KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Cem ÇETİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Hekimliği Anabilim Dalı
E-Posta cemcetin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1997
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı. Editörler: Baydar ML, Çetin C. Fersa Ofset, Ankara, 2011ISBN: 9786056198700
 • 2 Spor Yaralanmaları. Baydar ML, Cetin C (Editör). SDÜ Yayınları, 2010ISBN:978-9944-452-45-8
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başkurt Z, Başkurt F, Ercan S, Çetin C. Association among measures of physical function, functional disability and self-perceived fatigue in individuals with obesity. Biomedical Research 2017; 28 (20): 9015-9021
 • 2 Sabriye Ercan, Cem Çetin, Turhan Yavuz, Hilmi M Demir, Yurdagül B Atalay. Effects of isokinetic calf muscle exercise program on muscle strength and venous function in patients with chronic venous insufficiency. Phlebology (Ahead of Print)
 • 3 Cetin C, Serbest MO, Ercan S, Yavuz T, Erdogan A. An evaluation of the lower extremity muscle strength of patients with chronic venous insufficiency. Phlebology 31 3):203-208, 2016
 • 4 Aslan S, Kaplan S, Cetin C. An investigation about comfort and protection performances of disposable and reusable surgical gowns by objective and subjective measurements. Journal of The Textile Institute ,2013.
 • 5 Erdogan A, Cetin C, Karatosun H, Baydar ML. Non-invasive indices for the estimation of the anaerobic threshold of oarsmen. J Int Med Res. 2010 May-Jun;38(3):901-15.
 • 6 Erdogan A, Cetin C, Karatosun H, Baydar ML. Accuracy of the Polar S810i heart rate monitor and the Sensewear Pro Armband to estimate energy expenditure of indoor rowing exercise inoverweight and obese individuals.Journal of Sports Science and Medicine (2010) 9, 508-516
 • 7 Cetin C, Kececi AD, Erdogan A, Baydar ML. Influence of custom-made mouth guards on strength, speed and anaerobic performance of taekwondo athletes. Dental Traumatology, 2009:25(3): 272-276
 • 8 Baydar ML, Cetin C, Karatosun H. The Risk of Malnutrition in Prepubertal Female Gymnasts. Medicina Dello Sport. 2007:60(4):587-594
 • 9 Karatosun H., Baydar M. L., Çetin C., Vural H., Yolcu M., Akgun C., Cosarcan K., Firin F. B. Plasma non-enzymatic antioxidants and total antioxidant capacity after an acute supramaximal exercise in normoxic conditions and at high altitude.Medicina dello Sport, 2007:60(2):157-164.
 • 10 Hilmi Karatosun, Ali Erdogan, Mustafa Yildiz, Celal Akgun, Cem Cetin. Effects of swimming training and freemobilization on bone mineral densities of ratswith the immobilization-induced osteopenia. Saudi Med J 2006; 27 (3): 312-316
 • 11 C. Cetin, H. Karatosun, M.L. Baydar, K. Cosarcan. A regression equation to predict true maximal oxygen consumption of Taekwando athletes using a field test. Saudi Med J 2005; Vol. 26 (5):848-850
 • 12 Kececi AD, Cetin C, Eroglu E, Baydar ML. Do custom-mademouth guards have negative effects on aerobic performancecapacity of athletes? Dent Traumatol 2005; 21: 276-280.
 • 13 Çetin C., Güner R.S., Kunduracıoğlu B., Ulkar B. Effects of Anterior Tibial Displacement on The Proprioceptive Functions of Soccer Players' Knee Joints. Neurosciences 2006; 11 (2): 99-103
 • 14 B Ulkar, B Kunduracioglu, C Çetin, and RS Güner Effect of positioning and bracing on passive position sense of shoulder joint Br J Sports Med 2004 38: 549-552.
 • 15 Y Yildiz, T Aydin, U Sekir, C Cetin, F Ors, T Alp Kalyon Relation between isokinetic muscle strength and functional capacity in recreational athletes with chondromalacia patellae Br J Sports Med Dec 01, 2003 37: 475-479.
 • 16 Yildiz Y, Aydin T, Akcam T, Sekir U, Cetin C, Kalyon TA.Unilateral vocal cord paralysis. These patients lose their breath more quickly]MMW Fortschr Med. 2003 Jul 24;145(29-30):52. Germany
 • 17 Mehmet S Binnet, İlksen Gürkan, Ataç Karakaş, Cengiz Yılmaz, Selim Erekul, Cem Çetin. Histopathologic Assessment of Healed Osteochondral Fractures. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 17, No 3 (March), 2001: pp 278-285
 • 18 Mehmet S Binnet, İlksen Gürkan, Cengiz Yılmaz, Ataç Karakaş, Cem Çetin. Arthroscopic Fixation of Intercondylar Eminenece Fractures Using a 4-Portal technique. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 17, No 5 (May-June), 2001: pp 450-460
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Alt Bacak Yaralanmaları. FIMS Takım Doktorluğu Kitabı (Gür H, Ed.) 2. baskı, İstanbul, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karatosun H, Baydar ML, Cetin C. Effects of intense aerobic exercise on body weight, light density lipoprotein and density lipoprotein cholesterol. Medicina Sportiva 2006;7:440-442
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demir MH, Ercan S, Cetin C. Return to play process of an elite athlete diagnosed with malignant peripheral nerve sheath tumor. Medicina Dello Sport, 2015;68:497-502.
 • 2 Karatosun H., Çetin C., Baydar M.L. Blood and saliva lactate levels during recovery from supramaximal. Saudi Med J 26 (11):1831-1833 (2005)
 • 3 Cem Cetin, Ufuk Sekir, Yavuz Yildiz, Taner Aydin, Fatih Ors, Tunc Alp Kalyon CHRONIC GROIN PAIN IN AN AMATEUR SOCCER PLAYER (A CASE REPORT)Br J Sports Med 2004;382:223-224
 • 4 Binnet MS, Gürkan İ, Çetin C. Arthroscopic resection of bucket-handle tears with the help of suture punch: A simple technique operating time. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 16, No 6 (September), 2000: pp 665-669
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çetin C., Ergen E. Yetenek Sınavına Hazırlanan Bir Genç Bayanda Vertikal Fibula Stres Kırığı. Spor ve Tıp Dergisi 13(6):17-19, 2005
 • 2 Burak Kunduracıoğlu, Bülent Ülkar, Cem Çetin. Profesyonel futbolcuda M. Obliquus externus abdominis rüptürü (olgu sunumu). Spor Hekimliği Dergisi, Vol 36, No 2, 2001:pp 59-62
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Canıberk M, Sesli FA, Çetin C. Spora Özgü hareketlerin Üç Boyutlu Analizlerinin Sayısal Fotogrametrik Yöntemlerle Yapılması İçin Sistem Tasarımı
 • 2 Isparta ve Spor. Isparta ili değerleri ve değer yaratma potansiyeli sempozyumları, Isparta 2010.
 • 3 Kas Yaralanmalarında Klinik Değerlendirme. TFF Sağlık Eğitim Programı 3. Basamak Kursu. 01-03 Haziran 2010, İstanbul
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yurdagül Baygül Atalay, Ferdi Başkurt, Zeliha Başkurt, Cem Çetin. Plantar topuk ağrısında ketoprofen ile fonoforez uygulamasının etkinliği. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 2-5 Nisan 2017, Antalya
 • 2 Sabriye Ercan, Cem Çetin, Turhan Yavuz, Hilmi Mustafa Demir, Yurdagül Baygül Atalay. Venöz Yetmezlikli Hastalarda Kalf Kası Egzersizlerinin Venöz Fonksiyona Ve Kas Kuvvetine Etkisi. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 2-5 Nisan 2017, Antalya
 • 3 Abdullah Meriç Ünal, Sabriye Ercan, Ahsen Oğul, Cem Çetin. Eklem pozisyon hissini ölçmek için akıllı telefon uygulamaları kullanılabilir mi?-pilot çalışma. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 2-5 Nisan 2017, Antalya.
 • 4 Ercan S, Atay T, Demir MH, Baygül Y, Çetin C. Spora Güvenli Geri Dönüş Kriterlerinin Yeterliliği. TUSYAD 2016, 22-26.11.2016, İstanbul.
 • 5 Sabriye Ercan, Hilmi Mustafa Demir, Yurdagül Baygül, Cem Çetin. Plantar Fasiit Tedavisinde ESWT Tedavisine Kombine KinezyoteypUygulamasinin Etkinliği. 15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, 2015.
 • 6 Sabriye Ercan, Hilmi Mustafa Demir, Yurdagül Baygül, Cem Çetin. Semptomatik Kalkaneal Spurlu Hastalarda ESWT TedavisininSonuçlarını Etkileyen Etmenler. 15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, 2015
 • 7 Abdullah Meriç Ünal,Onur Doğan,Cem Çetin,Onur Serbest. LATERAL EPİKONDİLİTİN ARTROSKOPİK TEDAVİSİ SONRASI DİRSEK PROPRİOCEPTİON VE FLEKSÖR/EKSTENSÖR GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım 2013
 • 8 Serbest MO, Ercan S, Kaya Hİ, Demir MH, Ünal M, Çetin C. Lateral Epikondilitli hastalarda artroskopik tedavi sonrası el bileği fleksör/ekstansör kas kuvvetinin araştırılması. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-13 Aralık 2013, İzmir
 • 9 Kaya Hİ, Çetin Ç, Doğuç DK, Serbest MO, Erdoğan A. Elektro enzimatik analiz yapan 2 farklı taşınabilir laktat analiz cihazının geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-13 Aralık 2013, İzmir
 • 10 Atay T, Serbest MO, Atay İM, Çetin C, Kırdemir V. Cerrahi ve konservatif tedavi uygulanmış ÖÇB yaralanmalı hastaların uzun dönem sonuçlarının ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-13 Aralık 2013, İzmir
 • 11 Serbest MO, Kaya Hİ, Demir MH, Ercan S, Çetin C. Plantar Fasiitis tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) ve steroid enjeksiyonu etkinliğinin karşılaştırılması. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-13 Aralık 2013, İzmir
 • 12 Kaplan, Ş., Erdoğan, A., Öztürk, Ö., Çetin, C., Akkaya, A. Yetişkinlerde obstrüktif uyku apne sendromuşiddeti ile fiziksel aktivite düzeyi ve vücut profili arasındaki ilişki. TÜSAD 33.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, Sheraton Kongre Merkezi, Çeşme, İzmir, Türkiye.
 • 13 Cem Çetin: Metabolik Sendrom ve Egzersiz. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 • 14 Mustafa Yolcu, Cem Çetin, Ali Erdoğan, Hilmi Karatosun. Farklı Yöntemlerle Ölçülen Istirahat Metabolizma Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 • 15 Şeyhmus Kaplan, Mustafa Onur Serbest, Cem Çetin, Ali Erdoğan. Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavi (ESWT) Uygulamasının Plantar Fasiitis Kaynaklı Topuk Ağrısına Erken Ve Orta Dönem Etkisi. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 • 16 Mehmet Akgül, Cem Çetin, Önder Öztürk, İlkay Yılmazer. Tekvando Sporcularında Koruyucu Ağızlık Kullanımının Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 • 17 Karatosun H, Baydar ML, Cetin C, Yolcu M, Vural H, Akgün C, Coşarcan K, Şirin FB. Normal koşullarda ve yükseltide akut supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. I. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2007, Konya.
 • 18 Cem Çetin,Mustafa Yolcu,Celal Akgün,Canan Gönen Aydın,Metin Lütfi Baydar. Kişiye Özel Koruyucu Ağızlıkların Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.
 • 19 Cem Çetin,Ayşe Diljin Keçeci,Ali Erdoğan,Metin Lütfi Baydar. Influence of custom-made mouth guards on strength, speed and anaerobic performance of taekwondo athletes. 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 6-9 Aralık 2007, Antalya.
 • 20 Cem Çetin, Celal Akgün, Mustafa Yolcu, Canan Gönen Aydın, Fatih Kılınç. Kürek ergometresinde SenseWear Armband ile yapılan enerji tüketimi ölçümünün geçerliliği. 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 6-9 Aralık 2007, Antalya.
 • 21 Fatih Kılınç, Cem Çetin, Metin Lütfi Baydar, Talat Turgut. PROFESYONEL FUTBOLCULARDA DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET DEĞERLERİ İLE ALT EKSTREMİTE ÇEVRE ve GENİŞLİK ÖLÇÜM DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 6-9 Aralık 2007, Antalya.
 • 22 ML Baydar, C Çetin, S Terzi, A Erdoğan. SAHA TESTİ İLE MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ TAYİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI'NIN KULLANILMASI. X. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 12-15 AĞUSTOS 2005, İZMİR
 • 23 C Çetin, H Karatosun, A Erdoğan, M Yolcu, ML Baydar. Yıldız Güreşçilerin Fizyolojik Profillerinin ve Alt Ekstremite Anaerobik Kuvvetlerinin Farklı Yöntemler ile İncelenmesi.X. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 12-15 AĞUSTOS 2005, İZMİR
 • 24 H Karatosun, C Çetin, A Erdoğan, A Carus, ML Baydar. Genç Bayan Ritmik Jimnastikçilerin Günlük Enerji Alımları, Vücut Kompozisyonları ve Lipid Profillerinin İncelenmesi.X. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 12-15 AĞUSTOS 2005, İZMİR
 • 25 C Çetin, H Karatosun, K Coşarcan , C Akgün, ML Baydar. Türkiye Şampiyonasına Katılan Tekvando Sporcularının Sporcu Sağlığı ve Beslenme Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. X. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ12-15 AĞUSTOS 2005, İZMİR
 • 26 Erdoğan Ali, Çetin Cem, Derici Olcay, Çetin Mustafa. Bir Dünya Şampiyonasında Genç Güreşçilerde Görülen Yaralanmalar. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Nevşehir
 • 27 Çetin Cem. Uluslar arası Taekwondo Turnuvasında Gözlenen Ciddi Yaralanma Sıklığı. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Nevşehir
 • 28 Yıldız Yavuz, Aydın Taner, Şekir Ufuk, Çetin Cem, Örs Fatih, Kalyon Tunç Alp. The Relationship Between Isokinetic Parameters and Functional Tests Scores in Patients with Chondromalacia Patellae: Effects of Isokinetic Exercises. VI. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 21-26 Ekim 2002, Antalya
 • 29 Kunduracıoğlu Burak, Ülkar Bülent, Çetin Cem, Güner Rüştü, Ergen Emin. Neopren Destekleyicilerin Omuz Propriosepsiyonu Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs 2001, Antalya
 • 30 Çetin Cem, Güner Rüştü, Kunduracıoğlu Burak, Ülkar Bülent. Futbolcularda Diz Eklemi Laksitesi ve Propriosepsiyonunun Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 24-27 Mayıs 2001, İstanbul
 • 31 Kunduracıoğlu Burak, Ülkar Bülent, Çetin Cem. Profesyonel bir Futbolcuda M. Obliquus Externus Abdominis Rüptürü. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 24-27 Mayıs 2001, İstanbul
 • 32 Kunduracıoğlu Burak, Ülkar Bülent, Çetin Cem, Çelebi Mesut. Güreşçilerde Diz Eklemi Laksitesinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 24-27 Mayıs 2001, İstanbul
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Anemili Sporcular. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 10-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yaşar BY, Kaplan T, Ercan S, Alp E, Çetin C. The effect of applying rigid taping to quadriceps muscles on knee extension strength and jumping distance. 12. TUSYAD Kongresi, 23-27 Eylül 2014, İzmir.
 • 2 Erdogan A, Serbest MO, Yavuz T, Kaya Hİ, Cetin C. Exemination of lower extremity strength in patients with chronic venous insufficiency. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 21-24, 2013.
 • 3 Canan Gönen Aydın, Şeyhmuz Kaplan, Halil İbrahim Kaya, Talat Turgut , Ali Erdoğan , Cem Çetin. Analysis Of Isokinetic Knee Extension / Flexion Strengths In Turkish Super League Soccer Players. EFSMA 2009 Congress, Antalya
 • 4 Cem Çetin, Ali Erdoğan, Mustafa Yolcu, Metin Lütfi Baydar. Effects of daily physical activity recorded by metabolic armband on peak oxygen consumption, ventilatory threshold and leg extension strenght in physical therapy students. EFSMA 2009 Congress, Antalya
 • 5 Yolcu M, Cetin C, Erdogan A, Baydar ML. The Measurement Of The Daily Physical Activity With Metabolic Holter. 30rd FIMS World Congress Of Sports Medicine, 18-23 Nov 2008, Barcelona, Spain.
 • 6 Kececi Ayse Diljin, Cetin Cem, Eroglu Erdal, Baydar Metin Lütfi.Do custom-made mouthguards have negative effects on aerobic performance capacity of athletes? 10. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi (ICHPER-SD) Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneği 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,17-20 Kasım 2004 , Antalya
 • 7 Keçeci AD, Eroglu E, Baydar CL, Cetin C, Baydar ML.Trauma Incidence of Elite Taekwondo Athletes, Preventive Measures and Forensic Aspects.10. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi (ICHPER-SD) Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneği 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,17-20 Kasım 2004 , Antalya
 • 8 Metin Lütfi BAYDAR, Cem ÇETİN, Hilmi KARATOSUN, Kaan COŞARCAN. A Regression Equation to Predict True VO2 Max Using a Field Test (20 meter shuttle run). 10. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi (ICHPER-SD) Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneği 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,17-20 Kasım 2004 , Antalya
 • 9 Cem Çetin, Metin Lütfi Baydar, Mustafa Çetin. The Relationship Between Pre-Competitive State Anxiety And Performance Of Taekwando Athletes.10. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi (ICHPER-SD) Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneği 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,17-20 Kasım 2004 , Antalya
 • 10 Yıldız Yavuz, Aydın Taner, Akçam Timur, Şekir Ufuk, Çetin Cem, Kalyon Tunç Alp. Unilateral Vokal Kord Paralizili Sedanter Sporcularda Maksimal Kardiyorespiratuvar Performans Bulguları. VII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, Antalya
 • 11 Çetin Cem, Şekir Ufuk, Yıldız Yavuz, Aydın Taner, Kalyon Tunç Alp. Amatör Bir Futbolcuda Kasık Ağrısı. VII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002, Antalya
 • 12 Kunduracıoğlu Burak, Ülkar Bülent, Çetin Cem, Güner Rüştü, Ergen Emin. Omuz Eklemi Propriosepsiyonunu Değerlendirmede Hareket Algılama Eşiğinin Belirlenmesi. VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım 2000, Ankara
 • Doktora Tezi
 • 1 Futbolcularda Diz Laksitesi ve Propriosepsiyonunun Değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi, Danışman: Doç.Dr.Rüştü GÜNER)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tekvando Sporcularında Koruyucu Ağızlık Kullanımının Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akgün (Danışman: Doç.Dr.Cem Çetin)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi. Dr. Sabriye Ercan. Tıpta Uzmanlık Tezi. 2016
 • 2 Kuadriseps ve hamstring kaslarına kinesiotape uygulamasının kas kuvvetine, propriosepsiyona ve sıçramaya etkisi. Dr. Hilmi Mustafa Demir. Tıpta Uzmanlık Tezi. 2016
 • 3 Elektro-Enzimatik Yöntemle Analiz Yapabilen iki Farklı Taşınabilir Laktat Analiz Cihazının Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Dr. Halil İbrahim Kaya, Spor Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2013
 • 4 Metabolik Holter ile Günlük Fiziksel Aktivitenin Ölçülmesi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Koruyucu medikal yapıların konfor ve filtrasyon performanslarının incelenmesi. Selçuk Aslan. Yüksek Lisans Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Üç Eksenli Akselometre ve Kalp Hızı Monitörü İle Kaydedilen Günlük Aktivite Düzeyinin, Oksijen Tüketimi, Solunumsal Eşik Ve Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvetine Etkisi. SDÜ BAP Proje no: 1378-M-06.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kürek Ergometresinde Solunum Gazları Analizi ve Modifiye Conconi Testi ile Hesaplanan Anaerobik Eşik Değerlerinin Geçerliliği. SDÜ BAP Proje no: 1390-M-06.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6th. EFSMA European Sports Medicine Congress, 14 to 18 October 2009Organizasyon Komitesi Üyesi
 • 2 Team Physician & New Horizons, April 27-28, 2006. Isparta - TURKEY. (Organizasyon Komitesi)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 12 Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 14-18 Ekim 2009, Antalya.Kongre Başkanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 2-5 Nisan 2017, Antalya. (Bilim Kurulu Başkanı)
 • 2 Bilimsel Kurul Üyesi. 15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, 2015.
 • 3 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-13 Aralık 2013, İzmir, (Bilim Kurulu Üyesi)
 • 4 Bilimsel Kurul Üyesi. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 • 5 FIMS Takım Doktorluğu Gelişim Kursu, 13-14 Ekim 2009, Antalya
 • 6 Bilimsel Kurul Üyesi. 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.
 • 7 Workshop: Pozisyon Algılanması ve Propriosepsiyonun Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Kongre Kitabı; 78-79
 • 8 XII. Sporcu Sağlığı Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Ankara, 11-15 Kasım 2002 (Eğitici)
 • 9 Sporcu Sağlığı Temel Kursu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Spor Hekimliği Kolu, Ankara, 8-13 Mayıs 2000 (Eğitici, Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • 10 Health Organisation in Sports. International Olympic Committee Medical Commission, Ankara, 4-6 Aralık 2000 (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (3 ay süre ile burslu yurt dışı görevlendirme-YÖK)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konferans: Futbolda diğer sağlık sorunları. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 2-5 Nisan 2017, Antalya.
 • 2 Panel: Kulüplerde spor hekimliği. 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 2-5 Nisan 2017, Antalya.
 • 3 Spor Yaralanmalarının Şiddetinin Azaltılması - Teknolojinin Kullanımı, 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-13 Aralık 2013, İzmir
 • 4 Cem Çetin: Metabolik Sendrom ve Egzersiz. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 • 5 Sporcu Anemisi. 3. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2011. Çukurova Üniversitesi, Adana
 • 6 Do mouth guards have negative effects on athletic performance of athletes? EFSMA 2009 Congress, Antalya
 • 7 Panel: Türkiye'de sporcu sağlığı. Spor yaralanmalarını kolaylaştıran faktörler-Cem Çetin.I. Her Yönüyle Sporcu Sağlığı Günleri. 10 Haziran 2009, Balıkesir.
 • 8 Workshop: Performans Testlerinin Sahada Uygulanması. TFF Kulüp Sağlık Ekipleri Sürekli Eğitim Programı. 24-27 Aralık 2007, Antalya
 • 9 Panel: Sporcularda Ön Çağraz Bağ YaralanmalarıCem Çetin. ÖÇB yaralanmalarından korunma/yaralanma sıklığı azaltılabilir mi?. 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/cemcetin
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı. Editörler: Baydar ML, Çetin C. Fersa Ofset, Ankara, 2011 ISBN: 9786056198700
 • 2 Spor Yaralanmaları. SDÜ Yayınları No.91ISBN:978-9944-452-45-8
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 2 Turkish Journal of Medical Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 "Assessment of changes in anthropometry and body composition with progression of age amongoccupationally sedentary adult women" International Journal of Health and Nutrition
 • 2 Gülhane Tıp Dergisi
 • 3 Medicina Sportiva / Sport Medicine Journal
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Spor Hekimliği Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan, SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Radyo TV Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 TUKMOS Spor Hekimliği Komisyonu Üyesi
 • 3 Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi
 • 4 Türkiye Spor Hekimleri DerneğiYönetim Kurulu Üyesi
 • 5 Güreş Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği
 • 6 Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi (2001-2003)
 • 7 Yüzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği
 • 8 Türkiye Tenis Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği (1999)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TFF Antalya Bölgesi Sağlık Kurulu Başakanı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Doping Kontrol Merkezi, Bağımsız Numune Alma Görevlisi
 • 2 Türkiye Futbol Federasyonu, Bağımsız Doping Numune Alma Görevlisi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Tıp Eğitimi Konulu Programda Konuşmacı. Üç Temel İhtiyaç Programı. NTV 2001
VERDİĞİ DERSLER
Ilk Yardim
Performans Analiz Yöntemleri
Sağlık Bilgisi
Spor Beslenmesi
Spor Yaralanmaları ve Tedavi Yöntemleri
Sporcu Berslenmesi ve Ergojenik Yardım
Sporcu Sağlığı
Sportif Rehabilitasyon
Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders kurulu 5, Spor Hekimliği
 
Bu İçeriği Paylaş!