KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Posta hasankoseoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasankoseoglu
ORCID ID 000000030183208X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 01.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 26.01.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 26.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Membran Prosesleri, Desalinasyon, Atıksu Arıtımı
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R., Kitis M. (2008) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, In: Efficient Management of Wastewater, Its Treatment and Reuse in Water Scarce Countries, Al Baz, Ismail; Otterpohl, Ralf; Wendland, Claudia (Eds.), ISBN: 978-3-540-74491-7, Springer.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çiftçi H., Kaplan Ş.Ş., Köseoğlu H., Karakaya E. ve Kitiş M. (2007) Yapay Sulak Alanlarda Atıksu Arıtımı ve Ekolojik Yaşam. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23(1-2) 149-160
 • 2 Köseoğlu H. ve Uçaroğlu S. (2006) Madencilik Sektöründe Çevresel Yönetim Yaklaşımları, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Sayı: 63, 3-16
 • 3 Karadirek E., Kaplan Ş.Ş., Ece M. ve Köseoğlu H., (2006) Antalya ve Isparta Bölgelerinde Uygulanan Tıbbi Atık Yönetimi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Sayı: 64, 22-29.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koseoglu H., Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Kitis M. (2012). Effects of chemical additives on filtration and rheological characteristics of MBR sludge, Bioresource Technology, 117, 48-54.
 • 2 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2011) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, Desalination and Water Treatment, 26, 118-123.
 • 3 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Sayilgan E., Beyhan M., Kitis M. (2010) The removal of disinfection by-product precursors in drinking water with ceramic membranes, Water Science and Technology,62(3), 547-555.
 • 4 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2010) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, Desalination, 258(1-3), 72-78.
 • 5 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M, Kitis M. (2010) The use of iron oxide-coated ceramic membranes in removing natural organic matter and phenol from waters, Desalination, 261(1-2), 27-33.
 • 6 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2009) Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor. Desalination, 240, 143-150.
 • 7 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2009) Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, Desalination, 237, 346-356.
 • 8 Iversen V., Koseoglu H., Yigit N.O., Drews A., Kitis M., Lesjean B., Kraume M. (2009) The impacts of membrane flux enhancers on activated sludge sludge respiration and nutrient removal in MBRs, Water Research, 43(3), 822-830.
 • 9 Koseoglu H., Kitis M. (2009) The recovery of silver from mining wastewaters using hybrid cyanidation and high-pressure membrane process, Minerals Engineering, 22(5), 440-444.
 • 10 Kabay N., Sarp S., Yuksel M., Kitis M., Koseoglu H., Arar Ö., Bryjak M. and Semiat R. (2008) Removal of boron from SWRO permeate by boron selective ion exchange resins containing N-methyl glucamine groups. Desalination (223) 49-56.
 • 11 Koseoglu H., Kabay N., Yüksel M. and Kitis M. (2008) The removal of boron from model solutions and seawater using reverse osmosis membranes. Desalination (223) 126-133.
 • 12 Koseoglu H., Kabay N., Yüksel M., Sarp S., Arar Ö. and Kitis M. (2008) Boron removal from seawater using high rejection SWRO membranes - The impacts of pH, feed concentration, pressure, and cross-flow velocity. Desalination (227) 253-263.
 • 13 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N. and Kitis M. (2008) Membrane Fouling in a Pilot-Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions. Desalination, 231, 124-132
 • 14 Koseoglu H., Yigit N.O., Iversen V., Drews A., Kitis M., Lesjean B., Kraume M. (2008) Effects of several different flux enhancing chemicals on filterability and fouling reduction of membrane bioreactor (MBR) mixed liquors. Journal of Membrane Science, 320, 57-64.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kitap çevirisi. Çevre Kimyasında Temel Kavramlar Problemler ve Çözüm Notları (2013) (Key Concepts in Environmental Chemistry), Grady Hanrahan. Çeviri Editörü: İsmail Toröz. Çevirenler: Mehmet Kitiş, Hasan Köseoğlu, Emine Sayılgan. ISBN: 978-605-133-652-7, Nobel Yayıncılık.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 V. Iversen, J. Villwock, H. Koseoglu, N. O. Yigit, A. Drews, M. Kraume. (2008). Filtrierbarkeit und Scherstabilität von geflocktem Belebtschlamm. Chemie Ingenieur Technik, (80), No.9, 1313.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Iversen V., Drews A., Kraume M., Kitis M. (2008) Katyonik polimerler kullanarak membran biyoreaktörde (MBR) tıkanmaların azaltılması, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 11-13, İstanbul.
 • 2 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Iversen V., Drews A., Kraume M., Kitis M. (2008) Membran biyoreaktörlerin (MBR) tıkanma kontrolünde kullanılan katyonik polimerlerin biyolojik aktiviteye etkileri, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 11-13, İstanbul.
 • 3 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Kitiş M. (2008) Kimyasal Maddeler İle Membran Biyoreaktörlerde (MBR) Tıkanma Kontrolü Ve Akı Artırımı, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 4 Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitiş M. (2008) Su ve Atıksu Arıtımında Seramik Membranların Kullanımı, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 5 Kabay N., Güler E., Arar Ö., Özakdağ D., Arda M., Köseoğlu H., Kitis M., Yüksel M. (2008) Ters ozmos yöntemiyle deniz suyundan üretilen tatlı suda bor düzeyinin incelenmesi, 2.Ulusal Bor Çalıştayı, MTA, Nisan 17-18, Ankara.
 • 6 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ., Çınar Ö., Kitis M. (2008) Tekstil endüstrisi atıksularının alıcı ortamlara deşarjında renk kriteri olmalı mıdır? Geri kazanım gerçekleri, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 7 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2008) Kentsel ve endüstriyel atıksuların membran prosesleriyle arıtımı ve geri kazanımı- Ülkemizdeki mevcut durum, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 8 Köseoğlu H., Kabay N. ve Kitis M. (2006) Ters osmoz işletim şartlarının ve membran türlerinin sulardan bor giderimine etkileri. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 9 Kitis M., Köseoğlu H., Gül N. ve Ekinci F.Y. (2003) Atıksu arıtımı ve geri kazanımında membran biyoreaktörleri, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ekim 1-4, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genişoğlu M., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Kitis M., Harman B.İ. (2015) Modifiye edilmiş seramik membranlar ile bakır gideriminin araştırılması, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, Isparta.
 • 2 Genişoğlu M., Yeşil C., Harman B.İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Köseoğlu H. (2015) Nanofiltrasyon ve ters ozmos membranları ile bakır giderimi, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, Isparta.
 • 3 Köseoğlu H., Harman B.I., Genişoğlu M. (2014). Polimerik ve Seramik Membranların Bakır Giderim Performanslarının Belirlenmesi. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül, Kahrmanmaraş.
 • 4 B.I. Harman, H. Koseoglu, N. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis. (2011). Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 5 H. Koseoglu, B.İ. Harman, N. Yigit, G. Civelekoglu, M. Kitis. (2011). Kimyasal Eklenti Kullanımı İle Membran Biyoreaktörlerde Tıkanma Azaltımı. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 6 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.I., Civelekoğlu G., Sayılgan E., Bekaroğlu Ş., Çelik E. (2009) Membran biyoreaktör (MBR) prosesleri- Genel değerlendirme, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 7 Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitis M. (2009) Su ve atıksu arıtımında kullanılan polimerik ve seramik membran proseslerinin karşılaştırılması, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 8 Öner Ş.G., Güler E., Köseoğlu H., Kitis M., Yüksel M., Kabay N. (2009) Çapraz akışlı-düz tabakalı ters ozmos membran sisteminde FilmTecTM BW30 membranı ile jeotermal sudan bor giderilmesi- Basınç etkisi, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 9 Köseoğlu H., Harman B.İ., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2009) Membran biyoreaktör (MBR) proseslerinde yeni tıkanma kontrolü stratejileri, MEMTEK Sempozyumu, Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2011) Membran biyoreaktör prosesleri, Bodrum Belediyesi MATÇE Paneli, 20 Mayıs, Bodrum.
 • 2 Iversen V., Yigit N.O., Koseoglu H., Mohaupt J., Drews A. and Kraume M. (2007) Systematic investigation of the effect of flux enhancers on MBR sludge filterability. Membrane Technologies for Wastewater Treatment and Reuse, 2nd IWA National Young Water Professionals Conference, 4-6 June, Berlin, Germany.
 • 3 Civelekoğlu G. ve Köseoğlu H. (2004) Katı Atıkların Geri Dönüşümü. Güncel Çevre Sorunları Paneli, 3 Haziran, SDÜ, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012) The use of hybrid ceramic membrane process for fouling control during water treatment, 9th IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, June 3-7, Brisbane, Australia.
 • 2 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2012). Removal of Organics and Color from Baker's Yeast Process Wastewaters by High Pressure Membrane Processes. IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology. Buenos Aires, Argentina
 • 3 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2009) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, ULE2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, September 28-October 1, Denizli, Turkey.
 • 4 Guler E., Arar O., Piekacz J., Ozakdag D., Koseoglu H., Kitis M., Kabay N., Arda M., Yuksel M. (2008) Removal of boron from natural seawater by reverse osmosis (RO) process, Ion Exchange Technology Conference (IEX), Society of Chemical Industry, July 9-11, Cambridge, England.
 • 5 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2008) Are membrane processes becoming a must for industrial wastewater treatment and reuse in Turkey?, Black Sea International Environmental Symposium, August 25-29, Giresun, Turkey.
 • 6 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N. and Kitis M. (2007) Membrane Fouling in a Pilot-Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions. International Conference on Membranes for Water and Wastewater Treatment. 15-17 May. Harrogate, United Kingdom.
 • 7 N.O. Yigit, N. Uzal, H. Koseoglu, I. Harman, H. Yukseler, U. Yetis, G. Civelekoglu (2007) Treatment of a Denim Producing Textile Industry Wastewater Using Pilot-Scale Membrane Bioreactor. Permea 2007. September 2-6 2007. Siofok-Hungary.
 • 8 Kabay N., Kitis M., Sarp S., Arar O., Koseoglu H. and Yuksel M. (2006) Ion Exchange Separation of Boron from Seawater Reverse Osmosis (RO) Permeate. III. International Boron Symposium, Ankara, November 2-4.
 • 9 Koseoglu H., Kabay N. and Kitis M. (2006) Ters Osmoz Membran Prosesleri ile Deniz Suyu Desalinasyonunda Bor Giderimi ve Optimizasyon Çalışmaları (Boron Removal in Seawater Desalination by Reverse Osmosis Membranes and Optimization Efforts). III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 10 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R. and Kitis M. (2006) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, Regional EMWater Project Conference on Efficient Management of Wastewater Treatment and Reuse in the Mediterranean Countries, October 30 - November 1, Amman, Jordan.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genisoglu M., Koseoglu H., Harman B.I. (2015). Ceramic Membrane Applications in Industrial Wastewater Treatment. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 2 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012). The Effects of Iron Oxide Coating of Ceramic Membranes on Natural Organic Matter Removal from Drinking Water Sources, 12th International Conference on Inorganic Membranes, 9-13 July 2012, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • 3 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2009) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 4 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Sayilgan E., Beyhan M., Kitis M. (2009) The removal of disinfection by-product precursors in drinking water with ceramic membranes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 5 Koseoglu H., Kabay N., Yuksel M. and Kitis M. (2007) The removal of boron from model solutions and seawater using reverse osmosis membranes. Desalination and the Environment. 22-25 April 2007, Sani Resort, Halkidiki - Greece.
 • 6 N. Kabay, S. Sarp, M. Kitis, H. Koseoglu, O. Arar, M. Bryjak, R. Semiat and M. Yuksel (2007) Removal of boron from SWRO permeate by boron selective ion exchange resins containing N-methyl glucamine groups. Desalination and the Environment. 22-25 April 2007, Sani Resort, Halkidiki - Greece.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Koseoglu H.and Kitis M. (2008) Fouling in MBRs Used in Municipal Wastewater Reclamation. Workshop onPolymers for Separation Engineering and Technologies.Ege University, Engineering Faculty, Izmir, TurkeyFebruary 12-13, 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hibrit Siyanürleme ve Yüksek Basınçlı Membran Prosesiyle Madencilik Atıksularından Gümüş Geri Kazanımı - Sentetik Su Deneyleri
 • Doktora Tezi
 • 1 Kimyasal Eklentiler ile Membran Biyoreaktör Proseslerinde Tıkanma Kontrolü
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Development of a process for eliminating toxic organic species from water, NATO-CLG Project, ESP.EAP.CLG 983361, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniversitesi. Araştırmacı, 2008-2010,Tamamlandı.
 • 2 Study of the adsorption-membrane filtration (AMF) hybrid process for removal of boron from seawater, Middle East Desalination Research Center (MEDRC) Projesi. Proje Koordinatörü: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniversitesi. Proje Ortakları: Dept. of Chemistry, Wroclaw University of Technology, Poland; Dept. of Chemical and Biochemical Engineering, Slovak University of Technology, Slovakia; Dept. of Power Engineering, Institute of Chemical Technology, Czech Republic; TEI Halkidas, Greece; The Rabin Desalination Laboratory, Technion, Israel. 2005-2007, Tamamlandı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Polimerik/modifiye seramik hibrit membran prosesi ile sensör destekli metal giderimi ve geri kazanımı (PMS-SEMEG), TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y585), Proje Yürütücüsü: Dr. Hasan KÖSEOĞLU, 2015-Devam ediyor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İçme suyu kaynaklarında ve şebekelerde azot bazlı dezenfeksiyon yan ürünlerinin ve öncüllerinin mevsimsel değişiminin incelenmesi, ÇAYDAG 113Y416,TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2014-Devam Ediyor.
 • 2 Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 109G094, Yardımcı Personel, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özer Çınar-KSÜ, 2010-2014.
 • 3 Kimyasal eklentiler ile membran biyoreaktör proseslerinde tıkanma kontrolü, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1629-D-08, 2008-2011. Tamamlandı.
 • 4 Metal oksit kaplanmış seramik membran katalitik oksidasyon hibrit prosesiyle organik madde ve mikrokirleticilerin giderimi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 108Y135, Bursiyer, 2008-2011. Tamamlandı.
 • 5 Tarımsal sulamada kullanım için bor içeren sulardan membran filtrasyon, iyon değiştirme ve sorpsiyon-membran filtrasyon hibrit yöntemleriyle bor giderilmesi ve kazanılması, BOREN Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniv. Araştırmacı, 2008-2011. Tamamlandı.
 • 6 Altın madenciliğindeki siyanürlü atıksuların yüksek basınçlı membran sistemleri (ters osmoz) ile arıtımı ve siyanür geri kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 03-M-699, 2003-2006,Tamamlandı.
 • 7 Yüksek basınçlı membran sistemleri (ters osmoz, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ve mikrofiltrasyon) ile altın madenciliğindeki siyanürlü atıksuların arıtımı ve siyanür geri kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Altyapı Araştırma Projesi (DPT Özel Ödenekle Karşılanacak Bilimsel Araştırma Projesi), 2003/27, 2004-2005,Tamamlandı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics. 22-24 October 2009 Isparta, TURKEY. Executive Committee Member.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ÇEVRE KORUMA ÇALIŞTAYI, 16-17 Aralık 2003, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, 2015, Isparta. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı, Organizasyon Komitesi, 7-9 Nisan 2008, Isparta.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (Turkey) - Technische Universitat Berlin, Dept. of Chemical Engineering (Germany), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • 2 Research visit by MEDRC (Middle East Desalination Research Center) grant to Rabin Desalination Laboratory, Grand Water Research Institute, TECHNION, Haifa, Israel.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Metal oksit kaplanmış seramik membran katalitik oksidasyon hibrit prosesiyle organik madde ve mikrokirleticilerin giderimi, TÜBİTAK Projesi (108Y135), Proje Yöneticisi: Dr. Nevzat Özgü Yiğit, SDÜ.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) BİLİMSEL TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİ PROGRAMI(TEÇEP 2014 YILI MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ - Çevre Kimyasında Temel Kavramlar: Problemler ve Çözüm Notları İlaveli, Çev.Ed.: Prof.Dr.İsmail Toröz, 2013, Nobel Yayınevi. (Key Concepts in Environmental Chemstry, G. Hanrahan, 2012).
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 Yılı Teşvik Ödüllerinde Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında İkincilik Ödülü (Aralık 2010).
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2009 yılı Bilim Teşvik Ödülü, Araştırma Görevlisi Kategorisi 1.'lik Ödülü (Aralık 2010).
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Desalination Society (EDS)
 • 2 European Membrane Society (EMS)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015) Bildiri Kitabı Editörü, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 2 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics. Proceedings Vol.III
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 MJST, December 2015
 • 2 Desalination & Water Treatment, January 2014
 • 3 Clean, January 2014
 • 4 Clean, March 2014
 • 5 MWT, June 2014
 • 6 Desalination and Water Treatment, September 2014
 • 7 Water Research August 2012
 • 8 International Journal of Global Warming December 2012
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TÜBİTAK-ÇAYDAG, Gözlemci Panelist, Haziran 2012
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerin tanıtımı, Gülkent Anadolu Lisesi ve Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-MEB Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak girişimi, 13 Mayıs 2008, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!