KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Özgür BAŞER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon 2462111244
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.ozgurbaser.wixsite.com/ozgurbaser/
ORCID ID 0000-0002-7284-9797
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 357
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 22.06.2001
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 20.01.2006
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 19.12.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Robotik, Mekatronik, İnsan-Robot Etkileşimi, Haptic Cihazlar, Sanal Gerçeklik, Dış İskelet Robotlar, Robotik Rehabilitasyon, Manyeto-Reolojik Frenler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Projesi Dönel MR Manyeto Reolojik Fren Geliştirilmesi Proje Bütçesi 74 500 00 TL , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), BAŞER Özgür, Demiray Mehmet, 29.09.2015 - 28.11.2016 (ULUSAL)
 • 2 3001 Başlangıç Ar Ge Projesi Aktif Bir Bilek Ortez Tasarımı ve Denetimi Proje Bütçesi 82 945 00 TL, Araştırma Projesi, BAŞER Özgür, Kılıç Ergin, 01.12.2014 - 01.10.2016 (ULUSAL)
 • 3 3501 Kariyer Geliştirme Projesi Biyomimetik bir alt uzuv dış iskelet robotun tasarımı ve denetimi Proje Bütçesi 329 020 00 TL, Araştırma Projesi, BAŞER Özgür, 15.04.2014 - 15.04.2017 (ULUSAL)
 • 4 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi Haptic Dokunma Hisli ve Kuvvet Geri Beslemeli Arayüz Sistem Tasarımı Proje Bütçesi 186 000 00 TL , Araştırma Projesi, BAŞER Özgür, Balkan Tuna, 01.07.2005 - 01.07.2007 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KIZILHAN HASBİ, ŞEKERCİ BAHRİ, KILIÇ ERGİN, BAŞER ÖZGÜR, A simulation study for position control of VSAnkleExo in MATLAB/SimMechanics environment. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(4), , 506-515. Doi: 10.5505/pajes.2021.43896, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 KILIÇ ERGİN, BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, Ayak bileği ekleminin EMG tabanlı sertlik kestirimi ve sertliği değiştirilebilir bir ayak bileği dış iskelet robot üzerinde gerçek zamanlı uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36(1), , 225-239. Doi: 10.17341/gazimmfd.748240, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 KILIÇ ERGİN, ŞEKERCİ BAHRİ, KIZILHAN HASBİ, BAŞER ÖZGÜR, Sertliği değiştirilebilir bir ayak bileği dış iskelet robotun çeşitli kontrolcüler ile pozisyon takibi kontrol performansının değerlendirilmesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 35(3), , 1551-1563. Doi: 10.17341/gazimmfd.520680, (2020), (SCI-Expanded)
 • 4 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Employing variable impedance (stiffness/damping) hybrid actuators on lower limb exoskeleton robots for stable and safe walking trajectory tracking. Journal of Mechanical Science and Technology, 34(6), , 2597-2607. Doi: 10.1007/s12206-020-0534-4, (2020), (SCI-Expanded)
 • 5 KILIÇ ERGİN, BAŞER ÖZGÜR, Bir Bilek Ortezi için Pasif Rehabilitasyon ve Dirençli Egzersiz Uygulama Modlarının Geliştirilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), , 33-41. Doi: 10.21923/jesd.524191, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Biomimetic compliant lower limb exoskeleton (BioComEx) and its experimental evaluation. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 41(5), , 1-15. Doi: 10.1007/s40430-019-1729-4, (2019), (SCI-Expanded)
 • 7 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, Mechanical design and preliminary tests of VS-AnkleExo. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40(9), , 1-16. Doi: 10.1007/s40430-018-1365-4, (2018), (SCI-Expanded)
 • 8 BAŞER ÖZGÜR, ŞEKERCİ BAHRİ, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, İnsan ve Alt Uzuv Dış İskelet Robotun Matlab Simmechanics Ortamında Modellenmesi ve Etkileşim Kuvvetlerinin Minimize Edilmesi Kontrol Çalışması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(3), , 365-374. Doi: 10.21923/jesd.379910, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 BAŞER ÖZGÜR, Demiray Mehmet Alper, Baş Aytuğ, KILIÇ ERGİN, Erol Galib Ozan, A linear magnetorheological brake with multipole outer coil structure for high on-state and low off-state force outputs. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 25(5), , 3501-3514. Doi: 10.3906/elk-1605-2, (2017), (SCI-Expanded)
 • 10 BAŞER ÖZGÜR, DEMİRAY MEHMET ALPER, Comparison of 4-Pole with 225 Coil-Turns and 6-Pole with 150 Coil-Turns Multi-pole Inner Coil Rotary MR Brake Designs. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, 5(3), , 200-204. Doi: 10.18178/ijmmm.2017.5.3.318, (2017), (EI: Engineering Index )
 • 11 BAŞER ÖZGÜR, DEMİRAY MEHMET ALPER, Selection and implementation of optimal magnetorheological brake design for a variable impedance exoskeleton robot joint. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 0(0), , 1-20. Doi: 10.1177/0954406215627180, (2016), (SCI-Expanded)
 • 12 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Optimal posture control algorithm to improve the stability of redundant haptic devices. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 228(4), , 599-610. Doi: 10.1177/0954406213489067, (2014), (SCI-Expanded)
 • 13 BAŞER Özgür, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, 7 DOF Haptic device and interface design. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences , 493-499. Doi: 10.3906/elk-1110-52, (2013), (SCI-Expanded)
 • 14 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Kinematic model calibration of a 7 DOF capstan driven haptic device for pose and force control accuracy improvement. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 227(6), , 1328-1340. Doi: 10.1177/0954406212460150, (2013), (SCI-Expanded)
 • 15 BAŞER ÖZGÜR, GÜROCAK HAKAN, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Hybrid control algorithm to improve both stable impedance range and transparency in haptic devices. Mechatronics, 23(1), , 121-134. Doi: 10.1016/j.mechatronics.2012.11.006, (2013), (SCI-Expanded)
 • 16 BAŞER Özgür, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Utilization of motor current based torque feedback to improve the transparency of haptic interfaces. MECHANISM AND MACHINE THEORY , 78-93. Doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2012.01.012, (2012), (SCI-Expanded)
 • 17 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Kinematic Calibration of PHANTOM Premium 1 5 6DOF Haptic Device. Key Engineering Materials , 205-208. Doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.486.205, (2011), (Alan Endeksleri)
 • 18 BAŞER Özgür, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Theoretical and experimental determination of capstan drive slip error. MECHANISM AND MACHINE THEORY, 45(6), , 815-827. Doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2009.10.013, (2010), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, BIOCOMEX Dış İskelet Robot Tasarımının Sonlu ElemanlarYöntemi ile Dayanıklılık Analizi. Bilge Kagan 2nd International Science Congress (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Mechanical Design of a Biomimetic Compliant Lower Limb Exoskeleton BioComEx. 2016 International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC) Doi: 10.1109/ICARSC.2016.51, (2016). (Özet bildiri)
 • 3 KIZILHAN HASBİ, BAŞER ÖZGÜR, KILIÇ ERGİN, ULUSOY NECATİ, Comparison of Controllable Transmission Ratio Type Variable Stiffness Actuator with Antagonistic and Pre tension Type Actuators for the Joints Exoskeleton Robots. 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Doi: 10.5220/0005507801880195, (2015). (Özet bildiri)
 • 4 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, GÜROCAK HAKAN, Stability and Transparency Improvement in Haptic Devices Employing both MR Brake and Active Actuator. IEEE 21st International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Paris, France, September 2012. (2012). (Tam metin bildiri)
 • 5 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, Kinematic Calibration of a 7 DOF Hapic Device. IEEE 15th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), Tallinn, Estonia, June 2011. (2011). (Tam metin bildiri)
 • 6 KILIÇ ERGİN, BAŞER Özgür, DÖLEN MELİK, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, An Enhanced Adaptive Windowing Technique for Velocity and Acceleration Estimation Using Incremental Position Encoders. IEEE International Conference on Signal and Electronic Systems, Gliwice, Poland, 2010. (2010). (Özet bildiri)
 • 7 BAŞER ÖZGÜR, KILIÇ ERGİN, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, DÖLEN MELİK, A Hybrid Method to Estimate Velocity and Acceleration using Low Resolution Optical Incremental Encoders. IEEE International Conference on Signal and Electronic Systems, Gliwice, Poland, 2010. (2010). (Tam metin bildiri)
 • 8 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, 7 DOF Haptic Device Design. Eurohaptics 2006 Conference, Paris, France (2006). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAŞER ÖZGÜR, DEMİRAY MEHMET ALPER, KILIÇ ERGİN, Alt Uzuv Dış İskelet Robot Eklemlerinde Kararlılık İçin Sönümleme Katsayıları veMomentlerinin Hesaplanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(3), , 34-51. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 2 KIZILHAN HASBİ, BAŞER ÖZGÜR, KILIÇ ERGİN, ULUSOY NECATİ, Dış iskelet Robot Eklemleri için Antagonistik ve Öngerilmeli Tip Sertliği Değiştirilebilir Eyleyici Tasarımlarında Güç Gereksinimi ve Enerji Sarfiyatı Karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(3), , 77-91. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 3 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, KOKU AHMET BUĞRA, Dokunsal Kuvvet Geribeslemeli Cihaz Tasarımı. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 7(2), , 68-78. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAŞER ÖZGÜR, KIZILHAN HASBİ, KILIÇ ERGİN, Eklemlerinde Esnek Eyleyici Kullanılan Biyomimetik Bir Alt Uzuv Dış İskelet Robot Tasarımı (BioComEx). Türkiye Robotbilim Konferansı (TORK 2018) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 2 KIZILHAN HASBİ, BAŞER ÖZGÜR, KILIÇ ERGİN, ULUSOY NECATİ, Dış iskelet Robot Eklemleri için Antagonistik ve iletim OranI ile Düzenlenen Sertliği Değiştirilebilir Eyleyici Tasarımlarının Güç Gereksinimi ve Enerji Sarfiyatı Açısından Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015 (2015). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 BAŞER ÖZGÜR, KILIÇ ERGİN, INSAC NATURAL AND ENGINEERING SCIENCE(2021). DUVAR KİTAPEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, GÜROCAK HAKAN, Haptics Perception Devices Mobility and Communication 8th International Conference EuroHaptics 2012 Tampere Finland June 13 15 2012 Proceedings Part I(2012). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAŞER ÖZGÜR, KONUKSEVEN ERHAN İLHAN, BALKAN RAİF TUNA, Haptics Perception Devices and Scenarios 6th International Conference EuroHaptics 2008 Madrid Spain June 11 13 2008 Proceedings(2008). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Haptic device design
 • Doktora Tezi
 •   Transparency and stability performance improvement in haptic devices
VERDİĞİ DERSLER
Elektrik-Elektronik Bilgisi
Makine Teorisi ve Dinamigi
Mekanizma Teknigi
Mekatronik
Mühendislik Tasarımı I
Mühendislik Tasarımı II
Robotlar
Sistem Dinamigi ve Kontrolü
 
Bu İçeriği Paylaş!