KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114578
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yaseminbayraktar
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 17
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 07.07.2003
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 07.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.12.2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 14.12.2006
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - 31.03.2016
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 31.03.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYRAKTAR YASEMİN, İNAL SEVİM, TUNABOYLU OYA, Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri. Istanbul University , 307-323. Doi: 10.26650/TUDED2022-1149409, (2022), (SCI)
 • 2 BAYRAKTAR YASEMİN, GARİPER CAFER, İhsan Oktay Anar’ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi. Söylem Filoloji, 3(2), , 126-137. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Eleştirinin ve Polemiğin Kıskacında Nurullah Ataç ve Necip Fazıl. Söylem Filoloji, 2(4), , 30-48. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 4 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu Temizlik ve Arınma. ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi (2010), (Alan Endeksleri)
 • 5 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Nazım Hikmet'in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlana Karmaşası. Erdem , 83-110. (2008), (Diğer)
 • 6 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, II Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Nur Baba Romanı ve Yarattığı Akisler. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi , 45-78. (2008), (SSCI)
 • 7 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR Yasemin, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Darağacı Romanında Şeyh Bedrettin İmgesinin Dönüşümü. ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 151-182. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYRAKTAR YASEMİN, Orpheus Mitiyle Halil Sezai’nin İçim Paramparça Şarkısına Göstergebilimsel Bir Bakış. ASEAD 12. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Sâmi Paşazâde Sezai’nin ‘Kediler’ Öyküsü Üzerinde Bir Okuma. 12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Ekaterinburg, Russia (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Refik Halit’in “Boz Eşek” Öyküsü ve Kutsalın Alımlanışı. 12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Ekaterinburg, Russia (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Romanı ve Mitik Anlatım. 5th International Conferences on Economics and Social Sciences, Lahore, Pakistan (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Nâzım Hikmet Şiirinde Politik Dil: Adnan Menderes Örneği. 5th International Conferences on Economics and Social Sciences, Lahore, Pakistan (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Bilincin Kendi Üstüne Kapanması: Necip Fazıl’ın “Feza Pilotu” Şiiri ve Travmatik Kırılma. 11th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, Gjakova, Kosovo (2021). (Tam metin bildiri)
 • 7 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Sadullah Paşa’nın ‘On Dokuzuncu Asır’ Manzumesinde Pozitivist Dünya Anlayışı ve Mitik Bilincin Yıkımı. 11th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, Gjakova, Kosovo (2021). (Tam metin bildiri)
 • 8 BAYRAKTAR YASEMİN, GARİPER CAFER, Bir Göç Anlatısı: Galsan Tschinag’ın Kervan’ı. ECLSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Kielce POLAND (2020). (Tam metin bildiri)
 • 9 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Şinasi’nin “Eşek İle Tilki Hikâyesi”ni Alımlama Estetiği Bağlamında Okuma Denemesi. ECLSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Kielce POLAND (2020). (Tam metin bildiri)
 • 10 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Unutulmuş Bir Şiir Emekçisi: Yunus Kâzım Köni. ECLSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Kielce POLAND (2020). (Tam metin bildiri)
 • 11 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Edebiyat Eserlerinde Kaynaklanma Problemi: Ahmet Hâşim’in “Yarı Yol” Şiiri. 9th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences (2020). (Tam metin bildiri)
 • 12 BAYRAKTAR YASEMİN, GARİPER CAFER, Arif Nihat Asya’nın Yastığımın Ruyası Üzerine Bir Okuma. ECLSS Online 2020b 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences Istanbul (2020). (Tam metin bildiri)
 • 13 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Tahsin Yücel’in 'Alıntı Ustası' Öyküsü Üzerinde Bir Okuma. ELCSS International Online Conference Economics & Social Sciences Almaty, Kazakhstan (2020). (Tam metin bildiri)
 • 14 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Edebiyat Eserlerinde Kaynaklanma Problemi ve Ziya Paşa’nın Bir Beyti. ELCSS International Online Conference Economics & Social Sciences Kyrenia (2020). (Tam metin bildiri)
 • 15 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Fuzûlî’nin Bir Gazeliyle Namık Kemal’in Bir Gazelini Metinlerarasılık Bağlamında Okumak. ECLSS Online 2020b 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences Istanbul (2020). (Tam metin bildiri)
 • 16 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Şiirde Öyküleme ve Garip Şiiri. Taras Şevçenko 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 17 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Garip Şiirinde Basitlik, Aleladelik ve Küçük İnsan. Taras Şevçenko 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 18 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Aleksandr’dan Mansur Bey’e Bir Kişiliğin Süregiden Yazgısı: Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov’un Akıldan Bela Oyunu ile Mizancı Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı Romanına Metinlerarası Bir Bakış. 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (2019). (Tam metin bildiri)
 • 19 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Garip Şiirinde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Şartların Eleştirisi. 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (2019). (Tam metin bildiri)
 • 20 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su Adlı Romanında Kutadgu Bilig’in İzini Sürmek. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 21 BAYRAKTAR YASEMİN, GARİPER CAFER, Ahmet Mithat Efendi’nin Henüz On Yedi Yaşında Romanında Düşmüş Kadın Konusu. UTDAS Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 22 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Cemal Süreya’nın ‘Folklor Şiire Düşman’ Yazısı Bağlamında Şiir ve Folklor. UTDAS Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 23 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Mehmet Âkif’in 'Şark' Manzumesinde Doğu-Batı Algısı ve Paradoksu. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 24 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Âşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Par’etmez’ Şiirinin Fenomenolojik Düzlemine Lacan’dan ve Derrida’dan Bakmak. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 25 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Ahmed Yesevî’nin Hikmetlerinde Aşk Kavramı ve Anlam Dünyası. II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 26 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Ayla Kutlu’nun Kadın Destanı’nda İktidar İlişkileri ve Kadın Başkaldırısı. I. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu (2017). (Tam metin bildiri)
 • 27 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Bir İlk Kitap: Kem Gözlere Anadolu Deyişbilim ve Söylem Çözümlemesi. XVII. Deyişbilim Sempozyumu (2017). (Tam metin bildiri)
 • 28 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Kanonik Şiirin Hegemonyası Karşısında Garip Poetikası ve Şiiri. 1. Uluslarası Sosyal Bilimciler ve Müslümanlar Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 29 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR Yasemin, İRİ EMİNE CANDAN, Deniz Gezgin’in Ahraz Romanında Mitik Yapı ve Kötülük. 3rd International Congress On Social Sciences, China To Adriatic (2016). (Tam metin bildiri)
 • 30 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Kassandra Damgası Romanı ve Mitik Evreni. Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 31 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, 1980 Sonrası Türk Romanında Anti Ütopyalar. Uluslararası IX. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar) 15-17 Ekim 2009 (2009). (Tam metin bildiri)
 • 32 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Orhun Kitabelerinden Divan-ı Lügat'it Türk'e Kolektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği. 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, 28-30 Mayıs 2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 33 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Tahsin Yücel in Gökdelen Romanında Ütopik Kurgu Olarak 2073 Yılının İstanbul'u. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (03-05 Nisan 2008, İstanbul) (2008). (Tam metin bildiri)
 • 34 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara Romanında Türkiye Cumhuriyeti ve Ütopik Kurgu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu (2008). (Tam metin bildiri)
 • 35 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Kendi Şiir Anlayışının Dışına Düşmüş Bir Şair Mehmet Âkif in Poetik Görüşleri Işığında Sanatına Bir Bakış. I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. I (Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, Burdur 19-21 Kasım 2008) (2008). (Tam metin bildiri)
 • 36 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Murathan Mungan'ın Dumrul ile Azrail Adlı Hikayesinde Metinlerarasılık, Yenidenyazma ve Edebi Dönüştürme. 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri (2007). (Tam metin bildiri)
 • 37 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Elif Şafak ın Pinhan Romanında Varoluş Problemi ve İnsanın Kendi İç Dünyasına Yolculuğu. 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (2007). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYRAKTAR YASEMİN, Ermiş'in Bahçesinden Her Kişinin Bahçesine. Düşünen Şehir , 173-175. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • 2 BAYRAKTAR YASEMİN, Kirke'nin Adasında Hapsolmuş Bir Ruh: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Selim'ine Psikomitolojik Bir Bakış. Hece Dergisi Mitoloji Özel Sayısı (46) , 201-215. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • 3 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Hürriyet Kasidesi’nin Değerler Dizgesi Üzerinde Kimi Belirlemeler. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları , 127-141. (2017), (TR DİZİN)
 • 4 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Necip Fazıl'ın Mehmet Akif Eleştirisi. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları , 79-94. (2016), (TR DİZİN)
 • 5 BAYRAKTAR YASEMİN, GARİPER CAFER, Ural Batır Destanının Metinlerarasılık Düzleminde Yenidenyazımı Atilla Dirim'in Ural Batır Romanı. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları , 146-160. (2016), (TR DİZİN)
 • 6 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Kendi Şiir Anlayışının Dışına Düşmüş Bir Şair Mehmet Âkif'in Poetik Görüşleri Işığında Sanatına Bir Bakış. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları , 55-76. (2015), (TR DİZİN)
 • 7 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Edebiyat Bilimine Teorik Katkı: Kubilay Aktulum'un Çalışmalarına Toplu Bir Bakış. Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi , 81-107. (2014), (TR DİZİN)
 • 8 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Cengiz Aytmatov'un Kassandra Damgası Romanında Kötülük ve Gelecek Kurgusu. Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi , 1-9. (2014), (TR DİZİN)
 • 9 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Aytmatov Anlatılarında Özne ve İktidar Cengiz Han'a Küsen Bulut Örneği. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (2014), (TR DİZİN)
 • 10 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Mustafa Kutlu'nun Nur Anlatısı. Kurgan (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 11 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Edebiyat Eleştirisinin Uzağına Düşmüş Bir Eleştiri Anlayışı. Kurgan (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 12 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Mit ve Roman Üzerine Kısa Bir Bakış. Bizim Külliye , 34-39. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 13 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, 1980 Sonrası Ütopik Türk Romanında Mekân Algısı. Varlık (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 14 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Buket Uzuner'in Kişilikler Oyunu ve Ütopik Dünyası Balık İzlerinin Sesi Romanı. Türkbilig , 69-96. (2007), (Alan Endeksleri)
 • 15 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Reha Çamuroğlu'nun Son Yeniçeri Romanında Güç ve İktidar İlişkileri. Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- , 13-28. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 16 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, İlhan Mimaroğlu'nun Sosyalist Ütopya Arayışı Yokistan Tasarısı. Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları , 99-111. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 17 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Hayatla Kurmaca Arasında Elif Şafak'ın Siyah Süt Romanı. Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları , 173-2018. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 18 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Sait Faik Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Yakup Çelik'in Sait Faik ve Değerleri Duyan Bir Varlık Olarak İnsan Adlı Araştırması Üzerinde Bir Değerlendirme. Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- , 223-242. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 19 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Çetin Altan'ın Gelecekçi Ütopik Kurgusu: 2027 Yılının Anıları. Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- , 1-24. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 20 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Refik Halid Karay'ın Tanrıya Şikayet Adlı Eserinde İronik Dil İnsan Savaş ve Tanrı İronisi. Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları , 1-20. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYRAKTAR YASEMİN, GARİPER CAFER, Dumrul’un Sahnede Yeniden Hayat Buluşu: Güngör Dilmen’in Deli Dumrul Oyunu ve Yenidenyazma. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Vérme Çalıştayı (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Romanda Tarihin Kurgusu ve İhsan Oktay Anar ın Suskunlar Romanına Yeni Tarihselcilik Çerçevesinde Bir Yaklaşım. III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Orhan Kemal'in Tersine Dünya Romanı Üzerinde Greimasçı Bir Okuma. Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Edebiyatta Yenidenyazma ve Nazan Bekiroğlu nun Yusuf ile Züleyha Adlı Anlatısı. 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu 27-28 Mart 2008 (2008). (Tam metin bildiri)
 • 5 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Murathan Mungan'ın Lal Masallar'ında Postmodern Başkaldırı Olarak Masalsı Kurgu ve Dilsizliğin Poetik Dili. Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi - 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi (2007). (Tam metin bildiri)
 • 6 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Nazım Hikmet in Ferhat ile Şirin ve Yusuf ile Menofis Adlı Tiyatro Eserlerinde Yenidenyazma ve Edebi Dönüştürme. Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu I Tiyatro (2007). (Tam metin bildiri)
 • 7 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Masal ve Efsanenin Modern Romanda Kurgu Unsuru Olarak Kullanılması ve Tarihi Roman Ruh Adam ve Gün Uzar Yüzyıl Olur Örneği. Erciyes Üniversitesi II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (2006). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 BAYRAKTAR YASEMİN, Türk Edebiyatında Ütopik Romanlar ve Ütopyanın Kurgusu (1980-2005)(2023). Kriter Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 BAYRAKTAR YASEMİN, Prof. Dr. Saadettin Yıldız Armağanı -İnce, Kibar Bir Beyefendiye-(2023). Hiper Yayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAYRAKTAR YASEMİN, 100 Kadın Kaleminden 100 Öncü Kadın(2023). Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BAYRAKTAR YASEMİN, Türk Romanında Mitik Görünüm (1980-2005)(2022). Kriter Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 BAYRAKTAR YASEMİN, Tarih-İdeoloji-Kurmaca Bağlamında Şeyh Bedreddin(2021). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 BAYRAKTAR YASEMİN, Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000-2020(2021). ISRES Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Reşat Nuri Güntekin(2021). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti Yakup Kadri nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım(2019). Çizgi Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 9 GARİPER CAFER, BAYRAKTAR YASEMİN, Necat Birinci Armağanı(2018). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 BAYRAKTAR YASEMİN, Romanda Kişiler Dünyası(2018). Akçağ Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti Yakup Kadri nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım(2009). Akademik Kitaplar, Tümü, (ULUSAL)
 • 12 GARİPER CAFER, KÜÇÜKCOŞKUN YASEMİN, Cengiz Aytmatov(2009). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!