KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçen ÖZKAYA
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462118247
E-Posta haticeakgun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK 29.06.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 24.11.2005
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 01.04.2011
İLGİ ALANLARI
Mimarlık Tarihi,Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı,Osmanlı Konut Çalışmaları
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Özkaya, H. G., 2015, 18. Yüzyılda İstanbul Evleri Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özkaya, H. Gökçen, 2019, "Osmanlı İstanbul'unda Selamlığın Halleri", Uğur Tanyeli'ye Armağan, Binat İletişim ve Yayıncılık, s.127-154.
 • 2 Özkaya, H. G., 2015, "XVIII. Yüzyıl İstanbul Evleri", Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, c. 8, s. 368-381, İBB ve İSAM Yayınları, İstanbul.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akgül H., Özkaya, H. G., 2020, "Osmanlı Evlerine Dair Araştırma Malzemesi ve Yöntem Sorunsalı: Potansiyeller ve Sınırlılıklar", tasarım+kuram, 16/29, s. 35-52.
 • 2 Özkaya, H. G. (2019) "Living Conditions in Houses of Istanbul During the 17th Century: A Reading of Kadı Registries", TÜBA-KED, 19, s.75-88.
 • 3 Özkaya, Hatice Gökçen. 2019. "İstanbul'da On Yedinci Yüzyıl Evlerinde Yaşama Mekanları", YILLIK: Annual of Istanbul Studies, c.1, s.1, 45-59.
 • 4 Özkaya, H. G., 2010, "Vakıf İstibdal Kayıtları, İstanbul'da Barınma Kültürü ve Kent Yapısına Dair Neler Sunar?", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.8, sayı:16 (İstanbul Tarihi sayısı), s.467-488.
 • 5 Akgün H. G., Türk A., 2005, Osmanlı Kentsel Mekanında Mimar Sinan Külliyelerinin İstanbul Kenti Örneğinde İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s.105-119, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkaya, H. G., 2014, "Mühendislik'ten Ayrılmak Yetmiyormuş...", Arredamento Mimarlık, 2014/4, 278, s.97-99, İstanbul.
 • 2 Özkaya, H.G, "18. Yüzyıl İstanbul Evlerine Seçme Örneklerle Bir Bakış", İstanbul Araştırmaları Yıllığı-2, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, s. 127-139, 2013.
 • 3 Özkaya, H. G., "18. Yüzyıl İstanbul'unda Kütüphanelere İlişkin Bir Değerlendirme Atıf Efendi Kütüphanesi", Mimarlık & Dekorasyon, sayı: 167, 2007/8, s. 86-90, İstanbul.
 • 4 Özkaya, H. G., "Mimarlık Üzerine Düşünme Pratiğinin Eğitimdeki Yeri", Mimarlık & Dekorasyon, sayı: 169, 2007/10, s. 73-74, İstanbul.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkaya, Hatice Gökçen. 2019. "Case Issues and Data on Houses in the 17th Century Istanbul Kadı Registers", A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, c.16, s.3, 37-47.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkaya, H. Gökçen, 2018. "Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği", Journal of Faculty of Architecture, (35:1) 243-262
 • 2 Akgun, H.G., Turk, A., "Determination and Analysis of Site Selection Factors for Kulliyes of Architect Sinan with respect to the Locations in the Ottoman City of Istanbul", Building and Environment, May 2008, Vol 43/5 pp 720-735.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Modern Endonezya Mimarliği: Transplantasyon, Uyarlama, Kabullenme ve Melezleşme, Johannes Widodo'dan, Arredamento Mimarlık, 100+101, 2007/4, s. 94-103, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkaya, H. G., Düzgün, D. 2020. "Tüketim Nesnesi Olarak Hafızalardaki Türk Evi İmajı", 21. Yüzyıl Konut Tartışmaları Kongresi, 13-14 Şubat 2020, İstanbul.
 • 2 Özkaya, H.G., "1742-1764 Yılları Arasında Ahkam Defterlerine Göre İstanbul'da Mimarlık Hamileri olarak Vakıf Kurucuları", ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Doktora Araştırmaları Sempozyumu VI- Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Hamilik ve Mimarlık Tarihi, 3-4 Aralık 2009, Ankara.
 • 3 Özkaya, H. G., "Türkiye'de Mimarlık Tarihi Yazımında Sınırları Aşma Denemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • 4 Türk, A., Özkaya, H.G., Çelebi, M.E., "Isparta Tarihi Kent Merkezinde Konutlar" , III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü. 12-13 Nisan 2007, Edirne.
 • 5 Akgün H. G., "Restorasyon ve Koruma Bağlamında İki Somut Örnek; Bakibey Konağı ve Taşoda", 1. Burdur Sempozyumu, Burdur Eğitim Fakültesi, 16-19 Kasım 2005, Bildiriler Cilt 2, s. 1320-1325.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Akgün H. G., "Modernizmin Isparta'ya yansımaları; Isparta Lisesi Örneği", DOCOMOMO Türkiye "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" başlıklı Poster Sunuşları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 10-12 Kasım 2004, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkaya, H. G. (2018) "Houses and Streets in the Early Modern Period of Istanbul", ARCHDESIGN' 18, Dubrovnik, Hırvatistan, 13-14 April 2018.
 • 2 İl, A., Özkaya, H.G., "Rethinking of 'Non-Space'", LIVENARCH IV-(RE/DE) Construction in Architecture, Trabzon/Turkey, 9-11 July, 2009.
 • 3 Özkaya, H.G., İl, A., "Questioning The Problematics of (Re)Functioning with a case study of Atıf Efendi Library", LIVENARCH IV-(RE/DE) Construction in Architecture, Trabzon/Turkey, 9-11 July, 2009.
 • 4 Çelebi, M.E., Özkaya, H.G., "Environmental Rehabilitation Works in the Mediterranean City Isparta's Historical Center". First Euromediterranean Conference, 12-15 Temmuz 2007, Barcelona.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akgün, Hatice Gökçen, "16. yy. Osmanlı Kenti İstanbul'da Kent içi Konumlarına Göre Mimar Sinan'ın Külliye Gruplarında Yer Seçimi Etmenlerinin Tespiti ve Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özkaya, H. Gökçen, "18. Yüzyıl İstanbul'unda Barınma Kültürü ve Yaşam Koşulları", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı Doktora Tezi, 2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 115K537 no'lu TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Projesi, Proje Başlama Tarihi: 1 Ekim 2015
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türk, A. (Proje Yürütücüsü), Akgün, H.G. (Proje Yardımcısı), “16. Yüzyıl Osmanlı Kenti İstanbul'da Kent İçi Konumlarına Göre Mimar Sinan'ın Külliye Gruplarında Yer Seçimi Etmenlerinin Tespiti ve Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Yüksek Lisans Araştırma Projesi, Isparta, 2005.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Osmanlı Konut Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı Düzenleme Komitesinde görev, SDÜ Mimarlık Bölümü, Isparta
 • 2 12. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (MSTAS) Düzenleme Kurulunda görev, 21-22 Haziran 2018, SDÜ Mimarlık Bölümü, Isparta
 • 3 4. Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali “Çakış(tır)ma-Buluş(tur)ma-Ayrış(tır)ma” atölye çalışması
 • 4 2012 Betonart Mimarlık Yaz Okulu’nda moderatörlük.
 • 5 XXXIII. MOBBİG Toplantısı Organizasyon Komitesi üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 6–8 Ekim 2011, Isparta.
 • 6 Sedat Hakkı Eldem II: Retrospektif Sergisi ve Kitabı Proje Asistanlığı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özkaya, Hatice Gökçen, 2018, Osmanlı Konut Çalışmalarına Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, 4 Ekim 2018, SDÜ Mimarlık Bölümü, Isparta
 • 2 Akgün Özkaya, Hatice Gökçen. "18. Yüzyıl İstanbul Evleri", Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi Bir Kitap Bir Yazar Toplantısı'nda konuşmacı, 25 Nisan 2016.
 • 3 Özkaya, H. G., "18. Yüzyıl İstanbul Evlerine Seçme Örneklerle Bir Bakış", İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arka Oda Toplantısında davetli konuşmacı, 16 Ekim 2012
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 5 Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı
Diploma Projesi
Mimari Metin Okumaları ve Analizi
Mimari Proje 3
Mimari Proje 4
Mimari Proje 5
Mimari Proje 6
Mimarlık Tarihi 1
Mimarlık Tarihi 2
Mimarlık Tarihi 3
Mimarlık Tarihi 4
Mimarlık Tarihi Okumaları
Mimarlık Üzerine Düşünme Denemeleri
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık
Temel Tasarım ve Mimari Proje 1
Türkiye'de Mimarlık Sorunları
 
Bu İçeriği Paylaş!