KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114578
E-Posta yaseminbayraktar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yaseminbayraktar
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 07.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.12.2006
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - 31.03.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti: Yakup Kadri'nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım, Akademik Kitaplar, İstanbul 2009.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Beyaz Gemi 'de Tükeniş ve Yeniden Doğuş", Cengiz Aytmatov, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009, s. 177-187.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gariper, C. - Bayraktar, Y., “Gelenek Bağlamında Mit, Modern Edebiyat ve Postmodernizm”, Necat Birinci Armağanı, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, s. 77-93.
 • 2 Bayraktar, Y., “Ödünçlenmiş Kişilikler: Aydaki Adam Tanpınar", Romanda Kişiler Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara 2018, s. 543-558.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi Romanında Nesne Fetişizmi Bedenin ve Mekânın Poetik Dili, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 20, Isparta 2008, s. 1-20.
 • 2 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "İlhan Mimaroğlu'nun Sosyalist Ütopya Arayışı: Yokistan Tasarısı", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmalar-, nr. 17, Isparta 2007, s. 99-111.
 • 3 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Reha Çamuroğlu'nun Son Yeniçeri Romanında İktidar İlişkileri", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmalar-, nr. 17, Isparta 2007, s. 13-28.
 • 4 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Hayatla Kurmaca Arasında Elif Şafak'ın Siyah Süt Romanı", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmalar-, nr. 18, Isparta 2007, s. 173-218.
 • 5 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Refik Halid Karay'ın Tanrıya Şikayet Adlı Eserinde İronik Dil: İnsan, Savaş ve Tanrı İronisi", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 15, Isparta 2006, s. 1-20.
 • 6 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Çetin Altan'ın Gelecekçi Ütopik Kurgusu: 2027 Yılının Anıları", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 16, Isparta 2006, s. 1-22.
 • 7 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Sait Faik Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Yakup Çelik'in Sait Faik ve Değerleri Duyan Bir Varlık Olarak İnsan Adlı Araştırması", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 16, Isparta 2006, s. 220-226.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gariper, C.-Küçükcoşkun, Y.,"Edebiyat Eleştirisinin Uzağına Düşmüş Bir Eleştiri Anlayışı", Kurgan, Sayı 20, Temmuz-Ağustos 2014, Ankara, s. 30-35.
 • 2 Gariper, C. – Küçükcoşkun, Y., Kurgan, "Mustafa Kutlu’nun Nur Anlatısı", S. 21, Eylül-Ekim 2014, s. 25-30.
 • 3 Gariper, C. –Küçükcoşkun, Y., "Mit ve Roman Üzerine Kısa Bir Bakış",Bizim Külliye, S. 51, 2012, s. 34-39.
 • 4 Gariper, C.-Küçükcoşkun, Y., "1980 Sonrası Ütopik Türk Romanında Mekan Algısı", Varlık, S. 1250, Kasım 2011, s. 17-24.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bayraktar, Y., - Gariper, C., “İhsan Oktay Anar’ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi”, Söylem Filoloji, S. 3/2, s. 126-137.
 • 2 Gariper, C., - Bayraktar, Y., “Eleştirinin ve Polemiğin Kıskacında Nurullah Ataç ve Necip Fazıl”, Söylem Filoloji, C. 2, S. 4, Aralık 2017, s. 30-48.
 • 3 Gariper, C., - Bayraktar, Y., “Hürriyet Kasidesi’nin Değerler Dizgesi Üzerinde Kimi Belirlemeler”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 18. Temmuz-Aralık 2017, s. 127-141.
 • 4 Gariper, C., - Küçükcoşkun, Y., “Necip Fazıl’ın Mehmet Âkif Eleştirisi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2016, S. 16, s. 79-94.
 • 5 Küçükcoşkun, Y. - Gariper, C., “Ural Batır Destanı’nın Metinlerarasılık Düzleminde Yenidenyazımı: Atilla Dirim’in Ural Batır Romanı”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2016, S. 16, s. 146-160.
 • 6 Gariper, C., - Küçükcoşkun, Y., Arş. Gör., "Kendi Şiir Anlayışının Dışına Düşmüş Bir Şair: Mehmet Âkif'in Poetik Görüşleri Işığında Sanatına Bir Bakış", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 13,2015, s. 55-76.
 • 7 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Aytmatov Anlatılarında Özne ve İktidar: Cengiz Han’a Küsen Bulut Örneği", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 11, İstanbul 2014, s. 107-124.
 • 8 Gariper, C., - Küçükcoşkun Y.,"Cengiz Aytmatov’un Kassandra Damgası Romanında Kötülük ve Gelecek Kurgusu", Yeni Türk Edebiyatı, S. 10, 2014, s. 35-57.
 • 9 Gariper, C.,- Küçükcoşkun Y., "Edebiyat Bilimine Teorik Katkı ve Folklor ve Metinlerarasılık", Yeni Türk Edebiyatı, S. 9, 2014, s. 81-107.
 • 10 Gariper, C.,- Küçükcoşkun Y., "Elif Şafak’ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma", ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi (Online Thematic Journal of Turkic Studies), Yıl II, Sayı 2, Temmuz 2010, s. 148-168.
 • 11 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Nazım Hikmet'in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlana Karmaşası", Erdem, sayı: 50, Ankara 2008, s. 83-110.
 • 12 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Buket Uzuner'in Kişilikler Oyunu ve Ütopik Dünyası: Balık İzlerinin Sesi Romanı", Türkbilig, nr. 14, Ankara 2007, s. 69-96.
 • 13 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Darağacı Romanında Şeyh Bedrettin İmgesinin Dönüşümü", Erdem, sayı: 49, Ankara 2007, s. 151-182.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "II. Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Nur Baba Romanı ve Yarattığı Akisler", Bilig, nr. 47, Ankara 2008, s. 45-78.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bayraktar, Y.- Gariper, C., "Dumrul’un Sahnede Yeniden Hayat Buluşu: Güngör Dilmen’in Deli Dumrul Oyunu ve Yenidenyazma",Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Vérme Çalıştayı'nıñ Bildiriler Bétiği, Kutlu Yayınevi, İstanbul 2020, s. 219-238.
 • 2 Gariper, C. - Bayraktar, Y., “Cemal Süreya’nın ‘Folklor Şiire Düşman’ Yazısı Bağlamında Şiir ve Folklor”, Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar 23-25 Kasım 2018, s. 95-103.
 • 3 Gariper, C. - Bayraktar, Y., “Bir İlk Kitap: Kem Gözlere Anadolu Deyişbilim ve Söylem Çözümlemesi”, XVII. Deyişbilim Sempozyumu, Denizli 26-27 Ekim 2017, s. 59-67.
 • 4 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Orhan Kemal’in Tersine Dünya Romanı Üzerinde Greimasçı Bir Okuma", Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Adana 2014, Adana 2016, s. 137-156.
 • 5 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör.,"Romanda Tarihin Kurgusu ve İhsan Oktay Anar'ın Suskunlar Romanına Yeni Tarihselcilik Çerçevesinde Bir Yaklaşım", III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Konya 27-29 Kasım 2015, s.178-189.
 • 6 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Edebiyatta Yenidenyazma ve Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha Adlı Anlatısı", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu 27-28 Mart 2008 Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2009, s. 121-143.
 • 7 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Murathan Mungan'ın Lal Masallar'ında Postmodern Başkaldırı Olarak Masalsı Kurgu ve Dilsizliğin Poetik Dili", Hikayenin Bugünü Bugünün Hikayesi - 80 Sonrası Türk Hikayesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, 19-20 Ekim 2007, İstanbul 2008, s. 187-195.
 • 8 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin ve Yusuf ile Menofis Adlı Tiyatro Eserlerinde Yenidenyazma ve Edebi Dönüştürme", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu I Tiyatro, Ankara, 12 Mart 2007, s. 137-164.
 • 9 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Masal ve Efsanenin Modern Romanda Kurgu Unsuru Olarak Kullanılması ve Tarihi Roman: Ruh Adam ve Gün Uzar Yüzyıl Olur Örneği", Erciyes Üniversitesi II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, 10-12 Nisan 2006, s. 490-500.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bayraktar, Y.- Gariper, C., "Bir Göç Anlatısı: Galsan Tschinag’ın Kervan’ı", ECLSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Kielce POLAND Proceedings Book, July 28-29 Poland 2020, s. 287-295.
 • 2 Gariper, C.- Bayraktar, Y., " Unutulmuş Bir Şiir Emekçisi: Yunus Kâzım Köni", ECLSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Kielce POLAND Proceedings Book, July 28- 29 Poland 2020, s. 299-308.
 • 3 Bayraktar, Y.- Gariper, C., "Şinasi’nin 'Eşek İle Tilki Hikâyesi'ni Alımlama Estetiği Bağlamında Okuma Denemesi", ECLSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Kielce POLAND Proceedings Book, July 28-29 Poland 2020, s. 324-334.
 • 4 Gariper, C. – Bayraktar, Y., "Fuzûlî’nin Bir Gazeliyle Namık Kemal’in Bir Gazelini Metinlerarasılık Bağlamında Okumak", ECLSS Online 2020b 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences Istanbul / TURKEY, June 28- 29 2020, s.2-8.
 • 5 Gariper, C. – Bayraktar, Y., "Arif Nihat Asya’nın Yastığımın Ruyası Üzerine Bir Okuma", ECLSS Online 2020b 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences Istanbul / TURKEY, June 28- 29 2020, s.2-8.
 • 6 Gariper, C. – Bayraktar, Y., "Edebiyat Eserlerinde Kaynaklanma Problemi ve Ziya Paşa’nın Bir Beyti", ELCSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Proceeding Book September 8-9 Kyrenia 2020/TRNC, s.15-21.
 • 7 Gariper, C. – Bayraktar, Y., "Tahsin Yücel’in 'Alıntı Ustası' Öyküsü Üzerinde Bir Okuma", ELCSS İnternational Online Conference Economics & Social Sciences Proceeding Book November 20-21 2020 Almaty, Kazakhstan, s. 123-130.
 • 8 Gariper, C. – Bayraktar, Y., “Garip Şiirinde Basitlik, Aleladelik ve Küçük İnsan”, Taras Şevçenko 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1-3 Şubat 2019 Ankara 2019, s. 763-772.
 • 9 Gariper, C. – Bayraktar, Y., “Şiirde Öyküleme ve Garip Şiiri”, Taras Şevçenko 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1-3 Şubat 2019 Ankara 2019, s. 773-779.
 • 10 Gariper, C. – Bayraktar, Y., “Aleksandr’dan Mansur Bey’e Bir Kişiliğin Süregiden Yazgısı: Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov’un Akıldan Bela Oyunu ile Mizancı Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı Romanına Metinlerarası Bir Bakış”, 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Belek / Serik - Antalya 2019, s. 67-77.
 • 11 Gariper, C. – Bayraktar, Y., “Garip Şiirinde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Şartların Eleştirisi”, ”, 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Belek / Serik - Antalya 2019, s. 237-246.
 • 12 Gariper, C. - Bayraktar, Y., “Mehmet Âkif’in “Şark” Manzumesinde Doğu-Batı Algısı ve Paradoksu”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 8-10 Kasım 2018, s. 590-596.
 • 13 Gariper, C. - Bayraktar, Y., “Âşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Par’etmez’ Şiirinin Fenomenolojik Düzlemine Lacan’dan ve Derrida’dan Bakmak”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 8-10 Kasım 2018, s. s. 639-644.
 • 14 Bayraktar, Y. - Gariper, C., “Ahmet Mithat Efendi’nin Henüz On Yedi Yaşında Romanında Düşmüş Kadın Konusu”, Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar 23-25 Kasım 2018, s. 503-5015.
 • 15 Gariper, C. - Küçükcoşkun Y., Ayla Kutlu’nun Kadın Destanı’nda İktidar İlişkileri ve Kadın Başkaldırısı, I. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun 11-12 Mayıs 2017, Giresun 2017, s. 143-158.
 • 16 Gariper, C. – Küçükcoşkun, Y. – İri, E. C., “Deniz Gezgin’in Ahraz Romanında Mitik Yapı ve Kötülük”, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27 Ekim 2016 - 30 Ekim 2016, Antalya, s. 114-127.
 • 17 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Cengiz Aytmatov’un Kassandra Damgası Romanı ve Mitik Evreni", Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir 2013, s. 1-9.
 • 18 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Tahsin Yücel'in Gökdelen Romanında Ütopik Kurgu Olarak 2073 Yılının İstanbul'u", Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (03-05 Nisan 2008, İstanbul), 2009, s. 445-459.
 • 19 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Orhun Kitabelerinden Divan-ı Lügat'it Türk'e Kolektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği", 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, 28-30 Mayıs 2008, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 243-250.
 • 20 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "1980 Sonrası Türk Romanında Anti-Ütopyalar", Uluslararası IX. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında yeni Yaklaşımlar) 15-17 Ekim 2009, Sempozyum Bildirileri, C. 1, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya 2010, s. 464-478.
 • 21 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara Romanında Türkiye Cumhuriyeti ve Ütopik Kurgu" Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, (22-24 Ekim 2008), Isparta 2008, s. 931-940.
 • 22 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Murathan Mungan'ın Dumrul ile Azrail Adlı Hikayesinde Metinlerarasılık, Yenidenyazma ve Edebi Dönüştürme", 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri (10-15 Eylül 2007), C. II, Ankara 2008, s. 665-676.
 • 23 Gariper, C., Yard. Doç. Dr.-,Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., "Elif Şafak'ın Pinhan Romanında Varoluş Problemi ve İnsanın Kendi İç Dünyasına Yolculuğu", 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2007, Konya, s.477-486.
 • 24 Gariper, C. – Küçükcoşkun, Y., “Kanonik Şiirin Hegemonyası Karşısında Garip Poetikası ve Şiiri”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: ‘Hegemonya-Karşı Hegemonya’”, 5-7 Mayıs 2016 Konya, Bildiriler Kitabı, Konya 2016, s. 111-118.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gariper, C. - Bayraktar, Y., “Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Romanında Felsefi ve Metapsişik Görünüm”, II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniveritesi, Muğla 2017, s. 200.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1980-2005 Dönemi Türk Edebiyatında Ütopik Romanlar ve Ütopyanın Kurgusu
 • Doktora Tezi
 • 1 Türk Romanında Mitik Görünüm (1980-2005)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Sosyal Bilimler Dalında SDÜ 2009 Yılı Teşvik Ödülü
 • 2 Sosyal Bilimler Dalında SDÜ 2008 Yılı Teşvik Ödülü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!