın Ü, Uskun E, Yıldırım D, Haştar E. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne başlvuran hastaların kullandığı alternatif tedavi yöntemleri: Ön çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Kemer, 21-23 Nisan 2006.
 • 13 Yılmaz H.H., Yıldırım D, Haştar E. "Osteoporoz ve Dental Florozis ile Beraber Gözlenen Çok Sayıda Dişte İdiyopatik Eksternal Kök Rezorpsiyonu: Bir Vaka Sunumu". Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Biimsel Sempozyumu 21-23 Nisan 2006 Kemer, Antalya.
 • 14 Yılmaz H.H., Yıldırım D, Haştar E. "Ektodermal Displazi: Vaka Raporu". Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Biimsel Sempozyumu 21-23 Nisan 2006 Kemer, Antalya.
 • 15 Yılmaz H.H., Yıldırım D, Haştar E. Papillon Lefevre Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Biimsel Sempozyumu 21-23 Nisan 2006 Kemer, Antalya.
 • 16 Yılmaz HH, Yıldırım D, Akgünlü F." Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde oral mukozal durum". SÜ Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu 28-30 Nisan 2005, Konya.
 • 17 Yılmaz HH, Yıldırım D, Akgünlü F. Huzurevindeki yaşlı bireylerde genel sağlık durumu ve ilaç kullanımı. SÜ Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu 28-30 Nisan 2005, Konya.
 • 18 Yılmaz HH, Yıldırım D, Süslü H, Yıldız M, Akgünlü F. Osteoporoz risk faktörü taşıyan genç kadın hastalarda panoramik radyografların tanısal yararlılığı. SÜ Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu 28-30 Nisan 2005, Konya.
 • 19 Aydın, Ü., Yılmaz, H.H., Yıldırım D., 2004. Bir hasta popülasyonunda gömülü kanin ve transmigrasyon sıklığı. Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Çeşme, 16-18 Nisan 2004.
 • 20 - Yılmaz, H.H., Tamer, N., Yıldız, M., Aydın, Ü., Yıldırım, D., 2004. Teşhis mi şans mı? Panoramik radyografta iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (olgu raporu). Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Çeşme, 16-18 Nisan 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARA MAKSİLLA ÜZERİNDE YÜZ YUMUŞAK DOKU KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞRLENDİRİLMESİ
 • Doktora Tezi
 • 1 ROMATOİD ARTRİTİN TEMPOROMANDİBULAR EKLEM VE ÇİĞNEME KASLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK, RADYOLOJİK VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Enes Güngör, (2013). Osteoporozun Çene Kemiklerindeki Etkilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Dual Enerji X-Işın Absorbsiyometri Yöntemiyle Değerlendirilmesi. (04.07.2013 tarihinde tez tamamlandı.)Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Derya Yıldırım (Proje Yürütücüsü), Ümmügülsüm Topay (Proje Yardımcı Personeli). Gut Hastalığının Temporomandibular Eklem ve Çiğneme Kasları Üzerindeki Etkilerinin Klinik, Radyolojik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 4274-D2-15.
 • 2 Yıldırım D.(YÜRÜTÜCÜ), Erik A. KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE ÇEŞİTLİ KÖK KANAL DOLGU PATLARIYLA İLİŞKİLİ OLUŞAN ARTEFAKTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. uluslar arası Katılımlı Kongresi, iZMİR, 2015.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yıldırım D., Aydın Ü. Konik Işın Demetli Bilgisayarlı Tomografi: Klinik Uygulamada Beklentim Ne Olmalı?". Isparta Diş Hekimleri Odası Bilimsel Etkinlik Programı,
 • 2 YILDIRIM D."Kanser terapisinin oral dokular üzerine etkileri" Isparta Diş Hekimleri Odası Bilimsel Etkinlik Programı 29 Nisan 2010
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR), Üye
 • 2 The European Academy of Dentomaxillofacial Radiology (EADMFR), Üye
 • 3 Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 HIV İle Enfekte Kişilerde Sıklıkla Gözlenen Oral Mukoza Bulguları. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 Dişsiz Hastalarda Panoramik Radyografi Bulguları.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 3 "Xeroradiography: stagnated after a promising beginning? (A historical review)".Eur J Dent.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı (2011-…).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2013-...).
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2012-...).
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinatörü (2012-...).
 • 4 Eğitim Öğretim Komisyonu, 3. Sınıf Koordinatörü
VERDİĞİ DERSLER
Dijital Radyografi
Geriatrik diş Hekimliği
İleri Oral Diagnoz II
İleri Radyoloji II
Oral Diagnoz ve Radyoloji I
Oral Diagnoz ve Radyoloji II
Oral Diagnoz ve Radyoloji staj
Seminer I
Seminer II
 
Bu İçeriği Paylaş!