KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Cem ÇETİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Hekimliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 16
Alıntı Sayısı: 989
Web Of Science Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 296
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 KISITLI KAN AKIMI EŞLİĞİNDE DÜŞÜK AĞIRLIK İLE YAPILAN DİRENÇ EGZERSİZLERİNİN KAS HİPERTROFİSİ VE KAS GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ-Kısıtlı Kan Akımı Egzersizleri için kablosuz dijital model üretilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÇETİN Cem, ÇÖMLEKÇİ Selçuk, CANBULUT Ayhan, ÇETİN Cem, GEÇİN Mustafa, ÜNAL Abdullah Meriç, ERCAN Sabriye, ACAR Hüseyin Tolga, 20.11.2018 - 11.04.2022 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN SABRİYE, KÜÇÜK FURKAN HASAN, ÖRSÇELİK AYDAN, ÇETİN CEM, Musculoskeletal pain, kinesiophobia, and quality of life in obese patients. The European Research Journal, 9(4), , 665-673. Doi: 10.18621/eurj.1018104, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 CANBULUT AYHAN, KIYAK GÖRKEM, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Acute effect of percussion massage applied on quadriceps with Hypervolt device on range of motion and performance. Turkish Journal of Sports Medicine, Turkish Sports Medicine Association, 58(2), , 55-60. Doi: 10.47447/tjsm.0712, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 CANBULUT AYHAN, ERCAN SABRİYE, ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, ÖZORAK ALPER, ŞİRİN FEVZİYE BURCU, METE ARICAN HÜLYA, ÇETİN CEM, Effect of androgen deprivation therapy on plasma irisin levels, muscle strength, and physical functions tests of lower extremities. Turkish Journal of Sports Medicine, Turkish Sports Medicine Association, 58(2), , 67-73. Doi: 10.47447/tjsm.0716, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 ERCAN SABRİYE, KORKMAZ HAKAN, CANBULUT AYHAN, BOYLUBAY ŞERİFE MEHTAP, DURAN CANBULUT AİŞE, KAN SEYFULLAH, ÇETİN CEM, Diyabette Egzersiz Bilgisi Ölçeği’ni Geliştirme Çalışması. SDU Journal of Health Sciences, 13(2), , 179-189. Doi: 10.22312/sdusbed.1035009, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 CANBULUT AYHAN, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ARSLAN ESMA, KÜÇÜK FURKAN HASAN, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Ergonomic risk factors of female nurses with musculoskeletal pain are higher. Current Perspectives on Health Sciences, 3(1), , 9-15. (2022), (Diğer)
 • 6 OĞUL AHSEN, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, CANBULUT AYHAN, ERGAN MESUT, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ÜNAL ABDULLAH MERİÇ, The effect of biofeedback exercises for the quadriceps muscle on the muscle strength, balance, and proprioception. Medicina Dello Sport, 75(1), , 29-44. Doi: 10.23736/S0025-7826.22.03894-7, (2022), (SCI-Expanded)
 • 7 ERCAN SABRİYE, KÜÇÜK FURKAN HASAN, ÖRSÇELİK AYDAN, ÇETİN CEM, Musculoskeletal pain, kinesiophobia, and quality of life in obese patients. The European Research Journal, 1(1), , 1-9. Doi: 10.18621/eurj.1018104, (2022), (TR DİZİN)
 • 8 ERCAN SABRİYE, ÖRSÇELİK AYDAN, OĞUL AHSEN, ÇETİN CEM, Development of the knowledge of exercise during pregnancy scale. Turkish Journal of Sports Medicine, Turkish Sports Medicine Association, 57(2), , 92-99. Doi: 10.47447/tjsm.0596, (2022), (TR DİZİN)
 • 9 ARSLAN ESMA, AYVAZ ÇELİK HAVVA HİLAL, Cinkara Osman, ERCAN SABRİYE, BAŞYİĞİT GÖNENDİ FAHRİYE ESRA, ÇETİN CEM, Skin Cancer and Sun Knowledge Level and Dermatoscopic Examination Results of Outdoor and Indoor Athletes: A Cross-sectional Research. Galenos Yayinevi, 16(4), , 86-93. Doi: 10.4274/jtad.galenos.2022.96268, (2022), (Diğer)
 • 10 ERCAN SABRİYE, CANBULUT AYHAN, ŞİRİN FEVZİYE BURCU, METE ARICAN HÜLYA, OĞUL AHSEN, ÇETİN CEM, ACUTE EFFECT OF BLOOD FLOW RESTRICTED RESISTANCE EXERCISE ON IRISIN AND SEX HORMONES. Current Perspectives on Health Sciences, 3(3), , 122-128. Doi: 10.58208/cphs.1195891, (2022), (Diğer)
 • 11 ERCAN SABRİYE, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ARSLAN ESMA, CANBULUT AYHAN, OĞUL AHSEN, ÇETİN Cem, Effect of Internet Addiction on Sleep Quality, Physical Activity and Cognitive Status Among University Students. Journal of Turkish Sleep Medicine, 8(1), , 49-56. Doi: 10.4274/jtsm.galenos.2021.96158, (2021), (TR DİZİN)
 • 12 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı'nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Sports Medicine, 56(1), , 20-27. Doi: 10.47447/tjsm.0465, (2021), (TR DİZİN)
 • 13 AYVAZ ÇELİK HAVVA HİLAL, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Investigation of the knowledge level, attitudes, and behaviors about sun protection and sunscreen in adolescent athletes. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol, 55(2), , 75-80. Doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.62372, (2021), (Diğer)
 • 14 ÖRSÇELİK AYDAN, ERCAN SABRİYE, Karaaslan Burak, ÇETİN Cem, Validity and reliability study of the Turkish version of the ‘A Sport Fitness Index’. International Journal of Clinical Practice Doi: 10.1111/ijcp.14898, (2021), (SCI-Expanded)
 • 15 OĞUL AHSEN, ERCAN SABRİYE, ERGAN MESUT, İNCE PARPUCU TUBA, ÇETİN CEM, The effect of menstrual cycle phase on multiple performance test parameters. Turkish Journal of Sports Medicine Doi: 10.47447/tjsm.0552, (2021), (TR DİZİN)
 • 16 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, CANBULUT AYHAN, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, Knowledge and attitudes of intern physicians on nutritional ergogenic supplementation and doping. Turkish Journal of Sports Medicine, 56(2), , 61-66. Doi: 10.47447/tjsm.0487, (2021), (TR DİZİN)
 • 17 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, ARSLAN ESMA, KOÇER MURAT, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Evaluating the attitudes of individuals with a history of cancer towards exercise using the transtheoretical model. Turkish Journal of Sports Medicine, 56(3), , 106-112. Doi: 10.47447/tjsm.0507, (2021), (TR DİZİN)
 • 18 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, Başer Kolcu Mukadder İnci, KOLCU GİRAY, Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Medical Journal, 10(2), , 173-178. Doi: 10.5505/KTD.2021.67625, (2021), (TR DİZİN)
 • 19 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Balance disorder, falling risks and fear of falling in obese individuals: cross-sectional clinical research in Isparta. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 70(1), , 17-23. Doi: 10.5455/JPMA.293668, (2020), (SCI-Expanded)
 • 20 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, KOÇER MURAT, ARSLAN ESMA, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Fatigue, Exercise Tendency and Physical Activity Behaviorof Female Patients with Breast Cancer. Experimental and Applied Medical Science, 1(3), , 89-99. Doi: 10.46871/eams.2020.12, (2020), (Diğer)
 • 21 ÇETİN CEM, ERCAN SABRİYE, Çalım Burhanettin, Analysis of sports injuries in a professional football club. MEDICINA DELLO SPORT, 73(1), , 107-116. Doi: 10.23736/S0025-7826.20.03612-1, (2020), (SCI-Expanded)
 • 22 Kaya Halil İbrahim, ÇETİN CEM, Doguc Kumbul Duygu, Serbest Mustafa Onur, ERDOĞAN ALİ, Validity and Reliability Study of Two Different Portable Electro–Enzymatic Lactate Analysers. Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2), , 138-147. Doi: 10.5152/tjsm.2020.170, (2020), (TR DİZİN)
 • 23 ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, ERCAN SABRİYE, ÖZORAK ALPER, CANBULUT AYHAN, ÇETİN CEM, INVESTIGATION OF KNOWLEGE ABOUT PROSTATE CANCER SCREENING AND REGULAR EXERCISE AWARENESS IN MEN OVER 40 YEARS AGE ADMITTED TO HOSPITAL. Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, 3(2), , 104-114. Doi: 10.36516/jocass.2020.45XX, (2020), (Diğer)
 • 24 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, ÜNAL ABDULLAH MERİÇ, BÜDEYRİ AYDIN, BAYGÜL YURDAGÜL, ÇETİN CEM, EFFECT OF PATELLOFEMORAL OSTEOARTHRITIS ON FIXED BEARING MEDIALUNICOMPARTMENTAL KNEE ARTHROPLASTY. Arthroplasty. J Cukurova Anesth Surg, 3(3), , 201-212. (2020), (Diğer)
 • 25 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, ÇETİN CEM, Effect of Self-perceived Fatigue on Balance and Functional Mobility in Middle-Aged Obese Women.. Acta medica Okayama, 73(2), , 95-100. Doi: 10.18926/AMO/56644, (2019), (SCI)
 • 26 ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, YAVUZ TURHAN, DEMİR HİLMİ MUSTAFA, BAYGÜL YURDAGÜL, Evaluation of the Isokinetic Calf Muscle Strength and the Range of Motion of Joint in C3 Chronic Venous Insufficiency. Vascular Specialist International, 35(2), , 95-100. Doi: 10.5758/vsi.2019.35.2.95, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 27 Unal Meric, ÇETİN Cem, Budeyri Aydin, ERCAN Sabriye, Serbest Onur, Dogan Onur, Demir Hilmi Mustafa, Arthroscopic chronic tennis elbow surgery preserves elbow proprioception. Orthopaedics Traumatology-Surgery Research, 105(2), , 329-334. Doi: 10.1016/j.otsr.2018.10.009, (2019), (SCI-Expanded)
 • 28 ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, YAVUZ TURHAN, DEMİR HİLMİ MUSTAFA, BAYGÜL YURDAGÜL, Effects of isokinetic calf muscle exercise program on muscle strength and venous function in patients with chronic venous insufficiency. PHLEBOLOGY, 33(4), , 261-266. Doi: 10.1177/0268355517695401, (2018), (SCI-Expanded)
 • 29 KOVALAK EMRAH, ATAY TOLGA, ÇETİN CEM, ATAY İNCİ MELTEM, SERBEST MUSTAFA ONUR, Is ACL reconstruction a prerequisite for the patients having recreational sporting activities?. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , 37-43. Doi: 10.1016/j.aott.2017.11.010, (2018), (SCI-Expanded)
 • 30 Unal Meric, Ercan Sabriye, Ogul Ahsen, ÇETİN Cem, Measurement of knee proprioception with isokinetic dynamometry and iPhone-based application: a comparative validation study. MEDICINA DELLO SPORT , 439-446. Doi: 10.23736/S0025-7826.17.03118-0, (2017), (SCI-Expanded)
 • 31 ÇETİN CEM, Serbest Mustafa Onur, ERCAN SABRİYE, YAVUZ TURHAN, Erdoğan Ali, An evaluation of the lower extremity muscle strength of patients with chronic venous insufficiency. Phlebology: The Journal of Venous Disease Doi: 10.1177/0268355515577323, (2015), (SCI-Expanded)
 • 32 ERDOĞAN ALİ, ÇETİN CEM, GÖKSU HÜSEYİN, GÜNER RÜŞTÜ SÜLEYMAN, BAYDAR METİN LÜTFİ, Noninvasive Detection of the Anaerobic Threshold by Neural Network Model of Heart Rate Work Rate Relationship Proc IMechE Vol 223 Part P J Sports Engineering and Technology 109 115. Proc. IMechE Part P: J. Sports Engineering and Technology , 109-115. Doi: 10.1243/17543371JSET18, (2014), (SCI-Expanded)
 • 33 aslan selçuk, KAPLAN SİBEL, ÇETİN CEM, An investigation about comfort and protection performances of disposable and reusable surgical gowns by objective and subjective measurements. Journal of The Textile Institute, 104(8), , 870-882. Doi: 10.1080/00405000.2013.764754, (2013), (SCI-Expanded)
 • 34 ERDOĞAN ALİ, ÇETİN CEM, KARATOSUN HİLMİ SEMA, BAYDAR METİN LÜTFİ, Non invasive Indices for the Estimation of the Anaerobic Threshold of Oarsmen. Journal of International Medical Research, 38(3), , 901-915. Doi: 10.1177/147323001003800316, (2010), (SCI-Expanded)
 • 35 ÇETİN CEM, KEÇECİ AYŞE DİLJİN, erdoğan ali, baydar metin lütfi, Influence of custom made mouth guards on strength speed and anaerobic performance of taekwondo athletes. Dental Traumatology, 25(3), , 272-276. (2009), (SCI-Expanded)
 • 36 ERDOĞAN ALİ, ÇETİN CEM, KARATOSUN HİLMİ SEMA, BAYDAR METİN LÜTFİ, Accuracy of the Polar S810i TM heart rate monitor and the SensewearPro Armband TM to estimate energy expenditure of indoor rowingexercise in overweight and obese individuals. JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, 9(3), , 508-516. (2009), (SCI-Expanded)
 • 37 KEÇECİ AYŞE DİLJİN, ÇETİN CEM, EROĞLU ERDAL, BAYDAR METİN LÜTFİ, Do custom made mouth guards have negative effects on aerobic performance capacity of athletes 2005 21 276 280. Dent Traumatol, 21(5), , 276-280. Doi: 10.1111/j.1600-9657.2005.00354.x, (2005), (SCI-Expanded)
 • 38 Karatosun H, ÇETİN Cem, Baydar ML, Blood and saliva lactate levels during recovery from supramaximal exercise. SAUDI MEDICAL JOURNAL , 1831-1833. (2005), (SCI-Expanded)
 • 39 ÇETİN Cem, H Karatosun, ML Baydar, K Cosarcan, A regression equation to predict true maximal oxygen consumption of Taekwando athletes using a field test. Saudi Med J, 26(6), , 848-850. (2005), (SCI-Expanded)
 • 40 ÇETİN Cem, Ufuk Sekir, Yavuz Yildiz, Taner Aydin, Fatih Ors, Tunc Alp Kalyon, CHRONIC GROIN PAIN IN AN AMATEUR SOCCER PLAYER A CASE REPORT. BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, 38(2), , 223-224. Doi: 10.1136/bjsm.2002.003483, (2004), (SCI-Expanded)
 • 41 ÜLKAR BÜLENT, KUNDURACIOĞLU BURAK, ÇETİN CEM, GÜNER RÜŞTÜ SÜLEYMAN, Effect of positioning and bracing on passive position sense of shoulder joint. Br J Sports Med, 38(5), , 549-552. Doi: 10.1136/bjsm.2002.004275, (2004), (SCI-Expanded)
 • 42 YILDIZ YAVUZ, AYDIN TANER, ŞEKİR UFUK, ÖRS FATİH, ÇETİN CEM, KALYON TUNÇ ALP, Relation between isokinetic muscle strength and functional capacity in recreational athletes with chondromalacia patellae. Br J Sports Med, 37(6), , 475-479. Doi: 10.1136/bjsm.37.6.475, (2003), (SCI-Expanded)
 • 43 BİNNET MEHMET SERDAR, GÜRKAN İLKSEN, YILMAZ CENGİZ, KARAKAŞ ATAÇ, ÇETİN CEM, Arthroscopic Fixation of Intercondylar Eminenece Fractures Using a 4 Portal technique. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, 17(5), , 450-460. (2001), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN SABRİYE, CANBULUT AYHAN, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ARSLAN ESMA, ÇETİN Cem, Attitudes of sports medicine physicians about defensive medicine practices. Turkish Journal of Sports Medicine, 56(1), , 38-43. Doi: 10.47447/tjsm.0478, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BÜYÜKDEMİR Muhammed, KOLCU GİRAY, ÇETİN Cem, Elit Futbolcularda Alt Ekstremite Yaralanması Sonrası Hareket Korkusu ve Egzersiz Öz Yeterliliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 8(2), , 160-167. Doi: 10.15437/jetr.750345, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ERCAN SABRİYE, ÖNAL ÖZGÜR, ÇELİK GİRAYHAN, CANBULUT AYHAN, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), , 30-37. Doi: 10.22312/sdusbed.812104, (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÇETİN CEM, ACAR HÜSEYİN TOLGA, Olgularla Sporcu Rehabilitasyonu(2022). Vize Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 CANBULUT AYHAN, ÇETİN CEM, Spor Yaralanmaları(2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 CANBULUT AYHAN, ÇETİN CEM, Spor Yaralanmaları(2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 OĞUL AHSEN, ÇETİN CEM, Spor Yaralanmaları(2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 ARSLAN ESMA, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Spor Yaralanmaları(2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 ÇETİN CEM, ACAR HÜSEYİN TOLGA, Sporcularda Sık Görülen Omuz ve Dirsek Yaralanmalarına Yaklaşım(2021). Türkiye Klinikleri, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Klinik Spor Hekimliği(2020). Güneş Tıp Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Klinik Spor Hekimliği, Araştırma Kitabı, Editör, 02.05.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Sporcu Sağlığı
 
Bu İçeriği Paylaş!