KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2113105
E-Posta aysedurgun@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 31.08.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 03.12.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Turizm, Bölgesel Kalkınma, Finansal Krizler, makro iktisat
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dilek MEMİŞOĞLU, Ayşe DURGUN:" Devlet Başarısızlığına Yol Açan Etkenlerden Biri Olarak Patronaj İlişkileri", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2 Sayı: 24, Aralık, ss. 9-13, İstanbul, 2007.
 • 2 Ayşe DURGUN: "Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Kalkınmada Turizm", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2, Sayı:16 Nisan 2007,ss. 58-61, İstanbul
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ayşe DURGUN, "Davraz Kayak Merkezi Arz Potansiyeli", Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 2 Yrd. Doç.Dr. Ertan BECEREN, Araş. Gör. Ayşe DURGUN, "Isparta İli Turizm Sektörüne Yönelik Stratejik Planlama Süreci", Eğirdir Meslek Yüksek Okulu III. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008,ss.91-103, Isparta.
 • 3 Ayşe DURGUN, M. Hakan KİRİŞ, "Isparta'da Halkın Turizme Bakış Açısı" , II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09-12 Kasım 2006, Isparta, ss. 311-322
 • 4 Ayşe DURGUN; " Türkiye 'de Turizmin Sosyoekonomik Etkileri" Uludağ Üniversitesi II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Bursa, ss.165-182
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ayşe DURGUN: " Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği" , IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-27 Nisan, ss. 977-980, Antalya, 2008
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 D.Memişoğlu, A. Durgun, S. Yegül "The IPARD Programme In The Context Of European Union Rural Development Funds" 3rd Internatıonal Symposium On Sustainable Development, may 31-Jun 01, 2012.
 • 2 A.Durgun, E.Beceren, B. Demiratan "TV Dizilerinin Bölge Pazarlaması Açısından Önemi: Sakarya-Fırat Örneği", I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 aralık 2011.
 • 3 Ertan Beceren, Ayşe Durgun "Film ve Dizilerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi", Üçüncü Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 10-12 Ekim 2011, İstanbul.
 • 4 Ayşe DURGUN, Dilek MEMİŞOĞLU, "Kyoto Protokolü ve Bu Süreçte Ortaya Çıkan Paradokslar", Uluslararası Davraz Kongresi,Isparta, 2009.
 • 5 Ayşe Durgun, Dilek Göze; " 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yansıması", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Kasım 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008.
 • 6 Dilek MEMİŞOĞLU, Ayşe DURGUN: "Public Administration Reforms And Corruptıon In Turkey" First International Conference On Management And Economics, Epoka Universty, 28-29 March Arnavutluk, 2008
 • 7 Kübra ÖNDER, Ayşe DURGUN: "Effects Of Tourism Sector On The Employment In Turkey: An Econometric Application", Fisrt International Conference On Management And Economıcs, 28-29 March Arnavutluk, 2008
 • 8 Ayşe DURGUN, Emine CANSIZ: "Yoksulluğun Azaltılmasında Sürdürülebilir Turizm Kalkınma Faaliyetleri", IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19-21 Ekim ,Çanakkale, ss.137-145, 2007.
 • 9 Ayşe DURGUN, Dilek MEMİŞOĞLU: " Küresel Isınma ve Turizm Üzerine Olası Etkileri", 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi , 10-15 Eylül Ankara, 2007.
 • 10 Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU, Ayşe DURGUN: " Alternatif Turizm Türü Olarak Spor Turizmi: Futbol Turizmi", Uluslararası Fenerbahçe 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, 28 Kasım -1 Aralık, İstanbul, 2007
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği" Danışman: Yrd. Doç.Dr.Bekir GÖVDERE, Ağustos 2006.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Ekonomik Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri: 2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkileri" Danışman: Doç.Dr.Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Ekim, 2010
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Youth Eylem 2 Kapsamında Polonya'da Avrupa Gönüllüleri Çalışmasında Görev Almak, Mart 2007.
 • 2 Avrupa Birliği Youth Projeleri Eylem 1 Kapsamında İtalya/Sicilya'da "Connection" adlı Projede Görev Almak, Mayıs 2007
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2662-M-10 nolu "Göller Bölgesi-Prizren (Kosova) Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması, Karşılaştırması, Modellendirilmesi” BAP projesi
 • 2 "Isparta ilinin Turizm eylem planının ve stratejisinin gelişirilmesi" BAKA projesi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Projesi No: 1812-D-09, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu, 2010
 • 4 "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK Projesi No: 109K319, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Murat KARAÖZ, 2009-2011
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslarararsı Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 2 "Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" 11-13 Şubat 2009, Isparta.
 • 3 12. Ulusal İktisat Sempozyumu, 11-12 Ekim 2004, Isparta.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisadi ve idari bilimler fakültesi İktisat Bölümü bölüm başkan yardımcılığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Ayşe DURGUN, Dilek MEMİŞOĞLU: "Küresel Isınma Ve Turizm Üzerine Olası Etkileri" Konusu İle İlgili Olarak TRT INT Radyosunda Röportaj, Eylül, 2007, Ankara.
 • 2 Kentsel Araştırma Gönüllüleri Web Sitesi'nde (http://www.kentli.org) çeşitli yazılar
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İktisada giriş I
İktisada Giriş II
Makro İktisat I
Makro İktisat II
para teorisi ve politikası
Turizm ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinin analizi
Türkiye ekonomisinin yapısal analizi
Uluslararası iktisadi kuruluşlar
Uluslararası İktisat
Uluslararası sermaye hareketleri
 
Bu İçeriği Paylaş!