KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Hatice MESCİ
Birimi Adalet Meslek Yüksekokulu
Bölüm Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Adalet
Telefon 2462110070
E-Posta haticemesci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.09.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 09.09.2011
Doktora
İLGİ ALANLARI
İdare Hukuku,Disiplin Hukuku,Yargılama Hukuku,Kamu Yönetimi,İdarenin Sorumluluğu,Malpaktis,Kalem Mevzuatı ve İşlemleri,Anayasa Hukuku,Ceza Hukuku, Hukuk Dili ve Adli Yazışma,F Klavye
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Total Quality Management In Turkish Public Sector
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Küresel ve Yerel Bakış AçısıylaSosyal Bilimler Araştırmaları
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Türk Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalari Üzerine Bir Değerlendirme" Innovation and Global Issues In Social Sciences III Patara Antalya
 • 2 Türkiye'de İdarenin Sorumluluğu Bağlamında Hizmet Kusuru ve Kamu Hizmetlerine Yansıması, The 5th International Symposium on Law
 • 3 Avrupa Birliği 3. Uyum Paketinin Göç İdaresi Açısından Kamu Yönetim Sistemine Yansımaları ” 5th ASM International Congress of Social Science / 2018
 • 4 “4771 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” ÇERÇEVESİNDE GÖÇ VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ,9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE) & 3th International Conference on Multidisciplinary Sciences (3th icomus) 19-21 October 2018, Antalya/Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Bakmadan 10 parmak yöntemiyle F Klavyenin Etkinliklerle Öğretilmesi İntersteno Konsey ve IPRS Toplantıları İstanbul
 • 2 Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Kişisel Kusur ve Hizmet Kusuru Ayrımı ınnovation and Global mulidispliner congres IV Lara Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Öncesi Soruşturma Usulleri Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN Danışmanlığında
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslarararası Bilgi İşlem Federasyonu -INTERSTENO tarafından düzenlenen Uluslararası ÇEKYA ZAV-100 İnternet Klavye Şampiyonası (Sorumlu Katılımcı öğretmen)
 • 2 Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen Dünya Klavye Şampiyonası (Sorumlu katılımcı öğretmen)
 • 3 “Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında: Şehir ve İslam Sempozyumu” Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 28-29 Ekim 2012
 • 4 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 5 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslarararası Bilgi İşlem Federasyonu -INTERSTENO tarafından düzenlenen 2020 yılı İhsan Yener Türkiye İnternet Klavye Şampiyonası (Sorumlu Katılımcı öğretmen)
 • 2 Uluslarararası Bilgi İşlem Federasyonu -INTERSTENO tarafından düzenlenen 2019 yılı İhsan Yener Türkiye İnternet Klavye Şampiyonası (Sorumlu Katılımcı öğretmen)
 • 3 Uluslarararası Bilgi İşlem Federasyonu -INTERSTENO tarafından düzenlenen 2018 yılı İhsan Yener Türkiye İnternet Klavye Şampiyonası (Sorumlu Katılımcı öğretmen)
 • 4 Uluslarararası Bilgi İşlem Federasyonu -INTERSTENO tarafından düzenlenen 2017 Türkiye İnternet Şampiyonası (Sorumlu Katılımcı Öğretmen olarak)
 • 5 Adalet Meslek Yüksekokulları 9. Klavye Yarışması Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 16-17 Mayıs 2016
 • 6 Uluslarararası Bilgi İşlem Federasyonu -INTERSTENO tarafından düzenlenen 2016 Türkiye İnternet Şampiyonası (Sorumlu Katılımcı Öğretmen olarak)
 • 7 3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu-Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 16-17 Mayıs 2016
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Aday Memurların Hazırlayıcı Hizmetiçi Eğitimi (Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı) 12.11.2019
 • 2 Aday Memur Temel Eğitimi (Gizlilik ve Gizliliğin Önemi)02.10.2019
 • 3 SDÜ Rektörlüğü Tıp Fakültesi Sözleşmeli Personeli Hizmetiçi Eğitim (124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Üniversite İdari Teşkilatı)07.02.2019
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Aday Memurların Hizmetiçi Eğitimi (21.10.2018)(Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı)
 • 5 TRT Antalya Radyosu Akdenizin Sesi Programı söyleşi (F Klavye Eğitimi ve F Klavye Yarışları Konulu Panel Hakkında) 23.10.2017
 • 6 F Klavye Eğitimi ve F Klavye Yarışları Konulu Panel (Moderatörlük)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Aday Memurların Hizmetiçi Eğitimi (25.08.2017)(Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Aday Memurlar Hizmetiçi Eğitim Semineri -(10.11.2015) (Resmi Yazışmalar)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 “Yüksek Öğretim Kurumları ve Üst Kuruluşlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Öncesi Soruşturmaları” adlı, Yrd. Doç. Dr. Vahdettin Aydın danışmanlığında yürütülen teziyle 2011 Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi ödülü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölüm Başkanlığı (14.12.2011-03.07.2012)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2011-2016)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Rektörlük Komisyonu Sekreterya Görevi (2011-Ekim 2015)
 • 2 Üniversite Komisyonu Sekreterya görevi (2011-Ekim 2015)
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 F Klavye Eğitimi ve Klavye Yarışları Konulu Panel ve Uygulamalı Eğitim (18-19.10.2017)
VERDİĞİ DERSLER
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku (Adalet MYO)
Anayasa Hukuku (Adalet MYO) I.Öğretim
Anayasa Hukuku (Adalet MYO) II. Öğretim
Anayasa Hukuku (II. öğretim)
Anayasa Hukuku Bilgisi (Adalet MYO) I. öğretim
Anayasa Hukuku Bilgisi (Adalet MYO) II. öğretim
Arabuluculuk ve Tahkim (Adalet MYO) (I. Öğretim)
Arabuluculuk ve Tahkim (Adalet MYO) I. Öğretim
Arabuluculuk ve Tahkim (Adalet MYO) II. Öğretim
Borçlar Hukuku (İİBF) (yaz okulu)
Borçlar Hukuku (İİBF) işletme I. öğretim
Borçlar Hukuku (İİBF) işletme II. öğretim
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku (II. öğretim)
Ceza Hukuku (İİBF) (Yaz Okulu)
Ceza Hukuku Bilgisi 303 (Adalet MYO) I. Öğretim
Ceza Hukuku Bilgisi 303 (Adalet MYO) II. öğretim
Ceza Hukuku II.Öğretim
Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamaları (I. Öğretim)
Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamaları (II. öğretim)
Denetimli Serbestlik İşlemleri (Adalet MYO) I. Öğretim
Denetimli Serbestlik İşlemleri (Adalet MYO) II. Öğretim
Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Uygulaması
Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Uygulaması (II. Öğretim)
Genel Hukuk Bilgisi ( Gönen MYO) Banka ve Sigorta I. Öğretim
Genel Hukuk Bilgisi ( Gönen MYO) Banka ve Sigorta II. Öğretim
Genel Hukuk Bilgisi ( Gönen MYO) Büro Yönetimi ve Sekreterlik I. Öğretim
Genel Hukuk Bilgisi ( Gönen MYO) Büro Yönetimi ve Sekreterlik II. Öğretim
Genel Hukuk Bilgisi (Isparta MYO) Pazarlama I. öğretim
Genel Hukuk Bilgisi (Isparta MYO) Pazarlama II. öğretim
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar (Adalet MYO) I. öğretim
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar (Adalet MYO) II. öğretim
Hukuki Yazışmalar (Gönen MYO) Büro Yönetimi ve Sekreterlik I.Öğretim
Hukuki Yazışmalar (Gönen MYO) Büro Yönetimi ve Sekreterlik II.Öğretim
Hukuki yazışmalar (Gönen MYO) Yerel Yönetimler I.Öğretim
Hukuki Yazışmalar (Gönen MYO) Yerel Yönetimler II.Öğretim
Hukukun Temel Kavramları İİİBF (Yaz Okulu)
İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri -I
İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri -I (II. Öğr.)
İleri Düzey Klavye Kullanma Teknikleri I
İleri Düzey Klavye Kullanma Teknikleri I (II. öğretim)
İleri Düzey Klavye Kullanma Teknikleri II
İnfaz hukuku ve işlemleri (Adalet MYO) I. öğretim
İnfaz hukuku ve işlemleri (Adalet MYO) II. öğretim
İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku
İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku (II. Öğretim)
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP (II. Öğretim)
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP (I. Öğretim)
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP (II. Öğretim)
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (Adalet MYO)
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (Adalet MYO) (II. Öğretim)
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (Adalet MYO) I. Öğretim
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (Adalet MYO) I.Öğretim
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (Adalet MYO) II.Öğretim
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri ve UYAP
Klavye kullanımı I ( B Şubesi)
Klavye kullanımı I (A Şubesi)
Klavye kullanımı I (A Şubesi) II Öğretim
Klavye kullanımı I (B Şubesi) II Öğretim
Klavye kullanımı II (A Şubesi)
Klavye kullanımı II (A Şubesi) II. Öğretim
Klavye kullanımı II (B Şubesi)
Klavye kullanımı II (B Şubesi) II. Öğretim
Klavye Kullanma I
Klavye Kullanma -I (Adalet MYO) I. Öğretim
Klavye Kullanma -I (Adalet MYO) II. Öğretim
Klavye Kullanma I (I.Öğretim) A-B şubesi
Klavye Kullanma I (II. öğretim)
Klavye Kullanma -I (II. öğretim)
Klavye Kullanma I (II. öğretim) (A-B Şubesi)
Klavye Kullanma II
Klavye Kullanma -II (Adalet MYO) I. Öğretim
Klavye Kullanma -II (Adalet MYO) II. Öğretim
Klavye Kullanma II (II. Öğretim)
Temel Hukuk (Gönen MYO) Dış Ticaret I.Öğretim
Temel Hukuk (Gönen MYO) Dış Ticaret II.Öğretim
Ulusal Yargı Ağı Sistemi (Adalet MYO) I. öğretim
Ulusal Yargı Ağı Sistemi (Adalet MYO) II. öğretim
 
Bu İçeriği Paylaş!