KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Dinçer UYSAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
E-Posta dinceruysal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.06.2002
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Erişkin Kalp Cerrahisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 From Diagnosis to Treatment of Persistent Sciatic Artery: A Revised Review of the Literature
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kadir ÇEVİKER, Şeyma KILIÇARSLAN, Monira RAHİM, Akif ARSLAN, İsmail Barkın IŞIK, Filiz ALKAYA SOLMAZ, Turhan YAVUZ, Dinçer UYSAL. Radyofrekans Kateter Ablasyonu Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürünün Etil 2-siyanoakrilat ile başarılı tedavisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2017, Cilt 2, Sayı 1, 1-6
 • 2 Uysal D, Çeviker K, Aksoy F, Çetin H, Yavuz T. Subacute Right Ventricular Perforation Caused by Pacemaker Lead in a Patient Suffered From Dyspnea; Case Report.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A simple aneurysmorrhaphy technique for the management of venous aneurysm: a case of massive hemorrhage at an arteriovenous fistula
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Droop Foot An Unexpected Complication After Coronary Artery Bypass Surgery A Case Report And A Brief Review Of The Literature
 • 2 An Intracardiac Mass Comes Out Of Nowhere: A Case Of Rapidly Growing Right Atrial Myxoma.
 • 3 Occlutech Figulla Septal Okluder cihazı dislokasyonu olan bir olgu sunumu ve kısa literatür eşliğinde sebeplerin irdelenmesi
 • 4 Dincer UYSAL, Kadir ÇEVİKER, Filiz ALKAYA SOLMAZ, Akif ARSLAN, Metin ÇİRİŞ, Turhan YAVUZ. Aniden Ortaya Çıkan İntrakardiyak Kitle; Hızla Büyüyen Sağ Atriyal Miksoma Olgusu. ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 8 (3):170-172,2016
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kadir Çeviker, Merve Güblü,…Dinçer Uysal,….Turhan Yavuz. droop foot: an unexpected complication after coronary artery bypass surgery.A case repert and a brief rewiew of the litetrature. Turkish Lournal of Vascular Surgey 2016;25(1):12
 • 2 Treatment of a persistent sciatic artery aneursym by endovascular exclusion of the internal iliac artery
 • 3 An intracardiac mass comes out of nowhere: a case of rapidly growing right atrial myxoma
 • 4 a dislocated occlutech figulla septal occluder device: a case report and a brief review of the literature
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Dinçer Uysal, Seçil Bulun, Kenan Abdurrahman Kara. Arteriyovenöz fistül anevrizmaları ve rüptürlerine yaklaşım deneyimlerimiz. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 15. Kongresi 26-29 Ekim 2018, Belek, Antalya S:33
 • 2 Dinçer Uysal, Altay Nihat Acar, Huzeyfe Çetin, Hazal Akgün, Turhan Yavuz. Yüksek bir mortalite nedeni: Geç gelen akut arteryel oklüzyon. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 15. Kongresi 26-29 Ekim 2018, Belek, Antalya S:38
 • 3 Uysal D, Yavuz T, Acar A, Karabacak M. Koroner Stent ayrılması komplikasyonuna ikili yerine tekli baypas çözümü. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 15. Kongresi 26-29 Ekim 2018, Belek, Antalya S:211
 • 4 Erdoğan İbrişim, Dinçer Uysal, Huzeyfe Çetin. İzole hemisfer dolaşıma sahip glomus tümörü hastasının başarılı tedavisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 15. Kongresi 26-29 Ekim 2018, Belek, Antalya S:237
 • 5 Kara K, Öntaş H,….Uysal D, Yerebakan H. Succesful endovascular repair of giant unruptured abdominal aortic aneurysm. 28th Annual Congress of the World society of cardiovascular & thoracic surgeons Ljubjana, Slovenia, 14-15 September 2018, 94
 • 6 Çeviker K, Demir D, Uysal D…..Comparison of different treatment strategies for reduction of total oxidant status in patients with chronic venous insufficiency: a prospective randomized controlled study. Turkish Lournal of Vascular Surgey 2016;25(1):114
 • 7 Çeviker K, Çağlar B, …Uysal D……Treatment of a persistent sciatic artery aneurysm by endovascular exclusion of the internal iliac artery. Turkish Lournal of Vascular Surgey 2016;25(1):82
 • 8 Uysal D., Gulmen S, Özkan H….Comparison of radial artery harvesting techniches. 59th ESCVS International Congress of the Europen Society for Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey, April 15-18, 2010
 • 9 Yavuz T, Etli M, Saglam U, ….Uysal D. Results of vascular acces for CRD. 59th ESCVS International Congress of the Europen Society for Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey, April 15-18, 2010
 • 10 Yavuz T, Etli M, Saglam U, ….Uysal D. Results of vascular acces for CRD. 59th ESCVS International Congress of the Europen Society for Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey, April 15-18, 2010
 • 11 Yavuz T, Saglam U,….Uysal D. Endovenous laser therapy in a case with idiopatic thrombocytopenic purpura. 59th ESCVS International Congress of the Europen Society for Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey, April 15-18, 2010
 • 12 Yavuz T, Etli M,….Uysal D. Results of new beginning center which endovenous laser therapy. 59th ESCVS International Congress of the Europen Society for Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey, April 15-18, 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDU JOURNAL OF HEALTY SCIENCE
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Lomber disk cerrahisinin kabusu aort yaralanması: olgu sunumu
 • 2 chronic leg ulser due to arteriovenous valformation: case report
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Surgical removal of VCI Trombus with Complete Resection OF Renal Cell Carsinoma
 • 2 Successful lower extremity sclerotherapy in a morbid obese young adolescent patient
 • 3 Büllöz Pemfigoidli çoklu sayıda morbidite faktörüne sahip yüksek riskli olguda koroner revaskülarizasyon stratejimiz
 • 4 Kronik epileptik olguda cerrahi koroner revaskülarizasyonda başarılı multidisipliner stratejimiz
 • 5 "Geçikmiş Tanılı Tip 2 Aort Diseksiyonu Ve Cerrahi Tedavisi"
VERDİĞİ DERSLER
Abdominal Aort Hastalıkları ve Tedavi Metodları
ANATOMİ
anatomi 1
anatomi-2
Damar Erişim Yoları
FARMAKOLOJİ
Kardiyopulmoner Bypass
Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri
Kronik Venöz Yetmezlik ve Tadavi Yöntemleri
mesleki uygulama
Mitral Kapak Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri
Periferik Arteryel Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri
Pulmoner Emboli Tanı ve Teadvisi
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TOPLUM SAĞLIĞI VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Torasik Aort Anevrizmaları ve Tedavi Yöntemleri
Torasik Arter Disksiyonları Tanı ve Tedavi Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!