KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem MANAP KIRMIZIGÜL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
E-Posta cigdemmanap@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 12.06.2000
Yüksek Lisans
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 19.10.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uluslararası göç, mülteciler, sosyal dışlanma
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Manap Kırmızıgül, Ç., Kahya Nizam, Ö. 2019 "Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Çifte Dezavantajlılığı: Emek Piyasasında Mülteci Çocuk Olmak", iç. Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, der. DERİCİOĞULLARI ERGUN, A., KOÇANCI, M., NAMAL, M.K., Kırmızı Yayınları, İstanbul
 • 2 Manap Kırmızıgül, Ç. (2013) “Komşudan Çok Yabancı” içinde “Kent Üzerine Özgür Yazılar” (Ed.) Ergun C. ve diğerleri, Bağlam, İstanbul
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Manap Kırmızıgül, Ç . (2019). Komşudan Yabancıya, Misafirden Mülteciye: Yerel Halkın Gözünden Türkiye'de Mülteciler. Nüfusbilim Dergisi , 41 (1) , 84-102
 • 2 Manap Kırmızıgül, Ç. (2018) Türkiye’deki Mültecilerin Dezavantajlılığı, Toplum ve Demokrasi, Cilt.11, No. 24
 • 3 Manap Kırmızıgül, Ç. ( 2013) “Experiences of Asylum Seekers in Turkey” International Journal of Social Inquiry, Vol. 6, No. 2, 39-55
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Manap Kırmızıgül, Ç. 2019.Türkiye’nin İltica Politikası Bağlamında Iraklı Mültecilerin Toplumsal Kabulüne Dair Bir Analiz: Abidinpaşa Örneği, 9. Sosyoloji Kongresi, Ankara
 • 2 Manap Kırmızıgül, Ç. 2019. Ev Sahibi Topluluğun Perspektifinden Türkiye'de Mülteciler: Ankara Örneği, 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Manap Kırmızıgül, Ç. 2012. Türkiye’de Mülteci Sorunu ve Sosyal Dışlanma: Bir Alan Araştırması, Uluslararası Katılımlı Göç ve Türkiye Çalistayi, Isparta
 • 2 Manap, Ç. 2007. Beydilli Köyü Kültür Araştırması, Isparta’da Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Manap Kırmızıgül, Ç. 2016. “Public Opinion on the Syrian Refugees in Turkey: The Case of Ankara” Turkish Migration Conference, Viyana
 • 2 Manap Kırmızıgül, Ç. 2015. “Syrian Refugees in Turkey” ESA 12th Conference, Prag
 • 3 Manap Kırmızıgül, Ç. 2011. “Experiences of Asylum Seekers in Turkey” American Sociological Association 106th Annual Meeting, Section on International Migration Roundtables, 20-23 August, Las Vegas
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Manap Kırmızıgül, Ç. 2012. “Experiences of Asylum Seekers in Turkey” International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, 17-21 June, Bursa
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Contrasting Policies and Experiences of Asylum Seekers in Turkey" ODTÜ, 2008
 • Doktora Tezi
 • 1 "Expert Views and Local Responses Towards Iraqi Turkmen Humanitarian Refugees in Ankara, Turkey" ODTÜ, 2017
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Nevşehir’de Cinsiyet Eşitliğini Teşvik Etme ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Yok Etme ve İlde Yaşayan Yerel, Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Siyasi ve Ekonomik Haklarına Erişimi Geliştirme, AB Projesi, SGDD ve Kapadokya Kadın Derneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 The Invisible Minorities, Refugees, BAP ODTÜ
VERDİĞİ DERSLER
Klasik Mantık
Kurumlar Sosyolojisi
Modern Mantık
Sosyolojik Paradigmalar
Temel Sosyolojik Kavramlar
 
Bu İçeriği Paylaş!