Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Dinçer UYSAL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dinçer UYSAL
Birimi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Telefon 2462119352
E-Posta dinceruysal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.6.2002
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Erişkin Kalp Cerrahisi, Endovenöz lazer tedavisi, Vasculer acces,
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 From Diagnosis to Treatment of Persistent Sciatic Artery: A Revised Review of the Literature
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kadir ÇEVİKER, Şeyma KILIÇARSLAN, Monira RAHİM, Akif ARSLAN, İsmail Barkın IŞIK, Filiz ALKAYA SOLMAZ, Turhan YAVUZ, Dinçer UYSAL. Radyofrekans Kateter Ablasyonu Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürünün Etil 2-siyanoakrilat ile başarılı tedavisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2017, Cilt 2, Sayı 1, 1-6
 • 2 Basic Strategies for Successful Arteriovenous Fistula Applications A three year retrospective study
 • 3 Dincer UYSAL, Kadir ÇEVİKER, Filiz ALKAYA SOLMAZ, Akif ARSLAN, Metin ÇİRİŞ, Turhan YAVUZ. Aniden Ortaya Çıkan İntrakardiyak Kitle; Hızla Büyüyen Sağ Atriyal Miksoma Olgusu. ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 8 (3):170-172,2016
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A simple aneurysmorrhaphy technique for the management of venous aneurysm: a case of massive hemorrhage at an arteriovenous fistula
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Droop Foot An Unexpected Complication After Coronary Artery Bypass Surgery A Case Report And A Brief Review Of The Literature
 • 2 An Intracardiac Mass Comes Out Of Nowhere: A Case Of Rapidly Growing Right Atrial Myxoma.
 • 3 Occlutech Figulla Septal Okluder cihazı dislokasyonu olan bir olgu sunumu ve kısa literatür eşliğinde sebeplerin irdelenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Drop Foot;An Unexpected Complication After Coranary-Artery Bypass Surgery: A Case Report And A Brief Review Of The Literature
 • 2 Treatment of a persistent sciatic artery aneursym by endovascular exclusion of the internal iliac artery
 • 3 An intracardiac mass comes out of nowhere: a case of rapidly growing right atrial myxoma
 • 4 a dislocated occlutech figulla septal occluder device: a case report and a brief review of the literature
 • 5 A simple aneurysmorrhaphy technique for the management of venous aneurysm a case of massive hemorrhage at an arteriovenous fistula
 • 6 comparison of radial artery harvesting techniches
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Surgical removal of VCI Trombus with Complete Resection OF Renal Cell Carsinoma
 • 2 Successful lower extremity sclerotherapy in a morbid obese young adolescent patient
 • 3 Büllöz Pemfigoidli çoklu sayıda morbidite faktörüne sahip yüksek riskli olguda koroner revaskülarizasyon stratejimiz
 • 4 Kronik epileptik olguda cerrahi koroner revaskülarizasyonda başarılı multidisipliner stratejimiz
 • 5 "Geçikmiş Tanılı Tip 2 Aort Diseksiyonu Ve Cerrahi Tedavisi"
VERDİĞİ DERSLER
Abdominal Aort Hastalıkları ve Tedavi Metodları
Damar Erişim Yoları
Kardiyopulmoner Bypass
Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri
Kronik Venöz Yetmezlik ve Tadavi Yöntemleri
Mitral Kapak Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri
Periferik Arteryel Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri
Pulmoner Emboli Tanı ve Teadvisi
Torasik Aort Anevrizmaları ve Tedavi Yöntemleri
Torasik Arter Disksiyonları Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Yukarı çık