KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Aygen OKSAY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110403
E-Posta aygenoksay@sdu.edu.tr
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 542
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.06.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 31.01.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 01.03.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim, Tübitak 1001, OKSAY Aygen, BULGAN Gülay, BÜYÜKER İŞLER Didar, ASLANTAŞ ATEŞ Burcu, KÜÇÜKSİLLE Ecir Uğur, AYDOĞAN Turgay, SENAL Serpil, 01.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 On-going Social Changes COVID-19, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, OKSAY Aygen, BULGAN Gülay, SENAL Serpil, BÜYÜKER İŞLER Didar, 22.04.2020 - 31.12.2020 (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, A research of overcoming the barriers in tourism design by the perspective of tourists with disabilities and stakeholders in Antalya. Journal of Tourism Theory and Reearch, 7(1), , 25-36. (2021), (Diğer)
 • 2 TINTORI ANTONIO, CIANCIMINO GIUILIA, OKSAY AYGEN, SENAL SERPİL, BULGAN GÜLAY, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, CERBARA LOREDANA, Comparing the influence of gender stereotypes on well-being in Italy and Turkey during the COVID-19 lockdown. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(24), , 13037-13043. Doi: 10.26355/eurrev_202012_24209, (2020), (SCI)
 • 3 TORAMAN AYNUR, OKSAY AYGEN, TAŞ FATMA, An Examination on the Knowledge Level of Breast Self-Examination of the Patients Who Apply to a University Hospital. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1), , 82-94. Doi: doi: 10.21020/husbfd.404727, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÜZÜMCÜ FATMA, OKSAY AYGEN, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Vizyoner, 10(25), , 584-598. Doi: 10.21076/vizyoner.616664 , (2019), (TR DİZİN)
 • 5 SEZER KORUCU KEVSER, OKSAY AYGEN, SAĞLIK HİZMETLERİNDE CEPTEN ÖDEMELERİN BİR ÇEŞİDİ: KATKI PAYLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), , 265-313. Doi: X, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 6 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, SEZER KORUCU KEVSER, THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVEOF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISMMANAGEMENT STUDENTS. Journal Of Emerging Economies And Policy, 1(1), , 36-46. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 7 OKSAY AYGEN, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), , 181-192. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 8 HOŞ CANAN, OKSAY AYGEN, Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), , 1-24. (2015), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SEZER KORUCU KEVSER, Çalışkan Söylemez Şerife, OKSAY AYGEN, Biyopsikososyal Yaklaşım ve Gelişim Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 689-700. Doi: 10.21076/vizyoner.780418, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 OKSAY AYGEN, KILINÇ MEHMET, SAYHAN MEHMET, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), , 455-476. Doi: doi.org/10.11616/basbed.v19i47045.499175 , (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ATİLLA GAYE, OKSAY AYGEN, ERDEM RAMAZAN, Hekim Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(43), , 23-27. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 4 ERDEM RAMAZAN, YILDIRIM HASAN HÜSEYİN, ATİLLA GAYE, OKSAY AYGEN, Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), , 105-120. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, OKSAY AYGEN, Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), , 157-172. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 OKSAY AYGEN, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 SEZER KORUCU KEVSER, OKSAY AYGEN, EV KOCABAŞ DİLEK, CHANGING ORGANIZATIONS: From the Psychological Technological Perspectives(2018). IJOPEC PUBLICATIONS, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Çok Uluslu İşletmeler Yönetimi
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmelerde Bilimsel Araştırma Teknikleri
KOBİ ve Aile İşletmeleri Yönetimi
Liderlik Yaklaşımları
Management and Organization
Organizasyon
Örgüt Teorisi
Örgütler ve Kültür
Seminer (Doktora)
Seminer (Yüksek Lisans)
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri
Tez (Yüksek Lisans)
Tez (Doktora)
Toplam Kalite Yönetimi
Uygulamalı Portföy Analizi
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!