KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Behçet İlker BÜYÜKYAVUZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2119355
E-Posta behcetbuyukyavuz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 09.02.1994
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İnmemiş testisli çocuklarda hormonal tedavi:prospektif klinik bir çalışmaKevser Gürsoy, M. Çağrı Savaş, Selçuk Kaya, Ayhan Gürsoy,B. İlker Büyükyavuz,Faruk ÖzgünerS.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(1)/14-18
 • 2 Dr. B. İlker BÜYÜKYAVUZ. Çocukluk Çağı Hepatoblastom Dışı Karaciğer KitleleriTurkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2010;3(2):83-91
 • 3 Yavuz M.S., İ. Büyükyavuz, Ç. Savaş, A. Küpeli, "Distal pankreatektominin uzuv zaafı yönünden değerlendirilmesi (olgu sunumu)", Adli Tıp Derg, 18, 23-26 (2004).
 • 4 İ, Büyükyavuz., Enflamatuvar Myofibroblastik Tümör., 2003. Klinik Pediatri, 2(1), 33-36.
 • 5 İ, Büyükyavuz., 2003. Çocukluk Çağında Yabancı Cisim Aspirasyonları. Klinik Pediatri, 2(2),47-51.
 • 6 Özgüner İ.F., Ç. Savaş, M.S. Yavuz, A. Kaya, B.İ. Büyükyavuz, "Çocuklarda kazara oluşan özefagus yanıkları", SDÜ Tıp Derg,; 9(3), 7-9 (2002).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The correlation between preputial blood flow and microvessel density in distal hypospadias: A prospective clinical studyBy: Ceyhan, Levent; Savas, Mustafa Cagri; Baspinar, Sirin; et al.JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY Volume: 10 Issue: 1 Pages: 103-106 Published: FEB 2014
 • 2 Early diagnostic clues in neonatal chronic gastric volvulusBy: Duman, Levent; Savas, Mustafa Cagri; Buyukyavuz, Behcet Ilker; et al.JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY Volume: 31 Issue: 6 Pages: 401-404 Published: JUN 2013
 • 3 Duman L, Büyükyavuz BI, Altuntas I, Gökcimen A, Ceyhan L, Darici H, Aylak F, Tomruk O.The efficacy of single-dose 5-fluorouracil therapy in experimental caustic esophageal burn.J Pediatr Surg. 2011 Oct;46(10):1893-7.
 • 4 Efficacy of lanolin and bovine type I collagen in the treatment of childhood anal fissures: a prospective, randomized, controlled clinical trial.Büyükyavuz BI, Savaş C, Duman L.Surg Today. 2010 Aug;40(8):752-6. Epub 2010 Jul 30.
 • 5 Value of DMSA scintigraphy in early detection and fallow up of renal parenchyma damage in patients with Spina BifidaBy: cerci, S. S.; Yildiz, M.; Oktem, F.; et al.EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Volume: 33 Supplement: 2 Pages: S343-S343 Published: SEP 2006
 • 6 Büyükyavuz B.İ., A.K. Adiloğlu, S. Önal, S.E. Çubukçu, H. Çetin, "Finding the sources of septicemia at a neonatal intensive care unit: newborns and infants can be contaminated while being fed", Jpn J Infect Dis, 59, 213-215 (2006).
 • 7 Okutan H., S. Savaş, B. Baykal, Ç. Savaş, B.İ. Büyükyavuz, U. Gülsoy, "Diameter of the infrarenal abdominal aorta in children with cerebral palsy", Ann Vasc Surg, 19, 343-346 (2005).
 • 8 Özgüner İ.F., B.İ. Büyükyavuz, M.Ç. Savaş, "The influence of delay on perforation in childhood appendicitis.A retrospective analysis of 58 cases", Saudi Med J, 25, 1232-1236 (2004).
 • 9 Özgüner İ.F., B.İ. Büyükyavuz, Ç. Savas, M.S. Yavuz, H. Okutan, "Clinical experience of removing aerodigestive tract foreign bodies with rigid endoscopy in children", Pediatr Emerg Care, 20, 671-673 (2004).
 • 10 İ, Büyükyavuz., B, Talim., G, Kale., AO, Ciftci., ME, Şenocak., N, Büyükpamukçu., 2004. An experimental study of choleretic effect and histopathologic alterations in gastrointestinal system due to whole bowel irrigation. J Pediatr Surg- Kabul Edildi
 • 11 İ, Büyükyavuz., S, Ekinci., AO, Ciftci., İ, Karnak., ME, Şenocak., FC, Tanyel., N, Büyükpamukçu.,2003. A retrospective study of choledochal cyst: clinical presentation, diagnosis, and treatment. Turk J Pediatr. 45, 321-325.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A rare variant of esophageal atresia: Esophageal atresia with muscular continuity and upper pouch fistulaBy: Duman, Levent; Savas, Cagri; Buyukyavuz, Ilker; et al.TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 24 Issue: 6 Pages: 561-562 Published: DEC 2013
 • 2 Buyukyavuz BI, Duman L, Karaaslan T, Turedi A. Hyponatremic seizure due to huge abdominal cerebrospinal fluid pseudocyst in a child with ventriculoperitoneal shunt: a case report. Turk Neurosurg 2012; 22:656-8.
 • 3 Unsuccessful Practice of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in an Infant with Gastric Volvulus: a Case Report Levent Duman, Behçet İlker Büyükyavuz, Mustafa Akçam Balkan Med J 2011; 28: 322-324 • DOI: 10.5174/tutfd.2009.03097.2
 • 4 Percutaneous management of bile-plug syndrome: a case reportBy: Duman, Levent; Buyukyavuz, Behcet Ilker; Akcam, Mustafa; et al.JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY Volume: 46 Issue: 12 Pages: E37-E41 Published: DEC 2011
 • 5 Duman L, Büyükyavuz BI, Akcam M, Koroglu M, Tepeli H.Percutaneous management of bile-plug syndrome: a case report.J Pediatr Surg. 2011 Dec;46(12):e37-41.
 • 6 Amniotic band syndrome associated with sacral meningocele and anal atresia.Eren E, Buyukyavuz I, Ayata A.Pediatr Int. 2010 Jun;52(3):505-6. No abstract available.
 • 7 Yavuz MS, Buyukyavuz I, Savas C, Ozguner IF, Kupeli A, Asirdizer M. A battered child case with duodenal perforation. J Forensic Leg Med. 2008 May;15(4):259-62.
 • 8 Akçam M, Buyukyavuz I, Ciriş M, Eriş N. Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child. Eur J Pediatr. 2008 Sep;167(9):1079-81.
 • 9 The use of recombinant activated factor VII in the circumcision operation in the case of a congenital factor VII deficiency.Canatan D, Eren E, Ozgüner IF, Duman H, Eren C, Büyükyavuz I, Savaş C.Blood Coagul Fibrinolysis. 2007 Jun;18(4):375-6.
 • 10 Eren E., B.İ. Büyükyavuz, İ.F. Özgüner, B.Tunç, M.Ç. Savaş, "An unusual association of TAR syndrome with esophageal atresia: a variant?", Pediatr Hematol Oncol, 22(6), 499-505 (2005).
 • 11 M, Alkan., İ, Büyükyavuz., D, Dogru., E, Yalçın., İ, Karnak.,2004. Tracheoesophageal fistula due to disc battery ingestion. . Eur J Pediatr Surg. Kabul Edildi
 • 12 İ, Büyükyavuz., İ, Karnak., M, Haliloglu., ME, Şenocak., 2003. Inflammatory myofibroblastic tumor of the extrahepatic bile ducts: an unusual cause of obstructive jaundice in children. Eur J Pediatr Surg, 13(6), 421-5.
 • 13 İ, Büyükyavuz., S, Ekinci., M, Haliloglu., ME, Şenocak., AO, Ciftci., 2003. A case of patent ductus venosus with pulmonary arterio-venous fistula as a rare and unique clinical entity. Turk J Pediatr - Kabul Edildi
 • 14 İ, Büyükyavuz., İ, Karnak., Ş, Yiğit., FC, Tanyel., 2003. Successful treatment of enterocutaneous fistula in a premature newborn by using octreotide. Turk J Pediatr - Kabul Edildi
 • 15 İ, Büyükyavuz., S, Otçu., İ, Karnak., Z, Akçören., M,E, Şenocak., 2002. Ectopic Thymic Tissue as a Rare and Confusing Entity. Eur J Pediatr Surg. 12(5), 327-9.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Çocuk Cerrahisi Açısından Bakış
 • 2 Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulmuş Kısa Barsak Sendromunun Cerrahi Tedavi Yöntemlerinden İntestinal Plikasyon Yönteminin Farklı Bir Modifikasyonunun Uygulanması, Yöntemin Etkinliği ve Çeşitli Parametrelere Etkilerinin; Etkilerinin Histolojik, Biyokimyasal,Mikrobiyolojik ve Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış
 • 2 Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Ortopedi Açısından Bakış
 • 3 Anorektal Malfomasyonlar Santral Sinir Sistemi Genitoüriner Sistem ve Gastrointestinal Sistem Patolojileriin Motilite Manometri ve Ürodinamik İncelemeler
 • Rektörlük
 • 1 TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR, EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Isparta Burdur Tabip Odası Başkanlığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kanal 15 Arka Pencere canlı yayın konuğu
 • 2 TAM GÜN UYGULAMASI NEDENİYLE YAŞANAN MAĞDURİYETLERİN SORUMLUSU SAĞLIK BAKANLIĞI’DIR
 • 3 Kadın Doktor Kaymakam Dövmüş!
 • 4 DOKTORLARA BIÇAKLI SALDIRI
 • 5 Tıp Fakültesi Hastanesinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesi Isparta ve Burdur’u olumsuz Etkileyecektir!
 • 6 Sayın Başbakan’a Acil Şifalar Dileriz
 • 7 21 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI
 • 8 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SORUNLARI
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisinde iki asistan arkadaşımız şiddete maruz kalmışlardır.
 • 10 İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Hizmeti içinİnsanca Yaşama ve Çalışma Koşulları Talep Ediyoruz.
 • 11 Özel Sağlık Alanında Yangın Büyüyor
 • 12 HERKESE ve HERTÜRLÜ ŞİDDETE HAYIR
 • 13 ÇOK SES TEK YÜREK, 13 MART’TA ANKARADAYIZ
 • 14 14 Mart Tıp Bayramı’nda da sorunlarımız var ama bugünü coşkuyla geçireceğiz.
 • 15 Gün geçmiyor ki ülkemizin bir ilinden ya da ilçesinden hekimlere yönelik şiddet haberi gelmesin.
 • 16 SAĞLIK BAKANLIĞI “HEKİMLERİN SERBEST MESLEK HAKKINI” ENGELLEMEYE DEVAM EDİYOR
 • 17 Isparta-Burdur Tabip Odası\'nda Devir Teslim Töreni -Basın Açıklaması
 • 18 Acil Servislerde Aile Hekimi Çalıştırılamayacak-Basın Açıklaması
 • 19 Kamu Hastaneleri Birlik Yasası
 • 20 Kınama
 • 21 Kamu Hastane Birlikleri Yasası
 • 22 Kamu Hastane Birlikleri Yasası
 • 23 Beyin Tümörü, Anne Sesi, Müzik Sesi
 • 24 Tam Gün Yasası
 • 25 Bordrolarımız
 • 26 Tam Gün
 • 27 SAĞLIK BAKANI’NI,DOKTORLARA YÖNELİK SEVGİSİZ, HÜRMETSİZ, DEĞERBİLMEZ ÜSLUP VE TUTUMUNDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ!
 • 28 TAM GÜN mü? TAMAMLANAMAYACAK GÜN mü?
 • 29 SAĞLIK ALANINDA DAYATILAN TORBALAR - PAKETLER
 • 30 YAPILMAK İSTENEN ISPARTA SAĞLIK KOMPLEKSİ, KAMU KAYNAKLARININ İSRAFINA BAŞKA BİR ÖRNEKTİR
 • 31 Aile Hekimliği
 • 32 06.11.2010 tarihli “kaybedenler için” isimli yazı köşesinde “çakma aile hekimliği” başlıklı yazı ile Radikal gazetesi yazarı Sayın Cüneyt Özdemir bizleri derinden üzmüştür.
VERDİĞİ DERSLER
Çocuk cerrahisine giriş ve operasyon öncesi değerlendirme
Çocukluk çağının solid tümörleri
Mekonyum İleusu
Özefagusun doğumsal anomalileri
Sıvı-elektrolit tedavisi ve nutrisyon
Yabancı cisim aspirasyonu
Yenidoğanda intestinal tıkanıklıklar
Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenler
 
Bu İçeriği Paylaş!