KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hatice Gökçen ÖZKAYA
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462118247
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 83
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (İNGİLİZCE) 29.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (YL) (TEZLİ) 01.12.2005
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI (DR) 01.04.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Mimarlık Tarihi,Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı,Osmanlı Konut Çalışmaları
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 SDK-2019-7395 no’lu ”Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Değişiminde Kadının Görünürlüğünün İnşası: Kadın Eğitim Yapıları” konulu SDÜ BAP destekli Doktora Projesi, BAP, ÖZKAYA Hatice Gökçen, KÖSE Duygu, 28.11.2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 17. Yüzyıl İstanbul’unda Barınma Standartları Ve Mahremiyet Kalıpları, Tübitak 3501, ÖZKAYA Hatice Gökçen, 01.10.2015 - 01.09.2018 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, İSTANBUL’DA ON YEDİNCİ YÜZYIL EVLERİNDE YAŞAMA MEKANLARI. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, 1(1), , 45-59. (2019), (Diğer)
 • 2 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, CASE ISSUES AND DATA ON HOUSES IN THE 17TH CENTURY ISTANBUL KADI REGISTERS. AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, 16(3), , 37-47. Doi: 10.5505/itujfa.2019.67044, (2019), (The Avery Index to Architectural Periodicals )
 • 3 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, LIVING CONDITIONS IN HOUSES OF ISTANBUL DURING THE 17TH CENTURY: A READING OF KADI REGISTRIES. TÜBA-KED: Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi , 76-88. Doi: 10.22520/tubaked.2019.19.005, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, OSMANLI EVLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK: 18. YÜZYILDAN DAHİLİYELİ-HARİCİYELİ BEŞ İSTANBUL EVİ ÖRNEĞİ. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 35(1), , 243-262. Doi: 10.4305/METU.JFA.2018.1.13, (2018), (AHCI)
 • 5 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, DETERMINATION AND ANALYSIS OF SITE SELECTION FACTORS FOR KULLIYES OF ARCHITECT SINAN WITH RESPECT TO THE LOCATIONS IN THE OTTOMAN CITY OF ISTANBUL. BUILDING AND ENVIRONMENT, 43(5), , 720-735. Doi: 10.1016/j.buildenv.2007.01.050, (2008), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, Kadı Sicillerinden 17. Yüzyıl İstanbul’unun Barınma Koşullarına Bakmak. ICOSEH- 15th International Congress of Ottoman Social and Economic History (2022). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, MODERNLEŞMENİN EŞİĞİNDE İSTANBUL KENTİNDE EVLERİN YAPILANMASI VE AÇIK MEKANLAR. CIEPO 24- 24th Conference of the Comité International des Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (2022). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, DÜZGÜN Derya, Household Goods in the Perspective of Advertisements in the 19th Century Istanbul. VIII. INTERNATIONAL ONLINE ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE ARCHDESIGN '21 (2021). (Özet bildiri)
 • 4 Köse D., ÖZKAYA Hatice Gökçen, SPATIAL SEARCH FOR CONSTRUCTION OF WOMEN’S VISIBILITY IN THE LATE OTTOMAN PUBLIC SPACES: DARÜLMUALLIMATS. LIVENARCH VII-livable environments & architecture- 7th International Congress/Other Architect/ure(s) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÖZKAYA Hatice Gökçen, Düzgün D., A READING FROM KADINLAR DÜNYASI ON THE VISIBILITY OF WOMEN IN THE PUBLIC SPACES OF LATE OTTOMAN ISTANBUL. LIVENARCH VII-livable environments & architecture- 7th International Congress/Other Architect/ure(s) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, Dönderici Naime, Gerze Yangın Evlerinin Kentsel Hafıza Mekanı Olarak Yeniden Düşünülmesi / Rethinking of Gerze Fire Houses as Urban Memory Spaces. Research 2020 International Symposium of Architectural Research (2020). (Özet bildiri)
 • 7 DÜZGÜN DERYA, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, A BUILDING IN URBAN COLLECTIVE MEMORY: SAMSUN TEKEL BUILDING. MEMORY STUDIES’ 19 / IV. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON MEMORY AND THE PAST (2019). (Özet bildiri)
 • 8 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, HOUSES AND STREETS IN THE EARLY MODERN PERIOD OF ISTANBUL. ARCHDESIGN’ 18 / V. International Architectural Design Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 9 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, İL VAROL ARZU, THE QUESTION OF RE-FUNCTIONING: A CASE STUDY OF ATIF EFENDI LIBRARY. LIVENARCH IV-(RE/DE) Construction in Architecture (2009). (Özet bildiri)
 • 10 İL VAROL ARZU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, RETHINKING OF NON-PLACE. LIVENARCH IV-(RE/DE) Construction in Architecture (2009). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KÖSE DUYGU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, GEÇ OSMANLI’DA “İNŞA” VE “TAHSİS” YOLUYLA MEKÂN ÜRETİMİ: DARÜLMUALLİMATLAR. SANAT TARİHİ DERGİSİ, 32(2), , 609-635. Doi: 10.29135/std.1298209, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 AKGÜL HATİCE, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, OSMANLI EVLERİNE DAİR ARAŞTIRMA MALZEMESİ VE YÖNTEM SORUNSALI: POTANSİYELLER VE SINIRLILIKLAR. tasarımkuram, 16(29), , 35-52. Doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.29290, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, MÜHENDİSLİK’TEN AYRILMAK YETMİYORMUŞ. ARREDAMENTO MİMARLIK , 97-99. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, 18. YÜZYIL İSTANBUL EVLERİNE SEÇME ÖRNEKLERLE BİR BAKIŞ. İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI , 127-139. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, VAKIF İSTİBDAL KAYITLARI İSTANBUL’DA BARINMA KÜLTÜRÜ VE KENT YAPISINA DAİR NELER SUNAR?. TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, 8(16), , 467-488. (2010), (Diğer)
 • 6 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, MİMARLIK ÜZERİNE DÜŞÜNME PRATİĞİNİN EĞİTİMDEKİ YERİ. MİMARLIK DEKORASYON , 73-74. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, 18. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA KÜTÜPHANELERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: ATIF EFENDİ KÜTÜPHANESİ. MİMARLIK DEKORASYON , 86-90. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, TÜRK ALİ, OSMANLI KENTSEL MEKANINDA MİMAR SİNAN KÜLLİYELERİNİN İSTANBUL KENTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), , 105-119. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKAYA Hatice Gökçen, Tanyeli Uğur , 18. Yüzyıl İstanbul’unda İstibdal Kayıtlarına Yansıyanlar: Evlere İlişkin Bir Değerlendirme. Cumhuriyet'in 100. Yılında Yıldız'da Konut Araştırmaları Sempozyumu (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, Düzgün Derya, TÜKETİM NESNESİ OLARAK HAFIZALARDAKİ TÜRK EVİ İMAJI. 21. YÜZYIL KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ (2020). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, 1742-1764 YILLARI ARASINDA AHKAM DEFTERLERİNE GÖRE İSTANBUL’DA MİMARLIK HAMİLERİ OLARAK VAKIF KURUCULARI. ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Doktora Araştırmaları Sempozyumu VI- Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Hamilik ve Mimarlık Tarihi (2009). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KÖSE DUYGU, ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, Çağdaş Mimarlık Araştırmaları: Kent, Kuram, Tasarım(2021). DAKAM Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, UĞUR TANYELİ’YE ARMAĞAN(2019). BİNAT İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK / b.kitap, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÖZKAYA Hatice Gökçen, 18. YÜZYILDA İSTANBUL EVLERİ: MİMARLIK, RANT, KONFOR, MAHREMİYET(2015). İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZKAYA HATİCE GÖKÇEN, ANTİK ÇAĞ’DAN XXI. YÜZYILA BÜYÜK İSTANBUL TARİHİ C.XVIII(2015). İSAM-İBB Kültür A.Ş., Bölüm, (ULUSAL)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 ÖZKAYA Hatice Gökçen, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Podcast: İstanbul'u Dinliyorum/ 17. ve 18. Yüzyıl İstanbulu'nda Evler. 01.11.2023
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Akgün, Hatice Gökçen, "16. yy. Osmanlı Kenti İstanbul'da Kent içi Konumlarına Göre Mimar Sinan'ın Külliye Gruplarında Yer Seçimi Etmenlerinin Tespiti ve Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,2005.
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Mimari Metin Okumaları ve Analizi
Mimari Metin Okumaları Ve Analizi
Mimari Proje I ve Temel Tasarım
Mimari Proje III
Mimari Proje IV
Mimari Proje V
Mimari Proje VI
Mimarlık Tarihi I
Mimarlık Tarihi II
Mimarlık Tarihi III
Mimarlık Tarihi Okumaları
Mimarlık Üzerine Düşünme Denemeleri
Mimarlık, Tarih ve Hafıza
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar
Osmanlı Belgeleri Üzerinden Mimarlık Araştırmaları.
Osmanlı da Modernleşme ve Mimarlık
Osmanlı da Modernleşme ve Mimarlık-19. yüzyıl
Osmanlı Mimarlığı ve Terminoloji
Osmanlı Mimarlığı Ve Terminoloji
Osmanlı'da Modernleşme Ve Mimarlık-18. Yüzyıl
Osmanlı'da Modernleşme Ve Mimarlık-19. Yüzyıl
Seminer I (Yüksek Lisans)
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Tez Önerisi Savunma
Türkiye de Mimarlık Sorunları
Türkiye’de Mimarlık Sorunları
Uzmanlık Alan Dersi 2 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!