KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KODAL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Fotoğraf Bölümü
Ana Bilim Dalı Fotoğraf Anasanat Dalı
Telefon 2462128187
E-Posta tugbakodal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 03.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 14.06.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM 08.08.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
sanat, resim, tasarım
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 "Sagalassos'ta Resimlerle Günlük Yaşam"
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler, Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art, . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 248-260
 • 2 "Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi",Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, Mayıs 2011, ISSN:1308-2698
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 "Cogito Dergisi", İnceleme Yazısı, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2007
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Yasumasa Morimura'nın Yapıtlarında Göstergelerarasılık", Yakın Doğu Üniversitesi 7.Uluslararası Fotoğraf Günleri, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, KIBRIS
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Evaluating a Painting in the Perspective of Interpicturality Over Claude Levi Strauss's Myth Analysis", 1st Annual International Conference on Fine Art and Performing Arts, Athens Institute for Education and Research, 7-10 June 2010, Athens/GREECE
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Varoluşçu izleklerin Bacon, Malevich, Pollock ve Giacometti nin Yapıtlarında Plastik Açıdanİncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega'nın Resinmlerinde Resimlerarasılık Sorunsalının İrdelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Sagalassos Antik Kenti'nin Resimlenerek Belgelenmesi", Proje Yardımcılığı, SDÜ BAP (2556-M-10), 2011
 • 2 "Herman Braun Vega'nın Resimlerinin Resimlerarasılık Sürecinde İncelenmesi.", Doktora Tezi Proje Yardımcılığı, 2011, SDÜ BAP (2167-D-10)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi ve İletişim Ağının Kurulması" adlı 1. Uluslararası Çalıştay, Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ, Atabey Meslek Yüksekokulu 2010
 • 2 "II. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu", SDÜ. GSF., Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ.GSF. Isparta, Mayıs- Haziran, 2007
 • 3 VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyum Kitabı’nın yayına hazırlanması,2006
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Isparta Şubesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet ve Gönen Köy Enstitüsü" etkinliği, 24 Kasım 2009
 • 2 Isparta Davras Kar Festivali etkinlikleri, Isaparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi organizasyonu, 7-9.03.2003
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Uluslararası Karaağaç Gölgesi Karma Sergisi, Buzhane Davet Bahçesi Sergi Salonu Edirne, 16.05.2016-21.05.2016
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Isparta İli Yalvaç İlçesi Kozluçay Köy Meydanında yer alan Köy Çeşmesi Duvarına Resim Uygulaması, 05.06.2016 -10.06.2016
 • 2 "Herman Braun Vega Alıntılar" Kişisel Sergi, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, Isparta 20 Mayıs 2009
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 SDÜ Köy Enstitüleri Araştırma Merkezi Konferans Salonuna iç mekân resimlendirme proje tasarımı, 2006
 • 2 Resim Çalışması, Motoryat Turizm Tekstil, İstanbul, 16 Mayıs 2005
 • 3 TC. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K Isparta Çocuk Yuvası Müdürlüğü Çocuk Oyun Odasının iç mekanına duvar resmi tasarım projesi ve uygulama organizesi ISPARTA, 2005
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 80. Yılda Cumhuriyet Resim Yarışması Sergisi, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, ISPARTA, 2004
 • 2 Hacettepe Üniversitesi GSF. I. Ulusal Mezuniyet Sergisi, Çankaya Beld. Çağdaş Sanatlar Merkezi ANKARA, 2002
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 21.Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi Açılış Sergisi, Barida Otel, Isparta, 13.05.2016-15.05.2016
 • 2 Dünya Sanat Günü Karma Sergisi, Ahi Evren Üniversitesi Fen Edebiyat Konferans Salonu Fuayesi, 15.04.2016-22.04.2016
 • 3 'Öğretim Elemanları Karma Sergisi' Dünya Kadınlar Günü Sergisi, SDÜ.GSF. Sergi alanı, Isparta, 09.03.2015-16.03.2015,
 • 4 "Düş Seçkisi Karma Sergi" , Sdü Gsf Ögretim elemanları, Üniversiteli Sanatçılar Insiyatifi, Ögreti Üyeleri Dernegi, Barida Sanatevi Isparta/TÜRKİYE, 31.01.2015-14.02.2015
 • 5 "Hayırlı İşler Karma Resim Sergisi" , Art Park Gallery, Antalya/TÜRKİYE, 10.04.2015
 • 6 “İç mekan Uygulaması” Duvar Resmi Uygulaması, SDÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Uygulama Hastanesi, Isparta
 • 7 "24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi", Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, 24 Kasım 2011, ERZİNCAN
 • 8 “İmece Duvarı Projesi”, Duvar Resmi Uygulaması, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yıldönümü Kutlamaları, SDÜ Gönen Meslek Yüksekokulu Spor Sahası, Gönen/Isparta, 17 Nisan 2010
 • 9 "SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Elemanları 2010-2011 Akademik Yılı Açılış Sergisi", SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sergi Alanı, 8 Ekim 2010
 • 10 “Dekanlık Katı Duvar Resmi Projesi”, Duvar Resmi Uygulaması, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Merkezi Derslikler, Doğu Kampusu, Isparta 20-21 Şubat 2010
 • 11 Özgün Baskı Sergisi, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sergi Fuayesi, 2010
 • 12 Braun VEGA Doktora Programı Çerçevesinde Karma Sergi, Muhsin Ertuğrul Salonu, 2009/Fuayesi-ISPARTA
 • 13 "Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergisi", SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 06 Mart 2009, Isparta
 • 14 "8 Mart Dünya Kadınlar Günü SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi, T.C. Belediye Kültür Sinemaları, Isparta, Mart, 2008
 • 15 "Dünya Kadınlar Günü SDÜ. GSF. Öğretim Elemanları Sergisi", Karma Sergi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta, Mart, 2007
 • 16 "Doğadan", Karma Sergi, SDÜ. GSF ve Sütçüler MYO. Etkinliği, Demiralay Konağı Sanatevi, Isparta, 2007
 • 17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 125 Doğum Yılı nedeniyle gerçekleştirilen Yüksek Lisans Öğrencileri projesi, ISPARTA, 2006
 • 18 SDÜ Köy Enstitüleri Araştırma Merkezi Konferans Salonuna iç mekân resimlendirme çalışması, 2006
 • 19 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Resim Sergisi, KAYSERİ, 2006
 • 20 Kadın ve Hoşgörü Karma Resim Sergisi, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi, ERZURUM, 2006
 • 21 Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, ISPARTA, 2006
 • 22 SDÜ. Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Servisinin iç mekanına duvar resmi uygulama organizesi ISPARTA, 2005
 • 23 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Resim Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, KONYA, 2005
 • 24 SDÜ. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Öğretim Üyeleri Derneği'ne Katkı, SDÜ Kültür Merkezi, ISPARTA, 2005
 • 25 I. Ulusal Mezuniyet Sergisi, sanal sergi,2002, http://www.lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=124,
 • 26 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 4.Sınıf Mezuniyet Sergisi, Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı, 16-24 Mayıs 2002, Isparta
 • 27 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sergisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu, 16-21 Haziran 1999, Antalya
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Kuşadası Uluslararası Sanat Festivali kapsamında karma sergi, İbramaki Konağı, Kuşadası, 21.05.2016-28.05.2016
 • 2 Kuşadası Uluslararası Sanat Festivaline katılım (9 gün süreyle uygulamalı etkinlik gerçekleştirmek), Kuşadası, 13.05.2016-21.05.2016
 • 3 "Yenişarbademli Tanıtım Günleri", 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı kapsamında Karma Sergi, Iyaş Park Sergi Alanı Isparta/TÜRKİYE, 21.08.2015-23.08.2015
 • 4 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı kapsamında Uluslararası Karma Sergi, Melikler Yaylası/Yenişarbademli/ Isparta/TÜRKİYE, 01.08.2015-03.08.2015
 • 5 40'lar Sergisi, Uluslararası Karma Sergi, 5.International Pınargözü Art Workshop,, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi - Antalya, 03.08.2015-20.08.2015
 • 6 5.International Pınargözü Art Workshop kapsamında "Kolaj" adlı Workshop Sunumu, 23.07.2015-02.08.2015
 • 7 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi ve İletişim Ağının Kurulması" adlı 1. Uluslararası Çalıştay, Karma Sergi Katılımı, SDÜ Atabey Meslek Yüksekokulu 2010
 • 8 International Triennial of Graphic Art Bitola, karma sergi, MACEDONIA, 2006
 • 9 VI. Uluslar arası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu Kapsamında Karma Sergi, ISPARTA, 2006
 • 10 II. Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Resim Sergisi - II, MALATYA, 2006
 • 11 II. Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Sanal Sergisi, 2006http://www.kervansaraybulusmasi.com/sanalsergi/219.jpg
 • 12 I. Uluslar arası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Resim Sergisi MALATYA, 2005
 • 13 I. Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Sanal Sergisi, 2005http://www.battalgazi.bel.tr/sanal_sergi/tugbayener.htm
 • 14 I. Uluslararası Isparta - Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu Öğretim Elemanları Resim Sergisi, EĞİRDİR, 2004
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 1.Isparta Bilim Şenliği kapsamında Ekşi Asit Acı Baz Atölye Etkinliğinin Atölye Liderliği, 23.05.2016-23.05.2016
 • 2 1.Isparta Bilim Şenliği Kapsamında Renklerle Anlat Etkinliğinin Atölye Liderliği, 24.05.2016-24.05.2016
 • 3 "I.Kültür ve Sanat Günleri kapsamında GSF.Öğretim Elemanları Sergisi", Karma Sergi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta, 2008
 • 4 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi I.Ulusal Öğrenci Sempozyumu Kapsamında Resim Çalışması, 2006
 • 5 I. Üniversiteler Arası Osman Polat Resim Sempozyumu, Kemer - ANTALYA, 2006
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 I. Davras Kar Festivali Kardan Heykel Yarışmasında onur belgesi ile ödüllendirme, 2003 Isparta
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İç Kontrol Atölyesi Üyesi, 2016 – devam ediyor
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Fotoğraf Sanatı Derneği, 2011
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Evi Sorumlusu, 2011
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, 2011
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2009 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2008 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2007 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • 5 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nin açılış etkinlikleri, 2006
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2006 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 2002 Yılı Üniversite Tanıtım Fuarları, SDÜ Bülteni, 2002
 • 2 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, SDÜ Bülteni, 2002
 • 3 Prof. Justin Mc Carthy'e Fahri Doktora Takdim Töreni Etkinlikleri, SDÜ Bülteni, 2001
 • 4 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Etkinlikleri, SDÜ Bülteni, 2001
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, SDÜ Bülteni, 2001
 • 6 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Açılışı, SDÜ Bülteni, 2000
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, SDÜ Bülteni, 2000
 • 8 SDÜ Şevket Demirel Kalp Merkezi Açılışı, SDÜ Bülteni, 1999
 • 9 Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, SDÜ Bülteni, 1999
VERDİĞİ DERSLER
Desen
Desen I (Resim Blm.)
Desen II (Grafik Blm.)
Desen II (Resim Blm.)
Estetik
Güzel Sanatlar (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
İllüstrasyon II (Grafik Blm.)
Özgün Baskı
Perspektif
Resim ( Peyzaj Mimarlığı)
Resim (Peyzaj Mimarlığı)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi II
Tasarım İlkeleri (Tezhip Blm.)
Tasarım İlkeleri I (G.T.E.S. Halı-Kilim)
Tasarım İlkeleri II (G.T.E.S. Blm.)
Teknik Resim Perspektif I (Resim Blm)
Temel Sanat Eğitimi
Temel Sanat Eğitimi - I
Temel Sanat Eğitimi - II
Temel Sanat Eğitimi I (Grafik Blm.)
Temel Sanat Eğitimi I (Resim Blm.)
Temel Sanat Eğitimi II
Temel Sanat Eğitimi II (Grafik Blm.)
Temel Sanat Eğitimi II (Resim Blm.)
Temel Tasarım
Yaratıcı Fikir Geliştirme
Yöntembilim (Seramik Blm.)
 
Bu İçeriği Paylaş!