KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gaye ATİLLA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110603
E-Posta gayeatilla@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BİLİMLERİ 16.06.1999
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 17.06.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 14.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 02.08.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Pozitif Psikoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 ATİLLA G. G. (2016) "Duygusal Zeka ve Hasta Memnuniyeti", Türkiye Alim Kitapları, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Almanya. ISBN: 978-3-639-81309-8
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ERDEM, R., A. KAYA, B. KEKLİK ve G. ATİLLA, "Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri" Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt No 14, Sayı 1, s. 27-38, 2011.
 • 2 ERDEM, R., H.H. YILDIRIM, G. ATİLLA ve A. OKSAY, "Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi," Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt No 12, sayı 2, s. 105-120, 2009.
 • 3 ÇARIKÇI, İ.H. ve G.ATİLLA "Erillik/Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi", Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 52-63, 2009.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ATİLLA G., G.YILDIRIM ve Ö.GÜNAL (2019), BAKIM ELEMANLARINDA MERHAMET YORGUNLUĞU, YAŞAM DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ, IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, (IV. International Symposium on Strategic and Social Research), 5-6 Aralık 2019, Burdur TURKIYE
 • 2 ÖZCAN A. ve G. ATILLA (2018), POLİTİK BECERİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ: TWİTTER ÖRNEĞİ, 6. ORGUTSEL DAVRANIS KONGRESİ, 2-4 Kasım 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA
 • 3 ÖZTÜRK U.C., D. BÜYÜKER İŞLER, M. ÇİFTÇİ ve G. ATİLLA, "Sağlık Kuruluşları Perspektifinde Bütüncül Yönetim Metodolojisi Olarak Balanced Scorecard", VI. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 7. ATİLLA G. ve İ. DİRİN (2018) Güç Mesafesi - Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Afganistan’daki Türk Asıllı İşgörenler Örneği, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Çeşme, 26-29 Nisan 2018. E-ISBN: 978-605-84722-9-7 p. 1045-1049
 • 2 ERDEM, R., H.H. YILDIRIM, G. ATİLLA, A. OKSAY, "Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat 2010, Antalya
 • 3 ERDEM, R., A. KAYA, B. KEKLİK, G. ATİLLA, "Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat 2010, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SARIKAYA M. B. ve G. ATİLLA (2018), HEKİMLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018, Bodrum/Muğla/Türkiye
 • 2 OKSAY, A., D.BÜYÜKER İŞLER, G. ATİLLA, M. ÇİFTÇİ; “The Usage of E-Health in Sustainability of Attitude and Behavioral Changes”, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, May 31-June 01, 2012. p.119-120
 • 3 SENAL, S., G. ATİLLA, B. ASLANTAŞ ATEŞ; “The Role of Internal Auditing in Sustainable Development and Corporate Social Reporting”, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, May 31-June 01, 2012. p.118-119
 • 4 CELIK, R., R. ERDEM, B. KEKLIK, G. ATİLLA; “Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.332-339.
 • 5 ERDEM, R., İ.H. ÇARIKÇI, B. KEKLİK, G. ATİLLA, A. KAYA; "The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg's Stages of Moral Development", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.175-181.
 • 6 ERDEM, R., İ.H. ÇARIKÇI, Ö.L. ANTALYALI, A. OKSAY, G. ATİLLA, N. BARDAK; "The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.206-215.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Stress For Doctors And Nurses And Ways For Coping With Stress: Example Of Denizli Province
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 ATİLLA, G., D. BÜYÜKER İŞLER ve Ö. GÜZEL, "Relationship of Emotional Display Rules and Job Oriented Attitudes: A Research on Tourist Guides", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference,Prag, 28-31 Mayıs, 2013.
 • 2 BÜYÜKER İŞLER, D. ve G. ATİLLA, "Gender Differences in Impulse Buying" IJAS International Conference for Academic Disciplines, Roma, 29 Ekim-1 Kasım, 2012.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Erillik/Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Danışman: Prof.Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI, 2008
 • Doktora Tezi
 • 1 Hastanelerde Duygusal Zeka-Hasta Memnuniyeti İlişkisi: Isparta İl Merkezi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Danışman: Prof.Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI ve Doç.Dr. Ramazan ERDEM, 2012
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Meral Bahar SARIKAYA (2018) “Hekimlerde Duygusal Zekanın Karar Verme Stilleri Üzerine Etkisi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD Yüksek Lisans Tezi
 • 2 OSMAN AKAY "ÖRGÜTSEL SESSİZLİK BOYUTLARININ ÇALIŞAN PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ISPARTA DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ"
 • 3 Feyzullah TECİRLİ , Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin etkililik ve yeterliliklerine yönelik algı düzeyinin tespiti(Gazi Üniversitesi örneği)
 • 4 CUMALİ KILIÇ "Hekim ve Hemşirelerde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri"
 • 5 ÖZKAN ÇITAK "Banka Şube Yöneticilerinin Demografik Özelliklerinin Şube Performansına Etkisi: Denizli Örneği"
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” programı kapsamında ”Romanlara Açılan Pencere” Avrupa Birliği Projesi
 • 2 2009, 2010: "Isparta Archaeological Survey (IAS)" projesi kapsamında “Isparta Gönen İlçesi Kültür Envanteri”
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi, SDÜ, 2012
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012 / Yürütme Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ATİLLA G., Saglık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği için Düzenlenen "İletişim,Beden Dili ve Empati" Konulu Eğitim, 8 Mart 2013, Isparta
 • 2 ATİLLA, G.; “Hasta Nasıl Memnun Edilir?” Konulu Eğitim Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 11 Ekim 2011, ISPARTA
 • 3 ATİLLA, G.; “Hasta Nasıl Memnun Edilir?” Konulu (Hemşirelere Yönelik) Eğitim Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 27 Ekim 2011, ISPARTA
 • 4 ATİLLA, G.; “Etkili İletişim ve Sekreterlik Hizmetleri” Konulu Eğitim Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Sekreterleri, 12 Ekim 2010, ISPARTA
 • 5 ATİLLA, G.; “Etkili İletişim ve Üyeler ile İlişkiler” Konulu Eğitim Semineri, Isparta Ticaret Borsası, 03 Aralık 2010, ISPARTA
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2009-2010 Eğitim-Ögretim Yılı Açılış Konseri Solistliği
 • 2 "Türk Sinemasının Dört Yapraklı Yoncası" Fahri Doktora Töreni Konseri Solistliği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDU IIBF Dergisi Hakemligi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 2007, 2008, 2009: SDÜ Güzel Sanatlar Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2012 SDÜ Proje Ödül Töreni Komisyon Üyesi
 • 2 SDÜ Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks Çalışmaları Komisyon Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 2009, 2010: SDÜ Moda Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (MODKON) Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Güzelçamlı Belediyesi 2011-2015 Stratejik Plan Çalışması, AYDIN
VERDİĞİ DERSLER
Çalışma Psikolojisi
Davranış Bilimleri
Elektro Akustik
Etkili İletişim Teknikleri
İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri
İnovatif Girişimcilik
İşletme Bilimine Giriş
İşletmelerde İletişim
Mesleki İngilizce
Müzik ve Medya
Organizasyon
Sağlık Hizmetlerinde Etik
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Stratejik Planlama ve Yönetim
Temel Akustik
Yönetim Bilimine Giriş
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
 
Bu İçeriği Paylaş!