KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Önder TOMRUK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Acil Tıp Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-2767
E-Posta ondertomruk@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 17.09.1992
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tomruk Ö. İntraossöz Yol Açma. In: Alanda Acil Bakım (Paramedikler için). Sarıkaya S (ed). Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009; pp:137-140.
 • 2 Tomruk Ö, Keleş A. Toksikolojik Acillerde Kardiyak Arrest. İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD, Kardiyopulmoner Resusitasyon) Kursu Kitabı, 2004. Türk Kardiyoloji Derneği- Acil Tıp Uzmanları Derneği.
 • 3 Keleş A, Tomruk Ö. Travma Hastalarında Kardiyak Arrest. İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD, Kardiyopulmoner Resusitasyon) Kursu Kitabı, 2004. Türk Kardiyoloji Derneği- Acil Tıp Uzmanları Derneği.
 • 4 Parlak İ, Tomruk Ö, Palak M. Hızlı Ardışık Entübasyon ve Entübasyonda Kullanılan İlaçlar. İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD, Kardiyopulmoner Resusitasyon) Kursu Kitabı, 2004. Türk Kardiyoloji Derneği- Acil Tıp Uzmanları Derneği.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Uysal SY,Çetin NG,Tomruk Ö.'Paraparezi', Metoklopromide Bağlı Nadir Bir Semptom mu? AKATOS 2011;2(2):42-44.
 • 2 Atay T, Çetin NG, Tomruk Ö, Baydar ML. Önkolda penetran travma. Kocatepe Tıp Dergisi Mayıs 2007;8(2):57-9.
 • 3 Parlak İ, Erdur B, Türkçüer İ, Parlak M, Tomruk Ö. Senkop: pulmoner embolinin unutulan semptomu. Akademik Acil Tıp Dergisi 2007 Eylül; 5 (3):34-6.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Antiserumlar
 • 2 Şenol N, Tomruk O, Karaaslan T, İsmailoğlu Ö, Beceren NG, Görgülü A, Özdemir S, Kapçı M. Acil Servise Başvuran Kafa Travmalı Olguların Demografik Özellikleri, Cerrahi Girişimleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2012, Cilt:22, Ek Sayı.
 • 3 Yazkan R, Tomruk Ö, Beceren NG, Güneş S, Kapçı M. Öksürüğe Bağlı Kosta Kırığı. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi,26-29 Mayıs 2011, Antalya
 • 4 Kapçı M, Tomruk Ö, Beceren NG, Erçelik H. Gossipom: Acilde Gözden Kaçabilen Nadir Durum. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 26-29 Mayıs 2011, Antalya
 • 5 EKG'de PR çökmesi ve elektriksel alternans perikardite mi spesifiktir?
 • 6 Acil Servise Başvuran Pestisit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi
 • 7 SDÜTF Acil Servisine Başvuran Araç İçi Trafik Kazalarının Geriye Dönük İncelenmesi
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Erişkin Zehirlenme Vakalarının İleriye Yönelik Değerlendirilmesi
 • 9 Daima Patolojik mi?
 • 10 Parlak İ, Parlak M, Erdur B, Tomruk Ö, Ayrık C. Atipik Prezantasyonlu Travma Olgusu. Acil Tıp Kongresi, 06-09 Eylül 2006, İstanbul
 • 11 Parlak İ, Erdur B, Parlak M, Murat U, Ayrık C, Tomruk Ö. Masif Pulmoner Emboli ve Senkop. Acil Tıp Kongresi 06-09 Eylül 2006, İstanbul
 • 12 Parlak İ, Erdur B, Parlak M, Ayrık C, Tomruk Ö. Antihipertansif Tedaviye Bağlı Akut Görme Kaybı. Acil Tıp Kongresi, 06-09 Eylül 2006, İstanbul.
 • 13 Parlak M, Parlak İ, Erdur B, Tomruk Ö, Ayrık C. Meperidine Bağlı Nöbet Olgusu. Acil Tıp Kongresi, 06-09 Eylül 2006, İstanbul.
 • 14 Parlak İ, Erdur B, Parlak M, Ergin A, Ayrık C, Tomruk Ö, Ergin N. Standardize Edilen Periferik Vertigo Tedavisinin Etkinliğinin ve Ayaktan Tedavilerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması. Acil Tıp Kongresi, 06-09 Eylül 2006, İstanbul.
 • 15 Parlak İ, Erdur B, Parlak M, Ergin A, Tomruk Ö, Ayrık C. Vasküler Başağrısında Metoklopramidin IV 15 dk İnfüzyon Uygulaması 2 dk Bolus Kadar Etkin mi? Acil Tıp Kongresi, 06-09 Eylül 2006, İstanbul.
 • 16 Parlak İ, Erdur B, Parlak M, Ergin A, Ayrık C, Tomruk Ö. Metoklopramide Bağlı Akatizi Tedavisinde Midazolam ve Difenhidraminin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Acil Tıp Kongresi, 06-09 Eylül 2006, İstanbul.
 • 17 Beydilli H, Tomruk Ö, Çetin NG, Ergene U. Akut Serebral İnfarktlı Hastalarda Akut Fazda Plazma Homosistein Düzeyi. II. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 22-25 Eylül 2005, Çeşme / İzmir.
 • 18 Serinken M, Erdur B, Coşkun E, Tomruk Ö. Acil Sağlık Hizmetinde Görevli Hekimlerde Burnout Sendromu. 1.Ulusal Acil Tıp Kongresi 1.Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2003, Konya.
 • 19 Erdur B, Serinken M, Tomruk Ö, Coşkun E, Topaçoğlu H. Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 1.Ulusal Acil Tıp Kongresi 1.Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2003, Konya.
 • 20 Serinken M, Tomruk Ö, Erdur B, Coşkun E. Acil Sağlık Hizmetlerinde Görevli Hekimlerin İş Stres Faktörleri. 1.Ulusal Acil Tıp Kongresi 1.Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2003, Konya.
 • 21 Tomruk Ö, Serinken M, Erdur B. Acil Yaşam Kursuna Katılan Pratisyen Hekimlerin Başarı Düzeyleri. 1.Ulusal Acil Tıp Kongresi 1.Mevlana Acil Tıp Sempozyumu (uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2003, Konya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin G, Tomruk Ö, Avcil M, Armagan HH, Serel TA. Retrospective Eveluation of Genitourinary Trauma in Emergency Medicine. 3rd European Congress on Emergency Medicine, Leuven (Belgium), February 9-13, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Zor EKG, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
 • 2 Tomruk Ö. Genitoüriner Travma. 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu ve 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu. 24-27 Kasım 2004, Gaziantep.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Dr. İsmail Say . Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Vital Anormalliği Olan Hastaların Değerlendirilmesi.
 • 2 Dr. Berker Şahin. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Serebrovasküler Hastalık Hastalarının İncelenmesi.
 • 3 Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi .
 • 4 Dr. Cihan BEDEL. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran 65 Yaş Üstü Hastaların Geriye Dönük İncelemesi.
 • 5 Dr. İsa Gökhan YALÇIN. ACİL SERVİSE BAŞVURAN AÇIK EL YARALANMALARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ. 2014
 • 6 Dr. Şermin KARACAN TÜRKER. SDÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne Başvuran Travma Dışı Erişkin Karın Ağrılı Hastaların Bir Yıllık Prospektif İncelemesi.
 • 7 Dr. Habibe UZUN. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Görevli Doktorların Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.
 • 8 Dr. Osman Oğuz TUNCER. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Ekstremite Kırığı Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
 • 9 Dr. Hasan ERÇELİK. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi, Blatchford Skorlaması ve Acil Serviste Tedavi Maliyetini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
 • 10 Dr. Mücahit KAPÇI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Geriatrik Hastaların Acil Serviste Kaldığı Süre İçindeki Maliyeti ve Bu Maliyete Etki Eden Faktörlerin Araştırlıması
 • 11 Dr. Menderes KILDIRAN. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Etkinliğinin ve Kılavuzlara Uygunluğunun İleriye Yönelik İncelenmesi
 • 12 Dr. Kazım Burak BURSALI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Erişkin Zehirlenme Vakalarının İleriye Yönelik Değerlendirilmesi
 • 13 Dr. Hamit Hakan ARMAĞAN. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Araç İçi Trafik Kazalarının Geriye Dönük İncelenmesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Asistan Eğitiminde Yeni Hedefler. 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19-22 April 2018, Antalya.
 • 2 Tomruk O. Is There a Role for CTA in the ED? 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 13-16, 2014 Antalya/ TURKEY
 • 3 2nd Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 6th Turkish Emergency Medicine Congress, 28-31 Ekim Antalya
 • 4 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 4th Turkish Emergency Medicine Congress 28-31 Ekim Antalya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 22. Acil Tıp Bahar Sempozyumu, 9-11 Mart 2018 AYDIN
 • 2 Acil Serviste İletişim ve Yönetim Sempozyumu, MYDERN 7-8 Eylül 2018/İZMİR
 • 3 Türkiye Acil Tıp Derneği Kış Sempozyumu, 25-26 Şubat 2017 DENİZLİ
 • 4 Tomruk O. Toksikoloji oturum Başkanlığı. 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi,26-29 Ekim 2015,Girne/KKTC
 • 5 3. Isparta Acil Tıp Eğitim Sempozyumu "Nörolojik Aciller". 19 Nisan 2014, ISPARTA.
 • 6 ÇİLYAD KURSU. 03-06 Aralık 2013, ISPARTA
 • 7 Dahiliye Acilleri Oturum Başkanlığı. 13. Acil Tıp Güz Sempozyumu, 25-27 Kasım 2011, Denizli.
 • 8 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇILYAD)23-26 Şubat 2010
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KOAH Atak Acil Servis Yönetimi. Solunum Acillerine Multidisipliner Yaklaşım Toplantıları 3/ 3 Aralık 2016, İZMİR
 • 2 Akut Koroner Sendromda Yenilikler. TATD 3. Yaz Sempozyumu "Kritik Hasta Bakımında Yenilikler". 1-3 Mayıs 2015, İZMİR.
 • 3 Kardiyovasküler Farmakoloji,45. İKYD Kursu/istanbul 12-13 Aralık 2015
 • 4 Dinamik Disritmi ve Elektriksel Tedavi, 45. İKYD Kursu/istanbul 12-13 Aralık 2015
 • 5 Bilim Kurulu Üyeliği, 3. Acil Hemşireliği Kongresi,Antalya 01-04 Nisan 2015
 • 6 Akut Koroner Sendromlarda Hayatta Kalım. 4 Nisan 2014, Bozyaka/İZMİR.
 • 7 Acilde Enfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu. 11-13 Nisan 2014, İZMİR.
 • 8 Tomruk O. Miyokard İnfakktüsü. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İKYD Kursu, 28-29 Kasım 2014 Antalya.
 • 9 Tomruk O. Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedavileri. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İKYD Kursu, 28-29 Kasım 2014 Antalya.
 • 10 I. Akademik Acil Tıp Eğitim Etkinlikleri. 25.01.2014/Bozyaka İZMİR
 • 11 33. IKYD - Yeniden Canlandırmada Özel Durumlar IV (Astma, Anaflaksi ve Boğulmada Kardiyak Arrest), 17-18 Şubt 2012, İzmir.
 • 12 Çocuk Hastalarda Ağrı Yönetimi. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi 26-29 Mayıs 2011, Antalya.
 • 13 İnvaziv Girişimler ve İzlem. 30. İKYD KURSU,15-16 Nisan 2011, Antalya
 • 14 Dinamik Disritmi ve Elektriksel Tedavi. 30. İKYD KURSU,15-16 Nisan 2011, Antalya.
 • 15 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 28. İKYD Kursu,21-21 Ekim 2010 İstanbul
 • 16 VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi
 • 17 XXVII. İKYD KURSU
 • 18 V. Ulusal Acil Tıp Kongresi
 • 19 Zor EKG, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Acil Tıp Nedir? Acil Yoğun Bakım Paneli,15 Haziran 2011, Isparta.
 • 2 Yanık Sınıflaması İlk Yardım ve Acil Müdahale, YANIK PANELİ, 9 Ekim 2009, ISPARTA
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Akademik Acil Tıp Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi
 • 2 Türkiye Acil Tıp Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • 2 Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 3. Isparta Acil Tıp Eğitim Sempozyumu "Nörolojik Aciller". 19 Nisan 2014, Isparta.
 • 2 2. Isparta Acil Tıp Eğitim Sempozyumu. Solunum Acilleri. 19.01.2013, Isparta.
 • 3 I. Acil Tıp Eğitim Sempozyumu "Kardiyak Aciller" 03.03.2012, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
İlk Yardım ve Acil Tedavi
 
Bu İçeriği Paylaş!