KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Levent YAVAŞ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon +902462111729,2111495
E-Posta leventyavas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.kuletech.com/levent
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 30.09.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 19.11.2014
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
3 Boyutlu Görüntü Oluşturucular,Veri Sıkıştırma,Veri Güvenliği,Derleyiciler, birleştiriciler, makine dili, bağlayıcılar,İşletim Sistemleri,Dosyalama Sistemleri,Hafıza Ayırıcılar,Elektromagnetik,Yüksek frekans / Radyo frekans / Mikrodalga elektroniği
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A NEW PROGRAM FOR DATA COMPRESSION: ARC
 • 2 RADMAP: A NEW CROSS-PLATFORM SOFTWARE THAT MAPS ELECTROMAGNETIC FIELD SOURCE STRENGTH
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Göller Bölgesi Teknokenti Durum Değerlendirme ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 IBM Linux Başarı Ödülleri finalistliği
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.kuletech.com/levent
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 KuLe Teknoloji Ltd. yöneticiği
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!