KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KODAL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Fotoğraf Bölümü
Ana Bilim Dalı Fotoğraf Anasanat Dalı
Telefon 2462118187
E-Posta tugbakodal@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 03.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 14.06.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM 08.08.2012
İLGİ ALANLARI
sanat, resim, tasarım
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KODAL TUĞBA, GENÇ MUSTAFA, Sarıkeçili Yörük Dokumalarının Renk Kontrastlıkları Açısından Tasarım Kurgusunun İncelemesi. Art-e Sanat Dergisi , 26-55. Doi: 10.21602/sduarte.638777, (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 2 KODAL TUĞBA, Türk Resim Sanatında Düğün Konulu Resimlerin Ortak Birliktelikleri. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7(48), , 939-950. Doi: 10.7816/idil-07-48-05, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 KODAL TUĞBA, KÖSE OKTAY, Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), , 248-260. Doi: 10.20875/sb.92461 , (2016), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KODAL Tuğba, TÜRK RESİM SANATINDA ÇOCUK İMGESİNİN KOMPOZİSYONDAKİ YERİ VE ANLAM KATMANI İLE İLİŞKİSİ. INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KÖSE OKTAY, KODAL TUĞBA, Claude Levi-Strauss’un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, 4(7), (2011), (Alan Endeksleri)
 • 2 KODAL TUĞBA, KÖSE OKTAY, Cogito Dergisi. Toplum ve Demokrasi, 1(1), , 186-186. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 KODAL TUĞBA, ATASEVEN OLCAY, Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası(2019). Desen Ofset, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Artistik Çizim
Çağdaş Sanat Yorumları I
Çağdaş Sanat Yorumu II
Desen
Desen II
Estetik
Estetik Kuramları
Estetik ve Sanat Felsefesi I
Estetik ve Sanat Felsefesi II
Genel Göstergebilim
Görsel Sanatlar Eğitimi
Grafik Desen I
İllüstrasyon II
Moda Resmi ve İllüstrasyonu I
Moda Resmi ve İllüstrasyonu II
Özgün Baskı
Perspektif
Resim
Sanat Eğitimi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi II
Sanat Tarihi l
Sanatta Araştırma Yöntemleri ve Etik
Sanatta Estetik değişim ve Bozuk Biçim Tasarımı
Sanatta Yaratıcılık ve Simülasyon
Tasarım İlkeleri I
Tasarım İlkeleri II
Tekstil Tasarımında Desen-I
Temel Sanat Eğitim II
Temel Sanat Eğitimi
Temel Sanat Eğitimi I
Temel Sanat Eğitimi II
Temel Sanat Eğitimi-1
Temel Sanat Eğitimi-2
Temel Tasarım
Tez
Uygulamalı Çağdaş Sanat Atölyesi
Uzmanlık Alan Dersi-1
Yaratıcı Fikir Geliştirme
Yayın Etiği ve Araştırma Teknikleri
Yöntembilim
Yüzeysel Tasarım l
Yüzeysel Tasarım ll
 
Bu İçeriği Paylaş!