Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2562118544
E-Posta mehtapcevik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 30.7.1994
Yüksek Lisans THE UNİVERSİTY OF FLORİDA . 1.5.1999
Doktora THE UNİVERSİTY OF FLORİDA/ABD . 20.12.2003
İLGİ ALANLARI
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği, Abiyotik and Biyotik Stres Tolerans, Streslerde Etkili Genlerin İzolasyonları ve Karakterizasyonları, Gen Ekspresyon Analizleri, Mikro ve Makroarray, Rekombinat DNA Teknolojileri, Moleküler Islah, Moleküler Markörler, Genetik Haritalama, QTL Analizi ve Haritalaması,
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yazıcı, K., Kaynak L., Şahin-Çevik, M. 2011. Anotomy of Pomegranate (Punica granatum L. cv. Hicaznar) Fruit Exocarp. Acta Hort. 890:215-220.
 • 2 Askın, M. A. Kankaya, A., Akıncı-Yıldırım, F., Yıldırım A. N. and Şahin-Çevik, M. 2008. The Current Situation and Future Prospects of Sweet Cherry Production in Isparta Province of Turkey. Acta Hort. (ISHS) 795:541-544.
 • 3 Şahin Çevik, M. and Moore, G. A. 2007. Construction Of a Genetic Linkage Map Of Citrus With Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Markers Using a Progeny Population from a Complex Intergeneric Cross. Turkish Journal of Botany. Vol:31(2):79-86.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin-Çevik, M., Çevik, B. 2007. Turunçgillerde WRKY Gen Ailesinin Dejenere Primerlerle Çoğaltılması, Klonlanması ve DNA Diziliminin Belirlenmesi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı:97-100, 28-31 Ekim 2007, Antalya.
 • 2 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Aşkın, M.A., Karaca, G., Moore, G.A. 2007. WRKY Transkripsiyon Faktörü Gen Parçalarının RT-PCR Yöntemiyle Turunçgillerden Çoğatılması ve Klonlanması. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt 1: Meyvecilik:426-431. 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sahin, M. 1999. QTL Analysis of Morphological Traits in Citrus Using RAPD Markers. MS Thesis 116p. University of Florida, Gainesville, FL.
 • Doktora Tezi
 • 1 Şahin-Çevik, M. 2003. Identification and Characterization of Cold-Regulated Genes in Cold-Hardy Citrus Relative Poncirus trifoliata (L.). Ph.D. Thesis 129p. University of Florida, Gainesville, FL.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle taranması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Adı: Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle taranması. Destekleyen Kuruluş: SDU-BAP, Proje No: 2234-YL-10 Başlayış Tarihi: Mayıs, 2010. Bitiş Tarihi: Ağustos, 2011.
 • 2 Proje Adı: Turunçgillerde Soguk, Kuraklılık ve Tuzluluk Stresi Sırasında Aktıf Hale Gelen Genlerin Belirlenmesi ve Ekpresyonlarının İncelenmesi. Proje No: 106O549. Başlayış Tarihi: Ocak, 2007. Bitiş Tarihi: Ekim, 2010.
 • 3 Proje Adı: Turunçgil Akrabası Poncirus trifoliata'dan WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin İzolasyonu ve Bunların Farklı Çevresel Stresler Sırasında Ekspresyonlarının İncelenmesi Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK, Proje No: 104O158 Başlayış Tarihi: Mayıs 2005 Bitiş Tarihi: Ekim 2008.
 • 4 Proje Adı: Kiraz Çeşitlerinde Uyuşmazlığı Düzenleyen S Geninin Allellerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Destekleyen Kuruluş: SDÜ Araştırma Fonu. Proje No 1051-M-05 Başlayış Tarihi: Mayıs 2005 Bitiş Tarihi: Ekim 2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje Adı: Domates Kloroz Virüsü (Tomato chlorosis virus, TOCV) Enfeksiyonu Sırasında Domateste Ekspresyonu Artan ve Azalan Genler Belirlenerek Hastalık Mekanizmasının Araştırılması. TUBİTAK, Proje No: 111O646. Başlayış Tarihi: Mayıs, 2012 Bitiş Tarihi: Ocak, 2015.
 • 2 Proje Adı: Bazı Elma Çeşit ve Tiplerinin Meyve Eti ve Kabuk Rengi ile İlişkili DNA Markörleriyle Taranması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM).Başlayış Tarihi:2011. Bitiş Tarihi: 2013.
 • 3 Proje Adı: Turunçgil tristeza virüsünün kılıf protein genini hedefleyen engelleyici RNA (iRNA) yapısının Agrobacterium aracılığıyla turunç bitkisine aktarılması. SDÜ-BAP. Proje No: 2600M10. Başlayış Tarihi: 01.01.2010. Bitiş Tarihi: 01.01.2013.
 • 4 Proje Adı:Bazı Elma Çeşitlerinin Elma Kara Lekesi Hastalığına (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Dayanıklılık Genleri Açısından Moleküler Markörler Yardımıyla Taranması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). Başlayış Tarihi: 2009. Bitiş Tarihi: 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10th International Plant Tissue Culture and Biotechnology Meeting: Plant Biotechnology 2002 and Beyond. Orlando, Florida, USA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uygulamalı Moleküler Teknikler I Kursu. 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü. 24-28 Kasım, 2008, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 ABD'de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Bursu
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 African Journal of Plant Science
 • 2 Turkish Journal of Agricultural and Forestry
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Plant Breeding and Genetics
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Derim
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Plos One
 • 2 BMC Genomics
 • 3 Gene
 • 4 Plant Omics
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Socrates-Erasmus Koordinatörü
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Doktora Sonrası Araştırmacı. Horticultural Sciences Department, University of Florida, Gainesville, Florida ABD
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık