KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KODAL
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Fotoğraf Bölümü
Ana Bilim Dalı Fotoğraf Anasanat Dalı
Telefon 2462118187
E-Posta tugbakodal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 03.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RESİM 14.06.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM 08.08.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
sanat, resim, tasarım
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Sagalassos'ta Resimlerle Günlük Yaşam (2012)., Fersa Ofset - Ankara,1.Basım, Sayfa sayısı 35
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası", Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Desen Ofset, Ankara 2019
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sarıkeçili Yörük Dokumalarının Renk Kontrastlıkları Açısından Tasarım Kurgusunun İncelemesi, Art-e Sanat Dergisi, Yıl 2019, Cilt 12, Sayı, Syf: 26 – 55
 • 2 Türk Resim Sanatında Düğün Konulu Resimlerin Ortak Birliktelikleri
 • 3 Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler, Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art, . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 248-260
 • 4 "Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, Mayıs 2011, ISSN:1308-2698
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 "Cogito Dergisi", İnceleme Yazısı, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2007
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ATAV Köker İlkay, KODAL Tuğba, ÇELİKER Deniz, Isparta Yeme İçme Kültürü. Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Proje Çalıştayı, 22.12.2017
 • 2 ÇELİKER Deniz, KODAL Tuğba, Geleneksel Pınar Pazarı İncelemesi. Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Proje Çalıştayı, 22.12.2017
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Yasumasa Morimura'nın Yapıtlarında Göstergelerarasılık", Yakın Doğu Üniversitesi 7.Uluslararası Fotoğraf Günleri, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, KIBRIS
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Evaluating a Painting in the Perspective of Interpicturality Over Claude Levi Strauss's Myth Analysis", 1st Annual International Conference on Fine Art and Performing Arts, Athens Institute for Education and Research, 7-10 June 2010, Athens/GREECE
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Varoluşçu izleklerin Bacon, Malevich, Pollock ve Giacometti nin Yapıtlarında Plastik Açıdanİncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega'nın Resimlerinde Resimlerarasılık Sorunsalının İrdelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Kültürel Miraslar Projesi, Proje Kodu:SBG-2020-7468
 • 2 Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Şarkikaraağaç İlçesi Yenişarbademli İlçesi Sütçüler İlçesi Gelendost ve Aksu İlçesi), Güdümlü Proje.
 • 3 Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Keçiborlu-Uluborlu-Yalvaç-Senirkent), Güdümlü Proje
 • 4 Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (Isparta Merkez, Gönen İlçesi, Atabey İlçesi ve Eğirdir İlçesi), Güdümlü Proje, 4973 GÜP-17
 • 5 Isparta Bilim Şenliği (TÜBİTAK 4007 Destekleme Programı), Atölye Lideri, Ekşi Asit Acı Baz Atölye Etkinliği ve Renklerle Anlat Atölye Etkinliği, Proje No:116B009, Proje Yürütücüsü: Gülçin Şatır
 • 6 "Herman Braun Vega'nın Resimlerinin Resimlerarasılık Sürecinde İncelenmesi.", Doktora Tezi Proje Yardımcılığı, 2011, SDÜ BAP (2167-D-10)
 • 7 "Sagalassos Antik Kenti'nin Resimlenerek Belgelenmesi", Proje Yardımcılığı, SDÜ BAP (2556-M-10), 2011
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Belediyesi 2018 Uluslararası Gül Festivali Sanatsal Etkinlikleri Küratörü (SDÜ etkinlikleri), 11-15 Mayıs 2018
 • 2 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi ve İletişim Ağının Kurulması" adlı 1. Uluslararası Çalıştay, Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ, Atabey Meslek Yüksekokulu 2010
 • 3 "II. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu", SDÜ. GSF., Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ.GSF. Isparta, Mayıs- Haziran, 2007
 • 4 VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyum Kitabı’nın yayına hazırlanması,2006
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "II. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı" Oturum Başkanlığı, SDÜ GSF Müzik Amfi, Isparta 18.04.2019
 • 2 II. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi, Nisan 2019
 • 3 SDÜ Isparta Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi 22.12.2017
 • 4 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Isparta Şubesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet ve Gönen Köy Enstitüsü" etkinliği, 24 Kasım 2009
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hizmet İçi Eğitim (Aday Memur Temel Eğitimi ), "İnsan ve Sanat "başlıklı seminer sunumu, 28.01.2021
 • 2 SDÜ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aday Memur Eğitimi kapsamında "İnsan ve Sanat" başlıklı seminer, 22.11.2019
 • 3 SDÜ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi kapsamında "İnsan ve Sanat" başlıklı seminer, 05.10.2018
 • 4 Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve Yüksekokul Sekreteri Hizmetiçi Eğitimi kapsamında "İnsan ve Sanat" başlıklı seminer, 29.11.2018
 • 5 Şef Eğitimi kapsamında İnsan ve Sanat başlıklı Seminer, 05.04.2018
 • 6 Eğirdir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Eğirdir İlçesi sınıf öğretmenlerine seminer sunumu 2018
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Uluslararası Su Konulu Jürili Sergi, Online Karma Sergi, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Mayıs 2021
 • 2 Cumhuriyet Coşkusu 8. Uluslararası online sergisi, Eskişehir Sanat Derneği, 26 Ekim-26Kasım 2020, http://eskisehirsanatdernegi.org/galeri/cumhuriyet-coskusu-8-uluslararasi-online-sergisi
 • 3 III. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Karma Sergi, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları, 18-30 Eylül 2020
 • 4 Uluslararası Karaağaç Gölgesi Karma Sergisi, Buzhane Davet Bahçesi Sergi Salonu Edirne, 16.05.2016-21.05.2016
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Akrilik Resim Workshop Eğitimi , "Eğirdir Sanat Günleri", Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu, Eğirdir, Isparta. 29 Mayıs 2018
 • 2 Kolajlar Kişisel Resim Sergisi, Aya Stefanos Kilisesi, Eğirdir, Isparta, 03.07.2017-29.07.2017
 • 3 Tuğba Kodal Kişisel Resim Sergisi, Fikret Otyam Parkı Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Güzel Sanatlar Galerisi, 31.07.2017-06.08.2017.
 • 4 Isparta İli Yalvaç İlçesi Kozluçay Köy Meydanında yer alan Köy Çeşmesi Duvarına Resim Uygulaması, 05.06.2016 -10.06.2016
 • 5 5.International Pınargözü Art Workshop kapsamında "Kolaj" adlı Workshop Eğitimi, 23.07.2015-02.08.2015
 • 6 "Herman Braun Vega Alıntılar" Kişisel Sergi, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı, Isparta 20 Mayıs 2009
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Tuğba KODAL, Oğuzhan AKOĞUZ, Mustafa AĞGÜL, Isparta Merkez için 4 adet Dış Mekan Pano Tasarımı, (SBG-2018-6690 numaralı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi kapsamında), 2019
 • 2 Tuğba KODAL, Oğuzhan AKOĞUZ, Mustafa AĞGÜL, Yalvaç Merkez için 1 adet Dış Mekan Pano Tasarımı, (SBG-2018-6690 numaralı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi kapsamında), 2019
 • 3 Tuğba KODAL, Oğuzhan AKOĞUZ, Mustafa AĞGÜL, Körküler için 1 adet Dış Mekan Pano Tasarımı, (SBG-2018-6690 numaralı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi kapsamında), 2019
 • 4 Tuğba KODAL, Oğuzhan AKOĞUZ, Mustafa AĞGÜL, Sütçüler için 1 adet Dış Mekan Pano Tasarımı, (SBG-2018-6690 numaralı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi kapsamında), 2019
 • 5 Tuğba KODAL, Oğuzhan AKOĞUZ, Mustafa AĞGÜL, Gedikli için 1 adet Dış Mekan Pano Tasarımı, (SBG-2018-6690 numaralı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi kapsamında), 2019
 • 6 Tuğba KODAL, Oğuzhan AKOĞUZ, Mustafa AĞGÜL, Keçiborlu için 1 adet Dış Mekan Pano Tasarımı, (SBG-2018-6690 numaralı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi kapsamında), 2019
 • 7 Tuğba Kodal, Ece Çalış, Osman Nuri Yüce ”Kültürel Miras Tanığı Olarak Fotoğraf” konferansı afiş tasarımı, 2018
 • 8 Tekstil ve El Sanatları Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sanat Eserleri Arşivine eser kabulü
 • 9 SDÜ Köy Enstitüleri Araştırma Merkezi Konferans Salonuna iç mekân resimlendirme proje tasarımı, 2006
 • 10 Resim Çalışması, Motoryat Turizm Tekstil, İstanbul, 16 Mayıs 2005
 • 11 TC. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K Isparta Çocuk Yuvası Müdürlüğü Çocuk Oyun Odasının iç mekanına duvar resmi tasarım projesi ve uygulama organizesi ISPARTA, 2005
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 18 Mart Çanakkale ve Tüm Şehitlerimiz Anısına Davetli Jürili Karma Sergi, Tekstil ve El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, 19- 25 Mart 2018
 • 2 80. Yılda Cumhuriyet Resim Yarışması Sergisi, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta, 21-23 Nisan 2004
 • 3 Hacettepe Üniversitesi GSF. I. Ulusal Mezuniyet Sergisi, Çankaya Beld. Çağdaş Sanatlar Merkezi ANKARA, 2002
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yıl dönümü anısına" video düzenleme, Ulusal Egemenliğin 100. Yılı ve T.B.M.M'nin Kuruluşu" Etkinlikleri kapsamında, https://w3.sdu.edu.tr/haber/9291/gsfden-tbmmnin-100-yil-donumu-anisina
 • 2 18.Ekim Geçidi Sergisi, SDÜ Güzel Sanatla Fakültesi Sergi Alanı, 5 Aralık 2019
 • 3 19 Mayıs'ın Yüzüncü Yılı Anısına Karma Sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Katı, 20-24 Mayıs 2019
 • 4 Cumhuriyet Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Sergi Alanı, 29 Ekim- 8 Kasım 2018
 • 5 Ulusal Davetli Disiplinlerarası Karma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, 8-12 Mart 2018
 • 6 "Ulusal 29 Ekim Davetli Karma Sergisi", TESAUM, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta, 30 Ekim-5 Kasım 2018
 • 7 16.Ekim Geçidi Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Isparta, 23.11.2017
 • 8 "Cumhuriyet Davetli Ulusal Karma Sergisi" TESAUM, Isparta İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta, (29 Ekim-23 Kasım 2017
 • 9 21.Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi Açılış Sergisi, Barida Otel, Isparta, 13.05.2016-15.05.2016
 • 10 Dünya Sanat Günü Karma Sergisi, Ahi Evren Üniversitesi Fen Edebiyat Konferans Salonu Fuayesi, 15.04.2016-22.04.2016
 • 11 "Düş Seçkisi Karma Sergi" , Sdü Gsf Ögretim elemanları, Üniversiteli Sanatçılar Insiyatifi, Ögreti Üyeleri Dernegi, Barida Sanatevi Isparta/TÜRKİYE, 31.01.2015-14.02.2015
 • 12 "Hayırlı İşler Karma Resim Sergisi" , Art Park Gallery, Antalya/TÜRKİYE, 10.04.2015
 • 13 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ.GSF. Sergi Alanı, Isparta, 09.03.2015-16.03.2015,
 • 14 “İç mekan Uygulaması” Duvar Resmi Uygulaması, SDÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Uygulama Hastanesi, Isparta
 • 15 "24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi", Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, 24 Kasım 2011, ERZİNCAN
 • 16 “İmece Duvarı Projesi”, Duvar Resmi Uygulaması, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yıldönümü Kutlamaları, SDÜ Gönen Meslek Yüksekokulu Spor Sahası, Gönen/Isparta, 17 Nisan 2010
 • 17 "SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Elemanları 2010-2011 Akademik Yılı Açılış Sergisi", SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sergi Alanı, 8 Ekim 2010
 • 18 “Dekanlık Katı Duvar Resmi Projesi”, Duvar Resmi Uygulaması, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Merkezi Derslikler, Doğu Kampusu, Isparta 20-21 Şubat 2010
 • 19 Özgün Baskı Sergisi, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sergi Fuayesi, 2010
 • 20 Braun VEGA Doktora Programı Çerçevesinde Karma Sergi, Muhsin Ertuğrul Salonu, 2009/Fuayesi-ISPARTA
 • 21 "Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergisi", SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 06 Mart 2009, Isparta
 • 22 "8 Mart Dünya Kadınlar Günü SDÜ.GSF. Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi, T.C. Belediye Kültür Sinemaları, Isparta, Mart, 2008
 • 23 "Dünya Kadınlar Günü SDÜ. GSF. Öğretim Elemanları Sergisi", Karma Sergi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta, Mart, 2007
 • 24 "Doğadan", Karma Sergi, SDÜ. GSF ve Sütçüler MYO. Etkinliği, Demiralay Konağı Sanatevi, Isparta, 2007
 • 25 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Resim Sergisi, KAYSERİ, 2006
 • 26 Kadın ve Hoşgörü Karma Resim Sergisi, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi, ERZURUM, 2006
 • 27 Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, ISPARTA, 2006
 • 28 Mustafa Kemal Atatürk'ün 125 Doğum Yılı nedeniyle gerçekleştirilen Yüksek Lisans Öğrencileri projesi, ISPARTA, 2006
 • 29 SDÜ Köy Enstitüleri Araştırma Merkezi Konferans Salonuna iç mekân resimlendirme çalışması, 2006
 • 30 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Resim Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, KONYA, 2005
 • 31 SDÜ. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Öğretim Üyeleri Derneği'ne Katkı, SDÜ Kültür Merkezi, ISPARTA, 2005
 • 32 SDÜ. Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Servisinin iç mekanına duvar resmi uygulama organizesi ISPARTA, 2005
 • 33 I. Ulusal Mezuniyet Sergisi, sanal sergi,2002, http://www.lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=124,
 • 34 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 4.Sınıf Mezuniyet Sergisi, Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı, 16-24 Mayıs 2002, Isparta
 • 35 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sergisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu, 16-21 Haziran 1999, Antalya
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 OLPESİDO 1st International “Art on Paper” Barter Project, Kapadokya, 14/24 Mart 2018
 • 2 Kuşadası Uluslararası Sanat Festivaline katılım (9 gün süreyle uygulamalı etkinlik gerçekleştirmek), Kuşadası, 13.05.2016-21.05.2016
 • 3 Kuşadası Uluslararası Sanat Festivali kapsamında karma sergi, İbramaki Konağı, Kuşadası, 21.05.2016-28.05.2016
 • 4 "Yenişarbademli Tanıtım Günleri", 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı kapsamında Karma Sergi (3.tekrar), Iyaş Park Sergi Alanı Isparta/TÜRKİYE, 21.08.2015-23.08.2015
 • 5 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı kapsamında Uluslararası Karma Sergi, Melikler Yaylası/Yenişarbademli/ Isparta/TÜRKİYE, 01.08.2015-03.08.2015
 • 6 "40'lar Sergisi", 5.International Pınargözü Art Workshop kapsamında , Uluslararası Karma Sergisi (2.tekrar), Erdem Beyazıt Kültür Merkezi - Antalya, 03.08.2015-20.08.2015
 • 7 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile AB Ülkeleri Arasında Bilgi Transferi ve İletişim Ağının Kurulması" adlı 1. Uluslararası Çalıştay, Karma Sergi Katılımı, SDÜ Atabey Meslek Yüksekokulu 2010
 • 8 International Triennial of Graphic Art Bitola, karma sergi, MACEDONIA, 2006
 • 9 VI. Uluslar arası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu Kapsamında Karma Sergi, ISPARTA, 2006
 • 10 II. Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Resim Sergisi - II, MALATYA, 2006
 • 11 II.Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Sanal Sergisi, 2006http://www.kervansaraybulusmasi.com/sanalsergi/219.jpg
 • 12 I. Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Resim Sergisi MALATYA, 2005
 • 13 I.Uluslararası katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri Sanal Sergisi, 2005http://www.battalgazi.bel.tr/sanal_sergi/tugbayener.htm
 • 14 I. Uluslararası Isparta - Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu Öğretim Elemanları Resim Sergisi, EĞİRDİR, 2004
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 "I.Kültür ve Sanat Günleri kapsamında GSF.Öğretim Elemanları Sergisi", Karma Sergi, SDÜ. Kültür Merkezi, Isparta, 2008
 • 2 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi I.Ulusal Öğrenci Sempozyumu Kapsamında Resim Çalışması, 2006
 • 3 I. Üniversiteler Arası Osman Polat Resim Sempozyumu, Kemer - ANTALYA, 2006
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 I. Davras Kar Festivali Kardan Heykel Yarışmasında onur belgesi ile ödüllendirme, 2003 Isparta
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 Jüri Üyeliği, Isparta Belediye Başkanlığı, 2020
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), Yıl: 2021, Cilt: 3, Sayı: 5
 • 2 Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, no. 2020 Sonbahar Özel Sayı I/II
 • 3 Journal of Arts, Uluslararası Hakemli ve Açık Erişimli Elektronik Dergi, Cilt :3, Sayı:4, 2020
 • 4 SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Cilt:12, Özel Sayı, Aralık 2019
 • 5 2. yayın, SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Cilt:12, Özel Sayı, Aralık 2019
 • 6 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), Yıl: 2019 Cilt: 1 Sayı: 1
 • 7 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Yıl: 2018
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanlığı 2017-Devam ediyor
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oryantasyon Komisyonu
 • 4 GSF Uzaktan Eğitim Komisyonu
 • 5 Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Komisyonu (SDÜ Rektörlüğü)
 • 6 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 7 Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 8 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 9 SDÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 10 SDÜ Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu (SDÜ Rektörlük) 2018-2019
 • 11 SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Yayın Kurulu
 • 12 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ders Programı Koordinatörü
 • 13 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 14 SDÜ Güzel Sanatlar Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi İç Kontrol Atölyesi Üyesi (SDÜ Rektörlük)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Evi Sorumlusu, 2011-2012
 • 2 Isparta Fotoğraf Sanatı Derneği, 2011
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Suna Kan'a Fahri Doktora Unvanı Verilmesi Töreni, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs 2018
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, 2011
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2009 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2008 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2007 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • 6 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nin açılış etkinlikleri, 2006
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Demiralay Konağı Sanatevi'nde 2006 yılında gerçekleştirilen tüm sergilerde görev almak
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 2002 Yılı Üniversite Tanıtım Fuarları, SDÜ Bülteni, 2002
 • 2 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, SDÜ Bülteni, 2002
 • 3 Prof. Justin Mc Carthy'e Fahri Doktora Takdim Töreni Etkinlikleri, SDÜ Bülteni, 2001
 • 4 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Etkinlikleri, SDÜ Bülteni, 2001
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, SDÜ Bülteni, 2001
 • 6 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Açılışı, SDÜ Bülteni, 2000
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, SDÜ Bülteni, 2000
 • 8 SDÜ Şevket Demirel Kalp Merkezi Açılışı, SDÜ Bülteni, 1999
 • 9 Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, SDÜ Bülteni, 1999
VERDİĞİ DERSLER
Desen
Desen I (Resim Blm.)
Desen II (Grafik Blm.)
Desen II (Resim Blm.)
Estetik
Güzel Sanatlar (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
İllüstrasyon II (Grafik Blm.)
Özgün Baskı
Perspektif
Resim ( Peyzaj Mimarlığı)
Resim (Peyzaj Mimarlığı)
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi II
Tasarım İlkeleri (Tezhip Blm.)
Tasarım İlkeleri I (G.T.E.S. Halı-Kilim)
Tasarım İlkeleri II (G.T.E.S. Blm.)
Teknik Resim Perspektif I (Resim Blm)
Temel Sanat Eğitimi
Temel Sanat Eğitimi - I
Temel Sanat Eğitimi - II
Temel Sanat Eğitimi I (Grafik Blm.)
Temel Sanat Eğitimi I (Resim Blm.)
Temel Sanat Eğitimi II
Temel Sanat Eğitimi II (Grafik Blm.)
Temel Sanat Eğitimi II (Resim Blm.)
Temel Tasarım
Yaratıcı Fikir Geliştirme
Yöntembilim (Seramik Blm.)
 
Bu İçeriği Paylaş!