KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Onur DEMİREL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110499
E-Posta onurdemirel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4476-0066
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 03.02.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 01.02.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 09.07.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demirel Onur and Hatırlı Selim Adem, 2019. Market Power and Implications for Coffee Market in Turkey, in Recent Economic QApproaches Financial Corporate Policy, IJOPEC Publication, Edt. Serap Çoban, S. Waleck Dalpour, Cumali Marangoz, Emre Bulut, ISBN: 978-1-912503-82-7, London.
 • 2 Dulupçu, M. A. ve O., Demirel, "Globalization and Internationalization", ECOLAB: Economy and Labour World, Comenuis 2.1., Almanya, 2008.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hatırlı, S. A., B. S. Oğuztürk, K. Önder ve O. Demirel, (2012), "Tekstil ve Konfeksiyon İhracatının Talep Fonksiyonu" Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, s. 185-198.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DEMİREL, Onur, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyümeye Etkileri ve Türkiye Uygulaması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 DEMİREL, Onur, "Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Pazar Gücü Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE) Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6), Integrated Project, Proposal/Contract No: 006187, Bütçe: 65.940 Euro, 2005-2010.
 • 2 "Economy and Labour World (ECOLAB), Socrates Comenius 2.1 Projesi, Destekleyen:EU TAO- Brussels, European Commission (226388-CP-1-2005-1-DE-COMENIUS-C2) http://www.phil.muni.cz/ped/ECOLAB/eng/index.php (Son Erişim: 10.12.2015), 2005-2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir AraştırmaTÜBİTAK Projesi No: 109K139, Bütçe: 99.885 TL, 2009-2011.
 • 2 Isparta Madencilik Sektör Araştırması, Destekleyen Kuruluş: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 2008-2009.
 • 3 Isparta Orman Ürünleri Sektörü Endüstrisinin Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 2008.
 • 4 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi",Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) No: 1351-M-06, Bütçe: 12.503 TL, 2006-2008.
 • 5 Isparta İl Gelişim Planı Hizmetler Sektörü Ön Raporu, Destekleyen Kuruluş: Isparta Valiliği, 2004.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. International Davraz Congress: Building New Approaches to the Global Issues, 29-31 May 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • 2 15. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • 3 The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey.
 • 4 Bölgesel Kalkınma Politikaları Nasıl Oluşturulmalı? Turizm Sektöründeki Bilgi Dinamikleri ve Yeni Eğilimler Çerçevesinde, 19 Nisan 2010, Akdeniz Üniversitesi, Olbia Salonu, Antalya, Türkiye.
 • 5 International Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Confrontations, 24 - 27 September 2009, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Avrupa Birliği Proje Taslağı Hazırlama Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı; Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Haziran 2008, Eğirdir, Isparta.
 • 2 12. Ulusal İktisat Sempozyumu, 11-12 Ekim 2004, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Regional Studies Association, 2011
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 2 Business & Management Studies: An International Journal
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, 2016, Sayı 7
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversiresi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 2017, Sayı 1, Cilt 1
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Vizyoner Dergisi.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Batı Akdeniz Ekonomisi Geliştirme Vakfı (BAGEV) Antalya - Isparta - Burdur - Afyonkarahisar Dış Ticaret ve Sanayi Kataloğu The Catalog of Foreign Trade and Industrial, Genel Koordinatörlük
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Endüstriyel Organizasyon
Introduction to Economics I
İktisada Giriş I (İng)
İleri Makro Ekonomik Analiz
İleri Mikro Ekonomik Analize Giriş
Matematiksel iktisat
Matematiksel İktisat (İng)
Mikro İktisat
Mikro İktisat I
Mikro İktisat II
Refah İktisadı
Sanayi İktisadı
 
Bu İçeriği Paylaş!