KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa AKÇAM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119302
E-Posta mustafaakcam@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 21.07.1988
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Mustafa akçam. yabancı cisim yutulması.(içinde ed. karaböcüoğlu M., Yılmaz HL, Duman M.) Çocuk Acil Tıp, kapsamlı ve kolay yaklaşım. İstanbul tıp kitabevi. 2012.
 • 2 Mustafa Akçam. Konstipasyonda prebiyotiklerin ve probiyotiklerin önemi. Sağlıklı kalmak için probiyotikler prebiyotikler anlatılmayan tarihçe (ed Methan Özen).Nobel Tıp Kitapevleri 2011.s95-102
 • 3 Mustafa Akçam. Sindirim sisteminin nöromüsküler gelişimi ve fizyolojisi.Türkiye Milli Pediatri Derneği, Temel Pediatri (ed Enver Hasanoğlu, Ruhan Düşünsel, Aysun Bideci) 2010.s 789-780.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akçam, M. ve F.Z. Akçam, "Hangi ateş tedavi edilmeli," Tıp Med Dergisi, 6-7, 9-13 (2004).
 • 2 Akçam Z, Akçam M. Sarılıklı Hastaya Yaklaşım. Tıp Med Dergisi. 2003; 6(1):2-5
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Aygen Yılmaz, Mustafa Akçam. Practical Strategies in Pediatric Diagnosis and Therapy (Kliegman ed) 2004 basımı kitabın 14. bölümünün 1. kısmının çevirisi.Pediatrik Tanı ve Tedavide Pratik Yaklaşımlar. Narlı N. Ed. 2. Baskı. Nobel kitabevi 2007.s 249-269
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Arş Gör.Dr.Asiye Elvan Kumkayırın Tezi. Henoc-Schonlein Purpuralı çocuklarda oksidatif stres durumu ile MnSOD ve PON1 gen polimorfizmlerinin araştırılması.2011
 • 2 Arş.Gör. Aslıhan Boyacı'nın, Yağlı karaciğer hastalığı olan obez çocuklarda diyet-egzersiz, metformin ve vitamin E tedavilerini hsCRP, TNF-alfa, ve Adiponektin düzeyleri ile beraber karşılaştırılması.
 • 3 Arş.Gör.Kuybulu AE.Çocukluk Çağında Kronik Florozisin Kardiyak Etkileri.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çocuklarda Helikobakter Pilori tedavisinde klasik tedaviye probiyotik eklenmesinin yararı”. Türk Pediatri Kurumu tarafından desteklenmektedir.
 • 2 Henoc-Schonlein Purpuralı çocuklarda oksidatif stres durumu ile MnSOD ve PON1 gen polimorfizmlerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2179-TU-10 proje numarası ile desteklenmiştir.
 • 3 Arş.Gör. Aslıhan Boyacı'nın, Yağlı karaciğer hastalığı olan obez çocuklarda diyet-egzersiz, metformin ve vitamin E tedavilerini hsCRP, TNF-alfa, ve Adiponektin düzeyleri ile beraber karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1751 proje numarası ile desteklenmiştir.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2.İnternational Liver Symposium, 2009, Isparta. Bilimsel Kurul Üyeliği, Oturum Başkanlığı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 9.Dr.Sadık YAĞCI Pediatri Eğitim Günleri sempozyumununda oturum başkanlığı.31.Mayıs 2012
 • 2 Isparta Pediatri Eğitim Günleri 2012 sempozyum düzenlenmesi. Başkanlık ve konuşmacı olarak (Besin allerjisi). 12 şubat 2012.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 45.Türk Pediatri Kongresinde oturum başkanlığı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çocuklarda Akut İshal. Akçam M. 47.Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 2011.
 • 2 Anne sütü ve emzirmenin özendirilmesi. Sağlık Müdürlüğünün Düzenlediği Konferans. 2011. Isparta Belediyesi Kültür Sarayı.
 • 3 8. Sadık Yağcı Günleri 2011. Transaminaz Yüksekliği olan çocuğa yaklaşım.
 • 4 7. Sadık Yağcı Günleri 2010. Çocuklarda enteral beslenme.
 • 5 6. Sadık Yağcı Eğitim Sempozyumunda konuşmacı. Isparta. Malnütrisyonlu Çocuğa Yaklaşım
 • 6 Çocuklarda Gastroözefageal Reflü Hastalığı. Konya.2008
 • 7 Mustafa Akçam. Obezitede karaciğer.VIII. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme. 7-10 Mayıs, Kayseri, 2008
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 2. İnternational Liver Symposium, 2009, Isparta. En iyi Poster 2. lik ödülü.
 • 2 VII. Tük Dünyası Pediatri Kongresi'nde "Karın ağrısı ile gelen çocuklarda toxocariasis: Prospektif bir çalışma" başlıklı çalışma ile en iyi poster 2.lik ödülü
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Mustafa Akçam.SDÜ ödülleri yönergesi uyarınca Sağlık bilimleri alanında, 2007 yılı Bilim, Teknoloji, ve Sanat 3. lük ödülü.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ms. Ref. No.: CLM-D-13-00137Title: Percutaneous treatment using a mixture of NBCA-lipiodol for pseudoaneurysm in the abdominal wall after percutaneous endoscopic gastrostomyClinical Imaging
 • 2 Manuscript Number: CLM-D-13-00039Title: 18F-FDG PET/CT superior to serum CEA in detection of colorectal cancer and its recurrence.Clinical Imagine
 • 3 Solitary nodular hypoechoic abnormalities of the liver undetectable at contrast-enhanced CT and MRI may spare biopsy. Clinical imaging.CLM-D-13-00151
 • 4 Clinical ImagingMs. Ref. No.: CLM-D-13-00247 Title: HEPATIC INFLAMMATORY PSEUDOTUMOR IN CROHN'S DISEASE: PROSPECTIVE AND RETROSPECTIVE MULTI-DETECTOR CT FINDINGS Clinical Imaging Dear Professor Mustafa Akcam, Thank you for taking the time to review the above-referenced manuscript.14:21 (Sal)ees.clm.0.20bcef.4c3fd5c3@eesmail.elsevier.com, Clinical Imaging [hchicketano@gmail.com] adınaEylemlerKime:MUSTAFA AKÇAM 23 Nisan 2013 Salı 14:21 Ms. Ref. No.: CLM-D-13-00247.Title: HEPATIC INFLAMMATORY PSEUDOTUMOR IN CROHN'S DISEASE: PROSPECTIVE AND RETROSPECTIVE MULTI-DETECTOR CT FINDINGSClinical Imaging
 • 5 ESPS Manuscript NO: 5586) (Title: Dietary fatty acids: friends and foes of hepatic steatosis). World Journal of Gastroenterology.2013
 • 6 "The relationship between non alcoholic fatty liver disease, insulin resistance and serum vitamin D levels in pediatric obesity" for Balkan Medical Journal. Manuscript ID BalkMedJ-2013-0022 entitled
 • 7 Ms. Ref. No.: CLM-D-13-00641Title: Acute liver failure secondary to hepatic compartment syndrome: case report and literature reviewClinical Imaging
 • 8 Clinical ImagingMs. Ref. No.: CLM-D-12-00728 Title: An Evaluation of Thyrotoxic Autoimmune Thyroiditis Patients with Triplex Doppler Ultrasonography Clinical Imaging Dear Professor Mustafa Akcam, Thank you for agreeing to review manuscript number CLM-D-12-00728 for Clinical02.01 (Çar)ees.clm.0.1e4bc3.2c2336d2@eesmail.elsevier.com, Clinical Imaging [hchicketano@gmail.com] adınaEylemlerKime:MMUSTAFA AKÇAM 02 Ocak 2013 Çarşamba 10:58 Ms. Ref. No.: CLM-D-12-00728Title: An Evaluation of Thyrotoxic Autoimmune Thyroiditis Patients with Triplex Doppler UltrasonographyClinical Imaging
 • 9 Saudi Medical Journal. Manuscript No: 20120254.”The pattern of Inflammatory Bowel Disease Serology in Children with inflammatory Bowel Disease, the Saudi experience”
 • 10 Neurosciences, SMJ.
 • 11 Transhepatic percutaneous endoscopic gastrostomy. Clinical Imaging. 2012
 • 12 A rare outcome of iron deficiency and pica: Rapunzel Syndrome in a 5-year old child.TJGE.
 • 13 Ms. Ref. No.: CLM-D-12-00653Title: Conventional Ultrasonography and Elastography in the Differential Diagnosis of Degenerating Cystic Thyroid Nodules Mimicking Malignancy and Papillary Thyroid CarcinomasClinical ImagingDear Professor Mustafa Akcam,Thank you for taking the time to review the above-referenced manuscript. You can access your comments and the decision letter when it becomes available.
 • 14 Ms. Ref. No.: CLM-D-12-00653Title: Conventional Ultrasonography and Elastography in the Differential Diagnosis of Degenerating Cystic Thyroid Nodules Mimicking Malignancy and Papillary Thyroid CarcinomasClinical Imaging
 • 15 Role of selected simple non invasive lab investigations in assessing functional abdominal pain in children aged 5-15 years in Khartoum Childrens Hospital. 2011/4164
 • 16 Saudi Medical Journal
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 MNo: 2013-35495. ÇOCUKLUK ÇAĞI PANKREATİK YETERSİZLİĞİNE YAKLAŞIM. Türkiye Klinikleri
 • 2 Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı başlıklı makaleyi değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Dicle Tıp Dergisi.
 • 3 Kayıt No: 2013-37028, A RARE CAUSE OF ABDOMINAL PAIN: CROHN LIKE INTESTINAL TUBERCULOSIS A RARE CAUSE OF ABDOMINAL PAIN: CROHN LIKE INTESTINAL TUBERCULOSIS başlıklı makale ile ilgili değerlendirmeniz kaydedilmiştir. Değerli katkılarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports Yazı İşleri Servisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 "Risk Factors of Mortality in Children with Hepatic Encephalopathy, Journal of Pediatric Sciences (ISSN:1309-1247).2013 "Risk Factors of Mortality in Children with Hepatic Encephalopathy," whichhas been submitted to Journal of Pediatric Sciences (ISSN:1309-1247).
 • 2 Maternal Helicobacter pylori infection and occurrence of Neural Tube Defects in offspring in Northern Iran
 • 3 Dicle Tıp Dergisi
 • 4 Saudi Medical Journal
 • 5 Türkiye Klinikleri
 • 6 Saudi Medical Journal
 • 7 Journal of Pediatric Biochemistry
 • 8 Saudi Medical Journal
 • 9 Türkiye Klinikleri
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Dönem 4 koordinatör yardımcılığı
 • 2 Etik Kurul Başkanı
 • 3 Tıp Fakültesi Dönem 4 koordinatör yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SB Okul Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi
 • 2 SDÜ Hastane yönetim kurulu üyeliği
 • 3 SB Okul Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Pediatri Kurumu Derneği Isparta Şubesi Başkanı
 • 2 Türk Pediatri Kurumu Derneği Isparta Şubesi Başkanı
 • 3 Türk Pediatri Kurumu Derneği Isparta Şubesi, Kurucu Üye, Yönetim Kurulu üyesi
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Çocuk Yoğun Bakımı Kursu 24-25 Şubat 2013
 • 2 9.Dr.Sadık YAĞCI Pediatri Eğitim Günleri sempozyumunu düzenlemek. 31.Mayıs 2012
 • 3 Isparta Pediatri Eğitim Günleri 2012 sempozyum düzenlenmesi. Teras Park, 12 şubat 2012.
VERDİĞİ DERSLER
akut gastroenteritler
çocukluk çağı sirozları
hepatik koma
hepatitler 1
hepatitler 2
malabsorbsiyon
malnütrisyon
parazitozlar
portal hipertansiyo
 
Bu İçeriği Paylaş!