KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Onur DEMİREL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110499
E-Posta onurdemirel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4476-0066
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 166
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 03.02.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 01.02.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 09.07.2014
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 DEMİREL Onur, HATIRLI Selim Adem, TÜRKİYE’DE HANEHALKLARININ BALIK TÜKETİM HARCAMALARI: LOGIT VE MULTINOMIAL LOGIT YAKLAŞIMLARI (FISH CONSUMPTION EXPENDITURES OF HOUSEHOLDS IN TURKEY: LOGIT AND MULTINOMIAL LOGIT APPROACHES). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(0), , 1022-1045. Doi: 10.30798/makuiibf.804060, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • 2 DEMİREL Onur, HATIRLI Selim Adem, Türkiye'de Ev-Dışı Yemek Yeme Alışkanlığının Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(4), , 976-988. (2020), (TR DİZİN)
  • 3 DEMİREL ONUR, HATIRLI SELİM ADEM, Measuring the Market Power of the Banking Sector in Turkey. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9(16), , 20-34. (2017), (Alan Endeksleri)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 DEMİREL Onur, Türkiye’de Hane Halklarının Motosiklet Sahipliğini Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi (2020). (Tam metin bildiri)
  • Kitap
  • 1 DEMİREL ONUR, Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy Vol.01(2020). IJOPEC Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!