KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hakan AKYILDIRIM
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Telefon 2462114252
E-Posta hakanakyildirim@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5723-958X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 24.02.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 16.02.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nükleer Fizik, Bilim Felsefesi, Kozmoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Calculation of Fast Neutron Shielding Parameters for Some Essential Carbohydrates
 • 2 Attenuation Parameters and Effective Atomic Numbers of Concretes Containing Pumice for Some Photon Energies by Experiment, Simulation and Calculation
 • 3 Suat ÖZKORUCUKLU, Hakan AKYILDIRIM, Veli ÇAPALI, 2006. "Isparta İli'nde radon yoğunluk ölçümleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3) 323-327.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.I. Sayyed, H. Akyildirim, M.S. Al-Buriahi, E. Lacomme, R. Ayad, G. Bonvicini, Oxyfluoro-tellurite-zinc glasses and the nuclear-shielding ability under the substitution of AlF3 by ZnO, Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 126 (2020).
 • 2 S. Al-Obaidi, H. Akyıldırım, K. Gunoglu, I. Akkurt, Neutron Shielding Calculation for Barite-Boron-Water, Acta Phys. Pol. A. 137 (2020) 551–553.
 • 3 I. Boukhris, M.S. Al-Buriahi, H. Akyildirim, A. Alalawi, I. Kebaili, M.I. Sayyed, Chalcogenide glass-ceramics for radiation shielding applications, Ceram. Int. (2020).
 • 4 A. Alalawi, M.S. Al-Buriahi, M.I. Sayyed, H. Akyildirim, H. Arslan, M.H.M. Zaid, B.T. Tonguc, Influence of lead and zinc oxides on the radiation shielding properties of tellurite glass systems, Ceram. Int. (2020).
 • 5 Y.S. Rammah, E. Kavaz, H. Akyildirim, F.I. El-Agawany, Evaluation of photon, neutron, and charged particle shielding competences of TeO2-B2O3-Bi2O3-TiO2 glasses, J. Non. Cryst. Solids. 535 (2020).
 • 6 M.S. Al-Buriahi, F.I. El-Agawany, C. Sriwunkum, H. Akyıldırım, H. Arslan, B.T. Tonguc, R. El-Mallawany, Y.S. Rammah, Influence of Bi2O3/PbO on nuclear shielding characteristics of lead-zinc-tellurite glasses, Phys. B Condens. Matter. 581 (2020) 411946.
 • 7 H. Akyildirim, E. Kavaz, F.I. El-Agawany, E. Yousef, Y.S. Rammah, Radiation shielding features of zirconolite silicate glasses using XCOM and FLUKA simulation code, J. Non. Cryst. Solids. 545 (2020) 120245.
 • 8 Monte Carlo simulation of a NaI(Tl) detector efficiency
 • 9 H. Akyildirim, Olivine mineral used in concrete for gamma-ray shielding, Arab. J. Geosci. 12 (2019) 264.
 • 10 H. Akyildirim, F. Waheed, K. Günoğlu, İ. Akkurt, Investigation of Buildup Factor in Gamma-Ray Measurement, Acta Phys. Pol. A. 132 (2017) 1203–1206.
 • 11 I. Akkurt, H. Akyildirim, F. Karipçin, Variation of the Photon Attenuation Coefficients of Pumice Concrete in Different Chemical Media, Asian J. Chem. 25 (2013) 3279–3281.
 • 12 I. Akkurt, H. Akyıldırım, Radiation transmission of concrete including pumice for 662, 1173 and 1332keV gamma rays, Nucl. Eng. Des. 252 (2012) 163–166.
 • 13 I. Akkurt, H. Akyıldırım, F. Karipçin, B. Mavi, Chemical corrosion on gamma-ray attenuation properties of barite concrete, J. Saudi Chem. Soc. 16 (2012) 199–202.
 • 14 I. Akkurt, H. Akyıldırım, A. Calik, O.B. Aytar, N. Uçar, Gamma Ray Attenuation Coefficient of Microalloyed Stainless Steel, Arab. J. Sci. Eng. 36 (2011) 145–149.
 • 15 I. Akkurt, A. Calik, H. Akyıldırım, The boronizing effect on the radiation shielding and magnetization properties of AISI 316L austenitic stainless steel, Nucl. Eng. Des. 241 (2011) 55–58.
 • 16 I. Akkurt, H. Akyildirim, B. Mavi, S. Kilincarslan, C. Basyigit, Gamma-ray shielding properties of concrete including barite at different energies, Prog. Nucl. Energy. 52 (2010) 620–623.
 • 17 I. Akkurt, H. Akyildirim, B. Mavi, S. Kilincarslan, C. Basyigit, Photon attenuation coefficients of concrete includes barite in different rate, Ann. Nucl. Energy. 37 (2010) 910–914.
 • 18 I. Akkurt, H. Akyildirim, A.F. Özdemir, D.A. Aldemir, Neutron irradiation effects on I–V characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes, Radiat. Meas. 45 (2010) 1381–1383.
 • 19 I. Akkurt, B. Mavi, H. Akyildirim, K. Günoglu, Natural radioactivity of coals and its risk assessment, Int. J. Phys. Sci. (2009)
 • 20 I. Akkurt, S. Kilincarslan, C. Basyigit, B. Mavi, H. Akyildirim, Investigation of photon attenuation coefficient for pumice, Int. J. Phys. Sci. 4 (2009) 588–591
 • 21 I. Akkurt, A. Calik, H. Akyıldırım, B. Mavi, The Effect of Boronizing on the Radiation Shielding Properties of Steel, Zeitschrift Für Naturforsch. A. 63 (2008) 445–447.
 • 22 I. Akkurt, B. Mavi, H. Akyildirim, K. Günoglu, Natural radioactivity of coals and its risk assessment, Int. J. Phys. Sci. (2009)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İskender AKKURT, Betül MAVİ, Hakan AKYILDIRIM, Kadir GÜNOĞLU, 1-3 Ekim 2009. "Bazı kil örneklerinde radyoaktivite tayini", 14. Ulusal Kil Sempozyumu, s. 3-5, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • 2 İskender AKKURT, Betül MAVİ, Hakan AKYILDIRIM, Kadir GÜNOĞLU, 1-3 Ekim 2009. "Isparta yöresindeki pomzanın radyasyon zayıflatma katsayısının ölçülmesi", 14. Ulusal Kil Sempozyumu, s. 6-10, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 I. Akkurt, N.Karpuz, B.Mavi, H. Akyıldırım, 21-22 Mayıs 2010, "Afyon haşhaşında doğal radyoaktivite tayini", ADIM Fizik Günleri-I, s. 126, Afyon Kocatepe Üniv., Afyon
 • 2 İ. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, K. Günoğlu, N. Karpuz, H. O. Tekin, Z. N. Demirci, R. Unal, A. Akkurt, H. A. Yalım, 21-22 Mayıs 2010, "Afyon kaplıcalarında yüzey radyasyon ölçümü", ADIM Fizik Günleri-I, s. 127, Afyon Kocatepe Üniv., Afyon
 • 3 İskender Akkurt, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Günoglu, Fatma Karipçin, Şemsettin Kılınçarslan, Celalettin Başyiğit, 14-16 October 2010. "Variation of gamma-ray attenuation coefficient for ordinary concrete under Na2SO4 media at 662 keV", IX. Kimyasal Fizik Kongresi, p. P14, Çeşme/İzmir.
 • 4 İskender AKKURT, Adnan ÇALIK, Hakan AKYILDIRIM, Betül MAVİ, Kadir GÜNOĞLU, 6-9 Ekim 2009, "Paslanmaz ferritik 430 tipi çeliğin radyasyon zırhlama özellikleri", 10. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla
 • 5 Hakan AKYILDIRIM, İskender AKKURT, Betül MAVİ, Kadir GÜNOĞLU, Semsettin KILIÇARSLAN, Celalettin BAŞYİĞİT, 6-9 Ekim 2009, "Baritli betonlar ve nötron zırhlaması", 10. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla
 • 6 İ. Akkurt, B. Mavi, H. Akyıldırım, K. Gunoglu, 23-26 Haziran 2009. "Gamma spektrometresi ile radyoaktivite tayini", XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresi, s. 192, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İskender Akkurt, Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Günoğlu, 4-7 July 2010. "The effect of boronizing duration on the radiation shielding properties", 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (NURER), p. 162-165, Gazi University-Ankara.
 • 2 Iskender Akkurt, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Murat Öztürk, Nuri Özek, 8-9 July 2010. "Nuclear energy: An alternative energy source for Turkey", 2nd International Symposium on Sustainable Development, p. 448-450, Bosnia and Herzegovina.
 • 3 Iskender Akkurt, Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Nazım Uçar, 8-9 july 2010. "Boronizing: Radiation Shielding of Stainless Steel", 2nd International Symposium on Sustainable Development, p. 292-293, Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Calık A., Akkurt I., Akyıldırım H., 13-15 Mayıs 2009. "Borun radyasyon zırh malzemesi olarak kullanılmasının araştırılması", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS09, Karabuk/Zonguldak.
 • 5 A. Çalık, İ. Akkurt, H. Akyıldırım, K. Günoğlu, 15-17 October 2009. "Boronizing: To improve radiation shielding properties of materials", IV. International Boron Symposium, p. 19-22, Eskişehir-Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hakan AKYILDIRIM, İskender AKKURT, 2014, "Estimation of photon attenuation coefficients of barite concretes by FLUKA", International Conference on Computational And Experimental Science And Engineering (ICCESEN), p. 134,25-29 October, Antalya-Turkey
 • 2 İskender AKKURT, Hakan AKYILDIRIM, 2014, "FLUKA calculation for gamma-ray attenuation coefficients of concretes containing olivine at different energies", International Conference on Computational And Experimental Science And Engineering (ICCESEN), p. 136, 25-29 October, Antalya-Turkey
 • 3 Hakan AKYILDIRIM, İskender AKKURT, 2014, "Photon attenuation coefficients of concretes containing zeolite using FLUKA code", International Conference on Computational And Experimental Science And Engineering (ICCESEN), p. 137 , 25-29 October, Antalya-Turkey
 • 4 I. AKKURT, H. AKYILDIRIM, B. MAVİ, Ş. KILINÇARSLAN, C. BAŞYİĞİT, 13-15 May 2011. "The effect of pumice rate on the gamma absorption parameters of concrete", Advances In Applied Physics And Material Science Congress (APMAS2011), p. 381, Antalya-Kemer-Turkey.
 • 5 I.Akkurt, H. Akyildirim, B. Mavi, K. Gunoglu, A. Calik, N. Ucar, Ö.B. Aytar, 20-23 October 2010. "The radiation shielding properties of boronized vanadium steels", International Symposium on In-situ Nuclear Metrology As A Tool For Radioecology (INSINUME'2010), p. 22, Dubna-Russia.
 • 6 İ. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, F. Karipçin, Ş. Kılınçarslan, C. Başyiğit, 20-23 October 2010. "The effect of pumice rate on the gamma-ray attenuation for concrete under NaOH media", International Symposium on In-situ Nuclear Metrology As A Tool For Radioecology (INSINUME'2010), p. 23, Dubna-Russia.
 • 7 I. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, S. Kılınçarslan, C. Başyiğit, 12-16 October 2009. "A test of different types of concrete for radiation protection", 11th Neutron And Ion Dosimetry Symposium, p. 25, iThemba Labs, Cape Town-South Africa.
 • 8 I. Akkurt, H. Akyıldırım, A.F. Özdemir, D.A. Aldemir, 12-16 October 2009. "Neutron irradiation effects on current-to-voltage effects of Schottky diode", 11th Neutron And Ion Dosimetry Symposium, p. 25, iThemba Labs, Cape Town-South Africa.
 • 9 H. AKYILDIRIM, İ. AKKURT, 24-27 Eylül 2009. "Olivin içeren ağır betonların gama radyasyonu soğurma özelliklerinin araştırılması", Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 534, Bodrum-Muğla.
 • 10 H. AKYILDIRIM, D.A. ALDEMİR, K. GÜNOĞLU, A.F. ÖZDEMİR, İ. AKKURT, 24-27 Eylül 2009. "Radiation hazards on electrical properties of Schottky diodes", Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 536, Bodrum-Muğla.
 • 11 H. AKYILDIRIM, O.B. AYTAR, K. GÜNOĞLU, A. ÇALIK, İ. AKKURT, N. UÇAR, 24-27 Eylül 2009. "Düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliklerin radyasyon soğurma özellikleri", Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 561, Bodrum-Muğla.
 • 12 i. akkurt, b. mavi, h. akyıldırım, s. kılınçarslan, c. başyiğit, f. karipçin, 23-25 March 2009. "Chemical effects on the radiation shielding properties of some types of cconcrete", Taibah International Chemistry Conference 2009, p 441.
 • 13 İ. AKKURT, A. ÇALIK, H. AKYILDIRIM, B. MAVİ, 25-29 Ağustos 2008. "Borlamanın bazı çeliklerin radyasyon soğurma özelliklerine etkisinin araştırılması", Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 204, Bodrum-Muğla.
 • 14 İ. AKKURT, A. ÇALIK, H. AKYILDIRIM, B. MAVİ, 25-29 Ağustos 2008. "Borlamanın çeliklerin manyetik özelliklerine etkisinin araştırılması", Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 529, Bodrum-Muğla.
 • 15 İ. AKKURT, B. MAVİ, H. AKYILDIRIM, 25-29 Ağustos 2008. "Isparta'daki bazı bina duvarlarının radyasyon soğurma özelliklerinin incelenmesi", Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 530, Bodrum-Muğla.
 • 16 B. MAVİ, İ. AKKURT, H. AKYILDIRIM, 25-29 Ağustos 2008. "Kömür ve kömür külünün radyoaktivite yönünden araştırılması", Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 542, Bodrum-Muğla.
 • 17 B. MAVİ, İ. AKKURT, H. AKYILDIRIM, K. GÜNOĞLU, B. ORUNCAK, H.A. YALIM, 25-29 Ağustos 2008. "Mermerdeki doğal radyoaktivite", Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 543, Bodrum-Muğla.
 • 18 B. MAVI, H. AKYILDIRIM, I. AKKURT, 14-17 October 2008. "Radioactivity measurement on coal samples", The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Sciences And Its Application, p. 232, TAEK, Ankara-Turkey.
 • 19 AKKURT İ., YALİM H.A., AKYILDIRIM H., AKKURT A., ÖZDEMİR F.B., ÜNAL R., SANDIKÇIOĞLU A., 19-24 Şubat 2007,Investigation of Radon Risk in Well Water, International Conference on Environment:Survival and Sustainability s 555, Uzak Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-Kıbrıs
 • 20 AKKURT İ., BEZİR N.Ç., MAVİ B., AKYILDIRIM H., YALÇIN C., KULALI F., 19-24 Şubat 2007,The effect of Solar-Cosmic Rayson The Background Radiation, International Conference on Environment:Survival and Sustainability, Uzak Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-Kıbrıs, s 556.
 • 21 İ. AKKURT, B. MAVİ, Ç. ÇELEBİ, H. AKYILDIRIM, 28-31 Agustos 2007. "Kitin: Böcekleri radyasyondan koruyan zırh", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 627, İnönü Üniv., Malatya-Türkiye.
 • 22 İ.AKKURT, A. ÇALIK, H. AKYILDIRIM, B. MAVİ, 28-31 Ağustos 2007. "Radiation shielding properties of some types of steel", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 619, İnönü Üniv., Malatya-Türkiye.
 • 23 İ. AKKURT, B. MAVİ, H. AKYILDIRIM, A. ERSOZ, Ş. KILINÇARSLAN, C. BAŞYİĞİT, F. KARİPCİN, 28-31 Ağustos 2007. "Baritli betonların radyasyon soğurma özelliklerinin kimyasal etki ile değişimi", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 631, İnönü Üniv., Malatya-Türkiye.
 • 24 B. MAVİ, H. AKYILDIRIM, İ. AKKURT, 28-31 Ağustos 2007. "Yapı malzemelerinde doğal radyoaktivite tayini", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, s. 603, İnönü Üniv., Malatya-Türkiye.
 • 25 AKKURT İ., MAVİ B., AKYILDIRIM H., KILINÇARSLAN S., BAŞYİĞİT C., 22-26/8/2006. "Investigation of radiation shielding properties of some building materials", 6th International Conference of The Balkan Physics Union, p. 571, İstanbul-Turkey.
 • 26 S. ÖZKORUCUKLU, H. AKYILDIRIM, V. ÇAPALI, N. ÖZGÜR, 13-16 Eylül 2005. "Isparta İli'nde radon gazı konsantrasyonunun ölçülmesi ve haritalandırılması", Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, s. 318, Muğla-TÜRKİYE.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ağır Betonların Nükleer Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması (SDÜ Doktora Projesi, No: 1715D08)
 • 2 Değişik Tipteki Betonların Nükleer ve Kimyasal Saldırılara Karşı Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması (TUBİTAK Projesi, 106M127)
 • 3 Isparta İli'nde Radon Gazı Konsantrasyonunun Ölçülmesi ve Haritalandırılması (SDÜ BAP YL Projesi, No:0958-YL-04)
 • 4 İnsan Sağlığı ve Çevre Kirliliği Açısından Isparta ve Çevre İllerinde Havada, Toprakta, Kayaçlarda ve Suda Radon Gazı Konsantrasyonunun Ölçülmesi (DPT Projesi, No: 2003-047)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ADIM Fizik Günleri - 3, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 17-18 Nisan 2014, ISPARTA
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 yılı grup başarı ödülü
VERDİĞİ DERSLER
Fizik Laboratuarı I
Fizik Laboratuvarı I
Fizik Laboratuvarı II
Popüler Fizik
 
Bu İçeriği Paylaş!