KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Erdinç ÖKSÜM
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111355
E-Posta erdincoksum@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8386-9411
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 17
Alıntı Sayısı: 601
Web Of Science Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 278
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 04.09.2006
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 22.07.2013
İLGİ ALANLARI
jeofizik,uygulamalı jeofizik,paleomanyetizma,kaya manyetizması,jeomanyetizma,gravite ve manyetik prospeksiyon,arkeojeofizik,programlama dilleri (matlab, fortran,C),tektonik ,jeoloji
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 İstanbul ve Zonguldak Zonları'nın Ordovisiyen'deki Konumu:Sediman Paleomağnetizması ", İstanbul Üniv. BAP Arastırma Projesi, 8201, BAP, ÖKSÜM Erdinç, Hisarlı Zihni Mümtaz, 01.01.2012 - 01.01.2014 (ULUSAL)
 • 2 The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data ( Magnetik ve ısı akısı verilerinden Karadeniz'de kabuğun termal yapısı), Uluslararası İkili İşbirliği Programları, DOLMAZ Mustafa Nuri, ÖKSÜM Erdinç, Hisarlı Zihni Mümtaz, OKYAR Mahmut, KALYONCUOĞLU Ü. Yalçın, 06.05.2011 - 21.11.2014 (ULUSLARARASI)
 • 3 Pontiler ve GD Toroslardan Üst Kretase yaşlı kayaçların Paleomanyetizması; Neotetis okyanusunun kuzey ve güney kollarının kapanması sırasında oluşan volkanizmasının Paleoenlemsel değişimi. İstanbul Üniversitesi BAP projesi, Proje No: 7272, BAP, ÖKSÜM Erdinç, Çinku Mualla Cengiz, 01.01.2011 - 01.01.2012 (ULUSAL)
 • 4 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi, Tübitak 1001, KAMACI Züheyr, ÖKSÜM Erdinç, Özgür Nevzat, Yağmurlu Fuzuli, Sarı Coşkun, ŞENTÜRK Murat, ÇİFTÇİ Canan, 15.09.2006 - 15.09.2009 (ULUSAL)
 • 5 Isparta Yerleşim Alanının Yeraltı Topografyasının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, YILMAZ Sedat, ÖKSÜM Erdinç, ÇİFTÇİ Canan, KAMACI Züheyr, 04.08.2006 - 01.02.2008 (ULUSAL)
 • 6 Van Gölü Havadan Mağnetik Verilirinin Kantitatif Yorumu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÖKSÜM Erdinç, DOLMAZ Mustafa Nuri, 01.12.2005 - 01.12.2006 (ULUSAL)
 • 7 Yatağan (Muğla) İsmail Dağı eteklerinde bulunan Fe'ce zengin Zımparataşı seviyelerinin jeofizik yöntemler Yardımıyla devamlılığının ve ekonomik potansiyelinin saptanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Kalınlı Adem, ÖKSÜM Erdinç, Etiz Ali, Aydoğan Selman, Öztürk Cemile, Akıncı Ömer Tezcan, 16.01.2004 - 16.06.2005 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Pham Luan Thanh, ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, GRV_D_inv: A graphical user interface for 3D forward and inverse modeling of gravity data. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(1), , 181-193. Doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225546, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 ÖKSÜM ERDİNÇ, Grav3CH_inv: A GUI-based MATLAB code for estimating the 3-D basement depth structure of sedimentary basins with vertical and horizontal density variation. Computers & Geosciences Doi: 10.1016/j.cageo.2021.104856, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 Pham Luan Thanh, ÖKSÜM ERDİNÇ, Le Dung Van, Ferreira Francisco J. F., Le Sang Thi, Edge detection of potential field sources using the softsign function. Geocarto International Doi: 10.1080/10106049.2021.1882007, (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 Pham Luan Than, ÖKSÜM ERDİNÇ, Vu Minh Duc, Vo Quynh Thanh, Khuong Du Le-Viet, Eldosouky Ahmed M, An improved approach for detecting ridge locations to interpret the potential field data for more accurate structural mapping: A case study from Vredefort dome area (South Africa). Journal of African Earth Sciences Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2020.104099, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 ÖKSÜM ERDİNÇ, Le Dung Van, Vu Minh Duc, Nguyen Thu Hang Thi, Pham Luan Thanh, A novel approach based on the fast sigmoid function for interpretation of potential field data. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata Doi: 10.4430/bgta0348, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 Pham Luan Thanh , ÖKSÜM Erdinç, Do Thanh Duc , Nguyen Dat-Viet, Eldosouky Ahmed M., On the performance of phase-based filters for enhancing lateral boundaries of magnetic and gravity sources: a case study of the Seattle uplift. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Doi: 10.1007/s12517-021-06511-x, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 Pham Luan Thanh, KAFADAR ÖZKAN, ÖKSÜM ERDİNÇ, Eldosouky Ahmed M, An improved approach for detecting the locations of the maxima in interpreting potential field data. Arabian Journal of Geosciences, 14(1), Doi: 10.1007/s12517-020-06399-z, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 Pham Luan Thanh, ÖKSÜM ERDİNÇ, Do Thanh Duc, Vu Minh Duc, Comparison of different approaches of computing the tilt angle of the total horizontal gradient and tilt angle of the analytic signal amplitude for detecting source edges. Bulletin Of The Mineral Research and Exploration , 53-62. Doi: 10.19111/bulletinofmre.746858, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 ŞAHİN ŞAKİR, ÖKSÜM ERDİNÇ, The Relation of Seismic Velocity and Attenuation Pattern in the East Anatolian Fault Zone with Earthquake Occurrence: Example of January 24, 2020 Sivrice Earthquake. Bulletin Of The Mineral Research and Exploration , 141-161. Doi: 10.19111/bulletinofmre.824032, (2021), (TR DİZİN)
 • 10 Sahin Sakir, ÖKSÜM Erdinç, Determination of volcanic structures in and around Nevsehir by seismic attenuation method. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY , 181-191. Doi: 10.17341/gazimmfd.450361, (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 Pham Luan Thanh, ÖKSÜM ERDİNÇ, Gomez-Ortiz David, Do Thanh Duc, MagB_inv: A high performance Matlab program for estimating the magnetic basement relief by inverting magnetic anomalies. Computers & Geosciences Doi: 10.1016/j.cageo.2019.104347, (2020), (SCI-Expanded)
 • 12 Pham Luan Thanh, Eldosouky Ahmed M, ÖKSÜM ERDİNÇ, Saada Saada Ahmed, A new high resolution filter for source edge detection of potential field data. Geocarto International Doi: 10.1080/10106049.2020.1849414, (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 Campos-Enriquez J. O., Espinosa-Cardena J. M., ÖKSÜM Erdinç, Subduction control on the curie isotherm around the Pacific-North America plate boundary in northwestern Mexico (Gulf of California). Preliminary results. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH , 1-17. Doi: 10.1016/j.jvolgeores.2019.03.005, (2019), (SCI-Expanded)
 • 14 Pham Luan Thanh , ÖKSÜM Erdinç, Do Thanh Duc , Minh Le-Huy, Vu Minh Duc, Nguyen, Vinh Duc, LAS: A combination of the analytic signal amplitude and the generalised logistic function as a novel edge enhancement of magnetic data. CONTRIBUTIONS TO GEOPHYSICS AND GEODESY , 425-440. Doi: 10.2478/congeo-2019-0022, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 15 Pham Luan Thanh , Do Thanh Duc , ÖKSÜM Erdinç, Sang Le Thi, Estimation of Curie point depths in the Southern Vietnam continental shelf using magnetic data. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 216-228. Doi: 10.15625/0866-7187/41/3/13830, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 16 Yilmaz Sedat, Balkaya Caglayan, Cakmak Olcay, ÖKSÜM Erdinç, GPR and ERT explorations at the archaeological site of Kilic village (Isparta, SW Turkey). JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS Doi: 10.1016/j.jappgeo.2019.103859, (2019), (SCI-Expanded)
 • 17 Pham Luan Thanh , ÖKSÜM Erdinç, Do Thanh Duc , Edge enhancement of potential field data using the logistic function and the total horizontal gradient. ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, 54(1), , 143-155. Doi: 10.1007/s40328-019-00248-6, (2019), (SCI-Expanded)
 • 18 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Pham Luan Thanh, Inverting gravity anomalies over the Burdur sedimentary basin, SW Turkey. Acta Geodaetica et Geophysica , 445-460. Doi: 10.1007/s40328-019-00273-5, (2019), (SCI-Expanded)
 • 19 Şahin Şakir, Abubakar Ibrahim, Özçelik Mehmet, Abdelwahed Mohamed Farouk, ÖKSÜM Erdinç, Neotectonic structures imaged by seismic velocity along the Isparta Angle. Arabian Journal of Geosciences, 12(7), Doi: 10.1007/s12517-019-4377-1, (2019), (SCI-Expanded)
 • 20 Hang NTT, ÖKSÜM ERDİNÇ, Minh LH, Thanh DD, An improved space domain algorithm for determining the 3-D structure of the magnetic basement. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 41(1), , 69-80. Doi: 10.15625/0866-7187/41/1/13550, (2019), (Diğer)
 • 21 Pham Luan Than, Vu Minh Duc, ÖKSÜM ERDİNÇ, Determination of source parameters of simple-shaped geologic subsurface structures from self-potential anomalies using enhanced local wavenumber method. VNU Journal of Science: Mathematics - Physics, 35(1), , 83-95. Doi: https//doi.org/ 10.25073/2588-1124/vnumap.4342, (2019), (Diğer)
 • 22 Pham Luan Thanh , ÖKSÜM Erdinç, Do Thanh Duc , GCH_gravinv: A MATLAB-based program for inverting gravity anomalies over sedimentary basins. COMPUTERS & GEOSCIENCES , 40-47. Doi: 10.1016/j.cageo.2018.07.009, (2018), (SCI-Expanded)
 • 23 Pham Luan Thanh , Minh Le-Huy, ÖKSÜM Erdinç, Do Thanh Duc , Determination of maximum tilt angle from analytic signal amplitude of magnetic data by the curvature-based method. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 354-366. Doi: 10.15625/0866-7187/40/4/13106, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 24 Pham Luan Thanh, ÖKSÜM ERDİNÇ, Do Thanh Duc, HUY ML, New method for edges detection of magnetic sources using logistic function. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(6), , 127-135. Doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i6.2018.151033, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 25 Yilmaz Sedat, ÖKSÜM Erdinç, Cakmak Olcay, Dogan Onur, Tekelioğlu Erkan, Preliminary results of an integrated archaeo-geophysical survey on the basis of ancient finds unearthed by an illegal excavation at Kılıç Ören site (Isparta, Turkey). Archaeological Prospection, 25(3), , 197-207. Doi: 10.1002/arp.1702, (2018), (SCI-Expanded)
 • 26 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, ERBEK EZGİ, TÜTÜNSATAR HATİCE EVRİM, ELİTOK ÖMER, The nature and origin of magnetic anomalies over the Gölcük caldera; Isparta; South-Western Turkey. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(3), , 145-156. Doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137191, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 27 TÜTÜNSATAR HATİCE EVRİM, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, OKYAR MAHMUT, KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN, Starostenko VI, Kutas RI, Rusakov OM, Legostaeva OV, HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ, The Relation between Heat Flow Obtained by Curie Depth Point (CDP) and the Faults and Gas Leaks in the Black Sea. Physics & Astronomy International Journal, 2(1), , 55-57. Doi: 10.15406/paij.2018.02.00048, (2018), (Diğer)
 • 28 Cinku Mualla Cengiz, Hisarli Z. Mumtaz, Yilmaz Yucel, Ulker Beyza, Kaya Nurcan, ÖKSÜM Erdinç, Orbay Naci, Ozbey Zeynep Uctas, The tectonic history of the Nide-Krehir Massif and the Taurides since the Late Mesozoic: Paleomagnetic evidence for two-phase orogenic curvature in Central Anatolia. TECTONICS , 772-811. Doi: 10.1002/2015TC003956, (2016), (SCI-Expanded)
 • 29 Correa Raphael T, Vidotti Roberta M, ÖKSÜM ERDİNÇ, Curie surface of Borborema Province, Brazil. TECTONOPHYSICS , 73-87. Doi: 10.1016/j.tecto.2016.04.037, (2016), (SCI-Expanded)
 • 30 ÖKSÜM Erdinç, Hisarli Z. Mumtaz, Cinku Mualla Cengiz, Ustaomer Timur, Orbay Naci, New paleomagnetic results from Ordovician sedimentary rocks from NW Anatolia: Tectonic implications for the paleolatitudinal position of the Istanbul Terrane. TECTONOPHYSICS , 14-30. Doi: 10.1016/j.tecto.2015.08.014, (2015), (SCI-Expanded)
 • 31 Moraes Rocha Loiane Gomes de, Pires Augusto César Bittencourt, Carmelo Adriana Chatack, ÖKSÜM Erdinç, Curie surface of the alkaline provinces of Goiás (GAP) and Alto Paranaíba (APAP), central Brazil. Journal of Volcanology and Geothermal Research , 28-38. Doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.03.006, (2015), (SCI-Expanded)
 • 32 Starostenko V. I., Dolmaz M. N., Kutas R. I., Rusakov O. M., ÖKSÜM Erdinç, Hisarli Z. M., Okyar M., Kalyoncuoglu U. Y., Tutunsatar H. E., Legostaeva O. V., Thermal structure of the crust in the Black Sea: comparative analysis of magnetic and heat flow data. MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH , 345-359. Doi: 10.1007/s11001-014-9224-x, (2014), (SCI-Expanded)
 • 33 Aydin Ibrahim, ÖKSÜM Erdinç, MATLAB code for estimating magnetic basement depth using prisms. Computers and Geosciences , 183-188. Doi: 10.1016/j.cageo.2011.12.006, (2012), (SCI-Expanded)
 • 34 Aydin Ibrahim, Uyanik Osman, ÖKSÜM Erdinç, Aydogan M. Selman, Geophysical applications for Fe-rich emery exploration in the Elmacik area on the Menderes Massif (Turkey). Exploration Geophysics, 42(2), , 159-166. Doi: 10.1071/EG09004, (2011), (SCI-Expanded)
 • 35 Aydin Ibrahim, ÖKSÜM Erdinç, Exponential approach to estimate the Curie-temperature depth. Journal of Geophysics and Engineering , 113-125. Doi: 10.1088/1742-2132/7/2/001, (2010), (SCI-Expanded)
 • 36 Aydin Ibrahim, Aydogan M. Selman, ÖKSÜM Erdinç, Koçak Ali, An attempt to use aerial gamma-ray spectrometry results in petrochemical assessments of the volcanic and plutonic associations of Central Anatolia (Turkey). Geophysical Journal International, 167(2), , 1044-1052. Doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.03173.x, (2006), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, Pham Luan Thanh, An Attempt to Depth Estimate and Boundaries of Burdur Sedimentary Basin, SW Turkey Using Geophysical Methods. International Conferences on Science and Technology, Engineering Science and Technology, ICONST 2019 (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ERBEK EZGİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, RANJITEKANTAPEH Sanlı, The Optimum Bouguer Correction Density For The Northwest Iran Obtained By The Fractal Dimensions. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, IMCOFE 2018, Barcelona, Spain. (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 ŞAHİN ŞAKİR, ÖKSÜM ERDİNÇ, Salah Mohamed K, 3D CRUSTAL VELOCITY AND Vp/Vs STRUCTURES BENEATH EASTERN MEDITERRANEAN AND THEIR GEODYNAMIC IMPLICATIONS. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology- ISEMG 2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 4 Pham Luan Than, Truong Phuong Thi, ÖKSÜM ERDİNÇ, Do Thanh Duc, Le Minh Huy, Edge enhancement of magnetic data using generalised logistic function. 15th REGIONAL CONGRESS ON GEOLOGY, MINERAL AND ENERGY RESOURCES.OF SOUTHEAST ASIA, GEOSEA 2018, Hanoi Vietnam (2018). (Özet bildiri)
 • 5 ERBEK EZGİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, DISTRIBUTION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY IN THE BODRUM PENINSULA AND ITS VICINITY, TURKEY. IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS 2018, 2-6 May Kiev, Ukraine) (2018). (Özet bildiri)
 • 6 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, ERBEK EZGİ, A STUDY ON DETERMINATION OF THE CRUSTAL DENSITY OF THE ATMOSPHERE-CRUST INTERFACE FOR THE CENTRAL ANATOLIA BY USING THE FRACTAL DIMENSIONS. IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS 2018, 2-6 May, Kyiv, Ukraine) (2018). (Özet bildiri)
 • 7 ŞAHİN ŞAKİR, ÖZTÜRK SERKAN, ÖKSÜM ERDİNÇ, The current earthquake activity in Gokova Gulf and analysis of July 21th, 2017 Bodrum earthquake. 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018, 2-6 May, Kiev, Ukraine) (2018). (Özet bildiri)
 • 8 ÖKSÜM ERDİNÇ, YILMAZ SEDAT, A quantitative approach for depth estimation from self-potential anomalies caused by buried horizontal cylinder shaped bodies. The 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018, 2-6 May, Kiev, Ukrain) (2018). (Özet bildiri)
 • 9 Demir Muhterem, ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, A case study of magnetic method applications on a emery bearing ore field. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018)-Antalya, 7-11 May (2018). (Özet bildiri)
 • 10 DOĞAN ONUR, YILMAZ SEDAT, ÖKSÜM ERDİNÇ, A combined geophysical survey for determining buried remains in Kılıç archaeological site (Isparta, Turkey). 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ICOCEE – CAPPADOCIA 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 11 ŞAHİN ŞAKİR, ÖKSÜM ERDİNÇ, Attenuation tomography in East Marmara Region, Turkey. 9th Congress of the Balkan Geophysical Society 2017 (BGS 2017), Antalya (2017). (Tam metin bildiri)
 • 12 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, ERBEK EZGİ, Estimation of the Optimum Bouguer Correction Density for the Gravity Anomalies of Southwest Turkey. International Congress of Science, Education and Technology Research (2017). (Tam metin bildiri)
 • 13 DOĞAN ONUR, TEKELİOĞLU ERKAN, ÖKSÜM ERDİNÇ, YILMAZ SEDAT, A multi edge detection tool for potential field data interpretation. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING- ICOCEE-CAPPADOCIA 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 14 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, A graphical user interface for depth and structural index estimation of simple shaped magnetic structures based on an analytical signal approach. 3RD International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017, Budapest, Hungary) (2017). (Özet bildiri)
 • 15 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, ERBEK EZGİ, TÜTÜNSATAR HATİCE EVRİM, A Suggested Magnetic Anomaly Model Of The Trachytic Dome In SW OfThe Golcuk Crater Lake, Isparta, Turkey. 3RD International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017, Budapest, Hungary) (2017). (Özet bildiri)
 • 16 YILMAZ SEDAT, ÖKSÜM ERDİNÇ, Ground Penetrating Radar and Magnetic Mapping of an Archaeological Site at Kılıç Village Isparta Turkey. . 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016, Adana, Turkey) (2016). (Özet bildiri)
 • 17 ÖKSÜM ERDİNÇ, YILMAZ SEDAT, A geophyisical investigation for natural emery rock exploration innorthern Kozağaç Yatağan Muğla area western Turkey. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016, 26-28 October, Adana, Turkey) (2016). (Özet bildiri)
 • 18 ÖKSÜM ERDİNÇ, Preliminary geophysical application for investigation of the continuity of Fe rich emeryhorizons in Kayabaşı area on the southern Menderes Massif Turkey. International Conference On Engineering And Natural Science ICENS 2016, 24-28 May, Sarajeovo, Bosa-Herzigova (2016). (Özet bildiri)
 • 19 ÇİNKU MUALLA, HİSARLI MÜMTAZ, Ülker Beyza, Kaya Nurcan, ÖKSÜM ERDİNÇ, Yılmaz Yücel, Orbay Naci, Understanding the Tectonic Deformation of Turkish Blocks since Mesozoic; A Paleomagnetic study on the Nigde-Kirsehir Massif and the Taurides. European Geosciences Union General Assembly 2015 Vienna | Austria | 12 – 17 April 2015 (EGU 2015) (2015). (Özet bildiri)
 • 20 ALP HAKAN, BOYCE Joe I, Suttak Phil, ÖKSÜM ERDİNÇ, Karabulut Savaş, İşcan Yeliz, ÖZÇEP FERHAT, High resolution seismic and magnetic mapping of Kucukcekmece Lagoon (Istanbul), Turkey SSS31-P14. Japan Geoscience Union Meeting 2015 (2015). (Özet bildiri)
 • 21 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ, MBDEPX4 An interactive tool for Curie Point Depth CPD estimation from spectral analyzes of magnetic data. 1st International Conference On Engineering And Natural Science ICENS 2015, May 15-19, Skopje, Macedonia (2015). (Özet bildiri)
 • 22 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN, Evaluation of gravity and magnetic imprints of the Eastern Anatolian Collision Zone. 1st International Conference On Engineering And Natural Science ICENS 2015, May 15-19, Skopje/Macedonia. (2015). (Özet bildiri)
 • 23 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ERBEK EZGİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, TÜTÜNSATAR HATİCE EVRİM, Edge detection applications of magnetic anomalies of Gölcük caldera Isparta SW Turkey. 1st International Conference On Engineering And Natural Science, ICENS 2015, May 15-19, Skopje, Macedonia (2015). (Özet bildiri)
 • 24 Starostenko Vitaly, DOLMAZ Mustafa Nuri, Kutas Roman, Rusakov Oleg, ÖKSÜM Erdinç, Tütünsatar Hatice Evrim, Hisarlı Zihni Mümtaz, OKYAR Mahmut, KALYONCUOĞLU Ünal Yalçın, Legostaeva Olga, Results of the Joint Project (NASU-TUBITAK) “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea Analysis of Magnetic and Heat Flow Data”. EGU General Assembly 2014, 27 April-02May 2014, Wien, Austria (2014). (Özet bildiri)
 • 25 CENGİZ Çinku Mualla, HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ, Hirt AM, Ülker Beyza, ÖKSÜM ERDİNÇ, Kaya Nurcan, Setzer F, Yılmaz Y, ORBAY NACİ, A Paleomagnetic study on the tectonic evolution of the Nigde-Kirsehir massif and the Taurides since the Mesozoic-Cenozoic. 2013 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, San Fransisco, California, 09-13 December (2013). (Özet bildiri)
 • 26 ÖKSÜM Erdinç, Hisarlı Zihni Mümtaz, Çinku Mualla Cengiz, Orbay Mehmet Naci, Ustaömer Timur, Paleogeographic Position of the Istanbul Fragment at Ordovician Age by Paleomagnetic Data. The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey (2013). (Tam metin bildiri)
 • 27 ÖKSÜM Erdinç, Hisarlı Zihni Mümtaz, Çinku Mualla Cengiz, Orbay Mehmet Naci, Paleomagnetic Inclination Flattening Analysis of Ordovician Sedimentary Rocks at the Istanbul Fragment. The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013 (2013). (Tam metin bildiri)
 • 28 AYDIN İbrahim, ÖKSÜM Erdinç, Estimating the Magnetic Basement Depth Based on Exponential Approach. The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey (2013). (Tam metin bildiri)
 • 29 Starostenko VI, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Kutas RI, Rusakov OM, ÖKSÜM ERDİNÇ, HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ, OKYAR MAHMUT, KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN, TÜTÜNSATAR HATİCE EVRİM, Legostaeva OV, Preliminary Results of the Joint Nasu – Tubitak Project “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data. The 10th International conference «Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields (2012). (Tam metin bildiri)
 • 30 ÖKSÜM Erdinç, Hisarlı Zihni Mümtaz, Estimation of the Avarage Crustal Density and its Contrast to the Mantle in the Eastern Anatolia. 8th EGU General Assembly, Austria, 03-08 April 2011 (2011). (Özet bildiri)
 • 31 Ayhan Selce Can, Kaya Nurcan, ÖKSÜM Erdinç, Çinku Mualla Cengiz, Hisarlı Zihni Mümtaz, New Paleomagnetic Results of Lower Cretaceous-MiddleEocene Rocks from the Western Pontides: Implications for the Collision of the Pontides and Sakarya Zone. 8th EGU General Assembly, Austria, 03-08 April 2011 (2011). (Özet bildiri)
 • 32 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Aydın İbrahim, QUANTITATIVE INTERPRETATION OF AEROMAGNETIC ANOMALIES OF SOUTHERN LAKE VAN, EASTERN ANATOLIA. 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2006, Sea of Galilee, Israel (2006). (Özet bildiri)
 • 33 Dolmaz Mustafa Nuri, ÖKSÜM Erdinç, Etiz Ali, Tectonic interpretation of Burdur-Isparta area, SW Anatolia, based on gravity and aeromagnetic data. 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2006 (2006). (Özet bildiri)
 • 34 ÖKSÜM Erdinç, DOLMAZ Mustafa Nuri, Etiz Ali, Aydoğan Selman, Aydın İbrahim, ANALYSIS OF AEROMAGNETIC ANOMALIES RELATED BY BAKLAN GRANITE IN S OF MURATDAĞI, W TURKEY. 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, 9-12 October 2005, Bucharest, Romania (2005). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Demir Muhterem, Pham Luan Thanh, ZIMPARA TAŞI İÇEREN CEVHER ALANINA AİT MANYETİK VERİLERİN SINIR ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA, TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(1), , 319-329. Doi: 10.21923/jesd.796074, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ERBEK EZGİ, ÖKSÜM Erdinç, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ORTA ANADOLU BÖLGESİ ATMOSFER-KABUK ARA YÜZEYİ KABUK YOĞUNLUĞUNUN FRAKTAL BOYUTLAR İLE BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), , 703-711. Doi: 10.21923/jesd.717021, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 DEMİRSIKAN İBRAHİM HAKAN, ŞAHİN ŞAKİR, ÖKSÜM ERDİNÇ, Determination of seismic P and S wave velocity structure of crust in Central Anatolia. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25(6), , 775-784. Doi: 10.5505/pajes.2018.45548, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 YILMAZ SEDAT, ÖKSÜM ERDİNÇ, ÇAKMAK OLCAY, ISPARTA KILIÇ ÖREN MEVKİİNDE BİR KAÇAK KAZI ALANINDA ELEKTRİK ÖZDİRENÇ TOMOGRAFİ ARAŞTIRMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), , 46-51. Doi: 10.21923/jesd.424427, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Manyetik Anomalilere Neden Olan Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve Geometrilerinin Analitik Sinyal Tekniği Kullanılarak Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), , 993-997. Doi: 10.19113/sdufbed.24814, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 Pham Luan Thanh, Do Thanh Duc, ÖKSÜM ERDİNÇ, A NEW METHOD FOR EDGE DETECTION IN INTERPRETATION OF POTENTIAL FIELD DATA. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(4), , 637-642. Doi: 10.21923/jesd.441090, (2018), (TR DİZİN)
 • 7 ŞAHİN ŞAKİR, ÇİFTÇİ CANAN, OKYAR MAHMUT, ÖKSÜM ERDİNÇ, Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), , 961-971. Doi: 10.19113/sdufbed.19558, (2018), (TR DİZİN)
 • 8 KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN, Çelik Çağdaş, ÖKSÜM ERDİNÇ, ÇAKMAK OLCAY, TERKEDİLMİŞ KROMİT MADEN SAHASININ GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE YENİDEN İŞLETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(4), , 643-649. Doi: 10.21923/jesd.444173, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, ÖKSÜM ERDİNÇ, KALYONCUOĞLU ÜMİT YALÇIN, ELİTOK ÖMER, Aydın İbrahim, Poyraz Selda, Güneydoğu Anadolu çarpışma kuşağındaki Malatya Elazığ Bingöl Diyarbakır Adıyaman litosferik yapının manyetik ve gravimetrik yöntemler ile araştırılması. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 22(2), , 105-118. (2009), (TR DİZİN)
 • 10 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Prizma Modelleri Kullanılarak Sentetik Mağnetik Anomalilerin Gauss-Newton Yöntemi ile Ters Çözümlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3), , 437-446. Doi: 10.19113/sdufbed.50575, (2006), (TR DİZİN)
 • 11 ÖKSÜM ERDİNÇ, DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Etiz Ali, Gravite anomalilerinin üç boyutlu (3-B) modellenmesine dayanılarak yapı derinliğinin belirlenmesine bir yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 18(2), , 219-227. (2005), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞAHİN ŞAKİR, ÖKSÜM ERDİNÇ, Isparta ve Çevresi Tektonik Yapıların Sismik Soğrulma Tomografisi ile Görüntülenmesi. ATAG21, Aktif Tektonik Grubu 21. Çalıştayı, Afyonkarahisar (2017). (Özet bildiri)
 • 2 Starostenko Vitaly, DOLMAZ Mustafa Nuri, Kutas Roman, Rusakov Oleg, ÖKSÜM Erdinç, Tütünsatar Hatice Evrim, Hisarlı Zihni Mümtaz, OKYAR Mahmut, KALYONCUOĞLU Ünal Yalçın, Legostaeva Olga V, MANYETİK VE ISI AKISI VERİLERİNİN ANALİZİ İLE KARADENİZ KABUĞUNUN TERMAL YAPISI: NASU-TÜBİTAK İKİLİ PROJE SONUÇLARI The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea from Analysis of Magnetic and Heat Flow Data: Results of the Joint Project of NASU-TÜBİTAK. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı 2014, 14-18 Nisan, Ankara (2014). (Özet bildiri)
 • 3 ÖKSÜM Erdinç, Hisarlı Zihni Mümtaz, Çinku Mualla Cengiz, Orbay Mehmet Naci, Ustaömer Timur, Paleomagnetic Data Of Ordovician Sedimentary Rocks Of The Istanbul terrane [İstanbul Fragmanı Ordovisiyen Yaşlı Sedimanter Kayaçlarının Paleomanyetik Verileri]. İSTANBUL’UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IV "Jeolojik Açıdan Mega Projeler", 26-28 Aralık, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 DOLMAZ MUSTAFA NURİ, Etiz Ali, ÖKSÜM ERDİNÇ, UŞAK VE CİVARININ HAVADAN MAĞNETİK ANOMALİLERİNİN 3 BOYUTLU (3-B) MODELLENMESİ. II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi MBGAK 2005 İstanbul 17–19 Kasım 2005 (2005). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 Eldosouky Ahmed M, Pham Luan Thanh, El-Qassas Reda A. Y., Hamimi Zakaria, ÖKSÜM ERDİNÇ, The Geology of the Arabian-Nubian Shield(2021). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇİNKU Mualla Cengiz, HİSARLI Mümtaz, Hirt AM, Heller Friedrich, USTAÖMER TİMUR, Kaya Nurcan, ÖKSÜM ERDİNÇ, Orbay Naci, Palaeomagnetism in Fold and Thrust Belts: New Perspectives(2016). The Geological Society, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük.Lisans Tezi, Isparta.
 • Doktora Tezi
 •   İstanbul Fragmanı’nın Ordovisiyen Dönemindeki Tektonik Evriminin Paleomağnetik Verilerle Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama I
Bilgisayar Programlama II
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi II
Genel Jeofizik
Jeomanyetizma
Yer Fiziği
 
Bu İçeriği Paylaş!