KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İbrahim BARUT
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon 2462119246
E-Posta ibrahimbarut@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.ibrahimbarut.com
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 30.06.1992
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi,Cerrahi Onkoloji,Laparoskopik Cerrahi,Fıtık Cerrahisi,Deneysel Cerrahi,Cerrahi Eğitim,Yönetim ve Planlama
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Bölüm 59: Nissen -Rosetti Antireflü Fundoplikasyonu (Açık yöntem). s704-711. İbrahim Barut, Nihat Kaymakçıoğlu. Mastery of Surgery; Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mahir Özmen, Güneş Tıp Kitabevi, 2010.
 • 2 Bölüm 60: Gastroözefageal Reflü için Modifiye Hill onarımı. s.711-7188. İbrahim Barut, Nihat Kaymakçıoğlu. Mastery of Surgery; Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mahir Özmen, Güneş Tıp Kitabevi, 2010.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karahan N, Barut İ, Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Tarhan Ö, Çandır Ö, "Kolorektal Karsinomda CD24 Ekspresyonu", Erciyes Tıp Dergisi, 30, 225-31, (2008).
 • 2 Ö.Tarhan, İ.Barut C.Çerçi, S.Yeşildal, E.Eroğlu, M.Bülbül. Genel Cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12:226-29
 • 3 Kotan Ç, Özgören E, Barut İ , Sönmez R, Aras A, Çıkman Ö: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında ameliyat edilen mide kanserli hastalarda proksimal mide kanseri sıklığı. Van Tıp Dergisi. 7(1):16-19.2000.
 • 4 Kotan Ç, Köseoğlu B, Barut İ, Aras A, Bilici S, Sönmez R: Çocuk, erişkin ve yaşlı populasyonda akut apandisitin klinik özelliklerinin karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi. 2000.
 • 5 Sönmez R, Kotan Ç, Algün E, Barut İ , Bayram İ, Söylemez Ö: Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavisinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve frozen section'ın yeri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 14(3):136-140.2000.
 • 6 Kotan Ç, Karaayvaz M, Daşdemir İ, Barut İ , Özgören E: İntraabdominal infeksiyonların cerrahi tedavisinde peritoneal kuru temizleme yönteminin etkinliği. Van Tıp Dergisi. 6(2):22-25.1999.
 • 7 Kotan Ç, Barut İ , Kisli E, Taşdemir İ: Benign bilier obstrüksiyonlar nedeniyle yapılan drenaj ameliyatlarının karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi. 5(3):144-8.1998.
 • 8 Kotan Ç, Barut İ , Sönmez R, Karaayvaz M: Obstrüktif sol kolon patolojilerinde primer anastomoz prosedürlerinin değerlendirilmesi, "erken dönem sonuçlar". Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 8(3):121-4.1998.
 • 9 Güler O, Aydın M, Demirtaş İ, Barut İ: Tanı ve tedavi amacıyla yapılan rektal girişim komplikasyonları. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 19(3):211-3,1997.
 • 10 Aydın M, Güler O, Barut İ , Özgören E, Dilek ON: İnsizyonlar ve inguinal herni ilişkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 11(4):235-7,1997.
 • 11 Aydın M, Güler O, Sakarya ME, Kotan Ç, Barut İ: Safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinde ERCP'nin yeri ve önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 4(3):39-43,1997.
 • 12 Dilek ON, Uğraş S, Dilek FH, Barut İ: İntraabdominal tümörlerin rezeksiyonunu takiben gelişen peritoneal ve insizyonel tümör yayılımı. Ulusal Cerrahi Dergisi. 12(3):237-9,1996.
 • 13 Dilek ON, Uğraş S, Barut İ, Karakök M: Kolon anastomozlarında, extramukozal sütür tekniğinin iyileşmeye etkisi. Yeni Tıp Dergisi. 12(4):274-6,1995.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaya O1, Koca YS, Barut İ, Baspinar S, Sabuncuoglu MZ. L-carnitine reduces acute lung injury in experimental biliary obstruction. Saudi Med J. 2015 Sep;36(9):1046-52. doi: 10.15537/smj.2015.9.12206.
 • 2 Barut I, Kaya S. “Diagnostic value of C - reactive protein in bacterial translocation in experimental biliary obstruction. Adv Clin Exp Med.; 23(2):197-203 (2014)
 • 3 Tarhan OR, Barut I, Ozogul C, Bozkurt S, Baykara B, Bulbul M.” Structural deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A transmission electron microscopic study. Surg Endosc. 2013 Feb 8. [Epub ahead of print].
 • 4 Tarhan OR, Barut I, Sezik M, "An evaluation of normal saline and taurolidine on intra-abdominal adhesion formation and peritoneal fibrinolysis.", J Surg Res, 144, 151-157, (2008).
 • 5 Barut I, Tarhan OR, Kapucuoglu N, Sutcu R, Akdeniz Y, "Effect of bencyclane fumarate on intestinal ischaemia reperfusion injury." ANZ J Surg, 78, 476-81, (2008).
 • 6 Tarhan OR, Barut I, Akdeniz Y, Sutcu R, Cerci C, Bulbul M, "Fibrinolytic responses of human peritoneal fluid in laparoscopic cholecystectomy: A Prospective clinical study", Surg Endosc, 2007
 • 7 Barut I, Tarhan OR, Kapucuoglu N, Sutcu R, Akdeniz Y, "Lamotrigine reduces intestinal ischemia-reperfusion injury in the rat", Shock, 28, 202-206 (2007).
 • 8 Barut I, Tarhan OR, Baykal B, Demir M, Celikbas B, "Higher incidence of cholelithiasis in chronic renal failure patients with secondary hyperparathyroidism undergoing peritoneal dialysis", Ren Fail, 29, 453-457 (2007).
 • 9 Tarhan ÖR, Eroğlu E, Sezer T, Barut İ, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M, "Complications of Tenckhoff catheter insertion via rectus muscle-splitting technique: Six-year experience and review of the literature", Turkiye Klinikleri J Med Sci, 27, 44-51 (2007)
 • 10 Akdeniz Y, Tarhan ÖR, Barut İ, "Peritoneal adezyon oluşumu Dexpanthenol uygulaması ile azaltılabilir mi? Deneysel çalışma", Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg, 13, 94-100, (2007)
 • 11 Tarhan OR, Barut I, Sutcu R, Akdeniz Y, Akturk O, "Pentoxifylline, a methyl xanthine derivative, reduces peritoneal adhesions and increases peritoneal fibrinolysis in rats", Tohoku J Exp Med, 209, 249-55 (2006).
 • 12 Cerci C, Tarhan OR, Barut I, Bulbul M. Three port versus four port laparoscopic cholecystectomy. Hepatogastroenterology
 • 13 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Karaguzel N, Akdeniz Y, Bulbul M. Prognostic factors of peptic ulcer perforation. Saudi Medical Journal
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Cerrahi Gözden Geçirme “Temel ve Klinik Konuların Işığında”; Review of Surgery: Basic Science and Clinical Topics for ABSITE (Springer yayınları) adlı kitabın Türkçeye Çeviri Editör. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd Şti Yayınları 2013 (BASKIDA!)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koca YS, Barut I, Koca T, Kaya O, Aktas A. Acute Abdomen Caused by Brucellar Hepatic Abscess. Am J Trop Med Hyg. 2015 Nov 2. pii: 15-0089. [Epub ahead of print. doi: 10.4269/ajtmh.15-0089
 • 2 Barut I, Tarhan OR. “Caecum Perforation Due To Biliary Stent Migration”. Sau Med J; 35(7):747-49 (2014).
 • 3 Tarhan OR, Barut I, Dinelek H, "Gallbladder volvulus: Review of the literature and report of a case", Turk J Gastroenterol, 17, 209-211 (2006).
 • 4 Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Tasliyar E, "Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain", Ann Saudi Med, 26, 388-90 (2006).
 • 5 Tarhan OR, Barut I, Cerci C, "An interesting coexistence: Small bowel volvulus and small bowel diverticulosis", Turk J Gastroenterol, 17, 300-304 (2006).
 • 6 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient: A case report and review of the literature. Journal of Thoracic Imaging
 • 7 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Karahan N. Hipercalcemia Syndrome: Coexisting hyperthyroidism, primary hyperparathyroidism and cancer of the gallbladder. Saudi Medical Journal
 • 8 Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst.Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):356-8.
 • 9 Kotan C, Er M, Ozbay B, Uzun K, Barut I, Ozgoren E: Extrahepatic biliary obstruction caused by small cell lung cancer: a case report. Acta Chir Belg. 2001;101(4):190-2.
 • 10 Ugras S, Dilek ON, Karaayvaz M, Dilek H, Peker O, Barut I: Primary Leiomyosarcoma of the breast. Surg Today. 1997;27(11):1082-5.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Dede M, Barut İ, Tarhan ÖR, "Nadir bir ileus nedeni olarak Sklerodermanın intestinal tutulumu:Olgu sunumu", SDÜ Tıp Fak Derg, 14, 33-35, (2007).
 • 2 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Dinelek H, Bulbul M, "Primary torsion of the omentum as a rare cause of acute abdomen in adults: report of a case", SDÜ Tıp Fak Derg, 12, 59-61 (2005).
 • 3 Barut İ , Kotan Ç, Sönmez R, Dilek ON: Yetişkinlerde akut intestinal obtrüksiyonların nadir bir sebebi olarak malrotasyon anomalisi: 3 olgu ve literatür sunumu. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 10(1):18-21.2000.
 • 4 Kotan Ç, Aydın M, Güler O, Barut İ: Koledok kistinin çok nadir bir komplikasyonu: Kistoduodenokolik fistül. Van Tıp Dergisi. 5(1):49-51,1998.
 • 5 Aydın M, Güler O, Uğraş S, Arslan H, Barut İ: Ektopik paratiroid adenomu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 13(2):59-161,1997.
 • 6 Barut İ, Dilek ON, Yalçınkaya İ, Algün E: Retroperitoneal apandisit perforasyonu ve plevral effüzyon. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2(2):218-220,1996.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dinelek H, Barut İ, Tolan K, Kaya S, Bircan S, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Beta Glukanın Bakteriyel translokasyonu önlemedeki etkinliği”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.
 • 2 Kaya Ö, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Sütçü R, Başpınar Ş, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Karnitinin Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014
 • 3 Göçer A, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Kumbul D, Bircan S, Bülbül M, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Pentoksifilinin Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014
 • 4 Sözen İ, Barut İ, Sabuncuoğlu MZ, Uz E, Bozkurt KK, Kaya S, ““Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Karnitinin bakteri translokasyonu üzerine etkileri”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014
 • 5 Bülbül MT, Karaköse O, Pülat H, Sabuncuoğlu MZ, Barut İ, “Femoral hernilere yaklaşımımız”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014
 • 6 Karaköse O, Benzin MF, Pülat H, Sabuncuoğlu MZ, Barut İ, “Planlı relaparotomilerde Bogota Bag uygulanması ve mortaliteyi etki eden faktörler”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.
 • 7 Bülbül MT, Sabuncuoğlu MZ, Benzin MF, Avşar G, Barut İ, “Gebelikte Akut kolesistit”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.
 • 8 Sabuncuoğlu MZ, Benzin MF, Karaköse O, Pülat H, Barut İ, “Safra kesesi kanseri deneyimimiz”, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, 2014.
 • 9 Başpınar Ş, Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Çiriş M, Barut İ, Güzel A, “Rektum adenokarsinomu ve renal hücreli karsinom birlikteliği”, 23. Ulusal Patoloji kongresi, 6-10 Kasım, Çeşme, 2013.
 • 10 Barut İ, “Bir HPB Cerrahi birimi kurmanın dayanılmaz hafifliği”, 11. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 13-17 Kasım, Antalya, 2013.
 • 11 Barut İ, Gülmen Ş, “Ana hepatik safra yolu kısmi eksikliğinin safen ven yaması kullanılarak onarımı: olgu sunumu”, 10. Hepatopankreatobilier cerrahi kongresi, 7-9 Nisan, Antalya, 2011.
 • 12 Barut İ, Tarhan ÖR, "Biliyer stent migrasyonuna bağlı çekum perforasyonu olgusu", 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 5-8 Mart, Bursa, 2009.
 • 13 Çelikbaş B, Barut İ, Tarhan ÖR, Kapucuoğlu N, "Deneysel tıkanma sarılığı modelinde caffeic acid phenethyl ester'in akciğer hasarını önlemedeki etkinliği", 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 5-8 Mart, Bursa, 2009.
 • 14 Tarhan ÖR, Barut İ, Baylara B, Özoğul C, Bozkurt S, Bülbül M, "Laparoskopik kolesistektomi mezotel ultrastrüktürünü etkiliyor mu?", Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
 • 15 Akdeniz Y, Çerçi C, Barut İ, Tarhan Ö, Karahan N, "Akciğer kanserinin izole metastazına bağlı ortaya çıkan spontan dalak rüptürü: Olgu sunumu", Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 16 Çerçi C, Çerçi SS, Barut İ, Dede M, Tarhan Ö, Kapucuoğlu N, "Toksik multinodüler guatrlı hastalarda tiroid kanseri", Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 17 Barut İ, Tarhan ÖR, Dede M, Bülbül M, "Kolorektal kanserlerde multisentrisite oranları", 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.
 • 18 Barut İ, Tarhan ÖR, Akdeniz Y, Kapucuoğlu N, "Nadir görülen bir anal kanal tümörü olgusu: Rektal malign melanom", 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.
 • 19 Barut İ, Tarhan ÖR, Yeşildal S, Bülbül M, "Mide kanserinde stump karsinoması oranı ve tedavi yaklaşımı", 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 04-07 Kasım, İstanbul, 2006.
 • 20 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Karagüzel N, Akdeniz Y, Bülbül M. Peptik ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 21 Çerçi C, Tarhan ÖR, Barut İ, Öztürk M, Bülbül M. 3 Port ve 4 Port ile yapılan laparoskopik kolesistektomi tekniklerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 22 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Bülbül M. Laparoskopik kolesistektomilerde trokar boyunca bupivacain uygulamasının postoperatif hasta konforu, analjezik ihtiyacı ve günlük aktivitelere dönüş süresi üzerine olan etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 23 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M. İnsizyonel herni onarımında prolene mesh ile onlay onarımın primer onarım tekniği ile karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 24 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Eroğlu E, Bülbül M. Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hastalarda saptanan tiroid karsinomu insidensi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 25 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Karahan N, Doğru U, Sayılgan M, Tamer MN, Bülbül M. Hiperkalsemi sendromu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 26 Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Yeşildal S, Eroğlu E, Bülbül M. Genel Cerrahi eğitiminde öğrenci tercihleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 27 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Eroğlu E, Çelikbaş B, Bülbül M. Mide kanserli 75 olgunun retrospektif analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 28 Çerçi C, Tarhan ÖR, Barut İ, Bülbül M. Rektal leiomyosarkom: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 29 Barut İ, Çerçi C, Tarhan ÖR, Eroğlu E, Kumbul K, Bülbül M. Kolorektal kanserli 138 olgunun retrospektif analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 30 Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M. Tip II Mirizzi sendromu tedavisinde Roux-en-Y Hepatojejunostomi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 31 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Akdeniz Y, Bülbül M. İnkarsere Amyand hernisi içinde gelişen gangrenöz apandisit olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 32 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M. Endemik guatr bölgesinde bulunan hastanemizde multinodüler guatr nedeniyle yapılan tiroidektomilerde komplikasyon oranları: Retrospektif analiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 33 Tarhan ÖR, Çerçi C, Barut İ, Doğru U, Bülbül M. Bir üniversite hastanesinde yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 34 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Eroğlu E, Doğru U, Bülbül M. Tamamlayıcı tiroidektomi örneklerindeki tiroid kanseri insidansı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 35 Tarhan ÖR, Barut İ, Çerçi C, Kumbul K, Çelikbaş B, Dede M, Bülbül M. Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimlerinde görev yapan hekimlerin genel morfolojik, demografik ve sosyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 36 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Yeşildal S, Bülbül M. Daha önce laparotomi geçirmemiş ve belirgin hernisi bulunmayan hastalardaki ince barsak obstrüksiyon nedenleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 37 Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Dede M, Bülbül M. Nadir bir ileus nedeni olarak sklerodermanın intestinal tutulumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.
 • 38 Çiriş M, Karahan N, Kapucuoğlu N, Bircan S, Barut İ, Tarhan ÖR, Çerçi C, Çandır Ö. Primer olarak karaciğer dışı nedenlerle laparotomi uygulanan olgularda intraoperatif karaciğer biyopsileri ve cerrahi hepatit. 20 olguluk değerlendirme. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Isparta 2004.
 • 39 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Doğru U, Çelikbaş B, Bülbül M: Akut Pankreatit prognozunun önceden belirlenmesinde C-reaktif proteinin etkinliği. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 40 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Doğru U, Dede M, Bülbül M: Laparoskopik olarak tanısı konulan ve tedavi edilen kolelithiazisli safra kesesi duplikasyonu: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 41 Tarhan OR, Barut İ, Dinelek H, Eroğlu E, Bülbül M: Atrial fibrilasyona bağlı dalak infarktüsü. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 42 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Ciriş M, Akdeniz Y, Bülbül M: Mezenterik kiste bağlı intestinal obstrüksyon: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 43 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Dinelek H, Bülbül M: Erişkinde nadir bir akut batın sebebi olarak primer omentum torsiyonu: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 44 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Öztürk M, Doğru U, Bülbül M: Strangüle Morgagni hernisine bağlı intestinal obstrüksiyon: Olgu sunumu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 45 Şahin M, İşler M, Cüre E, Barut İ, Doğru U: Kolesistitli bir olguda yüksek Ca 19-9 düzeyi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 46 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Öztürk M, Bülbül M: Palpe edilemeyen meme lezyonlarında iğne-tel lokalizasyonlu eksizyonel biyopsi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • 47 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Akdeniz Y, Bülbül M: Mastodinide çeşitli tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • 48 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Öztürk M, Dinelek H, Bülbül M: Meme ağrısı şikayeti ile başvuran 434 kadın hastanın retrospektif analizi: Meme kanseri sıklığının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • 49 Barut İ, Yılmaz Ş: Herni onarımında kullanılan Lichtenstein ve Stoppa Hernioplasti tekniklerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 50 Barut İ: Benign Tiroid hastalıklarının tedavisinde Total Tiroidektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 51 Tarhan OR, Barut İ, Dinelek H, Akdeniz Y, Eroğlu E, Bülbül M: Safra kesesi volvulusu. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • 52 Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R: Karın travmalarında diagnostik laparoskopinin yeri. IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2000.
 • 53 Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R: Preperitoneal herni onarımında kullanılan laparoskopik ve açık Stoppa hernioplasti prosedürlerinin değerlendirilmesi. IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2000.
 • 54 Barut İ, Kotan Ç, Güler O, Sönmez R, Arslantürk H: İntraabdominal tümörlerin evrelemesinde laparoskopinin yeri. IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2000
 • 55 Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R: Laparoskopik Cerrahi sonrası trokar giriş yerinde gelişen insizyonel herniler. IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2000.
 • 56 Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R: Laparoskopik kolesistektomilerde antibiyotik proflaksisi gereklimidir?. IV. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2000.
 • 57 Barut İ, Kotan Ç, Sönmez R, Karaayvaz M: Obstrüktif sol kolon patolojilerinde primer anastomoz prosedürlerinin değerlendirilmesi. 3. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 1998.
 • 58 Güler O, Barut İ, Dilek ON, Aydın M, Daşdemir İ, Aras A: Ekstraperitoneal ateşli silah yaralanmasının blast etkisiyle neden olduğu intraabdominal organ hasarı. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997.
 • 59 Aydın M, Daşdemir İ, Güler O, Dilek ON, Barut İ: Stagnant loop sendromunu taklit eden sol kolon kanseri. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997.
 • 60 Özgören E, Dilek ON, Demirtaş İ, Gül A, Barut İ: Proflaktik apandektomiler. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997
 • 61 Yılmaz Y, Onur D, Barut İ, Dilek ON: Travmalı olgularda hematüriye yaklaşım. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997.
 • 62 Barut İ, Dilek ON, Kisli E, Taşdemir İ: İnsizyonlar ve inguinal herni ilişkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1996
 • 63 Taşdemir İ, Dilek ON, Aydın M, Dilek FH, Barut İ: Pankreas tümörleri ve pankreatektomiler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Barut I, Kotan C: Transduodenal Sphyncteroplasty for intrabiliary rupture of Hydatid Disease. European Surgical Week-Eurosurgery 2002.
 • 2 Barut I, Ozturk O: Effects of Total Thyroidectomy on Pulmonary Function Tests in Hyperthyroidism. European Surgical Week-Eurosurgery 2002.
 • 3 Barut I: Total Thyroidectomy in the Treatment of Benign Thyroid Disease. European Surgical Week-Eurosurgery 2002.
 • 4 Barut I, Ozturk O: The evaluation of respiratory complications with pulmonary function tests on laparoscopic and open cholecystectomies. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 2001.
 • 5 Barut I: The efficacy of routine use of UDCA (Ursodeoxycholic acid) on the prevention of post-cholecystectomy symptoms following laparoscopic cholecystectomy. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 2001.
 • 6 Barut I: Ambulatory laparoscopic cholecystectomy. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 2001.
 • 7 Barut I, Kotan C, Dilek FH, Dilek ON: Preoperative peritoneal washing cytology and its relation with TNM classification in patients with gastric carcinoma. 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologist, 2001.
 • 8 Aydin M, Atilla MK, Güler O, Barut I, Berktas M, Aydin S: Influence of inguinal herniorrhaphies on the production of antisperm antibadies. 6th World Congress of Endoscopic Surgery (IFSES) & 6th International Congress of the European Association of Endoscopic Surgery, 1998.
 • 9 Dilek ON, Sekeroglu R, Tarakcioglu M, Barut I, Topal S: The effect of surgery and intraperitoneal chemotherapy on serum ferritin. Proceeding of the XVI. International Congress of Clinical Chemistry, 1996.
 • Doktora Tezi
 • 1 Mide kanserlerinde preoperatif peritoneal lavaj sitolojisinin tanı ve evrelendirmeye katkısıDanışman: Doç. Dr. Osman Nuri DİLEK
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mustafa Tevfik Bülbül'ün Tıpta Uzmanlık Tezi "Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde İnfliximab'ın Akciğer Hasarı üzerine olan etkinliği"
 • 2 Sözen, İ., “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Carnitine'in bakteriyel translokasyonu önlemedeki etkinliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013.
 • 3 Kaya, Ö, “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde L-Carnitine'in Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.
 • 4 Çelikbaş, B., "Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE)'in Akciğer hasarını önlemedeki etkinliği.(1363-TU-06)", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007.
 • 5 Dinelek, H., "Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Beta Glukanın bakteriyel translokasyonu önlemedeki etkinliği. (945-TU-04)", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Deneysel akut İntestinal İskemi Reperfüzyon Modelinde Bencyclane Fumarate, Lamotrigine ve Cinnarizine'in sitoprotektif, mukoprotektif ve antiiskemik etkilerinin araştırılması. (SDÜ-04-M-902)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Travmatize Barsak Modelinde İntravenöz Ve Intraperitoneal Uygulanan Pentoxifylline'in Peritoneal Adezyon Gelişimi Ve Peritoneal Fibrinolitik Sistem Üzerine Etkileri (SDÜ-04-M-864)
 • 2 Gastrointestinal kanserlerin tanısında sitokinlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (985-M-05), Proje Yardımcısı, 2005.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Cerrahi Derneği Isparta Bölgesel Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 2013.(http://www.genelcerrahim.com/index.php/kurullar#kongre-düzenleme-kurulu)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Karaciğer Hidatik Kist cerrahisi sonrası görülen komplikasyonların yönetimi, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014.
 • 2 Barut İ, İçi boş organ perforasyonlarına yaklaşım, Olgu sunumları eşliğinde panel, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.
 • 3 Barut İ, Safra Yolu Yaralanmalarına Yaklaşım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 16.Cerrahi Günleri, Sivas, 2011.
 • 4 Barut İ, Travmaya Yaklaşım, Olgu sunumları eşliğinde panel, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.
 • 5 Barut İ, Akut kolesistitte tedavi, HPB Cerrahisi Olgu sunumları eşliğinde panel, Türk Cerrahi Kongresi, 2010, Ankara
 • 6 Anorektal Bölge Anatomisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008
 • 7 Hepatoselüler kanserin cerrahi tedavisi, Gastroenteroloji workshop, 2006
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türk Cerrahi Derneği, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.ibrahimbarut.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Fıtık Derneği
 • 2 Türk Cerrahi Derneği
 • 3 Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • 4 Türk Tabipler Birliği
 • 5 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • 6 Kolorektal Cerrahi Derneği
 • 7 Cerrahi Onkoloji Derneği
 • 8 Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği
 • 9 EAES (European Association for Endoscopic Surgery)
 • 10 SAGES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons)
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ‘nin aylık yayın organı olan “YOLCULUK” Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi’nin “Yolculukta Sağlık” köşesi editörlüğü kapsamında, aylık yazılar...2007-2009 yılları arasında
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Balkan Medical Journal. Makale no: BalkMedJ-2014-0608, entitled "Superior Mesenteric Arteriovenous Fistula Presenting With Massive Lethal Upper GI Bleeding 14 Years After Small Bowel Resection", Editor: mustafainan@trakya.edu.tr
 • 2 2013. SDÜ Tıp fakültesi Dergisi ID: 4043. “Amyand Hernisi: Olgu Sunumu”
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 2014. SDÜ Tıp fakültesi Dergisi ID: 4477. “Kolşisinin serozal ve peritoneal hasar sonrası oluşan adezyonları önlemedeki etkinliğinin araştırılması”.
 • 2 2014. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ID: 4552. "Retroperitoneal Yumuşak Doku Sarkomda Klinik Deneyimlerimiz".
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi için yayınlanmak üzere gönderilen "Amyand Hernisi: Olgu Sunumu, Amyand Hernia: Case Report" başlıklıçalışmanın değerlendirme işlemini tamamladığınız için teşekkür ederiz. Yayınlarımızın kalitesine yaptığınız katkıyı takdirle anıyoruz.
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi için yayınlanmak üzere gönderilen "Kronik Konstipasyona Bağlı İskemik Kolit: Olgu Sunumu" başlıklı bildiriyi değerlendiremek için en uygun hakemlerden birisi olarak, yazıhakkındaki değerli görüşlerinizi bize ileteceğinizi umuyorum. Başvurunun önemli özellikleri aşağıda iletilmiştir. Dergimiz için çok değerli olan görüşlerinizden bizi mahrum etmeyeceğinizi umuyorum.
 • 5 2011. SDÜ Tıp fakültesi Dergisi ID: 2469. “Hemodiyaliz Tedavisi Sırasında Meme Kanseri Tanısı Konan Hastaların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”.
 • Rektörlük
 • 1 Hayvan Üretim Deneysel Araştırma Laboratuar (HÜDAL) Sorumlusu
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 2 Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları MerkeziMüdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul (HADYEK) Başkanlığı Başkanı
 • 2 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul (HADYEK) BaşkanlığıBaşkanı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Bilirkişiliği
 • 2 Isparta Sağlık Müdürlüğü ACİL Hizmetiçi Eğitim Programı. Cerrahi Karın Ağrısına Yaklaşım konulu ders Anlatımı
 • 3 Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Çankırı
 • 4 İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Iğdır
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. 'nin aylık yayın organı olan "YOLCULUK" Aylık Kültür ve Yaşam Dergisi'nin "Yolculukta Sağlık" köşesi editörlüğü kapsamında, aylık yazılar (www.yolculuk.com.tr adresinden de dergi ve içeriğine ulaşılabilmektedir).Temmuz 2007 den itibaren her ay 1 yazı bulunmaktadır.
VERDİĞİ DERSLER
Cerrahi Hastada beslenme
Cerrahide Stoma Uygulamaları
Enteral ve Parenteral Beslenme
İnflamatuar barsak hastalıkları
İnguinal ve femoral herniler
Karın duvarı fıtıkları
Karın Muayenesi
Laparoskopik Cerrahi
Özefagusun benign hastalıkları ve diyafragma hernileri
Periton ve mezenter hastalıkları
Tiroidin benign hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!