KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Aygen OKSAY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110403
E-Posta aygenoksay@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.06.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 31.01.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 01.03.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 OKSAY, A.,"Yaseminler Tüter mi, Hala?", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 193-195, 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BULGAN GÜLAY,OKSAY AYGEN,SEZER KEVSER (2016). The Evaluation Of Medical Tourism Perspective Of Health Management And Tourism Management Students. International Congress of Management Economy and Policy, 1(1), 929-982.
 • 2 AKÇAKANAT, T. ve OKSAY A., "Sağlıkta Performans Uygulamaları Ve Yol Açtığı Etik Sorunlar Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma", 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta
 • 3 OKSAY, A., D. BÜYÜKER İŞLER, G. ATİLLA ve M. ÇİFTÇİ, "The Usage of E-Health in the Sustainability of Attitude and Behavioral Changes: An Example on the Health Management Students," ISSD 2012, May 31-June 1, Sarejevo, s.401-410, 2012.
 • 4 KEKLİK, B., E. AKKAŞ, A. OKSAY, Ş. A. UYSAL; “Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, p.315-323, 2011.
 • 5 ERDEM, R., E.PİRİNÇCİ, D.ÜNALAN, O. ADIGÜZEL, A. OKSAY, “The Relationship Between Perceived Organizational Justice and Job Satisfaction of Health Workers: A Questionnaire Survey," Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22,p.153-167, 2010.
 • 6 ERDEM, R., İ. H. ÇARIKÇI, Ö. L. ANTALYALI, A. OKSAY, G. ATİLLA, N. BARDAK; “The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department," Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, p.206-215, 2010.
 • 7 ÇARIKÇI, İ. H., A. S. ÖZKUL, A. OKSAY ve H. H. UZUNBACAK, "Favoritism and Nepotism in the Ottoman Empire," I. International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, Sarajevo, p. 498-503, 2009.
 • 8 ÇARIKÇI, İ. H., A. OKSAY, M. ÇİFTÇİ ve S. DERYA, "Türk Yöneticilerinde İş Aile Yaşam Çatışması," International Davraz Congress, 24-27 September, Isparta, p. 159-160, 2009.
 • 9 İBİCİOĞLU, H. ve A. OKSAY, "The Relationship Between Institutionalization and Job Satisfaction: A Case Study in Turkey," First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Tirana, 28-29 March, p.347-363, 2008.
 • 10 ÇARIKÇI, İ.H., Ö. L. ANTALYALI ve A.OKSAY, "Gender Differences in Work Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non-Western Perspective," First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Tirana, 28-29 March, p. 147-160, 2008.
 • 11 İBİCİOĞLU, H, K. ÖZDAŞLI, B. AK , Ö. L. ANTALYALI, A. OKSAY, "The Shared Mission In Universities: Example Of Suleyman Demirel University", 3. International Strategic Management Conference, Beykent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Antalya, p. 49-57, 21-23 Haziran 2007.
 • 12 İBİCİOĞLU, H., A.H. EROĞLU, H. DOĞAN, B. AK, A. OKSAY, K. ÖZDAŞLI ve M.T. ÇUHADAR, "Functionalization Of Tacit Knowledge For The Turkish Firms About Brand Creation Within The EU Negotiations," International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 16-18 Mart, s. 96-104, 2006.
 • 13 İBİCİOĞLU, H., İ.ÇARIKÇI, K.ÖZDAŞLI, B.AK , Ö. ANTALYALI ve A. OKSAY, "The Potential of Knowledge Related to the Education of Leadership in Ottoman Empire: The Period of Great Expansion," International Strategic Management Conference, Çanakkale, 23-25 Haziran, s. 771-778, 2005.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çalışanlarda İş Tatmini: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Uzman Hekimlerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Isparta İli Örneği
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DAYIOĞLU, S. "YÖNETİCİLERİN ALGILANAN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİSİ," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019.
 • 2 SAYAR, F.,"BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ, "SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019.
 • 3 ÖZKAN, E, "KADIN YÖNETİCİLERE AİT CAM TAVAN ALGILARI: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMA," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2019.
 • 4 Duygu ALACA, "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte ve TUS Tercih Sebepleri," Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış YL Tezi, 2019.
 • 5 SARAÇ, E., "HEMŞİRELERDE MOBBİNGİN ANKSİYETE DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ," Süleyman DemireL Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2018.
 • 6 KORUCU SEZER, KEVSER, "Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Paylaşımı Konusunda Bireylerin Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017
 • 7 BAŞ, Semih, "Bireylerin Aile Hekimliğini Tercih Etmeme Sebepleri," Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Eylül, 2017.
 • 8 ÜZÜMCÜ, Fatma, (2016). Hekim ve Hemşirelere Yönelik Şiddet: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü , Isparta, 2016.
 • 9 YILMAZ, E. "Hastanede Kadın Çalışanlara Yönelik Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve İş Tatminine Etkisi: Isparta İlinde Bir Uygulama," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 10 DURMAZ, M., "Sağlık Çalışanlarında Yabancılaşma: Isparta İli Örneği," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Temmuz, 2015.
 • 11 LİMONCU, A. "Kişisel Gelişim Çabası ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hekim ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 12 CENGİZ, H., "Kurumsal İtibar Yönetimi: Türkiye'de Bir Kurum Üzerine İnceleme," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 EROĞLU, M.,"Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Göltaş A.Ş. Üzerine Bir Araştırma," Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ECOLAB (Economy and Labour World), Sokrates Comenius 2.1. Projesi, (226388-CP-2005-DE-Comenius-C21), EU TAO- Brussels
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13-15 October, Ulusal Bilim Kurulu üyeliği
 • 2 2. Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5-7 October, Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 3 Uluslararası Davraz Kongresi, SDÜ, 24-27 Eylül, 2009.
 • 4 ECOLAB [Economy and Labour World, Sokrates Comenius 2.1. Projesi, (226388-CP-2005-DE-Comenius-C21)] Fourth Expert Meeting, Isparta, Turkey, 24-27 Mayıs 2007.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 7. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilim Kurulu Üyesi,27-29 Eylül, Selçuk Üniversitesi, 2013
 • 2 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 4-6 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, 13-15 Eylül, SDÜ, 2012.
 • 4 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, 13-15 Eylül, SDÜ, 2012.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Kişisel Yaşamın Düzenlenmesi' konulu seminer (Mayıs, 2012)
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'Çalışan Motivasyonu' konulu seminer(Aralık, 2011)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 "İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI ve KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(BAHAR - 2015),Cilt 2, Sayı 3 (2), 2015.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye'de Kamu Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Uygulamalar
 • 2 Özdaşlı, K. ve Ö. Çelikkol, "Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve ve Bir İçerik Analiz," Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl:4,Sayı:7,2012 Güz.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı (Mayıs 2015-...)
 • 2 İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Mart 2012-Haziran 2013)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2012 SDÜ Proje Ödül Töreni Komisyon Üyesi
 • 2 SDÜ Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks Çalışmaları Komisyon Üyesi
 • 3 Sağlık Yönetimi Bölümü Farabi Koordinatörü (2011-2013 )
 • 4 Sağlık Yönetimi Bölümü Erasmus Koordinatörü (2011- )
 • 5 15. Bilim ve Bahar Şenliği Yürütme Komisyonu Üyesi
 • 6 SDÜ Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks Çalışmaları Komisyon Üyesi
 • 7 16. Bilim ve Bahar Şenliği Yürütme Komisyonu Üyesi
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Norm Kadro Projesi (2003-2005)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Davranış Bilimleri
İşletme Bilimine Giriş
KOBİ ve Aile İşletmeleri Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Belgelendirme ve Akreditasyon
Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Akreditasyon
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Belgelendirme ve Akreditasyon
Sağlık Kurumlarında Denetim
Sağlık Kurumlarında Halkla Ilişkiler
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Sağlık Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler
Sağlık Yönetiminde İstatistik I
Sağlık Yönetiminde İstatistik II
Ücret Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımları
 
Bu İçeriği Paylaş!