KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Erdinç ÖKSÜM
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111355
E-Posta erdincoksum@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8386-9411
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 04.09.2006
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 22.07.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
jeofizik,uygulamalı jeofizik,paleomanyetizma,kaya manyetizması,jeomanyetizma,gravite ve manyetik prospeksiyon,arkeojeofizik,programlama dilleri (matlab, fortran,C),tektonik ,jeoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dolmaz N., Öksüm E., Kalyoncuoğlu Ü., Elitok Ö., Aydın İ., Poyraz S., 2009, Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.105-118.
 • 2 Öksüm, E., Dolmaz, M.N., Etiz, A., 2005, Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu (3-B) Modellenmesine Dayanılarak Yapı Derinliğinin Belirlenmesine Bir Yaklaşım, Yerbilimleri Dergisi, C.18, S.2, 219-227.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öksüm, E., Hisarlı, Z.M., Çinku, M.C., Orbay, N., Ustaömer, T., İstanbul Fragmanı Ordovisiyen yaşlı sedimanter kayaçlarının paleomanyetik verileri. İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4 "Jeolojik Açıdan Mega Projeler", 26-28 Aralık 2014, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü-İstanbul. ISBN:978-605-01-0671-8
 • 2 Dolmaz, M.N., Etiz, A., Öksüm, E. 2005. Uşak ve civarının havadan mağnetik anomalilerinin 3 boyutlu (3-b) modellenmesi, II Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresı, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 69, 17-19 Kasım 2005, İSTANBUL.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin, Ş., Oksum, E., 2017. Isparta ve Çevresi Tektonik Yapıların Sismik Soğrulma Tomografisi ile Görüntülenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı, 26-28 Ekim 2017, Afyon, syf, 19.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 V.I. Starostenko, M.N. Dolmaz, R.I. Kutas, O.M. Rusakov, E. Öksüm, H.E. Tütünsatar, Z.M. Hisarlı, M. Okyar, Ü.Y. Kalyoncuoğlu, O.V. Legostaeva, 2014. Manyetik ve ısı akısı verilerinin analizi ile Karadeniz kabuğunun termal yapısı: NASU-TÜBİTAK ikili proje sonuçları. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür Sitesi, 14-18 Nisan 2014, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dolmaz MN, Oksum E, Pham LT, 2019. An Attempt to Depth Estimate and Boundaries of Burdur Sedimentary Basin, SW Turkey Using Geophysical Methods. ICONST EST 2019, International Conferences on Science and Technology Engineering Science and Technology August 26-30 in Prizren, KOSOVO. Abstracts & Proceedings Book, pp. 477-483
 • 2 Dolmaz M.N., Öksüm E., Erbek E., Estimation of the Optimum Bouguer Correction Density for the Gravity Anomalies of Southwest Turkey. International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, UKRAYNA, 2018, pp.168-172
 • 3 Dolmaz M.N., Erbek E., Öksüm E., Ranjitekantapeh S., "The Optimum Bouguer Correction Density For The Nortwest Of Iran Obtained By The Fractal Dimensions.", V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, BARCELONA, ISPANYA, 2018, pp.610-611
 • 4 Şahin, Ş., Oksum, E., 2017. Attenuation tomography in East Marmara region, Turkey. The 9th Congress of the Balkan Geophysical Society.(05-09.11.2017-BGS2017)
 • 5 Aydın, I., Oksum, E., 2013, Estimating the Magnetic Basement Depth Based on ExponentialApproach,The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.601-605
 • 6 Oksum,E., Hisarlı,Z.M., Çinku, M., Orbay, N., 2013, Paleomagnetic Inclination Flattening Analysis of Ordovician Sedimentary Rocks at the Istanbul Fragment: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.611-614
 • 7 Oksum,E., Hisarlı, Z.M., Çinku, M., Orbay, N., Ustaömer, T., 2013, Paleogeographic Position of the Istanbul Fragment at Ordovician Age by Paleomagnetic Data: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.211-215
 • 8 Starostenko V., Dolmaz N., Kutas R., Rusakov O., Öksüm E., Hisarli Z., Okyar M., Kalyoncuoğlu Ü., Tütünsatar H., Legostaeva O., 2012, Preliminary Results of the Joint Nasu – Tubitak Project “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data, The 10th International conference «Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields, UKRAYNA, 10-14 September, pp.31-32.
 • 9 Öksüm E., Dolmaz N., Etiz A., Aydoğan S., Aydın İ., 2005, Analysis Of Aeromagnetic Anomalies Related by Baklan Granite in S of Muratdağı (Uşak),W Turkey, 4th Balkan Geophysical Congress, ROMANYA, 7-10 October, vol.8, no.1, pp.601-604 .
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 ALP, Hakan, BOYCE, Joe, SUTTAK, Phil, OKSUM, Erdinc, KARABULUT, Savas, ISCAN, Yeliz, OZCEP, Ferhat, 2015. High resolution seismic and magnetic mapping of Kucukcekmece Lagoon (Istanbul),Turkey. Japan Geoscience Union Meetings 2015. 24th-28th May at Makuhari,Chiba, Japan
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Öksüm, E., 2006. Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük.Lisans Tezi, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 İstanbul Fragmanı’nın Ordovisiyen Dönemindeki Tektonik Evriminin Paleomağnetik Verilerle Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea from Magnetic and Heat Flow Data, TÜBITAK Projesi, 110Y187, Arastirmaci, 2011-2014.
 • 2 Pontiler ve GD Toroslardan Üst Kretase yaşlı kayaçların Paleomanyetizması; Neotetis okyanusunun kuzey ve güney kollarının kapanması sırasında oluşan volkanizmasının Paleoenlemsel değişimi. İstanbul Üniversitesi BAP projesi, proje no: 7272 (Araştırmacı).
 • 3 İstanbul ve Zonguldak Zonları'nın Ordovisiyen'deki Konumu:Sediman Paleomağnetizması ", İstanbul Üniv. BAP Arastırma Projesi, 8201, Arastirmaci, 2013.
 • 4 Küçükçekmece Lagünü (Marmara Denizi Kuzeyi) Üzerinde Manyetik Ölçümler: Jeolojik Sonuçlar", BAP Arastırma Projesi, 13154, Araştırmacı, 2013
 • 5 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 106-Y-186, Arastirmaci, 2008.
 • 6 Isparta Yerleşim Alanının Yeraltı Topoğrafyasının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, SDÜ BAP: 1379-M-06
 • 7 Malatya-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman bölgesinin Kabuk ve üst manto yapısının jeofizik yöntemler ile (mağnetik-gravimerik ve sismolojik) araştırılması", S.D.Ü. BAP Arastırma Projesi, 1069-m-05, Arastirmaci, 2007.
 • 8 Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, SDÜ BAP Proje No: 1175-YL-05 (2006), M.N. Dolmaz ve E. Öksüm.
 • 9 Yatağan(Muğla) İsmail dağı Eteklerinde Bulunan Fe'ce Zengin Zımpara Taşı Seviyelerinin Jeofizik Yöntemler Yardımıyla Devamlılığının ve Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması Projesi ,SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 0813-M-04
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Yılmaz, S., Oksum, E., Çakmak, O., Doğan, O., Tekelioğlu, E., 2018. Preliminary results of an integrated archaeo-geophysical survey on the basis of ancient finds unearthed by an illegal excavation at Kılıç Ören site (Isparta, Turkey). Archaeological Prospection, Archaeological Prospection, 25, 197–207.
 • 2 Pham, L.T., Oksum, E., Do, T.D., 2018. GCH_gravinv: A MATLAB-based program for inverting gravity anomalies over sedimentary basins. Computers and Geosciences, 120,40-47.
 • 3 Correaa, R.T., Vidottia, R.M., Oksum, 2016. Curie surface of Borborema Province, Brazil. Tectonophysics, 679, 2016, 73–87
 • 4 Aydın İ., Öksüm E., 2012, Matlab Code For Estimating Magnetic Basement Depth Using Prisms., Computers & Geoscience, 46, pp.183-188.
 • 5 Aydın İ., Öksüm E., 2010, Exponential Approach to Estimate the Curie-Temperature Depth, Journal of Geophysics and Engineering, 7, pp.113-125.
 • 6 Aydın İ., Aydoğan S., Öksüm E., Kocak A., 2006, An Attempt to Use of the Aerial Gamma-Ray Spectrometric Survey Results in General Petrochemical Assessments of the Volcanic and Plutonic Associations of Central Anatolia (Turkey), Geophysical Journal International, 167, pp.1044-1052.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Jeofizik Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama 1
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2
BİTİRME ÖDEVİ 1
BİTİRME ÖDEVİ VE TASARIM PROJESİ 2
GENEL JEOFİZİK
JEOMANYETİZMA
YERFİZİĞİ
 
Bu İçeriği Paylaş!