KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sevim Süreyya ŞENGÜL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Telefon 9278
E-Posta sevimcerci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ . 03.07.1991
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nukleer Tıp,Onkoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sevim Süreyya (Çerçi) Şengül. Pozitron, Emisyon Tomografi/ Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme (F-18 FDG). Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Soru Çözümlü Ders Kitabı
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi. Ed: Balcı AE. Balcı TA, Çerçi SS. Mediyastenin Kitle Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Nükleer Tıbbın Katkısı. TÜSAD, 2015, S: 77-112.
 • 2 Göğüs Cerrahisi " Kırmızı Kitap" 2. Baskı Ed: Yüksel M, Balcı AE. Balcı TA, Çerçi SS. Göğüs Cerrahisinde Nükleer Tıp, PET. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2015, S: 102-114.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M Erdogan, AR Aktas, SS Cerci, M Kocer, C Cerci, HE Eroglu. Evaluation of the effectiveness of bevacizumab treatment in patients with metastatic colorectal cancer with PET-CT. International Journal of Nuclear Medicine Research, 2016, 3, 12-19.
 • 2 SS Çerçi, M Çetin. Paraneoplastik Nörolojik Sendromlarda Görüntüleme.Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi 2014; 7(3):15-20.
 • 3 Mustafa Yıldız, Harun Süslü, Süreyya Çerçi, Meltem Özbek, Celal Çerçi. Floroziste tüm vücut sintigrafisi bulguları. Sendrom 2007;19(10):83-85.
 • 4 Sevim Süreyya Çerçi, Celal Çerçi, Bahattin Baykal, Mustafa Yıldız, Feride Meltem Özbek, F. Nilgün Kapıcoğlu, Ahmet Yeşildağ, Hasan Erol Eroğlu. Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2007:14(3);11-20.
 • 5 Mustafa Yıldız , Ekrem Çiçek, S. Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Meltem Özbek.Tc 99m-MDP nin kemik mineral yoğunluğu değerlerine etkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006;13(3):9-11.
 • 6 Feray Soyupek, Mustafa Yıldız, Süreyya Çerçi, Mahmut Yener. Kısa süreli düşük doz kadmiyum maruziyetinin ratların kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkisi. Fiziksel Tıp 2005; 8(1): 13-16.
 • 7 Halil Kaya, Sevim Süreyya Çerçi, Halil Kömek, Murat Yayla, M. Nail Alp, Diclehan Oral, Turgay Budak. Bölgemiz gebelerinde triple test ile prenatal tarama sonuçları ve sitogenetik değerlendirilmeleri. Perinatoloji Dergisi 2004; 12(1): 38-42.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SEVIM SUREYYA CERCİ, KEMAL KURSAT BOZKURT, HASAN EROL EROGLU, CELAL CERCİ, EVRİM ERDEMOGLU, PİNAR TALİP BULBUL, MELTEM CETİN, RECEP CETİN, IBRAHİM METİN CİRİS and MAHMUT BULBUL. Evaluation of the association between HIF-1alpha and HER-2 expression, hormone receptor status, Ki-67 expression, histology and tumor FDG uptake in breast cancer. Oncol Lett. 2016 Nov;12(5):3889-3895.
 • 2 Bozkurt KK, Yalçın Y, Erdemoğlu E, Tatar B, Erdemoğlu E, Çerçi SS, Çiriş İM, Başpınar Ş, Uğuz A, Kapucuoğlu N. The role of immunohistochemical adrenomedullin and Bcl-2 expression in development of type-1 endometrial adenocarcinoma: Adrenomedullin expression in endometrium. Pathol Res Pract. 2016 Feb 27
 • 3 Rasih Yazkan, Sevim Süreyya Çerçi, Kadir Çeviker, Mustafa Yıldız. Is positron emission tomography/computed tomography useful for interpreting the lung cancer subtype according to the localization.Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(1):95-100.
 • 4 Cerci SS, Yalcin Y, Bozkurt KK, Erdemoglu E, Tatar B, Erdemoglu E.Hypoxia-inducible factor-1 alpha, adrenomedullin and Bcl-2 although expected are not related to increased uptake of fluorine-18-fluorodeoxyglucose in endometrial cancer. Hell J Nucl Med. 2015 Sep-Dec;18(3):228-32.
 • 5 Oztürk Tonguç M, Büyükkaplan US, Fentoglu O, Gümüs BA, Çerçi SS, Kirzioglu FY. Comparison of bone mineral density in the jaws of patients with and without chronic periodontitis.Dentomaxillofacial Radiology 2012 Sep;41(6):509-14. doi: 10.1259/dmfr/21900076. Epub 2012 Jan 12.
 • 6 Balci TA, Koc ZP, Demirel BB, Tasdemir B, Cerci SS.Gall bladder visualization in lymphoscintigraphy.Lymphat Res Biol. 2012 Dec;10(4):208-10. doi: 10.1089/lrb.2012.0016.
 • 7 E Varol, S Akçay, M Özaydın, O Ozturk, SS Cerci, U Sahin. Influence of Obstructive Sleep Apnea on Left Ventricular Mass and Global Function: Sleep Apnea and Myocardial Performance Index. Heart Vessels. 2010 Sep;25(5):400-4.
 • 8 Savaş S, Baloğlu HH, Ay G, Cerçi SS. The effect of sequel symptoms and signs of Complex Regional Pain Syndrome type 1 on upper extremity disability and quality of life. Rheumatol Int. 2009 Mar;29(5):545-50.
 • 9 Cerçi SS, Ozbek FM, Cerçi C, Baykal B, Eroğlu HE, Baykal Z, Yildiz M, Sağlam S, Yeşildağ A.Gallbladder function and dynamics of bile flow in asymptomatic gallstone disease.World J Gastroenterol. 2009 Jun 14;15(22):2763-7.
 • 10 Songür Y, Senol A, Balkarl A, Baştürk A, Cerçi S.Triple or Quadruple Tetracycline-Based Therapies Versus Standard Triple Treatment for Helicobacter pylori Treatment.Am J Med Sci. 2009 Jul;338(1):50-3.
 • 11 Cerci SS, Ozturk O, Sutcu R, Ozbek FM, Baydar CL, Yildiz M, Akkaya A, Delibas N. Evaluation of the effects of toluene inhalation on alveolar epithelial permeability by 99mTc-DTPA inhalation scintigraphy in automobile painters. Nucl Med Commun. 2008 Jan;29(1):45-52.
 • 12 Songür N, Songür Y, Cerci SS, Oztürk O, Sahin U, Senol A, Yarktaş MH.Gastroesophageal scintigraphy in the evaluation of adult patients with chronic cough due to gastroesophageal reflux disease.Nucl Med Commun. 2008 Dec;29(12):1066-72.
 • 13 Yıldız M, Çiçek E, Gümüş B A, Çerçi C, Çerçi S, Eroğlu E, Delibaş N. Oxidative stress of radioiodine treatment in patients with hyperthyroidism.Turk J Med Sci 2008;38(5):405-408.
 • 14 Soyupek F, Guney M, Eris S , Cerci S, Yildiz S, Mungan T. Evaluation of hand functions in women with polycystic ovary syndrome. Gynecelogıcal Endocrınology 2008;24(10):571-575.
 • 15 Perk H, Yildiz M, Kosar A, Cerci S, Soyupek F, Ozorak A, Dilmen C. Correlation between BMD and bone scintigraphy in patients with prostate cancer. Urologıc Oncology seminars and orıgınal ınvestıgatıons 2008 may-jun;26(3):250-253
 • 16 Cerci C, Cerci SS, Eroglu E, Dede M, Kapucuoglu N, Yildiz M, Bulbul M. Thyroid cancer in toxic and non-toxic multinodular goiter. J Postgrad Med. 2007 Jul-Sep;53(3):157-60.
 • 17 Soyupek F, Cerci S, Yildiz S, Yildiz M, Gumus B. Effect of homocysteine on bone mineral density of rats. Biol Trace Elem Res. 2007 Sep;118(3):255-9.
 • 18 Cerci C, Ergin C, Eroglu E, Agalar C, Agalar F, Cerci S, Bulbul M.Effects of granulocyte-colony stimulating factor on peritoneal defense mechanisms and bacterial translocation after administration of systemic chemotherapy in rats. World J Gastroenterol. 2007 May 14;13(18):2596-9.
 • 19 Cerci SS, Tamam Y, Kaya H, Yildiz M, Arslan S.Effect of rivastigmine on regional cerebral blood flow in Alzheimer's disease. Adv Ther. 2007 May-Jun;24(3): 611-21.
 • 20 Yildiz M, Cicek E, Cerci SS, Cerci C, Oral B, Koyu A. Influence of electromagnetic fields and protective effect of CAPE on bone mineral density in rats. Arch Med Res. 2006 Oct;37(7):818-21.
 • 21 Sahin M, Yildiz M, Tunc SE, Cerci S, Suslu H, Cure E, Kutlucan A. The usefulness of Tc-99m-MDP bone scintigraphy in detection of articular involvement of Behçet's disease. Ann Nucl Med. 2006 Dec;20(10):649-53.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sevim Süreyya Şengül (Çerçi). Toraks Duvarı Hastalıklarında Nükleer TıpNuclear Medicine in Thoracic Wall Diseases
 • 2 Dirican N, Gunes S, Karakaya Y, Kaya V, Cerci S, Dirican A. Mandible bone metastases secondary to pulmonary adenocarcinoma.Med Arch. 2014 Oct;68(5):356-8.
 • 3 S S Çerçi, A İlhan, M Yıldız, H Kömek, Y Songür. Incidental Visualization of Enterogastroesophageal Reflux Secondary to Billroth II Gastrectomy During Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion SPECT. Turk J Nucl Med; 18, 108-10 (2009).
 • 4 Mustafa Yıldız, Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Aslıhan İlhan, Celal Çerçi, Tolga Atay. Horseshoe kidney incidentally detected on bone scintigraphy. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009;16(2):27-28.
 • 5 Sevim Süreyya Çerçi, Celal Çerçi, Harun Süslü, Feride Meltem Özbek, Yadigar Kılıçkaya, Mustafa Yıldız. Paratiroid adenomlu hastanın Tc-99m MIBI sintigrafisinde tek taraflı belirgin artmış meme tutulumu Turk J Nucl Med 2008; 17:26-28.
 • 6 Sevim Süreyya Çerçi, Emine Güçhan Alanoğlu, Feride Meltem Özbek, Feray Soyupek, Mustafa Yıldız, Metin Ciriş, F. Nilgün Kapıcoğlu. Increased uptake of Tc-99m MIBI on bone lesions in coexistence of prostate cancer and Paget's disease. Turk J Nucl Med 2007; 16(3):64-68.
 • 7 Celal Çerçi, Sevim Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Bilal Çelikbaş, Mustafa Yıldız, Mahmut Bülbül.Atipik yerleşimli paratiroid adenomunun gama probe ile tespiti: Olgu sunumu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2007:14(4);33-37.
 • 8 Celal Cerci, S. Süreyya Cerci, Kadir Kumbul, Erol Eroğlu. İnternal herniation of the small bowel through the mesodiverticular band formed by Meckel's diverticulum. Case Rep Clin Pract Rev 2006 ;7: 111-113.
 • 9 Sevim Süreyya Çerçi, Bahattin Baykal, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Mustafa Yıldız, Feride Meltem Özbek. Visualization of pituitary tumour and luxury perfusion phenomenon during brain SPECT imaging with Tc-99m HMPAO in a patient with stroke.Turk J Nucl Med 2006; 15(3):94-97.
 • 10 Sevim Süreyya Cerci, Celal Cerci, Tansel Ansal Balcı, Halil Kömek, Nihal Kılınc. Abdominal wall endometriosis imaged with scintigraphy: report of a case. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2005;12(1):57-60.
 • 11 O.Özkaya, M.Sezik, F.Demir, S.Çerçi, H.Kaya.Bir böbrek fonksiyonu azalmış bilateral üreterosigmoidostomili bir hastadaki gebelik olgusu. MN Klinik Bilimler&Doktor 2005;11(4):451-454
 • 12 T.A.Balcı,H.Kaya,H.Kömek,Z.Altuğ,N.Kılınç,S.S.Çerçi.HIV(-) Kaposi's Sarkoma:Evaluation With Lenfoscintigraphy. Turkish Journal of Nuclear Medicine.2002;11:177-182
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çerçi SS, Erdemoglu E, Bozkurt KK, Yalçn Y, Erdemoglu E. Placental-site trophoblastic tumor and fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography. Hell J Nucl Med. 2015 Sep-Dec;18(3):264-7.
 • 2 Günyeli I, Bozkurt KK, Yalçın Y, Tatar B, Cerçi SS, Erdemoğlu E.Granulosa cell tumor and concurrent endometrial cancer with (18)F-FDG uptake.Hell J Nucl Med. 2014 May-Aug;17(2):153-5.
 • 3 N Songur, PY Basak, O Ozturk, S Dizbay, SS Cerci, M Sirmali, A Bircan. Alopecia areata associated with thymoma presenting as a diffuse pleural dissemination mimicking mesothelioma: rare concomitant presentation. Turkiye Klinikleri J Med Sci.; 30(1), 435-38 (2010).
 • 4 M Yener, Ayhan Aşkın, S Çerçi, S Savaş. Spontaneous Knee Osteonecrosis: Case Report. Turk J Phys Med Rehab. 56(1), 40-42 (2010)
 • 5 S Savas, HH Baloglu, S Eris, S Cerci. Coexistence of Complex Regional Pain Syndrome Type 1 and Type 2 in a Patient: A Case Report. Turk J Phys Med Rehab.; 56(1), 34-36 (2010).
 • 6 SS Cerci,H Suslu,C Cerci,M Yildiz,FM Ozbek,TA Balci,A Yesildag,D Canatan. Different Findings in Tc 99m MDP Bone Scintigraphy of Patients with Sickle Cell Disease: Report of Three Cases. Ann Nucl Med. 2007 Jul;21(5):311-4.
 • 7 H Kaya, SS Cerci. Tc-99m nanocolloid scintigraphic imaging of intracranial meningeal extramedullary hematopoiesis in a patient with idiopathic myelofibrosis. Ann Nucl Med. 2006 Oct;20(8):565-8.
 • 8 Kaya H, Komek H, Cerci SS, Tuzcu SA. Bilateral symmetrical Ollier disease and Tc-99m MDP bone scintigraphy. Clin Nucl Med. 2004 Jul;29(7):456.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKAN EMİNE ELİF,EROĞLU HASAN EROL,KARAHAN NERMİN,ÇERÇİ SEVİM SÜREYYA. Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası klinik ve patolojik yanıt prediktörlerinin değerlendirilmesi
 • 2 ÖZKAN EMİNE ELİF,ÇERÇİ SEVİM SÜREYYA,EROĞLU HASAN EROL. Meme kanserinde preoperatif evrelemede PET/BT nin yeri ve patolojik sonuçlarla karşılaştırılması
 • 3 Rasih Yazkan, Sevim Süreyya Çerçi, Kadir Çeviker, Mustafa Yıldız.PET-BT lokalizasyona göre akciğer kanseri alt tipi değerlendirmesinde yararlımıdır. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23-26 Nisan 2015 Antalya
 • 4 Sevim Süreyya Çerçi, Güçhan Alanoğlu, Pınar Talip Bülbül. Multiple odaklı ekstra medüller plazmasitom: iki olgu sunumu. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 1-5 Nisan 2015 Adana
 • 5 Mehmet Erdoğan, Aykut Recep Aktaş, Pınar Talip Bülbül, Murat Koçer, Sevim Süreyya Çerçi. Metastatik kolorektal kanserli hastalarda bevacizumab tedavisi etkinliğinin PET-BT ile değerlendirilmesi. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 1-5 Nisan 2015 Adana
 • 6 Sevim Süreyya Çerçi, Pınar Talip Bülbül, Fatih Çolak, Azime Aslıhan İlhan, Mustafa Yıldız. Meme kanserli hastada PET_BT ile metabolik kemik hastalığı bulguları tespit edilmesi üzerine tesadüfi olarak saptanan paratiroid adenomu. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 1-5 Nisan 2015 Adana
 • 7 Kemal Kürşat Bozkurt, Yakup Yalçın, Ebru Erdemoğlu, Burak Tatar, Evrim Erdemoğlu, Sevim Süreyya Çerçi, İbrahim Metin Ciriş, Şirin Başpınar, Afife Uğuz, Nilgün Kapucuoğlu. İmmünohistokimyasal adrenomedüllin ve bcl-2 ekspresyonunun tip-1 endometrial adenokarsinom gelişimindeki rolü 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015 Bursa
 • 8 Önder Öztürk, Seher Karakuş, İbrahim Metin Ciriş, Kemal Kürşat Bozkurt, Süreyya Çerçi, Mustafa Yıldız, Meltem Çetin, Erol Eroğlu, Ahmet Akkaya. Sarkoidoz ve kanser birlikteliği: İki olgu sunumu.Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 2-6 Nisan 2014 Antalya
 • 9 Esra Erkol İnan, Mahmut Yener, Sultan Çanak, Elif Nisa Ünlü, Süreyya Çerçi. Atipik gelişimli heterotopik ossifikasyon: Olgu sunumu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013 Antalya
 • 10 A A İlhan, F Çolak, S S Çerçi, M Yıldız, Diffüz büyümüş hiperaktif tiroid bezinde hipoaktif nodüllerin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan- 01 Mayıs 2011, İzmir
 • 11 A A İlhan, M Erdoğan, M Yıldız, S S Çerçi, Lityumun glomerüler böbrek fonksiyonları üzerine etkisinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan- 01 Mayıs 2011, İzmir
 • 12 A A İlhan, M Yıldız, D K Doğuç, S S Çerçi, Lityumun böbrek glomerüler fonksiyonları üzerine etkisinin çift kan örnekleme yöntemi ile değerlendirilmesi. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan- 01 Mayıs 2011, İzmir
 • 13 Mine Öztürk Tonguç, Ulviye Şebnem Büyükkaplan, Özlem Fentoğlu, Burçin Aşkım Gümüş, Sevim Süreyya Çerçi, Fatma Yeşim Kırzıoğlu, Kronik perodontitisin mandibuler kemik yoğunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi 14-16 Mayıs 2010-İzmir
 • 14 Köroğlu BK, Ersoy İH, Çerçi C, Balkarlı A, Çerçi S, Tamer MN. Dev Gastrointestinal Karsinoid Tümör Vakası. 8. Medikal-cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. Kuşadası 2009
 • 15 Serpil Savaş, Hale Hekim Baloğlu, Gökçen Ay, Süreyya Çerçi. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu tip1'de görülen sekel yakınma ve bulguların üst ekstremite dizabilitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 14-18 Mayıs 2008 Antalya
 • 16 Serpil Savaş, Hale Hekim Baloğlu, Sevilay Eriş, Süreyya Çerçi. Aynı hastada görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu tip 1 ve tip 2: Olgu sunumu. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi 14-18 Mayıs 2008 Antalya
 • 17 Mustafa Yılmaz, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nasuh Ağaoğlu, Semahat Sağlam, S. Süreyya Çerçi. Rotatuar Epilepsi olgu sunumu. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi. Epilepsi Cilt / Volume 14 Sayı / Number 1 Yıl / Year 2008
 • 18 Önder Öztürk, Sevim Süreyya Çerçi, Nigar Yılmaz, Recep Sütçü, Ahmet Akkaya. Oto Boyacılarında Glutatyon-S-Transferaz Poliformizminin Solunum Fonksiyonlarına EtkisiSolunum 30. Ulusal Kongresi. Solunum Cilt:10 / Kongre Sayısı Ekim 2008
 • 19 Ümmihan Topal, Süreyya Çerçi, Hüseyin Naim Eriş, Ahmet Yeşildağ, Mert Köroğlu, Orhan Oyar, Erol Eroğlu, Mustafa Yıldız. Solid meme lezyonlarında doppler ultrasonografi ölçümleri ile sintimamografinin benign-malign lezyonları ayırmadaki rollerinin karşılaştırılması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2007.
 • 20 T Atay, N H Aydoğan, M L Baydar, M Yıldız, S Çerçi, B A Aksoy. Mobil telefonlarımızı kemerlerimizde taşıyoruz, peki ya sonuçları? XX. Milli Türk Ortapedi ve Travmatoloji Kongresi, 2007.
 • 21 F Soyupek, S Yıldız, S Çerçi, M Yıldız, B Gümüş. Sıçanlarda plazma homosistein düzeyinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. 21. Yüzyılda Osteoporoz Türkiye Osteoporoz Derneği 3. Ulusal Sempozyumu 6-8 Nisan 2007, Ankara
 • 22 SS Çerçi, Ö Öztürk, FM Özbek, M Yıldız , ÇL Baydar, A AkkayaPasif toluen maruziyetinde Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafisi bulguları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 23 SS Çerçi, Ö Öztürk, FM Özbek, M Yıldız, R Sütçü, ÇL Baydar, N Yılmaz, N Delibaş. Pasif toluen maruziyetinde, MDA ve antioksidan enzim düzeyleri ile Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafisi bulgularının korelasyonu. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 24 SS Çerçi, Ö Öztürk, R Sütçü, ÇL Baydar, M Yıldız, FM Özbek. Otoboyacılarında MMP-2, MMP-9, TIMP Düzeyleri ile Tc-99m DTPA Radioaerosol Sintigrafisi Bulgularının Korelasyonu. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 25 F.Meltem Ozbek, Mustafa Yıldız, S.Süreyya Çerci, Harun Süslü, Semahat Sağlam,Celal Çerci. In-111 Octreotide Somatostatin Reseptör Sintigrafisi Sonuçlarımız. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 26 SS Çerçi, H Süslü, C Çerçi, M Yıldız , FM Özbek. Sickle Cell Anemili Olgularda Farklı Kemik Sintigrafisi Bulgularının Gösterilmesi 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 27 H Süslü, M Yıldız, S Çerçi, A İlhan, F.M Özbek, C Cerci. Kemik sintigrafisinde maksilla ve mandibulada izlenen patolojik bulguların diş hastalıkları yönünden değerlendirilmesi. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 28 Mustafa Yıldız, Yadigar Kılıçkaya, Harun Süslü, S. Süreyya Çerçi, F.Meltem Özbek, Faruk Öktem, İlker Büyükyavuz. Tc-99m DMSA sintigrafisi ile tanısı konulan atnalı böbrek anomalili hastaların tc-99m mag3 sintigrafisi ile değerlendirilmesi. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 29 Şevket Ercan Tunç, Ali Kutlucan, Mehmet Şahin, Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Recep Sütçü, Banu Kale Köroğlu, Mustafa YıldızBehçet Hastalığı olanlarda kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde TNF-ALFA ve Osteoprotegerin düzeyleri. Romatoloji Kongre Kitabı 1-5 Eylül 2006
 • 30 Ekrem Çiçek, Mustafa Yıldız, S. Süreyya Çerçi, Ahmet Koyu. Elektromagnetik alana maruz bırakılan ratlarda kafeik asit fenil ester (CAPE)'in kemik mineral yoğunluğuna etkisi. 17. Ulusal Biyofizik Kongresi 7-9 Eylül 2005 İzmir
 • 31 Yıldız M, E Çiçek, SS Çerçi, M Özbek, H Süslü "Tc 99m-MDP kemik sintigrafisinin kemik yoğunluğu ölçümlerine etkisi" Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005
 • 32 Yıldız M, SS Çerçi, M Özbek, H Süslü "Protein kaybettiren enteropatide strok: Tc 99m-HSA Sintigrafisi, Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005
 • 33 S.Çerçi. Rektus Abdoministeki Endometriozis Odağının Tc-99m Eritrosit İşaretleme Yöntemi ile Sintigrafik Olarak Görüntülenmesi.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004,Antalya.
 • 34 H.Kaya,S.Çerçi,Z.Aytuğ,H.Kömek,Ş.Tuzcu,V.Göral. Peptik Ülser Enterogastrik Reflü İlişkisinin Sintigrafik Yöntemlerle Değerlendirilmesi.XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun
 • 35 H.Kaya,T.Balcı,H.Kömek,S.Çerçi,A.Şenyiğit.Aktif ve İnaktif Akciğer Tüberkülozunda Tetrafosmin Tutulumu. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun
 • 36 H.Kömek,H.Kaya,Z.Aytuğ,O.Gülen,S.Çerçi.Şüpheli Renovasküler Hipertansiyonda Kaptoprilli DTPA ve DMSA. XVI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun
 • 37 T.A.Balcı,H.Kaya,A.E.Balcı,H.Kömek,S.S.Çerçi.Liver Uptake of Tc-99-m MDP On Bone Scintigraphy. Turkish Journal of Nuclear Medicine.2002;11:41
 • 38 H.Kömek,H.Kaya,T.A.Balcı,S.S.Çerçi.Tc-99-m Brain Spect in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Turkish Journal of Nuclear Medicine.2002;11:83
 • 39 H.Kaya,S.S.Çerçi,M.N.Alp,D.Oral,T.Budak.Bölgemiz Gebelerinde Triple Test ile İlk Prenatal Tarama Sonuçları ve Sitogenetik Değerlendirilmeleri.V.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 09-12 Ekim 2002 Konya
 • 40 H.Kaya,TA.Balcı,SS.Çerçi,H.Kömek,Z.Aytuğ.Brusellozis ve Tifonun Tiroide Etkisi.2.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi 26-28 Ekim 2002,İstanbul
 • 41 H.Kaya,S.Çerçi,A.Nutki,M.N.Özgüvercin,M.Yayla.Bölgemiz Gebelerinde Triple Testle Prelimenary Prenatal Tarama Sonuçları.Turkish Journal of Nuclear Medicine.2001;10:56
 • 42 Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası klinik ve patolojik yanıt prediktörlerinin değerlendirilmesi
 • 43 Meme kanserinde preoperatif evrelemede PET/BT nin yeri ve patolojik sonuçlarla karşılaştırılması
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M Yıldız, S Sağlam, S S Çerçi, H Karakoç. Tc-99m MIBI Myokard Perfüzyon Sintigrafisindeki Geçici Sol Ventrikül dilatasyonu Değerinin Koroner Arter Hastalığı Tanısına Klinik Katkısı. 9 th İnternational Nuclear Oncology Congress / 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 April 2010, Antalya
 • 2 S Sağlam, M Yıldız, S S Çerçi, B Baykal, T Atay, Kemik Protez Enfeksiyonlarının Ayırıcı Tanısında Kemik Sintigrafisi, İşaretli Lökosit Sintigrafisi, HIG Sintigrafisi Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 9 th İnternational Nuclear Oncology Congress / 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 April 2010, Antalya
 • 3 S Sağlam, S S Çerçi, C Çerçi, M Yıldız, Y Yalçın, Kemik Metastazlı Kanser Hastalarında Seri Tc-99m Metilen Difosfonat Kemik Sintigrafisi ile Prognoz Takibi. 9 th İnternational Nuclear Oncology Congress / 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 April 2010, Antalya
 • 4 Y Kılıçkaya, M Yıldız, S S Çerçi, A A İlhan, F Çolak, M Erdoğan, Kemik sintigrafisi yapılan onkolojik hasta grubunda spondilolistezisin değerlendirilmesi. 9 th İnternational Nuclear Oncology Congress / 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 April 2010, Antalya
 • 5 F Çolak, M Yıldız, S S Çerçi, A A İlhan, Y Kılıçkaya, M Erdoğan, Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastaların üç fazlı kemik sintigrafisinde klinik evreye göre değerlendirilmesi. 9 th İnternational Nuclear Oncology Congress / 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 April 2010, Antalya
 • 6 Aslıhan İlhan, Mustafa Yildiz, Sureyya Cerci, Semahat Saglam, Yadigar Kilickaya, Fatih Colak. In-111 Octreotide Somatostatin Receptor Scintigraphy Findings in Neuroendokrine Tumor Patients with Hepatic Metastasis. 2nd International Liver Symposium. 20-22 May 2009 Isparta / TURKEY
 • 7 S S Cerci, S Saglam, O Ozturk, U Sahin, M Yildiz, N Songur. Evaluation of myocardial perfusion and function by gated SPECT in patients with Obstructive sleep apnea syndrome. Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona, Spain
 • 8 S S Cerci, O Ozturk, S Saglam, U Sahin, M Yildiz, N Songur. The relationship between Tc-99m MIBI myocardial perfusion SPECT findings and levels of C - reactive protein in Patients with obstructive sleep apnea. Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona, Spain
 • 9 S. Sağlam, S. S. Çerçi, M. Yıldız, A. İçli. Comparison of Tc-99m MIBI myocardial perfusion SPECT imaging on supine and prone position. Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona, Spain
 • 10 Necla Songur, Yıldıran Songur, Sureyya Cerci, Onder Ozturk, Altug Senol, Murat Yarıktas, Unal Sahin. Does pulmonary aspiration have a role in patients with chronic cough due to gastroesophageal reflux disease? 18th ERS Annual Congress. Berlin, Germany, October 4-8, 2008
 • 11 Ö Öztürk, S S Çerçi, M Yıldız, A Akaya. The effects of exposure to toluene on Tc-99m DTPA aerosol scintigraphy pulmonary function tests and diffusion capacity in car painters. World Asthma Meeting 22-25 June 2007 Istanbul
 • 12 S S Cerci, O Ozturk, R Sutcu, MYıldız, F M Ozbek, C L Baydar, N Delikbas. The effect of toluene exposure on MMP-2, MMP-9, TIMP, antioxidant enzymes and Tc-99m DTPA inhalation scintigraphy findings. Annual Congress of the EANM 2007 Copenhagen, Denmark
 • 13 S S Cerci, O Ozturk, M Yildiz, F M Ozbek, C L Baydar, A Akaya. The relationship between Tc-99m DTPA inhalation scintigraphy and spirometric lung function tests in passive toluene exposure. Annual Congress of the EANM 2007 Copenhagen, Denmark
 • 14 S. S. Cerci, C. Cerci, M. Yildiz "Thyroid Carcinoma in Toxic Multinodular Goiter" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya.
 • 15 S. S. Cerci, M. Yildiz, F. Oktem, I. Buyukyavuz, H. Suslu, F.M.Ozbek, S. Saglam "Value of DMSA Scintigraphy in Early Detection and Fallow up of Renal Parenchyma Damage in Patients with Spina Bifida" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 16 S. S. Cerci, C. Cerci, M. Yildiz, B. Baykal, F. N. Kapucuoglu, M. K. Bozkurt "Comparison of Tc 99m MIBI scintomammography, X-ray mammography and USG in detection of breast carcinoma: Preliminary Results" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya.
 • 17 S. S. Cerci, M. Yildiz, H. R. Koyuncuoglu, B. Baykal, F.M.Ozbek. "Incidental Visualization of Pituitary Tumor and luxury perfusion phenomenon during Brain SPECT imaging with Tc99m HMPAO in a patient with stroke" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya.
 • 18 M. Yildiz, İ. Eren, S.S. Cerci "THE EFFECTS OF LITHIUM TREATMENT ON BONE MINERAL DENSITY OF BIPOLAR PATIENTS" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 19 H Süslü, M. Yıldız, S. Cerci, M. Ozbek, A. Altınbaş "Tc-99m MIBI MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE İZLENEN TERS REDİSTRİBÜSYON VE KORONER ARTER EKTAZİSİ" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 20 M Ozbek, M. Yildiz, S. Cerci, H. Suslu, E. Ibrisim, A. Altinbas, I. Tekin "Assesment of cardiac function with Tl 201 Gated SPECT in coronary artery disease patients" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 21 M Yildiz, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "Influence of limbic system activation by procaine on regional cerebral blood flow in schizophrenia patients" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 22 M Yildiz, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek "Bone scintigraphy findings in endemic skeletal fluorosis" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 23 M Yildiz, S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, S. Saglam, M. Demir "Correlation between Tc 99m MIBI uptake and iPTH levels in patients with secondary hyperparathyroidism" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 24 M Yildiz, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "The effect of limbic system activation by procaine on brain perfusion in healthy volunteers" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 25 M Yildiz, S.S. Cerci, M. Ozbek, H. Suslu "EARLY PHASE WHOLE BODY IMAGE IN PATIENTS WITH LUNG CANCER" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 26 M. Yildiz, E. Ibrisim, S. Cerci, H. Suslu, I. Tekin, M. Ozbek "THE EFFECT OF CABG ON BONE MINERAL DENSITY IN CAD PATIENTS" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 27 M Yildiz, M. Sahin, S.E. Tunç, S. Çerçi, H. Suslu "THE SIGNIFICANCE OF TC 99M-MDP BONE SCINTIGRAPHY IN THE ARTICULAR INVOLVEMENT OF BEHCET'S DISEASE" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
 • 28 S. S. Cerci, C. Cerci, M. Yildiz Thyroid Carcinoma in Toxic Multinodular Goiter. Annual Congress of the EANM Athens, Greece 2006
 • 29 S. S. Cerci, M. Yildiz, F. Oktem, I. Buyukyavuz, H. Suslu, F.M.Ozbek, S. Saglam "Value of DMSA Scintigraphy in Early Detection and Fallow up of Renal Parenchyma Damage in Patients with Spina Bifida" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 30 Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "Influence of limbic system activation by procaine on regional cerebral blood flow in schizophrenia patients" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 31 Yildiz M, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek "Bone scintigraphy findings in endemic skeletal fluorosis" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 32 Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "The effect of limbic system activation by procaine on brain perfusion in healthy volunteers" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 33 Yildiz M, M. Sahin, S.E. Tunç, S. Çerçi, H. Suslu "THE SIGNIFICANCE OF TC 99M-MDP BONE SCINTIGRAPHY IN THE ARTICULAR INVOLVEMENT OF BEHCET'S DISEASE" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
 • 34 Cerci SS, H Kaya, M Yıldız, Y Tamam, S Arslan "Evaluation of rivastigmine therapy with Tc 99m HMPAO brain perfusion SPECT and MMSE scores in Alzheimer's disease" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 35 Yıldız M, H Süslü, SS Cerci, FM Özbek, E Kır "Global skeletal uptake of Technetium 99m methylene diphosphonate in patients with endemic skeletal fluorosis" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 36 Yıldız M, E Cicek, SS Cerci, N Delibaş, B Okudan, S Bahçeli, M Ozbek, H Süslü "The effects of nuclear medicine studies on free radicals in patients" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
 • 37 S.S.Çerçi,H.Kaya,H.Kömek,S.Aslan.The Correlation of 99mTc HMPAO SPECT and MMSE in Patients with Alzheimer's Dementia.6thInternational congress of Nuclear Oncology and 17thNational Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 Mayıs 2004,Çeşme/Türkiye
 • 38 H.Kömek,H.Kaya,S.S.Çerçi,Z.Aytuğ. The Comparision of the Tc-99m MIBI, Tc-99m MIBI Infusion and Short Period GIK Infusion Protocols in Detection of Myocardial Viability. 6thInternational congress of Nuclear Oncology and 17thNational Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 Mayıs 2004,Çeşme/Türkiye
 • 39 S.Çerçi,H.Kömek,Y.Tamam,İ.Apak,H.Kaya..Assesment of patients with erectile dysfunction using SPECT.14th Meeting of the European Neurological Society.26-30June 2004,Barcelona,Spain
 • 40 H.Kömek,Y.Tamam,İ.Apak, S.Çerçi, H.Kaya..SPECT Evaluation of Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis.14th Meeting of the European Neurological Society.26-30June 2004,Barcelona,Spain
 • 41 H.Kaya,S.S.ÇerçiZ.Aytuğ,H.Kömek,V.Göral,S.Tuzcu.The Evaluation of Peptic Ulcer And enterogastric Reflux Relation By Scintigraphic Methods European Journal of Nuclear Medicine (Supplement)2003
 • 42 H.Kaya,A.Çobaner,T.A.Balcı,S.S.Çerçi.Quantitave Evaluation of Sacroileitis in The Patients With Brucellosis.European Journal of Nuclear Medicine (Supplement) 2001
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mehmet Erdoğan. Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Bevacizumab Tedavisi Etkinliğinin PET-BT ile Değerlendirilmesi
 • 2 A. Aslıhan İlhan. Bipolar Bozukluğu Olan ve Lityum Tedavisi Alan Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi.
 • 3 F. Meltem Özbek. Premenstrüel Disforik Bozukluk Tanısı Alan Kadınlarda Bölgesel Beyin Kan Akımı Değişikliklerinin Tc-99m HMPAO Bein Perfüzyon SPECT ile Değerlendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bipolar Bozukluğu Olan ve Lityum Tedavisi Alan Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi
 • 2 Premenstrüel Disforik Bozukluk Tanısı Alan Kadınlarda Bölgesel Beyin Kan Akımı Değişikliklerinin Tc-99m HMPAO Bein Perfüzyon SPECT ile Değerlendirilmesi
 • 3 Boya Endüstrisinde Çalışanlardaki Pasif Toluen İNhalasyonunun Akciğerlerdeki Bronko Alveolar Permeabilite Üzerine Etkilerinin Tc-99m DTPA inhalasyon Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi ve Kan Toluen, Serbest Radikaller (MDA, SOD, GSG-Px, CAT), MMP-9 (Metalloproteinaz İnhibitörü), Glutathione-S-Transferase (GSTP1) (GSTP1 Val/val Genotipi) Düzeyleri ile Sintigrafik Bulguların Korelasyonu.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İskelet Sistemi Enfeksiyonlarının Üç Fazlı Kemik ve İşaretli Lökosit Sintigrafileri ile Değerlendirilmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 GRAVES’ DISEASE IN SAUDI ARABIA: A TWENTY-YEAR HOSPITAL STUDY, SAUDI MEDICAL JOURNAL
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Scintigraphic Evaluation of Hepatic Hydrothorax: Case Report, Turkish Journal of Nuclear Medicine
 • 2 KONJENİTAL HİPOTİROİDİ HASTALARININ SİNTİGRAFİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • 3 DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMU HASTALARINDA I-131 TARAMA SİNTİGRAFİSİ İLE EŞ ZAMANLI TİROİD SİNTİGRAFİSİ BULGULARI, Fırat Üniversitesi Tıp Dergisi
 • 4 OLLİER HASTALIĞINDA TC-99M MDP KEMİK SİNTİGRAFİSİ BULGULARI, Turkish Journal of Nuclear Medicine
 • 5 Primer Pulmoner Bifazik Sinoviyal Sarkom: Olgu Sunumu, Anatolian Journal of Clinical Investigation
VERDİĞİ DERSLER
Dolaşım Sistemi Sintigrafileri
Endokrin sistem Sintigrafisi
Enfeksiyon Hastalarında Sintigrafik Yöntemler
Hematopoetik Sistem Görüntülemesi
İskelet Sistemi Sintigrafileri
Karaciğer Tümörlerinde Radyonüklid Tedavi
Nöroendokrin Tümörlerde tedavi
Nöroloji ve Psikiyatride Nükleer Tıp
Nükleer Onkoloji
PET-BT klinik (Kardiyoloji ve nöroloji)
PET-BT klinik (Onkoloji)
PET-BT Pratik
PET-BT Temel Prensipleri
Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Radyoaktif Elementlerin Tedavide kullanımı
Tiroid kanserinde I-131 tedavisi
Tümör Görüntülemesi
 
Bu İçeriği Paylaş!